[gnome-settings-daemon] Updated Danish translationcommit 54fcc82f2f45e87799c0e07ea432f9a96f85372d
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:  Sun Apr 7 03:44:10 2019 +0200

  Updated Danish translation

 po/da.po | 960 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 472 insertions(+), 488 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 24e4e851..0cb47678 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -31,9 +31,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-settings-daemon\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-settings-daemon/";
-"issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-06 15:48+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-settings-daemon/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2019-03-22 16:32+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-03-13 20:21+0100\n"
 "Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -135,7 +135,8 @@ msgstr "Enkeltklik"
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in:82
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in:144
 msgid ""
-"Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system default."
+"Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system "
+"default."
 msgstr "Accelerationsfaktor for musebevægelse. Værdien -1 er systemstandard."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in:86
@@ -209,11 +210,11 @@ msgstr "Vælg rullemetoden for touchpad"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in:124
 msgid ""
-"Select the touchpad scroll method. Supported values are: “disabled”, “edge-"
-"scrolling”, “two-finger-scrolling”."
+"Select the touchpad scroll method. Supported values are: “disabled”, "
+"“edge-scrolling”, “two-finger-scrolling”."
 msgstr ""
-"Vælg pegepladens rullemetode. Understøttede værdier er: “disabled”, “edge-"
-"scrolling”, “two-finger-scrolling”."
+"Vælg pegepladens rullemetode. Understøttede værdier er: “disabled”, "
+"“edge-scrolling”, “two-finger-scrolling”."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in:128
 msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
@@ -305,7 +306,8 @@ msgstr "Wacom-berøringsfunktion"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in:31
 msgid "Enable this to move the cursor when the user touches the tablet."
-msgstr "Slå denne til for at flytte markøren, når brugeren berører tegnepladen."
+msgstr ""
+"Slå denne til for at flytte markøren, når brugeren berører tegnepladen."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in:37
 msgid "Wacom stylus pressure curve"
@@ -374,7 +376,8 @@ msgstr "Tastekombination for den tilpassede handling"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in:77
 msgid ""
-"The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom actions."
+"The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom "
+"actions."
 msgstr ""
 "Tastegenvejen for tilpassede handlinger som genereres når knappen trykkes."
 
@@ -481,11 +484,11 @@ msgstr "Sluttidspunkt"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in:37
 msgid ""
-"When “night-light-schedule-automatic” is disabled, use this end time in hours "
-"from midnight."
+"When “night-light-schedule-automatic” is disabled, use this end time in "
+"hours from midnight."
 msgstr ""
-"Når “night-light-schedule-automatic” er slået fra, bruges dette sluttidspunkt "
-"i timer fra midnat."
+"Når “night-light-schedule-automatic” er slået fra, bruges dette "
+"sluttidspunkt i timer fra midnat."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in:41
 msgid "The last detected position"
@@ -498,8 +501,8 @@ msgid ""
 "updated at startup."
 msgstr ""
 "Når placeringstjenesterne er tilgængelige, repræsenterer dette den sidst "
-"bestemte position. Standardværdien er en ugyldig værdi for at sikre, at denne "
-"altid opdateres ved opstart."
+"bestemte position. Standardværdien er en ugyldig værdi for at sikre, at "
+"denne altid opdateres ved opstart."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in:6
 msgid "List of plugins that are allowed to be loaded"
@@ -529,8 +532,8 @@ msgstr "Påmindelsestærskel for fri plads i procent"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in:13
 msgid ""
-"Percentage free space threshold for initial warning of low disk space. If the "
-"percentage free space drops below this, a warning will be shown."
+"Percentage free space threshold for initial warning of low disk space. If "
+"the percentage free space drops below this, a warning will be shown."
 msgstr ""
 "Mængden af fri plads i procent, der giver anledning til første advarsel om "
 "lav diskplads. Hvis procentdelen af fri plads kommer under dette, vises en "
@@ -557,8 +560,8 @@ msgid ""
 "Specify an amount in GB. If the amount of free space is more than this, no "
 "warning will be shown."
 msgstr ""
-"Angiv en pladsmængde i GB. Hvis mængden af fri plads er større end denne, vil "
-"ingen advarsel blive vist."
+"Angiv en pladsmængde i GB. Hvis mængden af fri plads er større end denne, "
+"vil ingen advarsel blive vist."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in:28
 msgid "Minimum notify period for repeated warnings"
@@ -770,7 +773,8 @@ msgstr "Kopiér et skærmbillede af et vindue til udklipsholderen"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in:127
 msgid "Binding to copy a screenshot of a window to clipboard."
-msgstr "Genvej til at kopiere et skærmbillede af et vindue til udklipsholderen."
+msgstr ""
+"Genvej til at kopiere et skærmbillede af et vindue til udklipsholderen."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in:131
 msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
@@ -778,7 +782,8 @@ msgstr "Kopiér et skærmbillede af et område til udklipsholderen"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in:132
 msgid "Binding to copy a screenshot of an area to clipboard."
-msgstr "Genvej til at kopiere et skærmbillede af et område til udklipsholderen."
+msgstr ""
+"Genvej til at kopiere et skærmbillede af et område til udklipsholderen."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in:136
 msgid "Record a short video of the screen"
@@ -903,20 +908,23 @@ msgstr "Skærmens lysstyrke i inaktiv tilstand"
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in:7
 msgid ""
 "This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle."
-msgstr "Dette er lysstyrken for bærbar computerskærm, når sessionen er inaktiv."
+msgstr ""
+"Dette er lysstyrken for bærbar computerskærm, når sessionen er inaktiv."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in:11
 msgid "Dim the screen after a period of inactivity"
 msgstr "Dæmp skærmen efter et tidsrum uden aktivitet"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in:12
-msgid "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle."
+msgid ""
+"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle."
 msgstr "Om skærmen skal dæmpes for at spare strøm, når maskinen er inaktiv."
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in:16
 msgid "Sleep timeout computer when on AC"
 msgstr ""
-"Ventetid for hviletilstand for maskinen hvis tilsluttet ekstern strømforsyning"
+"Ventetid for hviletilstand for maskinen hvis tilsluttet ekstern "
+"strømforsyning"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in:17
 msgid ""
@@ -1009,22 +1017,22 @@ msgstr "Skrifttype-hinting"
 msgid ""
 "The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: “none” "
 "for no hinting and “slight” for fitting only to the Y-axis like Microsoft’s "
-"ClearType, DirectWrite and Adobe’s proprietary font rendering engine. Ignores "
-"native hinting within the font, generates hints algorithmically. Used on "
-"Ubuntu by default. Recommended. The meaning of “medium” and “full” depends on "
-"the font format (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) and the installed version of "
-"FreeType. They usually try to fit glyphs to both the X and the Y axis (except "
-"for .otf: Y-only). This can lead to distortion and/or inconsistent rendering "
-"depending on the quality of the font, the font format and the state of "
-"FreeType’s font engines."
+"ClearType, DirectWrite and Adobe’s proprietary font rendering engine. "
+"Ignores native hinting within the font, generates hints algorithmically. "
+"Used on Ubuntu by default. Recommended. The meaning of “medium” and “full” "
+"depends on the font format (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) and the installed version "
+"of FreeType. They usually try to fit glyphs to both the X and the Y axis "
+"(except for .otf: Y-only). This can lead to distortion and/or inconsistent "
+"rendering depending on the quality of the font, the font format and the "
+"state of FreeType’s font engines."
 msgstr ""
 "Den type af hinting som skal bruges til at rendere skrifttyper. Mulige "
 "værdier er: “none” for ingen hinting og “slight” for kun Y-aksen, ligesom "
 "Microsofts ClearType, DirectWrite og Adobes proprietære "
 "skrifttyperenderingsmotor. Ignorerer integreret hinting inden i skrifttypen, "
 "og genererer hints-algoritmer. Bruges som standard af Ubuntu. Anbefales. "
-"Betydningen af “medium” og “full” afhænger af skrifttypeformatet (.ttf, ."
-"otf, .pfa/.pdb) og den installerede version af FreeType. De forsøger typisk "
+"Betydningen af “medium” og “full” afhænger af skrifttypeformatet (.ttf, "
+".otf, .pfa/.pdb) og den installerede version af FreeType. De forsøger typisk "
 "at tilpasse glyffer på både X- og Y-akserne (undtagen for .otf: kun Y) Dette "
 "kan føre til forvrængning og/eller inkonsistent rendering afhængig af "
 "skifttypens kvalitet, skrifttypens format og tilstanden af FreeTypes "
@@ -1051,8 +1059,8 @@ msgstr "Liste af eksplicit deaktiverede GTK+-moduler"
 
 #: data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in:22
 msgid ""
-"A list of strings representing the GTK+ modules that will not be loaded, even "
-"if enabled by default in their configuration."
+"A list of strings representing the GTK+ modules that will not be loaded, "
+"even if enabled by default in their configuration."
 msgstr ""
 "En liste af strenge, der repræsenterer GTK+-moduler, som ikke vil blive "
 "indlæst selv hvis de som standard er aktiveret i deres opsætning."
@@ -1081,8 +1089,8 @@ msgid ""
 "(red, green, blue, alpha; 65535 is fully opaque)."
 msgstr ""
 "Denne ordbog afbilder XSETTINGS-navne til værdier, som skal tilsidesættes. "
-"Værdierne skal være enten strenge, int32 med fortegn eller (for farver) 4-"
-"tupler af uint16 (rød, grøn, blå, alfa; 65535 er helt uigennemsigtig)."
+"Værdierne skal være enten strenge, int32 med fortegn eller (for farver) "
+"4-tupler af uint16 (rød, grøn, blå, alfa; 65535 er helt uigennemsigtig)."
 
 #: plugins/color/gsd-color-calibrate.c:139
 msgid "Color"
@@ -1145,46 +1153,46 @@ msgstr "Indstillinger"
 msgid "Date & Time Settings"
 msgstr "Indstillinger for dato & klokkeslæt"
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:574
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:575
 msgid "Disk Space"
 msgstr "Diskplads"
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:587
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:588
 msgid "Examine"
 msgstr "Undersøg"
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:598
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:599
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Tom papirkurv"
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:606
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:607
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorér"
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:637
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:638
 #, c-format
 msgid "Low Disk Space on “%s”"
 msgstr "Lav resterende diskplads på “%s”"
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:639
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:640
 #, c-format
 msgid ""
-"The volume “%s” has only %s disk space remaining. You may free up some space "
-"by emptying the trash."
+"The volume “%s” has only %s disk space remaining. You may free up some "
+"space by emptying the trash."
 msgstr ""
 "Diskenheden “%s” har kun %s resterende diskplads. Du kan muligvis frigøre "
 "noget plads ved at tømme papirkurven."
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:643
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:644
 #, c-format
 msgid "The volume “%s” has only %s disk space remaining."
 msgstr "Diskenheden “%s” har kun %s resterende diskplads."
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:648
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:649
 msgid "Low Disk Space"
 msgstr "Lav resterende diskplads"
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:650
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:651
 #, c-format
 msgid ""
 "This computer has only %s disk space remaining. You may free up some space "
@@ -1193,35 +1201,35 @@ msgstr ""
 "Denne computer har kun %s resterende diskplads. Du kan frigøre noget plads "
 "ved at tømme papirkurven."
 
