[gnome-control-center/gnome-3-32] Update Swedish translationcommit 86c60f47b077c2ea5077e13a8448f9903539cf05
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Thu Apr 11 20:28:31 2019 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po | 343 +++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 file changed, 149 insertions(+), 194 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a46b726bc..0a0142d29 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/";
 "issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-26 19:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-26 22:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-11 14:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-11 22:27+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -162,7 +162,7 @@ msgid "Other Files"
 msgstr "Andra filer"
 
 #. List of applications.
-#: panels/applications/cc-applications-panel.c:1353
+#: panels/applications/cc-applications-panel.c:1373
 #: panels/applications/cc-applications-panel.ui:406
 #: panels/applications/gnome-applications-panel.desktop.in.in:3
 #: panels/notifications/cc-notifications-panel.ui:167
@@ -330,11 +330,6 @@ msgid "Control various application permissions and settings"
 msgstr "Styr diverse behörigheter och inställningar för program"
 
 #. FIXME
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/applications/gnome-applications-panel.desktop.in.in:8
-msgid "application-x-executable"
-msgstr "application-x-executable"
-
 #. Translators: Search terms to find the Privacy panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/applications/gnome-applications-panel.desktop.in.in:16
 msgid "application;flatpak;permission;setting;"
@@ -417,7 +412,7 @@ msgstr "Du kan lägga till bilder till mapp för %s så kommer de att visas här
 #: panels/color/cc-color-panel.c:241 panels/color/cc-color-panel.c:894
 #: panels/color/cc-color-panel.ui:657 panels/color/color-calibrate.ui:25
 #: panels/common/cc-language-chooser.ui:24
-#: panels/display/cc-display-panel.c:880
+#: panels/display/cc-display-panel.c:916
 #: panels/network/connection-editor/connection-editor.ui:17
 #: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:181
 #: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:310
@@ -430,8 +425,8 @@ msgstr "Du kan lägga till bilder till mapp för %s så kommer de att visas här
 #: panels/search/cc-search-locations-dialog.c:607
 #: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:427
 #: panels/user-accounts/cc-add-user-dialog.ui:28
-#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:105
-#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:233
+#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:106
+#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:234
 #: panels/user-accounts/cc-password-dialog.ui:20
 #: panels/user-accounts/cc-user-panel.c:640
 #: panels/user-accounts/cc-user-panel.c:658
@@ -472,11 +467,6 @@ msgstr "Bakgrund"
 msgid "Change your background image to a wallpaper or photo"
 msgstr "Ändra din skrivbordsbakgrund till bakgrundsbild eller foto"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-desktop-wallpaper"
-msgstr "preferences-desktop-wallpaper"
-
 #. Translators: Search terms to find the Background panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in:15
 msgid "Wallpaper;Screen;Desktop;"
@@ -529,11 +519,6 @@ msgstr "Bluetooth"
 msgid "Turn Bluetooth on and off and connect your devices"
 msgstr "Slå på samt av Bluetooth och anslut dina enheter"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in:6
-msgid "bluetooth"
-msgstr "bluetooth"
-
 #. Translators: Search terms to find the Bluetooth panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in:19
 msgid "share;sharing;bluetooth;obex;"
@@ -1169,11 +1154,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kalibrera färgen för dina enheter såsom skärmar, kameror eller skrivare"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-color"
-msgstr "preferences-color"
-
 #. Translators: Search terms to find the Color panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in:19
 msgid "Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;"
@@ -1404,11 +1384,6 @@ msgstr "AM / PM"
 msgid "Change the date and time, including time zone"
 msgstr "Ändra datum och tid, även tidszon"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-system-time"
-msgstr "preferences-system-time"
-
 #. Translators: Search terms to find the Date and Time panel. Do NOT translate or localize the semicolons! 
The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in:15
 msgid "Clock;Timezone;Location;"
@@ -1423,26 +1398,26 @@ msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
 msgstr ""
 "Du måste autentisera dig för att ändra inställningar för tid eller datum."
 
-#: panels/display/cc-display-panel.c:891
+#: panels/display/cc-display-panel.c:927
 #: panels/network/connection-editor/connection-editor.ui:27
 #: panels/network/network-wifi.ui:38
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Verkställ"
 
-#: panels/display/cc-display-panel.c:912
+#: panels/display/cc-display-panel.c:948
 msgid "Apply Changes?"
 msgstr "Verkställ ändringar?"
 
