[evolution/gnome-3-32] Updated Danish translationcommit 396b806effdabb1afa7c12f9b98a062ed32b0d92
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:  Sun Apr 7 03:43:14 2019 +0200

  Updated Danish translation

 po/da.po | 1651 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 789 insertions(+), 862 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index a98f12b45f..33197f1474 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -71,11 +71,12 @@
 # skulle have været sammensat til et ord.
 #
 # Unmatched directory -> Der er tale om en særlig virtuel søgemappe, hvor der henvises til de breve, som 
ikke rummes i de søgemapper, som brugeren definerer. Her og i evolution-data-server oversat med "Mappen 
umatchede" (flemming)
+#: ../src/shell/main.c:527
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2019-01-30 13:46+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-11 09:00+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-02-16 19:20+0100\n"
 "Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -94,7 +95,8 @@ msgstr "Aktivér adresseformatering"
 msgid ""
 "Whether addresses should be formatted according to standard in their "
 "destination country"
-msgstr "Hvorvidt adresser skal formateres efter destinationslandets standarder"
+msgstr ""
+"Hvorvidt adresser skal formateres efter destinationslandets standarder"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Autocomplete length"
@@ -484,11 +486,11 @@ msgstr "Maksimalt antal af nyligt brugte tidszoner, der skal huskes"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
 msgid ""
-"Maximum number of recently used timezones to remember in a “day-second-"
-"zones” list"
+"Maximum number of recently used timezones to remember in a "
+"“day-second-zones” list"
 msgstr ""
-"Maksimalt antal af nyligt brugte tidszoner, der skal huskes i en “dags-"
-"sekundære-zoner”-liste"
+"Maksimalt antal af nyligt brugte tidszoner, der skal huskes i en "
+"“dags-sekundære-zoner”-liste"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Default reminder value"
@@ -633,7 +635,8 @@ msgid "Marcus Bains Line Color — Time bar"
 msgstr "Farve for Marcus Bains-linje — tidslinje"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
-msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
+msgid ""
+"Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
 msgstr ""
 "Farven der bruges til at tegne Marcus Bains-linjen i tidslinjen (tom for "
 "standard)"
@@ -645,7 +648,8 @@ msgstr "Marcus Bains-linje"
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
 msgid ""
 "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
-msgstr "Om Marcus Bains-linjen (linje ved aktuel tid) skal tegnes i kalenderen"
+msgstr ""
+"Om Marcus Bains-linjen (linje ved aktuel tid) skal tegnes i kalenderen"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
@@ -719,8 +723,8 @@ msgid ""
 "The UID of the selected (or “primary”) calendar in the sidebar of the "
 "“Calendar” view"
 msgstr ""
-"UID'en for den valgte (eller “primære”) kalender i sidepanelet i “Kalender”-"
-"visningen"
+"UID'en for den valgte (eller “primære”) kalender i sidepanelet i "
+"“Kalender”-visningen"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
 msgid "Primary memo list"
@@ -731,8 +735,8 @@ msgid ""
 "The UID of the selected (or “primary”) memo list in the sidebar of the "
 "“Memos” view"
 msgstr ""
-"UID'en for den valgte (eller “primære”) memoliste i sidepanelet i “Memo”-"
-"visningen"
+"UID'en for den valgte (eller “primære”) memoliste i sidepanelet i "
+"“Memo”-visningen"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Primary task list"
@@ -743,8 +747,8 @@ msgid ""
 "The UID of the selected (or “primary”) task list in the sidebar of the "
 "“Tasks” view"
 msgstr ""
-"UID'en for den valgte (eller “primære”) opgaveliste i sidepanelet i “Opgave”-"
-"visningen"
+"UID'en for den valgte (eller “primære”) opgaveliste i sidepanelet i "
+"“Opgave”-visningen"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
 msgid "Free/busy template URL"
@@ -930,7 +934,8 @@ msgid "Twenty four hour time format"
 msgstr "24-timers-format"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:136
-msgid "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
+msgid ""
+"Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
 msgstr "Om tider skal vises i 24-timers-format i stedet for am/pm"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:137
@@ -1032,8 +1037,8 @@ msgstr "(Forældet) Hverdage"
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:158
 msgid ""
 "Days on which the start and end of work hours should be indicated. (This key "
-"was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use the “work-"
-"day-monday”, “work-day-tuesday”, etc. keys instead.)"
+"was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use the "
+"“work-day-monday”, “work-day-tuesday”, etc. keys instead.)"
 msgstr ""
 "Dage hvor der skal angives start- og sluttidspunkt for arbejdsskema. (Denne "
 "nøgle er forældet siden version 3.10 og bør ikke længere bruges. Brug "
@@ -1045,9 +1050,9 @@ msgstr "Foregående version af Evolution"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"The most recently used version of Evolution, expressed as “major.minor."
-"micro”. This is used for data and settings migration from older to newer "
-"versions."
+"The most recently used version of Evolution, expressed as "
+"“major.minor.micro”. This is used for data and settings migration from older "
+"to newer versions."
 msgstr ""
 "Den senest anvendte version af Evolution, udtrykt som “major.minor.micro”. "
 "Dette bruges ved overflytning af data og indstillinger fra ældre til nyere "
@@ -1138,9 +1143,9 @@ msgid ""
 "folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
 "set path is not pointing to the existent folder"
 msgstr ""
-"Denne værdi kan være en tom streng, hvilket betyder at den vil bruge system-"
-"Billedmappen, som regel indstillet til ~/Billeder. Denne mappe vil også "
-"blive brugt hvis den angivne sti peger på en ikke-eksisterende mappe"
+"Denne værdi kan være en tom streng, hvilket betyder at den vil bruge "
+"system-Billedmappen, som regel indstillet til ~/Billeder. Denne mappe vil "
+"også blive brugt hvis den angivne sti peger på en ikke-eksisterende mappe"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Spell check inline"
@@ -1294,8 +1299,8 @@ msgid ""
 "Show the “Bcc” field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
-"Vis “Bcc”-feltet ved afsendelse af en e-mail. Dette indstilles i “Vis”-"
-"menuen når en e-mailkonto er valgt."
+"Vis “Bcc”-feltet ved afsendelse af en e-mail. Dette indstilles i "
+"“Vis”-menuen når en e-mailkonto er valgt."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Show “Cc” field when sending a mail message"
@@ -1318,8 +1323,8 @@ msgid ""
 "Show the “From” override field when sending a mail message. This is "
 "controlled from the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
-"Vis “Fra”-ændringsfeltet ved afsendelse af et brev. Dette indstilles i “Vis”-"
-"menuen, når der er valgt en e-mailkonto."
+"Vis “Fra”-ændringsfeltet ved afsendelse af et brev. Dette indstilles i "
+"“Vis”-menuen, når der er valgt en e-mailkonto."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Show “Reply To” field when sending a mail message"
@@ -1342,8 +1347,8 @@ msgid ""
 "Show the “From” field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
-"Vis “Fra”-feltet ved postering til en nyhedsgruppe. Dette indstilles i “Vis”-"
-"menuen, når der er valgt en nyhedsgruppekonto."
+"Vis “Fra”-feltet ved postering til en nyhedsgruppe. Dette indstilles i "
+"“Vis”-menuen, når der er valgt en nyhedsgruppekonto."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Show “Reply To” field when posting to a newsgroup"
@@ -1459,8 +1464,8 @@ msgid ""
 "Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, "
 "so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply "
 "action, it will reply privately, while if you use the “Reply to List” action "
-"it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-"
-"Post: header, if there is one."
+"it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a "
+"List-Post: header, if there is one."
 msgstr ""
 "Visse e-maillister angiver en Reply-To:-linje (svar til) i brevhovedet, for "
 "at få brugere til at sende svar til listen, selv når de beder Evolution om "
@@ -1494,9 +1499,9 @@ msgid ""
 "replying to a message, as an addition to the standard “:” and the Unicode "
 "“︰” separators."
 msgstr ""
-"En liste over lokaliserede “Re”-adskillere, der skal springes over i en emne-"
-"tekst ved besvarelse af et brev, som tilføjelse til den forvalgte adskiller "
-"“:” og unicode-adskilleren “︰”."
+"En liste over lokaliserede “Re”-adskillere, der skal springes over i en "
+"emne-tekst ved besvarelse af et brev, som tilføjelse til den forvalgte "
+"adskiller “:” og unicode-adskilleren “︰”."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Use localized “Fwd”/“Re” in message Subject"
@@ -1524,8 +1529,8 @@ msgstr "Vil autoombryde linjer efter et givet antal tegn."
 msgid ""
 "Number of To and CC recipients to ask “prompt-on-many-to-cc-recips” from"
 msgstr ""
-"Antal af Til- eller CC-modtagere hvorfra der skal spørges om 'prompt-on-many-"
-"to-cc-recips'"
+"Antal af Til- eller CC-modtagere hvorfra der skal spørges om "
+"'prompt-on-many-to-cc-recips'"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid ""
@@ -1544,8 +1549,8 @@ msgid ""
 "always shown in the composer’s toolbar. Otherwise they are shown only when "
 "being used."
 msgstr ""
-"Hvis sat til 'true' vil Signer- og Kryptér-knapperne for enten PGP eller S/"
-"MIME altid blive vist i skrivevinduets værktøjslinje. Ellers vil de kun "
+"Hvis sat til 'true' vil Signer- og Kryptér-knapperne for enten PGP eller "
+"S/MIME altid blive vist i skrivevinduets værktøjslinje. Ellers vil de kun "
 "blive vist når de bliver brugt."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
@@ -1602,8 +1607,8 @@ msgstr "Om fiffet Content-Disposition:inline i brevhovedet skal adlydes"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid ""
-"Set to “false” to block automatic display of attachments with Content-"
-"Disposition: inline."
+"Set to “false” to block automatic display of attachments with "
+"Content-Disposition: inline."
 msgstr ""
 "Slå fra for at blokere automatisk visning af bilag med Content-Disposition: "
 "inline."
@@ -1649,8 +1654,8 @@ msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
 msgstr ""
-"Slå denne til for at bruge mellemrumstasten til at rulle ned gennem brev-"
-"forhåndsvisning, brevindeks og mapper."
+"Slå denne til for at bruge mellemrumstasten til at rulle ned gennem "
+"brev-forhåndsvisning, brevindeks og mapper."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
@@ -1948,9 +1953,9 @@ msgid ""
 "email parts in headers like To/Cc/Bcc will be shown only with the name part, "
 "without the actual email, with the name made clickable."
 msgstr ""
-"Når sat til falsk, vil e-mailadresserne, som indeholder både navne- og e-"
-"maildelene i brevhovedet såsom Til/Cc/Bcc, kun vises med navnedelen uden den "
-"egentlige e-mailadresse og med navnet gjort klikbart."
+"Når sat til falsk, vil e-mailadresserne, som indeholder både navne- og "
+"e-maildelene i brevhovedet såsom Til/Cc/Bcc, kun vises med navnedelen uden "
+"den egentlige e-mailadresse og med navnet gjort klikbart."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
@@ -1986,8 +1991,8 @@ msgid ""
 "message in each thread, rather than by message’s date. Evolution requires a "
 "restart."
 msgstr ""
-"Denne valgmulighed specificerer hvorvidt tråde skal sorteres efter sidste e-"
-"brev i tråden i stedet for brevets dato. Dette kræver en genstart af "
+"Denne valgmulighed specificerer hvorvidt tråde skal sorteres efter sidste "
+"e-brev i tråden i stedet for brevets dato. Dette kræver en genstart af "
 "Evolution."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
@@ -2234,8 +2239,8 @@ msgid ""
 "sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
 msgstr ""
 "Den aktiverer/deaktiverer de gentagne forespørgsler med advarsler om at du\n"
-"forsøger at sende et privat svar på et brev, der blev leveret via en e-"
-"mailliste, men hvor listen angiver en Reply-To:-linje (svar til) i "
+"forsøger at sende et privat svar på et brev, der blev leveret via en "
+"e-mailliste, men hvor listen angiver en Reply-To:-linje (svar til) i "
 "posthovedet, som sender dit svar tilbage til listen"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
@@ -2416,8 +2421,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Afgør hvorvidt der skal søges efter afsenderadresse i adressebogen. Hvis den "
 "bliver fundet skulle det ikke være spam. Der søges i bøger markeret til "
-"autofuldførelse. Dette kan være langsomt, hvis fjerne adressebøger (som f."
-"eks. ldap) er markeret til autofuldførelse."
+"autofuldførelse. Dette kan være langsomt, hvis fjerne adressebøger (som "
+"f.eks. ldap) er markeret til autofuldførelse."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:235
 msgid ""
@@ -2456,7 +2461,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:239
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
-msgstr "Tilpassede brevhoveder der skal bruges mens der kontrolleres for spam."
+msgstr ""
+"Tilpassede brevhoveder der skal bruges mens der kontrolleres for spam."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:240
 msgid ""
@@ -3028,11 +3034,11 @@ msgstr "Navn på lydfil som skal spilles."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
-"Sound file to be played when new messages arrive, if “notify-sound-play-"
-"file” is “true”."
+"Sound file to be played when new messages arrive, if "
+"“notify-sound-play-file” is “true”."
 msgstr ""
-"Lydfilen der skal afspilles når nye breve ankommer, hvis “notify-sound-play-"
-"file” er “true”."
+"Lydfilen der skal afspilles når nye breve ankommer, hvis "
+"“notify-sound-play-file” er “true”."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Whether to play a sound file."
@@ -3159,7 +3165,8 @@ msgid "Start in offline mode"
 msgstr "Start i offlinetilstand"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
+msgid ""
+"Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
 msgstr "Om Evolution starter i offlinetilstand i stedet for onlinetilstand."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:13
@@ -3249,7 +3256,8 @@ msgstr "Vælg om statuslinjen skal være synlig."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:31
 msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
-msgstr "Identifikation eller alias for komponenten der skal vises ved opstart."
+msgstr ""
+"Identifikation eller alias for komponenten der skal vises ved opstart."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Default sidebar width"
@@ -3352,7 +3360,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Evolution.appdata.xml.in.in.h:1
 #: ../data/org.gnome.Evolution.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:1224
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:1252
 #: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:208
 #: ../src/shell/e-shell-window-private.c:240
 msgid "Evolution"
@@ -3381,8 +3389,8 @@ msgstr ""
 "Evolution understøtter en bred vifte af industristandardiserede dataformater "
 "og netværksprotokoller til informationsudveksling, med fokus på "
 "overensstemmelse med standarderne og sikkerhed. Evolution kan også på nem "
-"vis integreres med Microsoft Exchange ved hjælp at “Exchange Web Services”-"
-"udvidelsen (EWS)."
+"vis integreres med Microsoft Exchange ved hjælp at “Exchange Web "
+"Services”-udvidelsen (EWS)."
 
 #: ../data/org.gnome.Evolution.appdata.xml.in.in.h:5
 msgid "The Evolution Team"
@@ -3431,7 +3439,7 @@ msgstr "Kalender"
 #: ../src/e-util/e-send-options.c:536 ../src/mail/importers/elm-importer.c:330
 #: ../src/mail/importers/kmail-importer.c:251
 #: ../src/mail/importers/pine-importer.c:423
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1483
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1489
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1666
 msgid "Mail"
 msgstr "E-mail"
@@ -3948,12 +3956,12 @@ msgstr "_Gem"
 #: ../src/e-util/e-preferences-window.c:390
 #: ../src/e-util/e-send-options.ui.h:15
 #: ../src/plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
-#: ../src/shell/e-shell.c:1458 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:994
+#: ../src/shell/e-shell.c:1474 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:994
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjælp"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:3559
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:3575
 msgid "Image"
 msgstr "Billede"
 
@@ -4012,7 +4020,7 @@ msgstr "_Hjemmeside:"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-event.c:835
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2049
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2076
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Kalender:"
 
@@ -5243,14 +5251,8 @@ msgid "_Find"
 msgstr "_Søg"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:186
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Searching for the Contacts..."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Søger efter kontaktpersonerne …"
+msgid "\n\nSearching for the Contacts..."
+msgstr "\n\nSøger efter kontaktpersonerne …"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:189
 msgid ""
@@ -5281,24 +5283,12 @@ msgstr ""
 "Dobbeltklik her for at oprette en ny kontaktperson."
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:196
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Search for the Contact."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Søg efter kontaktpersonen."
+msgid "\n\nSearch for the Contact."
+msgstr "\n\nSøg efter kontaktpersonen."
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:198
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"There are no items to show in this view."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Der findes ingen objekter at vise i denne oversigt."
+msgid "\n\nThere are no items to show in this view."
+msgstr "\n\nDer findes ingen objekter at vise i denne oversigt."
 
 #: ../src/addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:749
 #: ../src/addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:547
@@ -5607,7 +5597,8 @@ msgid "Are you sure you want to delete these {0} tasks?"
 msgstr "Er du sikker på, at du vil slette disse {0} opgaver?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:25
-msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
+msgid ""
+"All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
 msgstr ""
 "Al information om disse opgaver vil blive slettet og vil ikke kunne "
 "genoprettes."
@@ -5617,7 +5608,8 @@ msgid "Are you sure you want to delete these {0} memos?"
 msgstr "Er du sikker på, at du vil slette disse {0} memoer?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:27
-msgid "All information in these memos will be deleted and can not be restored."
+msgid ""
+"All information in these memos will be deleted and can not be restored."
 msgstr ""
 "Al information i disse memoer vil blive slettet og vil ikke kunne "
 "genoprettes."
@@ -6273,7 +6265,7 @@ msgstr "Kategori"
 #: ../src/calendar/gui/memotypes.xml.in.h:14
 #: ../src/calendar/gui/tasktypes.xml.in.h:15
 #: ../src/em-format/e-mail-formatter-print.c:51
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:155
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:156
 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:47 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:49
 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:50
 msgid "Attachments"
@@ -6329,7 +6321,7 @@ msgid "Description Contains"
 msgstr "Beskrivelse indeholder"
 
 #: ../src/calendar/gui/comp-util.c:1490
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2366
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2393
 #, c-format
 msgid "with one guest"
 msgid_plural "with %d guests"
@@ -6700,7 +6692,7 @@ msgstr "Lav"
 msgid "Description:"
 msgstr "Beskrivelse:"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-component-preview.c:395
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-component-preview.c:408
 msgid "Web Page:"
 msgstr "Hjemmeside:"
 
@@ -7011,8 +7003,8 @@ msgstr "Kilde"
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:170
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:233 ../src/calendar/gui/print.c:1256
 #: ../src/calendar/gui/print.c:1273 ../src/e-util/e-charset.c:49
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3560
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6382
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3587
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6409
 #: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:97
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukendt"
@@ -7067,7 +7059,7 @@ msgstr "Nej"
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:197
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:220
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6370
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6397
 msgid "Accepted"
 msgstr "Accepteret"
 
@@ -7075,7 +7067,7 @@ msgstr "Accepteret"
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:199
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:222
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6376
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6403
 msgid "Declined"
 msgstr "Afslået"
 
@@ -7091,7 +7083,7 @@ msgstr "Forsøgsvis"
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:203
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:226
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6379
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6406
 msgid "Delegated"
 msgstr "Uddelegeret"
 
@@ -7358,14 +7350,14 @@ msgstr "Starttidspunkt er ikke et gyldigt klokkeslæt"
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:206
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:337
 #: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:93
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4202 ../src/e-util/e-misc-utils.c:4214
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4228 ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:998
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4218 ../src/e-util/e-misc-utils.c:4230
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4244 ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1029
 #: ../src/mail/e-mail-display.c:2292 ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:805
 #: ../src/mail/em-composer-utils.c:3969 ../src/mail/em-composer-utils.c:4000
 #: ../src/mail/mail-send-recv.c:598 ../src/mail/mail-send-recv.c:1496
 #: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:172
-#: ../src/plugins/face/face.c:175 ../src/shell/e-shell.c:1221
-#: ../src/shell/e-shell.c:1245 ../src/smime/gui/certificate-manager.c:357
+#: ../src/plugins/face/face.c:175 ../src/shell/e-shell.c:1235
+#: ../src/shell/e-shell.c:1260 ../src/smime/gui/certificate-manager.c:357
 #, c-format
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukendt fejl"
@@ -7503,7 +7495,8 @@ msgstr "Memo kan ikke redigeres, fordi den valgte memoliste ikke kunne åbnes"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-memo.c:98
 msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
-msgstr "Memo kan ikke redigeres, fordi den valgte memoliste er skrivebeskyttet"
+msgstr ""
+"Memo kan ikke redigeres, fordi den valgte memoliste er skrivebeskyttet"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-memo.c:100
 msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
@@ -7567,7 +7560,8 @@ msgstr "Bilaget “%s” kan ikke findes. Fjern det venligst fra listen"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:469
 #, c-format
-msgid "Attachment “%s” doesn’t have valid URI, remove it from the list, please"
+msgid ""
+"Attachment “%s” doesn’t have valid URI, remove it from the list, please"
 msgstr "Bilaget “%s” har ikke en gyldig URI. Fjern det venligst fra listen"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:647
@@ -7681,7 +7675,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1422
 msgid ""
 "Override color of the memo. If not set, then color of the memo list is used."
-msgstr "Tilsidesæt memoets farve. Hvis ikke angivet, bruges memolistens farve."
+msgstr ""
+"Tilsidesæt memoets farve. Hvis ikke angivet, bruges memolistens farve."
 
