[gnome-screenshot] Updated Danish translationcommit 6eb7e2d5493c683c626a1d004cbbbb47d34f36ea
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Mon Apr 8 20:59:34 2019 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index b0be7f5..32efe99 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -285,7 +285,7 @@ msgstr ""
 "Ask Hjorth Larsen\n"
 "\n"
 "Dansk-gruppen\n"
-"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
+"Websted http://dansk-gruppen.dk\n";
 "E-mail <dansk dansk-gruppen dk>"
 
 #: src/screenshot-config.c:117


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]