Re: [gnome-cy] Rhestrau termau + OperaY canlynol oddi wrth Rhoslyn Prys <rhoslyn prys ntlworld com>, sydd 
eisioes ar y rhestr:

"Opera 6.05 Cymraeg nawr ar gael o safle Opera. Fersiynnau Linux a Mac i
ddilyn - cyn hir iawn. Bydd y llinellau'n cael eu trosi i ffurf po ar
gyfer fersiwn Linux fydd yn ddefnyddiol i'n stor o waith wedi eu
cyfieithu."

Gwerthfawrogir sylwadau ar y cyfieithiad gan Rhoslyn. Mae'r fersiwn
Windows ar hyn o bryd ar gael o safle Opera:
http://www.opera.com/download/get.pl?custom=yes&opsys=1

Mae hwn o'r diwedd wedi rhoi'r sbardun i mi symud o fersiwn 5.12 ar 
Windows.

Pob hwyl
Rhys


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]