 #. E_SOURCE_EXTENSION_TASK_LIST
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1424
@@ -7702,7 +7697,7 @@ msgstr "D_eltagere …"
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:954
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:358
 #: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2681 ../src/e-util/filter.ui.h:26
-#: ../src/mail/e-mail-account-manager.c:728 ../src/mail/e-mail-browser.c:175
+#: ../src/mail/e-mail-account-manager.c:728 ../src/mail/e-mail-browser.c:195
 #: ../src/mail/e-mail-label-manager.c:380
 #: ../src/mail/em-folder-properties.c:1047 ../src/mail/mail-config.ui.h:68
 #: ../src/plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:549
@@ -8352,7 +8347,7 @@ msgid "Task — %s"
 msgstr "Opgave — %s"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:253
-#: ../src/modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:125
+#: ../src/modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:141
 msgid "attachment"
 msgstr "bilag"
 
@@ -8377,7 +8372,7 @@ msgstr "Intet sammendrag"
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:548
 #: ../src/e-util/e-preferences-window.c:399
 #: ../src/e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:205
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:131 ../src/mail/e-mail-notes.c:964
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:144 ../src/mail/e-mail-notes.c:964
 #: ../src/mail/em-filter-editor.c:45 ../src/mail/em-folder-properties.c:1172
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1739
 #: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:306
@@ -8394,7 +8389,7 @@ msgstr "Luk det aktive vindue"
 #. copy menu item
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1991 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:773
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:910 ../src/e-util/e-text.c:2080
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:467 ../src/mail/e-mail-browser.c:138
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:467 ../src/mail/e-mail-browser.c:151
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:147 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:845
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiér"
@@ -8402,7 +8397,7 @@ msgstr "_Kopiér"
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1993 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:173
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:229 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:282
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:774 ../src/e-util/e-web-view.c:469
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:2075 ../src/mail/e-mail-browser.c:140
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:2075 ../src/mail/e-mail-browser.c:153
 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:847
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopier det valgte"
@@ -8410,14 +8405,14 @@ msgstr "Kopier det valgte"
 #. cut menu item
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1998 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:768
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:917 ../src/e-util/e-text.c:2066
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:145 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:852
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:158 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:852
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klip u_d"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2000 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:166
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:222 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:276
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:769 ../src/e-util/e-web-view.c:2084
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:147 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:854
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:160 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:854
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klip det markerede ud"
 
@@ -8434,14 +8429,14 @@ msgstr "Vis hjælp"
 #. paste menu item
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2019 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:778
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:924 ../src/e-util/e-text.c:2092
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:152 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:880
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:165 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:880
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Indsæt"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2021 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:180
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:236 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:288
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:779 ../src/e-util/e-web-view.c:2093
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:154 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:882
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:167 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:882
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Indsæt fra udklipsholderen"
 
@@ -8462,13 +8457,13 @@ msgstr "Forhånds_visning …"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2040 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:788
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:938 ../src/e-util/e-web-view.c:484
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:159 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:950
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:172 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:950
 msgid "Select _All"
 msgstr "Markér _alt"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2042 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:194
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:250 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:789
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:161 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:952
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:174 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:952
 msgid "Select all text"
 msgstr "Vælg hele teksten"
 
@@ -8478,7 +8473,7 @@ msgstr "K_lassificering"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2077
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:961
-#: ../src/e-util/e-mail-signature-editor.c:323 ../src/mail/e-mail-browser.c:168
+#: ../src/e-util/e-mail-signature-editor.c:323 ../src/mail/e-mail-browser.c:188
 #: ../src/mail/e-mail-notes.c:978 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:987
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
@@ -8494,7 +8489,7 @@ msgid "_Options"
 msgstr "_Indstillinger"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2105
-#: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:1003 ../src/mail/e-mail-browser.c:182
+#: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:1003 ../src/mail/e-mail-browser.c:202
 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1030
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1646 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:3
 msgid "_View"
@@ -11051,7 +11046,7 @@ msgstr "Nyt _brev"
 msgid "Open New Message window"
 msgstr "Åbn vinduet “Nyt brev”"
 
-#: ../src/composer/e-composer-actions.c:333 ../src/shell/e-shell.c:1453
+#: ../src/composer/e-composer-actions.c:333 ../src/shell/e-shell.c:1469
 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:894
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Indstillinger"
@@ -11835,39 +11830,39 @@ msgstr "Cc"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:562
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:564
 msgid "GPG signed"
 msgstr "GPG-signeret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:562
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:564
 msgid "partially GPG signed"
 msgstr "delvist GPG-signeret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:563
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:565
 msgid "GPG encrypted"
 msgstr "GPG-krypteret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:563
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:565
 msgid "partially GPG encrypted"
 msgstr "delvist GPG-krypteret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:564
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:566
 msgid "S/MIME signed"
 msgstr "S/MIME-signeret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:564
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:566
 msgid "partially S/MIME signed"
 msgstr "delvist S/MIME-signeret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:565
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:567
 msgid "S/MIME encrypted"
 msgstr "S/MIME-krypteret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:565
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:567
 msgid "partially S/MIME encrypted"
 msgstr "delvist S/MIME-krypteret"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:678
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:680
 #: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:856
 #: ../src/modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:273
 #: ../src/modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:216
@@ -11982,7 +11977,7 @@ msgstr "_Importér certifikat"
 msgid "This certificate is not viewable"
 msgstr "Dette certifikat kan ikke vises"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-part-utils.c:556
+#: ../src/em-format/e-mail-part-utils.c:630
 #, c-format
 msgid "%s attachment"
 msgstr "%s-bilag"
@@ -12615,7 +12610,7 @@ msgstr "_Færdig"
 
 #: ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:108
 #: ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:266
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:667
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:677
 #: ../src/modules/accounts-window/e-collection-wizard-page.c:85
 #: ../src/modules/accounts-window/e-collection-wizard-page.c:244
 msgid "_Next"
@@ -12626,7 +12621,7 @@ msgid "New Collection Account"
 msgstr "Ny samlingskonto"
 
 #: ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:251
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:655
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:665
 #: ../src/modules/accounts-window/e-collection-wizard-page.c:78
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Forrige"
@@ -12741,8 +12736,8 @@ msgid ""
 "Semicolon (“;”) separated list of servers to look up information for, in "
 "addition to the domain of the e-mail address."
 msgstr ""
-"Semikolon-adskilt (“;”) liste over servere til informationsopslag ud over e-"
-"mailadressens domæne."
+"Semikolon-adskilt (“;”) liste over servere til informationsopslag ud over "
+"e-mailadressens domæne."
 
 #: ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:1833
 msgid "Select which parts should be configured:"
@@ -12921,7 +12916,7 @@ msgstr "hvid"
 #: ../src/e-util/e-color-combo.c:641 ../src/mail/e-mail-account-tree-view.c:135
 #: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:544
 #: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:708
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4759 ../src/mail/mail-config.ui.h:78
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4816 ../src/mail/mail-config.ui.h:78
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
@@ -13358,7 +13353,7 @@ msgstr "Find punkter der opfylder følgende betingelser"
 #: ../src/e-util/e-mail-identity-combo-box.c:694
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-combo-box.c:422
 #: ../src/libemail-engine/camel-null-store.c:29
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:763
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:766
 #: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:141
 #: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:684
 msgid "None"
@@ -14289,46 +14284,46 @@ msgstr "Erstat"
 msgid "<b>Suggestions for “%s”</b>"
 msgstr "<b>Forslag til “%s”</b>"
 
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:388
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:387
 msgid "<b>Suggestions</b>"
 msgstr "<b>Forslag</b>"
 
 #. Replace
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:423
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:422
 msgid "Replace"
 msgstr "Erstat"
 
 #. Replace All
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:432
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:431
 msgid "Replace All"
 msgstr "Erstat alle"
 
 #. Ignore
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:441
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:440
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:116
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorér"
 
 #. Skip
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:450
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:449
 msgid "Skip"
 msgstr "Spring over"
 
 #. Back
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:459
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:458
 msgid "Back"
 msgstr "Tilbage"
 
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:468
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:467
 msgid "<b>Dictionary</b>"
 msgstr "<b>Ordbog</b>"
 
 #. Add Word button
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:488
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:487
 msgid "Add word"
 msgstr "Tilføj ord"
 
-#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:505
+#: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:504
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Stavekontrol"
@@ -14564,41 +14559,41 @@ msgstr ""
 "Musebaseret interaktiv kort-kontrol til at vælge tidszone. Tastatur-brugere "
 "bør i stedet vælge tidszonen fra rullegardin-kombinationsfeltet nedenfor."
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:262
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:278
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "Kunne ikke åbne link."
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:346
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:362
 msgid "Could not display help for Evolution."
 msgstr "Kunne ikke vise hjælp for Evolution."
 
 # Jeg har ingen ide om, hvorvidt "ved" er rigtigt. Jeg har fejlmeldt strengen
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2547
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2563
 #, c-format
 msgid "Opening calendar “%s”"
 msgstr "Åbner kalenderen “%s”"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2550
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2566
 #, c-format
 msgid "Opening memo list “%s”"
 msgstr "Åbner memoliste “%s”"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2553
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2569
 #, c-format
 msgid "Opening task list “%s”"
 msgstr "Åbner opgaveliste “%s”"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2556
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:2572
 #, c-format
 msgid "Opening address book “%s”"
 msgstr "Åbner adressebogen “%s”"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:3336
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:3352
 #: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:146
 msgid "_Do not show this message again"
 msgstr "_Vis ikke denne meddelelse igen"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4189
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4205
 msgid ""
 "This address book server might be unreachable or the server name may be "
 "misspelled or your network connection could be down."
@@ -14606,17 +14601,17 @@ msgstr ""
 "Denne adressebogsserver kan være utilgængelig, servernavnet kan være stavet "
 "forkert eller din netværksforbindelse kan være nede."
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4201
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4217
 #, c-format
 msgid "Failed to set protocol version to LDAPv3 (%d): %s"
 msgstr "Kunne ikke indstille protokolversionen til LDAPv3 (%d): %s"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4213
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4229
 #, c-format
 msgid "Failed to authenticate with LDAP server (%d): %s"
 msgstr "Godkendelse på LDAP-server (%d) mislykkedes: %s"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4227
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4243
 #, c-format
 msgid ""
 "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
@@ -14631,7 +14626,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Detaljeret fejl (%d): %s"
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4238
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4254
 msgid ""
 "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
 "this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
@@ -14641,12 +14636,12 @@ msgstr ""
 "understøtter denne funktionalitet eller den er måske fejlkonfigureret. Spørg "
 "din administrator om de søgebaser som understøttes."
 
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4271
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4287
 msgid "Evolution had not been compiled with LDAP support"
 msgstr "Evolution er ikke blevet kompileret med understøttelse af LDAP."
 
 #. Translators: %s is the language ISO code.
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4585
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4601
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "Unknown (%s)"
@@ -14654,7 +14649,7 @@ msgstr "Ukendt (%s)"
 
 #. Translators: The first %s is the language name, and the
 #. * second is the country name. Example: "French (France)"
-#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4594
+#: ../src/e-util/e-misc-utils.c:4610
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -14827,7 +14822,8 @@ msgstr "Ingen proxy"
 
 #: ../src/e-util/e-proxy-editor.c:564
 msgid "Use a direct connection, no proxying required."
-msgstr "Brug en direkte forbindelse, ingen videresendelse vha. proxy påkrævet."
+msgstr ""
+"Brug en direkte forbindelse, ingen videresendelse vha. proxy påkrævet."
 
 #: ../src/e-util/e-proxy-preferences.c:214
 msgid "Switch to Basic Proxy Preferences"
@@ -14874,35 +14870,35 @@ msgstr "Redigér regel"
 msgid "Matches: %u"
 msgstr "Matcher: %u"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:611
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:621
 msgid "Close the find bar"
 msgstr "Luk søgebjælken"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:619
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:629
 msgid "Fin_d:"
 msgstr "Fin_d:"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:631
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:641
 msgid "Clear the search"
 msgstr "Ryd søgning"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:658
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:668
 msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
 msgstr "Find det foregående sted med denne frase"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:670
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:680
 msgid "Find the next occurrence of the phrase"
 msgstr "Find det næste sted med denne frase"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:679
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:689
 msgid "Mat_ch case"
 msgstr "Mat_ch forskel på store/små bogstaver"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:707
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:717
 msgid "Reached bottom of page, continued from top"
 msgstr "Nåede bunden af siden, fortsætter fra toppen"
 
-#: ../src/e-util/e-search-bar.c:729
+#: ../src/e-util/e-search-bar.c:739
 msgid "Reached top of page, continued from bottom"
 msgstr "Nåede toppen af siden, fortsætter fra bunden"
 
@@ -15514,11 +15510,11 @@ msgstr "_Markering"
 msgid "Timezone drop-down combination box"
 msgstr "Rullegardin-kombinationsboks til tidszoner"
 
-#: ../src/e-util/e-url-entry.c:106
+#: ../src/e-util/e-url-entry.c:102
 msgid "Click here to open the URL"
 msgstr "Klik her for at åbne adressen"
 
-#: ../src/e-util/e-url-entry.c:108
+#: ../src/e-util/e-url-entry.c:104
 msgid "Enter a URL here"
 msgstr "Indtast en adresse her"
 
@@ -15610,7 +15606,8 @@ msgstr "Kunne ikke oprette en ny samling"
 
 #: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1961
 msgid "It is not allowed to create book under another book or calendar"
-msgstr "Det er ikke tilladt at oprette bøger under en anden bog eller kalender"
+msgstr ""
+"Det er ikke tilladt at oprette bøger under en anden bog eller kalender"
 
 #. if (button == webdav_browser->priv->create_calendar_button)
 #: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1963
@@ -15710,11 +15707,13 @@ msgstr "Gem _billede …"
 msgid "Save the image to a file"
 msgstr "Gem billedet til en fil"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:474 ../src/mail/e-mail-reader.c:2787
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:474 ../src/mail/e-mail-browser.c:179
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2787
 msgid "Search _Web…"
 msgstr "Søg på _nettet …"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:476 ../src/mail/e-mail-reader.c:2789
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:476 ../src/mail/e-mail-browser.c:181
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2789
 msgid "Search the Web with the selected text"
 msgstr "Søg på nettet med den markerede tekst"
 
@@ -16127,7 +16126,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/libemail-engine/e-mail-session.c:1364
 #, c-format
-msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
+msgid ""
+"No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
 msgstr ""
 "Der blev ikke fundet en brugbar identitet. Videresendelse af brevet er "
 "blevet annulleret."
@@ -16396,68 +16396,68 @@ msgstr "_Forvalg"
 msgid "Invalid URI: “%s”"
 msgstr "Ugyldig URI: “%s”"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:753
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:756
 #, c-format
 msgid "Host: %s:%d"
 msgstr "Vært: %s:%d"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:757
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:760
 #, c-format
 msgid "User: %s"
 msgstr "Bruger: %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:761
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:764
 #, c-format
 msgid "Security method: %s"
 msgstr "Sikkerhedsmetode: %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:762
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:765
 #: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:144
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:763
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:766
 #: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:147
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:767
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:770
 #, c-format
 msgid "Authentication mechanism: %s"
 msgstr "Godkendelsesmekanisme: %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:926
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:950
 msgid "No email address provided"
 msgstr "Ingen e-mailadresse angivet"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:935
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:959
 msgid "Missing domain in email address"
 msgstr "Mangler domæne i e-mailadressen"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1277
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1309
 #: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:82
 #: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:83
 msgid "IMAP server"
 msgstr "IMAP-server"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1284
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1316
 #: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:84
 #: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:85
 msgid "POP3 server"
 msgstr "POP3-server"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1291
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1323
 #: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:86
 msgid "SMTP server"
 msgstr "SMTP-server"
 
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:133 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:819
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:146 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:819
 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:826
 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:833
 msgid "Close this window"
 msgstr "Luk dette vindue"
 
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:294
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:314
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Intet emne)"
 
@@ -17872,12 +17872,12 @@ msgstr "Vis breve med det fulde brevhoved"
 msgid "Retrieving message"
 msgstr "Henter brev"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4951
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5008
 #: ../src/modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:389
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Videresend"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4952
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5009
 #: ../src/modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:391
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "Videresend det valgte brev til en eller anden"
@@ -17886,52 +17886,52 @@ msgstr "Videresend det valgte brev til en eller anden"
 #. * (if possible and if that configuration option is enabled), or else
 #. * it will reply to all. The word "Group" was chosen because it covers
 #. * either of those, without too strongly implying one or the other.
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4971
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5028
 msgid "Group Reply"
 msgstr "Gruppesvar"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4972
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5029
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Skriv et svar til e-maillisten eller til alle modtagere"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5038 ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:67
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5095 ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:67
 msgid "Delete"
 msgstr "Slet"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5050
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5107
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1297
 msgid "Next"
 msgstr "Næste"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5054
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5111
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1290
 msgid "Previous"
 msgstr "Forrige"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5063 ../src/mail/mail-dialogs.ui.h:9
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5120 ../src/mail/mail-dialogs.ui.h:9
 msgid "Reply"
 msgstr "Svar"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6218
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6275
 #, c-format
 msgid "Allow remote content for anyone from %s"
 msgstr "Tillad fjernindhold for alle from %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6220
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6277
 #, c-format
 msgid "Allow remote content for %s"
 msgstr "Tillad fjernindhold for %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6237
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6294
 #, c-format
 msgid "Allow remote content from %s"
 msgstr "Tillad fjernindhold for %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6254
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6311
 msgid "Do not show this message again"
 msgstr "Vis ikke denne meddelelse igen"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6306
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:6363
 msgid "Load remote content"
 msgstr "Indlæs fjernindhold"
 
