ghex - masterDobrý den,

nový stav modulu ghex - master - help (čeština) je nyní 'Zařazeno'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/ghex/master/help/cs

Committed: http://git.gnome.org/browse/ghex/commit/?id=a05057b65b71ca2fbbb4558c04550dc5b7130b71

Andre Klapper
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]