[gnome-builder] Update Romanian translationcommit df2a2bbf8581b8a00ca1770217742f741ca5e3fe
Author: Daniel Șerbănescu <daniel serbanescu dk>
Date:   Sun Jul 1 15:27:46 2018 +0000

    Update Romanian translation

 po/ro.po | 1603 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 980 insertions(+), 623 deletions(-)
---
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 617ed8556..c7b7377b1 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-builder gnome-builder-3-28\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-05-17 19:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-18 08:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-28 19:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-01 17:26+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
 "Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
 "Language: ro\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
 "20)) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.build.gschema.xml:6
@@ -45,46 +45,18 @@ msgstr ""
 "SDK și dependențe când conexiunea este contorizată."
 
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:5
-msgid "Suggest Snippet Completion"
-msgstr "Propune completare de bloc"
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:6
-msgid "Allow snippets to be inserted into the document."
-msgstr "Permite blocurilor să fie introduse în document."
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:10
-msgid "Clang based autocompletion (Experimental)"
-msgstr "Completare automată bazată pe Clang (experimental)"
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:11
-msgid "Use Clang for autocompletion in the C and C++ languages."
-msgstr "Utilizează Clang pentru completare automată în limbajele C și C++."
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:15
 msgid "Ctags based autocompletion"
 msgstr "Completare automată bazată pe Ctags"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:16
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:6
 msgid "Use Ctags for autocompletion."
 msgstr "Utilizează Ctags pentru completare automată."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:20
-msgid "Enable auto-completion of words in document"
-msgstr "Activează completarea automată de cuvinte în document"
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:21
-msgid ""
-"If enabled, words within the current document will be available for auto-"
-"completion."
-msgstr ""
-"Dacă este activat, cuvintele din documentul curent vor fi disponibile pentru "
-"completare automată."
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:25
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:10
 msgid "Enable semantic highlighting"
 msgstr "Activează evidențierea semantică"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:26
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:11
 msgid ""
 "If enabled, additional highlighting will be provided in supported languages "
 "based on information extracted from the source code."
@@ -92,27 +64,27 @@ msgstr ""
 "Dacă este activat, v-a fi furnizată evidențiere adițională în limbajele "
 "suportate pe baza informațiilor extrase din codul sursă."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:30
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:15
 msgid "Path to ctags executable"
 msgstr "Calea către executabilul ctags"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:31
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:16
 msgid "The path to the ctags executable on the system."
 msgstr "Calea către executabilul ctags pe sistem."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:24
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:25
 msgid "Restore last position"
 msgstr "Restaurează ultima poziție"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:25
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:26
 msgid "Jump to the last position when reopening a file"
 msgstr "Sari la ultima poziție la redeschiderea unui fișier"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:29
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:30
 msgid "Show modified lines"
 msgstr "Arată liniile modificate"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:30
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:31
 msgid ""
 "If enabled, the editor will show line additions and changes next to the "
 "source code."
@@ -120,49 +92,49 @@ msgstr ""
 "Dacă este activat, editorul va arăta adițiile și modificările de linii lângă "
 "codul sursă."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:34
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:35
 msgid "Show diagnostics next to line number"
 msgstr "Arată diagnosticările lângă numărul de linie"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:35
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:36
 msgid ""
 "If enabled, the editor will show diagnostics to the left to the line numbers."
 msgstr ""
 "Dacă este activat, editorul va afișa diagnosticările la stânga numărului de "
 "linii."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:39
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:40
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:88
 msgid "Highlight current line"
 msgstr "Evidențiază linia curentă"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:40
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:41
 msgid "If enabled, the editor will highlight the line containing the cursor."
 msgstr "Dacă este activat, editorul va evidenția linia care conține cursorul."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:44
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:45
 msgid "Highlight matching brackets"
 msgstr "Evidențiază parantezele pătrate pereche"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:45
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:46
 msgid "If enabled, the editor will highlight matching brackets."
 msgstr "Dacă este activat, editorul va evidenția parantezele pătrate pereche."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:49
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:50
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:62
 msgid "Show line numbers"
 msgstr "Arată numerele de linie"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:50
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:51
 msgid "If enabled, the editor will show line numbers."
 msgstr "Dacă este activat, editorul va arăta numerele de linie."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:54
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:55
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:149
 msgid "Smart Backspace"
 msgstr "Backspace inteligent"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:55
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:56
 msgid ""
 "Backspace will remove additional spaces to keep you aligned to the "
 "indentation size."
@@ -170,29 +142,29 @@ msgstr ""
 "Backspace va elimina spațiile adiționale pentru a menține alinierea la "
 "dimensiunea indentării."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:59
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:60
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:148
 msgid "Smart Home and End"
 msgstr "Început și sfârșit inteligente"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:60
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:61
 msgid "Whether or not Home moves to first non-space character."
 msgstr "Dacă se mută sau nu acasă la primul caracter diferit de spațiu."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:64
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:65
 msgid "Show grid lines"
 msgstr "Arată liniile de grilă"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:65
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:66
 msgid "If enabled, the editor will show grid lines in the document."
 msgstr "Dacă este activat, editorul va arăta liniile de grilă în document."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:83
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:80
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:176
 msgid "Show overview map"
 msgstr "Arată harta prezentării generale"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:84
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:81
 msgid ""
 "If enabled, Builder will display an overview map of the source file next to "
 "the editor."
@@ -200,11 +172,11 @@ msgstr ""
 "Dacă este activat, Builder va afișa o hartă a prezentării generale a "
 "fișierului sursă lângă editor."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:88
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:85
 msgid "Automatically Hide Overview Map"
 msgstr "Ascunde automat harta prezentării generale"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:89
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:86
 msgid ""
 "If enabled, Builder will automatically hide the overview map when mouse "
 "focus leaves the editor, or a timeout occurs."
@@ -213,28 +185,28 @@ msgstr ""
 "când focalizarea mausului părăsește editorul, sau când se întâmplă o limită "
 "de timp."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:93
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:90
 msgid "Draw Spaces"
 msgstr "Desenează spații"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:94
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:91
 msgid "The various types of space to draw in the editor."
 msgstr "Tipurile variate de spațiu de desenat în editor."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:99
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:160
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:96
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
 msgid "Overscroll"
 msgstr "Derulare deasupra"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:100
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:97
 msgid "The number of lines to scroll beyond the end of the buffer."
 msgstr "Numărul de linii de derulat peste sfârșitul memoriei amortizor."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:104
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:101
 msgid "Wrap Text"
 msgstr "Încadrează text"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:105
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:102
 msgid ""
 "If enabled, Builder will automatically wrap text so all of the line text is "
 "visible."
@@ -242,24 +214,32 @@ msgstr ""
 "Dacă este activat, Builder va încadra text automat pentru ca tot textul "
 "liniei să fie vizibil."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:109
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:185
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:106
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:189
 msgid "Autosave Enabled"
 msgstr "Salvare automată activată"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:110
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:107
 msgid "Enable or disable autosave feature."
 msgstr "Activează sau dezactivează funcționalitatea de salvare automată."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:115
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:186
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:112
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:190
 msgid "Autosave Frequency"
 msgstr "Frecvența de salvare automată"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:116
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:113
 msgid "The number of seconds after modification before auto saving."
 msgstr "Numărul de secunde după modificare înainte de salvarea automată."
 
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:118
+msgid "Completion Row Count"
+msgstr "Numărul de rânduri ale completării"
+
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:119
+msgid "The number of completion rows to display to the user."
+msgstr "Numărul de rânduri de completări de afișat utilizatorului."
+
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.language.gschema.xml:42
 msgid "Spaces Style"
 msgstr "Stil de spații"
@@ -326,7 +306,7 @@ msgid "\"Projects\""
 msgstr "„Proiecte”"
 
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:33
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:412
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:420
 msgid "Projects directory"
 msgstr "Dosar proiecte"
 
@@ -455,12 +435,13 @@ msgstr "Înălțimea în unități pixel a panoului de jos."
 
 #: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:7
 #: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
-#: src/libide/application/ide-application.c:689
+#: data/style-schemes/builder.style-scheme.xml:22
+#: src/libide/application/ide-application.c:690
 #: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:195
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
-#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:646
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:142
+#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:648
 msgid "Builder"
-msgstr "Generator"
+msgstr "Builder"
 
 #: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
 #: src/libide/application/ide-application-actions.c:143
@@ -585,15 +566,32 @@ msgstr "org.gnome.Builder"
 msgid "Build;Develop;"
 msgstr "Build;Develop;Generare;Dezvoltare;Generează;Dezvoltă;"
 
-#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:953
+#: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:25
+msgid "Builder Dark"
+msgstr "Builder întunecat"
+
+#: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:28
+msgid "Dark color scheme for Builder using the Tango color palette"
+msgstr ""
+"Schemă de culori întunecate pentru Builder utilizând paleta de culori Tango"
+
+#: data/style-schemes/builder.style-scheme.xml:24
+msgid "The default color scheme for Builder"
+msgstr "Schema de culori implicită pentru Builder"
+
+#: src/gstyle/data/palettes/basic.gstyle.xml:20
+msgid "Basic"
+msgstr "De bază"
+
+#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:952
 msgid "Palette: "
 msgstr "Paletă: "
 
-#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:955
+#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:954
 msgid "Palette"
 msgstr "Paletă"
 
-#: src/gstyle/gstyle-color-plane.c:1601
+#: src/gstyle/gstyle-color-plane.c:1610
 msgid "Color Plane"
 msgstr "Plan de culoare"
 
@@ -640,7 +638,7 @@ msgstr "nu s-a putut parsa\n"
 msgid "Generated"
 msgstr "Generat"
 
-#: src/gstyle/gstyle-palette.c:932
+#: src/gstyle/gstyle-palette.c:933
 #, c-format
 msgid "Unable to save %s\n"
 msgstr "Nu s-a putut salva %s\n"
@@ -740,7 +738,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
 msgstr "Încărcați sau generați o paletă utilizând preferințele"
 
 #: src/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5130
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4965
 #: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
 msgid "Rename"
 msgstr "Redenumește"
@@ -762,7 +760,7 @@ msgstr "Builder GNOME"
 
 #: src/libide/application/ide-application-actions.c:151
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Florentina Mușat <florentina musat 28 gmail com>"
+msgstr "Florentina Mușat <florentina.musat.28 [at] gmail [dot] com>, 2018"
 
 #: src/libide/application/ide-application-actions.c:155
 msgid "Learn more about GNOME Builder"
@@ -772,8 +770,8 @@ msgstr "Aflați mai multe despre Builder GNOME"
 msgid "Funded By"
 msgstr "Fondat de"
 
-#: src/libide/application/ide-application.c:1080
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:409
+#: src/libide/application/ide-application.c:1086
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:417
 msgid "Projects"
 msgstr "Proiecte"
 
@@ -848,15 +846,16 @@ msgstr "Niciun astfel de lucrător"
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:44
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:55
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:66
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:776
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:778
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:33
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:39
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:45
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:51
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:78
 #: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:694
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:222
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:228
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:264
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:270
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:276
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Workbench shortcuts"
 msgstr "Scurtături de suprafață de lucru"
@@ -874,7 +873,7 @@ msgstr "Arată fereastra de ajutor"
 
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:56
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:25
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:463
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:477
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferințe"
@@ -890,20 +889,25 @@ msgid "Show the shortcuts window"
 msgstr "Arată fereastra de scurtături"
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:923
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:978
 #, c-format
 msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
 msgstr "Nu s-a putut stabili un monitor pentru modificările de plan secund: %s"
 
-#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2842
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2907
 msgid "The current language lacks a symbol resolver."
 msgstr "Limbajului curent îi lipsește un rezolvator de simbol."
 
