Re: network-manager-applet: Chybějící řetězecTo bude tím, že překlad čeká ve frontě a nebyl ještě zařazen.

Zdeněk H.

On Fri, Feb 15, 2019 at 5:04 PM AsciiWolf <mail asciiwolf com> wrote:

Zdravím,

všiml jsem si, že v aktuálním překladu GNOME network-manager-applet
chybí následující řetězec s názvem desktop souboru, který se tudíž v
menu zobrazuje v nepřeložené podobě:

#: ../nm-connection-editor.desktop.in.h:1
msgid "Advanced Network Configuration"
msgstr ""

S pozdravem,
Daniel Rusek

_______________________________________________
gnome-cs-list mailing list
gnome-cs-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]