Re: vychozi kontakt bugreportuPavel Šefránek <ps pjoul cz>, Sun, 02 Mar 2008 16:59:29 +0100:

> Kamil Páral píše v Ne 02. 03. 2008 v 16:54 +0100:
> > Všiml jsem si, že pokud nahlásím bug v překladech, tak email se stále
> > se posílá Jakubovi Friedlovi, ale Petrovi Kovářovi jako novému 
> > koordinátorovi ne. Proto ho vždy ručně přidávám do CC. Chci se zeptat 
> > (otázka zřejmě na Petra), zda je toto nutné dělat, nebo mu jako 
> > koordinátorovi dojde upozornění automaticky, i když není v odeslaných 
> > emailech uveden.

Bohužel nedojde.

> Myslím, že Jakub je stále nastaven jako vlastník produktu v b.g.o

Přesně tak. Než si podám nějakou žádost o změnu, musím nejdříve zjistit,
kam ji zaslat...

Bude-li mít někdo z aktivních překladatelů zájem stát se "QA contact", tak
se prosím ozvěte. Nechávat ho J. Friedlovi nemá příliš smyslu, dokud či
pokud není aktivní. Jinou možností je přiřadit "QA contact" této konferenci.

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]