[grilo-plugins] Update Polish translationcommit 46273f83a611be3c94ba263f52504c7795ca29dd
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri Jul 6 15:56:02 2018 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po | 354 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 177 insertions(+), 177 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 1cd1d88..1ccd2b4 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Polish translation for grilo-plugins.
-# Copyright © 2013-2016 the grilo-plugins authors.
+# Copyright © 2013-2018 the grilo-plugins authors.
 # This file is distributed under the same license as the grilo-plugins package.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2013-2016.
-# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2013-2016.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2013-2018.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2013-2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grilo-plugins\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-22 21:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-22 21:30+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/grilo-plugins/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-07-06 09:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-06 15:55+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -19,604 +19,604 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:65
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:65
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:66
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:66
 msgid "A source for organizing media bookmarks"
 msgstr "Źródło do organizowania zakładek multimediów"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:434
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:434
 msgid "Failed to get bookmark metadata"
 msgstr "Pobranie metadanych zakładki się nie powiodło"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:464 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:481
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:464 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:481
 #, c-format
 msgid "Failed to find bookmarks: %s"
 msgstr "Odnalezienie zakładek się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:633 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:828
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:860 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:892
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:633 src/podcasts/grl-podcasts.c:826
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:858 src/podcasts/grl-podcasts.c:890
 #, c-format
 msgid "Failed to remove: %s"
 msgstr "Usunięcie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:773 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:933
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:966 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1811
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:773 src/podcasts/grl-podcasts.c:931
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:964 src/podcasts/grl-podcasts.c:1811
 #, c-format
 msgid "Failed to store: %s"
 msgstr "Przechowanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:847 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:882
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:913 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:971
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:869
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1667 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1711
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1745 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1780
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:847 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:882
+#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:913 src/bookmarks/grl-bookmarks.c:971
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:881 src/podcasts/grl-podcasts.c:1667
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1711 src/podcasts/grl-podcasts.c:1745
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1780
 msgid "No database connection"
 msgstr "Brak połączenia z bazą danych"
 
-#: ../src/chromaprint/grl-chromaprint.c:46
+#: src/chromaprint/grl-chromaprint.c:46
 msgid "A plugin to get metadata using gstreamer framework"
 msgstr "Wtyczka do pobierania metadanych używając biblioteki GStreamer"
 
-#: ../src/dleyna/grl-dleyna-source.c:34
+#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:34
 #, c-format
-msgid "A source for browsing the DLNA server '%s'"
+msgid "A source for browsing the DLNA server “%s”"
 msgstr "Źródło do przeglądania serwera DLNA „%s”"
 
-#: ../src/dleyna/grl-dleyna-source.c:278
+#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:278
 msgid "Upload failed, target source destroyed"
 msgstr "Wysłanie się nie powiodło, zniszczono źródło docelowe"
 
-#: ../src/dleyna/grl-dleyna-source.c:380
+#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:380
 #, c-format
-msgid "Upload failed, '%s', transferred %lu of %lu bytes"
-msgstr "Wysłanie się nie powiodło, „%s”, przesłano %lu z %lu bajtów"
+msgid "Upload failed, “%s”, transferred %lu of %lu bytes"
+msgstr "Wysłanie się nie powiodło, „%s”, przesłano %lu z %lu B"
 
-#: ../src/dleyna/grl-dleyna-source.c:881
+#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:885
 #, c-format
 msgid "Failed to retrieve item properties (BrowseObjects error %d: %s)"
 msgstr ""
 "Pobranie właściwości elementu się nie powiodło (błąd BrowseObjects %d: %s)"
 
