[gnome-boxes] Update Catalan translationcommit 0b6ecda005f0f00d0aa2670880bf064bbcd87cd5
Author: Jordi Mas i Hernandez <jmas softcatala org>
Date:   Mon Dec 20 20:13:02 2021 +0000

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 1107 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 553 insertions(+), 554 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 69e3fc58..c21818fd 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -11,20 +11,23 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-boxes/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2021-05-17 12:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-12-19 15:23+0100\n"
-"Last-Translator: Miquel-Àngel Burgos i Fradeja <miquel angel burgos gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-12-14 13:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-12-20 19:44+0100\n"
+"Last-Translator: maite guix <maite guix me com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
+"X-Generator: Poedit 3.0.1\n"
 
-#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:7
-msgid "GNOME Boxes"
-msgstr "Màquines del GNOME"
+#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Boxes.desktop.in:3
+#: data/ui/app-window.ui:35 data/ui/collection-toolbar.ui:7 src/app.vala:129
+#: src/app-window.vala:127 src/app-window.vala:242 src/app-window.vala:244
+#: src/main.vala:72 src/topbar.vala:85
+msgid "Boxes"
+msgstr "Màquines"
 
 #: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:8
 msgid "Virtualization made simple"
@@ -52,20 +55,13 @@ msgid ""
 "favorite operating system(s)."
 msgstr ""
 "Voleu instal·lar el Màquines del GNOME si voleu un sistema fàcil i segur de "
-"provar nous sistemes operatius o noves (i potencialment inestables) versions"
-" del vostre sistema operatiu preferit."
+"provar nous sistemes operatius o noves (i potencialment inestables) versions "
+"del vostre sistema operatiu preferit."
 
 #: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:58
 msgid "The GNOME Project"
 msgstr "El projecte GNOME"
 
-#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in:3 data/ui/app-window.ui:35
-#: data/ui/collection-toolbar.ui:7 src/app.vala:127 src/app-window.vala:134
-#: src/app-window.vala:240 src/app-window.vala:242 src/main.vala:72
-#: src/topbar.vala:92
-msgid "Boxes"
-msgstr "Màquines"
-
 #: data/org.gnome.Boxes.desktop.in:4
 msgid "Virtual machine viewer/manager"
 msgstr "Gestor i visualitzador de màquines virtuals"
@@ -74,8 +70,7 @@ msgstr "Gestor i visualitzador de màquines virtuals"
 msgid "View and use virtual machines"
 msgstr "Visualitzeu i utilitzeu màquines virtuals"
 
-#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
-#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: data/org.gnome.Boxes.desktop.in:7
 msgid "virtual machine;vm;"
 msgstr "màquina virtual;vm;"
@@ -120,46 +115,45 @@ msgstr "Primera execució"
 msgid "Whether Boxes is running for the first time"
 msgstr "Si el Màquines està executant-se per primer cop"
 
-#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml:52
-msgid "Override theme"
-msgstr "Sobreescriu el tema"
-
 #: data/org.gnome.boxes.gschema.xml:53
-msgid "Whether Boxes will override the user's theme"
-msgstr "Si Màquines substituirà el tema de l'usuari"
-
-#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml:60
 msgid "Shared folders"
 msgstr "Carpetes compartides"
 
-#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml:61
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml:54
 msgid "Variant array of shared folders’ names and path mapping"
 msgstr ""
 "Matriu de variables dels noms de les carpetes compartides i l’assignació de "
 "camins"
 
-#: data/ui/assistant/downloadable-entry.ui:57
-#: data/ui/assistant/media-entry.ui:53
+#: data/ui/app-window.ui:117 data/ui/welcome-tutorial.ui:40
+msgid "Welcome to Boxes"
+msgstr "Us donem la benvinguda al Màquines"
+
+#: data/ui/app-window.ui:118
+msgid "Use the <b>+</b> button to create your first virtual machine."
+msgstr "Premeu el botó <b>+</b> per a crear la primera màquina virtual."
+
+#: data/ui/assistant/media-entry.ui:8
 msgid "Unknown media"
 msgstr "Medi d'instal·lació desconegut"
 
-#: data/ui/assistant/pages/downloads-page.ui:110
+#: data/ui/assistant/pages/downloads-page.ui:69
 msgid "No operating systems found"
 msgstr "No s'han trobat sistemes operatius"
 
-#: data/ui/assistant/pages/downloads-page.ui:121
+#: data/ui/assistant/pages/downloads-page.ui:70
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Proveu amb una cerca diferent"
 
-#: data/ui/assistant/pages/downloads-page.ui:137
-#: src/assistant/downloads-page.vala:54
+#: data/ui/assistant/pages/downloads-page.ui:83
+#: src/assistant/downloads-page.vala:55
 msgid "Search for an OS or enter a download link…"
 msgstr "Cerca un sistema operatiu o introduïu un enllaç de baixada…"
 
 #: data/ui/assistant/pages/identify-os-page.ui:18
 msgid "Boxes was unable to identify the operating system on the image file."
 msgstr ""
-"Boxes no ha pogut identificar el sistema operatiu en el fitxer d'imatge."
+"Màquines no ha pogut identificar el sistema operatiu en el fitxer d'imatge."
 
 #: data/ui/assistant/pages/identify-os-page.ui:29
 msgid ""
@@ -188,41 +182,41 @@ msgstr "Crea una màquina virtual"
 
 #: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:35
 msgid ""
-"A new virtual machine will be created and an operating system installed into"
-" it. Select an operating system source to begin."
+"A new virtual machine will be created and an operating system installed into "
+"it. Select an operating system source to begin."
 msgstr ""
 "Una nova màquina virtual es crearà i se n'instal·larà un sistema operatiu. "
 "Seleccioneu una font de sistema operatiu per a començar."
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:49
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:42
 msgid "Detected Sources"
 msgstr "Fonts detectades"
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:109
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:60
 msgid "Featured Downloads"
 msgstr "Baixades destacades"
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:120
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:61
 msgid "You will be notified when the download has completed."
 msgstr "Se us notificarà quan la baixada s'hagi completat."
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:147
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:78
 msgid "Select an OS Source"
 msgstr "Seleccioneu un sistema operatiu font"
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:180
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:84
 msgid "Operating System Download"
 msgstr "Baixada del sistema operatiu"
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:196
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:85
 msgid "Browse and search for operating systems to install."
 msgstr "Navegueu i cerqueu sistemes operatius per a instal·lar."
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:242
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:101
 msgid "Operating System Image File"
 msgstr "Fitxer d'imatge del sistema operatiu"
 
-#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:258
+#: data/ui/assistant/pages/index-page.ui:102
 msgid "Select a file to install a virtual machine."
 msgstr "Seleccioneu un fitxer per a instal·lar una màquina virtual."
 
@@ -232,7 +226,7 @@ msgstr "S'està preparant…"
 
 #: data/ui/assistant/pages/preparation-page.ui:24
 msgid "Preparing to create a new box"
-msgstr "S'està preparant la creació d'una màquina nova"
+msgstr "S'està preparant la creació d'un màquina nova"
 
 #: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:5
 msgid "Review and Create"
@@ -241,8 +235,8 @@ msgstr "Revisa i crea"
 #: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:18
 msgid "Boxes is ready to set up a new box with the following properties:"
 msgstr ""
-"El Màquines està llesta per a configurar una màquina nova amb les propietats"
-" següents:"
+"El Màquines està llesta per a configurar un màquina nova amb les propietats "
+"següents:"
 
 #: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:45
 msgid ""
@@ -252,21 +246,39 @@ msgstr ""
 "Les extensions de virtualització no estan disponibles al vostre sistema.\n"
 "Reviseu els paràmetres del BIOS per a habilitar-les."
 