-#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:653
+#: plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:654
 #, c-format
 msgid "This computer has only %s disk space remaining."
 msgstr "Denne computer har kun %s resterende diskplads."
 
-#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2266
+#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2287
 msgid "Bluetooth disabled"
 msgstr "Bluetooth deaktiveret"
 
-#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2269
+#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2290
 msgid "Bluetooth enabled"
 msgstr "Bluetooth aktiveret"
 
-#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2273
+#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2294
 msgid "Airplane mode enabled"
 msgstr "Flytilstand aktiveret"
 
-#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2276
+#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2297
 msgid "Airplane mode disabled"
 msgstr "Flytilstand deaktiveret"
 
-#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2304
+#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2325
 msgid "Hardware Airplane Mode"
 msgstr "Hardwareflytilstand"
 
 #. Translators: this is a filename used for screencast
 #. * recording, where "%d" and "%t" date and time, e.g.
 #. * "Screencast from 07-17-2013 10:00:46 PM.webm"
-#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2364
+#: plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:2385
 #, no-c-format
 msgid "Screencast from %d %t.webm"
 msgstr "Skærmoptagelse fra %d %t.webm"
@@ -1242,115 +1250,116 @@ msgstr "Der blev taget et skærmbillede"
 msgid "Screenshot from %s"
 msgstr "Skærmbillede fra %s"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:45 plugins/media-keys/shortcuts-list.h:46
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:46
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:47
 msgid "Touchpad toggle"
 msgstr "Slå pegeplade til/fra"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:47
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:48
 msgid "Touchpad On"
 msgstr "Pegeplade slået til"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:48
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:49
 msgid "Touchpad Off"
 msgstr "Pegeplade slået fra"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:55
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:56
 msgid "Quiet Volume Mute"
 msgstr "Slå lyden fra, stille"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:56
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:57
 msgid "Quiet Volume Down"
 msgstr "Dæmp lydstyrke, stille"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:57
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:58
 msgid "Quiet Volume Up"
 msgstr "Forøg lydstyrke, stille"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:58
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:59
 msgid "Precise Volume Down"
 msgstr "Dæmp lydstyrke, fin"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:59
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:60
 msgid "Precise Volume Up"
 msgstr "Forøg lydstyrke, fin"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:69
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:70
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Lås skærm"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:71
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:72
 msgid "Help"
 msgstr "Hjælp"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:88
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:89
 msgid "Rewind"
 msgstr "Tilbage"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:89
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:90
 msgid "Forward"
 msgstr "Fremad"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:90
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:91
 msgid "Repeat"
 msgstr "Gentag"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:91
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:92
 msgid "Random Play"
 msgstr "Tilfældig rækkefølge"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:92
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:93
 msgid "Orientation Lock"
 msgstr "Orienteringslås"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:101
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:102
 msgid "Power Off"
 msgstr "Sluk"
 
 #. the kernel / Xorg names really are like this...
 #. translators: "Sleep" means putting the machine to sleep, either through hibernate or suspend
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:104
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:105
 msgid "Sleep"
 msgstr "Dvale"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:105
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:106
 msgid "Suspend"
 msgstr "Hvile"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:106
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:107
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Dvale"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:107
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:108
 msgid "Brightness Up"
 msgstr "Forøg lysstyrke"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:108
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:109
 msgid "Brightness Down"
 msgstr "Dæmp lysstyrke"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:109
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:110
 msgid "Keyboard Brightness Up"
 msgstr "Forøg tastaturlysstyrke"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:110
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:111
 msgid "Keyboard Brightness Down"
 msgstr "Dæmp tastaturlysstyrke"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:111
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:112
 msgid "Keyboard Brightness Toggle"
 msgstr "Slå tastaturlysstyrke til/fra"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:112
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:113
 msgid "Battery Status"
 msgstr "Batteristatus"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:113
 #: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:114
 #: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:115
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:116
 msgid "Toggle Airplane Mode"
 msgstr "Slå flytilstand til/fra"
 
-#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:116
+#: plugins/media-keys/shortcuts-list.h:117
 msgid "Toggle Bluetooth"
 msgstr "Slå Bluetooth til/fra"
 
@@ -1392,178 +1401,178 @@ msgstr[0] "minut"
 msgstr[1] "minutter"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: plugins/power/gpm-common.c:433 plugins/power/gsd-power-manager.c:693
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:790
+#: plugins/power/gpm-common.c:438 plugins/power/gsd-power-manager.c:717
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:814
 msgid "Battery is critically low"
 msgstr "Batteristanden er kritisk lav"
 
 #. TRANSLATORS: this is the notification application name
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:325
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:347
 msgid "Power"
 msgstr "Strøm"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:363
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:387
 msgid "UPS Discharging"
 msgstr "Nødstrømsforsyning aflades"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:368
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:392
 #, c-format
 msgid "%s of UPS backup power remaining"
 msgstr "%s af nødstrømsforsyningen tilbage"
 
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:371
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:395
 msgid "Unknown amount of UPS backup power remaining"
 msgstr "Ukendt resterende tid på nødstrøm"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:446
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:470
 msgid "Battery low"
 msgstr "Lavt batteriniveau"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:449
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:473
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Lavt batterikapacitet på bærbar"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:456
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:480
 #, c-format
 msgid "Approximately %s remaining (%.0f%%)"
 msgstr "Omkring %s tilbage (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:461
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:485
 msgid "UPS low"
 msgstr "Lavt nødstrømsniveau"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:467
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:491
 #, c-format
 msgid "Approximately %s of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr "Omkring %s af tilbageværende nødstrøm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:472 plugins/power/gsd-power-manager.c:606
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:496 plugins/power/gsd-power-manager.c:630
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Lavt batteriniveau i musen"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:475
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:499
 #, c-format
 msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Trådløs mus har lavt batteriniveau (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:479 plugins/power/gsd-power-manager.c:614
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:503 plugins/power/gsd-power-manager.c:638
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Tastaturet har lavt batteriniveau"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:482
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:506
 #, c-format
 msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Trådløst tastatur har lavt batteriniveau (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:486 plugins/power/gsd-power-manager.c:623
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:510 plugins/power/gsd-power-manager.c:647
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Håndholdt enhed har lavt batteriniveau"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:489
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:513
 #, c-format
 msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Håndholdt enhed har lavt batteriniveau (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:493 plugins/power/gsd-power-manager.c:633
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:642
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:517 plugins/power/gsd-power-manager.c:657
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:666
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Mobiltelefon har lavt batteriniveau"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:496
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:520
 #, c-format
 msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Mobiltelefon har lavt batteriniveau (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:500
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:524
 msgid "Media player battery low"
 msgstr "Medieafspiller har lavt batteriniveau"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:503
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:527
 #, c-format
 msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Medieafspiller har lavt batteriniveau (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:507 plugins/power/gsd-power-manager.c:651
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:531 plugins/power/gsd-power-manager.c:675
 msgid "Tablet battery low"
 msgstr "Tegnepladen har lavt batteriniveau"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:510
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:534
 #, c-format
 msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Tegnepladen har lavt batteriniveau (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:514 plugins/power/gsd-power-manager.c:660
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:538 plugins/power/gsd-power-manager.c:684
 msgid "Attached computer battery low"
 msgstr "Den tilsluttede computer har lavt batteriniveau"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:517
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:541
 #, c-format
 msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Den tilsluttede computer har lavt batteriniveau (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:538
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:562
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Batteristanden er lav"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:570
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:594
 msgid "Battery critically low"
 msgstr "Batteristanden er kritisk lav"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:573 plugins/power/gsd-power-manager.c:720
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:597 plugins/power/gsd-power-manager.c:744
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Den bærbares batteristand er kritisk lav"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:582
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:606
 #, c-format
 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Computeren vil gå i dvale, hvis du ikke meget snart slutter den til."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:586
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:610
 #, c-format
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Computeren vil lukke ned, hvis du ikke meget snart slutter den til."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:594 plugins/power/gsd-power-manager.c:745
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:618 plugins/power/gsd-power-manager.c:769
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "Nødstrømsforsyning kritisk lav"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:600
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:624
 #, c-format
 msgid ""
 "Approximately %s of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to your "
@@ -1573,37 +1582,37 @@ msgstr ""
 "computer igen for at undgå at miste data."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:609
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:633
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Trådløs mus har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Den vil snart holde op med "
-"at virke, hvis den ikke bliver opladet."
+"Trådløs mus har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Den vil snart holde op "
+"med at virke, hvis den ikke bliver opladet."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:617
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:641
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Trådløst tastatur har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Det vil snart holde "
-"op med at virke, hvis det ikke bliver opladet."
+"Trådløst tastatur har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Det vil snart "
+"holde op med at virke, hvis det ikke bliver opladet."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:626
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:650
 #, c-format
 msgid ""
 "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
 "not charged."
 msgstr ""
-"Håndholdt enhed har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Den vil snart holde op "
-"med at virke, hvis den ikke bliver opladet."
+"Håndholdt enhed har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Den vil snart holde "
+"op med at virke, hvis den ikke bliver opladet."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:636
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:660
 #, c-format
 msgid ""
 "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1613,7 +1622,7 @@ msgstr ""
 "med at virke, hvis den ikke bliver opladet."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:645
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:669
 #, c-format
 msgid ""
 "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1623,17 +1632,17 @@ msgstr ""
 "med at virke, hvis den ikke bliver opladet."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:654
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:678
 #, c-format
 msgid ""
 "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
 "if not charged."
 msgstr ""
-"Tegnepladen har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Den vil snart holde op med "
-"at virke, hvis den ikke bliver opladet."
+"Tegnepladen har meget lavt batteriniveau (%.0f%%). Den vil snart holde op "
+"med at virke, hvis den ikke bliver opladet."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:663
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:687
 #, c-format
 msgid ""
 "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
@@ -1643,16 +1652,16 @@ msgstr ""
 "lukke ned, hvis den ikke bliver opladet."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:728
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:752
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "hibernate."
 msgstr ""
-"Batteristanden er under det kritiske niveau, og denne computer vil snart gå i "
-"dvale."
+"Batteristanden er under det kritiske niveau, og denne computer vil snart gå "
+"i dvale."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:733
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:757
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "shutdown."
@@ -1661,56 +1670,60 @@ msgstr ""
 "lukke ned."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:753
-msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:777
+msgid ""
+"UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
 msgstr ""
 "Nødstrømsforsyningen er under det kritiske niveau, og denne computer vil "
 "snart gå i dvale."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:758
-msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:782
+msgid ""
+"UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
 msgstr ""
 "Nødstrømsforsyningen er under det kritiske niveau, og denne computer vil "
 "snart lukke ned."
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1320
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1260
 msgid "Lid has been opened"
 msgstr "Låget er blevet åbnet"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1354
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1294
 msgid "Lid has been closed"
 msgstr "Låget er blevet lukket"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1916
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1856
 msgid "On battery power"
 msgstr "På batteristrøm"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1921
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:1861
 msgid "On AC power"
 msgstr "På netstrøm"
 
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2113
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2051
 msgid "Automatic logout"
 msgstr "Automatisk udlogning"
 
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2113
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2051
 msgid "You will soon log out because of inactivity."
 msgstr "Du vil snart blive logget ud på grund af inaktivitet."
 
