evolution-data-server - gnome-2-28Dobrý den,

nový stav modulu evolution-data-server - gnome-2-28 - po (čeština) je nyní 'Zařazeno'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution-data-server/gnome-2-28/po/cs

Committed to gnome-2-28 and master:
http://git.gnome.org/cgit/evolution-data-server/commit/?h=gnome-2-28&id=a18f40555cb52aa374094fffb77a6a7650dda9d3
http://git.gnome.org/cgit/evolution-data-server/commit/?id=1cb2c32782e5a9763333296003afef0487021e80

Andre Klapper
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]