-#: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:68
-msgid "Resource Allocation"
-msgstr "Assignació de recursos"
+#: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:67
+msgid "Operating System"
+msgstr "Sistema operatiu"
+
+#: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:83
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:90
+msgid "Memory"
+msgstr "Memòria"
+
+#: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:90
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:97
+msgid "Storage limit"
+msgstr "Límit d'emmagatzematge"
+
+#: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:96
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:123 src/unattended-installer.vala:278
+msgid "Username"
+msgstr "Nom d'usuari"
 
-#: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:77
-msgid "Customize"
-msgstr "Personalitza"
+#: data/ui/assistant/pages/review-page.ui:112
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:158 src/unattended-installer.vala:279
+msgid "Password"
+msgstr "Contrasenya"
 
 #: data/ui/assistant/pages/setup-page.ui:5 data/ui/welcome-tutorial.ui:49
 msgid "Express Installation"
 msgstr "Instal·lació ràpida"
 
-#: data/ui/assistant/vm-assistant.ui:48 data/ui/shared-folder-popover.ui:97
-#: src/assistant/index-page.vala:99 src/assistant/index-page.vala:146
-#: src/assistant/vm-assistant.vala:73 src/properties-window.vala:61
+#: data/ui/assistant/vm-assistant.ui:48
+#: data/ui/preferences/shared-folder-popover.ui:97
+#: data/ui/shared-folder-popover.ui:97 src/assistant/index-page.vala:104
+#: src/assistant/index-page.vala:150 src/assistant/vm-assistant.vala:73
+#: src/preferences/cdrom-row.vala:65
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
@@ -274,24 +286,11 @@ msgstr "Cancel·la"
 msgid "Next"
 msgstr "Següent"
 
-#: data/ui/auth-notification.ui:39
-msgid "_Username"
-msgstr "Nom d'_usuari"
-
-#: data/ui/auth-notification.ui:73
-msgid "_Password"
-msgstr "_Contrasenya"
-
-#: data/ui/auth-notification.ui:112 src/notificationbar.vala:48
-msgid "Sign In"
-msgstr "Entra"
-
 #: data/ui/collection-toolbar.ui:22
 msgid "New"
 msgstr "Nova"
 
 #: data/ui/collection-toolbar.ui:46 data/ui/display-toolbar.ui:29
-#: data/ui/properties-toolbar.ui:59 data/ui/properties-toolbar.ui:121
 msgid "Back"
 msgstr "Enrere"
 
@@ -343,14 +342,6 @@ msgstr "Pantalla completa"
 msgid "Ready to install"
 msgstr "A punt per a instal·lar"
 
-#: data/ui/empty-boxes.ui:50 data/ui/welcome-tutorial.ui:40
-msgid "Welcome to Boxes"
-msgstr "Us donem la benvinguda al Màquines"
-
-#: data/ui/empty-boxes.ui:51
-msgid "Use the <b>+</b> button to create your first virtual machine."
-msgstr "Premeu el botó <b>+</b> per a crear la primera màquina virtual."
-
 #: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:18
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Overview"
@@ -384,7 +375,7 @@ msgstr "Dreceres de teclat"
 #: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:65 data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:157
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close Window/Quit Boxes"
-msgstr "Tanca finestra/Surt"
+msgstr "Tanca finestra/Surt de Màquines"
 
 #: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:75
 msgctxt "shortcut window"
@@ -404,7 +395,7 @@ msgstr "Canvia a la pàgina anterior"
 #: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:122
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Box Display"
-msgstr "Visualització de la màquina"
+msgstr "Visualització del màquina"
 
 #: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:129
 msgctxt "shortcut window"
@@ -421,14 +412,6 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Fullscreen/Restore from fullscreen"
 msgstr "Pantalla completa/Torna a pantalla normal"
 
-#: data/ui/machine-config-editor.ui:40
-msgid ""
-"Boxes snapshots your virtual machine before applying changes allowing you to"
-" revert them."
-msgstr ""
-"Màquines captura la màquina virtual abans d'aplicar canvis que us permetin "
-"revertir-los."
-
 #: data/ui/menus.ui:7
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Dreceres de teclat"
@@ -441,84 +424,160 @@ msgstr "Ajuda"
 msgid "About Boxes"
 msgstr "Quant al Màquines"
 
-#: data/ui/properties-toolbar.ui:43 src/machine.vala:658
-msgid "Troubleshooting Log"
-msgstr "Registre de problemes"
+#: data/ui/preferences/cdrom-row.ui:5
+msgid "No CDROM/DVD image"
+msgstr "No hi ha cap imatge CDROM/DVD"
 
-#: data/ui/properties-toolbar.ui:81
-msgid "_Copy to Clipboard"
-msgstr "_Copia-ho al porta-retalls"
+#: data/ui/preferences/cdrom-row.ui:15
+msgid "Select"
+msgstr "Selecciona"
 
-#: data/ui/properties-toolbar.ui:144
-msgid "_Apply"
-msgstr "_Aplica"
+#: data/ui/preferences/cdrom-row.ui:24
+msgid "Remove"
+msgstr "Elimina"
 
-#: data/ui/properties-toolbar.ui:168 src/assistant/index-page.vala:143
-#: src/properties-window.vala:58
-msgid "Select a device or ISO file"
-msgstr "Seleccioneu un dispositiu o un fitxer ISO"
+#: data/ui/preferences/devices-page.ui:7
+msgid "Devices & Shares"
+msgstr "Dispositius i comparticions"
 
-#: data/ui/selectionbar.ui:36
-msgid "_Favorite"
-msgstr "_Preferit"
+#: data/ui/preferences/devices-page.ui:12
+msgid "USB Devices"
+msgstr "Dispositius USB"
 
-#: data/ui/selectionbar.ui:54
-msgid "P_ause"
-msgstr "P_ausa"
+#: data/ui/preferences/devices-page.ui:33
+msgid "CDROM/DVD Drive"
+msgstr "Unitat CDROM/DVD"
 
-#: data/ui/selectionbar.ui:72
-msgid "_Delete"
-msgstr "_Suprimeix"
+#: data/ui/preferences/preferences-toast.ui:27
+msgid "Undo"
+msgstr "Desfés"
 
-#: data/ui/selection-toolbar.ui:64 src/app-window.vala:323
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Cancel·la"
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:7
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:67
+msgid "Resources"
+msgstr "Recursos"
 
-#: data/ui/selection-toolbar.ui:108
-msgid "Select All"
-msgstr "Selecciona-ho tot"
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:22
+msgid "_Name"
+msgstr "_Nom"
 
-#: data/ui/selection-toolbar.ui:113
-msgid "Select Running"
-msgstr "Selecciona les que estan en execució"
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:48
+msgid "IP Address"
+msgstr "Adreça IP"
 
