orca - masterDobrý den,

nový stav modulu orca - master - po (čeština) je nyní 'Zařazeno'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/orca/master/po/cs

Preklad je v SVN: ec4ebef2dcf22618e12e0d99a230c3e510178fcd

Andre Klapper
--
Toto je automatická zpráva odeslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]