[gnome-calculator/gnome-3-32] Updated Danish translationcommit 940a99faa27644e7ed62e0697b583e254c28e28d
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Sun Apr 7 03:43:49 2019 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po | 84 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 file changed, 39 insertions(+), 45 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 940068ec..59ec18aa 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -25,9 +25,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcalctool\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-calculator/";
-"issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-06 18:32+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-calculator/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2019-03-25 13:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-02-13 11:33+0100\n"
 "Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -78,8 +78,8 @@ msgid ""
 "depreciation, and many others."
 msgstr ""
 "Finanstilstanden understøtter adskillige udregninger inklusive periodisk "
-"renterate, nuværende og fremtidig værdi, dobbelt faldende- og ret linje-"
-"afskrivning og mange andre."
+"renterate, nuværende og fremtidig værdi, dobbelt faldende- og ret "
+"linje-afskrivning og mange andre."
 
 #: data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:27
 msgid ""
@@ -88,8 +88,8 @@ msgid ""
 "character to character code conversion, and more."
 msgstr ""
 "Programmeringstilstand understøtter konvertering mellem almindelige grundtal "
-"(binær, oktal, decimal og heksadecimal), boolesk algebra, etter- og toer-"
-"kompliment, tegn til tegnkode-konvertering med mere."
+"(binær, oktal, decimal og heksadecimal), boolesk algebra, etter- og "
+"toer-kompliment, tegn til tegnkode-konvertering med mere."
 
 #: data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:36
 msgid "GNOME Calculator in Basic Mode"
@@ -121,14 +121,8 @@ msgstr "Lommeregner"
 #: data/org.gnome.Calculator.desktop.in:6
 msgid "calculation;arithmetic;scientific;financial;"
 msgstr ""
-"udregning;aritmetik;videnskabelig;finansiel;finans;regning;lommeregner;"
-"matematik;"
-
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: data/org.gnome.Calculator.desktop.in:9
-#| msgid "gnome-calculator"
-msgid "org.gnome.Calculator"
-msgstr "org.gnome.Calculator"
+""
+"udregning;aritmetik;videnskabelig;finansiel;finans;regning;lommeregner;matematik;"
 
 #: data/org.gnome.calculator.gschema.xml:25
 msgid "Accuracy value"
@@ -2667,8 +2661,9 @@ msgstr ""
 "Ask Hjorth Larsen\n"
 "Alan Mortensen\n"
 "\n"
-"Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
-"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk";
+"Dansk-gruppen\n"
+"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
+"E-mail <dansk dansk-gruppen dk>"
 
 #: src/gnome-calculator.vala:334 src/math-window.ui:71
 msgid "About Calculator"
@@ -2983,6 +2978,9 @@ msgstr "Menu"
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Afslut"
 
+#~ msgid "org.gnome.Calculator"
+#~ msgstr "org.gnome.Calculator"
+
 #~ msgid " in "
 #~ msgstr " i "
 
@@ -3020,7 +3018,7 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ msgid "degR,˚R,˚Ra"
 #~ msgstr "gradR,˚R,˚Ra"
 