-#: data/ui/selection-toolbar.ui:117
-msgid "Select None"
-msgstr "No en seleccionis cap"
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:73
+msgid "CPUs"
+msgstr "CPU"
+
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:105
+msgid "3D acceleration"
+msgstr "Acceleració 3D"
 
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:127
+msgid "Allow running in background"
+msgstr "Permet executar en segon pla"
+
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:145
+msgid "Configuration"
+msgstr "Configuració"
+
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:150
+msgid "Troubleshooting Logs"
+msgstr "Registres de resolució de problemes"
+
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:151
+msgid "Diagnose problems with your box using the log file."
+msgstr ""
+"Diagnostica els problemes amb el vostre màquina mitjançant el fitxer de "
+"registre."
+
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:173
+msgid "Edit Configuration"
+msgstr "Edita la configuració"
+
+#: data/ui/preferences/resources-page.ui:174
+msgid "Edit the Libvirt domain configuration for this box."
+msgstr "Editeu la configuració del domini Libvirt per a aquest màquina"
+
+#: data/ui/preferences/shared-folder-popover.ui:29
 #: data/ui/shared-folder-popover.ui:29
 msgid "Local Folder"
 msgstr "Carpeta local"
 
+#: data/ui/preferences/shared-folder-popover.ui:44
 #: data/ui/shared-folder-popover.ui:44
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
+#: data/ui/preferences/shared-folder-popover.ui:70
 #: data/ui/shared-folder-popover.ui:70
 msgid "Select Shared Folder"
 msgstr "Selecciona una carpeta compartida"
 
+#: data/ui/preferences/shared-folder-popover.ui:111
 #: data/ui/shared-folder-popover.ui:111
 msgid "Save"
 msgstr "Desa"
 
-#: data/ui/snapshot-list-row.ui:6
+#: data/ui/preferences/shared-folders-widget.ui:7
+msgid "Shared Folders"
+msgstr "Carpetes compartides"
+
+#: data/ui/preferences/snapshot-list-row.ui:6
 msgid "Revert to this state"
 msgstr "Torna a aquest estat"
 
-#: data/ui/snapshot-list-row.ui:10
+#: data/ui/preferences/snapshot-list-row.ui:10
 msgid "Rename"
 msgstr "Canvia el nom"
 
 #. Delete
-#: data/ui/snapshot-list-row.ui:16 src/actions-popover.vala:88
+#: data/ui/preferences/snapshot-list-row.ui:16 src/actions-popover.vala:88
 msgid "Delete"
 msgstr "Suprimeix"
 
-#: data/ui/snapshot-list-row.ui:92
+#: data/ui/preferences/snapshot-list-row.ui:92
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
 
+#: data/ui/preferences/snapshots-page.ui:6
+#: data/ui/preferences/snapshots-page.ui:11
+msgid "Snapshots"
+msgstr "Instantànies"
+
+#: data/ui/preferences/snapshots-page.ui:49
+#: src/preferences/snapshots-page.vala:116
+msgid "Creating new snapshot…"
+msgstr "S'està creant una instantània nova…"
+
+#: data/ui/selectionbar.ui:36
+msgid "_Favorite"
+msgstr "_Preferit"
+
+#: data/ui/selectionbar.ui:54
+msgid "P_ause"
+msgstr "P_ausa"
+
+#: data/ui/selectionbar.ui:72
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Suprimeix"
+
+#: data/ui/selection-toolbar.ui:64 src/app-window.vala:303
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Cancel·la"
+
+#: data/ui/selection-toolbar.ui:108
+msgid "Select All"
+msgstr "Selecciona-ho tot"
+
+#: data/ui/selection-toolbar.ui:113
+msgid "Select Running"
+msgstr "Selecciona les que estan en execució"
+
+#: data/ui/selection-toolbar.ui:117
+msgid "Select None"
+msgstr "No en seleccionis cap"
+
 #: data/ui/troubleshoot-view.ui:44
 msgid "Oops, something went wrong"
 msgstr "S'ha produït un error"
@@ -532,23 +591,14 @@ msgid ""
 "Choose express install to automatically preconfigure the box with optimal "
 "settings."
 msgstr ""
-"Trieu la instal·lació ràpida per a preconfigurar automàticament la màquina "
+"Trieu la instal·lació ràpida per a preconfigurar automàticament el màquina "
 "amb els paràmetres òptims."
 
-#. Translators: 'Express Install' means that the new box installation will be
-#. fully automated, the user won't be asked anything while it's performed.
+#. Translators: 'Express Install' means that the new box installation will be fully automated, the user 
won't be asked anything while it's performed.
 #: data/ui/unattended-setup-box.ui:73
 msgid "Express Install"
 msgstr "Instal·lació ràpida"
 
-#: data/ui/unattended-setup-box.ui:123 src/unattended-installer.vala:278
-msgid "Username"
-msgstr "Nom d'usuari"
-
-#: data/ui/unattended-setup-box.ui:158 src/unattended-installer.vala:279
-msgid "Password"
-msgstr "Contrasenya"
-
 #: data/ui/unattended-setup-box.ui:180
 msgid "_Add Password"
 msgstr "_Afegeix una contrasenya"
@@ -585,9 +635,9 @@ msgid ""
 "virtual machine. Instead, just pick the operating system you want to setup, "
 "and Boxes will automatically download it for you."
 msgstr ""
-"Amb el Màquines, no cal baixar un sistema operatiu manualment per a crear una màquina "
-"virtual. En comptes, només cal que seleccioneu el sistema operatiu que voleu"
-" configurar i el Màquines el baixarà automàticament."
+"Amb el Màquines, no cal baixar un sistema operatiu manualment per a crear "
+"una màquina virtual. En comptes, només cal que seleccioneu el sistema "
+"operatiu que voleu configurar i el Màquines el baixarà automàticament."
 
 #: data/ui/welcome-tutorial.ui:67
 msgid "Drag and Drop"
@@ -601,11 +651,10 @@ msgstr ""
 "Compartir fitxers és tan senzill com deixar-los anar en la màquina virtual. "
 "Apareixeran en la carpeta Baixades."
 
-#. Translators: Accessibility name for context menu with box-related actions
-#. (e.g Pause, Delete etc)
+#. Translators: Accessibility name for context menu with box-related actions (e.g Pause, Delete etc)
 #: src/actions-popover.vala:30
 msgid "Box actions"
-msgstr "Accions de la màquina"
+msgstr "Accions de màquina"
 
 #. Open in new Window
 #: src/actions-popover.vala:45
@@ -639,14 +688,14 @@ msgstr "Força l'aturada"
 msgid "Clone"
 msgstr "Clona"
 
-#: src/actions-popover.vala:92 src/machine.vala:637
+#: src/actions-popover.vala:92 src/machine.vala:597
 msgid "Restart"
 msgstr "Reinicia"
 
 #. Properties (in separate section)
 #: src/actions-popover.vala:101
-msgid "Properties"
-msgstr "Propietats"
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
 
 #. Translators: %s => the timestamp of when the screenshot was taken.
 #: src/actions-popover.vala:125
@@ -654,144 +703,130 @@ msgstr "Propietats"
 msgid "Screenshot from %s"
 msgstr "Captura de pantalla de %s"
 
-#: src/app.vala:123
+#: src/app.vala:125
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Pau Iranzo <paugnu gmail com>\n"
 "Pol Muñoz <pol munyi gmail com>\n"
 "Miquel-Àngel Burgos i Fradeja <miquel angel burgos gmail com>"
 