-#: panels/display/cc-display-panel.c:917
+#: panels/display/cc-display-panel.c:953
 msgid "Changes Cannot be Applied"
 msgstr "Ändringar kan inte verkställas"
 
-#: panels/display/cc-display-panel.c:918
+#: panels/display/cc-display-panel.c:954
 msgid "This could be due to hardware limitations."
 msgstr "Detta kan bero på hårdvarubegränsningar."
 
 #. TRANSLATORS: the state of the night light setting
-#: panels/display/cc-display-panel.c:1091
+#: panels/display/cc-display-panel.c:1127
 #: panels/notifications/cc-notifications-panel.c:270
 #: panels/power/cc-power-panel.c:2111 panels/power/cc-power-panel.c:2118
 #: panels/privacy/cc-privacy-panel.c:212 panels/privacy/cc-privacy-panel.c:289
@@ -1454,7 +1429,7 @@ msgstr "Detta kan bero på hårdvarubegränsningar."
 msgid "On"
 msgstr "På"
 
-#: panels/display/cc-display-panel.c:1091 panels/network/net-proxy.c:54
+#: panels/display/cc-display-panel.c:1127 panels/network/net-proxy.c:54
 #: panels/notifications/cc-notifications-panel.c:270
 #: panels/power/cc-power-panel.c:2105 panels/power/cc-power-panel.c:2116
 #: panels/privacy/cc-privacy-panel.c:212 panels/privacy/cc-privacy-panel.c:289
@@ -1514,27 +1489,27 @@ msgstr "Skärmkonfiguration"
 msgid "Night Light"
 msgstr "Nattbelysning"
 
-#: panels/display/cc-display-settings.c:109
+#: panels/display/cc-display-settings.c:108
 msgctxt "Display rotation"
 msgid "Landscape"
 msgstr "Liggande"
 
-#: panels/display/cc-display-settings.c:112
+#: panels/display/cc-display-settings.c:111
 msgctxt "Display rotation"
 msgid "Portrait Right"
 msgstr "Stående höger"
 
-#: panels/display/cc-display-settings.c:115
+#: panels/display/cc-display-settings.c:114
 msgctxt "Display rotation"
 msgid "Portrait Left"
 msgstr "Stående vänster"
 
-#: panels/display/cc-display-settings.c:118
+#: panels/display/cc-display-settings.c:117
 msgctxt "Display rotation"
 msgid "Landscape (flipped)"
 msgstr "Liggande (omvänt)"
 
-#: panels/display/cc-display-settings.c:192
+#: panels/display/cc-display-settings.c:191
 #, c-format
 msgid "%.2lf Hz"
 msgstr "%.2lf Hz"
@@ -1557,6 +1532,18 @@ msgstr "Uppdateringfrekvens"
 msgid "Adjust for TV"
 msgstr "Justera för TV"
 
+#: panels/display/cc-display-settings.ui:59
+msgid "Scale"
+msgstr "Skala"
+
+#: panels/display/cc-night-light-dialog.c:647
+msgid "More Warm"
+msgstr "Varmare"
+
+#: panels/display/cc-night-light-dialog.c:659
+msgid "Less Warm"
+msgstr "Mindre varm"
+
 #. This cancels the redshift inhibit.
 #: panels/display/cc-night-light-dialog.ui:46
 msgid "Restart Filter"
@@ -1633,11 +1620,6 @@ msgstr "Skärm­ar"
 msgid "Choose how to use connected monitors and projectors"
 msgstr "Välj hur anslutna skärmar och projektorer ska användas"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-desktop-display"
-msgstr "preferences-desktop-display"
-
 #. Translators: Search terms to find the Displays panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in:19
 msgid ""
@@ -1673,10 +1655,10 @@ msgid "_Photos"
 msgstr "_Foton"
 
 #. TRANSLATORS: AP type
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:371
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:454
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:499
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:529 panels/network/panel-common.c:123
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:369
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:452
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:497
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:527 panels/network/panel-common.c:123
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
@@ -1684,24 +1666,24 @@ msgstr "Okänd"
 #. * example:
 #. * "Fedora 25 (Workstation Edition); Build ID: xyz" or
 #. * "Ubuntu 16.04 LTS; Build ID: jki"
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:462
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:460
 #, c-format
 msgid "%s; Build ID: %s"
 msgstr "%s; Bygg-ID: %s"
 
