[gnome-builder] Update Polish translationcommit 1da22fc747bb415bf84da3e9c832d9771806296c
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Aug 12 23:23:15 2018 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po | 1569 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 919 insertions(+), 650 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 05b0fd481..a772c6d1b 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-builder\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-19 16:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-19 19:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-11 03:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-12 23:22+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -44,48 +44,18 @@ msgstr ""
 "budowania, kiedy połączenie jest mierzone."
 
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:5
-msgid "Suggest Snippet Completion"
-msgstr "Sugerowanie uzupełnień wstawek"
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:6
-msgid "Allow snippets to be inserted into the document."
-msgstr "Umożliwienie wstawiania wstawek do dokumentów."
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:10
-msgid "Clang based autocompletion (Experimental)"
-msgstr ""
-"Automatyczne uzupełnianie na podstawie kompilatora Clang (eksperymentalne)"
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:11
-msgid "Use Clang for autocompletion in the C and C++ languages."
-msgstr ""
-"Używanie kompilatora Clang do automatycznego uzupełniania w językach C i C++."
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:15
 msgid "Ctags based autocompletion"
 msgstr "Automatyczne uzupełnianie na podstawie Ctags"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:16
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:6
 msgid "Use Ctags for autocompletion."
 msgstr "Używanie Ctags do automatycznego uzupełniania."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:20
-msgid "Enable auto-completion of words in document"
-msgstr "Automatyczne uzupełnianie wyrazów w dokumencie"
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:21
-msgid ""
-"If enabled, words within the current document will be available for auto-"
-"completion."
-msgstr ""
-"Po włączeniu wyrazy w bieżącym dokumencie będą dostępne dla automatycznego "
-"uzupełniania."
-
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:25
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:10
 msgid "Enable semantic highlighting"
 msgstr "Semantyczne wyróżnianie elementów składni"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:26
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:11
 msgid ""
 "If enabled, additional highlighting will be provided in supported languages "
 "based on information extracted from the source code."
@@ -94,27 +64,27 @@ msgstr ""
 "w obsługiwanych językach na podstawie informacji wydobytych z kodu "
 "źródłowego."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:30
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:15
 msgid "Path to ctags executable"
 msgstr "Ścieżka do pliku wykonywalnego ctags"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:31
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.code-insight.gschema.xml.in:16
 msgid "The path to the ctags executable on the system."
 msgstr "Ścieżka do pliku wykonywalnego ctags w systemie."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:24
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:25
 msgid "Restore last position"
 msgstr "Przywracanie ostatniej pozycji"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:25
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:26
 msgid "Jump to the last position when reopening a file"
 msgstr "Przechodzenie do ostatniej pozycji po ponownym otwarciu pliku"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:29
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:30
 msgid "Show modified lines"
 msgstr "Zmodyfikowane wiersze"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:30
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:31
 msgid ""
 "If enabled, the editor will show line additions and changes next to the "
 "source code."
@@ -122,76 +92,76 @@ msgstr ""
 "Po włączeniu edytor będzie wyświetlał dodane i zmienione wiersze obok kodu "
 "źródłowego."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:34
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:35
 msgid "Show diagnostics next to line number"
 msgstr "Wyświetlanie diagnostyki obok numeru wiersza"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:35
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:36
 msgid ""
 "If enabled, the editor will show diagnostics to the left to the line numbers."
 msgstr ""
 "Po włączeniu edytor będzie wyświetlał diagnostykę na lewo od numerów wierszy."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:39
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:40
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:88
 msgid "Highlight current line"
 msgstr "Wyróżnianie bieżącego wiersza"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:40
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:41
 msgid "If enabled, the editor will highlight the line containing the cursor."
 msgstr "Po włączeniu edytor będzie wyróżniał wiersz zawierający kursor."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:44
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:45
 msgid "Highlight matching brackets"
 msgstr "Wyróżnianie pasujących nawiasów"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:45
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:46
 msgid "If enabled, the editor will highlight matching brackets."
 msgstr "Po włączeniu edytor będzie wyróżniał pasujące nawiasy."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:49
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:50
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:62
 msgid "Show line numbers"
 msgstr "Numery wierszy"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:50
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:51
 msgid "If enabled, the editor will show line numbers."
 msgstr "Po włączeniu edytor będzie wyświetlał numery wierszy."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:54
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:55
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:149
 msgid "Smart Backspace"
 msgstr "Inteligentny klawisz Backspace"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:55
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:56
 msgid ""
 "Backspace will remove additional spaces to keep you aligned to the "
 "indentation size."
 msgstr "Klawisz Backspace usuwa dodatkowe spacje, aby utrzymać rozmiar wcięć."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:59
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:60
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:148
 msgid "Smart Home and End"
 msgstr "Inteligentne klawisze Home i End"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:60
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:61
 msgid "Whether or not Home moves to first non-space character."
 msgstr "Czy klawisz Home przenosi do pierwszego znaku niebędącego spacją."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:64
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:65
 msgid "Show grid lines"
 msgstr "Linie siatki"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:65
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:66
 msgid "If enabled, the editor will show grid lines in the document."
 msgstr "Po włączeniu edytor będzie wyświetlał linie siatki w dokumencie."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:83
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:80
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:176
 msgid "Show overview map"
 msgstr "Mapa kodu"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:84
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:81
 msgid ""
 "If enabled, Builder will display an overview map of the source file next to "
 "the editor."
@@ -199,11 +169,11 @@ msgstr ""
 "Po włączeniu program Builder będzie wyświetlał mapę kodu źródłowego obok "
 "edytora."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:88
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:85
 msgid "Automatically Hide Overview Map"
 msgstr "Automatyczne ukrywanie mapy kodu"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:89
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:86
 msgid ""
 "If enabled, Builder will automatically hide the overview map when mouse "
 "focus leaves the editor, or a timeout occurs."
@@ -211,28 +181,28 @@ msgstr ""
 "Po włączeniu program Builder będzie automatycznie ukrywał mapę kodu po "
 "opuszczeniu edytora lub określonym czasie."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:93
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:90
 msgid "Draw Spaces"
 msgstr "Rysowanie spacji"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:94
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:91
 msgid "The various types of space to draw in the editor."
 msgstr "Różne rodzaje spacji rysowane w edytorze."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:99
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:160
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:96
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
 msgid "Overscroll"
 msgstr "Przewijanie poza dokument"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:100
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:97
 msgid "The number of lines to scroll beyond the end of the buffer."
 msgstr "Liczba wierszy przewijana za koniec dokumentu."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:104
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:101
 msgid "Wrap Text"
 msgstr "Zawijanie tekstu"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:105
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:102
 msgid ""
 "If enabled, Builder will automatically wrap text so all of the line text is "
 "visible."
@@ -240,24 +210,32 @@ msgstr ""
 "Po włączeniu program Builder będzie automatycznie zawijał tekst, aby cały "
 "wiersz był widoczny."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:109
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:185
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:106
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:189
 msgid "Autosave Enabled"
 msgstr "Automatyczne zapisywanie"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:110
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:107
 msgid "Enable or disable autosave feature."
 msgstr "Włączenie funkcji automatycznego zapisywania."
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:115
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:186
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:112
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:190
 msgid "Autosave Frequency"
 msgstr "Jak często automatycznie zapisywać"
 
-#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:116
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:113
 msgid "The number of seconds after modification before auto saving."
 msgstr "Sekundy po modyfikacji przed automatycznym zapisaniem."
 