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:704
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:3378
+#, c-format
+msgid "Buffer failed: %s"
+msgstr "Preîncărcarea a eșuat: %s"
+
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:606
 msgid "File too large to be opened."
 msgstr "Fișierul este prea mare pentru a putea fi deschis."
 
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1990
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1818
 #, c-format
 msgid "unsaved document %u"
 msgstr "document nesalvat %u"
@@ -912,108 +916,108 @@ msgstr "document nesalvat %u"
 #. translators: %s is replaced with error message
 #. translators: %s is the error message
 #. translators: %s is the underlying error message
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2029
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2092
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:189
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:310
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1857
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1920
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:191
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:312
 #, c-format
 msgid "Failed to save file: %s"
 msgstr "Nu s-a putut salva fișierul: %s"
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/libide/buffers/ide-unsaved-files.c:251
+#: src/libide/buffers/ide-unsaved-files.c:255
 #, c-format
 msgid "Failed to save draft: %s"
 msgstr "Nu s-a putut salva ciorna: %s"
 
 #. translators: %s is replaced with the name of the configuration
-#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:639
+#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:642
 #, c-format
 msgid "%s (Copy)"
 msgstr "%s (copie)"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:372
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:377
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize build pipeline: %s"
 msgstr "Nu s-a putut inițializa linia de asamblare a generării: %s"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:429
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:500
 #, c-format
 msgid "Failed to get device information: %s"
 msgstr "Nu s-au putut obține informațiile despre dispozitiv: %s"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:751
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:776
 msgid "The build pipeline is in a failed state"
 msgstr "Linia de asamblare a generării este într-o stare eșuată"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:761
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:786
 msgid "The build configuration has errors"
 msgstr "Configurația de generare are erori"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2724
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2814
 msgid "Pseudo terminal creation failed. Terminal features will be limited."
 msgstr ""
 "Crearea terminalului pseudo a eșuat. Funcționalitățile terminalului vor fi "
 "limitate."
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2924
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3014
 msgid "Cleaning…"
 msgstr "Se curăță…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2928
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2985
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:557
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3018
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3075
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:559
 msgid "Failed"
 msgstr "Eșuat"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2930
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2993
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3020
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3083
 msgid "Ready"
 msgstr "Gata"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2945
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3035
 msgid "Downloading…"
 msgstr "Se descarcă…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2949
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3039
 msgid "Building dependencies…"
 msgstr "Se generează dependențele…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2953
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3043
 msgid "Bootstrapping…"
 msgstr "Se trece prin procesul de bootstrap…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2957
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3047
 msgid "Configuring…"
 msgstr "Se configurează…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2961
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3051
 msgid "Building…"
 msgstr "Se generează…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2965
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3055
 msgid "Installing…"
 msgstr "Se instalează…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2969
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3059
 msgid "Committing…"
 msgstr "Se comite…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2973
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3063
 msgid "Exporting…"
 msgstr "Se exportă…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2977
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2981
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:584
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3067
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3071
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:586
 msgid "Success"
 msgstr "Succes"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2989
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3079
 msgid "Preparing…"
 msgstr "Se pregătește…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-stage-transfer.c:127
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-stage-transfer.c:130
 msgid "Cannot execute transfer while on metered connection"
 msgstr "Nu se poate executa transferul cu o conexiune contorizată"
 
@@ -1026,9 +1030,10 @@ msgid "Delete the configuration"
 msgstr "Șterge configurația"
 
 #: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:11
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:153
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:321
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:393
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:157
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:209
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:401
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
@@ -1037,6 +1042,8 @@ msgid "The name of the build configuration"
 msgstr "Numele configurației de generare"
 
 #: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:37
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:69
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:64
 msgid "Name"
 msgstr "Nume"
 
@@ -1071,27 +1078,32 @@ msgid "Runtime"
 msgstr "Executare"
 
 #: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:217
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-addin.c:192
+msgid "Toolchain"
+msgstr "Ansamblu de unelte"
+
+#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:245
 msgid "Environment"
 msgstr "Mediu"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:257
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:241
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:272
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:243
 msgid "Save File"
 msgstr "Salvează fișierul"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:260
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:275
 #: src/libide/editor/gtk/menus.ui:108
 msgid "_Save"
 msgstr "_Salvează"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:261
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:276
 #: src/libide/editor/ide-editor-view.ui:51
 #: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:205
 #: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:253
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anulează"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:353
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:368
 msgid "Build Output"
 msgstr "Rezultat generare"
 
@@ -1108,24 +1120,24 @@ msgstr "Anulează generarea"
 msgid "Save build log"
 msgstr "Salvează istoricul generării"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:109
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:185
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:222
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:111
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:187
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:224
 #: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:139
 #: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:502
 msgid "Warnings"
 msgstr "Avertismente"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:118
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:186
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:223
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:120
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:188
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:225
 #: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:160
 #: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:474
 msgid "Errors"
 msgstr "Erori"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:665
-#: src/libide/buildui/ide-build-workbench-addin.c:171
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:667
+#: src/libide/buildui/ide-build-workbench-addin.c:177
 msgid "Build Issues"
 msgstr "Probleme de generare"
 
@@ -1150,11 +1162,11 @@ msgstr "Detalii generare"
 msgid "Build pipeline is empty"
 msgstr "Linia de asamblare a generării este goală"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-perspective.c:452 src/libide/gtk/menus.ui:55
+#: src/libide/buildui/ide-build-perspective.c:454 src/libide/gtk/menus.ui:55
 msgid "Build Preferences"
 msgstr "Preferințe de generare"
 
-#: src/libide/buildui/ide-environment-editor.c:67
+#: src/libide/buildui/ide-environment-editor.c:69
 msgid "New variable…"
 msgstr "Variabilă nouă…"
 
@@ -1163,7 +1175,7 @@ msgid "Remove environment variable"
 msgstr "Elimină variabila de mediu"
 
 #: src/libide/debugger/gtk/menus.ui:10
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:427
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:429
 msgid "Run with Debugger"
 msgstr "Rulează cu depanator"
 
@@ -1226,31 +1238,31 @@ msgstr "Rulează până la sfârșitul funcției"
 msgid "Disassembly"
 msgstr "Dezasamblare"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:305
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:307
 msgid "Debugger"
 msgstr "Depanator"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:321
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:323
 msgid "Threads"
 msgstr "Thread-uri"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:347
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:349
 msgid "Breakpoints"
 msgstr "Puncte de întrerupere"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:355
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:357
 msgid "Libraries"
 msgstr "Bibioteci"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:363
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:365
 msgid "Registers"
 msgstr "Regiștri"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:371
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:373
 msgid "Log"
 msgstr "Istoric"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:394
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:396
 msgid "Failed to initialize the debugger"
 msgstr "Nu s-a putut inițializa depanatorul"
 
@@ -1262,11 +1274,11 @@ msgstr "Bibliotecă"
 msgid "Address Range"
 msgstr "Interval de adresă"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:309
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:312
 msgid "Locals"
 msgstr "Locale"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:364
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:367
 msgid "Parameters"
 msgstr "Parametri"
 
@@ -1302,6 +1314,7 @@ msgid "Arguments"
 msgstr "Argumente"
 
 #: src/libide/debugger/ide-debugger-threads-view.ui:101
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:120
 msgid "Location"
 msgstr "Locație"
 
@@ -1309,20 +1322,20 @@ msgstr "Locație"
 msgid "Binary"
 msgstr "Binar"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debug-manager.c:970
+#: src/libide/debugger/ide-debug-manager.c:973
 #, c-format
 msgid "A suitable debugger could not be found."
 msgstr "Nu s-a putut găsi un depanator potrivit."
 
-#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:580
+#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:586
 msgid "Devices"
 msgstr "Dispozitive"
 
-#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:728
+#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:734
 msgid "Cannot deploy to device, build pipeline is not initialized"
 msgstr "Nu se poate lansa dispozitivul, linia de generare nu este inițializată"
 
-#: src/libide/directory/ide-directory-vcs.c:55
+#: src/libide/directory/ide-directory-vcs.c:58
 msgid "unversioned"
 msgstr "neversionat"
 
@@ -1331,14 +1344,14 @@ msgstr "neversionat"
 msgid "Could not parse XML from stream"
 msgstr "Nu s-a putut parsa XML de la flux"
 
-#: src/libide/editorconfig/ide-editorconfig-file-settings.c:159
+#: src/libide/editorconfig/ide-editorconfig-file-settings.c:162
 msgid "No file was provided."
 msgstr "Nu s-a furnizat niciun fișier."
 