-#: ../src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1520
+#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1524
 #, c-format
 msgid "Upload failed, URL missing on the media object to be transferred"
 msgstr ""
 "Wysłanie się nie powiodło, brak adresu URL na obiekcie multimediów do "
 "przesłania"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap.c:50
+#: src/dmap/grl-daap.c:50
 #, c-format
-msgid "A source for browsing the DAAP server '%s'"
+msgid "A source for browsing the DAAP server “%s”"
 msgstr "Źródło do przeglądania serwera DAAP „%s”"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:62 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:795
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:121
+#: src/dmap/grl-daap-db.c:62 src/jamendo/grl-jamendo.c:795
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:127
 msgid "Albums"
 msgstr "Albumy"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:64 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:784
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:120
+#: src/dmap/grl-daap-db.c:64 src/jamendo/grl-jamendo.c:784
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:126
 msgid "Artists"
 msgstr "Wykonawcy"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:285 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1122
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1233 ../src/magnatune/grl-magnatune.c:841
+#: src/dmap/grl-daap-db.c:292 src/jamendo/grl-jamendo.c:1122
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1233 src/magnatune/grl-magnatune.c:873
 #, c-format
 msgid "Invalid container identifier %s"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontenera %s"
 
-#: ../src/dmap/grl-dpap.c:50
+#: src/dmap/grl-dpap.c:50
 #, c-format
-msgid "A source for browsing the DPAP server '%s'"
+msgid "A source for browsing the DPAP server “%s”"
 msgstr "Źródło do przeglądania serwera DPAP „%s”"
 
-#: ../src/dmap/grl-dpap-db.c:36
+#: src/dmap/grl-dpap-db.c:36
 msgid "Photos"
 msgstr "Zdjęcia"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:58
+#: src/filesystem/grl-filesystem.c:58
 msgid "Filesystem"
 msgstr "System plików"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:59
+#: src/filesystem/grl-filesystem.c:59
 msgid "A source for browsing the filesystem"
 msgstr "Źródło do przeglądania systemu plików"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:1179
+#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1179
 #, c-format
 msgid "File %s does not exist"
 msgstr "Plik %s nie istnieje"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:1257 ../src/youtube/grl-youtube.c:1520
+#: src/filesystem/grl-filesystem.c:1257 src/youtube/grl-youtube.c:1512
 #, c-format
 msgid "Cannot get media from %s"
 msgstr "Nie można pobrać multimediów z %s"
 
-#: ../src/flickr/grl-flickr.c:61
+#: src/flickr/grl-flickr.c:63
 msgid "A source for browsing and searching Flickr photos"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania zdjęć w serwisie Flickr"
 
 #. "%s" is a full user name, like "John Doe"
-#: ../src/flickr/grl-flickr.c:65
+#: src/flickr/grl-flickr.c:67
 #, c-format
-msgid "%s's Flickr"
+msgid "%s’s Flickr"
 msgstr "Flickr użytkownika %s"
 
 #. "%s" is a full user name, like "John Doe"
-#: ../src/flickr/grl-flickr.c:67
+#: src/flickr/grl-flickr.c:69
 #, c-format
-msgid "A source for browsing and searching %s's flickr photos"
+msgid "A source for browsing and searching %s’s flickr photos"
 msgstr ""
 "Źródło do przeglądania i przeszukiwania zdjęć użytkownika %s w serwisie "
 "Flickr"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:48
+#: src/freebox/grl-freebox.c:48
 msgid "Freebox TV"
 msgstr "Freebox TV"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:49
+#: src/freebox/grl-freebox.c:49
 msgid "A source for browsing Freebox TV channels"
 msgstr "Źródło do przeglądania kanałów telewizyjnych Freebox"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:52
+#: src/freebox/grl-freebox.c:52
 msgid "Freebox Radio"
 msgstr "Freebox Radio"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:53
+#: src/freebox/grl-freebox.c:53
 msgid "A source for browsing Freebox radio channels"
 msgstr "Źródło do przeglądania kanałów radiowych Freebox"
 
-#: ../src/gravatar/grl-gravatar.c:46
+#: src/gravatar/grl-gravatar.c:46
 msgid "Avatar provider from Gravatar"
 msgstr "Dostarczanie awatarów z serwisu Gravatar"
 
