SolangProsím o brzké zařazení překladů balíčku Solang (UI i help). 15. dubna
má být vydaná nová verze.

Marv[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]