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2118
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2056
 msgid "Automatic suspend"
 msgstr "Automatisk hvile"
 
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2118 plugins/power/gsd-power-manager.c:2123
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2056
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2061
 msgid "Computer will suspend very soon because of inactivity."
-msgstr "Computeren vil gå i hviletilstand meget snart på grund af inaktivitet."
+msgstr ""
+"Computeren vil gå i hviletilstand meget snart på grund af inaktivitet."
 
-#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2123
+#: plugins/power/gsd-power-manager.c:2061
 msgid "Automatic hibernation"
 msgstr "Automatisk dvale"
 
@@ -1753,234 +1766,234 @@ msgstr "Der er ingen driver til denne printer."
 
 #: plugins/print-notifications/gsd-printer.c:1031
 #: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:290
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:531
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:913
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:1004
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:1048
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:538
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:920
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:1011
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:1055
 msgid "Printers"
 msgstr "Printere"
 
 #. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:367
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:374
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” is low on toner."
 msgstr "Printeren “%s” har et lavt tonerniveau."
 
 #. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:371
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:378
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” has no toner left."
 msgstr "Printeren “%s” er løbet tør for toner."
 
 #. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in 
system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:375
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:382
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” may not be connected."
 msgstr "Printeren “%s” er måske ikke tilsluttet."
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:379
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:386
 #, c-format
 msgid "The cover is open on printer “%s”."
 msgstr "Kabinettet er åbent på printeren “%s”."
 
 #. Translators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:383
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:390
 #, c-format
 msgid "There is a missing print filter for printer “%s”."
 msgstr "Printeren “%s” mangler et printfilter."
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:388
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:395
 #, c-format
 msgid "The door is open on printer “%s”."
 msgstr "Lågen står åben på printeren “%s”."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:392
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:399
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” is low on a marker supply."
 msgstr "Printeren “%s” har lav forsyning af en type farve."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:396
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:403
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” is out of a marker supply."
 msgstr "Printeren “%s” er løbet tør for en type farve."
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:400
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:407
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” is low on paper."
 msgstr "Printeren “%s” har kun lidt papir tilbage."
 
 #. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:404
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:411
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” is out of paper."
 msgstr "Printeren “%s” er løbet tør for papir."
 
 #. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:408
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:415
 #, c-format
 msgid "Printer “%s” is currently off-line."
 msgstr "Printeren “%s” er offline."
 
 #. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:412
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:419
 #, c-format
 msgid "There is a problem on printer “%s”."
 msgstr "Der er et problem med printeren “%s”."
 
 #. Translators: The printer has a job to print but the printer needs authentication to continue with the 
print
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:524
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:531
 #, c-format
 msgid "%s Requires Authentication"
 msgstr "%s kræver godkendelse"
 
 #. Translators: A printer needs credentials to continue printing a job
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:526
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:533
 #, c-format
 msgid "Credentials required in order to print"
 msgstr "Legitimation som kræves for at udskrive"
 
 # Oversættelsen her er nu i bedre stand end system-config-printer, evt. kan vi kopiere nogle stykker over
 #. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:593
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:600
 msgid "Toner low"
 msgstr "Lavt tonerniveau"
 
 #. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:595
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:602
 msgid "Toner empty"
 msgstr "Løbet tør for toner"
 
 #. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in 
system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:597
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:604
 msgid "Not connected?"
 msgstr "Ikke tilsluttet?"
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:599
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:606
 msgid "Cover open"
 msgstr "Kabinet åbent"
 
 #. Translators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:601
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:608
 msgid "Printer configuration error"
 msgstr "Fejl i printeropsætning"
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:603
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:610
 msgid "Door open"
 msgstr "Låge åben"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:605
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:612
 msgid "Marker supply low"
 msgstr "Farveniveau for marker er lavt"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:607
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:614
 msgid "Out of a marker supply"
 msgstr "Løbet tør for markerfarve"
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:609
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:616
 msgid "Paper low"
 msgstr "Lav papirforsyning"
 
 #. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:611
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:618
 msgid "Out of paper"
 msgstr "Løbet tør for papir"
 
 #. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:613
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:620
 msgid "Printer off-line"
 msgstr "Printer er afkoblet"
 
 #. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
 #. Translators: This is a title of an error notification for a printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:615
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:990
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:622
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:997
 msgid "Printer error"
 msgstr "Printerfejl"
 
 #. Translators: New printer has been added
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:663
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:670
 msgid "Printer added"
 msgstr "Printer tilføjet"
 
 #. Translators: A print job has been stopped
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:680
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:718
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:687
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:725
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing stopped"
 msgstr "Udskrift standset"
 
 #. Translators: "print-job xy" on a printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:682
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:688
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:694
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:700
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:712
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:720
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:728
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:736
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:744
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:768
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:689
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:695
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:701
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:707
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:719
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:727
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:735
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:743
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:751
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:775
 #, c-format
 msgctxt "print job"
 msgid "“%s” on %s"
 msgstr "“%s” på %s"
 
 #. Translators: A print job has been canceled
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:686
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:726
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:693
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:733
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing canceled"
 msgstr "Udskrift annulleret"
 
 #. Translators: A print job has been aborted
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:692
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:734
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:699
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:741
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing aborted"
 msgstr "Udskrift afbrudt"
 
 #. Translators: A print job has been completed
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:698
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:742
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:705
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:749
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing completed"
 msgstr "Udskrift fuldført"
 
 #. Translators: A job is printing
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:710
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:766
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:717
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:773
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing"
 msgstr "Udskriver"
 
 #. Translators: This is a title of a report notification for a printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:984
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:991
 msgid "Printer report"
 msgstr "Printerrapport"
 
 #. Translators: This is a title of a warning notification for a printer
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:987
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:994
 msgid "Printer warning"
 msgstr "Printeradvarsel"
 
 #. Translators: "Printer 'MyPrinterName': 'Description of the report/warning/error from a PPD file'."
-#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:997
+#: plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:1004
 #, c-format
 msgid "Printer “%s”: “%s”."
 msgstr "Printer “%s”: “%s”."
 
 # eller skal det være "blev"?
-#: plugins/smartcard/gsd-smartcard-service.c:224
+#: plugins/smartcard/gsd-smartcard-service.c:288
 msgid "User was not logged in with smartcard."
 msgstr "Brugeren var ikke logget ind med smartcard."
 
@@ -2017,9 +2030,8 @@ msgstr ""
 #~ "You just held down the Shift key for 8 seconds. This is the shortcut for "
 #~ "the Slow Keys feature, which affects the way your keyboard works."
 #~ msgstr ""
-#~ "Du holdt lige skiftetasten trykket nede i 8 sekunder. Dette er en genvej "
-#~ "til langsomme taster-faciliteten som påvirker den måde dit tastatur virker "
-#~ "på."
+#~ "Du holdt lige skiftetasten trykket nede i 8 sekunder. Dette er en genvej til "
+#~ "langsomme taster-faciliteten som påvirker den måde dit tastatur virker på."
 
 #~ msgid "Universal Access"
 #~ msgstr "Universel adgang"
@@ -2094,17 +2106,17 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Om specifikke skærme skal slukkes efter opstart"
 
 #~ msgid ""
-#~ "“clone” will display the same thing on all monitors, “dock” will switch "
-#~ "off the internal monitor, “do-nothing” will use the default Xorg behaviour "
+#~ "“clone” will display the same thing on all monitors, “dock” will switch off "
+#~ "the internal monitor, “do-nothing” will use the default Xorg behaviour "
 #~ "(extend the desktop in recent versions). The default, “follow-lid”, will "
 #~ "choose between “do-nothing” and “dock” depending on whether the lid is "
 #~ "(respectively) open or closed."
 #~ msgstr ""
-#~ "“clone” vil vise det samme på alle skærme, “dock” vil slukke for den "
-#~ "interne skærm, “do-nothing” vil bruge standardopførslen for Xorg (at "
-#~ "udvide skrivebordet i de seneste versioner). Standardværdien, “follow-"
-#~ "lid”, vil vælge mellem “do-nothing” og “dock”, når låget er henholdsvis "
-#~ "åbent og lukket."
+#~ "“clone” vil vise det samme på alle skærme, “dock” vil slukke for den interne "
+#~ "skærm, “do-nothing” vil bruge standardopførslen for Xorg (at udvide "
+#~ "skrivebordet i de seneste versioner). Standardværdien, “follow-lid”, vil "
+#~ "vælge mellem “do-nothing” og “dock”, når låget er henholdsvis åbent og "
+#~ "lukket."
 
 #~ msgid "Video Out"
 #~ msgstr "Video ud"
@@ -2127,12 +2139,12 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Switch Monitor"
 #~ msgstr "Skift skærm"
 
-# ?????
+#~ # ?????
 #~ msgctxt "Wacom action-type"
 #~ msgid "Show On-Screen Help"
 #~ msgstr "Vis hjælp på skærmen"
 
-# ?????
+#~ # ?????
 #~ msgctxt "Action type"
 #~ msgid "Show On-Screen Help"
 #~ msgstr "Vis hjælp på skærmen"
@@ -2240,15 +2252,13 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Activation of this plugin"
 #~ msgstr "Aktivering af dette udvidelsesmodul"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not"
+#~ msgid "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not"
 #~ msgstr "Om dette udvidelsesmodul skal aktiveres af gnome-settings-daemon"
 
 #~ msgid "Priority to use for this plugin"
 #~ msgstr "Prioriteten for dette udvidelsesmodul"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue"
+#~ msgid "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue"
 #~ msgstr ""
 #~ "Prioriteten for dette udvidelsesmodul i gnome-settings-daemons opstartskø"
 
@@ -2301,8 +2311,8 @@ msgstr ""
 #~ "Automatically prunes thumbnail caches and other transient files, and warns "
 #~ "about low disk space"
 #~ msgstr ""
-#~ "Rydder automatisk miniaturer og andre midlertidige filer, og advarer om "
-#~ "lav diskplads"
+#~ "Rydder automatisk miniaturer og andre midlertidige filer, og advarer om lav "
+#~ "diskplads"
 
 #~ msgid "Keyboard"
 #~ msgstr "Tastatur"
@@ -2346,7 +2356,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Screensaver Proxy"
 #~ msgstr "Pauseskærmsproxy"
 
-# ???? Nå, det er en gconf-ting...
+#~ # ???? Nå, det er en gconf-ting...
 #~ msgid "Proxy FreeDesktop screensaver inhibition to gnome-session"
 #~ msgstr "Hindring for gnome-session for Proxy-FreeDesktop-pauseskærm"
 
@@ -2388,13 +2398,13 @@ msgstr ""
 #~ "means that the device will not be handled further by gnome-settings-daemon."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kommando, der skal køres når en enhed tilføjes eller fjernes. En "
-#~ "afslutningskode på 1 betyder, at enheden ikke vil blive håndteret "
-#~ "yderligere af gnome-settings-daemon."
+#~ "afslutningskode på 1 betyder, at enheden ikke vil blive håndteret yderligere "
+#~ "af gnome-settings-daemon."
 
