Re: gnome-cat Un capítol sobre FirefoxIMHO el programa lliure més difós és l'emule :)
Un altre punt, la gent del firefox intenta dissociar-lo del netscape
perquè va deixar molt mal sabor de boca: era més lent que l'IE i es
penjava molt més (parlo de les versions 4.7 que vaig patir a les meves
carns). No sé si és un punt a favor o un punt en contra del firefox,
però jo no ho mencionaria a la intro sinò com un punt anecdòtic al
final.

No em feu gaire cas, m'agrada fer de l'advocat del diable :P

On 7/17/06, Quim Gil <qgil desdeamericaconamor org> wrote:
Toni Hermoso i altres amants del Firefox,

Tinc enllestit el capítol del Firefox per a la guia aquesta de 140
pàgines que m'han encarregat:

http://guias-ubuntu.ourproject.org/index.php?title=GuiaPL/Firefox%2C_m%
C3%A9s_que_un_navegador

Si li voleu fer un cop d'ull, perfecte. Demà l'haig de passar cap a
maquetació. En principi ja hi ha una filòloga seguint les meves passes
ortogràfiques i gramaticals, però ella no s'hi ficarà probablement amb
temes propis del navegador.

He procurat no afusellar el fascicle que vau redactar per a l'Ajuntament
de Barcelona (per cert, felicitats per aquests fascicles).  :)  Estic
treballant amb un hipotètic escenari en el qual fascicles i llibre
siguin públics via web (el llibre ja ho és des de la seva concepció) i
els usuaris en trobin un ús complementari entre els dos.

Per exemple, no m'he entretingut gens ni mica en explicar la història o
conceptes bàsics del Firefox, ni en repassar el menú opcions. En canvi,
he triat un grapat de "missions" habituals i les he explicat. Faré el
mateix amb les altres aplicacions, que són les més populars i per tant
les mateixes que vau triar per als fascicles.

--
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQBEuy0HBEzHYk6x634RAnX7AKCVaQTBWaDzFM3++2nt+kDsQoBl7wCgj0ZY
hzOZ4gjCZbRJxPO46j553NA=
=Vl/C
-----END PGP SIGNATURE-----


_______________________________________________
Gnome-cat-list mailing list
Gnome-cat-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cat-list

--
Greetings from Carlos Fenollosa
My weblog: http://weblog.topopardo.com
PGP Public key: 0xEE6097FC


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]