Re: =?UTF-8?Q?p=C5=99eklad?= =?UTF-8?Q?_p=C5=99=C3=ADru=C4=8Dky?= F-SpotPokud máte zájem, můžete se pustit i do samotné aplikace. Já jsem u ní
napsaný tak trochu nedopatřením a už jsem se chystal ten zápis změnit.
Slíbil jsem, že kdyby se toho nakonec pro vydání 2.26 nikdo neujal, tak
to já nebo někdo z našeho překladatelského týmu přeloží, protože to je
pro nás důležitá aplikace.

JE

Zdenek Hatas píše v Čt 08. 01. 2009 v 15:12 +0100:
> Zdravím překladatele.
> 
> Namítala by překladatelská obec něco proti tomu, kdybych přeložil
> příručku k F-Spot?
> Dle všeho se jí nikdo doposud nezabýval.
> 
> Hezký den,
> 
> Zdeněk H.
> 

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]