 #: src/libide/editor/gtk/menus.ui:9
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:832
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:151
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:841
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:155
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
@@ -1366,22 +1379,22 @@ msgstr "Încad_rează împrejur"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Taie"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:41 src/libide/gtk/menus.ui:105
-#: src/libide/gtk/menus.ui:234
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:41 src/libide/gtk/menus.ui:112
+#: src/libide/gtk/menus.ui:241
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Copiază"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:45 src/libide/gtk/menus.ui:109
-#: src/libide/gtk/menus.ui:238
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:45 src/libide/gtk/menus.ui:116
+#: src/libide/gtk/menus.ui:245
 msgid "_Paste"
 msgstr "Li_pește"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:49 src/libide/gtk/menus.ui:113
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:49 src/libide/gtk/menus.ui:120
 msgid "_Delete"
 msgstr "Șt_erge"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:55 src/libide/gtk/menus.ui:128
-#: src/libide/gtk/menus.ui:246
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:55 src/libide/gtk/menus.ui:135
+#: src/libide/gtk/menus.ui:253
 msgid "Select _All"
 msgstr "Selecte_ază tot"
 
@@ -1427,7 +1440,7 @@ msgid "New File"
 msgstr "Fișier nou"
 
 #. translators: the user selected a number outside the value range for the document.
-#: src/libide/editor/ide-editor-layout-stack-controls.c:174
+#: src/libide/editor/ide-editor-layout-stack-controls.c:176
 #, c-format
 msgid "Provide a number between 1 and %u"
 msgstr "Furnizați un număr între 1 și %u"
@@ -1444,29 +1457,29 @@ msgstr "Salt la linia"
 msgid "Go"
 msgstr "Start"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:70
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:78
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:72
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:80
 msgid "Open File"
 msgstr "Deschide un fișier"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:73
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:318
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:81
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:75
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:319
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:83
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:207
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:359
 msgid "Open"
 msgstr "Deschide"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:74
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:244
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:351
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:317
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1189
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:82
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:76
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:246
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:353
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:318
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1190
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:84
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:95
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:211
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:238
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:361
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
 #: src/plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:273
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anulează"
@@ -1475,6 +1488,7 @@ msgstr "Anulează"
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:39
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:45
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:51
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:57
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:31
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:37
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:43
@@ -1491,8 +1505,8 @@ msgstr "Anulează"
 #: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:339
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:370
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:376
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:33
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:39
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:34
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:40
 #: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-view-addin.c:100
 #: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-layout-stack-addin.c:54
 msgctxt "shortcut window"
@@ -1501,6 +1515,7 @@ msgstr "Scurtături de editor"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:34
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:40
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:58
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:32
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:38
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:89
@@ -1541,6 +1556,11 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle utilities panel"
 msgstr "Comută panoul de utilități"
 
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:59
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Close all files"
+msgstr "Închide toate fișierele"
+
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:4
 msgid "Properties"
 msgstr "Proprietăți"
@@ -1550,7 +1570,7 @@ msgid "Display"
 msgstr "Afișaj"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:75
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:328
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:336
 msgid "Show right margin"
 msgstr "Arată marginea din dreapta"
 
@@ -1567,12 +1587,12 @@ msgid "Tabs and Indentation"
 msgstr "Taburi și indentare"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:153
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:176
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:180
 msgid "Spaces"
 msgstr "Spații"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:164
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:177
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:181
 msgid "Tabs"
 msgstr "Taburi"
 
@@ -1611,11 +1631,11 @@ msgstr "Sintaxă de limbaj"
 
 #. translators: placeholder string for the entry used to filter the languages in Preferences/Programming 
languages
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:321
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:267
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:275
 msgid "Search languages…"
 msgstr "Caută limbajele…"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-search-bar.c:302
+#: src/libide/editor/ide-editor-search-bar.c:304
 #, c-format
 msgid "%u of %u"
 msgstr "%u din %u"
@@ -1645,29 +1665,29 @@ msgid "Open Pages"
 msgstr "Pagini deschise"
 
 #. translators: %s is the error message
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:56
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:58
 #, c-format
 msgid "Failed to load file: %s"
 msgstr "Nu s-a putut încărca fișierul: %s"
 
 #. translators: %s is the error message
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:118
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:120
 #, c-format
 msgid "Print failed: %s"
 msgstr "Nu s-a putut tipări: %s"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:244
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:246
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:234
 #: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-prefs.ui:799
 #: src/plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:274
 msgid "Save"
 msgstr "Salvează"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:347
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:349
 msgid "Save File As"
 msgstr "Salvează fișierul ca"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:350
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:352
 #: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:21
 msgid "Save As"
 msgstr "Salvează ca"
@@ -1690,14 +1710,14 @@ msgstr "Salvează documentul cu un nume nou"
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:62
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:68
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:74
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:144
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:156
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:158
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:170
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find and replace"
 msgstr "Caută și înlocuiește"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:45
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:149
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:163
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find"
 msgstr "Caută"
@@ -1734,27 +1754,27 @@ msgstr ""
 "Builder a descoperit că acest fișier a fost modificat extern. Doriți să "
 "reîncărcați fișierul?"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:177
+#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:180
 msgid "Toggle navigation panel"
 msgstr "Comută panoul de navigare"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:191
+#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:194
 msgid "Toggle utilities panel"
 msgstr "Comută panoul de utilități"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:214
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:215
 msgid "Failed to load the project"
 msgstr "Nu s-a putut încărca proiectul"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:313
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:314
 msgid "Open Project"
 msgstr "Deschide un proiect"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:329
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:330
 msgid "All Project Types"
 msgstr "Toate tipurile de proiect"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1186
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1187
 msgid ""
 "Removing project files will delete them from your computer and cannot be "
 "undone."
@@ -1762,7 +1782,7 @@ msgstr ""
 "Eliminarea fișierelor de proiect le va șterge de pe calculator și nu se "
 "poate reface."
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1190
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1191
 msgid "Delete Project Files"
 msgstr "Șterge fișiere de proiect"
 
@@ -1804,22 +1824,22 @@ msgstr "Selectați proiectele pentru eliminare"
 msgid "Return to project selection"
 msgstr "Înapoi la selectarea proiectului"
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:214
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:217
 #, c-format
 msgid "%s contained invalid ASCII"
 msgstr "%s a conținut ASCII nevalide"
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:229
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:232
 #, c-format
 msgid "Failed to parse integer from “%s”"
 msgstr "Nu s-a putut parsa întregul de la „%s”"
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:304
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:307
 msgid "language defaults missing version in [global] group."
 msgstr ""
 "configurărilor implicite de limbă le lipsesc versiunea în grupul [global]."
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:398
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:401
 msgid "Failed to initialize defaults."
 msgstr "Nu s-au putut inițializa implicitele."
 
@@ -1856,7 +1876,7 @@ msgid "_Quit"
 msgstr "_Ieșire"
 
 #: src/libide/gtk/menus.ui:64
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-perspective.c:137
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-perspective.c:139
 #: src/libide/preferences/ide-preferences-window.ui:9
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferințe"
@@ -1865,120 +1885,124 @@ msgstr "Preferințe"
 msgid "Save _All"
 msgstr "S_alvează tot"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:84
+#: src/libide/gtk/menus.ui:80
+msgid "Close _All"
+msgstr "Închide to_ate"
+
+#: src/libide/gtk/menus.ui:91
 msgid "_Go to Definition"
 msgstr "Navi_ghează la definiție"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:90
+#: src/libide/gtk/menus.ui:97
 msgid "_Undo"
 msgstr "An_ulează"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:94
+#: src/libide/gtk/menus.ui:101
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Refă"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:100
+#: src/libide/gtk/menus.ui:107
 msgid "C_ut"
 msgstr "_Taie"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:121
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:194
+#: src/libide/gtk/menus.ui:128
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:198
 #: src/plugins/spellcheck/gtk/menus.ui:12
 msgid "Highlighting"
 msgstr "Evidențiere"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:126 src/libide/gtk/menus.ui:244
+#: src/libide/gtk/menus.ui:133 src/libide/gtk/menus.ui:251
 msgid "Selection"
 msgstr "Selecție"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:133 src/libide/gtk/menus.ui:251
+#: src/libide/gtk/menus.ui:140 src/libide/gtk/menus.ui:258
 msgid "Select _None"
 msgstr "_Nu selecta nimic"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:139
+#: src/libide/gtk/menus.ui:146
 msgid "All _Upper Case"
 msgstr "Totul cu majusc_ule"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:144
+#: src/libide/gtk/menus.ui:151
 msgid "All _Lower Case"
 msgstr "Totul cu minuscu_le"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:149
+#: src/libide/gtk/menus.ui:156
 msgid "_Invert Case"
 msgstr "_Inversează majusculele semnificative"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:154
+#: src/libide/gtk/menus.ui:161
 msgid "_Title Case"
 msgstr "Majuscule semnificative de _titlu"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:161
+#: src/libide/gtk/menus.ui:168
 msgid "Join Lines"
 msgstr "Alătură liniile"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:165
+#: src/libide/gtk/menus.ui:172
 msgid "Sort Lines"
 msgstr "Sortează liniile"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:174
+#: src/libide/gtk/menus.ui:181
 msgid "Zoom"
 msgstr "Focalizare"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:176
+#: src/libide/gtk/menus.ui:183
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Măr_ire"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:181
+#: src/libide/gtk/menus.ui:188
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Micș_orare"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:187 src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:13
+#: src/libide/gtk/menus.ui:194 src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:13
 msgid "Reset"
 msgstr "Restabilește"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:201 src/libide/layout/ide-layout-stack.ui:105
+#: src/libide/gtk/menus.ui:208 src/libide/layout/ide-layout-stack.ui:105
 msgid "Open File…"
 msgstr "Deschide un fișier…"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:212 src/libide/runner/ide-run-manager.c:1114
+#: src/libide/gtk/menus.ui:219 src/libide/runner/ide-run-manager.c:1116
 msgid "Run"
 msgstr "Rulează"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:221
+#: src/libide/gtk/menus.ui:228
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Deschide o legătură"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:226
+#: src/libide/gtk/menus.ui:233
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Copiază adresa legăturii"
 
-#: src/libide/ide.c:58
+#: src/libide/ide.c:60
 #, c-format
 msgid "You must call %s() before using libide."
 msgstr "Trebuie să apelați %s() înainte să utilizați libide."
 
-#: src/libide/ide-context.c:2114
+#: src/libide/ide-context.c:2184
 msgid "An unload request is already pending"
 msgstr "O cerere de descărcare este deja în așteptare"
 
-#: src/libide/ide-context.c:2233
+#: src/libide/ide-context.c:2303
 msgid "Context has already been restored."
 msgstr "Contextul a fost restaurat deja."
 
-#: src/libide/ide-object.c:345
+#: src/libide/ide-object.c:386
 #, c-format
 msgid "No implementations of extension point “%s”."
 msgstr "Nu sunt implementări ale punctului de extensie „%s”."
 
-#: src/libide/ide-object.c:454
+#: src/libide/ide-object.c:498
 #, c-format
 msgid "Failed to locate %s plugin."
 msgstr "Nu s-a putut localiza modulul %s."
 
-#: src/libide/ide-object.c:589
+#: src/libide/ide-object.c:638
 msgid "No such extension point."
 msgstr "Nu există un astfel de punct de extensie."
 
-#: src/libide/ide-object.c:599
+#: src/libide/ide-object.c:647
 msgid "No implementations of extension point."
 msgstr "Nu sunt implementări ale punctului de extensie."
 