-#: ../src/gravatar/grl-gravatar.c:47
+#: src/gravatar/grl-gravatar.c:47
 msgid "A plugin to get avatars for artist and author fields"
 msgstr "Wtyczka do pobierania awatarów dla pól wykonawcy i autora"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:91
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:91
 msgid "A source for browsing and searching Jamendo music"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania muzyki w serwisie Jamendo"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:149
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:149
 msgid "Albums of the week"
 msgstr "Albumy tygodnia"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:151
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:151
 msgid "Tracks of the week"
 msgstr "Ścieżki tygodnia"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:153
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:153
 msgid "New releases"
 msgstr "Nowe wydania"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:155
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:155
 msgid "Top artists"
 msgstr "Najczęściej odsłuchiwani wykonawcy"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:157
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:157
 msgid "Top albums"
 msgstr "Najczęściej odsłuchiwane albumy"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:159
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:159
 msgid "Top tracks"
 msgstr "Najczęściej odsłuchiwane ścieżki"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:348 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:708
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:416 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:470
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:348 src/jamendo/grl-jamendo.c:708
+#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:416 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:470
 msgid "Failed to parse response"
 msgstr "Przetworzenie odpowiedzi się nie powiodło"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:356 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:363
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1368 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:424
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:356 src/jamendo/grl-jamendo.c:363
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1368 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:424
 msgid "Empty response"
 msgstr "Pusta odpowiedź"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:677 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:558
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:677 src/shoutcast/grl-shoutcast.c:558
 #, c-format
 msgid "Failed to connect: %s"
 msgstr "Połączenie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:806
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:806
 msgid "Feeds"
 msgstr "Kanały"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:990 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1035
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1062
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:990 src/jamendo/grl-jamendo.c:1035
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1062
 #, c-format
 msgid "Invalid identifier %s"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator %s"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1049 ../src/youtube/grl-youtube.c:1112
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:1245 ../src/youtube/grl-youtube.c:1457
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1049 src/youtube/grl-youtube.c:1104
+#: src/youtube/grl-youtube.c:1237 src/youtube/grl-youtube.c:1449
 #, c-format
 msgid "Invalid category identifier %s"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kategorii %s"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1228
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1228
 #, c-format
 msgid "Failed to browse: %s is a track"
 msgstr "Przeglądanie się nie powiodło: %s jest ścieżką"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1287
+#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1287
 #, c-format
-msgid "Malformed query \"%s\""
+msgid "Malformed query “%s”"
 msgstr "Błędnie sformatowane zapytanie „%s”"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:42
+#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:42
 msgid "Local Metadata Provider"
 msgstr "Dostarczanie lokalnych metadanych"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:43
+#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:43
 msgid "A source providing locally available metadata"
 msgstr "Źródło dostarczające lokalnie dostępne metadane"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:388
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:779 ../src/raitv/grl-raitv.c:874
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:527
+#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:388
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:791 src/raitv/grl-raitv.c:878
+#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:530
 #, c-format
 msgid "Failed to resolve: %s"
 msgstr "Rozwiązanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:682
+#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:682
 msgid "Cannot resolve any of the given keys"
 msgstr "Nie można rozwiązać żadnego z podanych kluczy"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:686
+#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:686
 msgid "A GIO supported URL for images is required"
 msgstr "Wymagany jest adres URL dla obrazów obsługiwany przez bibliotekę GIO"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:122
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:128
 msgid "Genres"
 msgstr "Gatunki"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:130
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:136
 msgid "A source for browsing music"
 msgstr "Źródło do przeglądania muzyki"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:422
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:428
 #, c-format
 msgid "Failed to get database from magnatune: %s"
 msgstr "Pobranie bazy danych ze sklepu Magnatune się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:452
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:458
 #, c-format
-msgid "Failed to save database from magnatune - '%s'"
-msgstr "Zapisanie bazy danych ze sklepu Magnatune się nie powiodło - „%s”"
+msgid "Failed to save database from magnatune: “%s”"
+msgstr "Zapisanie bazy danych ze sklepu Magnatune się nie powiodło: „%s”"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:697
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:729
 #, c-format
 msgid "Failed to get table from magnatune db: %s"
 msgstr "Pobranie tablicy z bazy danych sklepu Magnatune się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:713
+#: src/magnatune/grl-magnatune.c:745
 #, c-format
 msgid "Fail before returning media to user: %s"
 msgstr "Niepowodzenie przed zwróceniem multimediów do użytkownika: %s"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:45
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:45
 msgid "Metadata Store"
 msgstr "Przechowalnia metadanych"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:46
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:46
 msgid "A plugin for storing extra metadata information"
 msgstr "Wtyczka do przechowywania dodatkowych informacji o metadanych"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:593
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:612
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:824
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:637
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:605
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:624
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:836
+#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:640
 #, c-format
 msgid "Failed to update metadata: %s"
 msgstr "Zaktualizowanie metadanych się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:594
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:606
 msgid "specified keys are not writable"
 msgstr "podane klucze nie są zapisywalne"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:634
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:646
 msgid "Failed to update metadata"
 msgstr "Zaktualizowanie metadanych się nie powiodło"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:780
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:825
-msgid "\"source-id\" not available"
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:792
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:837
+msgid "“source-id” not available"
 msgstr "„source-id” jest niedostępne"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:800
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:812
 msgid "Failed to resolve"
 msgstr "Rozwiązanie się nie powiodło"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:937
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:974 ../src/raitv/grl-raitv.c:432
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:756 ../src/vimeo/grl-vimeo.c:547
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:949
+#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:986 src/raitv/grl-raitv.c:432
+#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:756 src/vimeo/grl-vimeo.c:547
 #, c-format
 msgid "Failed to search: %s"
 msgstr "Wyszukanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:40
+#: src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:40
 msgid "OpenSubtitles Provider"
 msgstr "Dostarczanie napisów z serwisu OpenSubtitles"
 
