[epiphany] Updated Danish translationcommit e374d382d193b1dafbff1799f24ef6b3bd4e3241
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Sun Apr 7 03:43:10 2019 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po | 282 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 141 insertions(+), 141 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 4be14eb7c..01dafb841 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -34,7 +34,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/epiphany/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2019-02-26 20:53+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-24 19:21+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-02-28 19:58+0100\n"
 "Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -97,11 +97,6 @@ msgstr "Gå på nettet"
 msgid "web;browser;internet;"
 msgstr "web;browser;internet;"
 
-#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:13
-msgid "org.gnome.Epiphany"
-msgstr "org.gnome.Epiphany"
-
 #: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:19
 msgid "New Window"
 msgstr "Nyt vindue"
@@ -205,9 +200,10 @@ msgstr "Procesmodel"
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
 msgid ""
-"This option allows to set the process model used. Use “shared-secondary-"
-"process” to use a single web process shared by all the tabs and “one-"
-"secondary-process-per-web-view” to use a different web process for each tab."
+"This option allows to set the process model used. Use "
+"“shared-secondary-process” to use a single web process shared by all the "
+"tabs and “one-secondary-process-per-web-view” to use a different web process "
+"for each tab."
 msgstr ""
 "Denne indstilling gør det muligt at vælge den procesmodel, der vil blive "
 "brugt. Brug “shared-secondary-process” for at lade alle faneblade dele en "
@@ -216,11 +212,11 @@ msgstr ""
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:65
 msgid ""
-"Maximum number of web processes created at the same time when using “one-"
-"secondary-process-per-web-view” model"
+"Maximum number of web processes created at the same time when using "
+"“one-secondary-process-per-web-view” model"
 msgstr ""
-"Maksimalt antal samtidige webprocesser som oprettes ved brug af “one-"
-"secondary-process-per-web-view”-modellen"
+"Maksimalt antal samtidige webprocesser som oprettes ved brug af "
+"“one-secondary-process-per-web-view”-modellen"
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:66
 msgid ""
@@ -259,12 +255,12 @@ msgstr "Fanebladslinjens placering."
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
 msgid ""
 "Controls where the tabs bar is shown. Possible values are “top” (the "
-"default), “bottom”, “left” (vertical tabs with bar on the left) and "
-"“right” (vertical tabs with bar on the right)."
+"default), “bottom”, “left” (vertical tabs with bar on the left) and “right” "
+"(vertical tabs with bar on the right)."
 msgstr ""
-"Angiver hvor fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er "
-"“top” (forvalgt), “bottom”, “left” (lodrette faneblade med linjen til "
-"venstre) og “right” (lodrette faneblade med linjen til højre)."
+"Angiver hvor fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er “top” "
+"(forvalgt), “bottom”, “left” (lodrette faneblade med linjen til venstre) og "
+"“right” (lodrette faneblade med linjen til højre)."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:88
 msgid "The visibility policy for the tabs bar."
@@ -276,10 +272,10 @@ msgid ""
 "bar is always shown), “more-than-one” (the tabs bar is only shown if there’s "
 "two or more tabs) and “never” (the tabs bar is never shown)."
 msgstr ""
-"Angiver hvornår fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er "
-"“always” (fanebladslinjen bliver altid vist), “more-than-"
-"one” (fanebladslinjer bliver altid vist hvis der er mere end et faneblad) og "
-"“never” (fanebladslinjen bliver aldrig vist)."
+"Angiver hvornår fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er “always” "
+"(fanebladslinjen bliver altid vist), “more-than-one” (fanebladslinjer bliver "
+"altid vist hvis der er mere end et faneblad) og “never” (fanebladslinjen "
+"bliver aldrig vist)."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:93
 msgid "Keep window open when closing last tab"
@@ -336,8 +332,8 @@ msgid ""
 "A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
 msgstr ""
-"En værdi som vil blive brugt til at overskrive sans serif-"
-"skrivebordsskrifttype når use-gnome-fonts er indstillet."
+"En værdi som vil blive brugt til at overskrive sans "
