Re: gnome-panel - HEADKamil Páral <ripper42 gmail com>, Sat, 03 Jan 2009 00:28:06 +0100:

> pknbe volny cz napsal(a):
> > Hello,
> >
> > The new state of gnome-panel - HEAD - po (Czech) is now 'Committed'.
> > http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-panel/HEAD/po/cs
> >
> > Submitted (not really).
> >
> > Petr Kovář
> >   
> Nějaké novinky v překladatelském rozhraní? :)

Ano, už o tom píšu e-mail.

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]