 #. translators: This is the type of architecture for the OS
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:479
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:477
 #, c-format
 msgid "64-bit"
 msgstr "64-bitars"
 
 #. translators: This is the type of architecture for the OS
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:482
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:480
 #, c-format
 msgid "32-bit"
 msgstr "32-bitars"
 
-#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:712
+#: panels/info/cc-info-overview-panel.c:710
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "Version %s"
@@ -1748,39 +1730,39 @@ msgstr "Beräknar…"
 msgid "Check for updates"
 msgstr "Sök uppdateringar"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:298
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:296
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Fråga vad som ska göras"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:302
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:300
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Gör ingenting"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:306
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:304
 msgid "Open folder"
 msgstr "Öppna mapp"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:391
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:389
 msgid "Other Media"
 msgstr "Övriga media"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:424
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:422
 msgid "Select an application for audio CDs"
 msgstr "Välj ett program för ljud-cd-skivor"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:425
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:423
 msgid "Select an application for video DVDs"
 msgstr "Välj ett program för video-dvd-skivor"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:426
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:424
 msgid "Select an application to run when a music player is connected"
 msgstr "Välj ett program att köra när en musikspelare ansluts"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:427
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:425
 msgid "Select an application to run when a camera is connected"
 msgstr "Välj ett program att köra när en kamera ansluts"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:428
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:426
 msgid "Select an application for software CDs"
 msgstr "Välj ett program för program-cd-skivor"
 
@@ -1789,51 +1771,51 @@ msgstr "Välj ett program för program-cd-skivor"
 #. * If the shared-mime-info translation works for your language,
 #. * simply leave these untranslated.
 #.
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:440
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:438
 msgid "audio DVD"
 msgstr "ljud-dvd"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:441
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:439
 msgid "blank Blu-ray disc"
 msgstr "tom Blu-ray-skiva"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:442
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:440
 msgid "blank CD disc"
 msgstr "tom cd-skiva"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:443
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:441
 msgid "blank DVD disc"
 msgstr "tom dvd-skiva"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:444
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:442
 msgid "blank HD DVD disc"
 msgstr "tom HD DVD-skiva"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:445
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:443
 msgid "Blu-ray video disc"
 msgstr "Blu-ray-videoskiva"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:446
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:444
 msgid "e-book reader"
 msgstr "e-boksläsare"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:447
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:445
 msgid "HD DVD video disc"
 msgstr "HD DVD-videoskiva"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:448
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:446
 msgid "Picture CD"
 msgstr "Bildcd"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:449
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:447
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "Super Video-cd"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:450
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:448
 msgid "Video CD"
 msgstr "Videocd"
 
-#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:451
+#: panels/info/cc-info-removable-media-panel.c:449
 msgid "Windows software"
 msgstr "Fönsterprogramvara"
 
@@ -1885,11 +1867,6 @@ msgstr "Standardprogram"
 msgid "Configure Default Applications"
 msgstr "Konfigurera standardprogram"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/info/gnome-default-apps-panel.desktop.in.in:7
-msgid "starred"
-msgstr "starred"
-
 #. Translators: Search terms to find the Default Applications panel. Do NOT translate or localize the 
semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/info/gnome-default-apps-panel.desktop.in.in:19
 msgid "default;application;preferred;media;"
@@ -1903,11 +1880,6 @@ msgstr "Om"
 msgid "View information about your system"
 msgstr "Visa information om ditt system"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/info/gnome-info-overview-panel.desktop.in.in:7
-msgid "help-about"
-msgstr "help-about"
-
 #. Translators: Search terms to find the About panel.
 #. Do NOT translate or localize the semicolons!
 #. The list MUST also end with a semicolon!
@@ -1929,11 +1901,6 @@ msgstr "Flyttbar media"
 msgid "Configure Removable Media settings"
 msgstr "Konfigurera inställningar för flyttbara media"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/info/gnome-removable-media-panel.desktop.in.in:7
-msgid "media-removable"
-msgstr "media-removable"
-
 #. Translators: Search terms to find the Removable Media panel. Do NOT translate or localize the semicolons! 
The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/info/gnome-removable-media-panel.desktop.in.in:19
 msgid ""
@@ -2214,11 +2181,6 @@ msgstr "Tan­gent­bord"
 msgid "View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences"
 msgstr "Visa och ändra tangentbordsgenvägar samt ange dina skrivinställningar"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in:7
-msgid "input-keyboard"
-msgstr "input-keyboard"
-
 #. Translators: Search terms to find the Keyboard panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in:19
 msgid ""
@@ -2287,11 +2249,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ändra din mus- eller styrplattekänslighet och välj höger- eller vänsterhänt"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in:7
-msgid "input-mouse"
-msgstr "input-mouse"
-
 #. Translators: Search terms to find the Mouse and Touchpad panel. Do NOT translate or localize the 
semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in:19
 msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;Scroll;"
@@ -2398,7 +2355,7 @@ msgid "Single click, secondary button"
 msgstr "Enkelklick med sekundära musknappen"
 