@@ -1988,45 +2012,46 @@ msgid "Editor Shortcuts"
 msgstr "Scurtături de editor"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:14
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:452
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:466
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:34
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:52
 #: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:695
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:223
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:229
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:265
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:271
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:277
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "General"
 msgstr "Generale"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:18
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:456
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:470
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Global Search"
 msgstr "Căutare globală"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:32
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:470
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:484
 #: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:696
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Command Bar"
 msgstr "Bara de comenzi"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:39
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:477
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:224
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:491
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:266
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:46
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:484
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:230
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:498
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Terminal in Build Runtime"
 msgstr "Terminal în executarea de generare"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:53
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:491
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:505
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Scurtături de tastatură"
@@ -2052,89 +2077,99 @@ msgid "Create new document"
 msgstr "Creează un document nou"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:115
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Save all documents"
+msgstr "Salvează toatedocumentele"
+
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:122
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack-shortcuts.c:62
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close the document"
 msgstr "Închide documentul"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:122
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:430
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:129
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Close all documents"
+msgstr "Închide toate documentele"
+
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:136
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:444
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack-shortcuts.c:55
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Switch to the next document"
 msgstr "Comută la documentul următor"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:129
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:437
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:143
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:451
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack-shortcuts.c:48
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Switch to the previous document"
 msgstr "Comută la documentul anterior"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:136
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:150
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show list of open documents"
 msgstr "Arată lista de documente deschise"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:163
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:177
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find the next match"
 msgstr "Caută potrivirea următoare"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:170
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:184
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find the previous match"
 msgstr "Caută potrivirea anterioară"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:177
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:191
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Clear highlight"
 msgstr "Eliberează evidențierea"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:185
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:500
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:199
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:514
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy and Paste"
 msgstr "Copiere și lipire"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:190
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:505
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:204
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:519
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy selected text to clipboard"
 msgstr "Copiază textul selectat în clipboard"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:197
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:211
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut selected text to clipboard"
 msgstr "Taie textul selectat în clipboard"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:204
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:512
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:218
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:526
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste text from clipboard"
 msgstr "Lipește text din clipboard"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:211
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:225
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Duplicate current line or selection"
 msgstr "Duplică linia sau selecția curentă"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:219
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:233
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo and Redo"
 msgstr "Anulează și refă"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:224
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:238
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo previous command"
 msgstr "Anulează comanda anterioară"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:231
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:245
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo previous command"
 msgstr "Refă comanda anterioară"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:239
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:253
 #: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:340
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:371
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:377
@@ -2143,171 +2178,171 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Editare"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:244
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:258
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Increment number at cursor"
 msgstr "Incrementează numărul la cursor"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:251
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:265
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Decrement number at cursor"
 msgstr "Decrementează numărul la cursor"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:258
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Join selected lines"
 msgstr "Alătură liniile selectate"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:265
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:279
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show completion window"
 msgstr "Arată fereastra de completare"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:272
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:286
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle overwrite"
 msgstr "Comută suprascrierea"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:279
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:293
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reindent line"
 msgstr "Reindentează linia"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:286
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:300
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete line"
 msgstr "Șterge linia"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:293
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:307
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename symbol"
 msgstr "Redenumește simbolul"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:294
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:308
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Requires semantic language support"
 msgstr "Necesită suport de limbaj semantic"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:302
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:316
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigare"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:307
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:321
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to next error in file"
 msgstr "Mută la eroarea următoare în fișier"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:314
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:328
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to previous error in file"
 msgstr "Mută la eroarea anterioară în fișier"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:321
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:335
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to previous edit location"
 msgstr "Mută la locația de editare anterioară"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:328
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:342
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to next edit location"
 msgstr "Mută la locația de editare următoare"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:335
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:349
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Jump to definition of symbol"
 msgstr "Sari la definiția simbolului"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:342
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:356
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport up within the file"
 msgstr "Mută vizorul în sus în fișier"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:349
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:363
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport down within the file"
 msgstr "Mută vizorul în jos în fișier"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:356
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:370
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport to end of file"
 msgstr "Mută vizorul la sfârșitul fișierului"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:363
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:377
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport to beginning of file"
 msgstr "Mută vizorul la începutul fișierului"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:370
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:384
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to matching bracket"
 msgstr "Mută la paranteza pătrată pereche"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:378
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:392
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Selections"
 msgstr "Selectări"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:383
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:397
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Selectează tot"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:390
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:404
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Unselect all"
 msgstr "Deselectează tot"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:398
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:777
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:412
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:779
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:46
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Build and Run"
 msgstr "Generează și rulează"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:403
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:417
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Build"
 msgstr "Generează"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:410
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:424
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Run"
 msgstr "Rulează"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:417
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:431
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Profile"
 msgstr "Profilează"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:425
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:439
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Touchpad gestures"
 msgstr "Gesturi touchpad"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:448
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:462
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Terminal Shortcuts"
 msgstr "Scurtături de terminal"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:520
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:534
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:40
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Caută"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:525
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:539
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find text within terminal"
 msgstr "Caută text în terminal"
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/libide/langserv/ide-langserv-client.c:895
+#: src/libide/langserv/ide-langserv-client.c:898
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize language server: %s"
 msgstr "Nu s-a putut inițializa serverul de limbaj: %s"
 
-#: src/libide/layout/ide-layout-stack.c:171
+#: src/libide/layout/ide-layout-stack.c:174
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack.ui:8
 msgid "No Open Pages"
 msgstr "Nu sunt pagini deschise"
@@ -2372,281 +2407,302 @@ msgid "There was a failure while trying to perform the operation."
 msgstr "A apărut o eroare în timp ce se încerca executarea operației."
 
 #. translators: %s is replaced with the host name
-#: src/libide/local/ide-local-device.c:207
+#: src/libide/local/ide-local-device.c:138
 #, c-format
 msgid "My Computer (%s)"
 msgstr "Calculator (%s)"
 
 #. translators: first %s is replaced with the host name, second with CPU architecture
-#: src/libide/local/ide-local-device.c:216
+#: src/libide/local/ide-local-device.c:148
 #, c-format
 msgid "My Computer (%s) — %s"
 msgstr "Calculator (%s) — %s"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:59
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:60
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:61
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:62
 msgid "Extensions"
 msgstr "Extensii"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:96
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:98
 msgid "Appearance"
 msgstr "Aspect"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:98
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
 msgid "Themes"
 msgstr "Teme"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:99
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
 msgid "Dark Mode"
 msgstr "Mod întunecat"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:99
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
 msgid "Whether Builder should use a dark theme"
 msgstr "Dacă Builder ar trebui sau nu să utilizeze o temă întunecată"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:99
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
 msgid "dark theme"
 msgstr "temă întunecată"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:102
 msgid "Night Light"
 msgstr "Lumină de noapte"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:102
 msgid "Automatically enable dark mode at night"
 msgstr "Activează automat modul întunecat pe timpul nopții"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:102
 msgid "follow night light"
 msgstr "urmărește lumina de noapte"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:103
 msgid "Grid Pattern"
 msgstr "Model de grilă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:103
 msgid "Display a grid pattern underneath source code"
 msgstr "Afișează un model de grilă sub codul sursă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:103
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:105
 msgid "Font"
 msgstr "Font"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
 msgctxt "Keywords"
 msgid "editor font monospace"
 msgstr "editor font monospațiat"
 