@@ -17965,13 +17965,13 @@ msgstr "Markerer at undertråd skal ignoreres"
 msgid "Unmarking subthread from being ignored"
 msgstr "Fjerner markering af undertråd som ignoreret"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1601
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1602
 msgid "Printing"
 msgstr "Udskriver"
 
 #. Translators: %s is replaced with a folder
 #. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1838
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1839
 #, c-format
 msgid ""
 "Folder “%s” contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
@@ -17986,7 +17986,7 @@ msgstr[1] ""
 "Mappen “%s” indeholder %u duplikerede breve. Er du sikker på at du ønsker at "
 "slette dem?"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2924
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2925
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "Gem breve"
@@ -17997,13 +17997,13 @@ msgstr[1] "Gem brev"
 #. * mbox format, when the first message doesn't have a
 #. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
 #. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2945
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2946
 msgid "Message"
 msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "Brev"
 msgstr[1] "Breve"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:3359
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:3360
 msgid "Parsing message"
 msgstr "Fortolker brev"
 
@@ -19004,15 +19004,15 @@ msgid "Importing mail and contacts from KMail"
 msgstr "Importerer e-mails og kontakter fra KMail"
 
 #. Destination folder, was set in our widget
-#: ../src/mail/importers/mail-importer.c:187
-#: ../src/mail/importers/mail-importer.c:312
+#: ../src/mail/importers/mail-importer.c:190
+#: ../src/mail/importers/mail-importer.c:315
 #: ../src/plugins/dbx-import/dbx-importer.c:612
 #: ../src/plugins/pst-import/pst-importer.c:756
 #, c-format
 msgid "Importing “%s”"
 msgstr "Importerer “%s”"
 
-#: ../src/mail/importers/mail-importer.c:556
+#: ../src/mail/importers/mail-importer.c:559
 #, c-format
 msgid "Scanning %s"
 msgstr "Søger i %s"
@@ -19167,8 +19167,8 @@ msgstr "Gr_uppesvar går kun til e-mailliste, hvis muligt"
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:27
 msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 msgstr ""
-"_Signer breve digitalt, når det oprindelige brev er signeret (PGP eller S/"
-"MIME)"
+"_Signer breve digitalt, når det oprindelige brev er signeret (PGP eller "
+"S/MIME)"
 
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:28
 msgid "_Wrap quoted text in replies"
@@ -19415,7 +19415,8 @@ msgstr "_Vis animerede billeder"
 
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:112
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
-msgstr "_Spørg når HTML-breve sendes til kontaktpersoner som ikke vil have dem"
+msgstr ""
+"_Spørg når HTML-breve sendes til kontaktpersoner som ikke vil have dem"
 
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:113
 msgid "Loading Remote Content"
@@ -19685,10 +19686,10 @@ msgid ""
 "your message anyway. To avoid this, you should add at least one To: or CC: "
 "recipient."
 msgstr ""
-"Mange e-mailsystemer føjer et Apparently-To-hoved til breve der kun har Bcc-"
-"modtagere. Dette hoved, hvis tilføjet, vil liste alle dine modtagere i dit "
-"brev alligevel For at undgå dette bør du tilføje mindst en Til:- eller Cc:-"
-"modtager."
+"Mange e-mailsystemer føjer et Apparently-To-hoved til breve der kun har "
+"Bcc-modtagere. Dette hoved, hvis tilføjet, vil liste alle dine modtagere i "
+"dit brev alligevel For at undgå dette bør du tilføje mindst en Til:- eller "
+"Cc:-modtager."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:17
 msgid "Are you sure you want to send a message with invalid address?"
@@ -20052,8 +20053,8 @@ msgid ""
 "This folder may have been added implicitly,\n"
 "go to the Search Folder editor to add it explicitly, if required."
 msgstr ""
-"Denne mappe er muligvis blevet tilføjet implicit, brug søgemappe-"
-"redigeringen for at tilføje den eksplicit, om nødvendigt."
+"Denne mappe er muligvis blevet tilføjet implicit, brug "
+"søgemappe-redigeringen for at tilføje den eksplicit, om nødvendigt."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:101
 msgid "Cannot add Search Folder “{0}”."
@@ -20302,7 +20303,8 @@ msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "Aktivér venligst kontoen, eller send via en anden konto."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:159
-msgid "This message cannot be sent because there is no mail account configured"
+msgid ""
+"This message cannot be sent because there is no mail account configured"
 msgstr ""
 "Dette brev kan ikke sendes, fordi der ikke er konfigureret en e-mailkonto"
 
@@ -20978,7 +20980,8 @@ msgstr "Fl_yt alle kontaktpersoner til …"
 
 #: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1038
 msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
-msgstr "Flyt kontaktpersonerne i den valgte adressebog til en anden adressebog"
+msgstr ""
+"Flyt kontaktpersonerne i den valgte adressebog til en anden adressebog"
 
 #: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1043
 msgid "_New Address Book"
@@ -22182,8 +22185,8 @@ msgid ""
 "Specify login user name as part of the URL in case the server requires "
 "authentication, like: https://USER example com/"
 msgstr ""
-"Angiv brugernavnet til login som en del af URL'en (f.eks. https://";
-"bruger eksempel dk/), hvis serveren kræver godkendelse"
+"Angiv brugernavnet til login som en del af URL'en (f.eks. "
+"https://bruger eksempel dk/), hvis serveren kræver godkendelse"
 
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:94
 msgid "Publishing Information"
@@ -23037,7 +23040,7 @@ msgstr "LDAP-server"
 msgid "Looking up LDAP server…"
 msgstr "Slår LDAP-serveren op …"
 
-#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:240
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:242
 msgid "Look up in SRV records"
 msgstr "Slå op i SRV-poster"
 
@@ -23529,29 +23532,29 @@ msgstr "_Bevar min påmindelse"
 msgid "_Inherit reminder"
 msgstr "_Nedarv påmindelse"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2052
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2079
 msgid "_Tasks:"
 msgstr "_Opgaver:"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2055
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:2082
 msgid "_Memos:"
 msgstr "_Memoer:"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3112
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3139
 msgid "Sa_ve"
 msgstr "_Gem"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3634
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5200
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3661
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5227
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "Deltagerstatus opdateret"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3849
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3876
 #, c-format
 msgid "An appointment “%s” in the calendar “%s” conflicts with this meeting"
 msgstr "Aftalen “%s” i kalenderen “%s” er i konflikt med dette møde"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3855
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3882
 #, c-format
 msgid ""
 "The calendar “%s” contains an appointment which conflicts with this meeting"
@@ -23562,146 +23565,146 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Kalenderen “%s” indeholder %d aftaler, som er i konflikt med dette møde"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3888
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3915
 #, c-format
 msgid "Found the appointment in the calendar “%s”"
 msgstr "Fandt aftalen i kalenderen “%s”"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3897
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3924
 msgid "This meeting invitation is obsolete. It had been updated."
 msgstr "Mødeindkaldelsen er forældet. Den var blevet opdateret."
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4039
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4066
 msgid "Unable to find any calendars"
 msgstr "Kunne ikke finde nogen kalendere"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4047
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4074
 msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
 msgstr "Kunne ikke finde dette møde i nogen kalender"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4052
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4079
 msgid "Unable to find this task in any task list"
 msgstr "Kunne ikke finde denne opgave i nogen opgaveliste"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4057
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4084
 msgid "Unable to find this memo in any memo list"
 msgstr "Kunne ikke finde dette memo i nogen memoliste"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4398
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4425
 msgid "Opening the calendar. Please wait..."
 msgstr "Åbner kalenderen. Vent venligst …"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4403
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4430
 msgid "Searching for an existing version of this appointment"
 msgstr "Søger efter en eksisterende udgave af denne aftale"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4811
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4838
 #, c-format
 msgid "Unable to send item to calendar “%s”. %s"
 msgstr "Kan ikke sende elementet til kalenderen “%s”. %s"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4826
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4853
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar “%s” as accepted"
 msgstr "Sendt til kalenderen “%s” som accepteret"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4831
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4858
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar “%s” as tentative"
 msgstr "Sendt til kalenderen “%s” som forsøgsvis"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4837
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4864
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar “%s” as declined"
 msgstr "Sendt til kalenderen “%s” som afslået"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4843
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4870
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar “%s” as cancelled"
 msgstr "Sendt til kalenderen “%s” som aflyst"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4878
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5337
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5440
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4905
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5364
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5467
 msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
 msgstr "Gemmer ændringer i kalenderen. Vent venligst …"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4932
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4959
 msgid "Unable to parse item"
 msgstr "Kan ikke fortolke elementet"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5124
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5151
 #, c-format
 msgid "Organizer has removed the delegate %s "
 msgstr "Organisator har fjernet delegat %s "
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5141
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5168
 msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Sendte en aflysningsnotits til delegaten"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5145
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5172
 msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Kunne ikke sende en aflysningsnotits til delegaten"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5192
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5219
 #, c-format
 msgid "Unable to update attendee. %s"
 msgstr "Kunne ikke opdatere deltager. %s"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5227
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5254
 msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
 msgstr "Mødet er ugyldigt og kan ikke opdateres"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5302
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5329
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
 msgstr "Deltagerstatus kunne ikke opdateres pga. ugyldig status"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5373
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5411
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5400
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5438
 msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
 msgstr ""
 "Deltagerstatus kan ikke opdateres, fordi elementet ikke længere eksisterer"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5472
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5499
 msgid "Meeting information sent"
 msgstr "Mødeinformation afsendt"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5477
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5504
 msgid "Task information sent"
 msgstr "Opgaveinformation afsendt"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5482
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5509
 msgid "Memo information sent"
 msgstr "Memoinformation afsendt"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5493
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5520
 msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
 msgstr "Ude af stand til at sende mødeinformation, mødet eksisterer ikke"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5498
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5525
 msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
 msgstr "Ude af stand til at sende opgaveinformation, opgaven eksisterer ikke"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5503
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5530
 msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
 msgstr "Ude af stand til at sende memoinformation, memoet eksisterer ikke"
 
 #. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5568
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5595
 msgid "calendar.ics"
 msgstr "kalender.ics"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5573
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5600
 msgid "Save Calendar"
 msgstr "Gem kalender"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5622
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5635
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5649
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5662
 msgid "The calendar attached is not valid"
 msgstr "Den vedlagte kalender er ikke gyldig"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5623
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5636
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5650
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5663
 msgid ""
 "The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
 "iCalendar."
@@ -23709,15 +23712,15 @@ msgstr ""
 "Brevet påstår at indeholde en kalender, men kalenderen er ikke i et gyldigt "
 "iCalender-format."
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5698
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5779
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5875
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5725
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5806
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5902
 msgid "The item in the calendar is not valid"
 msgstr "Posten i kalenderen er ikke gyldig"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5699
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5780
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5876
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5726
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5807
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5903
 msgid ""
 "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
 "tasks or free/busy information"
@@ -23725,11 +23728,11 @@ msgstr ""
 "Brevet indeholder en kalender, men kalenderen indeholder ikke nogen "
 "begivenheder eller ledig/optaget-information"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5789
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5816
 msgid "The calendar attached contains multiple items"
 msgstr "Den vedlagte kalender indeholder flere punkter"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5790
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5817
 msgid ""
 "To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
 "imported"
@@ -23738,12 +23741,12 @@ msgstr ""
 "importeres"
 
 # Intet fordi det drejer sig om et summary som er oversat til sammendrag
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6357
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6384
 msgctxt "cal-itip"
 msgid "None"
 msgstr "Intet"
 
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6373
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6400
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Forsøgsvist godtaget"
 
@@ -23759,7 +23762,8 @@ msgid "This meeting has been delegated"
 msgstr "Dette møde er blevet uddelegeret"
 
 #: ../src/modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
-msgid "“{0}” has delegated the meeting. Do you want to add the delegate “{1}”?"
+msgid ""
+"“{0}” has delegated the meeting. Do you want to add the delegate “{1}”?"
 msgstr "“{0}” har uddelegeret mødet. Vil du tilføje delegaten “{1}”?"
 
 #: ../src/modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:301
@@ -24396,15 +24400,15 @@ msgstr "Aktuel mappe"
 msgid "Current Folder and Subfolders"
 msgstr "Aktuelle mappe og undermapper"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:893
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:895
 msgid "Current Folder and Subfolders Search"
 msgstr "Søgning i aktuelle mappe og undermapper"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1013
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1017
 msgid "All Account Search"
 msgstr "Søgning i alle konti"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1121
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1127
 msgid "Account Search"
 msgstr "Kontosøgning"
 
@@ -24675,8 +24679,8 @@ msgstr "Vis almindelig tekst hvis den findes, ellers HTML-kilde"
 #: ../src/modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:45
 msgid "Show plain text part, if present, otherwise the HTML part source."
 msgstr ""
-"Vis den almindelige tekstdel, hvis den findes, og ellers HTML-dels-"
-"kildekoden."
+"Vis den almindelige tekstdel, hvis den findes, og ellers "
+"HTML-dels-kildekoden."
 
 #: ../src/modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:91
 #: ../src/modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:49
@@ -25130,8 +25134,8 @@ msgstr "Kontaktpersoner for lynbeskeder"
 #: ../src/plugins/bbdb/bbdb.c:828
 msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
 msgstr ""
-"_Synkronisér information om kontaktpersoner og billeder fra en Pidgin-"
-"venneliste"
+"_Synkronisér information om kontaktpersoner og billeder fra en "
+"Pidgin-venneliste"
 
 #: ../src/plugins/bbdb/bbdb.c:838
 msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
@@ -26125,8 +26129,9 @@ msgstr "Gem den valgte opgaveliste til disken"
 #: ../src/plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:2
 msgid ""
 "Drafts based template plugin. You can use variables like $ORIG[subject], "
-"$ORIG[from], $ORIG[to], $ORIG[body], $ORIG[quoted-body] or $ORIG[reply-"
-"credits], which will be replaced by values from an email you are replying to."
+"$ORIG[from], $ORIG[to], $ORIG[body], $ORIG[quoted-body] or "
+"$ORIG[reply-credits], which will be replaced by values from an email you are "
+"replying to."
 msgstr ""
 "Kladdebaseret skabelonudvidelsesmodul. Du kan bruge variable som "
 "$ORIG[subject], $ORIG[from], $ORIG[to], $ORIG[body], $ORIG[quoted-body] "
@@ -26161,23 +26166,23 @@ msgstr "Forbereder afslutning"
 msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "Forbereder afslutning …"
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1074
+#: ../src/shell/e-shell.c:1088
 msgid "Open _Settings"
 msgstr "Åbn _indstillinger"
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1281
+#: ../src/shell/e-shell.c:1297
 msgid "Credentials are required to connect to the destination host."
 msgstr "Der kræves akkreditiver til at forbinde til destinationsværten."
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1448 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:873
+#: ../src/shell/e-shell.c:1464 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:873
 msgid "New _Window"
 msgstr "Nyt _vindue"
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1459 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:803
+#: ../src/shell/e-shell.c:1475 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:803
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1460 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:901
+#: ../src/shell/e-shell.c:1476 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:901
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Afslut"
 
@@ -26199,13 +26204,13 @@ msgstr "_Vis:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../src/shell/e-shell-searchbar.c:950
+#: ../src/shell/e-shell-searchbar.c:951
 msgid "Sear_ch:"
 msgstr "Sø_g:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../src/shell/e-shell-searchbar.c:1018
+#: ../src/shell/e-shell-searchbar.c:1019
 msgid "i_n"
 msgstr "_i"
 
@@ -26239,8 +26244,9 @@ msgstr ""
 "Ask Hjorth Larsen\n"
 "Alan Mortensen\n"
 "\n"
-"Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
-"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk";
+"Dansk-gruppen\n"
+"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
+"E-mail <dansk dansk-gruppen dk>"
 
 #: ../src/shell/e-shell-utils.c:354
 msgid "Evolution Website"
@@ -26530,7 +26536,7 @@ msgstr "Udfør disse søgeparametre"
 
 #. Translators: a 'New' toolbar button caption which is context sensitive and
 #. runs one of the actions under File->New menu
-#: ../src/shell/e-shell-window.c:563
+#: ../src/shell/e-shell-window.c:514
 msgctxt "toolbar-button"
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
@@ -26630,7 +26636,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/shell/main.c:334
 msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
-msgstr "Importer URI'er eller filnavne som angivet med resten af argumenterne."
+msgstr ""
+"Importer URI'er eller filnavne som angivet med resten af argumenterne."
 
 #: ../src/shell/main.c:336
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
@@ -27222,11 +27229,11 @@ msgid "C_ertificate:"
 msgstr "C_ertifikat:"
 
 #. x509 certificate usage types
-#: ../src/smime/lib/e-cert.c:400
+#: ../src/smime/lib/e-cert.c:402
 msgid "Sign"
 msgstr "Underskriv"
 
-#: ../src/smime/lib/e-cert.c:401
+#: ../src/smime/lib/e-cert.c:403
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptér"
 
@@ -27281,8 +27288,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Forvalgt udsættelsestid for påmindelser, i minutter"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Default reminder snooze interval, in minutes, to be filled in the "
-#~ "reminder notification dialog"
+#~ "Default reminder snooze interval, in minutes, to be filled in the reminder "
+#~ "notification dialog"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det forvalgte udsættelsesinterval for påmindelser, i minutter, som bliver "
 #~ "fyldt ind i påmindelsesdialogen"
@@ -27312,20 +27319,19 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Vis dialog for påmindelsesunderretninger øverst"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether or not to show reminder notification dialog always on top. Note "
-#~ "this works only as a hint for the window manager, which may or may not "
-#~ "obey it."
+#~ "Whether or not to show reminder notification dialog always on top. Note this "
+#~ "works only as a hint for the window manager, which may or may not obey it."
 #~ msgstr ""
-#~ "Om dialogen påmindelsesunderretning altid skal vises øverst. Bemærk, "
-#~ "dette er kun et tip til vindueshåndteringen, som kan vælge at følge det "
-#~ "eller lade være."
+#~ "Om dialogen påmindelsesunderretning altid skal vises øverst. Bemærk, dette "
+#~ "er kun et tip til vindueshåndteringen, som kan vælge at følge det eller lade "
+#~ "være."
 
