[DL]geary - gnome-3-32Dobrý den,

byl přidán nový komentář k modulu geary – gnome-3-32 – po (čeština).
https://l10n.gnome.org/vertimus/geary/gnome-3-32/po/cs/

Když se překládají množná čísla a není v řetězci uveden konkrétní počet, není možné vždy použít tvar 
odpovídající danému počtu. Příklad ze zaslaného překladu:

msgid "Move conversation to Trash (Delete, Backspace)"
msgid_plural "Move conversations to Trash (Delete, Backspace)"
msgstr[0] "Přesunout konverzaci do Koše (Delete, Backspace)"
msgstr[1] "Přesunout konverzace do Koše (Delete, Backspace)"
msgstr[2] "Přesunout konverzací do Koše (Delete, Backspace)"

Jedná se o vysvětlivku k tlačítku a i když tlačítko ve výsledku označí např. 5 konverzací, text vysvětlivky 
by měl být „Přesunout konverzace do Koše“, ne „Přesunout konverzací do Koše“.

Marek Černocký
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]