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:118
+msgid "Completion Row Count"
+msgstr "Liczba rzędów uzupełniania"
+
+#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.gschema.xml:119
+msgid "The number of completion rows to display to the user."
+msgstr "Liczba wyświetlanych rzędów uzupełniania."
+
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.language.gschema.xml:42
 msgid "Spaces Style"
 msgstr "Styl spacji"
@@ -323,7 +301,7 @@ msgid "\"Projects\""
 msgstr "\"Projekty\""
 
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:33
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:412
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:420
 msgid "Projects directory"
 msgstr "Katalog projektów"
 
@@ -449,10 +427,11 @@ msgstr "Wysokość dolnego panelu w pikselach."
 
 #: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:7
 #: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
-#: src/libide/application/ide-application.c:689
+#: data/style-schemes/builder.style-scheme.xml:22
+#: src/libide/application/ide-application.c:605
 #: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:195
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
-#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:646
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:142
+#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:662
 msgid "Builder"
 msgstr "Builder"
 
@@ -581,15 +560,32 @@ msgstr ""
 "Budowanie;Buduj;Zbuduj;Programowanie;Programuj;Zaprogramuj;Zintegrowane;"
 "środowisko;programistyczne;IDE;"
 
-#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:953
+#: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:25
+msgid "Builder Dark"
+msgstr "Ciemny Builder"
+
+#: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:28
+msgid "Dark color scheme for Builder using the Tango color palette"
+msgstr ""
+"Ciemny schemat kolorów dla programu Builder używający palety kolorów Tango"
+
+#: data/style-schemes/builder.style-scheme.xml:24
+msgid "The default color scheme for Builder"
+msgstr "Domyślny schemat kolorów dla programu Builder"
+
+#: src/gstyle/data/palettes/basic.gstyle.xml:20
+msgid "Basic"
+msgstr "Podstawowa"
+
+#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:952
 msgid "Palette: "
 msgstr "Paleta: "
 
-#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:955
+#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:954
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: src/gstyle/gstyle-color-plane.c:1601
+#: src/gstyle/gstyle-color-plane.c:1610
 msgid "Color Plane"
 msgstr "Poziom koloru"
 
@@ -636,7 +632,7 @@ msgstr "przetworzenie się nie powiodło\n"
 msgid "Generated"
 msgstr "Utworzono"
 
-#: src/gstyle/gstyle-palette.c:932
+#: src/gstyle/gstyle-palette.c:933
 #, c-format
 msgid "Unable to save %s\n"
 msgstr "Nie można zapisać %s\n"
@@ -736,7 +732,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
 msgstr "Można wczytać lub utworzyć paletę za pomocą preferencji"
 
 #: src/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5130
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4947
 #: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
@@ -770,8 +766,8 @@ msgstr "Więcej informacji o programie GNOME Builder"
 msgid "Funded By"
 msgstr "Wsparte finansowo przez"
 
-#: src/libide/application/ide-application.c:1080
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:409
+#: src/libide/application/ide-application.c:1001
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:417
 msgid "Projects"
 msgstr "Projekty"
 
@@ -846,15 +842,16 @@ msgstr "Nie ma takiego wątku roboczego"
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:44
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:55
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:66
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:776
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:780
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:33
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:39
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:45
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:51
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:78
 #: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:694
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:222
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:228
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:264
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:270
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:276
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Workbench shortcuts"
 msgstr "Skróty stanowiska roboczego"
@@ -872,7 +869,7 @@ msgstr "Wyświetlenie okna pomocy"
 
 #: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:56
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:25
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:463
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:477
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
@@ -888,20 +885,25 @@ msgid "Show the shortcuts window"
 msgstr "Wyświetlenie okna skrótów"
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:931
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:978
 #, c-format
 msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
 msgstr "Założenie monitora zmian w tle się nie powiodło: %s"
 
-#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2850
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2908
 msgid "The current language lacks a symbol resolver."
 msgstr "Obecny język nie ma mechanizmu rozwiązywania symboli."
 
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:704
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:3379
+#, c-format
+msgid "Buffer failed: %s"
+msgstr "Bufor się nie powiódł: %s"
+
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:610
 msgid "File too large to be opened."
 msgstr "Plik jest za duży, aby go otworzyć."
 
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1990
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1825
 #, c-format
 msgid "unsaved document %u"
 msgstr "niezapisywany dokument %u"
@@ -910,108 +912,108 @@ msgstr "niezapisywany dokument %u"
 #. translators: %s is replaced with error message
 #. translators: %s is the error message
 #. translators: %s is the underlying error message
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2029
-#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2092
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:189
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:310
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1864
+#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1927
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:191
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:312
 #, c-format
 msgid "Failed to save file: %s"
 msgstr "Zapisanie pliku się nie powiodło: %s"
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/libide/buffers/ide-unsaved-files.c:251
+#: src/libide/buffers/ide-unsaved-files.c:255
 #, c-format
 msgid "Failed to save draft: %s"
 msgstr "Zapisanie szkicu się nie powiodło: %s"
 
 #. translators: %s is replaced with the name of the configuration
-#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:639
+#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:642
 #, c-format
 msgid "%s (Copy)"
 msgstr "%s (kopia)"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:372
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:377
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize build pipeline: %s"
 msgstr "Zainicjowanie potoku budowania się nie powiodło: %s"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:429
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:500
 #, c-format
 msgid "Failed to get device information: %s"
 msgstr "Uzyskanie informacji o urządzeniu się nie powiodło: %s"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:751
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:776
 msgid "The build pipeline is in a failed state"
 msgstr "Potok budowania jest w stanie niepowodzenia"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:761
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:786
 msgid "The build configuration has errors"
 msgstr "Konfiguracja budowania ma błędy"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2724
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2818
 msgid "Pseudo terminal creation failed. Terminal features will be limited."
 msgstr ""
 "Utworzenie pseudoterminala się nie powiodło. Funkcje terminala będą "
 "ograniczone."
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2924
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3018
 msgid "Cleaning…"
 msgstr "Czyszczenie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2928
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2985
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:558
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3022
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3079
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:560
 msgid "Failed"
 msgstr "Niepowodzenie"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2930
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2993
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3024
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3087
 msgid "Ready"
 msgstr "Gotowe"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2945
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3039
 msgid "Downloading…"
 msgstr "Pobieranie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2949
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3043
 msgid "Building dependencies…"
 msgstr "Budowanie zależności…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2953
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3047
 msgid "Bootstrapping…"
 msgstr "Zakładanie projektu…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2957
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3051
 msgid "Configuring…"
 msgstr "Konfigurowanie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2961
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3055
 msgid "Building…"
 msgstr "Budowanie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2965
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3059
 msgid "Installing…"
 msgstr "Instalowanie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2969
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3063
 msgid "Committing…"
 msgstr "Zatwierdzanie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2973
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3067
 msgid "Exporting…"
 msgstr "Eksportowanie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2977
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2981
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:585
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3071
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3075
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:587
 msgid "Success"
 msgstr "Powodzenie"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2989
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:3083
 msgid "Preparing…"
 msgstr "Przygotowywanie…"
 