 #. add proxy to device list
-#: panels/network/cc-network-panel.c:583
+#: panels/network/cc-network-panel.c:589
 msgid "Network proxy"
 msgstr "Nätverksproxy"
 
@@ -2406,17 +2363,17 @@ msgstr "Nätverksproxy"
 #. * window for vpn connections, it is also used to display
 #. * vpn connections in the device list.
 #.
-#: panels/network/cc-network-panel.c:719 panels/network/net-vpn.c:167
+#: panels/network/cc-network-panel.c:725 panels/network/net-vpn.c:167
 #: panels/network/net-vpn.c:295
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "%s-VPN"
 
-#: panels/network/cc-network-panel.c:783 panels/network/cc-wifi-panel.ui:304
+#: panels/network/cc-network-panel.c:789 panels/network/cc-wifi-panel.ui:304
 msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
 msgstr "Hoppsan, något gick fel. Kontakta din programvaruleverantör."
 
-#: panels/network/cc-network-panel.c:789
+#: panels/network/cc-network-panel.c:795
 msgid "NetworkManager needs to be running."
 msgstr "Nätverkshanteraren måste vara aktiv."
 
@@ -2953,7 +2910,7 @@ msgstr "Välj fil att importera"
 #: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:182
 #: panels/printers/pp-details-dialog.c:314
 #: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:428
-#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:234
+#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:235
 msgid "_Open"
 msgstr "_Öppna"
 
@@ -3008,11 +2965,6 @@ msgstr "_BSSID"
 msgid "Control how you connect to the Internet"
 msgstr "Kontrollera hur du ansluter till internet"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in:7
-msgid "network-workgroup"
-msgstr "network-workgroup"
-
 #. Translators: Search terms to find the Network panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in:19
 msgid ""
@@ -3026,11 +2978,6 @@ msgstr ""
 msgid "Control how you connect to Wi-Fi networks"
 msgstr "Kontrollera hur du ansluter till trådlösa nätverk"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/network/gnome-wifi-panel.desktop.in.in:7
-msgid "network-wireless"
-msgstr "network-wireless"
-
 #. Translators: Search terms to find the Wi-Fi panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: panels/network/gnome-wifi-panel.desktop.in.in:19
 msgid "Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Broadband;DNS;"
@@ -4047,11 +3994,6 @@ msgstr "Aviseringar på _låsskärm"
 msgid "Control which notifications are displayed and what they show"
 msgstr "Kontrollera vilka aviseringar som visas samt vad de visar"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-system-notifications"
-msgstr "preferences-system-notifications"
-
 #. Translators: Search terms to find the Notifications panel. Do NOT translate or localize the semicolons! 
The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in:20
 msgid "Notifications;Banner;Message;Tray;Popup;"
@@ -4064,19 +4006,19 @@ msgstr "Övriga"
 
 #. translators: This is the title of the "Show Account" dialog. The
 #. * %s is the name of the provider. e.g., 'Google'.
-#: panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:620
+#: panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:626
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "%s-konto"
 
-#: panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:917
+#: panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:923
 msgid "Error removing account"
 msgstr "Fel vid borttagning av kontot"
 