-#: src/app.vala:124
+#: src/app.vala:126
 msgid "A simple GNOME 3 application to access virtual systems"
 msgstr "Una aplicació del GNOME 3 senzilla per a accedir a sistemes virtuals"
 
-#: src/app.vala:189 src/main.vala:9
+#: src/app.vala:191 src/main.vala:9
 msgid "Display version number"
 msgstr "Mostra el número de versió"
 
-#: src/app.vala:190
+#: src/app.vala:192
 msgid "Show help"
 msgstr "Mostra l'ajuda"
 
-#: src/app.vala:191
+#: src/app.vala:193
 msgid "Open in full screen"
 msgstr "Obre a pantalla completa"
 
-#: src/app.vala:192 src/main.vala:10
+#: src/app.vala:194 src/main.vala:10
 msgid "Check virtualization capabilities"
 msgstr "Comprova les capacitats de virtualització"
 
-#: src/app.vala:193
+#: src/app.vala:195
 msgid "Open box with UUID"
-msgstr "Obre la màquina amb l'UUID"
+msgstr "Obre el màquina amb l'UUID"
 
-#: src/app.vala:194
+#: src/app.vala:196
 msgid "Search term"
 msgstr "Paraula de cerca"
 
-#. A 'broker' is a virtual-machine manager (local or remote). Currently only
-#. libvirt is supported.
-#: src/app.vala:196
+#. A 'broker' is a virtual-machine manager (local or remote). Currently only libvirt is supported.
+#: src/app.vala:198
 msgid "URL to display, broker or installer media"
 msgstr ""
 "URL que es mostrarà, gestor de màquines virtual o instal·lador de medis"
 
-#: src/app.vala:207
+#: src/app.vala:209
 msgid "— A simple application to access virtual machines"
 msgstr "— Una aplicació senzilla per a accedir a màquines virtuals"
 
-#: src/app.vala:232
+#: src/app.vala:236
 msgid "Too many command line arguments specified.\n"
 msgstr "S'han especificat massa arguments a la línia d'ordres.\n"
 
-#: src/app.vala:501
+#: src/app.vala:488
 #, c-format
 msgid "Box “%s” installed and ready to use"
-msgstr "La màquina «%s» ja està instal·lada i a punt per a fer servir"
+msgstr "El màquina «%s» ja està instal·lat i a punt per a fer servir"
 
-#: src/app.vala:503
+#: src/app.vala:490
 msgid "Launch"
 msgstr "Executa"
 
-#: src/app.vala:533
+#: src/app.vala:520
 #, c-format
 msgid "“%s“ is running in the background"
 msgstr "«%s» s'està executant en segon pla"
 
-#: src/app.vala:619
+#: src/app.vala:605
 #, c-format
 msgid "Box “%s” has been deleted"
-msgstr "S'ha suprimit la màquina «%s»"
+msgstr "S'ha suprimit el màquina «%s»"
 
-#: src/app.vala:620
+#: src/app.vala:606
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
 msgstr[0] "S'ha suprimit %u màquina"
 msgstr[1] "S'han suprimit %u màquines"
 
-#: src/app.vala:648 src/libvirt-machine-properties.vala:558
-#: src/snapshot-list-row.vala:194
+#: src/app.vala:634
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Desfés"
 
-#: src/app.vala:694
+#: src/app.vala:680
 msgid "Boxes is doing something"
-msgstr "El màquines està treballant"
+msgstr "El Màquines està treballant"
 
-#: src/app-window.vala:322
+#: src/app-window.vala:302
 msgid "Select files to transfer"
 msgstr "Seleccioneu els fitxers a transferir"
 
-#: src/app-window.vala:325
+#: src/app-window.vala:305
 msgid "_Open"
 msgstr "_Obre"
 
-#: src/assistant/index-page.vala:146 src/properties-window.vala:61
+#: src/assistant/index-page.vala:147 src/preferences/cdrom-row.vala:62
+msgid "Select a device or ISO file"
+msgstr "Seleccioneu un dispositiu o un fitxer ISO"
+
+#: src/assistant/index-page.vala:150 src/preferences/cdrom-row.vala:65
 msgid "Open"
 msgstr "Obre"
 
-#: src/assistant/index-page.vala:164 src/assistant/vm-assistant.vala:73
+#: src/assistant/index-page.vala:168 src/assistant/vm-assistant.vala:73
 msgid "Previous"
 msgstr "Enrere"
 
-#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or
-#. box based on such media.
+#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: src/assistant/media-entry.vala:22 src/libvirt-machine.vala:877
+#: src/assistant/media-entry.vala:18 src/libvirt-machine.vala:700
 #: src/util-app.vala:172
 msgid "Live"
 msgstr "Proves"
 
-#: src/assistant/media-entry.vala:27
+#: src/assistant/media-entry.vala:23
 msgid "32-bit x86 system"
 msgstr "Sistema x86 de 32 bits"
 
-#: src/assistant/media-entry.vala:28
+#: src/assistant/media-entry.vala:24
 msgid "64-bit x86 system"
 msgstr "Sistema x86 de 64 bits"
 
-#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat
-#. Inc)
-#: src/assistant/media-entry.vala:33
+#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
+#: src/assistant/media-entry.vala:29
 #, c-format
 msgid " from %s"
 msgstr " de %s"
 
-#: src/assistant/review-page.vala:50
-msgid "Memory"
-msgstr "Memòria"
-
-#: src/assistant/review-page.vala:59
-msgid "Disk"
-msgstr "Disc"
-
-#. Translators: This is disk size. E.g "1 GB maximum".
-#: src/assistant/review-page.vala:61
-#, c-format
-msgid "%s maximum"
-msgstr "màxim %s"
-
 #: src/assistant/vm-assistant.vala:60
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr ""
@@ -802,45 +837,17 @@ msgstr ""
 msgid "Create"
 msgstr "Crea"
 
-#: src/config-editor.vala:33
-msgid "Configuration modified "
-msgstr "Configuració modificada "
-
-#: src/config-editor.vala:67
-msgid ""
-"Boxes failed to snapshot your virtual machine before applying your changes."
-msgstr ""
-"El Màquines no ha pogut capturar la màquina virtual abans d'aplicar els "
-"canvis."
-
-#: src/config-editor.vala:85
-#, c-format
-msgid "Boxes failed to apply VM configuration changes: %s"
-msgstr "El Màquines no ha pogut desar els canvis de configuració de la VM: %s"
-
-#. TODO: unify the reboot requests for non-properties
-#: src/config-editor.vala:92 src/libvirt-machine-properties.vala:714
-#: src/properties.vala:83
-#, c-format
-msgid "Changes require restart of “%s”."
-msgstr "Els canvis requereixen reiniciar «%s»."
-
-#: src/config-editor.vala:93 src/libvirt-machine-properties.vala:345
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:716 src/properties.vala:84
-msgid "_Restart"
-msgstr "_Reinicia"
-
-#: src/display-page.vala:135
+#: src/display-page.vala:133
 msgid "Press (left) Ctrl+Alt to ungrab"
 msgstr "Premeu les tecles Ctrl[esquerra]+Alt per a treure el focus"
 
-#: src/display-page.vala:137
+#: src/display-page.vala:135
 msgid "Press & release (left) Ctrl+Alt to ungrab keyboard."
 msgstr ""
 "Premeu i deixeu anar les tecles Ctrl[esquerra]+Alt per a treure el focus."
 