 #~ msgid ""
 #~ "The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: "
-#~ "\"none\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, "
-#~ "and \"full\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
+#~ "\"none\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and "
+#~ "\"full\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hinting-metode der bruges til skrifttyper. Mulige værdier er: “none” for "
 #~ "ingen hinting, “slight” for basal, “medium” for moderat og “full” for "
@@ -2404,8 +2414,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Sidst kalibrerede opløsning for Wacom"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Holds the last calibrated resolution to help check if calibration is "
-#~ "needed."
+#~ "Holds the last calibrated resolution to help check if calibration is needed."
 #~ msgstr ""
 #~ "Indeholder den sidst kalibrerede opløsning for at hjælpe med at se, om det "
 #~ "er nødvendigt at kalibrere."
@@ -2423,30 +2432,30 @@ msgstr ""
 #~ "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs "
 #~ "or files, or moving files to another disk or partition."
 #~ msgstr ""
-#~ "Du kan frigøre diskplads ved at tømme papirkurven, ved at fjerne "
-#~ "ubenyttede programmer eller filer, eller ved at flytte filer til en anden "
-#~ "disk eller partition."
+#~ "Du kan frigøre diskplads ved at tømme papirkurven, ved at fjerne ubenyttede "
+#~ "programmer eller filer, eller ved at flytte filer til en anden disk eller "
+#~ "partition."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by "
 #~ "moving files to another disk or partition."
 #~ msgstr ""
-#~ "Du kan frigøre plads ved at fjerne ubenyttede programmer eller filer, "
-#~ "eller ved at flytte filer til en anden disk eller partition."
+#~ "Du kan frigøre plads ved at fjerne ubenyttede programmer eller filer, eller "
+#~ "ved at flytte filer til en anden disk eller partition."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs "
 #~ "or files, or moving files to an external disk."
 #~ msgstr ""
-#~ "Du kan frigøre plads ved at tømme papirkurven, fjerne ubenyttede "
-#~ "programmer eller filer, eller ved at flytte filer til en ekstern disk."
+#~ "Du kan frigøre plads ved at tømme papirkurven, fjerne ubenyttede programmer "
+#~ "eller filer, eller ved at flytte filer til en ekstern disk."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by "
 #~ "moving files to an external disk."
 #~ msgstr ""
-#~ "Du kan frigøre plads ved at fjerne ubrugte programmer eller filer, eller "
-#~ "ved at flytte filer til en ekstern disk."
+#~ "Du kan frigøre plads ved at fjerne ubrugte programmer eller filer, eller ved "
+#~ "at flytte filer til en ekstern disk."
 
 #~ msgid "Examine…"
 #~ msgstr "Undersøg …"
@@ -2467,12 +2476,11 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Wacom-skærmafbildning"
 
 #~ msgid ""
-#~ "EDID information of monitor to map tablet to. Must be in the format "
-#~ "[vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] disables mapping."
+#~ "EDID information of monitor to map tablet to. Must be in the format [vendor, "
+#~ "product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] disables mapping."
 #~ msgstr ""
 #~ "EDID-information af skærm som tavle-pc'en skal afbildes til. Skal være af "
-#~ "formatet [forhandler, produkt, serie]. [\"\", \"\", \"\"] slå afbildning "
-#~ "fra."
+#~ "formatet [forhandler, produkt, serie]. [\"\", \"\", \"\"] slå afbildning fra."
 
 #~ msgid "Cursor"
 #~ msgstr "Markør"
@@ -2498,22 +2506,20 @@ msgstr ""
 #~ "mobile broadband if 'connection-use-mobile' is enabled."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hent automatisk opdateringer i baggrunden uden bekræftelse. Opdateringer "
-#~ "hentes automatisk, når der bruges trådet netværksforbindelse, eller når "
-#~ "der bruges mobilt bredbånd og indstillingen “connection-use-mobile” er "
-#~ "slået til."
+#~ "hentes automatisk, når der bruges trådet netværksforbindelse, eller når der "
+#~ "bruges mobilt bredbånd og indstillingen “connection-use-mobile” er slået til."
 
 #~ msgid "How often to check for updates"
 #~ msgstr "Hvor ofte der skal kigges efter opdateringer"
 
 #~ msgid ""
 #~ "How often to check for updates. Value is in seconds. This is a maximum "
-#~ "amount of time that can pass between a security update being published, "
-#~ "and the update being automatically installed or the user notified."
+#~ "amount of time that can pass between a security update being published, and "
+#~ "the update being automatically installed or the user notified."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvor ofte der skal kigges efter opdateringer. Værdien er i sekunder. Dette "
 #~ "er det maksimale tidsrum, der kan gå mellem at en sikkerhedsopdatering "
-#~ "udgives, og at opdateringen installeres automatisk eller brugeren "
-#~ "informeres."
+#~ "udgives, og at opdateringen installeres automatisk eller brugeren informeres."
 
 #~ msgid "How often to notify the user that non-critical updates are available"
 #~ msgstr ""
@@ -2522,14 +2528,14 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid ""
 #~ "How often to tell the user there are non-critical updates. Value is in "
-#~ "seconds. Security update notifications are always shown after the check "
-#~ "for updates, but non-critical notifications should be shown a lot less "
+#~ "seconds. Security update notifications are always shown after the check for "
+#~ "updates, but non-critical notifications should be shown a lot less "
 #~ "frequently."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvor ofte brugeren skal informeres om tilgængeligheden af ukritiske "
-#~ "opdateringer. Værdien er i sekunder. Sikkerhedspåmindelser vises altid "
-#~ "lige efter der tjekkes efter opdateringer, men ukritiske påmindelser bør "
-#~ "vises langt sjældnere."
+#~ "opdateringer. Værdien er i sekunder. Sikkerhedspåmindelser vises altid lige "
+#~ "efter der tjekkes efter opdateringer, men ukritiske påmindelser bør vises "
+#~ "langt sjældnere."
 
 #~ msgid "The last time we told the user about non-critical notifications"
 #~ msgstr ""
@@ -2539,8 +2545,8 @@ msgstr ""
 #~ "The last time we notified the user about non-critical updates. Value is in "
 #~ "seconds since the epoch, or zero for never."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sidste gang vi informerede brugeren om ukritiske opdateringer. Værdien er "
-#~ "i sekunder siden epoken, eller nul for aldrig."
+#~ "Sidste gang vi informerede brugeren om ukritiske opdateringer. Værdien er i "
+#~ "sekunder siden epoken, eller nul for aldrig."
 
 #~ msgid "How often to check for distribution upgrades"
 #~ msgstr "Hvor ofte, der skal kigges efter distributionsopgraderinger"
@@ -2566,8 +2572,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Informér brugeren når der er tilgængelige distributionsopgraderinger"
 
 #~ msgid "Notify the user when distribution upgrades are available."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informér brugeren når der er tilgængelige distributionsopgraderinger."
+#~ msgstr "Informér brugeren når der er tilgængelige distributionsopgraderinger."
 
 #~ msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
 #~ msgstr "Spørg brugeren om der skal installeres yderligere firmware"
@@ -2595,22 +2600,22 @@ msgstr ""
 #~ "Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
 #~ "and '?' characters."
 #~ msgstr ""
-#~ "Enheder der skal ignoreres, adskilt af kommaer. Disse kan indeholde "
-#~ "tegnene “*” og “?”."
+#~ "Enheder der skal ignoreres, adskilt af kommaer. Disse kan indeholde tegnene "
+#~ "“*” og “?”."
 
 #~ msgid "The filenames on removable media that designate it a software source."
 #~ msgstr "Filnavnene på flytbare medier, der angiver disse som softwarekilder."
 
 #~ msgid ""
 #~ "When removable media is inserted, it is checked to see if it contains any "
-#~ "important filenames in the root directory. If the filename matches, then "
-#~ "an updates check is performed. This allows post-install disks to be used "
-#~ "to update running systems."
+#~ "important filenames in the root directory. If the filename matches, then an "
+#~ "updates check is performed. This allows post-install disks to be used to "
+#~ "update running systems."
 #~ msgstr ""
 #~ "Når der indsættes flytbare medier, kontrolleres det om disse indeholder "
-#~ "vigtige filnavne i rodkataloget. Hvis filnavnet stemmer, kontrolleres "
-#~ "efter opdateringer. Dette tillader post-installationsdiske at blive brugt "
-#~ "til at opdatere kørende systemer."
+#~ "vigtige filnavne i rodkataloget. Hvis filnavnet stemmer, kontrolleres efter "
+#~ "opdateringer. Dette tillader post-installationsdiske at blive brugt til at "
+#~ "opdatere kørende systemer."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You will need to restart this computer before the hardware will work "
@@ -2629,8 +2634,8 @@ msgstr ""
 #~ "You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
 #~ "correctly."
 #~ msgstr ""
-#~ "Det vil være nødvendigt at fjerne og dernæst genindsætte hardwaren, før "
-#~ "den vil fungere korrekt."
+#~ "Det vil være nødvendigt at fjerne og dernæst genindsætte hardwaren, før den "
+#~ "vil fungere korrekt."
 
 #~ msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
 #~ msgstr "Din hardware er blevet indstillet, og er nu klar til brug."
@@ -2639,8 +2644,8 @@ msgstr ""
 #~ "Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
 #~ "correctly."
 #~ msgstr ""
-#~ "Der kræves yderligere firmware for at få hardwaren i denne computere til "
-#~ "at fungere korrekt."
+#~ "Der kræves yderligere firmware for at få hardwaren i denne computere til at "
+#~ "fungere korrekt."
 
 #~ msgid "Additional firmware required"
 #~ msgstr "Der kræves yderligere firmware"
@@ -2764,8 +2769,8 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Enable this to only report stylus events when the tip is pressed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Slå denne til for kun at rapportere pegepen-begivenheder, når spidsen "
-#~ "holdes nede."
+#~ "Slå denne til for kun at rapportere pegepen-begivenheder, når spidsen holdes "
+#~ "nede."
 
 #~ msgid "Percentage considered low"
 #~ msgstr "Procenten betragtes som lav"
@@ -2774,8 +2779,8 @@ msgstr ""
 #~ "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
 #~ "use-time-for-policy is false."
 #~ msgstr ""
-#~ "Procentdelen af batteri, når den betragtes som lav. Gælder kun, når brug-"
-#~ "tid-i-politiken er “falsk”."
+#~ "Procentdelen af batteri, når den betragtes som lav. Gælder kun, når "
+#~ "brug-tid-i-politiken er “falsk”."
 