 #. XXX: This belongs in terminal addin
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:293
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:108
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:348
 #: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:5
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:108
 msgctxt "Keywords"
 msgid "terminal font monospace"
 msgstr "terminal font monospațiat"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:111
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:109
+msgid "Bold text in terminals"
+msgstr "Text îngroșat în terminale"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:109
+msgid "If terminals are allowed to display bold text"
+msgstr "Dacă terminalele au permisiunea de a afișa text îngroșat"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:109
+msgctxt "Keywords"
+msgid "terminal allow bold"
+msgstr "terminalul permite îngroșarea"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:114
 msgid "Color Scheme"
 msgstr "Schemă de culori"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:136
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Tastatură"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:138
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:141
 msgid "Emulation"
 msgstr "Emulare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:142
 msgid "Default keybinding mode which mimics gedit"
 msgstr "Modul de combinație de taste implicit care imită gedit"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:140
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:143
 msgid "Emacs"
 msgstr "Emacs"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:140
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:143
 msgid "Emulates the Emacs text editor"
 msgstr "Emulează editorul de text Emacs"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:141
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
 msgid "Vim"
 msgstr "Vim"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:141
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
 msgid "Emulates the Vim text editor"
 msgstr "Emulează editorul de text Vim"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:143
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+msgid "Sublime Text"
+msgstr "Text Sublime"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+msgid "Emulates the Sublime Text editor"
+msgstr "Emulează editorul de text Sublime"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:147
 msgid "Movement"
 msgstr "Deplasare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:148
 msgid "Home moves to first non-whitespace character"
 msgstr "Home mută la primul caracter care nu este spațiere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:149
 msgid ""
 "Backspace will remove extra space to keep you aligned with your indentation"
 msgstr ""
 "Backspace va elimina spațiul extra pentru a menține alinierea cu indentarea"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:154
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
 msgid "Display list of open files"
 msgstr "Afișează lista fișierelor deschise"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:154
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
 msgid "Display the list of all open files in the project sidebar"
 msgstr ""
 "Afișează lista cu toate fișierele deschise în bara laterală a proiectului"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:156
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:160
 msgid "Cursor"
 msgstr "Cursor"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:157
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:161
 msgid "Restore cursor position"
 msgstr "Restaurează poziția cursorului"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:157
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:161
 msgid "Restore cursor position when a file is reopened"
 msgstr "Restaurează poziția cursorului când un fișier este redeschis"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:162
 msgid "Enable text wrapping"
 msgstr "Activează încadrarea de text"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:162
 msgid "Wrap text that is too wide to display"
 msgstr "Încadrează textul care este prea larg pentru a fi afișat"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:159
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
 msgid "Scroll Offset"
 msgstr "Decalaj de derulare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:159
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
 msgid "Minimum number of lines to keep above and below the cursor"
 msgstr "Numărul minim de linii de păstrat deasupra și sub cursor"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:160
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
 msgid "Allow the editor to scroll past the end of the buffer"
 msgstr "Permite editorului să deruleze peste sfârșitul preîncărcării"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:162
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:166
 msgid "Line Information"
 msgstr "Informații de linie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:167
 msgid "Line numbers"
 msgstr "Numere de linii"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:167
 msgid "Show line number at beginning of each line"
 msgstr "Arată numărul de linie la începutul fiecărei linii"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
 msgid "Line changes"
 msgstr "Modificări de linie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
 msgid "Show if a line was added or modified next to line number"
 msgstr ""
 "Arată dacă o linie a fost adăugată sau modificată lângă numărul de linie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:165
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
 msgid "Line diagnostics"
 msgstr "Diagnosticări de linie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:165
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
 msgid "Show an icon next to line numbers indicating type of diagnostic"
 msgstr ""
 "Arată o iconiță lângă numerele de linii care indică tipul de diagnostic"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:167
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:171
 msgid "Highlight"
 msgstr "Evidențiere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
 msgid "Current line"
 msgstr "Linie curentă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
 msgid "Make current line stand out with highlights"
 msgstr "Modifică linia curentă să iasă în evidență cu evidențieri"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
 msgid "Matching brackets"
 msgstr "Paranteze pătrate pereche"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
 msgid "Highlight matching brackets based on cursor position"
 msgstr "Evidențiază parantezele pătrate pereche pe baza poziției cursorului"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:171
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:175
 msgid "Code Overview"
 msgstr "Prezentare generală a codului"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:176
 msgid "A zoomed out view to enhance navigating source code"
 msgstr "O vizualizare micșorată pentru a îmbunătăți navigarea în codul sursă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:177
 msgid "Automatically hide overview map"
 msgstr "Ascunde automat harta prezentării generale"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:177
 msgid "Automatically hide map when editor loses focus"
 msgstr "Ascunde automat harta când editorul pierde focalizarea"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:175
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:179
 msgid "Visible Whitespace Characters"
 msgstr "Caractere de spațiere vizibile"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:178
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:182
 msgid "New line and carriage return"
 msgstr "Linie nouă și retur la început de linie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:179
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:183
 msgid "Non-breaking spaces"
 msgstr "Spații de unire"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:180
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:184
 msgid "Spaces inside of text"
 msgstr "Spații din interiorul textului"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:181
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:185
 msgid "Trailing Only"
 msgstr "Doar cele din urmă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:182
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:186
 msgid "Leading Only"
 msgstr "Doar cele din față"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:184
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:188
 msgid "Autosave"
 msgstr "Salvare automată"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:185
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:189
 msgid "Enable or disable autosave feature"
 msgstr "Activează sau dezactivează funcționalitatea de salvare automată"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:186
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:190
 msgid "The number of seconds after modification before auto saving"
 msgstr "Numărul de secunde după modificare înainte de salvarea automată"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:192
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:196
 msgid "Code Insight"
 msgstr "Înțelegere cod"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:195
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
 msgid "Semantic Highlighting"
 msgstr "Evidențiere semantică"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:195
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
 msgid ""
 "Use code insight to highlight additional information discovered in source "
 "file"
@@ -2654,206 +2710,170 @@ msgstr ""
 "Utilizează înțelegerea de cod pentru a evidenția informații adiționale "
 "descoperite în fișierul sursă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:197
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:201
+msgid "Diagnostics"
+msgstr "Diagnosticare"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:207
 msgid "Completion"
 msgstr "Completare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:198
-msgid "Suggest words found in open files"
-msgstr "Propune cuvinte găsite în fișiere deschise"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:198
-msgid ""
-"Suggests completions as you type based on words found in any open document"
-msgstr ""
-"Propune completări în timp ce tastați pe baza cuvintelor găsite în orice "
-"document deschis"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
-msgid "Minimum word size"
-msgstr "Dimensiune de cuvânt minimă"
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:210
+msgid "Completions Display Size"
+msgstr "Dimensiunea afișajului completărilor"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
-msgid "Minimum word size for word completion"
-msgstr "Dimensiunea de cuvânt minimă pentru completarea de cuvânt"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:200
-msgid "Suggest completions using Ctags"
-msgstr "Propune completări utilizând Ctags"
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:210
+msgid "Number of completions to display"
+msgstr "Numărul de completări de afișat"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:200
-msgid ""
-"Create and manages a Ctags database for completing class names, functions, "
-"and more"
-msgstr ""
-"Creează și administrează o bază de date Ctags pentru completarea de nume de "
-"clase, funcții, și mai multe"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:201
-msgid "Suggest completions using Clang (Experimental)"
-msgstr "Propune completări utilizând Clang (experimental)"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:201
-msgid "Use Clang to suggest completions for C and C++ languages"
-msgstr "Utilizează Clang pentru a propune completări pentru limbajele C și C++"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:203
-msgid "Diagnostics"
-msgstr "Diagnosticare"
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:212
+msgid "Completion Providers"
+msgstr "Furnizori de completări"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:209
-#: src/libide/snippets/ide-source-snippet-completion-provider.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:218
 msgid "Snippets"
 msgstr "Blocuri"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:212
-msgid "Code snippets"
-msgstr "Blocuri de cod"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:212
-msgid "Use code fragments to increase typing efficiency"
-msgstr "Utilizează fragmente de cod pentru a mări eficiența la tastare"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:256
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:264
 msgid "Programming Languages"
 msgstr "Limbaje de programare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:322
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:330
 msgid "Trim trailing whitespace"
 msgstr "Scurtează spațierea din urmă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:322
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:330
 msgid "Upon saving, trailing whitespace from modified lines will be trimmed."
 msgstr ""
 "După salvare, spațierea din urmă de la liniile modificate va fi scurtată."
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:331
 msgid "Overwrite Braces"
 msgstr "Suprascrie parantezele acolade"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:331
 msgid "Overwrite closing braces"
 msgstr "Suprascrie parantezele acolade de închidere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
 msgid "Insert Matching Brace"
 msgstr "Introduce paranteza pereche"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
 msgid "Insert matching character for { [ ( or \""
 msgstr "Introduce caracterul pereche pentru { [ ( sau \""
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:325
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
 msgid "Insert Trailing Newline"
 msgstr "Introduce linie nouă din urmă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:325
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
 msgid "Ensure files end with a newline"
 msgstr "Asigurare că fișierele se termină cu o linie nouă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:327
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:335
 msgid "Margins"
 msgstr "Magini"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:337
 msgid "Right margin position"
 msgstr "Poziția marginei din dreapta"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:337
 msgid "Position in spaces for the right margin"
 msgstr "Poziția în spații pentru marginea din dreapta"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:331
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:339
 msgid "Indentation"
 msgstr "Indentare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:340
 msgid "Tab width"
 msgstr "Lățime tab"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:340
 msgid "Width of a tab character in spaces"
 msgstr "Lățimea în spații a unui caracter tab"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:341
 msgid "Insert spaces instead of tabs"
 msgstr "Introduce spații în loc de taburi"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:341
 msgid "Prefer spaces over use of tabs"
 msgstr "Preferă spațiile în locul utilizării de taburi"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:334
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:342
 msgid "Automatically indent"
 msgstr "Indentează automat"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:334
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:342
 msgid "Indent source code as you type"
 msgstr "Indentează codul sursă în timpul tastării"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:336
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:344
 msgid "Spacing"
 msgstr "Spațiere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:337
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:345
 msgid "Space before opening parentheses"
 msgstr "Spațiu înainte de parantezele de deschidere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:338
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:346
 msgid "Space before opening brackets"
 msgstr "Spațiu înainte de parantezele pătrate de deschidere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:339
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:347
 msgid "Space before opening braces"
 msgstr "Spațiu înainte de parantezele acolade de deschidere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:340
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:348
 msgid "Space before opening angles"
 msgstr "Spațiu înainte de parantezele unghiulare de deschidere"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:341
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:349
 msgid "Prefer a space before colons"
 msgstr "Preferă un spațiu înainte de două puncte"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:342
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:350
 msgid "Prefer a space before commas"
 msgstr "Preferă un spațiu înainte de virgule"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:343
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:351
 msgid "Prefer a space before semicolons"
 msgstr "Preferă un spațiu înainte de punct și virgulă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:353
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:371
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:361
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:379
 msgid "Default"
 msgstr "Implicit"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:358
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:376
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:366
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:384
 msgid "Number of CPU"
 msgstr "Numărul de CPU"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:391
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:399
 msgid "Build"
 msgstr "Generare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:394
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
 msgid "Build Workers"
 msgstr "Lucrători de generare"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:394
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
 msgid "Number of parallel build workers"
 msgstr "Numărul de lucrători de generare paralelă"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:410
 msgid "Network"
 msgstr "Rețea"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:403
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:411
 msgid "Allow downloads over metered connections"
 msgstr "Permite descărcări prin conexiuni contorizate"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:403
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:411
 msgid ""
 "Allow the use of metered network connections when automatically downloading "
 "dependencies"
@@ -2861,37 +2881,37 @@ msgstr ""
 "Permite utilizarea de conexiuni la rețea contorizate când se descarcă "
 "automat dependențe"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:411
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:419
 msgid "Workspace"
 msgstr "Spațiu de lucru"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:412
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:420
 msgid "A place for all your projects"
 msgstr "Un loc pentru toate proiectele"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:413
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:421
 msgid "Restore previously opened files"
 msgstr "Restaurează fișierele deschise anterior"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:413
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:421
 msgid "Open previously opened files when loading a project"
 msgstr "Deschide fișierele deschise anterior la încărcarea unui proiect"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:534
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:179
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:542
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:180
 msgid "Version Control"
 msgstr "Control de versiune"
 
 #. only the page goes here, plugins will fill in the details
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:546
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:554
 msgid "SDKs"
 msgstr "SDK-uri"
 
-#: src/libide/projects/ide-project.c:398
+#: src/libide/projects/ide-project.c:401
 msgid "Destination file must be within the project tree."
 msgstr "Fișierul destinație trebuie să fie în arborele proiectului."
 
-#: src/libide/projects/ide-project.c:644
+#: src/libide/projects/ide-project.c:648
 msgid "File must be within the project tree."
 msgstr "Fișierul trebuie să fie în arborele proiectului."
 
