gnome-shell-extensions - masterHello,

The new state of gnome-shell-extensions - master - po (čeština) is now 'Zařazeno'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-shell-extensions/master/po/cs

Bez komentáře

Marek Černocký
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]