[gnome-cy]Rhestrau termau[one-line trans; I have computing terms lists of various origins]

Helo,

Dim ond neges fer yw hon i ddweud fod gen i gopi erbyn hyn o 
Eiriadur Termau Cyfrifiadurol MEU Cymru (tua pum mlwydd oed, o 
bosib) ac hefyd o Dermau Cyfrifiadurol Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru (1993). 
Os oes 'na unrhyw un ar y rhestr a^ diddordeb cael copi o'r naill neu'r 
llall, mae gen i'r rhifau ISBN. 3.50 yw cost y cyntaf, 1.20 yw cost yr 
ail.

Pob hwyl
Rhys
-- 
http://www.sucs.org/~rhys/                 "I've got Artex in me tea!"


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]