Re: totem-pl-parser and totem branched for 2.24Done!

Cheers,

El ds 30 de 08 de 2008 a les 13:04 +0100, en/na Bastien Nocera va
escriure:
> SSIA
> 
> Cheers
> 
> _______________________________________________
> gnome-i18n mailing list
> gnome-i18n gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]