 #~ msgid "Show reminders for completed tasks"
 #~ msgstr "Vis påmindelser for færdiggjorte opgaver"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether to show reminders for completed tasks. When set to false, "
-#~ "reminders for completed tasks are suppressed."
+#~ "Whether to show reminders for completed tasks. When set to false, reminders "
+#~ "for completed tasks are suppressed."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvorvidt der skal vises påmindelser for afsluttede opgaver. Hvis sat til "
 #~ "false, vil påmindelser for afsluttede opgaver bliver undertrykket."
@@ -27419,18 +27425,18 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "_Delete old messages"
 #~ msgstr "_Slet gamle breve"
 
-# AutoArchive er navnet på en Outlook funktion og er derfor ikke oversat
+#~ # AutoArchive er navnet på en Outlook funktion og er derfor ikke oversat
 #~ msgid "AutoArchive"
 #~ msgstr "AutoArchive"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
-#~ "setting this to “Using email address” requires anonymous access to your "
-#~ "LDAP server."
+#~ "setting this to “Using email address” requires anonymous access to your LDAP "
+#~ "server."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dette er metoden som Evolution vil anvende til at godkende dig. Bemærk "
-#~ "at der kræves anonym adgang til din LDAP-server, hvis den sættes til "
-#~ "“brug e-mailadresse”."
+#~ "Dette er metoden som Evolution vil anvende til at godkende dig. Bemærk at "
+#~ "der kræves anonym adgang til din LDAP-server, hvis den sættes til “brug "
+#~ "e-mailadresse”."
 
 #~ msgid "Default _snooze time (in minutes)"
 #~ msgstr "Forvalgt _udsættelsestid (i minutter)"
@@ -27457,9 +27463,9 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Vis Evolutions tastaturgenveje"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are "
-#~ "using a supported login method. Remember that many passwords are case "
-#~ "sensitive; your caps lock might be on."
+#~ "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
+#~ "a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
+#~ "your caps lock might be on."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontrollér at din adgangskode er stavet korrekt og at du anvender en "
 #~ "understøttet logind-metode. Husk at mange adgangskoder er versalfølsomme; "
@@ -27615,11 +27621,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Fordi &quot;{1}&quot;."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for "
-#~ "warnings. \"2\" for debug messages."
+#~ "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
+#~ "\"2\" for debug messages."
 #~ msgstr ""
-#~ "Kan have tre forskellige værdier. “0” for fejl. “1” for advarsler. “2” "
-#~ "for fejlsøgningsbeskeder."
+#~ "Kan have tre forskellige værdier. “0” for fejl. “1” for advarsler. “2” for "
+#~ "fejlsøgningsbeskeder."
 
 #~ msgid "Could not open '%s'"
 #~ msgstr "Kunne ikke åbne “%s”"
@@ -27713,11 +27719,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "_Blockquote"
 #~ msgstr "_Blokcitat"
 
-# ??
+#~ # ??
 #~ msgid "Changed property"
 #~ msgstr "Ændret egenskab"
 
-# ???? ???
+#~ # ???? ???
 #~ msgid "Whether editor changed"
 #~ msgstr "Om ændret i redigering"
 
@@ -27772,11 +27778,10 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "This memo has been deleted."
 #~ msgstr "Dette memo er blevet slettet."
 
-#~ msgid ""
-#~ "%s You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
+#~ msgid "%s You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
 #~ msgstr ""
-#~ "%s Du har lavet ændringer. Skal disse ændringer forkastes og "
-#~ "redigeringen lukkes?"
+#~ "%s Du har lavet ændringer. Skal disse ændringer forkastes og redigeringen "
+#~ "lukkes?"
 
 #~ msgid "%s You have made no changes, close the editor?"
 #~ msgstr "%s Du har ikke lavet nogen ændringer. Afslut redigering?"
@@ -27790,11 +27795,10 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "This memo has been changed."
 #~ msgstr "Dette memo er blevet ændret."
 
-#~ msgid ""
-#~ "%s You have made changes. Forget those changes and update the editor?"
+#~ msgid "%s You have made changes. Forget those changes and update the editor?"
 #~ msgstr ""
-#~ "%s Du har lavet ændringer. Skal disse ændringer forkastes og "
-#~ "redigeringen opdateres?"
+#~ "%s Du har lavet ændringer. Skal disse ændringer forkastes og redigeringen "
+#~ "opdateres?"
 
 #~ msgid "%s You have made no changes, update the editor?"
 #~ msgstr "%s Du har ikke gjort ændringer. Opdater redigering?"
@@ -27958,25 +27962,25 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Overførsel i gang. Vil du sende brevet?"
 
 #~ msgid ""
-#~ " There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will "
-#~ "cause the mail to be sent without those pending attachments "
+#~ " There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will cause "
+#~ "the mail to be sent without those pending attachments "
 #~ msgstr ""
-#~ " Der er et par bilag der er ved at blive overført. Ved at sende brevet "
-#~ "nu, vil disse bilag ikke blive medsendt "
+#~ " Der er et par bilag der er ved at blive overført. Ved at sende brevet nu, "
+#~ "vil disse bilag ikke blive medsendt "
 
 #~ msgid "Gnome Calendar"
 #~ msgstr "Gnome-kalenderen"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject"
-#~ "\" lines in the \"Messages\" column in vertical view"
+#~ "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
+#~ "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
 #~ msgstr ""
 #~ "Afgør hvorvidt der skal bruges den samme skrifttype til både “Fra” og "
 #~ "“Emne”-linjerne i “Brev”-kolonnen i lodret visning"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject"
-#~ "\" lines in the \"Messages\" column in vertical view."
+#~ "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
+#~ "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
 #~ msgstr ""
 #~ "Afgør hvorvidt der skal bruges den samme skrifttype til både “Fra” og "
 #~ "“Emne”-linjerne i “Brev”-kolonnen i lodret visning."
@@ -28109,8 +28113,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
 #~ msgstr ""
-#~ "Denne valgmulighed vil blive ignoreret, hvis der er et træf med "
-#~ "tilpassede spam-brevhoveder."
+#~ "Denne valgmulighed vil blive ignoreret, hvis der er et træf med tilpassede "
+#~ "spam-brevhoveder."
 
 #~ msgid "User declined to provide a password"
 #~ msgstr "Brugeren ville ikke angive en adgangskode"
@@ -28405,12 +28409,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Can be either 2 to use current date and time or any other value for sent "
-#~ "date of the message. This has a meaning only when dropping just one "
-#~ "message."
+#~ "date of the message. This has a meaning only when dropping just one message."
 #~ msgstr ""
-#~ "Kan være enten 2 for at bruge den aktuelle dato og tid, eller en hvilken "
-#~ "som helst anden værdi for brevets afsendelsesdato. Dette har kun "
-#~ "betydning, hvis man kun slipper et enkelt brev."
+#~ "Kan være enten 2 for at bruge den aktuelle dato og tid, eller en hvilken som "
+#~ "helst anden værdi for brevets afsendelsesdato. Dette har kun betydning, hvis "
+#~ "man kun slipper et enkelt brev."
 
 #~ msgid "Search for the sender photo in local address books"
 #~ msgstr "Søg efter afsenderfotoet i den lokale adressebog"
@@ -28420,9 +28423,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Denne valgmulighed vil hjælpe med at øge farten hvormed der overføres."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - "
-#~ "to always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask "
-#~ "user."
+#~ "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to "
+#~ "always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
 #~ msgstr ""
 #~ "Mulige værdier er: aldrig (never) - for aldrig at lukke browservinduet, "
 #~ "altid (always) - for altid at lukke browservinduet eller spørg (ask) - "
@@ -28531,8 +28533,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Ønsker du at lukke brevvinduet?"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts "
-#~ "service from which to obtain an authentication token."
+#~ "Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
+#~ "from which to obtain an authentication token."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan ikke finde tilsvarende konto i org.gnome.OnlineAccounts-tjenesten, "
 #~ "hvorfra godkendelsesudtryk skulle hentes."
@@ -28580,8 +28582,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "contacts. \"2\" - Always load images off the net."
 #~ msgstr ""
 #~ "Indlæs billeder i HTML-breve via HTTP(S). Mulige værdier er: “0” - Indlæs "
-#~ "aldrig billeder fra nettet. “1” - Indlæs billeder hvis afsenderen findes "
-#~ "i adressebogen. “2” - Indlæs altid billeder fra nettet."
+#~ "aldrig billeder fra nettet. “1” - Indlæs billeder hvis afsenderen findes i "
+#~ "adressebogen. “2” - Indlæs altid billeder fra nettet."
 
 #~ msgid "State of message headers in paned view"
 #~ msgstr "Status for beskedhoveder i panelvisning"
@@ -28596,14 +28598,14 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "Export in asynchronous mode"
 #~ msgstr "Eksportér i asynkron tilstand"
 
-# Lack of space after the comma
-# http://bugzilla.ximian.com/show_bug.cgi?id=61069
+#~ # Lack of space after the comma
+#~ # http://bugzilla.ximian.com/show_bug.cgi?id=61069
 #~ msgid ""
 #~ "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
 #~ "100."
 #~ msgstr ""
-#~ "Antallet af visitkort i én outputfil i asynkron tilstand, "
-#~ "standardstørrelsen 100."
+#~ "Antallet af visitkort i én outputfil i asynkron tilstand, standardstørrelsen "
+#~ "100."
 
 #~ msgid "NUMBER"
 #~ msgstr "ANTAL"
@@ -28611,8 +28613,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "In async mode, output must be file."
 #~ msgstr "I asynkron tilstand skal output være en fil."
 
-# Strange use of English
-# http://bugzilla.ximian.com/show_bug.cgi?id=61070
+#~ # Strange use of English
+#~ # http://bugzilla.ximian.com/show_bug.cgi?id=61070
 #~ msgid "In normal mode, there is no need for the size option."
 #~ msgstr "I normal-tilstand behøves intet tilvalg af størrelse."
 
@@ -28667,8 +28669,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
 #~ msgstr ""
-#~ "Liste over MIME-typer, som skal kontrolleres for bonobo "
-#~ "komponentfremvisere"
+#~ "Liste over MIME-typer, som skal kontrolleres for bonobo komponentfremvisere"
 
 #~ msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
 #~ msgstr "Benyt Spamassassin-dæmon og klient (spamc/spamd)."
@@ -28752,8 +28753,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Could not publish calendar: Calendar backend no longer exists"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke offentliggøre kalender: Kalender-backend eksisterer ikke "
-#~ "længere"
+#~ "Kunne ikke offentliggøre kalender: Kalender-backend eksisterer ikke længere"
 
 #~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
 #~ msgstr "Ukendt version for skrivebordsfil “%s”"
@@ -28801,9 +28801,9 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "Anonymously"
 #~ msgstr "Anonymt"
 
-# The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search 
scope of \"sub\" will include all entries below your search base. A search scope of \"one\" will only include 
the entries one level beneath your base.
-#
-# Derfor One -> Et, det der er tale om et niveau
+#~ # The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search 
scope of \"sub\" will include all entries below your search base. A search scope of \"one\" will only include 
the entries one level beneath your base.
+#~ #
+#~ # Derfor One -> Et, det der er tale om et niveau
 #~ msgid "One"
 #~ msgstr "Et"
 
@@ -28841,8 +28841,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Search filter is the type of object to be searched for. If this is not "
 #~ "modified, the default search will be performed on the type \"person\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Søgefilter er typen af objekt der søges efter. Hvis dette ikke ændres, "
-#~ "vil søgningen som standard udføres på typen “person”."
+#~ "Søgefilter er typen af objekt der søges efter. Hvis dette ikke ændres, vil "
+#~ "søgningen som standard udføres på typen “person”."
 
 #~ msgid "5"
 #~ msgstr "5"
@@ -28863,12 +28863,12 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid ""
 #~ "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-#~ "problems using Evolution. For best results the server should be upgraded "
-#~ "to a supported version"
+#~ "problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
+#~ "a supported version"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du tilslutter dig en GroupWise-server der ikke er understøttet, du vil "
-#~ "muligvis opleve problemer med Evolution. For at få det bedste resultat "
-#~ "skal serveren opgraderes til en understøttet version"
+#~ "muligvis opleve problemer med Evolution. For at få det bedste resultat skal "
+#~ "serveren opgraderes til en understøttet version"
 
 #~ msgid "GroupWise Address book creation:"
 #~ msgstr "Opret GroupWise-adressebog:"
@@ -28888,17 +28888,16 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Some features may not work properly with your current server."
 #~ msgstr ""
-#~ "Visse faciliteter vil måske ikke virke ordentligt med din nuværende "
-#~ "server."
+#~ "Visse faciliteter vil måske ikke virke ordentligt med din nuværende server."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-#~ "problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded "
-#~ "to a supported version."
+#~ "problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
+#~ "a supported version."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du tilslutter dig en GroupWise-server der ikke er understøttet, du vil "
-#~ "muligvis opleve problemer med Evolution. For at få det bedste resultat "
-#~ "skal serveren opgraderes til en understøttet version."
+#~ "muligvis opleve problemer med Evolution. For at få det bedste resultat skal "
+#~ "serveren opgraderes til en understøttet version."
 
 #~ msgid "_Type:"
 #~ msgstr "T_ype:"
@@ -28906,7 +28905,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "You are acting on behalf of %s"
 #~ msgstr "Du udfører en handlig på vegne af %s"
 
-# Hmm, dejligt med nyttige kommentarer
+#~ # Hmm, dejligt med nyttige kommentarer
 #~ msgid "ID of the socket to embed in"
 #~ msgstr "ID for soklen, der skal indlejres i"
 
@@ -28950,42 +28949,40 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Brug kryptering:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "To use the email application you'll need to setup an account. Put your "
-#~ "email address and password in below and we'll try and work out all the "
-#~ "settings. If we can't do it automatically you'll need your server details "
-#~ "as well."
+#~ "To use the email application you'll need to setup an account. Put your email "
+#~ "address and password in below and we'll try and work out all the settings. "
+#~ "If we can't do it automatically you'll need your server details as well."
 #~ msgstr ""
-#~ "For at bruge dette e-mail-program, skal du sætte en konto op. Tast din e-"
-#~ "post-adresse og adgangskode ind nedenfor og vi vil da forsøge at regne "
-#~ "alle indstillingerne ud automatisk. Hvis det ikke lykkes, vil vi få brug "
-#~ "for dine servedetaljer også."
+#~ "For at bruge dette e-mail-program, skal du sætte en konto op. Tast din "
+#~ "e-post-adresse og adgangskode ind nedenfor og vi vil da forsøge at regne "
+#~ "alle indstillingerne ud automatisk. Hvis det ikke lykkes, vil vi få brug for "
+#~ "dine servedetaljer også."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Sorry, we can't work out the settings to get your mail automatically. "
-#~ "Please enter them below. We've tried to make a start with the details you "
-#~ "just entered but you may need to change them."
+#~ "Sorry, we can't work out the settings to get your mail automatically. Please "
+#~ "enter them below. We've tried to make a start with the details you just "
+#~ "entered but you may need to change them."
 #~ msgstr ""
 #~ "Beklager, vi kan ikke regne indstillingerne for din e-mail ud automatisk. "
-#~ "Indtast dem venligst nedenfor. Vi har prøvet at påbegynde udfyldelsen ud "
-#~ "fra de detaljer du lige har indtastet, men du er måske nødt til at ændre "
-#~ "dem."
+#~ "Indtast dem venligst nedenfor. Vi har prøvet at påbegynde udfyldelsen ud fra "
+#~ "de detaljer du lige har indtastet, men du er måske nødt til at ændre dem."
 
 #~ msgid "You can specify more options to configure the account."
 #~ msgstr "Du kan angive flere indstillinger for at konfigurere kontoen."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Now we need your settings for sending mail. We've tried to make some "
-#~ "guesses but you should check them over to make sure."
+#~ "Now we need your settings for sending mail. We've tried to make some guesses "
+#~ "but you should check them over to make sure."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nu skal vi bruge dine indstillinger for afsendelse af e-mail. Vi har "
-#~ "prøvet at gætte, men du bør tjekke disse for at være på den sikre side."
+#~ "Nu skal vi bruge dine indstillinger for afsendelse af e-mail. Vi har prøvet "
+#~ "at gætte, men du bør tjekke disse for at være på den sikre side."
 
 #~ msgid "You can specify your default settings for your account."
 #~ msgstr "Du kan angive din kontos forvalgte indstillinger."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Time to check things over before we try and connect to the server and "
-#~ "fetch your mail."
+#~ "Time to check things over before we try and connect to the server and fetch "
+#~ "your mail."
 #~ msgstr ""
 #~ "Nu er det tid til at tjekke om det hele virker, før vi forbinder til "
 #~ "serveren og henter din e-mail."
@@ -29042,13 +29039,13 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Opsæt Yahoo-kalender med Evolution"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form "
-#~ "the calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it "
-#~ "is not correct."
+#~ "Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form the "
+#~ "calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it is not "
+#~ "correct."
 #~ msgstr ""
 #~ "Yahoo-kalendere navngives fornavn_efternavn. Vi har forsøgt at danne "
-#~ "kalendernavnet. Bekræft venligst og genindtast kalendernavnet, hvis det "
-#~ "ikke er korrekt."
+#~ "kalendernavnet. Bekræft venligst og genindtast kalendernavnet, hvis det ikke "
+#~ "er korrekt."
 
 #~ msgid "Yahoo account settings:"
 #~ msgstr "Indstillinger for Yahoo-konto:"
@@ -29099,15 +29096,15 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Konfigurationsversion"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The configuration version of Evolution, with major/minor/configuration "
-#~ "level (for example \"2.6.0\")."
+#~ "The configuration version of Evolution, with major/minor/configuration level "
+#~ "(for example \"2.6.0\")."
 #~ msgstr ""
-#~ "Konfigurationsversionen for Evolution, med hovednummer/undernummer/"
-#~ "konfigurationsniveau (f.eks. “2.6.0”)."
+#~ "Konfigurationsversionen for Evolution, med "
+#~ "hovednummer/undernummer/konfigurationsniveau (f.eks. “2.6.0”)."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The last upgraded configuration version of Evolution, with major/minor/"
-#~ "configuration level (for example \"2.6.0\")."
+#~ "The last upgraded configuration version of Evolution, with "
+#~ "major/minor/configuration level (for example \"2.6.0\")."
 #~ msgstr ""
 #~ "Den sidst opgraderede konfigurationsversion for Evolution, med "
 #~ "hovednummer/undernummer/konfigurationsniveau (f.eks. “2.6.0”)."
@@ -29129,9 +29126,9 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "defineret af nøglen “message_text_part_limit”."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This decides the max size of the message text that will be displayed "
-#~ "under Evolution, specified in terms of KB. The default is 4096 (4MB). "
-#~ "This value is used only when 'force_message_limit' key is activated."
+#~ "This decides the max size of the message text that will be displayed under "
+#~ "Evolution, specified in terms of KB. The default is 4096 (4MB). This value "
+#~ "is used only when 'force_message_limit' key is activated."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dette bestemmer den maksimale mængde af beskedtekst, der vil blive vist "
 #~ "under Evolution, angivet i KB. Standardværdien er 4096 (4MB). Denne værdi "
@@ -29203,8 +29200,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Please enter information about the way you will send mail. If you are not "
 #~ "sure, ask your system administrator or Internet Service Provider."
 #~ msgstr ""
-#~ "Angiv information om hvordan du vil sende e-mail. Hvis du ikke er sikker "
-#~ "bør du spørge din systemadministrator eller Internetleverandør."
+#~ "Angiv information om hvordan du vil sende e-mail. Hvis du ikke er sikker bør "
+#~ "du spørge din systemadministrator eller Internetleverandør."
 