-#: ../src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:41
+#: src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:41
 msgid "A source providing a list of subtitles for a video"
 msgstr "Źródło dostarczające listę napisów dla nagrania wideo"
 
-#: ../src/optical-media/grl-optical-media.c:44
+#: src/optical-media/grl-optical-media.c:44
 msgid "Optical Media"
 msgstr "Nośniki optyczny"
 
-#: ../src/optical-media/grl-optical-media.c:45
+#: src/optical-media/grl-optical-media.c:45
 msgid "A source for browsing optical media"
 msgstr "Źródło do przeglądania nośników optycznych"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:153
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:153
 msgid "A source for browsing podcasts"
 msgstr "Źródło do przeglądania podcastów"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:764 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:784
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:762 src/podcasts/grl-podcasts.c:782
 #, c-format
 msgid "Failed to get podcast streams: %s"
 msgstr "Pobranie strumieni podcastu się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1250 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1259
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1269
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1248 src/podcasts/grl-podcasts.c:1257
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1267
 msgid "Failed to parse content"
 msgstr "Przetworzenie treści się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1302
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1302
 msgid "Failed to parse podcast contents"
 msgstr "Przetworzenie treści podcastu się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1457
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1457
 msgid "Failed to get podcast information"
 msgstr "Pobranie informacji o podcaście się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1497 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1517
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1497 src/podcasts/grl-podcasts.c:1517
 #, c-format
 msgid "Failed to get podcasts list: %s"
 msgstr "Pobranie listy podcastów się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1570 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1585
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1570 src/podcasts/grl-podcasts.c:1585
 msgid "Failed to get podcast stream metadata"
 msgstr "Pobranie metadanych strumienia podcastu się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1623
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1623
 msgid "Failed to get podcast metadata"
 msgstr "Pobranie metadanych podcastu się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1807
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1807
 msgid "Cannot create containers. Only feeds are accepted"
 msgstr "Nie można utworzyć kontenerów. Tylko kanały są akceptowane"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1812
+#: src/podcasts/grl-podcasts.c:1812
 msgid "URL required"
 msgstr "Wymagany jest adres URL"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:49 ../src/youtube/grl-youtube.c:78
+#: src/raitv/grl-raitv.c:49 src/youtube/grl-youtube.c:78
 msgid "Most Popular"
 msgstr "Najpopularniejsze"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:52
+#: src/raitv/grl-raitv.c:52
 msgid "Recent"
 msgstr "Ostatnie"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:93
+#: src/raitv/grl-raitv.c:93
 msgid "A source for browsing and searching Rai.tv videos"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania nagrań wideo w serwisie Rai.tv"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:171
