=?iso-8859-2?Q?RE:_p=F8eklad_p=F8=EDru=E8ky_F-Spot?=Sám za sebe mohu říct, že s tím žádný problém nemám. A smím-li mluvit i za
ostatní zainteresované, myslím, že oni také ne. Každá pomoc je vřele vítána.

Hezký den,
Pavel Šefránek

-----Original Message-----
From: gnome-cs-list-bounces gnome org
[mailto:gnome-cs-list-bounces gnome org] On Behalf Of Zdenek Hatas
Sent: Thursday, January 08, 2009 3:12 PM
To: gnome-cs-list gnome org
Subject: překlad příručky F-Spot

Zdravím překladatele.

Namítala by překladatelská obec něco proti tomu, kdybych přeložil
příručku k F-Spot?
Dle všeho se jí nikdo doposud nezabýval.

Hezký den,

Zdeněk H.

-- 
PGP key ID: A33F8622
Fingerprint: BCC4 34ED 7887 7DBF CFA3  DB5B 9235 9981 A33F 8622
_______________________________________________
Gnome-cs-list mailing list
Gnome-cs-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]