 #~ msgid "minu_tes"
 #~ msgstr "minut_ter"
@@ -29237,8 +29234,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Evolution cannot render this email as it is too large to process. You can "
 #~ "view it unformatted or with an external text editor."
 #~ msgstr ""
-#~ "Evolution kan ikke vise dette e-brev da det er for stort til at håndtere. "
-#~ "Du kan se den uformateret eller med et eksternt tekstredigeringsprogram."
+#~ "Evolution kan ikke vise dette e-brev da det er for stort til at håndtere. Du "
+#~ "kan se den uformateret eller med et eksternt tekstredigeringsprogram."
 
 #~ msgid "Overdue:"
 #~ msgstr "Overskredet:"
@@ -29255,8 +29252,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Digitally sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Signér breve digitalt, når det oprindelige brev er signeret (PGP eller S/"
-#~ "MIME)"
+#~ "Signér breve digitalt, når det oprindelige brev er signeret (PGP eller "
+#~ "S/MIME)"
 
 #~ msgid "Composer Window default width"
 #~ msgstr "Standardbredde for skrivevindue"
@@ -29270,7 +29267,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "Default height of the Composer Window."
 #~ msgstr "Standardhøjde af skrivevinduet."
 
-# Der tales tidligere om en attribut for at brev i forbindelse med den linje som sættes ind lige før en 
citeret del af et brev i et andet brev. Jeg gætter indtil videre på at det er det er er tilfældet her og 
fejlmelder ved siden af.
+#~ # Der tales tidligere om en attribut for at brev i forbindelse med den linje som sættes ind lige før en 
citeret del af et brev i et andet brev. Jeg gætter indtil videre på at det er det er er tilfældet her og 
fejlmelder ved siden af.
 #~ msgid "Attribute message."
 #~ msgstr "Brevattribut."
 
@@ -29278,8 +29275,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
 #~ "message to the original author."
 #~ msgstr ""
-#~ "Teksten der indsættes når der svares på et brev, som tilskriver brevet "
-#~ "den oprindelige forfatter."
+#~ "Teksten der indsættes når der svares på et brev, som tilskriver brevet den "
+#~ "oprindelige forfatter."
 
 #~ msgid "Forward message."
 #~ msgstr "Videresend brev."
@@ -29295,16 +29292,16 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Oprindeligt brev."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The text that is inserted when replying to a message (top posting), "
-#~ "saying that the original message follows."
+#~ "The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
+#~ "that the original message follows."
 #~ msgstr ""
-#~ "Teksten der indsættes når der svares på brev (toppostering), som "
-#~ "forklarer at det videresendte brev følger."
+#~ "Teksten der indsættes når der svares på brev (toppostering), som forklarer "
+#~ "at det videresendte brev følger."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This value can be an empty string, which means it'll use the system "
-#~ "Picture folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used "
-#~ "when the set path is not pointing to the existent folder."
+#~ "This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
+#~ "folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
+#~ "set path is not pointing to the existent folder."
 #~ msgstr ""
 #~ "Denne værdi kan være den tomme streng, hvilket betyder at den vil bruge "
 #~ "system-Billedmappen, som regel indstillet til ~/Billeder. Denne mappe vil "
@@ -29315,9 +29312,9 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 #~ "collapsed state by default. Requires a restart to apply."
 #~ msgstr ""
-#~ "Denne valgmulighed angiver hvorvidt tråde skal være foldet ud eller "
-#~ "klappet sammen til at starte med. Der kræves en genstart før ændringen "
-#~ "træder i kraft."
+#~ "Denne valgmulighed angiver hvorvidt tråde skal være foldet ud eller klappet "
+#~ "sammen til at starte med. Der kræves en genstart før ændringen træder i "
+#~ "kraft."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
@@ -29345,8 +29342,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Højde af vinduet “Mappeabonnementer”"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Initial height of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates "
-#~ "as the user resizes the window vertically."
+#~ "Initial height of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
+#~ "the user resizes the window vertically."
 #~ msgstr ""
 #~ "Højden af vinduet “Mappeabonnementer” ved start. Værdien opdateres når "
 #~ "brugeren ændrer vinduet lodret."
@@ -29357,22 +29354,21 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid ""
 #~ "Initial maximize state of the \"Folder Subscriptions\" window. The value "
 #~ "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-#~ "particular value is not used by Evolution since the \"Folder Subscriptions"
-#~ "\" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation "
-#~ "detail."
+#~ "particular value is not used by Evolution since the \"Folder Subscriptions\" "
+#~ "window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
 #~ msgstr ""
 #~ "Maksimeringstilstanden af vinduet “Mappeabonnementer” ved start. Værdien "
 #~ "opdateres når brugeren maksimerer eller af-maksimerer vinduet. Bemærk at "
-#~ "denne værdi ikke bruges af Evolution, eftersom vinduet "
-#~ "“Mappeabonnementer” ikke kan maksimeres. Nøglen eksisterer udelukkende "
-#~ "som en implementeringsdetalje."
+#~ "denne værdi ikke bruges af Evolution, eftersom vinduet “Mappeabonnementer” "
+#~ "ikke kan maksimeres. Nøglen eksisterer udelukkende som en "
+#~ "implementeringsdetalje."
 
 #~ msgid "\"Folder Subscriptions\" window width"
 #~ msgstr "Bredde af vinduet “Mappeabonnementer”"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Initial width of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates "
-#~ "as the user resizes the window horizontally."
+#~ "Initial width of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
+#~ "the user resizes the window horizontally."
 #~ msgstr ""
 #~ "Bredde af vinduet “Mappeabonnementer” ved start. Værdien opdateres når "
 #~ "brugeren ændrer vinduet vandret."
@@ -29386,12 +29382,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "enhver anden værdi) for at spørge brugeren"
 
 #~ msgid ""
-#~ "List of accounts known to the mail component of Evolution. The list "
-#~ "contains strings naming subdirectories relative to /apps/evolution/mail/"
-#~ "accounts."
+#~ "List of accounts known to the mail component of Evolution. The list contains "
+#~ "strings naming subdirectories relative to /apps/evolution/mail/accounts."
 #~ msgstr ""
-#~ "Liste over konti som Evolutions e-mail-komponent kender. Listen "
-#~ "indeholder navnene på undermapperne i /apps/evolution/mail/accounts."
+#~ "Liste over konti som Evolutions e-mail-komponent kender. Listen indeholder "
+#~ "navnene på undermapperne i /apps/evolution/mail/accounts."
 
 #~ msgid "List of accepted licenses"
 #~ msgstr "Liste over accepterede licenser"
@@ -29415,8 +29410,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid ""
 #~ "Initial maximize state of the \"Filter Editor\" window. The value updates "
 #~ "when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular "
-#~ "value is not used by Evolution since the \"Filter Editor\" window cannot "
-#~ "be maximized. This key exists only as an implementation detail."
+#~ "value is not used by Evolution since the \"Filter Editor\" window cannot be "
+#~ "maximized. This key exists only as an implementation detail."
 #~ msgstr ""
 #~ "Maksimeringstilstanden af vinduet “Filterredigering” ved start. Værdien "
 #~ "opdateres når brugeren maksimerer eller af-maksimerer vinduet. Bemærk at "
@@ -29428,39 +29423,38 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Bredde af vinduet “Filterredigering”"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Initial width of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the "
-#~ "user resizes the window horizontally."
+#~ "Initial width of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the user "
+#~ "resizes the window horizontally."
 #~ msgstr ""
 #~ "Bredde af vinduet “Filterredigering” ved start. Værdien opdateres når "
 #~ "brugeren ændrer vinduet vandret."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether check for new messages when Evolution is started. This includes "
-#~ "also sending messages from Outbox."
+#~ "Whether check for new messages when Evolution is started. This includes also "
+#~ "sending messages from Outbox."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvorvidt Evolution skal kontrollere om der er nye breve ved opstart. "
-#~ "Dette inkluderer at sende breve fra udbakken."
+#~ "Hvorvidt Evolution skal kontrollere om der er nye breve ved opstart. Dette "
+#~ "inkluderer at sende breve fra udbakken."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Whether check for new messages in all active accounts regardless of the "
-#~ "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution "
-#~ "is started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' "
-#~ "option."
+#~ "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
+#~ "started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvorvidt der skal kontrolleres om der er nye breve i alle aktive konti "
-#~ "når Evolution startes, uafhængigt af disse kontis “Kontrollér om der er "
-#~ "nye breve hver X minutter”-indstilling. Denne indstilling bruges kun "
-#~ "sammen med indstillingen “send_recv_on_start”."
+#~ "Hvorvidt der skal kontrolleres om der er nye breve i alle aktive konti når "
+#~ "Evolution startes, uafhængigt af disse kontis “Kontrollér om der er nye "
+#~ "breve hver X minutter”-indstilling. Denne indstilling bruges kun sammen med "
+#~ "indstillingen “send_recv_on_start”."
 
 #~ msgid "\"Send and Receive Mail\" window height"
 #~ msgstr "Højde af “Send og modtag e-mail”-vindue"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates "
-#~ "as the user resizes the window vertically."
+#~ "Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
+#~ "the user resizes the window vertically."
 #~ msgstr ""
-#~ "Højden af “Send og modtag e-mail”-vinduet ved start. Værdien opdateres "
-#~ "når brugeren ændrer vinduet lodret."
+#~ "Højden af “Send og modtag e-mail”-vinduet ved start. Værdien opdateres når "
+#~ "brugeren ændrer vinduet lodret."
 
 #~ msgid "\"Send and Receive Mail\" window maximize state"
 #~ msgstr "Maksimeringstilstand for “Send og modtag e-mail”-vindue"
@@ -29469,12 +29463,12 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Initial maximize state of the \"Send and Receive Mail\" window. The value "
 #~ "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
 #~ "particular value is not used by Evolution since the \"Send and Receive "
-#~ "Mail\" window cannot be maximized. This key exists only as an "
-#~ "implementation detail."
+#~ "Mail\" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation "
+#~ "detail."
 #~ msgstr ""
-#~ "Maksimeringstilstanden af “Send og modtag e-mail”-vinduet ved start. "
-#~ "Værdien opdateres når brugeren maksimerer eller af-maksimerer vinduet. "
-#~ "Bemærk at denne værdi ikke bruges af Evolution, eftersom “Send og modtag "
+#~ "Maksimeringstilstanden af “Send og modtag e-mail”-vinduet ved start. Værdien "
+#~ "opdateres når brugeren maksimerer eller af-maksimerer vinduet. Bemærk at "
+#~ "denne værdi ikke bruges af Evolution, eftersom “Send og modtag "
 #~ "e-mail”-vinduet ikke kan maksimeres. Nøglen eksisterer udelukkende som en "
 #~ "implementeringsdetalje."
 
@@ -29482,18 +29476,18 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Bredde af “Send og modtag e-mail”-vindue"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Initial width of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates "
-#~ "as the user resizes the window horizontally."
+#~ "Initial width of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
+#~ "the user resizes the window horizontally."
 #~ msgstr ""
-#~ "Bredde af “Send og modtag e-mail”-vinduet ved start. Værdien opdateres "
-#~ "når brugeren ændrer vinduet vandret."
+#~ "Bredde af “Send og modtag e-mail”-vinduet ved start. Værdien opdateres når "
+#~ "brugeren ændrer vinduet vandret."
 
 #~ msgid "\"Search Folder Editor\" window height"
 #~ msgstr "Højde af vinduet “Søgemapperedigering”"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Initial height of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates "
-#~ "as the user resizes the window vertically."
+#~ "Initial height of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
+#~ "the user resizes the window vertically."
 #~ msgstr ""
 #~ "Højden af vinduet “Søgemapperedigering” ved start. Værdien opdateres når "
 #~ "brugeren ændrer vinduet lodret."
@@ -29504,22 +29498,21 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid ""
 #~ "Initial maximize state of the \"Search Folder Editor\" window. The value "
 #~ "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-#~ "particular value is not used by Evolution since the \"Search Folder Editor"
-#~ "\" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation "
-#~ "detail."
+#~ "particular value is not used by Evolution since the \"Search Folder Editor\" "
+#~ "window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
 #~ msgstr ""
-#~ "Maksimeringstilstanden af vinduet “Søgemapperedigering” ved start. "
-#~ "Værdien opdateres når brugeren maksimerer eller af-maksimerer vinduet. "
-#~ "Bemærk at denne værdi ikke bruges af Evolution, eftersom vinduet "
-#~ "“Søgemapperedigering” ikke kan maksimeres. Nøglen eksisterer udelukkende "
-#~ "som en implementeringsdetalje."
+#~ "Maksimeringstilstanden af vinduet “Søgemapperedigering” ved start. Værdien "
+#~ "opdateres når brugeren maksimerer eller af-maksimerer vinduet. Bemærk at "
+#~ "denne værdi ikke bruges af Evolution, eftersom vinduet “Søgemapperedigering” "
+#~ "ikke kan maksimeres. Nøglen eksisterer udelukkende som en "
+#~ "implementeringsdetalje."
 
 #~ msgid "\"Search Folder Editor\" window width"
 #~ msgstr "Bredde af vinduet “Søgemapperedigering”"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Initial width of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates "
-#~ "as the user resizes the window horizontally."
+#~ "Initial width of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
+#~ "the user resizes the window horizontally."
 #~ msgstr ""
 #~ "Bredde af vinduet “Søgemapperedigering” ved start. Værdien opdateres når "
 #~ "brugeren ændrer vinduet vandret."
@@ -29528,8 +29521,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Træk-og-slip eksport-formatttttt"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Define the email export format when doing drag'n'drop. Possible values "
-#~ "are mbox or pdf"
+#~ "Define the email export format when doing drag'n'drop. Possible values are "
+#~ "mbox or pdf"
 #~ msgstr ""
 #~ "Indstil eksport-formatet for breve, når de trækkes og slippes. Mulige "
 #~ "værdier er mbox eller pdf"
@@ -29538,11 +29531,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Format for træk-og-slip-eksporteret filnavn"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Exported filename will be YYYYmmDDHHMMSS_email_title Possible values: 1 "
-#~ "(: email sent date), 2 (: drag'n'drop date)"
+#~ "Exported filename will be YYYYmmDDHHMMSS_email_title Possible values: 1 (: "
+#~ "email sent date), 2 (: drag'n'drop date)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Eksporteret filnavn vil være ÅÅÅÅmmDDTTMMSS_brev_titel Mulige værdier: 1 "
-#~ "(: brev sendt dato), 2 (: træk-og-slip dato)"
+#~ "Eksporteret filnavn vil være ÅÅÅÅmmDDTTMMSS_brev_titel Mulige værdier: 1 (: "
+#~ "brev sendt dato), 2 (: træk-og-slip dato)"
 
 #~ msgid "_Add Signature"
 #~ msgstr "_Tilføj signatur"
@@ -29629,11 +29622,10 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Signaturen findes allerede"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A signature already exists with the name \"{0}\". Please specify a "
-#~ "different name."
+#~ "A signature already exists with the name \"{0}\". Please specify a different "
+#~ "name."
 #~ msgstr ""
-#~ "En signatur med navnet “{0}” findes allerede. Angiv venligst et andet "
-#~ "navn."
+#~ "En signatur med navnet “{0}” findes allerede. Angiv venligst et andet navn."
 
 #~ msgid ""
 #~ "No message satisfies your search criteria. Either clear search with "
@@ -29657,22 +29649,22 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "din LDAP-server hvis den understøtter TLS."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Selecting this option means that your server does not support either SSL "
-#~ "or TLS. This means that your connection will be insecure, and that you "
-#~ "will be vulnerable to security exploits."
+#~ "Selecting this option means that your server does not support either SSL or "
+#~ "TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be "
+#~ "vulnerable to security exploits."
 #~ msgstr ""
 #~ "At vælge dette indstilling betyder at din server hverken understøtter SSL "
 #~ "eller TLS. Dette betyder at din forbindelse vil være usikker, og at du "
 #~ "bliver sårbar overfor angreb."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect "
-#~ "to. A list of standard ports has been provided. Ask your system "
-#~ "administrator what port you should specify."
+#~ "This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A "
+#~ "list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what "
+#~ "port you should specify."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dette er den port på LDAP-serveren som Evolution vil forsøge at "
-#~ "tilslutte. En liste over standardporte er givet. Spørg din "
-#~ "systemadministrator hvilken port du skal bruge."
+#~ "Dette er den port på LDAP-serveren som Evolution vil forsøge at tilslutte. "
+#~ "En liste over standardporte er givet. Spørg din systemadministrator hvilken "
+#~ "port du skal bruge."
 
 #~ msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs"
 #~ msgstr "EFolderList-xml for listen med adresser der kan fuldføres"
@@ -29681,8 +29673,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "EFolderList-xml for listen med adresser der kan fuldføres."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of "
-#~ "the \"Contacts\" view."
+#~ "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
+#~ "\"Contacts\" view."
 #~ msgstr ""
 #~ "UID'en for den valgte (eller “primære”) adressebog i sidepanelet for "
 #~ "visningen af “Kontaktperson”."
@@ -29703,16 +29695,15 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Den forvalgte tidszone til brug for datoer og tid i kalenderen, som et "
 #~ "uoversat Olsen-tidszone-database-sted ligesom “America/New York”."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution."
+#~ msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution."
 #~ msgstr "Brug systemets tidszone i stedet for den som er valgt i Evolution."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
 #~ "used in a 'timezone' key."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vis den sekundære tidszone i dagsvisningen, hvis angivet. Værdier er "
-#~ "ligesom de, der bliver brugt i “timezone”-nøglen."
+#~ "Vis den sekundære tidszone i dagsvisningen, hvis angivet. Værdier er ligesom "
+#~ "de, der bliver brugt i “timezone”-nøglen."
 
 #~ msgid "List of recently used second time zones in a Day View."
 #~ msgstr "Liste af nyligt brugte sekundære tidszoner i dagsvisning."
@@ -29738,16 +29729,14 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Timen hvorpå arbejdsdagen slutter, i 24-timers-format, 0 - 23."
 
 #~ msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tidsintervaller der vises i dag- og arbejdsugeoversigter, i minutter."
+#~ msgstr "Tidsintervaller der vises i dag- og arbejdsugeoversigter, i minutter."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and "
-#~ "the task list when not in the month view, in pixels."
+#~ "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
+#~ "task list when not in the month view, in pixels."
 #~ msgstr ""
 #~ "Placering i billedpunkter af den vandrette rude mellem kalenderen til "
-#~ "dato-navigering og opgavelisten når man ikke befinder sig i "
-#~ "månedsoversigten."
+#~ "dato-navigering og opgavelisten når man ikke befinder sig i månedsoversigten."
 
 #~ msgid "Vertical pane position"
 #~ msgstr "Rudens lodrette placering"
@@ -29756,11 +29745,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
 #~ "calendar and task list when not in the month view, in pixels."
 #~ msgstr ""
-#~ "Placeringen i billedpunkter af den lodrette rude, mellem oversigten,"
-#~ "kalenderen til datonavigering og opgavelisten når denne ikke er i "
+#~ "Placeringen i billedpunkter af den lodrette rude, mellem "
+#~ "oversigten,kalenderen til datonavigering og opgavelisten når denne ikke er i "
 #~ "månedsoversigten."
 