 #. Translators: Showing size of widget as WIDTH×HEIGHT here.
-#: src/display-page.vala:326
+#: src/display-page.vala:324
 #, c-format
 msgid "%d×%d"
 msgstr "%d×%d"
@@ -875,23 +882,10 @@ msgstr "Noves i recents"
 msgid "Unsupported disk image format."
 msgstr "Aquest format d'imatge de disc no està implementat."
 
-#: src/installed-media.vala:101 src/installer-media.vala:180
-#: src/properties-page-widget.vala:21
+#: src/installed-media.vala:104 src/installer-media.vala:182
 msgid "System"
 msgstr "Sistema"
 
-#. Translators: This is memory or disk size. E.g. "1 GB used".
-#: src/i-properties-provider.vala:101 src/libvirt-machine-properties.vala:465
-#, c-format
-msgid "%s used"
-msgstr "%s usats"
-
-#. Translators: This is memory or disk size. E.g. "1 GB (recommended)".
-#: src/i-properties-provider.vala:115
-#, c-format
-msgid "%s (recommended)"
-msgstr "%s (recomanat)"
-
 #: src/keys-input-popover.vala:26
 msgid "Ctrl + Alt + Backspace"
 msgstr "Ctrl + Alt + Retrocés"
@@ -917,254 +911,88 @@ msgstr "Ctrl + Alt + F3"
 msgid "Ctrl + Alt + F7"
 msgstr "Ctrl + Alt + F7"
 
-#. Translators: Accessibility name for context menu with a set of keyboard
-#. combos (that would normally be
+#. Translators: Accessibility name for context menu with a set of keyboard combos (that would normally be
 #. intercepted by host/client, to send to the box.
 #: src/keys-input-popover.vala:43
 msgid "Send key combinations"
 msgstr "Envia les combinacions de tecles"
 
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:96 src/remote-machine.vala:68
-msgid "_Name"
-msgstr "_Nom"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:108
-msgid "IP Address"
-msgstr "Adreça IP"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:110
-msgid "Broker"
-msgstr "Gestor"
-
-#. Translators: This is the protocal being used to connect to the
-#. display/desktop, e.g Spice, VNC, etc.
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:113
-msgid "Display Protocol"
-msgstr "Protocol de pantalla"
-
-#. Translators: This is the URL to connect to the display/desktop. e.g
-#. spice://somehost:5051.
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:116
-msgid "Display URL"
-msgstr "Mostra l'URL"
-
-#. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:181
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:222
-msgid "empty"
-msgstr "buit"
-
-#. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:193
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:221
-msgid "_Select"
-msgstr "_Selecciona"
-
-#. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a
-#. cdrom drive
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:196
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:204
-msgid "_Remove"
-msgstr "Sup_rimeix"
-
-#. Translators: First “%s” is filename of ISO or CD/DVD device that user
-#. selected and
-#. Second “%s” is name of the box.
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:211
-#, c-format
-msgid "Insertion of “%s” as a CD/DVD into “%s” failed"
-msgstr "Ha fallat la inserció de «%s» com a CD/DVD a «%s»"
-
-#. Translators: “%s” here is name of the box.
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:225
-#, c-format
-msgid "Removal of CD/DVD from “%s” failed"
-msgstr "Ha fallat l'expulsió del CD/DVD a «%s»"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:240
-msgid "CD/DVD"
-msgstr "CD/DVD"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:304
-msgid "CPU"
-msgstr "CPU"
-
-#. I/O
-#. 100 MiB/s
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:310
-msgid "I/O"
-msgstr "E/S"
-
-#. Network
-#. 1 MiB/s
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:316
-msgid "Network"
-msgstr "Xarxa"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:353
-msgid "_Force Shutdown"
-msgstr "_Força l'aturada"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:367
-msgid "_Troubleshooting Log"
-msgstr "Regis_tre de problemes"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:375
-msgid "Edit XML"
-msgstr "Edita l'XML"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:395
-msgid "_Memory: "
-msgstr "_Memòria: "
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:464
-msgid "Maximum Disk Space"
-msgstr "Espai màxim de disc"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:482
-msgid ""
-"There is not enough space on your machine to increase the maximum disk size."
-msgstr "No teniu prou espai per a incrementar la mida màxima del disc."
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:492
-msgid "Maximum _Disk Size: "
-msgstr "Espai màxim de _disc: "
-
-#. qemu-img doesn't support resizing disk image with snapshots:
-#. https://bugs.launchpad.net/qemu/+bug/1563931
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:545
-#, c-format
-msgid "Storage resize requires deleting associated snapshot."
-msgid_plural "Storage resize requires deleting %llu associated snapshots."
-msgstr[0] ""
-"S'ha de suprimir la instantània per a fer el redimensionat de "
-"l'emmagatzematge."
-msgstr[1] ""
-"S'han de suprimir les %llu instantànies per a fer el redimensionat de "
-"l'emmagatzematge."
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:674
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:678
-msgid "CPUs: "
-msgstr "CPU: "
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:733
-msgid "_Run in background"
-msgstr "_Executa en segon pla"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:745
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:748
-#, c-format
-msgid "“%s” will not be paused automatically."
-msgstr "«%s» no es posarà en pausa automàticament."
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:746
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:749
-#, c-format
-msgid "“%s” will be paused automatically to save resources."
-msgstr "«%s» es posarà en pausa automàticament per a estalviar recursos."
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:774
-msgid "Boxes is not authorized to run in the background"
-msgstr "El Màquines no té autorització per a executar-se en segon pla"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:776
-msgid "Manage permissions"
-msgstr "Gestiona els permisos"
-
-#: src/libvirt-machine-properties.vala:794
-msgid "3D Acceleration"
-msgstr "Acceleració 3D"
-
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: src/libvirt-machine.vala:643
+#: src/libvirt-machine.vala:472
 #, c-format
 msgid "Restoring %s from disk"
 msgstr "S'està restaurant %s des del disc"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: src/libvirt-machine.vala:646
+#: src/libvirt-machine.vala:475
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "S'està iniciant %s"
 
-#: src/libvirt-machine.vala:725
+#: src/libvirt-machine.vala:554
 #, c-format
 msgid "Restart of “%s” is taking too long. Force it to shutdown?"
 msgstr ""
 "La màquina «%s» està tardant molt a reiniciar. Voleu forçar-ne l'aturada?"
 
-#: src/libvirt-machine.vala:727
+#: src/libvirt-machine.vala:556
 msgid "_Shutdown"
 msgstr "_Atura"
 
-#: src/libvirt-machine.vala:743
+#: src/libvirt-machine.vala:572
 #, c-format
 msgid "Cloning “%s”…"
 msgstr "S'està clonant a «%s»…"
 
-#: src/libvirt-machine.vala:875
+#: src/libvirt-machine.vala:698
 msgid "Installing…"
 msgstr "S'està instal·lant…"
 
-#: src/libvirt-machine.vala:879
+#: src/libvirt-machine.vala:702
 msgid "Setting up clone…"
 msgstr "S'està configurant el clon..."
 
