Re: Edukační programy/aplikaceOn Sun, 2006-07-16 at 01:08 +0200, Václav Čermák wrote:
> Děkuji za informace! Trochu jsem si prošel soubory v Gnome, které se
> překládají a moc nepřeložených edukačních věcí jsem tam nenašel. Hledám
> špatně nebo musím vyhledat přímo autory a jejich stránky? Neexistuje
> nějaké centrální místo, kde bych si udělal lepší přehled o edukačních
> aplikacích pro děti?

http://gcompris.net/

O.
-- 
May you live in interesting times

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]