-#: src/libide/buildsystem/ide-build-stage-transfer.c:127
+#: src/libide/buildsystem/ide-build-stage-transfer.c:130
 msgid "Cannot execute transfer while on metered connection"
 msgstr "Nie można pobierać na mierzonym połączeniu"
 
@@ -1024,9 +1026,10 @@ msgid "Delete the configuration"
 msgstr "Usuwa konfigurację"
 
 #: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:11
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:153
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:321
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:393
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:157
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:209
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:401
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
@@ -1035,6 +1038,8 @@ msgid "The name of the build configuration"
 msgstr "Nazwa konfiguracji budowania"
 
 #: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:37
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:69
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:64
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
@@ -1069,27 +1074,32 @@ msgid "Runtime"
 msgstr "Środowisko wykonawcze"
 
 #: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:217
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-addin.c:192
+msgid "Toolchain"
+msgstr "Zestaw narzędzi"
+
+#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:245
 msgid "Environment"
 msgstr "Środowisko"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:257
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:241
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:272
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:243
 msgid "Save File"
 msgstr "Zapis pliku"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:260
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:275
 #: src/libide/editor/gtk/menus.ui:108
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:261
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:276
 #: src/libide/editor/ide-editor-view.ui:51
 #: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:205
 #: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:253
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:353
+#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:368
 msgid "Build Output"
 msgstr "Wyjście budowania"
 
@@ -1106,24 +1116,24 @@ msgstr "Anuluje budowanie"
 msgid "Save build log"
 msgstr "Zapisuje dziennik budowania"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:109
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:185
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:222
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:111
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:187
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:224
 #: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:139
 #: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:502
 msgid "Warnings"
 msgstr "Ostrzeżenia"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:118
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:186
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:223
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:120
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:188
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:225
 #: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:160
 #: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:474
 msgid "Errors"
 msgstr "Błędy"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:665
-#: src/libide/buildui/ide-build-workbench-addin.c:171
+#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:667
+#: src/libide/buildui/ide-build-workbench-addin.c:177
 msgid "Build Issues"
 msgstr "Problemy budowania"
 
@@ -1148,11 +1158,11 @@ msgstr "Informacje o budowaniu"
 msgid "Build pipeline is empty"
 msgstr "Potok budowania jest pusty"
 
-#: src/libide/buildui/ide-build-perspective.c:452 src/libide/gtk/menus.ui:55
+#: src/libide/buildui/ide-build-perspective.c:454 src/libide/gtk/menus.ui:55
 msgid "Build Preferences"
 msgstr "Preferencje budowania"
 
-#: src/libide/buildui/ide-environment-editor.c:67
+#: src/libide/buildui/ide-environment-editor.c:69
 msgid "New variable…"
 msgstr "Nowa zmienna…"
 
@@ -1161,7 +1171,7 @@ msgid "Remove environment variable"
 msgstr "Usuń zmienną środowiskową"
 
 #: src/libide/debugger/gtk/menus.ui:10
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:431
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:433
 msgid "Run with Debugger"
 msgstr "Wykonaj za pomocą debugera"
 
@@ -1224,34 +1234,47 @@ msgstr "Wykonuje do końca funkcji"
 msgid "Disassembly"
 msgstr "Deasembler"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:309
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:311
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-hover-provider.c:88
 msgid "Debugger"
 msgstr "Debuger"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:325
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:327
 msgid "Threads"
 msgstr "Wątki"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:351
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:353
 msgid "Breakpoints"
 msgstr "Punkty przerwania"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:359
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:361
 msgid "Libraries"
 msgstr "Biblioteki"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:367
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:369
 msgid "Registers"
 msgstr "Rejestry"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:375
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:377
 msgid "Log"
 msgstr "Dziennik"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:398
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:400
 msgid "Failed to initialize the debugger"
 msgstr "Zainicjowanie debugera się nie powiodło"
 
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-hover-controls.ui:16
+msgid "No break"
+msgstr "Brak przerwania"
+
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-hover-controls.ui:22
+msgid "Breakpoint"
+msgstr "Punkt przerwania"
+
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-hover-controls.ui:28
+msgid "Countpoint"
+msgstr "Punkt licznika"
+
 #: src/libide/debugger/ide-debugger-libraries-view.ui:14
 msgid "Library"
 msgstr "Biblioteka"
@@ -1260,11 +1283,11 @@ msgstr "Biblioteka"
 msgid "Address Range"
 msgstr "Zakres adresów"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:309
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:312
 msgid "Locals"
 msgstr "Lokalne"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:364
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.c:367
 msgid "Parameters"
 msgstr "Parametry"
 
@@ -1300,6 +1323,7 @@ msgid "Arguments"
 msgstr "Parametry"
 
 #: src/libide/debugger/ide-debugger-threads-view.ui:101
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:120
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
@@ -1307,20 +1331,20 @@ msgstr "Położenie"
 msgid "Binary"
 msgstr "Plik binarny"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debug-manager.c:970
+#: src/libide/debugger/ide-debug-manager.c:973
 #, c-format
 msgid "A suitable debugger could not be found."
 msgstr "Nie można odnaleźć odpowiedniego debugera."
 
-#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:580
+#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:586
 msgid "Devices"
 msgstr "Urządzenia"
 
-#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:728
+#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:734
 msgid "Cannot deploy to device, build pipeline is not initialized"
 msgstr "Nie można wdrożyć do urządzenia, potok budowania nie jest zainicjowany"
 
-#: src/libide/directory/ide-directory-vcs.c:55
+#: src/libide/directory/ide-directory-vcs.c:58
 msgid "unversioned"
 msgstr "bez systemu kontroli wersji"
 
@@ -1329,14 +1353,14 @@ msgstr "bez systemu kontroli wersji"
 msgid "Could not parse XML from stream"
 msgstr "Nie można przetworzyć kodu XML z potoku"
 
-#: src/libide/editorconfig/ide-editorconfig-file-settings.c:159
+#: src/libide/editorconfig/ide-editorconfig-file-settings.c:162
 msgid "No file was provided."
 msgstr "Nie podano żadnego pliku."
 