-#: src/libvirt-machine.vala:881
+#: src/libvirt-machine.vala:704
 msgid "Importing…"
 msgstr "S'està important…"
 
-#: src/libvirt-machine.vala:890
+#: src/libvirt-machine.vala:713
 #, c-format
 msgid "host: %s"
 msgstr "amfitrió: %s"
 
-#: src/list-view-row.vala:133
-msgid "Connected"
-msgstr "Connectada"
-
-#: src/list-view-row.vala:133
-msgid "Disconnected"
-msgstr "Desconnectada"
-
-#: src/list-view-row.vala:139
+#: src/list-view-row.vala:130
 msgid "Running"
 msgstr "En execució"
 
-#: src/list-view-row.vala:145
+#: src/list-view-row.vala:136
 msgid "Paused"
 msgstr "Pausada"
 
-#: src/list-view-row.vala:150
+#: src/list-view-row.vala:141
 msgid "Powered Off"
 msgstr "Apagada"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: src/machine.vala:203
+#: src/machine.vala:185
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s"
 msgstr "S'està connectant a %s"
 
-#: src/machine.vala:223
-#, c-format
-msgid "Authentication failed: %s"
-msgstr "S'ha produït un error en autenticar: %s"
-
-#: src/machine.vala:236 src/machine.vala:665
+#: src/machine.vala:211 src/machine.vala:625
 #, c-format
 msgid "Connection to “%s” failed"
 msgstr "Ha fallat la connexió a «%s»"
 
-#: src/machine.vala:289
+#: src/machine.vala:258
 msgid "Machine is under construction"
 msgstr "La màquina està en construcció"
 
-#: src/machine.vala:444
+#: src/machine.vala:411
 msgid "Saving…"
 msgstr "S'està desant…"
 
-#: src/machine.vala:636
+#: src/machine.vala:596
 #, c-format
 msgid ""
 "“%s” could not be restored from disk\n"
@@ -1173,16 +1001,16 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut restaurar «%s» des del disc\n"
 "Voleu provar-ho sense l'estat desat?"
 
-#: src/machine.vala:647
+#: src/machine.vala:607
 #, c-format
 msgid "Failed to start “%s”"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar «%s»"
 
-#. Translators: %s => name of launched box
-#: src/machine.vala:752
-#, c-format
-msgid "“%s” requires authentication"
-msgstr "Es requereix autenticació per «%s»"
+#. FIXME: var logs = libvirt_machine.properties.collect_logs ();
+#. window.props_window.show_troubleshoot_log (logs);
+#: src/machine.vala:618
+msgid "Troubleshooting Log"
+msgstr "Registre de problemes"
 
 #. FIXME: add proper UI & docs
 #: src/main.vala:53
@@ -1203,7 +1031,7 @@ msgstr "• Hi ha disponible un allotjat de KVM de la libvirt: %s\n"
 #: src/main.vala:56
 #, c-format
 msgid "• Boxes storage pool available: %s\n"
-msgstr "• Hi ha disponible una bateria d'emmagatzematge de màquines: %s\n"
+msgstr "• Hi ha disponible una bateria d'emmagatzematge de Màquines: %s\n"
 
 #: src/main.vala:60
 #, c-format
@@ -1225,43 +1053,103 @@ msgstr "Pàgina d'inici del %s: <%s>.\n"
 msgid "No such file %s"
 msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s"
 
-#: src/notificationbar.vala:44
+#: src/portals.vala:45
+msgid "Boxes wants to run VM in background"
+msgstr "El Màquines vol executar la màquina virtual en segon pla"
+
+#: src/preferences/cdrom-row.vala:33
+msgid "No CD/DVD image"
+msgstr "No hi ha cap imatge de CD/DVD"
+
+#: src/preferences/devices-page.vala:25
+msgid "The Flatpak version of GNOME Boxes does not support USB redirection."
+msgstr "La versió flatpak del GNOME Màquines no admet la redirecció USB."
+
+#: src/preferences/devices-page.vala:36
+msgid "Turn on your box to see the USB devices available for redirection."
+msgstr ""
+"Activeu el vostre màquina per a veure els dispositius USB disponibles per a "
+"la redirecció."
+
+#: src/preferences/resources-page.vala:80
 #, c-format
-msgid "Sign In to %s"
-msgstr "Entra a %s"
+msgid "Recommended %s."
+msgstr "%s recomanat."
+
+#: src/preferences/resources-page.vala:156
+msgid "Boxes is not authorized to run in background"
+msgstr "El Màquines no té autorització per a executar-se en segon pla"
+
+#: src/preferences/resources-page.vala:158
+msgid "Manage permissions"
+msgstr "Gestiona els permisos"
 
-#: src/notificationbar.vala:47
+#: src/preferences/resources-page.vala:190
+msgid ""
+"Editing your box configuration can cause issues to the operating system of "
+"your box. Would you like to create a snapshot to recover from your changes?"
+msgstr ""
+"L'edició de la configuració del màquina pot causar problemes al sistema "
+"operatiu del quadre. Voleu crear una instantània per recuperar-vos dels "
+"canvis?"
+
+#: src/preferences/resources-page.vala:256
 #, c-format
-msgid "Not connected to %s"
-msgstr "No està connectat a %s"
+msgid "Failed to save domain configuration: %s"
+msgstr "No s'ha pogut desar la configuració del domini: %s"
 
-#: src/portals.vala:45
-msgid "Boxes wants to run VM in background"
-msgstr "El Màquines vol executar la màquina virtual en segon pla"
+#: src/preferences/resources-page.vala:265
+msgid "Changes to the settings below take effect after you restart your box."
+msgstr ""
+"Els canvis a la configuració següent tindran efecte després de reiniciar el "
+"màquina."
 
-#: src/properties-page-widget.vala:17
-msgid "General"
-msgstr "General"
+#: src/preferences/shared-folders-widget.vala:75
+msgid "Use the button below to add your first shared folder."
+msgstr "Utilitzeu el botó següent per a afegir la primera carpeta compartida."
 
-#: src/properties-page-widget.vala:25
-msgid "Devices & Shares"
-msgstr "Dispositius i comparticions"
+#: src/preferences/snapshot-list-row.vala:140
+#, c-format
+msgid "Reverting to %s…"
+msgstr "S'està retornant a %s…"
 
-#: src/properties-page-widget.vala:29
-msgid "Snapshots"
-msgstr "Instantànies"
+#: src/preferences/snapshot-list-row.vala:158
+msgid "Failed to apply snapshot"
+msgstr "No s'ha pogut aplicar la instantània"
+
+#: src/preferences/snapshot-list-row.vala:175
+#, c-format
+msgid "Snapshot “%s” deleted."
+msgstr "S'ha suprimit la instantània «%s»."
+
+#: src/preferences/snapshots-page.vala:122
+#, c-format
+msgid "Failed to create snapshot of %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear una instantània de %s"
 
-#: src/remote-machine.vala:78
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protocol"
+#: src/preferences/snapshots-page.vala:144
+msgid "Use the button below to create your first snapshot."
+msgstr "Utilitzeu el botó següent per crear la vostra primera instantània."
 
-#: src/remote-machine.vala:80
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
+#. Translators: "%s" is a disk size string (for example "4.2 GB")
+#: src/preferences/storage-row.vala:47
+#, c-format
+msgid "Used %s."
+msgstr "%s utilitzat."
+
+#: src/preferences/storage-row.vala:50
+msgid ""
+"There is not enough space on your machine to increase the maximum disk size."
+msgstr "No teniu prou espai per a incrementar la mida màxima del disc."
 