 #~ msgid "Percentage considered critical"
 #~ msgstr "Procenten betragtes som kritisk"
@@ -2801,8 +2806,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Resterende tid, når lav"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. "
-#~ "Only valid when use-time-for-policy is true."
+#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
+#~ "valid when use-time-for-policy is true."
 #~ msgstr ""
 #~ "Resterende batteritid i sekunder, når den betragtes som lav. Gælder kun, "
 #~ "når brug-tid-i-politiken er “sand”."
@@ -2811,8 +2816,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Resterende tid, når kritisk"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered "
-#~ "critical. Only valid when use-time-for-policy is true."
+#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
+#~ "Only valid when use-time-for-policy is true."
 #~ msgstr ""
 #~ "Resterende batteritid i sekunder, når den betragtes som kritisk. Gælder "
 #~ "kun, når brug-tid-i-politiken er “sand”."
@@ -2821,8 +2826,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Resterende tid, når handlingen udløses"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The time remaining in seconds of the battery when critical action is "
-#~ "taken. Only valid when use-time-for-policy is true."
+#~ "The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
+#~ "Only valid when use-time-for-policy is true."
 #~ msgstr ""
 #~ "Resterende batteritid i sekunder, når handlingen kritisk udløses. Gælder "
 #~ "kun, når brug-tid-i-politiken er “sand”."
@@ -2848,8 +2853,8 @@ msgstr ""
 #~ "this to false only if you know your battery is okay."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om vi skulle vise advarsel om tilbagekaldt batteri, når det gælder et "
-#~ "ødelagt batteri. Sæt kun dette til “falsk”, hvis du ved, at dit batteri er "
-#~ "i orden."
+#~ "ødelagt batteri. Sæt kun dette til “falsk”, hvis du ved, at dit batteri er i "
+#~ "orden."
 
 #~ msgid "provides %s laptop runtime"
 #~ msgstr "giver %s kørselstid for bærbar"
@@ -2905,7 +2910,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Good"
 #~ msgstr "God"
 
-# Verb eller subst? Det er nok lige meget når det kommer til stykket
+#~ # Verb eller subst? Det er nok lige meget når det kommer til stykket
 #~ msgid "Fair"
 #~ msgstr "Rimelig"
 
@@ -2921,7 +2926,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Last full charge:"
 #~ msgstr "Seneste fulde opladning:"
 
-# Hvad der så end menes med det?
+#~ # Hvad der så end menes med det?
 #~ msgid "Design charge:"
 #~ msgstr "Designladning:"
 
@@ -3127,8 +3132,8 @@ msgstr ""
 #~ "A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
 #~ "risk."
 #~ msgstr ""
-#~ "Et batteri i din computer er måske blevet tilbagekaldt af %s, og du kan "
-#~ "være i fare."
+#~ "Et batteri i din computer er måske blevet tilbagekaldt af %s, og du kan være "
+#~ "i fare."
 
 #~ msgid "For more information visit the battery recall website."
 #~ msgstr ""
@@ -3145,30 +3150,29 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
 #~ msgstr ""
-#~ "Computeren vil gå i hviletilstand, hvis du ikke meget snart slutter den "
-#~ "til."
+#~ "Computeren vil gå i hviletilstand, hvis du ikke meget snart slutter den til."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-"
-#~ "off</b> when the battery becomes completely empty."
+#~ "The battery is below the critical level and this computer will "
+#~ "<b>power-off</b> when the battery becomes completely empty."
 #~ msgstr ""
-#~ "Batteristanden er under det kritiske niveau, og denne computer vil "
-#~ "<b>lukke ned</b>, når batteriet er helt tomt."
+#~ "Batteristanden er under det kritiske niveau, og denne computer vil <b>lukke "
+#~ "ned</b>, når batteriet er helt tomt."
 
 #~ msgid ""
 #~ "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 #~ "suspend.\n"
-#~ "<b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your computer in "
-#~ "a suspended state."
+#~ "<b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your computer in a "
+#~ "suspended state."
 #~ msgstr ""
-#~ "Batteristanden er under det kritiske niveau, og denne computer vil snart "
-#~ "gå i hviletilstand.\n"
+#~ "Batteristanden er under det kritiske niveau, og denne computer vil snart gå "
+#~ "i hviletilstand.\n"
 #~ "<b>BEMÆRK:</b> Der er brug for en smule strøm for at holde computeren i "
 #~ "hviletilstanden."
 
 #~ msgid ""
-#~ "UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
-#~ "when the UPS becomes completely empty."
+#~ "UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
+#~ "the UPS becomes completely empty."
 #~ msgstr ""
 #~ "Nødstrømsforsyningen er under det kritiske niveau, og denne computer vil "
 #~ "<b>lukke ned</b>, når den er helt tom."
@@ -3296,7 +3300,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
 #~ msgstr "_Ignorér gentagne tastetryk (afvis gentagelser)"
 
-# mystisk formulering
+#~ # mystisk formulering
 #~ msgid "Press and _hold keys to accept them (Slow Keys)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Tryk på taster og _hold dem nede for at acceptere dem (langsomme taster)"
@@ -3370,8 +3374,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
 #~ "started."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har netop indsat et medie med software tiltænkt automatisk kørsel."
+#~ msgstr "Du har netop indsat et medie med software tiltænkt automatisk kørsel."
 
 #~ msgid "You have just inserted a medium."
 #~ msgstr "Du har netop indsat et medie."
@@ -3383,8 +3386,8 @@ msgstr ""
 #~ "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
 #~ "for other media of type \"%s\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vælg hvorden “%s” skal åbnes, og om denne handling i fremtiden skal "
-#~ "udføres for medier af typen “%s”."
+#~ "Vælg hvorden “%s” skal åbnes, og om denne handling i fremtiden skal udføres "
+#~ "for medier af typen “%s”."
 
 #~ msgid "_Always perform this action"
 #~ msgstr "Udfør _altid denne handling"
@@ -3410,8 +3413,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Get the update list when the session starts"
 #~ msgstr "Hent listen af opdateringer, når sessionen starter"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to."
+#~ msgid "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hent listen af opdateringer når sessionen starter, selv hvis dette ikke "
 #~ "behøves ifølge tidsplanen."
@@ -3421,18 +3423,17 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
 #~ msgstr ""
-#~ "Informér brugeren om fuldførte opdateringer, når det vil være nødvendigt "
-#~ "at genstarte"
+#~ "Informér brugeren om fuldførte opdateringer, når det vil være nødvendigt at "
+#~ "genstarte"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart."
+#~ msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart."
 #~ msgstr ""
-#~ "Informér brugeren om fuldførte opdateringer, når det vil være nødvendigt "
-#~ "at genstarte."
+#~ "Informér brugeren om fuldførte opdateringer, når det vil være nødvendigt at "
+#~ "genstarte."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Notify the user for completed updates. This may be a useful notification "
-#~ "for some users as installing updates prevents shutdown."
+#~ "Notify the user for completed updates. This may be a useful notification for "
+#~ "some users as installing updates prevents shutdown."
 #~ msgstr ""
 #~ "Informér brugeren om fuldførte opdateringer. Dette kan være nyttigt for "
 #~ "brugeren at vide, da installation af opdateringer forhindrer slukning."
@@ -3464,12 +3465,11 @@ msgstr ""
 #~ "The install root to use when processing packages, which is changed when "
 #~ "using LTSP or when testing."
 #~ msgstr ""
-#~ "Installationsroden, der skal bruges ved behandling af pakker, og som "
-#~ "ændres når der bruges LTSP eller ved test."
+#~ "Installationsroden, der skal bruges ved behandling af pakker, og som ændres "
+#~ "når der bruges LTSP eller ved test."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
-#~ "updates"
+#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
 #~ msgstr ""
 #~ "Antallet af sekunder ved sessionsstart, som der ventes før der tjekkes for "
 #~ "opdateringer"
@@ -3487,9 +3487,9 @@ msgstr ""
 #~ "required may also only be available on wired connections."
 #~ msgstr ""
 #~ "Brug WiFi-forbindelser (trådløst LAN) til at tjekke for opdateringer. Det "
-#~ "kan være hurtigere at hente pakker på en trådet forbindelse, og en "
-#~ "nødvendig VPN eller proxy kan f.eks. være tilgængelig udelukkende ved "
-#~ "trådet forbindelse."
+#~ "kan være hurtigere at hente pakker på en trådet forbindelse, og en nødvendig "
+#~ "VPN eller proxy kan f.eks. være tilgængelig udelukkende ved trådet "
+#~ "forbindelse."
 
 #~ msgid "Use WiFi connections"
 #~ msgstr "Brug trådløse forbindelser"
@@ -3564,12 +3564,11 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Tilladte taster"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If non-empty, keybindings will be ignored unless their settings directory "
-#~ "is in the list. This is useful for lockdown."
+#~ "If non-empty, keybindings will be ignored unless their settings directory is "
+#~ "in the list. This is useful for lockdown."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvis udfyldt, vil tastegenveje blive ignoreret, med mindre deres "
-#~ "indstillingskatalog er i listen. Dette er nyttigt i forbindelse med "
-#~ "låsning."
+#~ "indstillingskatalog er i listen. Dette er nyttigt i forbindelse med låsning."
 
 #~ msgid "Enable this to set the cursor to absolute mode."
 #~ msgstr "Slå denne til for at sætte markøren til absolut tilstand."
@@ -3578,8 +3577,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Slå denne til for at sætte pegepennen til absolut tilstand."
 
 #~ msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the cursor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sæt denne til x1, y1 og x2, y2 for det område, markøren kan bruges i."
+#~ msgstr "Sæt denne til x1, y1 og x2, y2 for det område, markøren kan bruges i."
 
 #~ msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the eraser."
 #~ msgstr ""
@@ -3626,8 +3624,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Modul for tastegenveje"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Could not get default terminal. Verify that your default terminal command "
-#~ "is set and points to a valid application."
+#~ "Could not get default terminal. Verify that your default terminal command is "
+#~ "set and points to a valid application."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunne ikke finde standardterminal. Sikr dig, at kommandoen til din "
 #~ "standardterminal er indstillet og peger på et gyldigt program."
@@ -3737,11 +3735,11 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Slå ekstern skærm til efter systemopstart"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Turn on external monitor after system boot if user plugs in external "
-#~ "monitor on system boot."
+#~ "Turn on external monitor after system boot if user plugs in external monitor "
+#~ "on system boot."
 #~ msgstr ""
-#~ "Slå ekstern skærm til efter systemopstart, hvis brugeren tilslutter "
-#~ "ekstern skærm ved systemopstart."
+#~ "Slå ekstern skærm til efter systemopstart, hvis brugeren tilslutter ekstern "
+#~ "skærm ved systemopstart."
 