-# "between the view and .." Hvilket "view" er der tale om? -MBJ
+#~ # "between the view and .." Hvilket "view" er der tale om? -MBJ
 #~ msgid ""
 #~ "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
 #~ "calendar and task list in the month view, in pixels."
@@ -29772,8 +29761,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
 #~ "calendar and task list in the month view, in pixels."
 #~ msgstr ""
-#~ "Placeringen i billedpunkter i månedsoversigten af den lodrette rude, "
-#~ "mellem oversigten, kalenderen til datonavigering og opgavelisten."
+#~ "Placeringen i billedpunkter i månedsoversigten af den lodrette rude, mellem "
+#~ "oversigten, kalenderen til datonavigering og opgavelisten."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
@@ -29792,8 +29781,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis sat til “true” vil ruden til forhåndsvisning af opgaver bliver vist "
-#~ "i hovedvinduet."
+#~ "Hvis sat til “true” vil ruden til forhåndsvisning af opgaver bliver vist i "
+#~ "hovedvinduet."
 
 #~ msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically."
 #~ msgstr ""
@@ -29803,21 +29792,19 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
 #~ "Sunday in the space of one weekday."
 #~ msgstr ""
-#~ "Om weekender skal komprimeres i månedsoversigten, hvilket vil give lørdag "
-#~ "og søndag samme plads som en enkelt ugedag."
+#~ "Om weekender skal komprimeres i månedsoversigten, hvilket vil give lørdag og "
+#~ "søndag samme plads som en enkelt ugedag."
 
 #~ msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated."
 #~ msgstr "Dage hvor start og slut på arbejdstimerne skal indikeres."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the "
-#~ "calendar."
+#~ "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om Marcus Bains-linjen (linje ved aktuel tid) skal tegnes i kalenderen."
 
 #~ msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View."
-#~ msgstr ""
-#~ "Farven der bruges til at tegne Marcus Bains-linjen i dagsoversigten."
+#~ msgstr "Farven der bruges til at tegne Marcus Bains-linjen i dagsoversigten."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)."
@@ -29828,15 +29815,14 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid ""
 #~ "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vis dage med tilbagevendende begivenheder med kursiv skrifttype i "
-#~ "kalenderen nederst til venstre."
+#~ "Vis dage med tilbagevendende begivenheder med kursiv skrifttype i kalenderen "
+#~ "nederst til venstre."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days"
-#~ "\"."
+#~ "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Enheder for at bestemme når opgaver skal skjules, “minutes”, “hours” "
-#~ "eller “days”."
+#~ "Enheder for at bestemme når opgaver skal skjules, “minutes”, “hours” eller "
+#~ "“days”."
 
 #~ msgid "Number of units for determining when to hide tasks."
 #~ msgstr "Antal enheder for at bestemme hvornår opgaver skal skjules."
@@ -29846,16 +29832,14 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format."
 #~ msgstr ""
-#~ "Baggrundsfarve for opgaver der tidsmæssigt er overskredet, i “#rrggbb”-"
-#~ "format."
+#~ "Baggrundsfarve for opgaver der tidsmæssigt er overskredet, i "
+#~ "“#rrggbb”-format."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
+#~ msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om der spørges efter bekræftelse ved sletning af aftaler eller opgaver."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
+#~ msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om der spørges efter bekræftelse ved sletning af aftaler eller opgaver."
 
@@ -29866,23 +29850,21 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Antal enheder til bestemmelse for en standardpåmindelse."
 
 #~ msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Enheder for en forvalgt påmindelse, “minutes”, “hours” eller “days”."
+#~ msgstr "Enheder for en forvalgt påmindelse, “minutes”, “hours” eller “days”."
 
 #~ msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries."
 #~ msgstr "Om fødseldag og jubilæer skal have en påmindelse."
 
 #~ msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder."
 #~ msgstr ""
-#~ "Antal enheder til bestemmelse af en påmindelse om fødselsdag eller "
-#~ "jubilæum."
+#~ "Antal enheder til bestemmelse af en påmindelse om fødselsdag eller jubilæum."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
 #~ "\"days\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Enheder for en påmindelse om fødselsdag eller jubilæum, “minutes”, "
-#~ "“hours” eller “days”."
+#~ "Enheder for en påmindelse om fødselsdag eller jubilæum, “minutes”, “hours” "
+#~ "eller “days”."
 
 #~ msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar."
 #~ msgstr "Om ugenumre skal vises forskellige steder i kalenderen."
@@ -29900,12 +29882,12 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Server-adresser ved ledig/optaget"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by "
-#~ "the user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
+#~ "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
+#~ "user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
 #~ msgstr ""
-#~ "Adresseskabelonen der skal bruges som ledig/optaget-data, ved "
-#~ "tilbagefald, %u udskiftes med brugerdelen af e-mailadressen, mens %d "
-#~ "udskiftes med domænet."
+#~ "Adresseskabelonen der skal bruges som ledig/optaget-data, ved tilbagefald, "
+#~ "%u udskiftes med brugerdelen af e-mailadressen, mens %d udskiftes med "
+#~ "domænet."
 
 #~ msgid "On The Web"
 #~ msgstr "På webbet"
@@ -30093,8 +30075,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Enter password for user %s to access list of subscribed calendars."
 #~ msgstr ""
-#~ "Indtast kodeordet for brugeren %s for at få adgang til listen af "
-#~ "kalendere som der abonneres på."
+#~ "Indtast kodeordet for brugeren %s for at få adgang til listen af kalendere "
+#~ "som der abonneres på."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Cannot read data from Google server.\n"
@@ -30171,8 +30153,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid ""
 #~ "List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage"
 #~ msgstr ""
-#~ "Liste over stier til mapper, der skal synkroniseres til disken til "
-#~ "offline brug"
+#~ "Liste over stier til mapper, der skal synkroniseres til disken til offline "
+#~ "brug"
 
 #~ msgid "Default window Y coordinate"
 #~ msgstr "Normalvindue Y-koordinat"
@@ -30212,18 +30194,18 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr ""
 #~ "Vælg proxykonfigurationstilstanden. Understøttede værdier er 0, 1, 2 og 3 "
 #~ "som respektivt repræsenterer “brug systemindstillinger”, “ingen proxy”, "
-#~ "“brug manuel proxykonfiguration” og “brug proxykonfiguration som er givet "
-#~ "i autoconfig-URL'en”."
+#~ "“brug manuel proxykonfiguration” og “brug proxykonfiguration som er givet i "
+#~ "autoconfig-URL'en”."
 
 #~ msgid "HTTP proxy port"
 #~ msgstr "HTTP-proxyport"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-#~ "http_host\" that you proxy through."
+#~ "The port on the machine defined by "
+#~ "\"/apps/evolution/shell/network_config/http_host\" that you proxy through."
 #~ msgstr ""
-#~ "Porten på maskinen, defineret ved “/apps/evolution/shell/network_config/"
-#~ "http_host”, der fungerer som proxy."
+#~ "Porten på maskinen, defineret ved "
+#~ "“/apps/evolution/shell/network_config/http_host”, der fungerer som proxy."
 
 #~ msgid "HTTP proxy host name"
 #~ msgstr "HTTP-proxyværtsnavn"
@@ -30235,11 +30217,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Sikker HTTP-proxyport"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-#~ "secure_host\" that you proxy through."
+#~ "The port on the machine defined by "
+#~ "\"/apps/evolution/shell/network_config/secure_host\" that you proxy through."
 #~ msgstr ""
-#~ "Porten på maskinen, defineret ved “/apps/evolution/shell/network_config/"
-#~ "secure_host”, der fungerer som proxy."
+#~ "Porten på maskinen, defineret ved "
+#~ "“/apps/evolution/shell/network_config/secure_host”, der fungerer som proxy."
 
 #~ msgid "Secure HTTP proxy host name"
 #~ msgstr "Sikker HTTP-proxyværtnavn"
@@ -30251,11 +30233,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "SOCKS-proxyværtport"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-#~ "socks_host\" that you proxy through."
+#~ "The port on the machine defined by "
+#~ "\"/apps/evolution/shell/network_config/socks_host\" that you proxy through."
 #~ msgstr ""
-#~ "Porten på maskinen, defineret ved “/apps/evolution/shell/network_config/"
-#~ "socks_host”, der fungerer som proxy."
+#~ "Porten på maskinen, defineret ved "
+#~ "“/apps/evolution/shell/network_config/socks_host”, der fungerer som proxy."
 
 #~ msgid "SOCKS proxy host name"
 #~ msgstr "SOCKS-proxyværtsnavn"
@@ -30267,8 +30249,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Brug HTTP-proxy"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enables the proxy settings when accessing HTTP/Secure HTTP over the "
-#~ "Internet."
+#~ "Enables the proxy settings when accessing HTTP/Secure HTTP over the Internet."
 #~ msgstr ""
 #~ "Slår proxyindstillingerne til ved tilgang til HTTP/sikker HTTP over "
 #~ "internettet."
@@ -30278,14 +30259,16 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid ""
 #~ "If true, then connections to the proxy server require authentication. The "
-#~ "username is retrieved from the \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-#~ "authentication_user\" GConf key, and the password is retrieved from "
-#~ "either gnome-keyring or the ~/.gnome2_private/Evolution password file."
+#~ "username is retrieved from the "
+#~ "\"/apps/evolution/shell/network_config/authentication_user\" GConf key, and "
+#~ "the password is retrieved from either gnome-keyring or the "
+#~ "~/.gnome2_private/Evolution password file."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis sand så vil der kræves godkendelse for forbindelsen til "
-#~ "proxyserveren. Brugernavnet hentes fra “/apps/evolution/shell/"
-#~ "network_config/authentication_user”-GConfnøglen og kodeordet hentes enten "
-#~ "fra gnome-keyring eller “~/.gnome2_private/Evolution”-kodeordsfilen."
+#~ "Hvis sand så vil der kræves godkendelse for forbindelsen til proxyserveren. "
+#~ "Brugernavnet hentes fra "
+#~ "“/apps/evolution/shell/network_config/authentication_user”-GConfnøglen og "
+#~ "kodeordet hentes enten fra gnome-keyring eller "
+#~ "“~/.gnome2_private/Evolution”-kodeordsfilen."
 
 #~ msgid "HTTP proxy username"
 #~ msgstr "HTTP-proxybrugernavn"
@@ -30304,16 +30287,15 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This key contains a list of hosts which are connected to directly, rather "
-#~ "than via the proxy (if it is active). The values can be hostnames, "
-#~ "domains (using an initial wildcard like *.foo.com), IP host addresses "
-#~ "(both IPv4 and IPv6) and network addresses with a netmask (something like "
+#~ "than via the proxy (if it is active). The values can be hostnames, domains "
+#~ "(using an initial wildcard like *.foo.com), IP host addresses (both IPv4 and "
+#~ "IPv6) and network addresses with a netmask (something like 192.168.0.0/24)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Denne nøgle indeholder en liste af værter som der forbindes til direkte, i "
+#~ "stedet for via proxy (hvis den er aktiv). Værdierne kan være værtsnavne, "
+#~ "domæner (ved brug af en asterisk som i *.foo.com), IP-værtsadresser (både "
+#~ "IPv4 og IPv6) og netværksadresser med en netmaske (sådan noget som "
 #~ "192.168.0.0/24)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne nøgle indeholder en liste af værter som der forbindes til direkte, "
-#~ "i stedet for via proxy (hvis den er aktiv). Værdierne kan være "
-#~ "værtsnavne, domæner (ved brug af en asterisk som i *.foo.com), IP-"
-#~ "værtsadresser (både IPv4 og IPv6) og netværksadresser med en netmaske "
-#~ "(sådan noget som 192.168.0.0/24)."
 
 #~ msgid "Automatic proxy configuration URL"
 #~ msgstr "URL til automatisk proxykonfiguration"
@@ -30328,8 +30310,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Er du sikker på, at du vil glemme alle huskede adgangskoder?"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Forgetting your passwords will clear all remembered passwords. You will "
-#~ "be reprompted next time they are needed."
+#~ "Forgetting your passwords will clear all remembered passwords. You will be "
+#~ "reprompted next time they are needed."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvis du “glemmer” dine adgangskoder, vil alle huskede adgangskoder blive "
 #~ "fjernet. Du vil blive spurgt igen, næste gang der er brug for dem."
@@ -30402,13 +30384,13 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Overflytter mapper"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The summary format of the Evolution mailbox folders has been moved to "
-#~ "SQLite since Evolution 2.24.\n"
+#~ "The summary format of the Evolution mailbox folders has been moved to SQLite "
+#~ "since Evolution 2.24.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sammendragsformatet for Evolution e-mail-brevbakkerne er blevet flyttet "
-#~ "til SQLite siden Evolution 2.24.\n"
+#~ "Sammendragsformatet for Evolution e-mail-brevbakkerne er blevet flyttet til "
+#~ "SQLite siden Evolution 2.24.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Vent venligst mens Evolution flytter dine mapper …"
 
@@ -30416,11 +30398,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Te_gnkodning:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A read receipt notification has been requested for \"{1}\". Send the "
-#~ "receipt notification to {0}?"
+#~ "A read receipt notification has been requested for \"{1}\". Send the receipt "
+#~ "notification to {0}?"
 #~ msgstr ""
-#~ "En kvittering for at brevet er blevet åbnet, er blevet forespurgt for "
-#~ "“{1}”. Send kvitteringen til {0}?"
+#~ "En kvittering for at brevet er blevet åbnet, er blevet forespurgt for “{1}”. "
+#~ "Send kvitteringen til {0}?"
 
 #~ msgid "Read receipt requested."
 #~ msgstr "Der anmodes om kvittering for at brevet er blevet åbnet."
@@ -30575,8 +30557,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Add a map showing the location of contacts when possible."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tilføjer et kort som viser placeringen af kontaktpersoner, når det er "
-#~ "muligt."
+#~ "Tilføjer et kort som viser placeringen af kontaktpersoner, når det er muligt."
 
 #~ msgid "Map for contacts"
 #~ msgstr "Kort over kontaktpersoner"
@@ -30659,8 +30640,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Retracting a message may remove it from the recipient's mailbox. Are you "
 #~ "sure you want to do this?"
 #~ msgstr ""
-#~ "At tilbagetrække en besked kan fjerne den fra modtagerens brevbakke. Er "
-#~ "du sikker på, at du ønsker at gøre dette?"
+#~ "At tilbagetrække en besked kan fjerne den fra modtagerens brevbakke. Er du "
+#~ "sikker på, at du ønsker at gøre dette?"
 
 #~ msgid "Message retracted successfully"
 #~ msgstr "Brevet blev tilbagetrukket"
@@ -30680,8 +30661,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "Message retract failed"
 #~ msgstr "Tilbagetrækning af brevet fejlede"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Account &quot;{0}&quot; already exists. Please check your folder tree."
+#~ msgid "Account &quot;{0}&quot; already exists. Please check your folder tree."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontoen &quot;{0}&quot; findes allerede. Kontrollér venligst dit mappetræ."
 
@@ -30695,8 +30675,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Proxy login as &quot;{0}&quot; was unsuccessful. Please check your email "
 #~ "address and try again."
 #~ msgstr ""
-#~ "Proxylogind som &quot;{0}&quot lykkedes ikke. Kontrollér venligst din e-"
-#~ "post-adresse og prøv igen."
+#~ "Proxylogind som &quot;{0}&quot lykkedes ikke. Kontrollér venligst din "
+#~ "e-post-adresse og prøv igen."
 
 #~ msgid "Proxy access cannot be given to user &quot;{0}&quot;"
 #~ msgstr "Proxyadgang kan ikke gives til bruger &quot;{0}&quot;"
@@ -30708,8 +30688,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Du har allerede tildelt denne bruger proxytilladelser."
 
 #~ msgid "You have to specify a valid user name to give proxy rights."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du skal angive et gyldigt brugernavn for at tildele proxyrettigheder."
+#~ msgstr "Du skal angive et gyldigt brugernavn for at tildele proxyrettigheder."
 
 #~ msgid "You cannot share this folder with the specified user &quot;{0}&quot;"
 #~ msgstr "Du kan ikke dele denne mappe med den anførte bruger &quot;{0}&quot;"
@@ -30737,8 +30716,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "This will create a new meeting with the existing meeting details. The "
 #~ "recurrence rule needs to be re-entered."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dette vil danne et nye møde, som vil have det eksisterende mødes "
-#~ "detaljer. Reglen for gentagelse af mødet skal tastes ind igen."
+#~ "Dette vil danne et nye møde, som vil have det eksisterende mødes detaljer. "
+#~ "Reglen for gentagelse af mødet skal tastes ind igen."
 
 #~ msgid "Would you like to accept it?"
 #~ msgstr "Accepterer du?"
@@ -30801,8 +30780,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Proxy-fanebladet vil kun være tilgængeligt når kontoen er online."
 
 #~ msgid "The Proxy tab will be available only when the account is enabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Proxy-fanebladet vil kun være tilgængeligt når kontoen er aktiveret."
+#~ msgstr "Proxy-fanebladet vil kun være tilgængeligt når kontoen er aktiveret."
 
 #~ msgctxt "GW"
 #~ msgid "Proxy"
@@ -30886,8 +30864,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Selected memo list contains some memos for the given mails already. Would "
 #~ "you like to create new memos anyway?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Den valgte memoliste indeholder allerede nogle memoer for de angivne "
-#~ "breve. Vil du oprette nye memoer alligevel?"
+#~ "Den valgte memoliste indeholder allerede nogle memoer for de angivne breve. "
+#~ "Vil du oprette nye memoer alligevel?"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Selected calendar contains an event for the given mail already. Would you "
@@ -30896,8 +30874,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Selected calendar contains events for the given mails already. Would you "
 #~ "like to create new events anyway?"
 #~ msgstr[0] ""
-#~ "Den valgte kalender indeholder allerede en begivenhed for det angivne "
-#~ "brev. Vil du oprette de nye begivenheder alligevel?"
+#~ "Den valgte kalender indeholder allerede en begivenhed for det angivne brev. "
+#~ "Vil du oprette de nye begivenheder alligevel?"
 #~ msgstr[1] ""
 #~ "Den valgte kalender indeholder allerede nogle begivenheder for de angivne "
 #~ "breve. Vil du oprette en nye begivenheder alligevel?"
@@ -30909,8 +30887,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Selected task list contains tasks for the given mails already. Would you "
 #~ "like to create new tasks anyway?"
 #~ msgstr[0] ""
-#~ "Den valgte opgaveliste indeholder allerede en opgave for det angivne "
-#~ "brev. Vil du oprette en ny opgave alligevel?"
+#~ "Den valgte opgaveliste indeholder allerede en opgave for det angivne brev. "
+#~ "Vil du oprette en ny opgave alligevel?"
 #~ msgstr[1] ""
 #~ "Den valgte opgaveliste indeholder allerede nogle opgaver for de angivne "
 #~ "breve. Vil du oprette de nye opgaver alligevel?"
@@ -30922,11 +30900,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Selected memo list contains memos for the given mails already. Would you "
 #~ "like to create new memos anyway?"
 #~ msgstr[0] ""
-#~ "Den valgte memoliste indeholder allerede et memo for det angivne brev. "
-#~ "Vil du oprette de nye memoer alligevel?"
+#~ "Den valgte memoliste indeholder allerede et memo for det angivne brev. Vil "
+#~ "du oprette de nye memoer alligevel?"
 #~ msgstr[1] ""
-#~ "Den valgte memoliste indeholder allerede nogle memoer for de angivne "
-#~ "breve. Vil du oprette en nyt memo alligevel?"
+#~ "Den valgte memoliste indeholder allerede nogle memoer for de angivne breve. "
+#~ "Vil du oprette en nyt memo alligevel?"
 