+"serif-skrivebordsskrifttype når use-gnome-fonts er indstillet."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:126
 msgid "Custom serif font"
@@ -409,8 +405,8 @@ msgid ""
 "Where to accept cookies from. Possible values are “always”, “no-third-party” "
 "and “never”."
 msgstr ""
-"Hvor cookies skal accepteres fra. Mulige værdier er “always”, “no-third-"
-"party”, “never”."
+"Hvor cookies skal accepteres fra. Mulige værdier er “always”, "
+"“no-third-party”, “never”."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:161
 msgid "Allow popups"
@@ -530,7 +526,8 @@ msgstr "Nøgle til Google Safe Browsing API"
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:216
 msgid "The API key used to access the Google Safe Browsing API v4."
-msgstr "API-nøgle der bruges til at få adgang til Google Safe Browsing API v4."
+msgstr ""
+"API-nøgle der bruges til at få adgang til Google Safe Browsing API v4."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:220
 msgid "Default zoom level for new pages"
@@ -600,8 +597,8 @@ msgstr ""
 "nødvendig for at opnå en acceptabel ydelse på indlejrede enheder, men det "
 "øger forbruget af hukommelse og kan udvise alvorlige hardwarespecifikke fejl "
 "i grafikkortdriveren. Når politikken er “on-demand”, vil "
-"hardwareacceleration kun blive brugt, når det kræves til at vise 3D-"
-"transformeringer."
+"hardwareacceleration kun blive brugt, når det kræves til at vise "
+"3D-transformeringer."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:251
 msgid "Web application additional URLs"
@@ -831,7 +828,8 @@ msgstr ""
 "Tidsstemplet hvor seneste synkronisering af åbne faneblade blev foretaget."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:400
-msgid "Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
+msgid ""
+"Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Beslutning, der skal anvendes, når der anmodes om mikrofontilladelse til "
 "denne vært"
@@ -846,8 +844,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "anvende brugerens mikrofon. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, "
-"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:405
 msgid ""
@@ -865,8 +863,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "indhente oplysninger om brugerens placering. Standarden “undecided” (ikke "
-"besluttet) betyder, at browseren skal spørge brugeren om lov, mens "
-"“allow” (tillad) og “deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"besluttet) betyder, at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” "
+"(tillad) og “deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:410
 msgid ""
@@ -884,8 +882,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "vise påmindelser. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, at "
-"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:415
 msgid ""
@@ -903,8 +901,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "gemme adgangskoder. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, at "
-"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:420
 msgid "Decision to apply when webcam permission is requested for this host"
@@ -921,8 +919,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "anvende brugerens webcam. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, "
-"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
 #: embed/ephy-about-handler.c:116 embed/ephy-about-handler.c:118
 msgid "Memory usage"
@@ -1494,7 +1492,8 @@ msgstr "Indlæser …"
 #: embed/ephy-web-view.c:2068
 msgid ""
 "This website presented identification that belongs to a different website."
-msgstr "Dette websted har givet identifikation, som tilhører et andet websted."
+msgstr ""
+"Dette websted har givet identifikation, som tilhører et andet websted."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
 #: embed/ephy-web-view.c:2073
@@ -1507,7 +1506,8 @@ msgstr ""
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
 #: embed/ephy-web-view.c:2078
-msgid "This website’s identification was not issued by a trusted organization."
+msgid ""
+"This website’s identification was not issued by a trusted organization."
 msgstr "Webstedets identifikation er ikke udstedt af en betroet organisation."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
@@ -1607,7 +1607,8 @@ msgstr "Siden %s kan have forårsaget, at Web lukkede uventet."
 #: embed/ephy-web-view.c:2231
 #, c-format
 msgid "If this happens again, please report the problem to the %s developers."
-msgstr "Rapportér venligst problemet til udviklerne af %s, hvis det sker igen."
+msgstr ""
+"Rapportér venligst problemet til udviklerne af %s, hvis det sker igen."
 
