Re: Aktualizace shared-mime-info - pomoc! :)Petr Kovar napsal(a):
Kamil Páral <ripper42 gmail com>, Sat, 01 Mar 2008 00:48:58 +0100:

# :-))) Let's leave this in
#: ../freedesktop.org.xml.in.h:518
msgid "rich text document"
msgstr "Bohatý textový dokument"

Z komentáře je patrné, že se jedná o překladatelský vtípek. Odpusťte
prosím, pánové, svým předchůdcům jejich roztržitost. ;-)

Petr Kovář

Já se omlouvám, ale jsem asi trochu pomalejší. Mohl by mi někdo ten vtip vysvětlit? :) A co mám říct člověkovi, který nahlásil bug [1]?

[1] https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-pack-cs/+bug/196762


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]