 #~ msgid "SpamAssassin not found, code: %d"
 #~ msgstr "SpamAssassin ikke fundet, kode: %d"
@@ -31008,8 +30986,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Count of default recurrence for a new event. -1 means forever."
 #~ msgstr ""
-#~ "Det forvalgte antal gentagelser af en ny begivenhed. -1 betyder "
-#~ "ubegrænset."
+#~ "Det forvalgte antal gentagelser af en ny begivenhed. -1 betyder ubegrænset."
 
 #~ msgid "Default recurrence count"
 #~ msgstr "Forvalgt gentagelsesantal"
@@ -31089,11 +31066,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "iCalendar-fejl"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Please review the following information, and then select an action from "
-#~ "the menu below."
+#~ "Please review the following information, and then select an action from the "
+#~ "menu below."
 #~ msgstr ""
-#~ "Kontrollér venligst følgende information og vælg så en handling fra "
-#~ "menuen nedenfor."
+#~ "Kontrollér venligst følgende information og vælg så en handling fra menuen "
+#~ "nedenfor."
 
 #~ msgid ""
 #~ "The meeting has been canceled, however it could not be found in your "
@@ -31101,8 +31078,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Mødet er blevet aflyst, men det blev ikke fundet i dine kalendere"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The task has been canceled, however it could not be found in your task "
-#~ "lists"
+#~ "The task has been canceled, however it could not be found in your task lists"
 #~ msgstr ""
 #~ "Opgaven er blevet aflyst, men den blev ikke fundet i dine opgavelister"
 
@@ -31219,8 +31195,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "This response is not from a current attendee. Add as an attendee?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Dette svar er ikke fra en nuværende mødesdeltager. Tilføj som "
-#~ "mødesdeltager?"
+#~ "Dette svar er ikke fra en nuværende mødesdeltager. Tilføj som mødesdeltager?"
 
 #~ msgid "Attendee status could not be updated because of an invalid status!\n"
 #~ msgstr "Deltagerstatus kunne ikke opdateres pga. ugyldig status!\n"
@@ -31273,8 +31248,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to activate the HTML editor control.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Please make sure that you have the correct version of gtkhtml and "
-#~ "libgtkhtml installed."
+#~ "Please make sure that you have the correct version of gtkhtml and libgtkhtml "
+#~ "installed."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan ikke aktivere HTML-redigeringskomponenten.\n"
 #~ "\n"
@@ -31345,8 +31320,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "This store does not support subscriptions, or they are not enabled."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dette opbevaringssted understøtter ikke abonnementer eller også er de "
-#~ "ikke aktiveret."
+#~ "Dette opbevaringssted understøtter ikke abonnementer eller også er de ikke "
+#~ "aktiveret."
 
 #~ msgid "Subscribed"
 #~ msgstr "Tilmeldt"
@@ -31394,8 +31369,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Note: you will not be prompted for a password until you connect for the "
 #~ "first time"
 #~ msgstr ""
-#~ "Bemærk: du bliver ikke spurgt om adgangskoden før du tilslutter første "
-#~ "gang"
+#~ "Bemærk: du bliver ikke spurgt om adgangskoden før du tilslutter første gang"
 
 #~ msgid "Printed Fonts"
 #~ msgstr "Skrifttyper til udskrift"
@@ -31500,8 +31474,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Google account settings:</span>"
 #~ msgstr ""
-#~ "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Indstillinger for Google-konto:</"
-#~ "span>"
+#~ "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Indstillinger for Google-konto:</span>"
 
 #~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Yahoo account settings:</span>"
 #~ msgstr ""
@@ -31814,8 +31787,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Kunne ikke oprette opbevaringssted “%s”: %s til lokal e-mail"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Unable to read settings from previous Evolution install, `evolution/"
-#~ "config.xmldb' does not exist or is corrupt."
+#~ "Unable to read settings from previous Evolution install, "
+#~ "`evolution/config.xmldb' does not exist or is corrupt."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan ikke læse indstillingerne fra tidligere installation af Evolution, "
 #~ "“evolution/config.xmldb” findes ikke eller er ødelagt."
@@ -31871,8 +31844,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "There are only hidden messages in this folder. Use View->Show Hidden "
 #~ "Messages to show them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Der er kun skjulte beskeder i denne mappe. Brug “Vis”->“Vis skjulte "
-#~ "breve” for at se dem."
+#~ "Der er kun skjulte beskeder i denne mappe. Brug “Vis”->“Vis skjulte breve” "
+#~ "for at se dem."
 
 #~ msgid "Table column:"
 #~ msgstr "Tabelkolonne:"
@@ -32000,13 +31973,13 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Tabelmodellen for opgave"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The location and hierarchy of the Evolution task folders has changed "
-#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution task folders has changed since "
+#~ "Evolution 1.x.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
 #~ msgstr ""
-#~ "Placering og struktur for Evolutions opgavemapper er ændret siden "
-#~ "Evolution 1. x.\n"
+#~ "Placering og struktur for Evolutions opgavemapper er ændret siden Evolution "
+#~ "1. x.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Vent venligst mens Evolution overflytter dine mapper …"
 
@@ -32042,28 +32015,28 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Skjul slettede breve i stedet for at vise dem gennemstreget"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Evolution backup can start only when Evolution is not running. Please "
-#~ "make sure that you save and close all your unsaved windows before "
-#~ "proceeding. If you want Evolution to restart automatically after backup, "
-#~ "please enable the toggle button."
+#~ "Evolution backup can start only when Evolution is not running. Please make "
+#~ "sure that you save and close all your unsaved windows before proceeding. If "
+#~ "you want Evolution to restart automatically after backup, please enable the "
+#~ "toggle button."
 #~ msgstr ""
-#~ "Evolution-sikkerhedskopiering kan kun starte når Evolution ikke kører. "
-#~ "Sikr dig at du gemmer og lukker alle ugemte vinduer før du går videre. "
-#~ "Hvis du ønsker at Evolution skal genstarte automatisk efter "
-#~ "sikkerhedskopiering så slå til/fra knappen til."
+#~ "Evolution-sikkerhedskopiering kan kun starte når Evolution ikke kører. Sikr "
+#~ "dig at du gemmer og lukker alle ugemte vinduer før du går videre. Hvis du "
+#~ "ønsker at Evolution skal genstarte automatisk efter sikkerhedskopiering så "
+#~ "slå til/fra knappen til."
 
 #~ msgid ""
 #~ "This will delete all your current Evolution data and settings and restore "
 #~ "them from your backup. Evolution restore can start only when Evolution is "
-#~ "not running. Please make sure that you close all your unsaved windows "
-#~ "before you proceed. If you want Evolution to restart automatically "
-#~ "restart after restore, please enable the toggle button."
+#~ "not running. Please make sure that you close all your unsaved windows before "
+#~ "you proceed. If you want Evolution to restart automatically restart after "
+#~ "restore, please enable the toggle button."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dette vil slette alle dine nuværende Evolution-data og indstillinger og "
 #~ "genoprette nogle andre fra din sikkerhedskopifil. Evolution genoprettelse "
-#~ "kan kun starte når Evolution ikke kører. Sikr dig at du lukker alle "
-#~ "ugemte vinduer før du fortsætter. Hvis du ønsker at Evolution skal "
-#~ "genstarte automatisk efter genoprettelsen så slå til/fra knappen til."
+#~ "kan kun starte når Evolution ikke kører. Sikr dig at du lukker alle ugemte "
+#~ "vinduer før du fortsætter. Hvis du ønsker at Evolution skal genstarte "
+#~ "automatisk efter genoprettelsen så slå til/fra knappen til."
 
 #~ msgid "Check whether Evolution is the default mail client on startup."
 #~ msgstr ""
@@ -32235,8 +32208,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Skal gamle data virkelig slettes?"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The entire contents of the &quot;evolution&quot; directory are about to "
-#~ "be permanently removed.\n"
+#~ "The entire contents of the &quot;evolution&quot; directory are about to be "
+#~ "permanently removed.\n"
 #~ "\n"
 #~ "It is suggested you manually verify that all of your mail, contact, and "
 #~ "calendar data is present, and that this version of Evolution operates "
@@ -32252,37 +32225,35 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "kalender-data er tilstede, og at denne version af Evolution opfører sig "
 #~ "korrekt, før du sletter disse gamle data.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Når dataene er slettet, kan du ikke nedgradere til en tidligere version "
-#~ "af Evolution, uden manuel indgriben.\n"
+#~ "Når dataene er slettet, kan du ikke nedgradere til en tidligere version af "
+#~ "Evolution, uden manuel indgriben.\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The previous version of Evolution stored its data in a different "
-#~ "location.\n"
+#~ "The previous version of Evolution stored its data in a different location.\n"
 #~ "\n"
-#~ "If you choose to remove this data, the entire contents of the &quot;"
-#~ "evolution&quot; directory will be removed permanently. If you choose to "
-#~ "keep this data, then you may manually remove the contents of &quot;"
-#~ "evolution&quot; at your convenience.\n"
+#~ "If you choose to remove this data, the entire contents of the "
+#~ "&quot;evolution&quot; directory will be removed permanently. If you choose "
+#~ "to keep this data, then you may manually remove the contents of "
+#~ "&quot;evolution&quot; at your convenience.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Den tidligere version af Evolution lagrede sine data et andet sted.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Hvis du vælger at fjerne disse data, vil alt indholdet af &quot; "
 #~ "evolution&quot;-mappen blive fjernet permanent. Hvis du vælger at beholde "
-#~ "disse data, kan du manuelt fjerne indholdet af &quot;evolution&quot; når "
-#~ "du har lyst.\n"
+#~ "disse data, kan du manuelt fjerne indholdet af &quot;evolution&quot; når du "
+#~ "har lyst.\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Upgrading your data and settings will require up to {0} of disk space, "
-#~ "but you only have {1} available.\n"
+#~ "Upgrading your data and settings will require up to {0} of disk space, but "
+#~ "you only have {1} available.\n"
 #~ "\n"
-#~ "You will need to make more space available in your home directory before "
-#~ "you can continue."
+#~ "You will need to make more space available in your home directory before you "
+#~ "can continue."
 #~ msgstr ""
-#~ "Opgradering af dine data og indstillinger vil kræve optil {0} diskplads, "
-#~ "men du har kun {1} tilgængelig.\n"
+#~ "Opgradering af dine data og indstillinger vil kræve optil {0} diskplads, men "
+#~ "du har kun {1} tilgængelig.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Du må gøre mere plads tilgængelig i dit hjemmekatalog før du kan "
-#~ "fortsætte."
+#~ "Du må gøre mere plads tilgængelig i dit hjemmekatalog før du kan fortsætte."
 
 #~ msgid "_Remind Me Later"
 #~ msgstr "_Påmind mig senere"
@@ -32434,11 +32405,10 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "Vertical Row Spacing"
 #~ msgstr "Lodret rækkemellemrum"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Vertical space between rows. It is added to top and to bottom of a row"
+#~ msgid "Vertical space between rows. It is added to top and to bottom of a row"
 #~ msgstr ""
-#~ "Lodret plads mellem rækker. Det bliver tilføjet til toppen og bunden af "
-#~ "en række"
+#~ "Lodret plads mellem rækker. Det bliver tilføjet til toppen og bunden af en "
+#~ "række"
 
 #~ msgid "ETree table adapter"
 #~ msgstr "ETree-tabel-adapter"
@@ -32551,37 +32521,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "<b>Telephone</b>"
 #~ msgstr "<b>Telefon</b>"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Mr.\n"
-#~ "Mrs.\n"
-#~ "Ms.\n"
-#~ "Miss\n"
-#~ "Dr."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Hr.\n"
-#~ "Fru\n"
-#~ "Fr.\n"
-#~ "Frk.\n"
-#~ "Dr."
+#~ msgid "\nMr.\nMrs.\nMs.\nMiss\nDr."
+#~ msgstr "\nHr.\nFru\nFr.\nFrk.\nDr."
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Sr.\n"
-#~ "Jr.\n"
-#~ "I\n"
-#~ "II\n"
-#~ "III\n"
-#~ "Esq."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Sen.\n"
-#~ "Jr.\n"
-#~ "I\n"
-#~ "II\n"
-#~ "III\n"
-#~ "Esq."
+#~ msgid "\nSr.\nJr.\nI\nII\nIII\nEsq."
+#~ msgstr "\nSen.\nJr.\nI\nII\nIII\nEsq."
 
 #~ msgid "<b>Members</b>"
 #~ msgstr "<b>Medlemmer:</b>"
@@ -32815,11 +32759,10 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid ""
 #~ "To attach the contents of this directory, either attach the files in this "
-#~ "directory individually, or create an archive of the directory and attach "
-#~ "it."
+#~ "directory individually, or create an archive of the directory and attach it."
 #~ msgstr ""
-#~ "For at tilføje indholdet af denne mappe, må du enten vedlægge filerne "
-#~ "hver for sig, eller oprette et arkiv af mappen og vedlægge dette."
+#~ "For at tilføje indholdet af denne mappe, må du enten vedlægge filerne hver "
+#~ "for sig, eller oprette et arkiv af mappen og vedlægge dette."
 
 #~ msgid "Warning: Modified Message"
 #~ msgstr "Advarsel: Brevet ændret"
@@ -33029,25 +32972,25 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The search base is the distinguished name (DN) of the entry where your "
-#~ "searches will begin. If you leave this blank, the search will begin at "
-#~ "the root of the directory tree."
+#~ "searches will begin. If you leave this blank, the search will begin at the "
+#~ "root of the directory tree."
 #~ msgstr ""
-#~ "Udgangspunktet for søgningen er et specielt navn (DN) for posten hvor "
-#~ "dine søgninger starter. Hvis du efterlader dette tomt kommer søgningen at "
-#~ "begynde ved roden af katalogtræet."
+#~ "Udgangspunktet for søgningen er et specielt navn (DN) for posten hvor dine "
+#~ "søgninger starter. Hvis du efterlader dette tomt kommer søgningen at begynde "
+#~ "ved roden af katalogtræet."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the full name of your LDAP server. For example, \"ldap.mycompany."
-#~ "com\"."
+#~ "This is the full name of your LDAP server. For example, "
+#~ "\"ldap.mycompany.com\"."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dette er din LDAP-servers fulde navn. For eksempel “ldap.mitfirma.dk”."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the maximum number of entries to download. Setting this number to "
-#~ "be too large will slow down your address book."
+#~ "This is the maximum number of entries to download. Setting this number to be "
+#~ "too large will slow down your address book."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dette er det største antal poster der skal hentes. Sættes dette tal for "
-#~ "højt sænkes hastigheden på adressebogen."
+#~ "Dette er det største antal poster der skal hentes. Sættes dette tal for højt "
+#~ "sænkes hastigheden på adressebogen."
 
 #~ msgid "Copy selected memo"
 #~ msgstr "Kopiér valgte memo"
@@ -33071,8 +33014,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Sikker adgangskode"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This option will connect to the Exchange server using secure password "
-#~ "(NTLM) authentication."
+#~ "This option will connect to the Exchange server using secure password (NTLM) "
+#~ "authentication."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dette alternativ vil tilslutte Exchange-serveren ved hjælp af sikker "
 #~ "adgangskode (NTLM)-godkendelse."
@@ -33084,8 +33027,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "This option will connect to the Exchange server using standard plaintext "
 #~ "password authentication."
 #~ msgstr ""
-#~ "Med denne indstilling, vil der tilsluttes til Exchange-serveren ved hjælp "
-#~ "af standardgodkendelse med adgangskode i klartekst."
+#~ "Med denne indstilling, vil der tilsluttes til Exchange-serveren ved hjælp af "
+#~ "standardgodkendelse med adgangskode i klartekst."
 
 #~ msgid "Out Of Office"
 #~ msgstr "Fraværende"
@@ -33143,11 +33086,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "0 kB"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The current password does not match the existing password for your "
-#~ "account. Please enter the correct password"
+#~ "The current password does not match the existing password for your account. "
+#~ "Please enter the correct password"
 #~ msgstr ""
-#~ "Den nuværende adgangskode matcher ikke den eksisterende adgangskode for "
-#~ "din konto. Angiv den korrekte adgangskode"
+#~ "Den nuværende adgangskode matcher ikke den eksisterende adgangskode for din "
+#~ "konto. Angiv den korrekte adgangskode"
 
 #~ msgid "The two passwords do not match. Please re-enter the passwords."
 #~ msgstr "De to adgangskoder matcher ikke. Angiv adgangskoden igen."
@@ -33183,12 +33126,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Rettigheder for %s"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This message was sent automatically by Evolution to inform you that you "
-#~ "have been designated as a delegate. You can now send messages on my "
-#~ "behalf."
+#~ "This message was sent automatically by Evolution to inform you that you have "
+#~ "been designated as a delegate. You can now send messages on my behalf."
 #~ msgstr ""
-#~ "Denne besked blev automatisk udsendt af Evolution for at gøre dig "
-#~ "opmærksom at du er blevet delegat. Du kan nu sende breve på mine vegne."
+#~ "Denne besked blev automatisk udsendt af Evolution for at gøre dig opmærksom "
+#~ "at du er blevet delegat. Du kan nu sende breve på mine vegne."
 
 #~ msgid "You have been given the following permissions on my folders:"
 #~ msgstr "Du har fået tildelt følgende rettigheder over mine mapper:"
@@ -33290,8 +33232,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "<b>Status:</b>"
 
 #~ msgid ""
-#~ "<small>The message specified below will be automatically sent to each "
-#~ "person who sends\n"
+#~ "<small>The message specified below will be automatically sent to each person "
+#~ "who sends\n"
 #~ "mail to you while you are out of the office.</small>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<small>Beskeden nedenfor sendes automatisk til hver person som\n"
@@ -33429,11 +33371,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Kan ikke vise mapper."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Changes to options for Exchange account \"{0}\" will only take effect "
-#~ "after restarting Evolution."
+#~ "Changes to options for Exchange account \"{0}\" will only take effect after "
+#~ "restarting Evolution."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ændringer i indstillinger for Exchange-konto “{0}” vil først træde i "
-#~ "kraft efter genstart af Evolution."
+#~ "Ændringer i indstillinger for Exchange-konto “{0}” vil først træde i kraft "
+#~ "efter genstart af Evolution."
 
 #~ msgid "Could not authenticate to server."
 #~ msgstr "Kunne ikke opnå brugergodkendelse hos server."
@@ -33484,8 +33426,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "Evolution requires a restart to load the subscribed user's mailbox"
 #~ msgstr ""
-#~ "Evolution skal bruge en genstart for at kunne indlæse den tilmeldte "
-#~ "brugers brevbakke"
+#~ "Evolution skal bruge en genstart for at kunne indlæse den tilmeldte brugers "
+#~ "brevbakke"
 
 #~ msgid "Exchange Account is offline."
 #~ msgstr "Exchange-konto er offline."
@@ -33533,8 +33475,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Global Catalog Server er ikke tilgængelig"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If OWA is running on a different path, you must specify that in the "
-#~ "account configuration dialog."
+#~ "If OWA is running on a different path, you must specify that in the account "
+#~ "configuration dialog."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvis OWA kører på en anden sti, må du anføre denne i kontoopsætningen."
 