 #~ msgid "Turn on laptop monitor after system boot"
 #~ msgstr "Slå skærm til bærbar computer til efter systemopstart"
@@ -3841,8 +3839,7 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Set to True to enable the plugin to manage XRandR settings."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt til “True” for at aktivere modulet til at håndtere XRandR-"
-#~ "indstillinger."
+#~ "Sæt til “True” for at aktivere modulet til at håndtere XRandR-indstillinger."
 
 #~ msgid "Set to True to enable the plugin to manage clipboard settings."
 #~ msgstr ""
@@ -3862,15 +3859,14 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Set to True to enable the plugin to manage keyboard settings."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt til “True” for at aktivere modulet til at håndtere "
-#~ "tastaturindstillinger."
+#~ "Sæt til “True” for at aktivere modulet til at håndtere tastaturindstillinger."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Set to True to enable the plugin to manage locking the screen on smartcard "
 #~ "removal."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt til “True” for at aktivere modulet til at håndtere låsning af skærm "
-#~ "ved fjernelse af smartcard."
+#~ "Sæt til “True” for at aktivere modulet til at håndtere låsning af skærm ved "
+#~ "fjernelse af smartcard."
 
 #~ msgid "Set to True to enable the plugin to manage mouse settings."
 #~ msgstr ""
@@ -3921,25 +3917,24 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Navnet på tastaturgenvejen, der aktiverer/deaktiverer skærmoplæseren"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier. This "
-#~ "name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
+#~ "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier. This name "
+#~ "will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dette er navnet på tastaturgenvejen, der aktiverer/deaktiverer "
 #~ "skærmforstørrelse. Dette navn vil blive vist i indstillingsvinduet for "
 #~ "tastaturgenveje."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen "
-#~ "keyboard. This name will be shown in the keyboard shortcut preferences "
-#~ "dialog."
+#~ "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen keyboard. "
+#~ "This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dette er navnet på tastaturgenvejen, der aktiverer/deaktiverer "
 #~ "skærmtastaturet. Dette navn vil blive vist i indstillingsvinduet for "
 #~ "tastaturgenveje."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader. "
-#~ "This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
+#~ "This is the name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader. This "
+#~ "name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dette er navnet på tastaturgenvejen, der aktiverer/deaktiverer "
 #~ "skærmoplæseren. Dette navn vil blive vist i indstillingsvinduet for "
@@ -3994,8 +3989,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Slet alle elementerne fra papirkurven?"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently "
-#~ "lost. Please note that you can also delete them separately."
+#~ "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
+#~ "Please note that you can also delete them separately."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvis du vælger at tømme papirkurven, vil alle elementer i den gå permanent "
 #~ "tabt. Bemærk venligst, at du også kan slette dem enkeltvis."
@@ -4028,8 +4023,7 @@ msgstr ""
 #~ "%s\n"
 #~ "%d\n"
 #~ "%s\n"
-#~ "Hvis du vælger at rapportere dette som en fejl, så vær venlig at "
-#~ "inkludere:\n"
+#~ "Hvis du vælger at rapportere dette som en fejl, så vær venlig at inkludere:\n"
 #~ " • Resultatet af <b>%s</b>\n"
 #~ " • Resultatet af <b>%s</b>"
 
@@ -4219,8 +4213,7 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid ""
 #~ "The sound file for this event does not exist.\n"
-#~ "You may want to install the gnome-audio package for a set of default "
-#~ "sounds."
+#~ "You may want to install the gnome-audio package for a set of default sounds."
 #~ msgstr ""
 #~ "Lydfilen for denne hændelse eksisterer ikke.\n"
 #~ "Du kan installere programpakken gnome-audio for et sæt standardlyde."
@@ -4254,8 +4247,8 @@ msgstr ""
 #~ "Set to True to keep the handlers for text/plain and text/* MIME types "
 #~ "synchronized."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt til “True” for at holde håndteringsinstanserne for MIME-typerne text/"
-#~ "plain og text/* synkroniseret."
+#~ "Sæt til “True” for at holde håndteringsinstanserne for MIME-typerne "
+#~ "text/plain og text/* synkroniseret."
 
 #~ msgid "Sync text/plain and text/* handlers"
 #~ msgstr "Synkronisér håndteringer til text/plain og text/*"
@@ -4415,8 +4408,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Stat/pro_vins:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "To change your password, enter your current password in the field below "
-#~ "and click <b>Authenticate</b>.\n"
+#~ "To change your password, enter your current password in the field below and "
+#~ "click <b>Authenticate</b>.\n"
 #~ "After you have authenticated, enter your new password, retype it for "
 #~ "verification and click <b>Change password</b>."
 #~ msgstr ""
@@ -4555,7 +4548,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "<b>Preferences</b>"
 #~ msgstr "<b>Indstillinger</b>"
 
-# Bemærk: der refereres pt. til dialogvinduet med denne titel andetsteds, så kontrollér for korrekthed hvis 
der foretages ændringer. Denne rimelig mystiske streng kan jeg ikke finde nogen forklaring på, da filen 
specificeret i kildekoden på mystisk vis ikke findes i svn.
+#~ # Bemærk: der refereres pt. til dialogvinduet med denne titel andetsteds, så kontrollér for korrekthed 
hvis der foretages ændringer. Denne rimelig mystiske streng kan jeg ikke finde nogen forklaring på, da filen 
specificeret i kildekoden på mystisk vis ikke findes i svn.
 #~ msgid "Accessible Lo_gin"
 #~ msgstr "Tilgængelighed ved indlo_gning"
 
@@ -4649,8 +4642,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Bip når der trykkes på _modifikationstast"
 
 #~ msgid "Beep when an LED is turned on and two beeps when one is turned off."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bip når en tastaturlampe tændes og bip to gange når en lampe slukkes."
+#~ msgstr "Bip når en tastaturlampe tændes og bip to gange når en lampe slukkes."
 
 #~ msgid "Beep when key is:"
 #~ msgstr "Bip når tast er:"
@@ -4671,8 +4663,8 @@ msgstr ""
 #~ "Ignore all subsequent presses of the SAME key if they happen within a user "
 #~ "selectable period of time."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ignorér alle efterfølgende tryk på den SAMME tast hvis de sker inden for "
-#~ "et givet tidsrum."
+#~ "Ignorér alle efterfølgende tryk på den SAMME tast hvis de sker inden for et "
+#~ "givet tidsrum."
 
 #~ msgid "Keyboard Accessibility Preferences (AccessX)"
 #~ msgstr "Indstillinger for tastaturtilgængelighed (AccessX)"
@@ -4684,18 +4676,18 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Indstillinger for _mus …"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Only accept keys after they have been pressed and held for a user "
-#~ "adjustable amount of time."
+#~ "Only accept keys after they have been pressed and held for a user adjustable "
+#~ "amount of time."
 #~ msgstr ""
 #~ "Acceptér kun tastetryk efter tasten er blevet trykket og holdt nede i et "
 #~ "givet tidsrum."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Perform multiple simultaneous key press operations by pressing modifier "
-#~ "keys in sequence."
+#~ "Perform multiple simultaneous key press operations by pressing modifier keys "
+#~ "in sequence."
 #~ msgstr ""
-#~ "Udfør flere simultane tastetryk ved at trykke på modifikationstasterne "
-#~ "efter hinanden."
+#~ "Udfør flere simultane tastetryk ved at trykke på modifikationstasterne efter "
+#~ "hinanden."
 
 #~ msgid "S_peed:"
 #~ msgstr "_Fart:"
@@ -4784,7 +4776,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Specify the filename of a theme to install"
 #~ msgstr "Angiv filnavnet på et tema der ønskes installeret"
 
-# ????
+#~ # ????
 #~ msgid ""
 #~ "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
 #~ msgstr ""
@@ -4826,7 +4818,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "<b>Preview</b>"
 #~ msgstr "<b>Eksempel</b>"
 
-# Jeg ved det er ukorrekt at bruge anglicismen "rendering" på dansk, hvis nogen har bedre forslag så sig til
+#~ # Jeg ved det er ukorrekt at bruge anglicismen "rendering" på dansk, hvis nogen har bedre forslag så sig 
til
 #~ msgid "<b>Rendering</b>"
 #~ msgstr "<b>Rendering</b>"
 
@@ -5076,7 +5068,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "No Wallpaper"
 #~ msgstr "Ingen baggrund"
 
-# Yechh! Men strengen nedenfor synes at afsløre konteksten
+#~ # Yechh! Men strengen nedenfor synes at afsløre konteksten
 #~ msgid ""
 #~ "<b>%s</b>\n"
 #~ "%s, %d %s by %d %s\n"
@@ -5149,8 +5141,8 @@ msgstr ""
 #~ "%s is the path where the theme files will be installed. This can not be "
 #~ "selected as the source location"
 #~ msgstr ""
-#~ "%s er den sti hvor temafilerne vil blive installeret. Dette kan ikke "
-#~ "vælges som kildeplaceringen"
+#~ "%s er den sti hvor temafilerne vil blive installeret. Dette kan ikke vælges "
+#~ "som kildeplaceringen"
 
 #~ msgid "The file format is invalid."
 #~ msgstr "Filformatet er ugyldigt."
@@ -5179,16 +5171,15 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
 #~ "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
-#~ "effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. "
-#~ "KDE) settings manager may already be active and conflicting with the GNOME "
+#~ "effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. KDE) "
+#~ "settings manager may already be active and conflicting with the GNOME "
 #~ "settings manager."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunne ikke starte konfigurationshåndteringen “gnome-settings-daemon”.\n"
-#~ "Når den ikke kører, træder nogle indstillinger måske ikke i kraft. Dette "
-#~ "kan indikere et problem med Bonobo eller at en anden "
-#~ "konfigurationshåndtering som ikke er relateret til Gnome (f.eks. KDE), "
-#~ "måske er aktiv og forårsager en konflikt med Gnomes "
-#~ "konfigurationshåndtering."
+#~ "Når den ikke kører, træder nogle indstillinger måske ikke i kraft. Dette kan "
+#~ "indikere et problem med Bonobo eller at en anden konfigurationshåndtering "
+#~ "som ikke er relateret til Gnome (f.eks. KDE), måske er aktiv og forårsager "
+#~ "en konflikt med Gnomes konfigurationshåndtering."
 
