[totem] Updated Danish translationcommit 747d4e4be0543c2d56e5a303904a9e4220a0332a
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Mon Apr 8 21:02:06 2019 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 732847055..0c6106c62 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -2287,7 +2287,7 @@ msgstr "Sætter brugeragenten for Vimeo-stedet"
 #~ "Ask Hjorth Larsen\n"
 #~ "\n"
 #~ "Dansk-gruppen\n"
-#~ "Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
+#~ "Websted http://dansk-gruppen.dk\n";
 #~ "E-mail <dansk dansk-gruppen dk>"
 
 #~ msgid "Totem Website"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]