 #: src/libide/editor/gtk/menus.ui:9
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:839
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:151
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:841
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:155
 msgid "Editor"
 msgstr "Edytor"
 
@@ -1364,22 +1388,22 @@ msgstr "_Automatyczny powrót do początku"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Wytnij"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:41 src/libide/gtk/menus.ui:105
-#: src/libide/gtk/menus.ui:234
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:41 src/libide/gtk/menus.ui:112
+#: src/libide/gtk/menus.ui:241
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:45 src/libide/gtk/menus.ui:109
-#: src/libide/gtk/menus.ui:238
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:45 src/libide/gtk/menus.ui:116
+#: src/libide/gtk/menus.ui:245
 msgid "_Paste"
 msgstr "Wk_lej"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:49 src/libide/gtk/menus.ui:113
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:49 src/libide/gtk/menus.ui:120
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:55 src/libide/gtk/menus.ui:128
-#: src/libide/gtk/menus.ui:246
+#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:55 src/libide/gtk/menus.ui:135
+#: src/libide/gtk/menus.ui:253
 msgid "Select _All"
 msgstr "Z_aznacz wszystko"
 
@@ -1424,8 +1448,13 @@ msgstr "Z_apisz jako"
 msgid "New File"
 msgstr "Nowy plik"
 
+#: src/libide/editor/ide-editor-hover-provider.c:74
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:201
+msgid "Diagnostics"
+msgstr "Diagnostyka"
+
 #. translators: the user selected a number outside the value range for the document.
-#: src/libide/editor/ide-editor-layout-stack-controls.c:174
+#: src/libide/editor/ide-editor-layout-stack-controls.c:176
 #, c-format
 msgid "Provide a number between 1 and %u"
 msgstr "Należy podać numer między 1 a %u"
@@ -1442,29 +1471,29 @@ msgstr "Przejście do wiersza"
 msgid "Go"
 msgstr "Przejdź"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:70
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:78
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:72
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:80
 msgid "Open File"
 msgstr "Otwarcie pliku"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:73
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:318
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:81
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:75
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:319
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:83
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:207
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:359
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:74
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:244
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:351
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:317
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1189
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:82
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-actions.c:76
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:246
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:353
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:318
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1190
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:84
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:95
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:211
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:238
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:361
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
 #: src/plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:273
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
@@ -1473,6 +1502,7 @@ msgstr "Anuluj"
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:39
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:45
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:51
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:57
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:31
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:37
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:43
@@ -1489,8 +1519,8 @@ msgstr "Anuluj"
 #: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:339
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:370
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:376
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:33
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:39
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:34
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:40
 #: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-view-addin.c:100
 #: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-layout-stack-addin.c:54
 msgctxt "shortcut window"
@@ -1499,6 +1529,7 @@ msgstr "Skróty edytora"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:34
 #: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:40
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:58
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:32
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:38
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:89
@@ -1539,6 +1570,11 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle utilities panel"
 msgstr "Przełączenie panelu narzędzi"
 
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective-shortcuts.c:59
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Close all files"
+msgstr "Zamknięcie wszystkich plików"
+
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:4
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości"
@@ -1548,7 +1584,7 @@ msgid "Display"
 msgstr "Wyświetlanie"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:75
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:328
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:336
 msgid "Show right margin"
 msgstr "Prawy margines"
 
@@ -1565,12 +1601,12 @@ msgid "Tabs and Indentation"
 msgstr "Tabulacje i wcięcia"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:153
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:176
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:180
 msgid "Spaces"
 msgstr "Spacje"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:164
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:177
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:181
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabulacje"
 
@@ -1610,11 +1646,11 @@ msgstr "Składnia języka"
 
 #. translators: placeholder string for the entry used to filter the languages in Preferences/Programming 
languages
 #: src/libide/editor/ide-editor-properties.ui:321
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:267
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:275
 msgid "Search languages…"
 msgstr "Języki…"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-search-bar.c:302
+#: src/libide/editor/ide-editor-search-bar.c:304
 #, c-format
 msgid "%u of %u"
 msgstr "%u z %u"
@@ -1645,29 +1681,29 @@ msgid "Open Pages"
 msgstr "Otwarte strony"
 
 #. translators: %s is the error message
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:56
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:58
 #, c-format
 msgid "Failed to load file: %s"
 msgstr "Wczytanie pliku się nie powiodło: %s"
 
 #. translators: %s is the error message
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:118
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:120
 #, c-format
 msgid "Print failed: %s"
 msgstr "Wydrukowanie się nie powiodło: %s"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:244
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:246
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:234
 #: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-prefs.ui:799
 #: src/plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:274
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:347
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:349
 msgid "Save File As"
 msgstr "Zapisz plik jako"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:350
+#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:352
 #: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:21
 msgid "Save As"
 msgstr "Zapisz jako"
@@ -1690,14 +1726,14 @@ msgstr "Zapisanie dokumentu pod nową nazwą"
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:62
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:68
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:74
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:144
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:156
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:158
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:170
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find and replace"
 msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie"
 
 #: src/libide/editor/ide-editor-view-shortcuts.c:45
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:149
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:163
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find"
 msgstr "Wyszukiwanie"
@@ -1732,27 +1768,27 @@ msgid ""
 "you like to reload the file?"
 msgstr "Wykryto zmianę pliku w innym programie. Wczytać go ponownie?"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:177
+#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:180
 msgid "Toggle navigation panel"
 msgstr "Przełącza panel nawigacji"
 
-#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:191
+#: src/libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:194
 msgid "Toggle utilities panel"
 msgstr "Przełącza panel narzędzi"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:214
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:215
 msgid "Failed to load the project"
 msgstr "Wczytanie projektu się nie powiodło"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:313
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:314
 msgid "Open Project"
 msgstr "Otwarcie projektu"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:329
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:330
 msgid "All Project Types"
 msgstr "Wszystkie typy projektów"
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1186
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1187
 msgid ""
 "Removing project files will delete them from your computer and cannot be "
 "undone."
@@ -1760,7 +1796,7 @@ msgstr ""
 "Usunięcie plików projektu spowoduje usunięcie ich z komputera i nie może "
 "zostać cofnięte."
 
-#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1190
+#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:1191
 msgid "Delete Project Files"
 msgstr "Usuń pliki projektu"
 
@@ -1801,21 +1837,21 @@ msgstr "Wybiera projekt do usunięcia"
 msgid "Return to project selection"
 msgstr "Wraca do wyboru projektów"
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:214
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:217
 #, c-format
 msgid "%s contained invalid ASCII"
 msgstr "%s zawiera nieprawidłowe znaki ASCII"
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:229
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:232
 #, c-format
 msgid "Failed to parse integer from “%s”"
 msgstr "Przetworzenie liczby całkowitej z „%s” się nie powiodło"
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:304
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:307
 msgid "language defaults missing version in [global] group."
 msgstr "brak wersji domyślnych wartości języka w grupie [global]."
 
-#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:398
+#: src/libide/gsettings/ide-language-defaults.c:401
 msgid "Failed to initialize defaults."
 msgstr "Zainicjowanie wartości domyślnych się nie powiodło."
 