-#: src/remote-machine.vala:82
-msgid "_URL"
-msgstr "_URL"
+#: src/preferences/storage-row.vala:68
+msgid "Storage disk"
+msgstr "Disc d'emmagatzematge"
+
+#: src/preferences/storage-row.vala:77
+#, c-format
+msgid "Used %s"
+msgstr "S'ha utilitzat %s"
 
 #: src/selectionbar.vala:60
 #, c-format
@@ -1281,8 +1169,7 @@ msgid_plural "_Open in %u new windows"
 msgstr[0] "_Obre en una finestra nova"
 msgstr[1] "_Obre en %u finestres noves"
 
-#. This goes with the "Click on items to select them" string and is about
-#. selection of items (boxes)
+#. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
 #. when the main collection view is in selection mode.
 #: src/selection-toolbar.vala:46
 #, c-format
@@ -1295,92 +1182,25 @@ msgstr[1] "%u seleccionades"
 msgid "(Click on items to select them)"
 msgstr "(Feu clic als elements per a seleccionar-los)"
 
-#: src/snapshot-list-row.vala:137
-#, c-format
-msgid "Reverting to %s…"
-msgstr "S'està retornant a %s…"
-
-#: src/snapshot-list-row.vala:155
-msgid "Failed to apply snapshot"
-msgstr "No s'ha pogut aplicar la instantània"
-
-#: src/snapshot-list-row.vala:172
-#, c-format
-msgid "Snapshot “%s” deleted."
-msgstr "S'ha suprimit la instantània «%s»."
-
-#: src/snapshots-property.vala:61
-msgid "No snapshots created yet. Create one using the button below."
-msgstr ""
-"Encara no s'ha creat cap instantània. Creeu-ne una usant el botó de sota."
-
-#: src/snapshots-property.vala:124
-msgid "Creating new snapshot…"
-msgstr "S'està creant una instantània nova…"
-
-#: src/snapshots-property.vala:132
-#, c-format
-msgid "Failed to create snapshot of %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear una instantània de %s"
-
-#. Translators: "Unknown" is a placeholder for a box name when it could not be
-#. determined
+#. Translators: "Unknown" is a placeholder for a box name when it could not be determined
 #: src/spice-display.vala:46
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconeguda"
 
-#: src/spice-display.vala:62 src/spice-display.vala:512
+#: src/spice-display.vala:61 src/spice-display.vala:452
 #, c-format
 msgid "Redirection of USB device “%s” for “%s” failed"
 msgstr "Ha fallat la redirecció del dispositiu USB «%s» a «%s»"
 
-#. Translators: %s => a link to the website where users can download the guest
-#. tools.
-#: src/spice-display.vala:375
-#, c-format
-msgid ""
-"SPICE guest tools are not running. These tools improve user experience and "
-"enable host and box interactions, such as copy and paste. Please visit %s to"
-" download and install these tools from within the box."
-msgstr ""
-"Les eines d'amfitrió de SPICE no estan instal·lades. Aquestes eines milloren"
-" l'experiència d'usuari i habiliten les interaccions entre l'amfitrió i la "
-"màquina, com les funcions de còpia i enganxa. Visiteu %s per a baixar i "
-"instal·lar aquestes eines des de la màquina."
-
-#: src/spice-display.vala:402
-msgid "USB devices"
-msgstr "Dispositius USB"
-
-#: src/spice-display.vala:418
-msgid "Folder Shares"
-msgstr "Comparticions de carpetes"
-
-#: src/spice-display.vala:616 src/spice-display.vala:641
-#: src/spice-display.vala:644
-msgid "Invalid URL"
-msgstr "URL no vàlid"
-
-#: src/spice-display.vala:626
-msgid "The port must be specified once"
-msgstr "El port només s'ha d'especificar una vegada"
-
-#: src/spice-display.vala:637
-msgid "Missing port in Spice URL"
-msgstr "Manca el port a l'URI de Spice"
-
 #. Translators: "%s" is a file name.
 #: src/transfer-info-row.vala:31
 #, c-format
 msgid "Copying “%s” to “Downloads”"
 msgstr "S'està copiant «%s» a «Baixades»"
 
-#. An error occurred when trying to setup unattended installation, but it's
-#. likely that a non-unattended
-#. installation will work. When this happens, just disable unattended
-#. installs, and let the caller decide
-#. if it wants to retry a non-automatic install or to just abort the box
-#. creation..
+#. An error occurred when trying to setup unattended installation, but it's likely that a non-unattended
+#. installation will work. When this happens, just disable unattended installs, and let the caller decide
+#. if it wants to retry a non-automatic install or to just abort the box creation..
 #: src/unattended-installer.vala:207
 msgid ""
 "An error occurred during installation preparation. Express Install disabled."
@@ -1388,7 +1208,7 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error durant la preparació de la instal·lació. S'ha "
 "inhabilitat la instal·lació exprés."
 
-#: src/unattended-installer.vala:465
+#: src/unattended-installer.vala:461
 msgid "Downloading device drivers…"
 msgstr "S'estan baixant els controladors del dispositiu…"
 
@@ -1406,38 +1226,39 @@ msgstr "La instal·lació exprés de %s requereix una connexió a Internet."
 msgid "GNOME Boxes credentials for “%s”"
 msgstr "Credencials del Màquines del GNOME per a «%s»"
 
-#: src/util-app.vala:358
+#: src/util-app.vala:359
 #, c-format
 msgid ""
 "Your SELinux context looks incorrect, you can try to fix it by running:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"El context del SELinux no sembla correcte, potser el podeu arreglar si executeu:\n"
+"El context del SELinux no sembla correcte, potser el podeu arreglar si "
+"executeu:\n"
 "%s"
 
-#: src/util-app.vala:362
+#: src/util-app.vala:363
 msgid "SELinux not installed?"
 msgstr "No està instal·lat el SELinux?"
 
-#: src/util-app.vala:444
+#: src/util-app.vala:445
 msgid ""
-"Could not get “gnome-boxes” storage pool information from libvirt. Make sure"
-" “virsh -c qemu:///session pool-dumpxml gnome-boxes” is working."
+"Could not get “gnome-boxes” storage pool information from libvirt. Make sure "
+"“virsh -c qemu:///session pool-dumpxml gnome-boxes” is working."
 msgstr ""
 "La libvirt no ha proporcionat la informació de la bateria d'emmagatzematge "
-"«gnome-boxes». Assegureu-vos que l'ordre «virsh -c qemu:///session pool-"
+"«gnome-màquines». Assegureu-vos que l'ordre «virsh -c qemu:///session pool-"
 "dumpxml gnome-boxes» funciona."
 
