Re: =?UTF-8?Q?Odpov=C4=9Bdi?= =?UTF-8?Q?_zp=C4=9Bt?= do konferencePetr Kovar píše v Pá 29. 02. 2008 v 19:54 +0100:
> Kamil Páral <ripper42 gmail com>, Fri, 29 Feb 2008 18:10:56 +0100:
> 
> (...)
> 
> > 1. Máte zkušeností s jinými GNOME mailing listy? Jak to funguje v nich? 
> > Pokud je to globální problém, tak to budeme řešit někde nahoře, pokud je 
> > to problém jen našeho, tak někde u nás.
> > 
> > 2. Má někdo přístup do administrativního rozhraní? Možná koordinátor by 
> > mohl mít.
> > 
> > 3. V informaci o ML
> > http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list
> > je uveden jako vlastník ML Petr Tomeš. Pokud nemáte lepší nápad, možná 
> > by mu koordinátor mohl zaslat email a požádat ho o přenastavení
> > konference?
> 
> Tento problém nemám, není to způsobeno použitým e-mailovým klientem? Osobně
> používám Sylpheed, ne Evolution, Thunderbird či jiný.
> 
> Přístup do administrativního rozhraní nemám, ale napíšu e-mail
> administrátorovi.
> 
> Petr Kovář
> _______________________________________________
> Gnome-cs-list mailing list
> Gnome-cs-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list

Nemusíš, s P. Tomešem jsem již mluvil, nemá to jak nastavit, musí to jít
asi výš...[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]