 #. Page title when a site cannot be loaded due to a process crash error.
 #: embed/ephy-web-view.c:2269
@@ -1900,7 +1901,8 @@ msgstr "Kunne ikke hente legitimationsoplysninger til lagring."
 #: lib/sync/ephy-sync-service.c:852 lib/sync/ephy-sync-service.c:967
 #: lib/sync/ephy-sync-service.c:1741
 msgid "Please visit Preferences and sign in again to continue syncing."
-msgstr "Gå til indstillinger og log på igen for at fortsætte synkroniseringen."
+msgstr ""
+"Gå til indstillinger og log på igen for at fortsætte synkroniseringen."
 
 #: lib/sync/ephy-sync-service.c:957
 msgid "The password of your Firefox account seems to have been changed."
@@ -2092,7 +2094,7 @@ msgstr "Starter …"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Annullér"
 
-#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:173 src/resources/gtk/history-dialog.ui:135
+#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:173 src/resources/gtk/history-dialog.ui:128
 msgid "_Open"
 msgstr "_Åbn"
 
@@ -2258,7 +2260,7 @@ msgstr ""
 "Hvis navigeringshistorikken ryddes, vil alle adresser gemt i adresselinjen "
 "blive slettet permanent."
 
-#: src/ephy-history-dialog.c:806
+#: src/ephy-history-dialog.c:812
 msgid "It is not possible to modify history when in incognito mode."
 msgstr ""
 "Det er ikke muligt at ændre historikken, når du er i inkognitotilstand."
@@ -2505,7 +2507,7 @@ msgid "Last synchronized: %s"
 msgstr "Senest synkroniseret: %s"
 
 #. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
-#: src/prefs-dialog.c:298 src/prefs-dialog.c:2278
+#: src/prefs-dialog.c:298 src/prefs-dialog.c:2280
 #, c-format
 msgid "Logged in as %s"
 msgstr "Logget ind som %s"
@@ -2533,44 +2535,44 @@ msgstr[1] "Systemets sprog (%s)"
 msgid "Language"
 msgstr "Sprog"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1651
+#: src/prefs-dialog.c:1653
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Vælg en mappe"
 
-#: src/prefs-dialog.c:2114
+#: src/prefs-dialog.c:2116
 msgid "Sans"
 msgstr "Sans"
 
-#: src/prefs-dialog.c:2115
+#: src/prefs-dialog.c:2117
 msgid "Serif"
 msgstr "Serif"
 
-#: src/prefs-dialog.c:2119
+#: src/prefs-dialog.c:2121
 msgid "Light"
 msgstr "Lys"
 
-#: src/prefs-dialog.c:2120
+#: src/prefs-dialog.c:2122
 msgid "Dark"
 msgstr "Mørk"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1355
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1426
 msgid "Executes only the n-th migration step"
 msgstr "Udfører kun det n'te migreringstrin"
 
 # Der tales ganske vist om "migratoren" som værende den ting som udfører handlingen, men jeg tror at denne 
oversættelse går alligevel
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1357
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1428
 msgid "Specifies the required version for the migrator"
 msgstr "Specificerer den påkrævede version til migreringen"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1359
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1430
 msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
 msgstr "Specificerer den profil hvor migreringen skal køre"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1379
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1450
 msgid "Web profile migrator"
 msgstr "Profilmigrering for Web"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1380
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1451
 msgid "Web profile migrator options"
 msgstr "Indstillinger for profilmigrering i Web"
 
@@ -2761,15 +2763,15 @@ msgstr "Tekstkodning"
 msgid "Use the encoding specified by the document"
 msgstr "Brug den kodning, der er angivet af dokumentet"
 
-#: src/resources/gtk/encoding-dialog.ui:98
+#: src/resources/gtk/encoding-dialog.ui:99
 msgid "Recent encodings"
 msgstr "Seneste kodninger"
 
-#: src/resources/gtk/encoding-dialog.ui:150
+#: src/resources/gtk/encoding-dialog.ui:151
 msgid "Related encodings"
 msgstr "Tilhørende kodninger"
 
-#: src/resources/gtk/encoding-dialog.ui:192
+#: src/resources/gtk/encoding-dialog.ui:193
 msgid "Show all…"
 msgstr "Vis alle …"
 
@@ -2785,11 +2787,11 @@ msgstr "Ryd _alle"
 msgid "Search history"
 msgstr "Søgehistorik"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:149
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:137
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Kopiér placering"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:163
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:146
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slet"
 
@@ -3644,8 +3646,9 @@ msgstr ""
 "scootergrisen\n"
 "Alan Mortensen\n"
 "\n"
-"Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
-"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk";
+"Dansk-gruppen\n"
+"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
+"E-mail <dansk dansk-gruppen dk>"
 
 #: src/window-commands.c:619
 msgid "Current maintainers"
@@ -3669,7 +3672,8 @@ msgstr "Bidragydere"
 
 #: src/window-commands.c:1234
 #, c-format
-msgid "A web application named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
+msgid ""
+"A web application named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr ""
 "Et webprogram ved navn “%s” eksisterer allerede. Ønsker du at erstatte det?"
 