@@ -1852,7 +1888,7 @@ msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
 #: src/libide/gtk/menus.ui:64
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-perspective.c:137
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-perspective.c:139
 #: src/libide/preferences/ide-preferences-window.ui:9
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
@@ -1861,120 +1897,128 @@ msgstr "Preferencje"
 msgid "Save _All"
 msgstr "Zapi_sz wszystko"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:84
+#: src/libide/gtk/menus.ui:80
+msgid "Close _All"
+msgstr "Zamknij _wszystko"
+
+#: src/libide/gtk/menus.ui:91
 msgid "_Go to Definition"
 msgstr "P_rzejdź do definicji"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:90
+#: src/libide/gtk/menus.ui:97
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Cofnij"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:94
+#: src/libide/gtk/menus.ui:101
 msgid "_Redo"
 msgstr "P_onów"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:100
+#: src/libide/gtk/menus.ui:107
 msgid "C_ut"
 msgstr "_Wytnij"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:121
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:194
+#: src/libide/gtk/menus.ui:128
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:198
 #: src/plugins/spellcheck/gtk/menus.ui:12
 msgid "Highlighting"
 msgstr "Wyróżnianie"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:126 src/libide/gtk/menus.ui:244
+#: src/libide/gtk/menus.ui:133 src/libide/gtk/menus.ui:251
 msgid "Selection"
 msgstr "Zaznaczanie"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:133 src/libide/gtk/menus.ui:251
+#: src/libide/gtk/menus.ui:140 src/libide/gtk/menus.ui:258
 msgid "Select _None"
 msgstr "O_dznacz wszystko"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:139
+#: src/libide/gtk/menus.ui:146
 msgid "All _Upper Case"
 msgstr "_Wszystko wielkimi literami"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:144
+#: src/libide/gtk/menus.ui:151
 msgid "All _Lower Case"
 msgstr "Wszystko _małymi literami"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:149
+#: src/libide/gtk/menus.ui:156
 msgid "_Invert Case"
 msgstr "_Odwróć wielkość znaków"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:154
+#: src/libide/gtk/menus.ui:161
 msgid "_Title Case"
 msgstr "_Jak W Tytule"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:161
+#: src/libide/gtk/menus.ui:168
 msgid "Join Lines"
 msgstr "Połącz wiersze"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:165
+#: src/libide/gtk/menus.ui:172
 msgid "Sort Lines"
 msgstr "Posortuj wiersze"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:174
+#: src/libide/gtk/menus.ui:181
 msgid "Zoom"
 msgstr "Powiększanie"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:176
+#: src/libide/gtk/menus.ui:183
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "P_owiększ"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:181
+#: src/libide/gtk/menus.ui:188
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Po_mniejsz"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:187 src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:13
+#: src/libide/gtk/menus.ui:194 src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:13
 msgid "Reset"
 msgstr "Przywróć"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:201 src/libide/layout/ide-layout-stack.ui:105
+#: src/libide/gtk/menus.ui:208 src/libide/layout/ide-layout-stack.ui:105
 msgid "Open File…"
 msgstr "Otwórz plik…"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:212 src/libide/runner/ide-run-manager.c:1114
+#: src/libide/gtk/menus.ui:219 src/libide/runner/ide-run-manager.c:1118
 msgid "Run"
 msgstr "Wykonaj"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:221
+#: src/libide/gtk/menus.ui:228
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otwórz odnośnik"
 
-#: src/libide/gtk/menus.ui:226
+#: src/libide/gtk/menus.ui:233
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "Skopiuj _adres odnośnika"
 
-#: src/libide/ide.c:58
+#: src/libide/ide.c:60
 #, c-format
 msgid "You must call %s() before using libide."
 msgstr "Należy wywołać funkcję %s() przed użyciem biblioteki libide."
 
-#: src/libide/ide-context.c:2114
+#: src/libide/ide-context.c:2242
 msgid "An unload request is already pending"
 msgstr "Żądanie usunięcia z pamięci jest już wykonywane"
 
-#: src/libide/ide-context.c:2233
+#: src/libide/ide-context.c:2366
+msgid "Context already unloading, cannot restore."
+msgstr "Kontekst jest już usuwany z pamięci, nie można przywrócić."
+
+#: src/libide/ide-context.c:2375
 msgid "Context has already been restored."
 msgstr "Kontekst został już przywrócony."
 
-#: src/libide/ide-object.c:345
+#: src/libide/ide-object.c:386
 #, c-format
 msgid "No implementations of extension point “%s”."
 msgstr "Brak implementacji punktu rozszerzenia „%s”."
 
-#: src/libide/ide-object.c:454
+#: src/libide/ide-object.c:498
 #, c-format
 msgid "Failed to locate %s plugin."
 msgstr "Ustalenie położenia wtyczki %s się nie powiodło."
 
-#: src/libide/ide-object.c:589
+#: src/libide/ide-object.c:638
 msgid "No such extension point."
 msgstr "Nie ma takiego punktu rozszerzenia."
 
-#: src/libide/ide-object.c:599
+#: src/libide/ide-object.c:647
 msgid "No implementations of extension point."
 msgstr "Brak implementacji punktu rozszerzenia."
 
@@ -1984,45 +2028,46 @@ msgid "Editor Shortcuts"
 msgstr "Skróty edytora"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:14
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:452
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:466
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:34
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:52
 #: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:695
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:223
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:229
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:265
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:271
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:277
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:18
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:456
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:470
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Global Search"
 msgstr "Globalne wyszukiwanie"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:32
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:470
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:484
 #: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:696
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Command Bar"
 msgstr "Pasek poleceń"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:39
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:477
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:224
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:491
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:266
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:46
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:484
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:230
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:498
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Terminal in Build Runtime"
 msgstr "Terminal w środowisku wykonawczym budowania"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:53
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:491
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:505
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Skróty klawiszowe"
@@ -2048,89 +2093,99 @@ msgid "Create new document"
 msgstr "Utworzenie nowego dokumentu"
 