 #. Translators: The %s is the username (eg., debarshi ray gmail com
 #. * or rishi).
 #.
-#: panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:982
+#: panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:988
 #, c-format
 msgid "<b>%s</b> removed"
 msgstr "<b>%s</b> togs bort"
@@ -4089,11 +4031,6 @@ msgstr "Nät­kont­on"
 msgid "Connect to your online accounts and decide what to use them for"
 msgstr "Anslut till dina nätkonton och bestäm hur de ska användas"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in:7
-msgid "goa-panel"
-msgstr "goa-panel"
-
 #. Translators: Search terms to find the Online Accounts panel.
 #. Do NOT translate or localize the semicolons!
 #. The list MUST also end with a semicolon!
@@ -4587,11 +4524,6 @@ msgstr "Ström"
 msgid "View your battery status and change power saving settings"
 msgstr "Visa din batteristatus och ändra energisparinställningar"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in:7
-msgid "gnome-power-manager"
-msgstr "gnome-power-manager"
-
 #. Translators: Search terms to find the Power panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in:19
 msgid ""
@@ -4677,11 +4609,6 @@ msgstr "Skriv­ar­e"
 msgid "Add printers, view printer jobs and decide how you want to print"
 msgstr "Lägg till skrivare, visa skrivarjobb och besluta hur du vill skriva ut"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in:7
-msgid "printer"
-msgstr "printer"
-
 #. Translators: Search terms to find the Printers panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in:16
 msgid "Printer;Queue;Print;Paper;Ink;Toner;"
@@ -4775,7 +4702,7 @@ msgid "Select Printer Driver"
 msgstr "Välj drivrutin för skrivare"
 
 #: panels/printers/ppd-selection-dialog.ui:40
-#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:107
+#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:108
 msgid "Select"
 msgstr "Välj"
 
@@ -5641,11 +5568,6 @@ msgid "Protect your personal information and control what others might see"
 msgstr "Skydda din personliga information och kontrollera vad andra kan se"
 
 #. FIXME
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in:8
-msgid "preferences-system-privacy"
-msgstr "preferences-system-privacy"
-
 #. Translators: Search terms to find the Privacy panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in:20
 msgid ""
@@ -5718,7 +5640,7 @@ msgstr "Lägg till en inmatningskälla"
 msgid "Input methods can’t be used on the login screen"
 msgstr "Inmatningsmetoder kan inte användas på inloggningsskärmen"
 
-#: panels/region/cc-region-panel.c:1505
+#: panels/region/cc-region-panel.c:1503
 msgid "Login _Screen"
 msgstr "Inloggnings_skärm"
 
@@ -5803,11 +5725,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Välj dina visningsspråk, format, tangentbordslayouter och inmatningskällor"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-desktop-locale"
-msgstr "preferences-desktop-locale"
-
 # Antar att detta har att göra med jobbet...
 #. Translators: Search terms to find the Region and Language panel. Do NOT translate or localize the 
semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in:19
@@ -5843,11 +5760,6 @@ msgid ""
 "Control which applications show search results in the Activities Overview"
 msgstr "Kontrollera vilka program som visar sökresultat i Aktivitetsöversikten"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-system-search"
-msgstr "preferences-system-search"
-
 #. Translators: Search terms to find the Search panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in:19
 msgid "Search;Find;Index;Hide;Privacy;Results;"
@@ -6020,11 +5932,6 @@ msgstr "Mappar"
 msgid "Control what you want to share with others"
 msgstr "Kontrollera vad du vill dela med andra"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-system-sharing"
-msgstr "preferences-system-sharing"
-
 #. Translators: Search terms to find the Sharing panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The 
list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in:16
 msgid ""
@@ -6148,11 +6055,6 @@ msgstr "Ljud"
 msgid "Change sound levels, inputs, outputs, and alert sounds"
 msgstr "Ändra ljudvolym, ingångar, utgångar och ljudhändelser"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/sound/gnome-sound-panel.desktop.in.in:7
-msgid "multimedia-volume-control"
-msgstr "multimedia-volume-control"
-
 #. Translators: Search terms to find the Sound panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: panels/sound/gnome-sound-panel.desktop.in.in:20
 msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;Audio;"
@@ -6329,11 +6231,6 @@ msgstr "Thunderbolt"
 msgid "Manage Thunderbolt devices"
 msgstr "Hantera Thunderbolt-enheter"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/thunderbolt/gnome-thunderbolt-panel.desktop.in.in:7
-msgid "thunderbolt"
-msgstr "thunderbolt"
-
 #. Translators: those are keywords for the thunderbolt control-center panel. Do NOT translate or localize 
the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/thunderbolt/gnome-thunderbolt-panel.desktop.in.in:19
 msgid "Thunderbolt;"
@@ -6694,11 +6591,6 @@ msgstr "Stor"
 msgid "Make it easier to see, hear, type, point and click"
 msgstr "Gör det enklare att se, höra, skriva, peka och klicka"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in:7
-msgid "preferences-desktop-accessibility"
-msgstr "preferences-desktop-accessibility"
-
 #. Translators: Search terms to find the Universal Access panel. Do NOT translate or localize the 
semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in:19
 msgid ""
@@ -7003,7 +6895,7 @@ msgstr ""
 msgid "_Enterprise Login"
 msgstr "_Företagsinloggning"
 
