gnome-boxes - masterHello,

The new state of gnome-boxes - master - po (čeština) is now 'Přeloženo'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-boxes/master/po/cs

Poslední úpravy už to asi do vydání nestihnou, že?

AdamMatousek
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]