@@ -33624,8 +33566,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgid "Unsupported operation"
 #~ msgstr "En ikke-understøttet handling"
 
-#~ msgid ""
-#~ "You are nearing your quota available for storing mail on this server."
+#~ msgid "You are nearing your quota available for storing mail on this server."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du er ved at have opbrugt din kvote for at gemme post på denne server."
 
@@ -33643,8 +33584,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Du har overskredet din kvote for at gemme post på denne server."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Your current usage is: {0} KB. Try to clear up some space by deleting "
-#~ "some mail."
+#~ "Your current usage is: {0} KB. Try to clear up some space by deleting some "
+#~ "mail."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dit aktuelle pladsforbrug er: {0} kB. Prøv at frigøre noget plads ved at "
 #~ "slette noget post."
@@ -33657,8 +33598,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "modtage post."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Your current usage is: {0} KB. You will not be able to send mail until "
-#~ "you clear up some space by deleting some mail."
+#~ "Your current usage is: {0} KB. You will not be able to send mail until you "
+#~ "clear up some space by deleting some mail."
 #~ msgstr ""
 #~ "Dit aktuelle pladsforbrug er: {0} kB. Du vil ikke kunne sende post før du "
 #~ "frigør noget plads ved at slette noget post."
@@ -33694,8 +33635,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Vedhæft et lille billede af dit ansigt til udgående breve.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Første gang skal brugeren konfigurere et 48*48 png-billede. Det bliver "
-#~ "base64-kodet og lagret i “~/.evolution/faces”. Dette vil blive brugt i "
-#~ "breve der sendes fremover."
+#~ "base64-kodet og lagret i “~/.evolution/faces”. Dette vil blive brugt i breve "
+#~ "der sendes fremover."
 
 #~ msgid "Add Novell GroupWise support to Evolution."
 #~ msgstr "Tilføj Novell GroupWise-understøttelse til Evolution."
@@ -33722,13 +33663,12 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "The \"hald\" service is required but not currently running. Please enable "
 #~ "the service and rerun this program, or contact your system administrator."
 #~ msgstr ""
-#~ "Servicen “hald” er påkrævet, men kører ikke på nuværende tidspunkt. "
-#~ "Aktivér denne service og genstart programmet, eller kontakt din "
-#~ "systemadministrator."
+#~ "Servicen “hald” er påkrævet, men kører ikke på nuværende tidspunkt. Aktivér "
+#~ "denne service og genstart programmet, eller kontakt din systemadministrator."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Evolution could not find an iPod to synchronize with. Either the iPod is "
-#~ "not connected to the system or it is not powered on."
+#~ "Evolution could not find an iPod to synchronize with. Either the iPod is not "
+#~ "connected to the system or it is not powered on."
 #~ msgstr ""
 #~ "Evolution kunne ikke finde en iPod at synkronisere med. Den er enten ikke "
 #~ "forbundet til systemet eller ikke tændt."
@@ -33994,8 +33934,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Opgradering af kalenderne mislykkedes."
 
 #~ msgid "Unable to open the calendar '%s' for creating events and meetings"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan ikke åbne kalenderen “%s” for oprettelse af begivenheder og møder"
+#~ msgstr "Kan ikke åbne kalenderen “%s” for oprettelse af begivenheder og møder"
 
 #~ msgid "There is no calendar available for creating events and meetings"
 #~ msgstr ""
@@ -34065,8 +34004,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Opgradering af memo mislykkedes."
 
 #~ msgid "Unable to open the memo list '%s' for creating events and meetings"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan ikke åbne memolisten “%s” til oprettelse af begivenheder og møder"
+#~ msgstr "Kan ikke åbne memolisten “%s” til oprettelse af begivenheder og møder"
 
 #~ msgid "There is no calendar available for creating memos"
 #~ msgstr "Ingen kalender tilgængelig for oprettelse af memoer"
@@ -34102,11 +34040,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "_Opgaveliste"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A label having the same tag already exists on the server. Please rename "
-#~ "your label."
+#~ "A label having the same tag already exists on the server. Please rename your "
+#~ "label."
 #~ msgstr ""
-#~ "Mærkat med samme mærke eksisterer allerede på serveren. Omdøb venligst "
-#~ "din mærkat."
+#~ "Mærkat med samme mærke eksisterer allerede på serveren. Omdøb venligst din "
+#~ "mærkat."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Configure mail preferences, including security and message display, here"
@@ -34219,8 +34157,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "If the \"Preview\" pane is on, then show it side-by-side rather than "
 #~ "vertically."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis forhåndsvisningsruden er synlig, så vis den ved siden af, i stedet "
-#~ "for ovenfor."
+#~ "Hvis forhåndsvisningsruden er synlig, så vis den ved siden af, i stedet for "
+#~ "ovenfor."
 
 #~ msgid "Message Window default height"
 #~ msgstr "Standardhøjden på brevvinduet"
@@ -34253,8 +34191,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "If the server uses a non-standard port then specify the server address as "
 #~ "\"server-name:port-number\""
 #~ msgstr ""
-#~ "Angiv serveradressen som “server-navn:port-nummer”, hvis serveren bruger "
-#~ "en port som ikke er standard"
+#~ "Angiv serveradressen som “server-navn:port-nummer”, hvis serveren bruger en "
+#~ "port som ikke er standard"
 
 #~ msgid "Signatures Table"
 #~ msgstr "Signaturtabel"
@@ -34269,8 +34207,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Kopieringsværktøj"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Unsubscribe from an IMAP folder by right-clicking on it in the folder "
-#~ "tree."
+#~ "Unsubscribe from an IMAP folder by right-clicking on it in the folder tree."
 #~ msgstr "Afmeld en IMAP-mappe ved at højreklikke på den i mappetræet."
 
 #~ msgid "Disable an account by right-clicking on it in the folder tree."
@@ -34620,12 +34557,12 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Looks for clues in a message for mention of attachments and warns if the "
 #~ "attachment is missing"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kigger efter spor som omhandler bilag i dette brev og advarer hvis der "
-#~ "ikke er noget bilag"
+#~ "Kigger efter spor som omhandler bilag i dette brev og advarer hvis der ikke "
+#~ "er noget bilag"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A formatter plugin which displays audio attachments inline and allows you "
-#~ "to play them directly from Evolution."
+#~ "A formatter plugin which displays audio attachments inline and allows you to "
+#~ "play them directly from Evolution."
 #~ msgstr ""
 #~ "Et formateringsudvidelsesmodul, der viser lydbilag indlejret, og tillader "
 #~ "dig at afspille dem direkte i Evolution."
@@ -34654,19 +34591,19 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "A test plugin which demonstrates a popup menu plugin which lets you copy "
 #~ "things to the clipboard."
 #~ msgstr ""
-#~ "Et test-udvidelsesmodul som demonstrerer et pop op-menu-udvidelsesmodul "
-#~ "der lader dig kopiere ting til udklipsholderen."
+#~ "Et test-udvidelsesmodul som demonstrerer et pop op-menu-udvidelsesmodul der "
+#~ "lader dig kopiere ting til udklipsholderen."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Provides functionality for marking a calendar or an address book as the "
 #~ "default one."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sørger for funktionalitet til at markere en kalender eller en adressebog "
-#~ "som den forvalgte."
+#~ "Sørger for funktionalitet til at markere en kalender eller en adressebog som "
+#~ "den forvalgte."
 
 #~ msgid ""
-#~ "A plugin that manages a collection of Exchange account specific "
-#~ "operations and features."
+#~ "A plugin that manages a collection of Exchange account specific operations "
+#~ "and features."
 #~ msgstr ""
 #~ "Et udvidelsesmodul der håndterer et udvalg af specifikke handlinger og "
 #~ "funktioner for en Exchange-konto."
@@ -34700,20 +34637,18 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Tillader deaktivering af konti."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Generates a D-Bus message or notifies the user with an icon in "
-#~ "notification area and a notification message whenever a new message has "
-#~ "arrived."
+#~ "Generates a D-Bus message or notifies the user with an icon in notification "
+#~ "area and a notification message whenever a new message has arrived."
 #~ msgstr ""
-#~ "Genererer en D-Bus-besked eller underretter brugeren om at der er "
-#~ "ankommet ny post ved hjælp af et ikon i påmindelsesområdet og en "
-#~ "påmindelsesbesked."
+#~ "Genererer en D-Bus-besked eller underretter brugeren om at der er ankommet "
+#~ "ny post ved hjælp af et ikon i påmindelsesområdet og en påmindelsesbesked."
 
 #~ msgid ""
 #~ "A plugin which allows the creation of tasks from the contents of a mail "
 #~ "message."
 #~ msgstr ""
-#~ "Et udvidelsesmodul der tillader oprettelse af opgaver ud fra indholdet af "
-#~ "et brev."
+#~ "Et udvidelsesmodul der tillader oprettelse af opgaver ud fra indholdet af et "
+#~ "brev."
 
 #~ msgid "Used for marking all the messages under a folder as read"
 #~ msgstr "Bruges til at markere alle breve i en mappe som læste"
@@ -34723,20 +34658,19 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 
 #~ msgid "A plugin for managing which plugins are enabled or disabled."
 #~ msgstr ""
-#~ "Et udvidelsesmodul der håndterer hvilke udvidelsesmoduler der er "
-#~ "aktiveret eller deaktiveret."
+#~ "Et udvidelsesmodul der håndterer hvilke udvidelsesmoduler der er aktiveret "
+#~ "eller deaktiveret."
 
 #~ msgid ""
-#~ "A test plugin which demonstrates a formatter plugin which lets you choose "
-#~ "to disable HTML messages.\n"
+#~ "A test plugin which demonstrates a formatter plugin which lets you choose to "
+#~ "disable HTML messages.\n"
 #~ "\n"
 #~ "This plugin is unsupported demonstration code only.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Et formaterings-testudvidelsesmodul som gør det muligt at deaktivere HTML-"
-#~ "breve.\n"
+#~ "Et formaterings-testudvidelsesmodul som gør det muligt at deaktivere "
+#~ "HTML-breve.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Dette udvidelsesmodul er ikke understøttet og kun til "
-#~ "demonstrationsbrug.\n"
+#~ "Dette udvidelsesmodul er ikke understøttet og kun til demonstrationsbrug.\n"
 
 #~ msgid "Writes a log of profiling data events."
 #~ msgstr "Skriver en log over begivenheder ifm. dannelse af profil."
@@ -34745,8 +34679,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "SpamAssassin (indbygget)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Filters junk messages using SpamAssassin. This plugin requires "
-#~ "SpamAssassin to be installed."
+#~ "Filters junk messages using SpamAssassin. This plugin requires SpamAssassin "
+#~ "to be installed."
 #~ msgstr ""
 #~ "Bortfiltrerer spam med SpamAssassin. Dette udvidelsesmodul kræver at "
 #~ "SpamAssassin er installeret."
@@ -34755,8 +34689,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Indikerer om trådning af breve, skal falde tilbage på emne."
 
 #~ msgid "A simple plugin which uses yTNEF to decode TNEF attachments."
-#~ msgstr ""
-#~ "Et simpelt udvidelsesmodul som bruger yTNEF til at afkode TNEF-bilag."
+#~ msgstr "Et simpelt udvidelsesmodul som bruger yTNEF til at afkode TNEF-bilag."
 
 #~ msgid "A plugin to setup WebDAV contacts."
 #~ msgstr "Et udvidelsesmodul til opsætning af WebDAV-kontaktpersoner."
@@ -35663,14 +35596,14 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Intet bilag"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enable side bar search feature so that you can start interactive "
-#~ "searching by typing in the text. Use is that you can easily find a folder "
-#~ "in that side bar by just typing the folder name and the selection jumps "
-#~ "automatically to that folder."
+#~ "Enable side bar search feature so that you can start interactive searching "
+#~ "by typing in the text. Use is that you can easily find a folder in that side "
+#~ "bar by just typing the folder name and the selection jumps automatically to "
+#~ "that folder."
 #~ msgstr ""
-#~ "Aktivér sidepanelet, så du kan starte en interaktiv søgning ved at "
-#~ "indtaste søgeteksten. Man kan f.eks. let finde en mappe ved simpelthen at "
-#~ "indtaste dens navn og derefter hoppe til denne mappe."
+#~ "Aktivér sidepanelet, så du kan starte en interaktiv søgning ved at indtaste "
+#~ "søgeteksten. Man kan f.eks. let finde en mappe ved simpelthen at indtaste "
+#~ "dens navn og derefter hoppe til denne mappe."
 
 #~ msgid "S_OCKS Host:"
 #~ msgstr "S_OCKS-vært:"
@@ -35697,11 +35630,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "_Opgaver :"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A plugin which allows the creation of meetings from the contents of a "
-#~ "mail message."
+#~ "A plugin which allows the creation of meetings from the contents of a mail "
+#~ "message."
 #~ msgstr ""
-#~ "Et udvidelsesmodul der tillader oprettelse af møder ud fra indholdet af "
-#~ "et brev."
+#~ "Et udvidelsesmodul der tillader oprettelse af møder ud fra indholdet af et "
+#~ "brev."
 
 #~ msgid "Mail to meeting"
 #~ msgstr "Brev til møde"
@@ -35740,11 +35673,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Tekst til mærkning af udfolder"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If set, an underline in the text indicates the next character should be "
-#~ "used for the mnemonic accelerator key"
+#~ "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
+#~ "for the mnemonic accelerator key"
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis sat indikerer en understregning i teksten at det næste tegn skal "
-#~ "bruges som genvejstast"
+#~ "Hvis sat indikerer en understregning i teksten at det næste tegn skal bruges "
+#~ "som genvejstast"
 
 #~ msgid "Space to put between the label and the child"
 #~ msgstr "Mellemrum mellem etiketten og barnet"
@@ -35900,8 +35833,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in "
 #~ "folder &quot;{0}&quot;?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Er du sikker på du vil fjerne alle de slettede breve i mappen &quot;{0}"
-#~ "&quot; permanent?"
+#~ "Er du sikker på du vil fjerne alle de slettede breve i mappen "
+#~ "&quot;{0}&quot; permanent?"
 
 #~ msgid "Do you want the operation to be performed also in the subfolders?"
 #~ msgstr "Skal handlingen også udføres i undermapperne?"
@@ -36099,11 +36032,9 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Systemfejl: %s"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A plugin which implements a CORBA interface for accessing mail data "
-#~ "remotely."
+#~ "A plugin which implements a CORBA interface for accessing mail data remotely."
 #~ msgstr ""
-#~ "Et udvidelsesmodul som giver et CORBA-interface til fjernadgang til e-"
-#~ "post."
+#~ "Et udvidelsesmodul som giver et CORBA-interface til fjernadgang til e-post."
 
 #~ msgid "Mail Remote"
 #~ msgstr "Fjernadgang til e-mail"
@@ -36139,8 +36070,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ "All information in these journal entries will be deleted and can not be "
 #~ "restored."
 #~ msgstr ""
-#~ "Al information i disse journalindførsler vil blive slettet og vil ikke "
-#~ "kunne genoprettes."
+#~ "Al information i disse journalindførsler vil blive slettet og vil ikke kunne "
+#~ "genoprettes."
 
 #~ msgid ""
 #~ "All information on this journal entry will be deleted and can not be "
@@ -36156,11 +36087,11 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Er du sikker på du vil slette denne journalindførsel?"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not "
-#~ "know the journal has been deleted."
+#~ "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
+#~ "the journal has been deleted."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis du ikke underretter de øvrige deltagere om at du har slettet "
-#~ "journalen, vil de måske ikke vide det."
+#~ "Hvis du ikke underretter de øvrige deltagere om at du har slettet journalen, "
+#~ "vil de måske ikke vide det."
 
 #~ msgid "This journal entry has been deleted."
 #~ msgstr "Denne journalindførsel er slettet."
@@ -36179,8 +36110,7 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Journalindførslen kunne ikke fjernes pga. en fejl"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You are modifying a recurring journal entry. What would you like to "
-#~ "modify?"
+#~ "You are modifying a recurring journal entry. What would you like to modify?"
 #~ msgstr "Du ændrer en tilbagevendende journalindførsel. Hvad vil du ændre?"
 
 #~ msgid "Journal information"
@@ -36307,15 +36237,14 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "<b>Afsendelse af e-mail:</b>"
 
 #~ msgid ""
-#~ "<small>This page allows you to choose if you want to be notified via a "
-#~ "read receipt when a message you\n"
-#~ "sent is read, and to specify what Evolution should do when someone "
-#~ "requests a receipt from you.</small>"
+#~ "<small>This page allows you to choose if you want to be notified via a read "
+#~ "receipt when a message you\n"
+#~ "sent is read, and to specify what Evolution should do when someone requests "
+#~ "a receipt from you.</small>"
 #~ msgstr ""
-#~ "<small>Denne side lader dig vælge om du ønsker at blive underrettet med "
-#~ "en læsningskvittering, når en besked som du har sendt bliver læst, og at "
-#~ "angive hvad Evolution bør gøre når nogen anmoder om en kvittering fra dig."
-#~ "</small>"
+#~ "<small>Denne side lader dig vælge om du ønsker at blive underrettet med en "
+#~ "læsningskvittering, når en besked som du har sendt bliver læst, og at angive "
+#~ "hvad Evolution bør gøre når nogen anmoder om en kvittering fra dig.</small>"
 
 #~ msgid "Ask me if I want to send back a read receipt"
 #~ msgstr "Spørg mig om jeg ønsker at sende en læsningskvittering tilbage"
@@ -36327,17 +36256,14 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "Læsningskvitteringer"
 
 #~ msgid "Request a read receipt for all messages I send"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bed om en kvittering for at brevet er læst, for alle breve jeg sender"
+#~ msgstr "Bed om en kvittering for at brevet er læst, for alle breve jeg sender"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Unless the message is sent to a mailing list, and not to me personally"
-#~ msgstr ""
-#~ "Med mindre brevet sendes til en postliste, og ikke til mig personligt"
+#~ msgid "Unless the message is sent to a mailing list, and not to me personally"
+#~ msgstr "Med mindre brevet sendes til en postliste, og ikke til mig personligt"
 
 #~ msgid ""
-#~ "When you receive an email with a read receipt request, what should "
-#~ "Evolution do?"
+#~ "When you receive an email with a read receipt request, what should Evolution "
+#~ "do?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Når du modtager et brev med anmodning om læsningskvittering, hvad bør "
 #~ "Evolution gøre?"
@@ -36420,8 +36346,8 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr "<b>Dato og tidspunkt</b>"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The output directory was not found on iPod! Please ensure that iPod has "
-#~ "been correctly set up and try again."
+#~ "The output directory was not found on iPod! Please ensure that iPod has been "
+#~ "correctly set up and try again."
 #~ msgstr ""
 #~ "iPods uddata-mappe blev ikke fundet! Sørg venligst for at iPod er sat "
 #~ "rigtigt op og prøv igen."
@@ -36475,3 +36401,4 @@ msgstr "Importeret certifikat"
 #~ msgstr ""
 #~ "En fil med samme navn eksisterer allerede.\n"
 #~ "Overskriv den?"
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]