 #: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:115
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Save all documents"
+msgstr "Zapisanie wszystkich dokumentów"
+
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:122
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack-shortcuts.c:62
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close the document"
 msgstr "Zamknięcie dokumentu"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:122
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:430
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:129
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Close all documents"
+msgstr "Zamknięcie wszystkich dokumentów"
+
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:136
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:444
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack-shortcuts.c:55
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Switch to the next document"
 msgstr "Przełączenie na następny dokument"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:129
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:437
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:143
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:451
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack-shortcuts.c:48
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Switch to the previous document"
 msgstr "Przełączenie na poprzedni dokument"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:136
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:150
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show list of open documents"
 msgstr "Wyświetlenie listy otwartych dokumentów"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:163
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:177
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find the next match"
 msgstr "Wyszukiwanie następnego dopasowania"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:170
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:184
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find the previous match"
 msgstr "Wyszukiwanie poprzedniego dopasowania"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:177
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:191
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Clear highlight"
 msgstr "Wyłączenie wyróżniania"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:185
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:500
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:199
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:514
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy and Paste"
 msgstr "Kopiowanie i wklejanie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:190
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:505
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:204
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:519
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy selected text to clipboard"
 msgstr "Skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:197
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:211
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut selected text to clipboard"
 msgstr "Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:204
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:512
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:218
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:526
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste text from clipboard"
 msgstr "Wklejenie tekstu ze schowka"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:211
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:225
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Duplicate current line or selection"
 msgstr "Powielenie bieżącego wiersza lub zaznaczenia"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:219
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:233
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo and Redo"
 msgstr "Cofanie i ponawianie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:224
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:238
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo previous command"
 msgstr "Cofnięcie poprzedniego polecenia"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:231
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:245
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo previous command"
 msgstr "Ponowienie poprzedniego polecenia"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:239
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:253
 #: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:340
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:371
 #: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:377
@@ -2139,171 +2194,171 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Edycja"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:244
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:258
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Increment number at cursor"
 msgstr "Zwiększenie liczby w pozycji kursora"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:251
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:265
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Decrement number at cursor"
 msgstr "Zmniejszenie liczby w pozycji kursora"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:258
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Join selected lines"
 msgstr "Połączenie zaznaczonych wierszy"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:265
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:279
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show completion window"
 msgstr "Wyświetlenie okna uzupełniania"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:272
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:286
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle overwrite"
 msgstr "Przełączenie zastępowania"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:279
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:293
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reindent line"
 msgstr "Ponowne wcięcie wiersza"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:286
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:300
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete line"
 msgstr "Usunięcie wiersza"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:293
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:307
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename symbol"
 msgstr "Zmiana nazwy symbolu"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:294
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:308
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Requires semantic language support"
 msgstr "Wymaga semantycznej obsługi języka"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:302
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:316
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Nawigacja"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:307
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:321
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to next error in file"
 msgstr "Przejście do następnego błędu w pliku"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:314
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:328
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to previous error in file"
 msgstr "Przejście do poprzedniego błędu w pliku"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:321
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:335
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to previous edit location"
 msgstr "Przejście do poprzedniego położenia edycji"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:328
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:342
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to next edit location"
 msgstr "Przejście do następnego położenia edycji"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:335
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:349
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Jump to definition of symbol"
 msgstr "Przejście do definicji symbolu"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:342
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:356
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport up within the file"
 msgstr "Przeniesienie portu widoku do góry w pliku"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:349
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:363
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport down within the file"
 msgstr "Przeniesienie portu widoku w dół w pliku"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:356
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:370
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport to end of file"
 msgstr "Przeniesienie portu widoku na koniec pliku"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:363
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:377
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move viewport to beginning of file"
 msgstr "Przeniesienie portu widoku na początek pliku"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:370
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:384
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to matching bracket"
 msgstr "Przeniesienie do pasującego nawiasu"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:378
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:392
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Selections"
 msgstr "Zaznaczanie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:383
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:397
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Zaznaczenie wszystkiego"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:390
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:404
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Unselect all"
 msgstr "Odznaczenie wszystkiego"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:398
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:777
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:412
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:781
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:46
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Build and Run"
 msgstr "Zbudowanie i wykonanie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:403
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:417
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Build"
 msgstr "Zbudowanie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:410
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:424
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Run"
 msgstr "Wykonanie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:417
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:431
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Profile"
 msgstr "Profilowanie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:425
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:439
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Touchpad gestures"
 msgstr "Gesty panelu dotykowego"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:448
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:462
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Terminal Shortcuts"
 msgstr "Skróty terminala"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:520
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:534
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:40
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:525
+#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:539
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find text within terminal"
 msgstr "Wyszukiwanie tekstu w terminalu"
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/libide/langserv/ide-langserv-client.c:895
+#: src/libide/langserv/ide-langserv-client.c:898
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize language server: %s"
 msgstr "Zainicjowanie serwera języka się nie powiodło: %s"
 
-#: src/libide/layout/ide-layout-stack.c:171
+#: src/libide/layout/ide-layout-stack.c:174
 #: src/libide/layout/ide-layout-stack.ui:8
 msgid "No Open Pages"
 msgstr "Brak otwartych stron"
@@ -2368,278 +2423,299 @@ msgid "There was a failure while trying to perform the operation."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas wykonywania działania."
 
 #. translators: %s is replaced with the host name
-#: src/libide/local/ide-local-device.c:207
+#: src/libide/local/ide-local-device.c:137
 #, c-format
 msgid "My Computer (%s)"
 msgstr "Mój komputer (%s)"
 
 #. translators: first %s is replaced with the host name, second with CPU architecture
-#: src/libide/local/ide-local-device.c:216
+#: src/libide/local/ide-local-device.c:147
 #, c-format
 msgid "My Computer (%s) — %s"
 msgstr "Mój komputer (%s) — %s"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:59
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:60
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:61
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:62
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozszerzenia"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:96
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:98
 msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:98
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:99
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
 msgid "Dark Mode"
 msgstr "Tryb ciemny"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:99
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
 msgid "Whether Builder should use a dark theme"
 msgstr "Ciemny motyw"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:99
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
 msgid "dark theme"
 msgstr "ciemny motyw"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:102
 msgid "Night Light"
 msgstr "Nocne światło"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:102
 msgid "Automatically enable dark mode at night"
 msgstr "Automatyczne włączanie ciemnego trybu w nocy"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:100
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:102
 msgid "follow night light"
 msgstr "używanie ustawień nocnego światła systemu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:103
 msgid "Grid Pattern"
 msgstr "Wzór siatki"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:101
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:103
 msgid "Display a grid pattern underneath source code"
 msgstr "Wzór siatki pod kodem źródłowym"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:103
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:105
 msgid "Font"
 msgstr "Czcionka"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
 msgctxt "Keywords"
 msgid "editor font monospace"
 msgstr "edytor czcionka font stałej szerokości monospace"
 
