[Gimp-developer] gimpproblem :(


Podpis problému:
 Název události problému: APPCRASH
 Název aplikace: gimp-2.8.exe
 Verze aplikace: 2.8.14.0
 Časové razítko aplikace: 00000000
 Název chybného modulu: libpixman-1-0.dll
 Verze chybného modulu: 0.0.0.0
 Časové razítko chybného modulu: 0072a5f0
 Kód výjimky: c0000005
 Posun výjimky: 00084b3b
 Verze operačního systému: 6.1.7600.2.0.0.256.1
 ID národního prostředí: 1029
 Další informace 1: 0a9e
 Další informace 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
 Další informace 3: 0a9e
 Další informace 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]