@@ -3734,47 +3738,50 @@ msgstr ""
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Aktivér"
 
+#~ msgid "org.gnome.Epiphany"
+#~ msgstr "org.gnome.Epiphany"
+
 #~ msgid "URL Search"
 #~ msgstr "URL-søgning"
 
 #~ msgid ""
-#~ "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
-#~ "search-engines instead."
+#~ "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use "
+#~ "/org/gnome/epiphany/search-engines instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /org/gnome/epiphany/"
-#~ "search-engines i stedet for."
+#~ "FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+#~ "/org/gnome/epiphany/search-engines i stedet for."
 
 #~ msgid ""
-#~ "String that will be used as user agent, to identify the browser to the "
-#~ "web servers. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/"
-#~ "gnome/epiphany/web/user-agent instead."
+#~ "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
+#~ "servers. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use "
+#~ "/org/gnome/epiphany/web/user-agent instead."
 #~ msgstr ""
 #~ "Streng som vil blive brugt som brugeragent til at identificere browseren "
-#~ "over for webservere. FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. "
-#~ "Brug /org/gnome/epiphany/web/user-agent i stedet for."
+#~ "over for webservere. FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+#~ "/org/gnome/epiphany/web/user-agent i stedet for."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether to store and prefill passwords in websites. DEPRECATED: This key "
-#~ "is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
+#~ "Whether to store and prefill passwords in websites. DEPRECATED: This key is "
+#~ "deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
 #~ "instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "Om adgangskoder på websteder skal gemmes og udfyldes på forhånd. "
-#~ "FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /org/gnome/epiphany/"
-#~ "web/remember-passwords i stedet for."
+#~ "Om adgangskoder på websteder skal gemmes og udfyldes på forhånd. FORÆLDET: "
+#~ "Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+#~ "/org/gnome/epiphany/web/remember-passwords i stedet for."
 
 #~ msgid ""
-#~ "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
-#~ "web/enable-smooth-scrolling instead."
+#~ "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use "
+#~ "/org/gnome/epiphany/web/enable-smooth-scrolling instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /org/gnome/epiphany/"
-#~ "web/enable-smooth-scrolling i stedet for."
+#~ "FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+#~ "/org/gnome/epiphany/web/enable-smooth-scrolling i stedet for."
 
 #~ msgid ""
-#~ "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
-#~ "sync/ instead."
+#~ "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use "
+#~ "/org/gnome/epiphany/sync/ instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /org/gnome/epiphany/"
-#~ "sync/ i stedet for."
+#~ "FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+#~ "/org/gnome/epiphany/sync/ i stedet for."
 
 #~ msgid "You are connected to %s"
 #~ msgstr "Du er forbundet til %s"
@@ -3851,9 +3858,8 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Automatisk hentede filer"
 
 #~ msgid ""
-#~ "When files cannot be opened by the browser they are automatically "
-#~ "downloaded to the download folder and opened with the appropriate "
-#~ "application."
+#~ "When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
+#~ "to the download folder and opened with the appropriate application."
 #~ msgstr ""
 #~ "Når filer ikke kan åbnes af browseren, bliver de automatisk hentet til "
 #~ "overføringsmappen og åbnet med det rigtige program."
@@ -3938,8 +3944,8 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Forlad ikke denne side, før du har fuldført bekræftelsen."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Web 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration "
-#~ "to ~/.config/epiphany"
+#~ "Web 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration to "
+#~ "~/.config/epiphany"
 #~ msgstr ""
 #~ "Epiphany 3.6 har udfaset denne mappe og har prøvet at migrere "
 #~ "konfigurationen til ~/.config/epiphany"
@@ -4009,15 +4015,15 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ "[Deprecated] This setting is deprecated, use 'tabs-bar-visibility-policy' "
 #~ "instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "[Udfaset] Denne indstilling er udfaset, brug “tabs-bar-visibility-policy” "
-#~ "i stedet."
+#~ "[Udfaset] Denne indstilling er udfaset, brug “tabs-bar-visibility-policy” i "
+#~ "stedet."
 
