gnome-utils - masterDobrý den,

nový stav modulu gnome-utils - master - baobab (čeština) je nyní 'Zařazeno'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-utils/master/baobab/cs

Committed: http://git.gnome.org/cgit/gnome-utils/commit/?id=c982ea098d9322f357965c79454a47c376cd8b83

Andre Klapper
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]