@@ -2903,68 +2923,54 @@ msgstr "Oprește rularea"
 msgid "Change run options"
 msgstr "Modifică opțiunile de rulare"
 
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:368
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:371
 msgid "Cannot run target, another target is running"
 msgstr "Nu se poate rula ținta, altă țintă rulează"
 
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:438
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:440
 msgid "Failed to locate runtime"
 msgstr "Nu s-a putut localiza executarea"
 
-#: src/libide/runner/ide-runner.c:179
+#: src/libide/runner/ide-runner.c:182
 msgid "Process quit unexpectedly"
 msgstr "Procesul s-a terminat neașteptat"
 
-#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:131
+#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:135
 msgid "Host operating system"
 msgstr "Sistem de operare gazdă"
 
-#: src/libide/snippets/ide-source-snippets-manager.c:195
-#, c-format
-msgid "Failed to open directory: %s"
-msgstr "Nu s-a putut deschide dosarul: %s"
-
-#: src/libide/snippets/ide-source-snippets-manager.c:208
-#, c-format
-msgid "Failed to load file: %s: %s"
-msgstr "Nu s-a putut încărca fișierul %s: %s"
-
-#: src/libide/sourceview/ide-omni-gutter-renderer.c:749
+#: src/libide/sourceview/ide-omni-gutter-renderer.c:752
 msgid "Click to toggle breakpoint"
 msgstr "Apăsați clic pentru a comuta indicatorul de întrerupere"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4585
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4420
 #, c-format
 msgid "Insert “%s”"
 msgstr "Introduce „%s”"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4587
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4422
 #, c-format
 msgid "Replace “%s” with “%s”"
 msgstr "Înlocuiește „%s” cu „%s”"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4701
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4536
 msgid "Apply Fix-It"
 msgstr "Aplică repararea"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5129
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4964
 msgid "Rename symbol"
 msgstr "Redenumește simbolul"
 
 #. translators: %s is the filename, then line number, column number. <> are pango markup
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5365
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5200
 #, c-format
 msgid "<b>%s</b> — <small>Line %u, Column %u</small>"
 msgstr "<b>%s</b> — <small>Rând %u, Coloană %u</small>"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5391
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5226
 msgid "No references were found"
 msgstr "Nu s-au găsit referințe"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-word-completion-provider.c:557
-msgid "Builder Word Completion"
-msgstr "Completare de cuvânt Builder"
-
 #: src/libide/terminal/ide-terminal-search.ui:152
 msgid "Regex"
 msgstr "Expresie regulată"
@@ -2985,7 +2991,7 @@ msgstr "Rulează to_ate testele"
 msgid "Reload tests"
 msgstr "Reîncarcă testele"
 
-#: src/libide/testing/ide-test-editor-addin.c:73
+#: src/libide/testing/ide-test-editor-addin.c:75
 msgid "Unit Tests"
 msgstr "Teste unitate"
 
@@ -2997,7 +3003,11 @@ msgstr "Nu sunt teste disponibile"
 msgid "Tests will be loaded after building."
 msgstr "Testele vor fi încărcate după generare."
 
-#: src/libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:55
+#: src/libide/toolchain/ide-toolchain-manager.c:340
+msgid "Default (Host operating system)"
+msgstr "Implicit (sistem de operare gazdă)"
+
+#: src/libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:59
 #, c-format
 msgid "Installing %u package"
 msgid_plural "Installing %u packages"
@@ -3009,64 +3019,64 @@ msgstr[2] "Se instalează %u de pachete"
 msgid "Clear _All"
 msgstr "Elibere_ază tot"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:181
+#: src/libide/util/ide-uri.c:183
 #, no-c-format
 msgid "Invalid %-encoding in URI"
 msgstr "Codare % nevalidă în URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:219
+#: src/libide/util/ide-uri.c:221
 msgid "Non-UTF-8 characters in URI"
 msgstr "Caractere care nu sunt UTF-8 în URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:366 src/libide/util/ide-uri.c:377
+#: src/libide/util/ide-uri.c:368 src/libide/util/ide-uri.c:379
 #, c-format
 msgid "Invalid IP literal “%s” in URI"
 msgstr "Literal de IP nevalid „%s” în URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:411
+#: src/libide/util/ide-uri.c:413
 #, c-format
 msgid "Invalid encoded IP literal “%s” in URI"
 msgstr "Literal codat nevalid pentru IP „%s” în URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:420
+#: src/libide/util/ide-uri.c:422
 #, c-format
 msgid "Invalid non-ASCII hostname “%s” in URI"
 msgstr "Nume de gazdă care nu este ASCII nevalid „%s” în URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:434
+#: src/libide/util/ide-uri.c:436
 #, c-format
 msgid "Non-ASCII hostname “%s” forbidden in this URI"
 msgstr "Numele de gazdă care nu este ASCII „%s” nu este permis în acest URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:457
+#: src/libide/util/ide-uri.c:459
 #, c-format
 msgid "Could not parse port “%s” in URI"
 msgstr "Nu s-a putut parsa portul „%s” de la URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:464
+#: src/libide/util/ide-uri.c:466
 #, c-format
 msgid "Port “%s” in URI is out of range"
 msgstr "Portul „%s” de la URI este în afara domeniului"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:590
+#: src/libide/util/ide-uri.c:592
 msgid "Base URI is not absolute"
 msgstr "URI de bază nu este absolut"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:615
+#: src/libide/util/ide-uri.c:617
 msgid "URI is not absolute, and no base URI was provided"
 msgstr "URI nu este absolut, și nu s-a furnizat niciun URI de bază"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:660
+#: src/libide/util/ide-uri.c:662
 #, c-format
 msgid "Could not parse “%s” as absolute URI"
 msgstr "Nu s-a putut parsa „%s” ca URI absolut"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:1203
+#: src/libide/util/ide-uri.c:1205
 #, c-format
 msgid "URI “%s” has no host component"
 msgstr "URI „%s” nu are nicio componentă de gazdă"
 
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:528
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:530
 msgid "Building"
 msgstr "Se generează"
 
@@ -3132,11 +3142,11 @@ msgstr "Exportă pachetul"
 msgid "Build project"
 msgstr "Generează proiectul"
 
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:218
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:220
 msgid "Builder Statistics"
 msgstr "Statistici Builder"
 
-#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:644
+#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:646
 #, c-format
 msgid "%s — Builder"
 msgstr "Builder — %s"
@@ -3178,7 +3188,7 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Perspectives"
 msgstr "Perspective"
 
-#: src/main.c:118
+#: src/main.c:117
 msgid ""
 "GNOME Builder requires a desktop session with D-Bus. Please set "
 "DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS."
@@ -3190,25 +3200,27 @@ msgstr ""
 msgid "Building cache…"
 msgstr "Se generează cache…"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:50
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:52
 msgid "Bootstrapping build system"
 msgstr "Se trece prin procesul de bootstrap al sistemului de generare"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:223
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:145
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:291
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:168
 #: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:226
 msgid "Configuring project"
 msgstr "Se configurează proiectul"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:276
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:344
 #: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:150
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:186
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:174
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:210
+#: src/plugins/gradle/gradle_plugin.py:116
+#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:109
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:197
 #: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:238
 msgid "Building project"
 msgstr "Se generează proiectul"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:303
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:371
 msgid "Caching build commands"
 msgstr "Se adaugă în cache comenzile de generare"
 
@@ -3407,71 +3419,95 @@ msgstr "Modul de cosmetizare: rezultatul nu este un text UTF-8 valid"
 msgid "Beautify"
 msgstr "Cosmetizează"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:62
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:65
 msgid "Clang"
 msgstr "Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:63
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:66
 msgid "Show errors and warnings provided by Clang"
 msgstr "Arată erorile și avertismentele furnizate de Clang"
 
 #. translators: keywords used when searching for preferences
-#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:65
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:68
 msgid "clang diagnostics warnings errors"
 msgstr "clang diagnostics warnings errors diagnosticare avertismente erori"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:325
-msgid "Unknown failure"
-msgstr "Eșec necunoscut"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:78
+msgid "Suggest completions using Clang"
+msgstr "Sugerează completări utilizând Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:329
-msgid "Clang crashed"
-msgstr "Clang a căzut"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:79
+msgid "Use Clang to suggest completions for C and C++ languages"
+msgstr "Utilizează Clang pentru a sugera completări pentru limbajele C și C++"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:333
-msgid "Invalid arguments"
-msgstr "Argumente nevalide"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:83
+msgid "Clang Options"
+msgstr "Opțiuni Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:337
-msgid "AST read error"
-msgstr "Eroare de citire AST"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:92
+msgid "Complete Parenthesis"
+msgstr "Completează paranteza"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:349
-#, c-format
-msgid "Failed to create translation unit: %s"
-msgstr "Nu s-a putut crea unitatea de traducere: %s"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:93
+msgid "Include parenthesis when completing clang proposals"
+msgstr "Include parantezele când se completează propunerile clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:561
-#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:97
-msgid "File must be saved locally to parse."
-msgstr "Fișierul trebuie salvat local pentru a fi parsat."
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:104
+msgid "Complete Parameters"
+msgstr "Completează parametrii"
+
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:105
+msgid "Include parameters and types when completing clang proposals"
+msgstr "Include parametrii și tipurile când se completează propunerile clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-symbol-node.c:152
+#: src/plugins/clang/ide-clang-symbol-node.c:56
 msgid "anonymous"
 msgstr "anonim"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-translation-unit.c:620
-msgid "clang_codeCompleteAt() only works on local files"
-msgstr "clang_codeCompleteAt() funcționează doar pe fișiere locale"
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:6
+msgid "Complete parentheses"
+msgstr "Completează parantezele"
+
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:7
+msgid "If parentheses should be included when completing."
+msgstr "Dacă parantezele ar trebui să fie incluse când se completează."
 
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-build-system.c:421
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:11
+msgid "Complete parameters"
+msgstr "Completează parametrii"
+
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:12
+msgid ""
+"If parameters should be included when completing. Requires complete-"
+"parentheses."
+msgstr ""
+"Dacă parametrii ar trebui să fie incluși când se completează. Necesită "
+"completează-paranteze."
+
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-build-system.c:420
 msgid "CMake"
 msgstr "CMake"
 
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:161
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:185
 msgid "Configure project"
 msgstr "Configurează proiectul"
 
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:205
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:184
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:229
+#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:120
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:207
 #: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:248
 msgid "Installing project"
 msgstr "Se instalează proiectul"
 
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-toolchain.c:215
+#, c-format
+msgid "%s (CMake)"
+msgstr "%s (CMake)"
+
 #. translators: "Declaration" is describing a function that is defined in a header
 #. *              file (.h) rather than a source file (.c).
 #.
-#: src/plugins/code-index/ide-code-index-index.c:277
+#: src/plugins/code-index/ide-code-index-index.c:276
 msgid "Declaration"
 msgstr "Declarație"
 
@@ -3485,10 +3521,6 @@ msgstr ""
 "Căutarea, diagnosticările și completarea automată ar putea să fie limitate "
 "până ce este complet."
 