-#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:230
+#: panels/user-accounts/cc-avatar-chooser.c:231
 msgid "Browse for more pictures"
 msgstr "Bläddra efter fler bilder"
 
@@ -7376,11 +7268,6 @@ msgstr "Användare"
 msgid "Add or remove users and change your password"
 msgstr "Lägg till eller ta bort användare och ändra ditt lösenord"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in:7
-msgid "system-users"
-msgstr "system-users"
-
 #. Translators: Search terms to find the Users panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in:20
 msgid "Login;Name;Fingerprint;Avatar;Logo;Face;Password;"
@@ -7785,11 +7672,6 @@ msgid "Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets"
 msgstr ""
 "Ställ in knappkopplingar och justera styluspennkänsligheten för ritplattor"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in:7
-msgid "input-tablet"
-msgstr "input-tablet"
-
 #. Translators: Search terms to find the Wacom Tablet panel. Do NOT translate or localize the semicolons! 
The list MUST also end with a semicolon!
 #: panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in:19
 msgid "Tablet;Wacom;Stylus;Eraser;Mouse;"
@@ -7986,11 +7868,6 @@ msgstr ""
 msgid "Help"
 msgstr "Hjälp"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: shell/gnome-control-center.desktop.in.in:5
-msgid "org.gnome.Settings"
-msgstr "org.gnome.Settings"
-
 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: shell/gnome-control-center.desktop.in.in:17
 msgid "Preferences;Settings;"
@@ -8070,8 +7947,86 @@ msgstr[1] "%u ingångar"
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Systemljud"
 
-#~ msgid "Scale"
-#~ msgstr "Skala"
+#~ msgid "application-x-executable"
+#~ msgstr "application-x-executable"
+
+#~ msgid "preferences-desktop-wallpaper"
+#~ msgstr "preferences-desktop-wallpaper"
+
+#~ msgid "bluetooth"
+#~ msgstr "bluetooth"
+
+#~ msgid "preferences-color"
+#~ msgstr "preferences-color"
+
+#~ msgid "preferences-system-time"
+#~ msgstr "preferences-system-time"
+
+#~ msgid "preferences-desktop-display"
+#~ msgstr "preferences-desktop-display"
+
+#~ msgid "starred"
+#~ msgstr "starred"
+
+#~ msgid "help-about"
+#~ msgstr "help-about"
+
+#~ msgid "media-removable"
+#~ msgstr "media-removable"
+
+#~ msgid "input-keyboard"
+#~ msgstr "input-keyboard"
+
+#~ msgid "input-mouse"
+#~ msgstr "input-mouse"
+
+#~ msgid "network-workgroup"
+#~ msgstr "network-workgroup"
+
+#~ msgid "network-wireless"
+#~ msgstr "network-wireless"
+
+#~ msgid "preferences-system-notifications"
+#~ msgstr "preferences-system-notifications"
+
+#~ msgid "goa-panel"
+#~ msgstr "goa-panel"
+
+#~ msgid "gnome-power-manager"
+#~ msgstr "gnome-power-manager"
+
+#~ msgid "printer"
+#~ msgstr "printer"
+
+#~ msgid "preferences-system-privacy"
+#~ msgstr "preferences-system-privacy"
+
+#~ msgid "preferences-desktop-locale"
+#~ msgstr "preferences-desktop-locale"
+
+#~ msgid "preferences-system-search"
+#~ msgstr "preferences-system-search"
+
+#~ msgid "preferences-system-sharing"
+#~ msgstr "preferences-system-sharing"
+
+#~ msgid "multimedia-volume-control"
+#~ msgstr "multimedia-volume-control"
+
+#~ msgid "thunderbolt"
+#~ msgstr "thunderbolt"
+
+#~ msgid "preferences-desktop-accessibility"
+#~ msgstr "preferences-desktop-accessibility"
+
+#~ msgid "system-users"
+#~ msgstr "system-users"
+
+#~ msgid "input-tablet"
+#~ msgstr "input-tablet"
+
+#~ msgid "org.gnome.Settings"
+#~ msgstr "org.gnome.Settings"
 
 #~ msgid "Primary Display"
 #~ msgstr "Primär skärm"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]