 #~ msgid "Visibility of the downloads window"
 #~ msgstr "Downloadvinduets synlighed"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Hide or show the downloads window. When hidden, a notification will be "
-#~ "shown when new downloads are started."
+#~ "Hide or show the downloads window. When hidden, a notification will be shown "
+#~ "when new downloads are started."
 #~ msgstr ""
 #~ "Vis eller skjul downloadvinduet. Når det er skjult vil der blive vist en "
 #~ "bemærkning når nye downloads påbegyndes."
@@ -4026,8 +4032,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Brug selvvalgte farver"
 
 #~ msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
-#~ msgstr ""
-#~ "Brug de selvvalgte farver i stedet for de farver som siden beder om."
+#~ msgstr "Brug de selvvalgte farver i stedet for de farver som siden beder om."
 
 #~ msgid "Use own fonts"
 #~ msgstr "Brug egne skrifttyper"
@@ -4043,22 +4048,21 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Billedanimationstilstand"
 
 #~ msgid ""
-#~ "How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" "
-#~ "and \"disabled\"."
+#~ "How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
+#~ "\"disabled\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvordan animerede billeder præsenteres. Mulige værdier er “normal”, "
-#~ "“once” og “disabled”."
+#~ "Hvordan animerede billeder præsenteres. Mulige værdier er “normal”, “once” "
+#~ "og “disabled”."
 
 #~ msgid "Enable JavaScript"
 #~ msgstr "Aktivér JavaScript"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether to tell websites that we do not wish to be tracked. Please note "
-#~ "that web pages are not forced to follow this setting."
+#~ "Whether to tell websites that we do not wish to be tracked. Please note that "
+#~ "web pages are not forced to follow this setting."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvorvidt websteder skal informeres om at vi ikke ønsker at blive sporet. "
-#~ "Bemærk venligst at websider ikke er tvunget til at følge denne "
-#~ "indstilling."
+#~ "Bemærk venligst at websider ikke er tvunget til at følge denne indstilling."
 
 #~ msgid "Whether to show the title column in the bookmarks window."
 #~ msgstr "Om titelkolonnen skal vises i bogmærkevinduet."
@@ -4071,8 +4075,8 @@ msgstr "_Aktivér"
 
 #~ msgid ""
 #~ "<p>The site at <strong>%s</strong> may have caused Web to close "
-#~ "unexpectedly.</p><p>If this happens again, please report the problem to "
-#~ "the <strong>%s</strong>  developers.</p>"
+#~ "unexpectedly.</p><p>If this happens again, please report the problem to the "
+#~ "<strong>%s</strong>  developers.</p>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Webstedet på adressen <strong>%s</strong> har måske forårsaget at Web "
 #~ "lukkedes uventet.</p><p>Hvis det sker igen, så gør venligst udviklerne af "
@@ -4106,7 +4110,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
 #~ msgstr "Træk og slip dette ikon for at oprette et link til denne side"
 
-# Entalsversionen er nok ikke så relevant og man må antage at grunden til at det er en flertalsstreng er af 
hensyn til sprog hvor der er flere forskellige flertalsformer
+#~ # Entalsversionen er nok ikke så relevant og man må antage at grunden til at det er en flertalsstreng er 
af hensyn til sprog hvor der er flere forskellige flertalsformer
 #~ msgid "%d bookmark is similar"
 #~ msgid_plural "%d bookmarks are similar"
 #~ msgstr[0] "%d bogmærke ligner sig selv"
@@ -4140,7 +4144,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Not Categorized"
 #~ msgstr "Ikke kategoriseret"
 
-# scootergrisen: måske "nærliggende steder"
+#~ # scootergrisen: måske "nærliggende steder"
 #~ msgctxt "bookmarks"
 #~ msgid "Nearby Sites"
 #~ msgstr "Lokale steder"
@@ -4246,12 +4250,10 @@ msgstr "_Aktivér"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
-#~ "unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be "
-#~ "deleted."
+#~ "unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ved at slette dette emne vil alle dets bogmærker miste deres "
-#~ "kategorisering, med mindre de også tilhøre andre emner. Bogmærkerne vil "
-#~ "ikke blive slettet."
+#~ "Ved at slette dette emne vil alle dets bogmærker miste deres kategorisering, "
+#~ "med mindre de også tilhøre andre emner. Bogmærkerne vil ikke blive slettet."
 