 #~ msgid "Unable to load stock icon '%s'\n"
 #~ msgstr "Kunne ikke indlæse lagerikon “%s”\n"
@@ -5255,18 +5246,16 @@ msgstr ""
 #~ "Udfør dette tilbagekald når værdien der er associeret med nøglen, ændres"
 
 #~ msgid ""
-#~ "GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on "
-#~ "apply"
+#~ "GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
 #~ msgstr ""
-#~ "GConf-skiftesæt som indeholder data der skal videresendes til GConf-"
-#~ "klienten ved anvendelse"
+#~ "GConf-skiftesæt som indeholder data der skal videresendes til GConf-klienten "
+#~ "ved anvendelse"
 
 #~ msgid "Conversion to widget callback"
 #~ msgstr "Konvertering til kontrol-tilbagekald"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the "
-#~ "widget"
+#~ "Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
 #~ msgstr ""
 #~ "Tilbagekald som bliver udført når data skal konverteres fra GConf til "
 #~ "kontrollen"
@@ -5275,8 +5264,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Konvertering fra kontrol-tilbagekald"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the "
-#~ "widget"
+#~ "Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
 #~ msgstr ""
 #~ "Tilbagekald som bliver udført når data skal konverteres til GConf fra "
 #~ "kontrollen"
@@ -5299,8 +5287,8 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tilbagekald som bliver udført når objektdata for egenskabsredigeringen "
-#~ "skal frigøres"
+#~ "Tilbagekald som bliver udført når objektdata for egenskabsredigeringen skal "
+#~ "frigøres"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Couldn't find the file '%s'.\n"
@@ -5357,7 +5345,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Select your default applications"
 #~ msgstr "Vælg hvilke programmer der foreslås som standard"
 
-# Gad vide hvad en AT er.
+#~ # Gad vide hvad en AT er.
 #~ msgid "Autostart the preferred AT"
 #~ msgstr "Start den foretrukne AT automatisk"
 
@@ -5403,7 +5391,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "All %s occurrences will be replaced with actual link"
 #~ msgstr "Alle %s forekomster erstattes med det aktuelle link"
 
-# "tilvalg" fordi det er kommandolinjeparametre
+#~ # "tilvalg" fordi det er kommandolinjeparametre
 #~ msgid "E_xecute flag:"
 #~ msgstr "_Kørselstilvalg:"
 
@@ -5621,11 +5609,11 @@ msgstr ""
 #~ "Testing the new settings. If you don't respond in %d seconds the previous "
 #~ "settings will be restored."
 #~ msgstr[0] ""
-#~ "Tester de nye indstillinger. Hvis du ikke svarer inden for %d sekund, vil "
-#~ "de foregående indstillinger blive gendannet."
+#~ "Tester de nye indstillinger. Hvis du ikke svarer inden for %d sekund, vil de "
+#~ "foregående indstillinger blive gendannet."
 #~ msgstr[1] ""
-#~ "Tester de nye indstillinger. Hvis du ikke svarer inden for %d sekunder, "
-#~ "vil de foregående indstillinger blive gendannet."
+#~ "Tester de nye indstillinger. Hvis du ikke svarer inden for %d sekunder, vil "
+#~ "de foregående indstillinger blive gendannet."
 
 #~ msgid "Do you want to keep this resolution?"
 #~ msgstr "Vil du beholde denne opløsning?"
@@ -5672,12 +5660,12 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "<ukendt handling>"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to "
-#~ "type using this key.\n"
+#~ "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
+#~ "using this key.\n"
 #~ "Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Genvejstasten “%s” kan ikke bruges da den derved ikke ville kunne bruges "
-#~ "til at skrive med.\n"
+#~ "Genvejstasten “%s” kan ikke bruges da den derved ikke ville kunne bruges til "
+#~ "at skrive med.\n"
 #~ "Prøv venligst med f.eks. Ctrl-, Alt- eller Skift-tasten på samme tid.\n"
 
 #~ msgid ""
@@ -5706,8 +5694,8 @@ msgstr ""
 #~ "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
 #~ "accelerator, or press backspace to clear."
 #~ msgstr ""
-#~ "En genvejstast ændres ved at klikke på den tilsvarende række og indtaste "
-#~ "en ny genvej, eller frigøres ved at trykke på tilbagetasten."
+#~ "En genvejstast ændres ved at klikke på den tilsvarende række og indtaste en "
+#~ "ny genvej, eller frigøres ved at trykke på tilbagetasten."
 
 #~ msgid "Assign shortcut keys to commands"
 #~ msgstr "Tildel genvejstaster til kommandoer"
@@ -5718,8 +5706,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "Just apply settings and quit (compatibility only; now handled by daemon)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Anvend blot indstillingerne og afslut (for kompatibilitet kun; nu "
-#~ "håndteret af dæmon)"
+#~ "Anvend blot indstillingerne og afslut (for kompatibilitet kun; nu håndteret "
+#~ "af dæmon)"
 
 #~ msgid "Start the page with the typing break settings showing"
 #~ msgstr "Start siden med tastepauseindstillingerne"
@@ -5788,11 +5776,11 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Layout"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Lock screen after a certain duration to help prevent repetitive keyboard "
-#~ "use injuries"
+#~ "Lock screen after a certain duration to help prevent repetitive keyboard use "
+#~ "injuries"
 #~ msgstr ""
-#~ "Lås skærm efter et bestemt tidsrum for at hjælpe med at forebygge skader "
-#~ "fra gentaget tastaturarbejde"
+#~ "Lås skærm efter et bestemt tidsrum for at hjælpe med at forebygge skader fra "
+#~ "gentaget tastaturarbejde"
 
 #~ msgid "Microsoft Natural Keyboard"
 #~ msgstr "Microsoft Natural Keyboard"
@@ -5994,7 +5982,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Testing...</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Tester …</span>"
 
-# OK vs. O.k.
+#~ # OK vs. O.k.
 #~ msgid "Click OK to finish."
 #~ msgstr "Klik O.k. for at færdiggøre."
 
@@ -6010,13 +5998,13 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Flash _window titlebar"
 #~ msgstr "Blink med _vinduestitellinje"
 
-# Tvetydig: "tracks to control | with the keyboard" eller "tracks | to control with the keyboard". Heldigvis 
kan vi bare oversætte det så den samme flertydighed findes på dansk
+#~ # Tvetydig: "tracks to control | with the keyboard" eller "tracks | to control with the keyboard". 
Heldigvis kan vi bare oversætte det så den samme flertydighed findes på dansk
 #~ msgid ""
-#~ "Select the device and tracks to control with the keyboard. Use the Shift "
-#~ "and Control keys to select multiple tracks if required."
+#~ "Select the device and tracks to control with the keyboard. Use the Shift and "
+#~ "Control keys to select multiple tracks if required."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vælg enheden og sporene som styres med tastaturet. Brug Skift- og Ctrl-"
-#~ "knapperne til at vælge flere spor hvis ønsket."
+#~ "Vælg enheden og sporene som styres med tastaturet. Brug Skift- og "
+#~ "Ctrl-knapperne til at vælge flere spor hvis ønsket."
 
 #~ msgid "So_und playback:"
 #~ msgstr "L_ydafspilning:"
@@ -6036,7 +6024,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Test"
 #~ msgstr "Test"
 
-# Testing - adv eller verb? Svenskerne hælder til det sidste, og jeg mener også at have set glosen "testing 
pipeline" i gnome mens den testede en pipeline.
+#~ # Testing - adv eller verb? Svenskerne hælder til det sidste, og jeg mener også at have set glosen 
"testing pipeline" i gnome mens den testede en pipeline.
 #~ msgid "Testing Pipeline"
 #~ msgstr "Tester rørledning"
 
@@ -6079,7 +6067,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "<b>Titlebar Action</b>"
 #~ msgstr "<b>Titellinjehændelse</b>"
 
-# F.eks. om vinduer fokuseres når musen er over dem eller ikke
+#~ # F.eks. om vinduer fokuseres når musen er over dem eller ikke
 #~ msgid "<b>Window Selection</b>"
 #~ msgstr "<b>Vinduesfokus</b>"
 
@@ -6112,8 +6100,8 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Which set would you like to use?"
 #~ msgstr ""
-#~ "<b>X-systemets tastaturopsætning er forskellig fra din nuværende GNOME-"
-#~ "tastaturopsætning.</b>\n"
+#~ "<b>X-systemets tastaturopsætning er forskellig fra din nuværende "
+#~ "GNOME-tastaturopsætning.</b>\n"
 #~ "\n"
 #~ "Forventede opsætningen %s, men fandt følgende: %s.\n"
 #~ "\n"
@@ -6129,8 +6117,8 @@ msgstr ""
 #~ "Type of bg_applier: BG_APPLIER_ROOT for root window or BG_APPLIER_PREVIEW "
 #~ "for preview"
 #~ msgstr ""
-#~ "Type af bg_applier: BG_APPLIER_ROOT for rodvinduet eller "
-#~ "BG_APPLIER_PREVIEW for eksempel"
+#~ "Type af bg_applier: BG_APPLIER_ROOT for rodvinduet eller BG_APPLIER_PREVIEW "
+#~ "for eksempel"
 
 #~ msgid "Preview Width"
 #~ msgstr "Eksempelbredde"
@@ -6319,8 +6307,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "key not found [%s]\n"
 #~ msgstr "nøgle ikke fundet [%s]\n"
 
-# Common = almindelig eller fælles?
-# Andre strings refererer til "common tasks" - det synes at betyde almindelig
+#~ # Common = almindelig eller fælles?
+#~ # Andre strings refererer til "common tasks" - det synes at betyde almindelig
 #~ msgid "Common Tasks"
 #~ msgstr "Almindelige opgaver"
 
@@ -6357,8 +6345,8 @@ msgstr ""
 #~ "fjernelseshandling udføres"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action "
-#~ "is performed"
+#~ "Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action is "
+#~ "performed"
 #~ msgstr ""
 #~ "Angiver om kommandofortolkeren lukkes når en opgraderings- eller "
 #~ "afinstalleringshandling udføres"
@@ -6366,30 +6354,32 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Task names and associated .desktop files"
 #~ msgstr "Opgavenavne og tilhørende .desktop-filer"
 
-# Hvad er dog meningen med dette? Nå, jeg oversætter det bare.
+#~ # Hvad er dog meningen med dette? Nå, jeg oversætter det bare.
 #~ msgid ""
 #~ "The task name to be displayed in the control-center (thus needing to be "
-#~ "translated) followed by a \";\" separator then the filename of an "
-#~ "associated .desktop file to launch for that task."
+#~ "translated) followed by a \";\" separator then the filename of an associated "
+#~ ".desktop file to launch for that task."
 #~ msgstr ""
 #~ "Opgavenavnet der vises i kontrolcentret (og som derfor skal oversættes) "
-#~ "fulgt af en separator, “;”, og dernæst filnavnet på en tilhørende .desktop-"
-#~ "fil der skal køres for den opgave."
+#~ "fulgt af en separator, “;”, og dernæst filnavnet på en tilhørende "
+#~ ".desktop-fil der skal køres for den opgave."
 
