[seahorse] Update Swedish translationcommit 13b1979b89cc8964868fe1490ff4e1f6944bf625
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Jul 17 10:27:22 2018 +0000

    Update Swedish translation

 help/sv/sv.po | 26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index aae67fdf..78e5cc54 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -1,20 +1,21 @@
 # Swedish translation for seahorse.
-# Copyright © 2016 seahorse's COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright © 2016, 2018 seahorse's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the seahorse package.
 # Isak Östlund <translate catnip nu>, 2016.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: seahorse\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-22 22:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-26 19:59+0200\n"
-"Last-Translator: Isak Östlund <translate catnip nu>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-13 17:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-17 12:26+0200\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
@@ -2526,7 +2527,8 @@ msgid "To change the primary user ID in a PGP key:"
 msgstr "För att ändra den primära användaridentiteten för en PGP-nyckel:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/pgp-userid-primary.page:35 C/subkeys-add.page:34
+#: C/pgp-userid-primary.page:35 C/pgp-userid-remove.page:34
+#: C/subkeys-add.page:34
 msgid "Select the <gui>Personal PGP key</gui> from the list."
 msgstr "Välj <gui>Personlig PGP-nyckel</gui> från listan."
 
@@ -2590,11 +2592,6 @@ msgstr ""
 msgid "To remove a user ID from a PGP key:"
 msgstr "För att ta bort en användaridentitet från en PGP-nyckel:"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/pgp-userid-remove.page:34
-msgid "Select the <gui>Personal PGP key</gui> list."
-msgstr "Välj listan <gui>Personlig PGP-nyckel</gui>."
-
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/pgp-userid-remove.page:37
 msgid ""
@@ -2706,13 +2703,13 @@ msgstr ""
 #: C/ssh-connect-remote.page:45 C/ssh-create.page:106
 msgid ""
 "The program will now attempt to connect to the specified <gui>Server "
-"address</gui> with the entered <gui>Login Name</gui>.If there are any "
+"address</gui> with the entered <gui>Login Name</gui>. If there are any "
 "problems in accessing the remote computer, a pop-up window will appear that "
 "explains the problem, and you can try again. Make sure that you have a "
 "network connection and that the remote computer is on and accessible."
 msgstr ""
 "Programmet kommer nu att försöka ansluta till servern angiven i "
-"<gui>Serveradress</gui> med valt <gui>Inloggningsnamn</gui>.Om programmet "
+"<gui>Serveradress</gui> med valt <gui>Inloggningsnamn</gui>. Om programmet "
 "stöter på problem vid anslutningen till den fjärranslutna datorn så visas "
 "ett poppuppfönster som förklarar problemet och du kan försöka igen. Se till "
 "att du har en internetanslutning och att den fjärranslutna datorn är igång "
@@ -3225,3 +3222,6 @@ msgstr ""
 "Om du har <link xref=\"pgp-publish\">publicerat</link> din undernyckel så "
 "måste du <link xref=\"pgp-sync\">synkronisera</link> den mot nyckelservrar "
 "efter den spärras för att spärrningen ska gälla på alla kopior av nyckeln."
+
+#~ msgid "Select the <gui>Personal PGP key</gui> list."
+#~ msgstr "Välj listan <gui>Personlig PGP-nyckel</gui>."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]