 #. XXX: This belongs in terminal addin
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:293
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:108
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:348
 #: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:5
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:108
 msgctxt "Keywords"
 msgid "terminal font monospace"
-msgstr "terminal czcionka font stałej szerokości monospace"
+msgstr "terminal konsola czcionka font stałej szerokości monospace"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:109
+msgid "Bold text in terminals"
+msgstr "Pogrubiony tekst w terminalach"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:109
+msgid "If terminals are allowed to display bold text"
+msgstr "Czy terminale mogą wyświetlać pogrubiony tekst"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:111
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:109
+msgctxt "Keywords"
+msgid "terminal allow bold"
+msgstr "terminal konsola zezwolenie pogrubienie wytłuszczenie"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:114
 msgid "Color Scheme"
 msgstr "Schemat kolorów"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:136
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Klawiatura"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:138
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:141
 msgid "Emulation"
 msgstr "Emulacja"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:142
 msgid "Default keybinding mode which mimics gedit"
 msgstr "Domyślne skróty oparte na programie gedit"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:140
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:143
 msgid "Emacs"
 msgstr "Emacs"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:140
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:143
 msgid "Emulates the Emacs text editor"
 msgstr "Emulacja edytora tekstu Emacs"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:141
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
 msgid "Vim"
 msgstr "Vim"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:141
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
 msgid "Emulates the Vim text editor"
 msgstr "Emulacja edytora tekstu Vim"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:143
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+msgid "Sublime Text"
+msgstr "Sublime Text"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+msgid "Emulates the Sublime Text editor"
+msgstr "Emulacja edytora tekstu Sublime Text"
+
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:147
 msgid "Movement"
 msgstr "Ruch"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:148
 msgid "Home moves to first non-whitespace character"
 msgstr "Klawisz Home przenosi do pierwszego znaku niebędącego spacją"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:145
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:149
 msgid ""
 "Backspace will remove extra space to keep you aligned with your indentation"
 msgstr "Klawisz Backspace usuwa dodatkowe spacje, aby utrzymać wcięcia"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:154
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
 msgid "Display list of open files"
 msgstr "Lista otwartych plików"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:154
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
 msgid "Display the list of all open files in the project sidebar"
 msgstr "Lista wszystkich otwartych plików na panelu bocznym projektu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:156
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:160
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kursor"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:157
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:161
 msgid "Restore cursor position"
 msgstr "Przywracanie pozycji kursora"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:157
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:161
 msgid "Restore cursor position when a file is reopened"
 msgstr "Przywracanie pozycji kursora podczas ponownego otwierania pliku"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:162
 msgid "Enable text wrapping"
 msgstr "Zawijanie tekstu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:158
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:162
 msgid "Wrap text that is too wide to display"
 msgstr "Zawijanie tekstu, który jest za szeroki do wyświetlenia"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:159
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
 msgid "Scroll Offset"
 msgstr "Margines przewijania"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:159
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
 msgid "Minimum number of lines to keep above and below the cursor"
 msgstr "Minimalna liczba wierszy utrzymywanych nad i pod kursorem"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:160
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
 msgid "Allow the editor to scroll past the end of the buffer"
 msgstr "Umożliwienie przewijania za koniec dokumentu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:162
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:166
 msgid "Line Information"
 msgstr "Informacje o wierszach"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:167
 msgid "Line numbers"
 msgstr "Numery wierszy"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:167
 msgid "Show line number at beginning of each line"
 msgstr "Numer na początku każdego wiersza"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
 msgid "Line changes"
 msgstr "Zmiany wierszy"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:164
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
 msgid "Show if a line was added or modified next to line number"
 msgstr ""
 "Wyświetlanie, czy wiersz został dodany lub zmodyfikowany obok jego numeru"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:165
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
 msgid "Line diagnostics"
 msgstr "Diagnostyka wiersza"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:165
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
 msgid "Show an icon next to line numbers indicating type of diagnostic"
 msgstr "Wyświetlanie ikony wskazującej typ diagnostyki obok numeru wiersza"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:167
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:171
 msgid "Highlight"
 msgstr "Wyróżnianie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
 msgid "Current line"
 msgstr "Bieżący wiersz"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:168
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
 msgid "Make current line stand out with highlights"
 msgstr "Wyróżnianie bieżącego wiersza"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
 msgid "Matching brackets"
 msgstr "Pasujące nawiasy"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:169
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
 msgid "Highlight matching brackets based on cursor position"
 msgstr "Wyróżnianie pasujących nawiasów na podstawie pozycji kursora"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:171
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:175
 msgid "Code Overview"
 msgstr "Przegląd kodu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:172
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:176
 msgid "A zoomed out view to enhance navigating source code"
 msgstr "Oddalony widok ułatwiający poruszanie się po kodzie źródłowym"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:177
 msgid "Automatically hide overview map"
 msgstr "Automatyczne ukrywanie mapy kodu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:173
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:177
 msgid "Automatically hide map when editor loses focus"
 msgstr "Automatyczne ukrywanie mapy, kiedy edytor nie jest aktywny"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:175
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:179
 msgid "Visible Whitespace Characters"
 msgstr "Białe znaki"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:178
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:182
 msgid "New line and carriage return"
 msgstr "Nowy wiersz i powrót karetki"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:179
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:183
 msgid "Non-breaking spaces"
 msgstr "Niełamiące space"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:180
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:184
 msgid "Spaces inside of text"
 msgstr "Spacje w tekście"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:181
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:185
 msgid "Trailing Only"
 msgstr "Tylko końcowe"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:182
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:186
 msgid "Leading Only"
 msgstr "Tylko początkowe"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:184
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:188
 msgid "Autosave"
 msgstr "Automatyczne zapisywanie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:185
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:189
 msgid "Enable or disable autosave feature"
 msgstr "Włączenie funkcji automatycznego zapisywania"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:186
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:190
 msgid "The number of seconds after modification before auto saving"
 msgstr "Sekundy po modyfikacji przed automatycznym zapisaniem"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:192
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:196
 msgid "Code Insight"
 msgstr "Analiza kodu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:195
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
 msgid "Semantic Highlighting"
 msgstr "Semantyczne wyróżnianie elementów składni"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:195
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
 msgid ""
 "Use code insight to highlight additional information discovered in source "
 "file"
@@ -2647,206 +2723,166 @@ msgstr ""
 "Wyróżnianie dodatkowych informacji wykrytych w pliku źródłowym dzięki "
 "analizie kodu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:197
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:207
 msgid "Completion"
 msgstr "Uzupełnianie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:198
-msgid "Suggest words found in open files"
-msgstr "Sugerowanie wyrazów odnalezionych w otwartych plikach"
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:210
+msgid "Completions Display Size"
+msgstr "Rozmiar wyświetlania uzupełnień"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:198
-msgid ""
-"Suggests completions as you type based on words found in any open document"
-msgstr ""
-"Sugerowanie uzupełnień podczas pisania na podstawie wyrazów odnalezionych we "
-"wszystkich otwartych dokumentach"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
-msgid "Minimum word size"
-msgstr "Minimalna długość słowa"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:199
-msgid "Minimum word size for word completion"
-msgstr "Minimalna długość słowa do uzupełniania"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:200
-msgid "Suggest completions using Ctags"
-msgstr "Sugerowanie uzupełnień za pomocą Ctags"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:200
-msgid ""
-"Create and manages a Ctags database for completing class names, functions, "
-"and more"
-msgstr ""
-"Tworzenie i zarządzanie bazą danych Ctags do uzupełniania nazw klas, funkcji "
-"i wiele więcej"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:201
-msgid "Suggest completions using Clang (Experimental)"
-msgstr "Sugerowanie uzupełnień za pomocą kompilatora Clang (eksperymentalne)"
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:210
+msgid "Number of completions to display"
+msgstr "Liczba wyświetlanych uzupełnień"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:201
-msgid "Use Clang to suggest completions for C and C++ languages"
-msgstr "Sugerowanie uzupełnień w językach C i C++ za pomocą kompilatora Clang"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:203
-msgid "Diagnostics"
-msgstr "Diagnostyka"
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:212
+msgid "Completion Providers"
+msgstr "Dostawcy uzupełniania"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:209
-#: src/libide/snippets/ide-source-snippet-completion-provider.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:218
 msgid "Snippets"
 msgstr "Wstawki"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:212
-msgid "Code snippets"
-msgstr "Wstawki kodu"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:212
-msgid "Use code fragments to increase typing efficiency"
-msgstr "Fragmenty kodu zwiększające wydajność pisania"
-
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:256
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:264
 msgid "Programming Languages"
 msgstr "Języki programowania"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:322
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:330
 msgid "Trim trailing whitespace"
 msgstr "Usuwanie końcowych spacji"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:322
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:330
 msgid "Upon saving, trailing whitespace from modified lines will be trimmed."
 msgstr ""
 "Usuwanie końcowych spacji ze zmodyfikowanych wierszy podczas zapisywania."
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:331
 msgid "Overwrite Braces"
 msgstr "Zastępowanie nawiasów"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:331
 msgid "Overwrite closing braces"
 msgstr "Zastępowanie nawiasów zamykających"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
 msgid "Insert Matching Brace"
 msgstr "Wstawianie pasującego nawiasu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
 msgid "Insert matching character for { [ ( or \""
 msgstr "Wstawianie pasującego znaku dla { [ ( lub \""
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:325
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
 msgid "Insert Trailing Newline"
 msgstr "Wstawianie końcowego nowego wiersza"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:325
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
 msgid "Ensure files end with a newline"
 msgstr "Kończenie plików nowym wierszem"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:327
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:335
 msgid "Margins"
 msgstr "Marginesy"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:337
 msgid "Right margin position"
 msgstr "Pozycja prawego marginesu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:337
 msgid "Position in spaces for the right margin"
 msgstr "Pozycja prawego marginesu w spacjach"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:331
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:339
 msgid "Indentation"
 msgstr "Wcięcia"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:340
 msgid "Tab width"
 msgstr "Szerokość tabulacji"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:332
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:340
 msgid "Width of a tab character in spaces"
 msgstr "Szerokość znaku tabulacji w spacjach"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:341
 msgid "Insert spaces instead of tabs"
 msgstr "Spacje zamiast tabulacji"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:333
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:341
 msgid "Prefer spaces over use of tabs"
 msgstr "Spacje zamiast tabulacji"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:334
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:342
 msgid "Automatically indent"
 msgstr "Automatyczne wcięcia"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:334
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:342
 msgid "Indent source code as you type"
 msgstr "Tworzenie wcięć kodu źródłowego podczas pisania"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:336
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:344
 msgid "Spacing"
 msgstr "Spacje"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:337
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:345
 msgid "Space before opening parentheses"
 msgstr "Spacja przed nawiasem otwierającym"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:338
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:346
 msgid "Space before opening brackets"
 msgstr "Spacja przed otwierającym nawiasem kwadratowym"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:339
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:347
 msgid "Space before opening braces"
 msgstr "Spacja przed otwierającym nawiasem klamrowym"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:340
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:348
 msgid "Space before opening angles"
 msgstr "Spacja przed otwierającym nawiasem ostrym"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:341
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:349
 msgid "Prefer a space before colons"
 msgstr "Spacja przed dwukropkiem"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:342
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:350
 msgid "Prefer a space before commas"
 msgstr "Spacja przed przecinkiem"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:343
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:351
 msgid "Prefer a space before semicolons"
 msgstr "Spacja przed średnikiem"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:353
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:371
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:361
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:379
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślne"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:358
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:376
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:366
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:384
 msgid "Number of CPU"
 msgstr "Liczba procesorów"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:391
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:399
 msgid "Build"
 msgstr "Budowanie"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:394
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
 msgid "Build Workers"
 msgstr "Wątki robocze budowania"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:394
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
 msgid "Number of parallel build workers"
 msgstr "Liczba równoległych wątków roboczych budowania"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:410
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:403
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:411
 msgid "Allow downloads over metered connections"
 msgstr "Pobieranie na mierzonych połączeniach"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:403
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:411
 msgid ""
 "Allow the use of metered network connections when automatically downloading "
 "dependencies"
@@ -2854,37 +2890,37 @@ msgstr ""
 "Używanie mierzonych połączeń sieciowych podczas automatycznego pobierania "
 "zależności"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:411
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:419
 msgid "Workspace"
 msgstr "Obszar roboczy"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:412
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:420
 msgid "A place for all your projects"
 msgstr "Miejsce na wszystkie projekty"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:413
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:421
 msgid "Restore previously opened files"
 msgstr "Przywracanie poprzednio otwartych plików"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:413
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:421
 msgid "Open previously opened files when loading a project"
 msgstr "Otwieranie poprzednio otwartych plików podczas wczytywania projektu"
 
