Re: network-manager-applet - masterk 1. díky, to jsem přehlédl

k 2. nechal jsem to tak záměrně. právě z důvodu který zmiňuješ.
Pro běžného uživatele to může být matoucí.

K takovým rozporům v překladu občas dochází. Já bych to tak zatím nechal.

díky,

Z.

2012/9/4 <noreply gnome org>
Dobrý den,

nový stav modulu network-manager-applet – master – po (čeština) je nyní „Zařazeno“.
http://l10n.gnome.org/vertimus/network-manager-applet/master/po/cs

-- 1.
Ve zprávě

msgid "Wi-Fi Network"
msgid_plural "Wi-Fi Networks"
msgstr[0] "Wi-Fi síť"
msgstr[1] "Wi-Fi sítě"
msgstr[2] "Wi-Fi sítí"

jsem opravil

msgstr[2] "Wi-Fi sítě"

Když přímo v řetězci není uvedeno množství, je třeba kouknout, k čemu konkrétně se to používá. Obvykle je potřeba to přeložit jen jako jednotné a množné číslo v prvním pádě. Zde konkrétně to představuje položku v nabídce a „Wi-Fi sítí“ by nebylo to pravé.

-- 2.

V originále byly provedeny změny v rozlišení typu připojení. Když je použito „Ethernet“, nebylo by vhodné ho použít i v češtině? Teď jsi tam nechal „drátové“, což je ale obecnější - zahrnuje to např. i DSL a to je přitom vypíchnuté zvlášť. Na jednu stranu to je pro běžného uživatele pochopitelnější slovo, na druhou stranu to zavádí nekonzistenci do pořádku, který v tom teď autoři udělali.

Marek Černocký
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.
_______________________________________________
gnome-cs-list mailing list
gnome-cs-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list--
PGP key ID: A33F8622
Fingerprint: BCC4 34ED 7887 7DBF CFA3  DB5B 9235 9981 A33F 8622


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]