-#: src/util-app.vala:449
+#: src/util-app.vala:450
 #, c-format
 msgid ""
-"%s is known to libvirt as GNOME Boxes’s storage pool but this directory does"
-" not exist"
+"%s is known to libvirt as GNOME Boxes’s storage pool but this directory does "
+"not exist"
 msgstr ""
 "La libvirt té definit el directori %s com la bateria d'emmagatzematge del "
 "Màquines del GNOME, però el directori no existeix"
 
-#: src/util-app.vala:453
+#: src/util-app.vala:454
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes’s storage pool but is not a directory"
@@ -1445,7 +1266,7 @@ msgstr ""
 "La libvirt té definit el directori %s com la bateria d'emmagatzematge del "
 "Màquines del GNOME, però no és un directori"
 
-#: src/util-app.vala:457
+#: src/util-app.vala:458
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes’s storage pool but is not user-"
@@ -1464,22 +1285,200 @@ msgstr "no"
 
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
-#: src/vm-configurator.vala:779
+#: src/vm-configurator.vala:813
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "El sistema amfitrió no pot"
 
-#. Translators: This is the name of the snapshot taken right after installing
-#. a VM.
-#: src/vm-creator.vala:169
+#. Translators: This is the name of the snapshot taken right after installing a VM.
+#: src/vm-creator.vala:179
 msgid "Just installed "
 msgstr "S'acaba d'instal·lar "
 
 #: src/vm-importer.vala:63
 #, c-format
 msgid "Box import from file “%s” failed."
-msgstr "La importació de la màquina des del fitxer «%s» ha fallat."
+msgstr "La importació del màquina des del fitxer «%s» ha fallat."
+
+#~ msgid "GNOME Boxes"
+#~ msgstr "Màquines del GNOME"
+
+#~ msgid "Override theme"
+#~ msgstr "Sobreescriu el tema"
+
+#~ msgid "Whether Boxes will override the user's theme"
+#~ msgstr "Si Màquines substituirà el tema de l'usuari"
+
+#~ msgid "Resource Allocation"
+#~ msgstr "Assignació de recursos"
+
+#~ msgid "Customize"
+#~ msgstr "Personalitza"
+
+#~ msgid "_Username"
+#~ msgstr "Nom d'_usuari"
+
+#~ msgid "_Password"
+#~ msgstr "_Contrasenya"
+
+#~ msgid "Sign In"
+#~ msgstr "Entra"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Boxes snapshots your virtual machine before applying changes allowing you "
+#~ "to revert them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Màquines captura la màquina virtual abans d'aplicar canvis que us "
+#~ "permetin revertir-los."
+
+#~ msgid "_Copy to Clipboard"
+#~ msgstr "_Copia-ho al porta-retalls"
+
+#~ msgid "_Apply"
+#~ msgstr "_Aplica"
+
+#~ msgid "Properties"
+#~ msgstr "Propietats"
+
+#~ msgid "Disk"
+#~ msgstr "Disc"
+
+#~ msgid "%s maximum"
+#~ msgstr "màxim %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Boxes failed to snapshot your virtual machine before applying your "
+#~ "changes."
+#~ msgstr ""
+#~ "El Màquines no ha pogut capturar la màquina virtual abans d'aplicar els "
+#~ "canvis."
+
+#~ msgid "Changes require restart of “%s”."
+#~ msgstr "Els canvis requereixen reiniciar «%s»."
+
+#~ msgid "_Restart"
+#~ msgstr "_Reinicia"
+
+#~ msgid "%s used"
+#~ msgstr "%s usats"
+
+#~ msgid "Broker"
+#~ msgstr "Gestor"
+
+#~ msgid "Display Protocol"
+#~ msgstr "Protocol de pantalla"
+
+#~ msgid "Display URL"
+#~ msgstr "Mostra l'URL"
+
+#~ msgid "empty"
+#~ msgstr "buit"
+
+#~ msgid "Insertion of “%s” as a CD/DVD into “%s” failed"
+#~ msgstr "Ha fallat la inserció de «%s» com a CD/DVD a «%s»"
+
+#~ msgid "Removal of CD/DVD from “%s” failed"
+#~ msgstr "Ha fallat l'expulsió del CD/DVD a «%s»"
+
+#~ msgid "CD/DVD"
+#~ msgstr "CD/DVD"
+
+#~ msgid "CPU"
+#~ msgstr "CPU"
+
+#~ msgid "I/O"
+#~ msgstr "E/S"
+
+#~ msgid "Network"
+#~ msgstr "Xarxa"
+
+#~ msgid "_Force Shutdown"
+#~ msgstr "_Força l'aturada"
+
+#~ msgid "_Troubleshooting Log"
+#~ msgstr "Regis_tre de problemes"
+
+#~ msgid "Edit XML"
+#~ msgstr "Edita l'XML"
+
+#~ msgid "_Memory: "
+#~ msgstr "_Memòria: "
+
+#~ msgid "Maximum Disk Space"
+#~ msgstr "Espai màxim de disc"
+
+#~ msgid "Maximum _Disk Size: "
+#~ msgstr "Espai màxim de _disc: "
+
+#~ msgid "Storage resize requires deleting associated snapshot."
+#~ msgid_plural "Storage resize requires deleting %llu associated snapshots."
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "S'ha de suprimir la instantània per a fer el redimensionat de "
+#~ "l'emmagatzematge."
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "S'han de suprimir les %llu instantànies per a fer el redimensionat de "
+#~ "l'emmagatzematge."
+
+#~ msgid "“%s” will not be paused automatically."
+#~ msgstr "«%s» no es posarà en pausa automàticament."
+
+#~ msgid "“%s” will be paused automatically to save resources."
+#~ msgstr "«%s» es posarà en pausa automàticament per a estalviar recursos."
+
+#~ msgid "Connected"
+#~ msgstr "Connectada"
+
+#~ msgid "Disconnected"
+#~ msgstr "Desconnectada"
+
+#~ msgid "Authentication failed: %s"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en autenticar: %s"
+
+#~ msgid "“%s” requires authentication"
+#~ msgstr "Es requereix autenticació per «%s»"
+
+#~ msgid "Sign In to %s"
+#~ msgstr "Entra a %s"
+
+#~ msgid "Not connected to %s"
+#~ msgstr "No està connectat a %s"
+
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "General"
+
+#~ msgid "Protocol"
+#~ msgstr "Protocol"
+
+#~ msgid "URL"
+#~ msgstr "URL"
+
+#~ msgid "_URL"
+#~ msgstr "_URL"
+
+#~ msgid "No snapshots created yet. Create one using the button below."
+#~ msgstr ""
+#~ "Encara no s'ha creat cap instantània. Creeu-ne una usant el botó de sota."
+
+#~ msgid ""
+#~ "SPICE guest tools are not running. These tools improve user experience "
+#~ "and enable host and box interactions, such as copy and paste. Please "
+#~ "visit %s to download and install these tools from within the box."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les eines d'amfitrió de SPICE no estan instal·lades. Aquestes eines "
+#~ "milloren l'experiència d'usuari i habiliten les interaccions entre "
+#~ "l'amfitrió i la màquina, com les funcions de còpia i enganxa. Visiteu %s "
+#~ "per a baixar i instal·lar aquestes eines des de la màquina."
+
+#~ msgid "Folder Shares"
+#~ msgstr "Comparticions de carpetes"
+
+#~ msgid "Invalid URL"
+#~ msgstr "URL no vàlid"
+
+#~ msgid "The port must be specified once"
+#~ msgstr "El port només s'ha d'especificar una vegada"
 
-#: src/vnc-display.vala:169
-msgid "Read-only"
-msgstr "Només lectura"
+#~ msgid "Missing port in Spice URL"
+#~ msgstr "Manca el port a l'URI de Spice"
 
+#~ msgid "Read-only"
+#~ msgstr "Només lectura"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]