Re: tomboy - mastergnomeweb gnome org píše v So 06. 03. 2010 v 17:59 +0000:
> Dobrý den,
> 
> nový stav modulu tomboy - master - po (čeština) je nyní 'Zkontrolováno'.
> http://l10n.gnome.org/vertimus/tomboy/master/po/cs
> 
> Prihodil jsem ty fuzzy

To fuzzy vzniklo kvůli opravě jednoho překlepu, který jsem nahlásil v
bugzille. Dnes to opravili, ale fascinovalo mě, kolik kvůli opravě jedné
číslice bylo korespondence. Horší než na ministerstvu. :-)

> Lucas Lommer
> --
> Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.
> _______________________________________________
> gnome-cs-list mailing list
> gnome-cs-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]