-#: src/plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
-msgid "Basic"
-msgstr "De bază"
-
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-editor-addin.c:288
 msgid "Colors"
 msgstr "Culori"
@@ -3765,57 +3797,57 @@ msgstr "Utilizați intrarea de mai jos pentru a executa o comandă"
 msgid "Command failed: %s"
 msgstr "Comandă eșuată: %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:87
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:86
 #, c-format
 msgid "Number required"
 msgstr "Număr necesar"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:97
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:96
 #, c-format
 msgid "%s is invalid for %s"
 msgstr "%s nu este valid pentru %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:155
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:154
 #, c-format
 msgid "Cannot find language “%s”"
 msgstr "Nu s-a putut găsi limbajul „%s”"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:312
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:311
 #, c-format
 msgid "This command requires a GtkSourceView to be focused"
 msgstr "Această comandă necesită ca GtkSourceView să fie focalizată"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:323
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:322
 #, c-format
 msgid "This command requires a view to be focused"
 msgstr "Această comandă necesită ca o vizualizare să fie focalizată"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:380
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:379
 #, c-format
 msgid "Unknown option: %s"
 msgstr "Opțiune necunoscută: %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:423
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:422
 #, c-format
 msgid "Cannot find colorscheme “%s”"
 msgstr "Nu se poate găsi schema de culori „%s”"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:464 src/plugins/command-bar/gb-vim.c:596
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:463 src/plugins/command-bar/gb-vim.c:595
 #, c-format
 msgid "Failed to locate working directory"
 msgstr "Nu s-a putut localiza dosarul de lucru"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:765
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:764
 #, c-format
 msgid "Invalid :syntax subcommand: %s"
 msgstr "Subcomandă :syntax nevalidă: %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1206
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1231
 #, c-format
 msgid "Invalid search and replace request"
 msgstr "Cerere de căutare și înlocuire nevalidă"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1312
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1342
 #, c-format
 msgid "Not a command: %s"
 msgstr "Nu este o comandă: %s"
@@ -3838,11 +3870,6 @@ msgstr "Comentează codul"
 msgid "Uncomment code"
 msgstr "Decomentează codul"
 
-#: src/plugins/c-pack/ide-c-format-provider.c:283
-#: src/plugins/python-pack/ide-python-format-provider.c:240
-msgid "Format Strings"
-msgstr "Șiruri de formatare"
-
 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-genesis-addin.c:158
 msgid "New Project"
 msgstr "Proiect nou"
@@ -3938,7 +3965,7 @@ msgid "Project Location"
 msgstr "Locația proiectului"
 
 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:93
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:78
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:81
 msgid "Select Project Directory"
 msgstr "Selectați dosarul proiectului"
 
@@ -3967,25 +3994,38 @@ msgid "MIT/X11"
 msgstr "MIT/X11"
 
 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:165
+msgid "Apache 2.0"
+msgstr "Apache 2.0"
+
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:166
 msgid "GPLv2+"
 msgstr "GPLv2+"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:166
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:167
 msgid "LGPLv2.1+"
 msgstr "LGPLv2.1+"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:167
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:168
 msgid "No license"
 msgstr "Nicio licență"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:200
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:201
 msgid "Uses the Git version control system"
 msgstr "Utilizează sistemul de control al versiunii Git"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:289
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:290
 msgid "Select a Template"
 msgstr "Selectează un șablon"
 
+#: src/plugins/ctags/ide-ctags-preferences-addin.c:51
+msgid "Suggest completions using Ctags"
+msgstr "Sugerează completări utilizând Ctags"
+
+#: src/plugins/ctags/ide-ctags-preferences-addin.c:52
+msgid "Use Ctags to suggest completions for a variety of languages"
+msgstr ""
+"Utilizați Ctags pentru a sugera completări pentru o varietate de limbaje"
+
 #: src/plugins/devhelp/gbp-devhelp-menu-button.ui:25
 msgid "Select Documentation…"
 msgstr "Selectați o documentație…"
@@ -4074,7 +4114,7 @@ msgstr "Se finalizează generarea flatpak"
 msgid "Exporting staging directory"
 msgstr "Se exportă dosarul de introducere"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:645
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:644
 msgid "Creating flatpak bundle"
 msgstr "Se creează pachetul flatpak"
 
@@ -4113,12 +4153,12 @@ msgstr[2] "arată încă %u de executări"
 msgid "Flatpak Runtimes"
 msgstr "Executări flatpak"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:795
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:834
 #, c-format
 msgid "%s <b>%s</b>"
 msgstr "%s <b>%s</b>"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:797
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:836
 #, c-format
 msgid "%s <b>%s</b> <span fgalpha='36044'>%s</span>"
 msgstr "%s <b>%s</b> <span fgalpha='36044'>%s</span>"
@@ -4171,36 +4211,59 @@ msgstr ""
 "Acest program este necesar pentru generarea de aplicații Flatpak. Doriți să "
 "îl instalați?"
 
-#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:201
+#: src/plugins/gcc/gbp-gcc-toolchain-provider.c:87
+#, c-format
+msgid "GCC %s Cross-Compiler (System)"
+msgstr "(Sistem) de cross-compilatoare GCC %s"
+
+#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:202
 msgid "Cannot provide diff, no backing file provided."
 msgstr "Nu se poate oferi diff, niciun fișier de rezervă furnizat."
 
-#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:676
+#. translators: %s is replaced with the error string from git
+#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:281
+#, c-format
+msgid ""
+"There was a failure while calculating line changes from git. The exact error "
+"was: %s"
+msgstr ""
+"A apărut o eroare la calcularea modificărilor de linie de la git. Eroarea "
+"exactă a fost: %s"
+
+#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:691
 #, c-format
 msgid "Repository does not have a working directory."
 msgstr "Depozitul nu are un dosar de lucru."
 
-#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:687
+#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:702
 #, c-format
 msgid "File is not under control of git working directory."
 msgstr "Fișierul nu se află sub controlul unui dosar de lucru git."
 
-#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:753
+#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:768
 #, c-format
 msgid "The requested file does not exist within the git index."
 msgstr "Fișierul solicitat nu există în indexul git."
 
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:158
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:437
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:159
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:499
 msgid "A valid Git URL is required"
 msgstr "Un URL Git valid este necesar"
 
 #. translators: %s is replaced with the path to the project
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:171
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:172
 #, c-format
 msgid "Your project will be created at %s"
 msgstr "Proiectul va fi creat la %s"
 
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:216
+msgid "Apply"
+msgstr "Aplică"
+
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:218
+msgid "Remote Branch to Clone"
+msgstr "Ramura la distanță de clonat"
+
 #: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:37
 msgid "Use Git to create a local copy of a remotely hosted project."
 msgstr ""
@@ -4215,11 +4278,15 @@ msgstr "user@host:repository.git"
 msgid "Enter the URL of your project’s source code repository"
 msgstr "Introduceți URL-ul depozitului de cod sursă al proiectului"
 
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:107
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:70
+msgid "Change default branch"
+msgstr "Modifică ramura implicită"
+
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:110
 msgid "Repository URL"
 msgstr "URL depozit"
 
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:115
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:118
 msgid "Project Destination"
 msgstr "Destinație proiect"
 
@@ -4240,7 +4307,7 @@ msgstr ""
 "depozitului."
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/plugins/git/ide-git-vcs.c:407
+#: src/plugins/git/ide-git-vcs.c:406
 #, c-format
 msgid "Failed to establish git file monitor: %s"
 msgstr ""
@@ -4296,11 +4363,11 @@ msgstr "Calculatorului îi lipsește python3-sphinx"
 msgid "(Preview)"
 msgstr "(Previzualizare)"
 
-#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:752
-msgid "Suggest Python completions"
-msgstr "Propune completări Python"
+#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:662
+msgid "Suggest completions from Python"
+msgstr "Sugerează completări de la Python"
 
-#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:753
+#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:663
 msgid "Use Jedi to provide completions for the Python language"
 msgstr "Utilizează Jedi pentru a furniza completări pentru limbajul Python"
 
@@ -4320,14 +4387,133 @@ msgstr "Creează un proiect gol nou utilizând un Makefile simplu"
 msgid "Meson"
 msgstr "Meson"
 
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:103
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:108
 msgid "A Meson-based project is loaded but Ninja could not be found."
 msgstr "Un proiect bazat pe Meson a fost încărcat, dar Ninja nu a fost găsit."
 
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:123
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:128
 msgid "A Meson-based project is loaded but meson could not be found."
 msgstr "Un proiect bazat pe Meson a fost încărcat, dar meson nu a fost găsit."
 
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain.c:66
+#, c-format
+msgid "%s (Meson)"
+msgstr "%s (Meson)"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-addin.c:95
+msgid "Add toolchain"
+msgstr "Adaugă un ansamblu de unelte"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-addin.c:102
+msgid "Define a new custom toolchain targeting a specific platform"
+msgstr ""
+"Definiți un nou ansamblu de unelte personalizat care vizează o platformă "
+"specifică"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.c:406
+msgid "No Provided Tool"
+msgstr "Nicio unealtă furnizată"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:70
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:65
+msgid "A name to identify the sysroot."
+msgstr "Un nume pentru a identifica sysroot-ul."
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:95
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:90
+msgid "Architecture"
+msgstr "Arhitectură"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:96
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:91
+msgid "The system architecture of the sysroot."
+msgstr "Arhitectura de sistem a sysroot."
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:148
+msgid "Add Tool:"
+msgstr "Adaugă unealta:"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:171
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:96
+msgid "Compiler"
+msgstr "Compilator"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:172
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:98
+msgid "Preprocessor"
+msgstr "Preprocesor"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:173
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:100
+msgid "Archiver"
+msgstr "Arhivator"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:174
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:102
+msgid "Linker"
+msgstr "Linker"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:175
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:104
+msgid "Strip"
+msgstr "Demontează"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:176
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:106
+msgid "Executable wrapper"
+msgstr "Wrapper executabil"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:177
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:108
+msgid "Package Config"
+msgstr "Configurare pachete"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:189
+msgid "Any language"
+msgstr "Orice limbaj"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:190
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:191
+msgid "C++"
+msgstr "C++"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:192
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:193
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-preferences-addin.vala:33
+msgid "Vala"
+msgstr "Vala"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:194
+msgid "Fortran"
+msgstr "Fortran"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:195
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:227
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Adaugă o unealtă"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:242
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:172
+msgid "Delete"
+msgstr "Șterge"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:248
+msgid "Delete Toolchain"
+msgstr "Șterge ansamblul de unelte"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-tool-row.ui:25
+msgid "Delete Tool"
+msgstr "Șterge unealta"
+
 #: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:250
 msgid "GNOME Application"
 msgstr "Aplicație GNOME"
@@ -4373,13 +4559,13 @@ msgid "Maps"
 msgstr "Hărți"
 
 #: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:62
-msgid "Todo"
-msgstr "De completat"
-
-#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:71
 msgid "Music"
 msgstr "Muzică"
 
+#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:71
+msgid "Todo"
+msgstr "De completat"
+
 #: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:80
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
@@ -4392,6 +4578,10 @@ msgstr "Fotografii"
 msgid "Calendar"
 msgstr "Calendar"
 
+#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:107
+msgid "Boxes"
+msgstr "Cutii"
+
 #: src/plugins/notification/ide-notification-addin.c:98
 msgid "Build successful"
 msgstr "Generare cu succes"
@@ -4410,7 +4600,7 @@ msgstr "Generarea a eșuat"
 msgid "Project “%s” failed to build"
 msgstr "Proiectul „%s” a eșuat la generare"
 
-#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:102
+#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:111
 msgid "Downloading npm dependencies"
 msgstr "Se descarcă dependențe npm"
 
@@ -4472,18 +4662,18 @@ msgstr "Arbore proiect"
 msgid "Empty"
 msgstr "Gol"
 
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:34
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:40
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:35
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:41
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Project tree"
 msgstr "Arbore proiect"
 
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:35
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:36
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename a file"
 msgstr "Redenumește un fișier"
 
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:41
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:42
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move a file to the trash"
 msgstr "Mută un fișier la gunoi"
@@ -4563,7 +4753,7 @@ msgid "Arm Emulation"
 msgstr "Emulare Arm"
 
 #. translators: first %s is replaced with hostname, second %s with the CPU architecture
-#: src/plugins/qemu/gbp-qemu-device-provider.c:156
+#: src/plugins/qemu/gbp-qemu-device-provider.c:157
 #, c-format
 msgid "My Computer (%s) %s"
 msgstr "Calculator (%s) %s"
@@ -4719,6 +4909,21 @@ msgstr "Niciun ansamblu de unelte instalat. Apăsați clic"
 msgid "to add a new toolchain!"
 msgstr "pentru a adăuga un nou ansamblu de unelte!"
 