+#: src/raitv/grl-raitv.c:171
 msgid "All"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:172
+#: src/raitv/grl-raitv.c:172
 msgid "Black and White"
 msgstr "Czarno-białe"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:173
+#: src/raitv/grl-raitv.c:173
 msgid "Cinema"
 msgstr "Kino"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:174
+#: src/raitv/grl-raitv.c:174
 msgid "Comedians"
-msgstr "Komedie"
+msgstr "Stand-up i kabarety"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:175
+#: src/raitv/grl-raitv.c:175
 msgid "Chronicle"
 msgstr "Kronika"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:176
+#: src/raitv/grl-raitv.c:176
 msgid "Culture"
 msgstr "Kultura"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:177
+#: src/raitv/grl-raitv.c:177
 msgid "Economy"
 msgstr "Ekonomia"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:178
+#: src/raitv/grl-raitv.c:178
 msgid "Fiction"
 msgstr "Fikcja"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:179
+#: src/raitv/grl-raitv.c:179
 msgid "Junior"
 msgstr "Dla dzieci"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:180
+#: src/raitv/grl-raitv.c:180
 msgid "Investigations"
 msgstr "Śledztwa"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:181
+#: src/raitv/grl-raitv.c:181
 msgid "Interviews"
 msgstr "Wywiady"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:182
+#: src/raitv/grl-raitv.c:182
 msgid "Music"
 msgstr "Muzyka"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:183
+#: src/raitv/grl-raitv.c:183
 msgid "News"
 msgstr "Wiadomości"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:184
+#: src/raitv/grl-raitv.c:184
 msgid "Health"
 msgstr "Zdrowie"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:185
+#: src/raitv/grl-raitv.c:185
 msgid "Satire"
 msgstr "Satyra"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:187
+#: src/raitv/grl-raitv.c:187
 msgid "Society"
 msgstr "Społeczeństwo"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:188
+#: src/raitv/grl-raitv.c:188
 msgid "Show"
 msgstr "Seriale"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:189
+#: src/raitv/grl-raitv.c:189
 msgid "Sport"
 msgstr "Sport"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:190
+#: src/raitv/grl-raitv.c:190
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:191
+#: src/raitv/grl-raitv.c:191
 msgid "Politics"
 msgstr "Polityka"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:192
+#: src/raitv/grl-raitv.c:192
 msgid "Leisure"
 msgstr "Wypoczynek"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:193
+#: src/raitv/grl-raitv.c:193
 msgid "Travel"
 msgstr "Podróże"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:625
+#: src/raitv/grl-raitv.c:625
 #, c-format
 msgid "Failed to browse: %s"
 msgstr "Przeglądanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:65
+#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:65
 msgid "A source for browsing SHOUTcast radios"
 msgstr "Źródło do przeglądania stacji radiowych SHOUTcast"
 
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:462
+#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:462
 #, c-format
 msgid "Cannot find media %s"
 msgstr "Nie można odnaleźć multimediów %s"
 
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:757 ../src/vimeo/grl-vimeo.c:548
+#: src/shoutcast/grl-shoutcast.c:757 src/vimeo/grl-vimeo.c:548
 msgid "non-NULL search text is required"
-msgstr "Wymagane jest niepuste wyszukiwanie tekstu"
+msgstr "Wymagany jest niepusty wyszukiwany tekst"
 
-#: ../src/thetvdb/grl-thetvdb.c:98
+#: src/thetvdb/grl-thetvdb.c:98
 msgid "A source for fetching metadata of television shows"
 msgstr "Źródło do pobierania metadanych programów telewizyjnych"
 