 #~ msgid ""
-#~ "[Change Desktop Background;background.desktop,Change Theme;gtk-theme-"
-#~ "selector.desktop,Set Preferred Applications;default-applications.desktop,"
-#~ "Add Printer;gnome-cups-manager.desktop]"
+#~ "[Change Desktop Background;background.desktop,Change "
+#~ "Theme;gtk-theme-selector.desktop,Set Preferred "
+#~ "Applications;default-applications.desktop,Add "
+#~ "Printer;gnome-cups-manager.desktop]"
 #~ msgstr ""
-#~ "[Skift skrivebordsbaggrund;background.desktop,Skift tema;gtk-theme-"
-#~ "selector.desktop,Vælg foretrukne programmer;default-applications.desktop,"
-#~ "Tilføj printer;gnome-cups-manager.desktop]"
+#~ "[Skift skrivebordsbaggrund;background.desktop,Skift "
+#~ "tema;gtk-theme-selector.desktop,Vælg foretrukne "
+#~ "programmer;default-applications.desktop,Tilføj "
+#~ "printer;gnome-cups-manager.desktop]"
 
 #~ msgid ""
 #~ "if true, the control-center will close when a \"Common Task\" is activated"
 #~ msgstr ""
-#~ "hvis sat til “true”, vil kontrolcentret afslutte når en “Almindelig "
-#~ "opgave” aktiveres"
+#~ "hvis sat til “true”, vil kontrolcentret afslutte når en “Almindelig opgave” "
+#~ "aktiveres"
 
 #~ msgid "The GNOME configuration tool"
 #~ msgstr "Et centralt opsætningsværktøj til Gnome"
@@ -6421,8 +6411,7 @@ msgstr ""
 #~ "Unable to bring up the typing break properties dialog with the following "
 #~ "error: %s"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke vise vinduet for tastepauseindstillinger med den følgende fejl: "
-#~ "%s"
+#~ "Kunne ikke vise vinduet for tastepauseindstillinger med den følgende fejl: %s"
 
 #~ msgid "Written by Richard Hult <richard imendio com>"
 #~ msgstr "Skrevet af Richard Hult <richard imendio com>"
@@ -6443,8 +6432,9 @@ msgstr ""
 #~ "Lasse Bang Mikkelsen\n"
 #~ "Ask Hjorth Larsen\n"
 #~ "\n"
-#~ "Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
-#~ "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk";
+#~ "Dansk-gruppen\n"
+#~ "Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
+#~ "E-mail <dansk dansk-gruppen dk>"
 
 #~ msgid "Don't check whether the notification area exists"
 #~ msgstr "Kontrollér ikke om påmindelsesområdet findes"
@@ -6468,8 +6458,8 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "If set to true, then OpenType fonts will be thumbnailed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis dette er sat til sand, oprettes miniaturebilleder for OpenType-"
-#~ "skrifttyper."
+#~ "Hvis dette er sat til sand, oprettes miniaturebilleder for "
+#~ "OpenType-skrifttyper."
 
 #~ msgid "If set to true, then PCF fonts will be thumbnailed."
 #~ msgstr ""
@@ -6477,36 +6467,33 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "If set to true, then TrueType fonts will be thumbnailed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis dette er sat til sand, oprettes miniaturebilleder for TrueType-"
-#~ "skrifttyper."
+#~ "Hvis dette er sat til sand, oprettes miniaturebilleder for "
+#~ "TrueType-skrifttyper."
 
 #~ msgid "If set to true, then Type1 fonts will be thumbnailed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis dette er sat til sand, oprettes miniaturebilleder for Type1-"
-#~ "skrifttyper."
+#~ "Hvis dette er sat til sand, oprettes miniaturebilleder for Type1-skrifttyper."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Set this key to the command used to create thumbnails for OpenType fonts."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til OpenType-"
-#~ "skrifttyper."
+#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til "
+#~ "OpenType-skrifttyper."
 
 #~ msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for PCF fonts."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til PCF-"
-#~ "skrifttyper."
+#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til PCF-skrifttyper."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Set this key to the command used to create thumbnails for TrueType fonts."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til TrueType-"
-#~ "skrifttyper."
+#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til "
+#~ "TrueType-skrifttyper."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts."
+#~ msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til Type1-"
-#~ "skrifttyper."
+#~ "Sæt denne nøgle til kommandoen til at oprette miniature til "
+#~ "Type1-skrifttyper."
 
 #~ msgid "Thumbnail command for OpenType fonts"
 #~ msgstr "Miniaturekommando for OpenType-skrifttyper"
@@ -6532,11 +6519,10 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Whether to thumbnail Type1 fonts"
 #~ msgstr "Opret miniaturer for Type1-skrifttyper"
 
-# Qatarsk står i retstrivningsordbogen. 19 bogstaver kortere end "Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde..."
+#~ # Qatarsk står i retstrivningsordbogen. 19 bogstaver kortere end "Quizdeltagerne spiste jordbær med 
fløde..."
 #~ msgid "The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789"
 #~ msgstr ""
-#~ "Cølibatisk havfrue på brynjeklædt wc med plexiglas i qatarsk zoo. "
-#~ "0123456789"
+#~ "Cølibatisk havfrue på brynjeklædt wc med plexiglas i qatarsk zoo. 0123456789"
 
 #~ msgid "Style:"
 #~ msgstr "Stil:"
@@ -6571,7 +6557,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "SIZE"
 #~ msgstr "STØRRELSE"
 
-# det er vel navne på identifiere
+#~ # det er vel navne på identifiere
 #~ msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
 #~ msgstr "SKRIFTTYPEFIL OUTPUTFIL"
 
@@ -6588,8 +6574,8 @@ msgstr ""
 #~ "The theme you have selected suggests a new font. A preview of the font is "
 #~ "shown below."
 #~ msgstr ""
-#~ "Det tema du har valgt, foreslår en ny skrifttype. Et eksempel på "
-#~ "skrifttypen vises nedenfor."
+#~ "Det tema du har valgt, foreslår en ny skrifttype. Et eksempel på skrifttypen "
+#~ "vises nedenfor."
 
 #~ msgid "_Apply font"
 #~ msgstr "_Anvend skrifttype"
@@ -6620,13 +6606,13 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "Set this key to the command used to create thumbnails for installed themes."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt denne nøgle til den kommando der skal benyttes til at oprette "
-#~ "miniaturer for installerede temaer."
+#~ "Sæt denne nøgle til den kommando der skal benyttes til at oprette miniaturer "
+#~ "for installerede temaer."
 
 #~ msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for themes."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt denne nøgle til den kommando der skal benyttes til at oprette "
-#~ "miniaturer for temaer."
+#~ "Sæt denne nøgle til den kommando der skal benyttes til at oprette miniaturer "
+#~ "for temaer."
 
 #~ msgid "Thumbnail command for installed themes"
 #~ msgstr "Miniaturekommando for installerede temaer"
@@ -6706,8 +6692,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "The default pointer that ships with X"
 #~ msgstr "Den standardmarkør der følger med X"
 
-# "inverted" kommer fra at den er hvid i stedet for sort som
-# standardmarkøren ellers er
+#~ # "inverted" kommer fra at den er hvid i stedet for sort som
+#~ # standardmarkøren ellers er
 #~ msgid "The default pointer inverted"
 #~ msgstr "Standardmarkøren med omvendte farver"
 
@@ -6732,8 +6718,8 @@ msgstr ""
 #~ "installed the \"gnome-themes\" package."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ingen temaer blev fundet på systemet. Dette betyder sandsynligvis at "
-#~ "“Temaindstillinger”-vinduet blev installeret forkert eller at “gnome-"
-#~ "themes” pakken ikke er installeret."
+#~ "“Temaindstillinger”-vinduet blev installeret forkert eller at “gnome-themes” "
+#~ "pakken ikke er installeret."
 
 #~ msgid "The theme file location specified to install is invalid"
 #~ msgstr "Ingen temafilplacering angivet til installering var ugyldig"
@@ -6808,26 +6794,24 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Start disse assisterende teknologier hver gang du logger på:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "No Assistive Technology is available on your system. The 'gok' package "
-#~ "must be installed in order to get on-screen keyboard support, and the "
-#~ "'orca' package must be installed for screenreading and magnifying "
-#~ "capabilities."
+#~ "No Assistive Technology is available on your system. The 'gok' package must "
+#~ "be installed in order to get on-screen keyboard support, and the 'orca' "
+#~ "package must be installed for screenreading and magnifying capabilities."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ingen assisterende teknologier er tilgængelige på dit system. Pakken “gok” "
-#~ "skal installeres for at få understøttelse af skærmtastatur, og pakken "
-#~ "“orca” skal installeres for at få skærmoplæsning og forstørrelse."
+#~ "skal installeres for at få understøttelse af skærmtastatur, og pakken “orca” "
+#~ "skal installeres for at få skærmoplæsning og forstørrelse."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Not all available assistive technologies are installed on your system. "
-#~ "The 'gok' package must be installed in order to get on-screen keyboard "
-#~ "support."
+#~ "Not all available assistive technologies are installed on your system. The "
+#~ "'gok' package must be installed in order to get on-screen keyboard support."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ikke alle assisterende teknologier er tilgængelige på dit system. Pakken "
 #~ "“gok” skal installeres for at få understøttelse af skærmtastatur."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Not all available assistive technologies are installed on your system. "
-#~ "The 'orca' package must be installed for screenreading and magnifying "
+#~ "Not all available assistive technologies are installed on your system. The "
+#~ "'orca' package must be installed for screenreading and magnifying "
 #~ "capabilities."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ikke alle assisterende teknologier er tilgængelige på dit system. Pakken "
@@ -6947,8 +6931,8 @@ msgstr ""
 #~ "A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. "
 #~ "Useful for re-applying xmodmap based adjustments"
 #~ msgstr ""
-#~ "En samling skripter som afvikles når tastaturtilstanden genindlæses. "
-#~ "Nyttig for at anvende xmodmap-baserede justeringer igen"
+#~ "En samling skripter som afvikles når tastaturtilstanden genindlæses. Nyttig "
+#~ "for at anvende xmodmap-baserede justeringer igen"
 
 #~ msgid "A list of modmap files available in the $HOME directory."
 #~ msgstr "En liste over modmap-filer som findes i kataloget $HOME."
@@ -6966,8 +6950,8 @@ msgstr ""
 #~ "Keyboard settings in gconf will be overridden from the system ASAP "
 #~ "(deprecated)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Indstillingerne for tastaturet i GConf vil blive overskrevet af systemet "
-#~ "så snart som muligt (forældet)"
+#~ "Indstillingerne for tastaturet i GConf vil blive overskrevet af systemet så "
+#~ "snart som muligt (forældet)"
 
 #~ msgid "Save/restore indicators together with layout groups"
 #~ msgstr "Gem/genopret indikatorer sammen med layoutgrupper"
@@ -6988,8 +6972,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "Very soon, keyboard settings in gconf will be overridden (from the system "
 #~ "configuration) This key has been deprecated since GNOME 2.12, please unset "
-#~ "the model, layouts and options keys to get the default system "
-#~ "configuration."
+#~ "the model, layouts and options keys to get the default system configuration."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tastatur-indstillinger i GConf vil meget snart blive overskrevet (fra "
 #~ "system-konfigurationenen). Denne nøgle er forældet siden GNOME 2.12, fjern "
@@ -7081,3 +7064,4 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "_Select:"
 #~ msgstr "_Vælg:"
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]