[gnome-disk-utility] Update Catalan translationcommit 403d402a6cd2bcd47d77e5d5e023e805c4389cad
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Mon Jul 2 00:36:29 2018 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 7a4b3234..4224d278 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -2337,7 +2337,7 @@ msgid ""
 "lost files. Depending on the amount of data this operation takes longer time."
 msgstr ""
 "Una reparació del sistema de fitxers no sempre és possible i pot provocar "
-"pèrdua de dades. Considereu fer una copia de seguretat en primer lloc en "
+"pèrdua de dades. Considereu fer una còpia de seguretat en primer lloc en "
 "lloc d'utilitzar eines de recuperació forenses que recuperin fitxers "
 "perduts. Depenent de la quantitat de dades, aquesta operació triga més temps."
 
@@ -2362,7 +2362,7 @@ msgstr "El sistema de fitxers %s en %s està no danyat"
 #: src/disks/gduwindow.c:3309
 #, c-format
 msgid "Filesystem %s on %s needs repairing."
-msgstr "El sistema de fitxers %s en %s necessita reparació"
+msgstr "El sistema de fitxers %s en %s necessita reparació."
 
 #: src/disks/gduwindow.c:3369
 msgid "Confirm Check"
@@ -2773,7 +2773,7 @@ msgstr "Volum _protegit per contrasenya (LUKS)"
 
 #: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:147
 msgid "For use with _Windows (NTFS)"
-msgstr "Per a uitlitzar amb _Windows (NTFS)"
+msgstr "Per a utilitzar amb _Windows (NTFS)"
 
 #: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:163
 msgid "For use with all _systems and devices (FAT)"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]