-#: ../src/tmdb/grl-tmdb.c:1004
+#: src/tmdb/grl-tmdb.c:1004
 msgid "Remote data does not contain valid identifier"
 msgstr "Zdalne dane nie zawierają prawidłowego identyfikatora"
 
 #. I can haz templatze ??
 #. Only emit this last one if more result than expected
 #. Schedule the next line to parse
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:398
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:481
+#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:401
+#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:484
 #, c-format
 msgid "Failed to query: %s"
 msgstr "Odpytanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:582
+#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:585
 #, c-format
 msgid "Failed to get media from uri: %s"
 msgstr "Pobranie multimediów z adresu URI się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:802
+#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:806
 msgid "Empty query"
 msgstr "Puste zapytanie"
 
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1077
+#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1088
 #, c-format
-msgid "ID '%s' is not known in this source"
+msgid "ID “%s” is not known in this source"
 msgstr "Identyfikator „%s” nie jest znany w tym źródle"
 
-#: ../src/tracker/grl-tracker-source-priv.h:44
+#: src/tracker/grl-tracker-source-priv.h:44
 msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker"
 msgstr ""
 "Wtyczka do przeszukiwania treści multimedialnych używając programu Tracker"
 
-#: ../src/tracker/grl-tracker-utils.c:691
+#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:738
 #, c-format
-msgid "Removable - %s"
+msgid "Removable — %s"
 msgstr "Wymienne — %s"
 
-#: ../src/tracker/grl-tracker-utils.c:703
+#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:750
 msgid "Local files"
 msgstr "Lokalne pliki"
 
-#: ../src/vimeo/grl-vimeo.c:56
+#: src/vimeo/grl-vimeo.c:56
 msgid "A source for browsing and searching Vimeo videos"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania nagrań wideo w serwisie Vimeo"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:60
+#: src/youtube/grl-youtube.c:60
 msgid "Standard feeds"
 msgstr "Standardowe kanały"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:63
+#: src/youtube/grl-youtube.c:63
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategorie"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:69
+#: src/youtube/grl-youtube.c:69
 msgid "Top Rated"
 msgstr "Najwyżej oceniane"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:72
+#: src/youtube/grl-youtube.c:72
 msgid "Top Favorites"
 msgstr "Najczęściej dodawane do ulubionych"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:75
+#: src/youtube/grl-youtube.c:75
 msgid "Most Viewed"
 msgstr "Najczęściej oglądane"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:81
+#: src/youtube/grl-youtube.c:81
 msgid "Most Recent"
 msgstr "Najnowsze"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:84
+#: src/youtube/grl-youtube.c:84
 msgid "Most Discussed"
 msgstr "Najbardziej dyskutowane"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:87
+#: src/youtube/grl-youtube.c:87
 msgid "Most Linked"
 msgstr "Najczęściej umieszczane na innych stronach"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:90
+#: src/youtube/grl-youtube.c:90
 msgid "Most Responded"
 msgstr "Z największą liczbą odpowiedzi"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:93
+#: src/youtube/grl-youtube.c:93
 msgid "Recently Featured"
 msgstr "Ostatnio promowane"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:96
+#: src/youtube/grl-youtube.c:96
 msgid "Watch On Mobile"
 msgstr "Oglądaj na telefonie komórkowym"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:115
+#: src/youtube/grl-youtube.c:115
 msgid "A source for browsing and searching YouTube videos"
 msgstr ""
 "Źródło do przeglądania i przeszukiwania nagrań wideo w serwisie YouTube"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:871
+#: src/youtube/grl-youtube.c:863
 msgid "Failed to get feed"
 msgstr "Pobranie kanału się nie powiodło"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:1048 ../src/youtube/grl-youtube.c:1436
+#: src/youtube/grl-youtube.c:1040 src/youtube/grl-youtube.c:1428
 #, c-format
 msgid "Invalid feed identifier %s"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kanału %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]