Gindo, a new appThere is a new application out - Gindo.

Please, read more at
http://hem.spray.se/tainio/

I'd would appreciate your thoughts about Gindo.

Have a good day!

Jimmy Tainio, <tainio webaid nu>

------------------------------------------------------------------
Detta är ett livgivande mail från http://www.webaid.nu 
På 10 sekunder hjälper Du människor i nöd ekonomiskt, helt gratis!
Nu är det lätt att hjälpa, titta in på sidan, du kommer inte att ångra dig. 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]