[polari] Updated Czech translationcommit 2184aa2f3bb2b0c12e6f9248de3d78dd8a621a4b
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Tue Aug 14 09:22:10 2018 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po | 104 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 54 insertions(+), 50 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 146ed1d..a96ab3a 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: polari\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/polari/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-02-20 23:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-22 10:29+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-25 04:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-14 09:20+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -19,13 +19,13 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in:7
-#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:3 data/resources/main-window.ui:39
+#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:3 data/resources/main-window.ui:65
 #: src/roomStack.js:160
 msgid "Polari"
 msgstr "Polari"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in:8
-#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:4 src/application.js:808
+#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:4 src/application.js:817
 msgid "An Internet Relay Chat Client for GNOME"
 msgstr "Komunikační klient IRC pro GNOME"
 
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "Seznam uložených kanálů"
 msgid "List of channels to restore on startup"
 msgstr "Seznam kanálů, které se mají obnovit po spuštění."
 
-#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:11 data/resources/menus.ui:6
+#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:11 data/resources/main-window.ui:16
 msgid "Run in Background"
 msgstr "Běžet na pozadí"
 
@@ -310,11 +310,27 @@ msgstr "Přid_at"
 msgid "_Custom Network"
 msgstr "_Vlastní síť"
 
-#: data/resources/main-window.ui:14
+#: data/resources/main-window.ui:22
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: data/resources/main-window.ui:26
+msgid "Help"
+msgstr "Nápověda"
+
+#: data/resources/main-window.ui:30
+msgid "About"
+msgstr "O aplikaci"
+
+#: data/resources/main-window.ui:34 data/resources/menus.ui:6
+msgid "Quit"
+msgstr "Ukončit"
+
+#: data/resources/main-window.ui:40
 msgid "Run Polari in the Background?"
 msgstr "Nechat Polari běžet na pozadí?"
 
-#: data/resources/main-window.ui:15
+#: data/resources/main-window.ui:41
 msgid ""
 "Polari will continue to run when closed and will be automatically started on "
 "login."
@@ -322,38 +338,22 @@ msgstr ""
 "Polari zůstane skrytě běžet, i když jej zavřete a automaticky se spustí po "
 "vašem přihlášení."
 
-#: data/resources/main-window.ui:21
+#: data/resources/main-window.ui:47
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_končit"
 
-#: data/resources/main-window.ui:28
+#: data/resources/main-window.ui:54
 msgid "_Run in background"
 msgstr "Běžet na _pozadí"
 
-#: data/resources/main-window.ui:55 data/resources/main-window.ui:69
+#: data/resources/main-window.ui:81 data/resources/main-window.ui:95
 msgid "Add rooms and networks"
 msgstr "Přidat místnosti a sítě"
 
-#: data/resources/main-window.ui:175
+#: data/resources/main-window.ui:222
 msgid "Show connected users"
 msgstr "Zobrazovat připojené uživatele"
 
-#: data/resources/menus.ui:12
-msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Klávesové zkratky"
-
-#: data/resources/menus.ui:16
-msgid "Help"
-msgstr "Nápověda"
-
-#: data/resources/menus.ui:20
-msgid "About"
-msgstr "O aplikaci"
-
-#: data/resources/menus.ui:24
-msgid "Quit"
-msgstr "Ukončit"
-
 #: data/resources/nick-popover.ui:16
 msgid "Change nickname:"
 msgstr "Změnit přezdívku:"
@@ -362,23 +362,23 @@ msgstr "Změnit přezdívku:"
 msgid "_Change"
 msgstr "Z_měnit"
 
-#: data/resources/room-list-header.ui:146
+#: data/resources/room-list-header.ui:145
 msgid "Connect"
 msgstr "Připojit"
 
-#: data/resources/room-list-header.ui:154
+#: data/resources/room-list-header.ui:152
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Znovu připojit"
 
-#: data/resources/room-list-header.ui:162
+#: data/resources/room-list-header.ui:159
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojit"
 
-#: data/resources/room-list-header.ui:170
+#: data/resources/room-list-header.ui:166
 msgid "Remove"
 msgstr "Odebrat"
 
-#: data/resources/room-list-header.ui:178
+#: data/resources/room-list-header.ui:173
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
@@ -406,28 +406,32 @@ msgstr "Začít konverzaci"
 msgid "Start Telepathy client"
 msgstr "Spustit klienta Telepathy"
 
-#: src/application.js:50
+#: src/application.js:52
+msgid "Start in debug mode"
+msgstr "Spustit v ladicím režimu"
+
+#: src/application.js:55
 msgid "Allow running alongside another instance"
 msgstr "Povolit spuštění souběžně s jinou instancí"
 
-#: src/application.js:53
+#: src/application.js:58
 msgid "Print version and exit"
 msgstr "Vypsat verzi a skončit"
 
-#: src/application.js:420 src/utils.js:184
+#: src/application.js:425 src/utils.js:184
 msgid "Failed to open link"
 msgstr "Selhalo otevření odkazu"
 
-#: src/application.js:705
+#: src/application.js:712
 #, javascript-format
 msgid "%s removed."
 msgstr "Účet %s byl odstraněn."
 
-#: src/application.js:807
+#: src/application.js:816
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
-#: src/application.js:813
+#: src/application.js:822
 msgid "Learn more about Polari"
 msgstr "Dozvědět se více o Polari"
 
@@ -766,7 +770,7 @@ msgstr "Není nastaveno žádné téma"
 msgid "Add Network"
 msgstr "Přidání sítě"
 
-#: src/mainWindow.js:382
+#: src/mainWindow.js:388
 #, javascript-format
 msgid "%d user"
 msgid_plural "%d users"
@@ -782,54 +786,54 @@ msgstr "Opustit diskuzní místnost"
 msgid "End conversation"
 msgstr "Ukončit konverzaci"
 
-#: src/roomList.js:288
+#: src/roomList.js:293
 #, javascript-format
 msgid "Network %s has an error"
 msgstr "Síť %s má chybu"
 
 #. Translators: This is an account name followed by a
 #. server address, e.g. "GNOME (irc.gnome.org)"
-#: src/roomList.js:359
+#: src/roomList.js:364
 #, javascript-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: src/roomList.js:366
+#: src/roomList.js:371
 msgid "Connection Problem"
 msgstr "Problém s připojením"
 
-#: src/roomList.js:383
+#: src/roomList.js:388
 msgid "Connected"
 msgstr "Připojeno"
 
-#: src/roomList.js:385
+#: src/roomList.js:390
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Připojuje se…"
 
-#: src/roomList.js:387 src/userList.js:415
+#: src/roomList.js:392 src/userList.js:415
 msgid "Offline"
 msgstr "Odpojeno"
 
-#: src/roomList.js:389
+#: src/roomList.js:394
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámo"
 
-#: src/roomList.js:409
+#: src/roomList.js:414
 #, javascript-format
 msgid "Could not connect to %s in a safe way."
 msgstr "K účtu %s se nelze připojit zabezpečeným způsobem."
 
-#: src/roomList.js:412
+#: src/roomList.js:417
 #, javascript-format
 msgid "%s requires a password."
 msgstr "Účet %s požaduje heslo."
 
-#: src/roomList.js:418
+#: src/roomList.js:423
 #, javascript-format
 msgid "Could not connect to %s. The server is busy."
 msgstr "Nelze se připojit k účtu %s. Server je zaneprázdněn."
 
-#: src/roomList.js:421
+#: src/roomList.js:426
 #, javascript-format
 msgid "Could not connect to %s."
 msgstr "Nelze se připojit k účtu %s."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]