 #~ msgid "_Delete Topic"
 #~ msgstr "_Slet emne"
@@ -4275,11 +4277,11 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Importering mislykkedes"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is "
-#~ "corrupted or of an unsupported type."
+#~ "The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
+#~ "or of an unsupported type."
 #~ msgstr ""
-#~ "Bogmærkerne fra “%s” kunne ikke importeres fordi filen er ødelagt eller "
-#~ "dens type ikke er understøttet."
+#~ "Bogmærkerne fra “%s” kunne ikke importeres fordi filen er ødelagt eller dens "
+#~ "type ikke er understøttet."
 
 #~ msgid "Import Bookmarks from File"
 #~ msgstr "Importér bogmærker fra fil"
@@ -4349,12 +4351,12 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Vælg de personlige oplysninger som du ønsker at fjerne"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You are about to clear personal data that is stored about the web pages "
-#~ "you have visited. Check the types of information that you want to remove:"
+#~ "You are about to clear personal data that is stored about the web pages you "
+#~ "have visited. Check the types of information that you want to remove:"
 #~ msgstr ""
-#~ "Du skal til at fjerne personlige oplysninger, som er blevet opbevaret om "
-#~ "de hjemmesider du har besøgt. Kontrollér typerne af information som du "
-#~ "ønsker at fjerne:"
+#~ "Du skal til at fjerne personlige oplysninger, som er blevet opbevaret om de "
+#~ "hjemmesider du har besøgt. Kontrollér typerne af information som du ønsker "
+#~ "at fjerne:"
 
 #~ msgid "Coo_kies"
 #~ msgstr "Coo_kies"
@@ -4467,7 +4469,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Go to most visited"
 #~ msgstr "Gå til mest besøgte"
 
-#  Jeg kan ikke længere se noget kad-tilvalg Kenneth 2014-03-15
+#~ #  Jeg kan ikke længere se noget kad-tilvalg Kenneth 2014-03-15
 #~ msgid "https://duckduckgo.com/?t=epiphany";
 #~ msgstr "https://duckduckgo.com/?t=epiphany&amp;kl=dk-da";
 
@@ -4475,17 +4477,17 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Dette er muligvis ikke den rigtige %s."
 
 #~ msgid ""
-#~ "When you try to connect securely, websites present identification to "
-#~ "prove that your connection has not been maliciously intercepted. There is "
+#~ "When you try to connect securely, websites present identification to prove "
+#~ "that your connection has not been maliciously intercepted. There is "
 #~ "something wrong with this website’s identification:"
 #~ msgstr ""
 #~ "Når du forsøger at forbinde sikkert, vil websteder afgive identifikation, "
-#~ "som beviser, at din forbindelse ikke på ondsindet vis er blevet "
-#~ "opsnappet. Der er noget galt med dette websteds identifikation:"
+#~ "som beviser, at din forbindelse ikke på ondsindet vis er blevet opsnappet. "
+#~ "Der er noget galt med dette websteds identifikation:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A third party may have hijacked your connection. You should continue only "
-#~ "if you know there is a good reason why this website does not use trusted "
+#~ "A third party may have hijacked your connection. You should continue only if "
+#~ "you know there is a good reason why this website does not use trusted "
 #~ "identification."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det er muligt at en tredjepart har kapret din forbindelse. Du bør kun "
@@ -4493,11 +4495,10 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ "bruger betroet identifikation."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do "
-#~ "this."
+#~ "Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this."
 #~ msgstr ""
-#~ "Legitime banker, butikker og andre offentlige websteder vil ikke bede dig "
-#~ "om at gøre dette."
+#~ "Legitime banker, butikker og andre offentlige websteder vil ikke bede dig om "
+#~ "at gøre dette."
 
 #~ msgid "Look out!"
 #~ msgstr "Pas på!"
@@ -4510,10 +4511,9 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Hovedadgangskode påkrævet"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The passwords from the previous version are locked with a master "
-#~ "password. If you want to import them, please enter your master password "
-#~ "below."
+#~ "The passwords from the previous version are locked with a master password. "
+#~ "If you want to import them, please enter your master password below."
 #~ msgstr ""
-#~ "Adgangskoderne fra forrige version er låst med en hovedadgangskode. Hvis "
-#~ "du ønsker at importere dem, så indtast venligst din hovedadgangskode "
-#~ "herunder."
+#~ "Adgangskoderne fra forrige version er låst med en hovedadgangskode. Hvis du "
+#~ "ønsker at importere dem, så indtast venligst din hovedadgangskode herunder."
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]