+#: src/plugins/snippets/ide-snippet-completion-item.c:112
+#, c-format
+msgid "Failed to parse snippet “%s”"
+msgstr "Nu s-a putut parsa blocul de cod „%s”"
+
+#: src/plugins/snippets/ide-snippet-preferences-addin.c:51
+msgid "Suggest Completions from Snippets"
+msgstr "Sugerează completări de la fragmentele de cod"
+
+#: src/plugins/snippets/ide-snippet-preferences-addin.c:52
+msgid "Use registered snippets to suggest completion proposals"
+msgstr ""
+"Utilizează fragmente de cod înregistrate pentru a sugera propuneri de "
+"completări"
+
 #: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-addin.c:51
 msgid "Spelling"
 msgstr "Ortografie"
@@ -4841,7 +5046,7 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search symbols within document"
 msgstr "Caută simboluri în document"
 
-#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-menu-button.c:304
+#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-menu-button.c:311
 msgid "Select Symbol…"
 msgstr "Selectați un simbol…"
 
@@ -4876,23 +5081,19 @@ msgstr ""
 "Selectați <a href=\"action://run-manager.run-with-handler::profiler"
 "\">rulează cu profiler</a> de la meniul de rulare pentru a începe"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-perspective.ui:81
-msgid "CPU"
-msgstr "CPU"
-
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:357
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:356
 msgid "Open Profile"
 msgstr "Deschide profilul"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:366
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:365
 msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
 msgstr "Captură Sysprof (*.syscap)"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:372
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:371
 msgid "All Files"
 msgstr "Toate fișierele"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:473
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:472
 #: src/plugins/sysprof/gtk/menus.ui:34
 msgid "Run with Profiler"
 msgstr "Rulează cu profiler"
@@ -4901,22 +5102,65 @@ msgstr "Rulează cu profiler"
 msgid "Open Sysprof Capture…"
 msgstr "Deschide o captură Sysprof…"
 
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-addin.c:80
+msgid "Add sysroot"
+msgstr "Adaugă sysroot"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-addin.c:87
+msgid "Define a new sysroot target to build against a different target"
+msgstr ""
+"Definiți o nouă destinație sysroot pentru construire peste o destinație "
+"diferită"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-addin.c:135
+msgid "Sysroots"
+msgstr "Sysroot-uri"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:121
+msgid "An absolute file-system path to the sysroot."
+msgstr "O cale absolută a sistemului de fișiere către sysroot."
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:148
+msgid "Package Config Path"
+msgstr "Cale configurării de pachete"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:149
+msgid "An optional comma-separated path to specify PKG_CONFIG_PATH."
+msgstr ""
+"O cale opțională separată prin virgule pentru a specifica PKG_CONFIG_PATH."
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-toolchain-provider.c:147
+#, c-format
+msgid "%s (Sysroot SDK)"
+msgstr "%s (SDK sysroot)"
+
 #: src/plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:265
 msgid "Save Terminal Content As"
 msgstr "Salvează conținutul terminalului ca"
 
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-view.c:347
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-view.c:426
 msgid "Untitled terminal"
 msgstr "Terminal neintitulat"
 
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:176
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:208
 msgid "Application Output"
 msgstr "Rezultat aplicație"
 
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:216
+#. translators: %s is replaced with the current local time of day
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:238
+#, c-format
+msgid "Application started at %s\r\n"
+msgstr "Aplicația a pornit la %s\r\n"
+
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:258
 msgid "Application exited\r\n"
 msgstr "Aplicația a ieșit\r\n"
 
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:278
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Terminal in Runtime"
+msgstr "Terminal în executare"
+
 #: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:17
 msgid "Reset and Clear"
 msgstr "Restabilește și eliberează"
@@ -4925,21 +5169,41 @@ msgstr "Restabilește și eliberează"
 msgid "New _Terminal"
 msgstr "_Terminal nou"
 
-#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:44
+#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:43
 msgid "New _Build Terminal"
 msgstr "Terminal de _generare nou"
 
-#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:54
+#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:50
+msgid "New _Runtime Terminal"
+msgstr "Terminal de executare nou"
+
+#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:60
 msgid "New terminal in directory"
 msgstr "Terminal nou în dosarul"
 
-#: src/plugins/todo/gbp-todo-workbench-addin.c:115
+#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:299
+msgid "Loading TODOs…"
+msgstr "Se încarcă TODO-urile…"
+
+#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:300
+msgid "Please wait while we scan your project"
+msgstr "Așteptați până se scanează proiectul"
+
+#: src/plugins/todo/gbp-todo-workbench-addin.c:156
 msgid "TODO/FIXMEs"
 msgstr "TODO/FIXMEs"
 
-#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-preferences-addin.vala:33
-msgid "Vala"
-msgstr "Vala"
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-completion-item.vala:151
+msgid "Abstract"
+msgstr "Abstract"
+
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-completion-item.vala:153
+msgid "Compact"
+msgstr "Compact"
+
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-completion-item.vala:155
+msgid "Immutable"
+msgstr "Imuabil"
 
 #: src/plugins/vala-pack/ide-vala-preferences-addin.vala:34
 msgid "Show errors and warnings provided by Vala"
@@ -4955,11 +5219,104 @@ msgstr "vala diagnostics warnings errors diagnosticare avertismente erori"
 msgid "Run with Valgrind"
 msgstr "Rulează cu Valgrind"
 
-#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:585
+#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:587
 #: src/plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:523
 msgid "Failed to create the XML tree."
 msgstr "Nu s-a putut crea arborele XML."
 
-#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:339
+#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:95
+msgid "File must be saved locally to parse."
+msgstr "Fișierul trebuie salvat local pentru a fi parsat."
+
+#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:337
 msgid "Buffer loaded but not in the buffer manager."
 msgstr "Preîncărcarea s-a încărcat dar nu în administratorul de preîncărcare."
+
+#~ msgid "Suggest Snippet Completion"
+#~ msgstr "Propune completare de bloc"
+
+#~ msgid "Allow snippets to be inserted into the document."
+#~ msgstr "Permite blocurilor să fie introduse în document."
+
+#~ msgid "Clang based autocompletion (Experimental)"
+#~ msgstr "Completare automată bazată pe Clang (experimental)"
+
+#~ msgid "Use Clang for autocompletion in the C and C++ languages."
+#~ msgstr "Utilizează Clang pentru completare automată în limbajele C și C++."
+
+#~ msgid "Enable auto-completion of words in document"
+#~ msgstr "Activează completarea automată de cuvinte în document"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If enabled, words within the current document will be available for auto-"
+#~ "completion."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dacă este activat, cuvintele din documentul curent vor fi disponibile "
+#~ "pentru completare automată."
+
+#~ msgid "Suggest words found in open files"
+#~ msgstr "Propune cuvinte găsite în fișiere deschise"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Suggests completions as you type based on words found in any open document"
+#~ msgstr ""
+#~ "Propune completări în timp ce tastați pe baza cuvintelor găsite în orice "
+#~ "document deschis"
+
+#~ msgid "Minimum word size"
+#~ msgstr "Dimensiune de cuvânt minimă"
+
+#~ msgid "Minimum word size for word completion"
+#~ msgstr "Dimensiunea de cuvânt minimă pentru completarea de cuvânt"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Create and manages a Ctags database for completing class names, "
+#~ "functions, and more"
+#~ msgstr ""
+#~ "Creează și administrează o bază de date Ctags pentru completarea de nume "
+#~ "de clase, funcții, și mai multe"
+
+#~ msgid "Suggest completions using Clang (Experimental)"
+#~ msgstr "Propune completări utilizând Clang (experimental)"
+
+#~ msgid "Code snippets"
+#~ msgstr "Blocuri de cod"
+
+#~ msgid "Use code fragments to increase typing efficiency"
+#~ msgstr "Utilizează fragmente de cod pentru a mări eficiența la tastare"
+
+#~ msgid "Failed to open directory: %s"
+#~ msgstr "Nu s-a putut deschide dosarul: %s"
+
+#~ msgid "Failed to load file: %s: %s"
+#~ msgstr "Nu s-a putut încărca fișierul %s: %s"
+
+#~ msgid "Builder Word Completion"
+#~ msgstr "Completare de cuvânt Builder"
+
+#~ msgid "Unknown failure"
+#~ msgstr "Eșec necunoscut"
+
+#~ msgid "Clang crashed"
+#~ msgstr "Clang a căzut"
+
+#~ msgid "Invalid arguments"
+#~ msgstr "Argumente nevalide"
+
+#~ msgid "AST read error"
+#~ msgstr "Eroare de citire AST"
+
+#~ msgid "Failed to create translation unit: %s"
+#~ msgstr "Nu s-a putut crea unitatea de traducere: %s"
+
+#~ msgid "clang_codeCompleteAt() only works on local files"
+#~ msgstr "clang_codeCompleteAt() funcționează doar pe fișiere locale"
+
+#~ msgid "Format Strings"
+#~ msgstr "Șiruri de formatare"
+
+#~ msgid "Suggest Python completions"
+#~ msgstr "Propune completări Python"
+
+#~ msgid "CPU"
+#~ msgstr "CPU"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]