-# right og left shift er bitvise operatorer, der forskyder N bit til højre eller venstre.  Places og bit er 
derfor det samme i denne sammenhæng
+#~ # right og left shift er bitvise operatorer, der forskyder N bit til højre eller venstre.  Places og bit 
er derfor det samme i denne sammenhæng
 #~ msgid "_%d place"
 #~ msgid_plural "_%d places"
 #~ msgstr[0] "_%d bit"
@@ -3140,8 +3138,7 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ "GNU General Public License for more details.\n"
 #~ "\n"
 #~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, "
-#~ "Inc.,\n"
+#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
 #~ "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 #~ msgstr ""
 #~ "Gcalctool er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det\n"
@@ -3149,11 +3146,10 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ "er udgivet af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen\n"
 #~ "eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Gcalctool distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN "
-#~ "NOGEN \n"
+#~ "Gcalctool distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN "
+#~ "\n"
 #~ "FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring \n"
-#~ "SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer "
-#~ "kan \n"
+#~ "SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan \n"
 #~ "læses i GNU General Public License.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med\n"
@@ -3245,12 +3241,12 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ "The initial calculator mode. Valid values are \"BASIC\", \"FINANCIAL\", "
 #~ "\"LOGICAL\", \"SCIENTIFIC\" and \"PROGRAMMING\""
 #~ msgstr ""
-#~ "Lommeregnerens begyndelsestilstand. Gyldige værdier er “BASIC”, "
-#~ "“FINANCIAL”, “LOGICAL”, “SCIENTIFIC” og “PROGRAMMING”"
+#~ "Lommeregnerens begyndelsestilstand. Gyldige værdier er “BASIC”, “FINANCIAL”, "
+#~ "“LOGICAL”, “SCIENTIFIC” og “PROGRAMMING”"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The initial trigonometric type. Valid values are \"DEG\" (degrees), \"GRAD"
-#~ "\" (gradians) and \"RAD\" (radians)."
+#~ "The initial trigonometric type. Valid values are \"DEG\" (degrees), \"GRAD\" "
+#~ "(gradians) and \"RAD\" (radians)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Den trigonometriske type ved start. Gyldige værdier er “DEG” (degrees), "
 #~ "“GRAD” (gradians) og “RAD” (radians)."
@@ -3261,8 +3257,7 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ msgid "The initial y-coordinate for the window"
 #~ msgstr "Vinduets start-y-koordinat"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
+#~ msgid "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
 #~ msgstr ""
 #~ "Pixelpositionen, hvor vinduet placeres, målt fra venstre side af skærmen."
 
@@ -3273,14 +3268,13 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ msgstr "Trigonometrisk type"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Converts between different currencies. Enter the amount and the currency "
-#~ "you want to convert from on the upper row, and the currency you want to "
-#~ "convert to on the lower row, and the amount will be displayed on the "
-#~ "lower row."
+#~ "Converts between different currencies. Enter the amount and the currency you "
+#~ "want to convert from on the upper row, and the currency you want to convert "
+#~ "to on the lower row, and the amount will be displayed on the lower row."
 #~ msgstr ""
 #~ "Omregner mellem forskellige valutaer. Indtast beløbet samt den valuta, du "
-#~ "vil konvertere fra i øvre række, og valuaten du vil konvertere til i "
-#~ "nedre række. Dermed vil det omregnede beløb blive vist i nedre række."
+#~ "vil konvertere fra i øvre række, og valuaten du vil konvertere til i nedre "
+#~ "række. Dermed vil det omregnede beløb blive vist i nedre række."
 
 #~ msgid "Currency Conversion"
 #~ msgstr "Valutaomregning"
@@ -3411,8 +3405,8 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ msgstr "Du har ingen opdaterede valutakurser. Vil du hente nogle nu?"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Currency rates could not be downloaded. You may receive inaccurate "
-#~ "results, or you may not receive any results at all."
+#~ "Currency rates could not be downloaded. You may receive inaccurate results, "
+#~ "or you may not receive any results at all."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunne ikke hente nogen valutakurser. Du vil måske få upræcise resultater, "
 #~ "eller ingen resultater overhovedet."
@@ -4271,8 +4265,7 @@ msgstr "_Afslut"
 
 #~ msgid ""
 #~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, "
-#~ "Inc.,\n"
+#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
 #~ "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License\n"
@@ -4283,11 +4276,11 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ msgstr "Tilstandsændring rydder beregningen"
 
 #~ msgid ""
-#~ "When you change modes, the current calculation will be cleared, and the "
-#~ "base will be reset to decimal."
+#~ "When you change modes, the current calculation will be cleared, and the base "
+#~ "will be reset to decimal."
 #~ msgstr ""
-#~ "Når du ændrer tilstand, vil den nuværende beregning blive slettet og "
-#~ "basen sat til decimal."
+#~ "Når du ændrer tilstand, vil den nuværende beregning blive slettet og basen "
+#~ "sat til decimal."
 
 #~ msgid "_Do not warn me again"
 #~ msgstr "_Advar mig ikke igen"
@@ -4328,7 +4321,7 @@ msgstr "_Afslut"
 #~ msgid "Constants"
 #~ msgstr "Konstanter"
 
-# Gad vide hvad E er.  Eulers tal hedder jo e.
+#~ # Gad vide hvad E er.  Eulers tal hedder jo e.
 #~ msgid "E to the x"
 #~ msgstr "E opløftet til x"
 
@@ -4607,3 +4600,4 @@ msgstr "_Afslut"
 
 #~ msgid "/sep1"
 #~ msgstr "/sep1"
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]