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:534
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:179
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:542
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:180
 msgid "Version Control"
 msgstr "System kontroli wersji"
 
 #. only the page goes here, plugins will fill in the details
-#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:546
+#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:554
 msgid "SDKs"
 msgstr "Środowiska programistyczne"
 
-#: src/libide/projects/ide-project.c:398
+#: src/libide/projects/ide-project.c:401
 msgid "Destination file must be within the project tree."
 msgstr "Plik docelowy musi być w drzewie projektu."
 
-#: src/libide/projects/ide-project.c:644
+#: src/libide/projects/ide-project.c:648
 msgid "File must be within the project tree."
 msgstr "Plik musi być w drzewie projektu."
 
@@ -2900,68 +2936,50 @@ msgstr "Zatrzymuje wykonywanie"
 msgid "Change run options"
 msgstr "Zmienia opcje wykonywania"
 
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:368
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:373
 msgid "Cannot run target, another target is running"
 msgstr "Nie można wykonać celu, inny jest wykonywany"
 
-#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:438
+#: src/libide/runner/ide-run-manager.c:442
 msgid "Failed to locate runtime"
 msgstr "Ustalenie położenia środowiska wykonawczego się nie powiodło"
 
-#: src/libide/runner/ide-runner.c:179
+#: src/libide/runner/ide-runner.c:182
 msgid "Process quit unexpectedly"
 msgstr "Proces nieoczekiwanie zakończył działanie"
 
-#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:131
+#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:135
 msgid "Host operating system"
 msgstr "System operacyjny gospodarza"
 
-#: src/libide/snippets/ide-source-snippets-manager.c:195
-#, c-format
-msgid "Failed to open directory: %s"
-msgstr "Otwarcie katalogu się nie powiodło: %s"
-
-#: src/libide/snippets/ide-source-snippets-manager.c:208
-#, c-format
-msgid "Failed to load file: %s: %s"
-msgstr "Wczytanie pliku się nie powiodło: %s: %s"
-
-#: src/libide/sourceview/ide-omni-gutter-renderer.c:749
-msgid "Click to toggle breakpoint"
-msgstr "Kliknięcie doda punkt przerwania"
-
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4585
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4402
 #, c-format
 msgid "Insert “%s”"
 msgstr "Wstaw „%s”"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4587
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4404
 #, c-format
 msgid "Replace “%s” with “%s”"
 msgstr "Zmień „%s” na „%s”"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4701
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4518
 msgid "Apply Fix-It"
 msgstr "Zastosuj „Fix-It”"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5129
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4946
 msgid "Rename symbol"
 msgstr "Zmiana nazwy symbolu"
 
 #. translators: %s is the filename, then line number, column number. <> are pango markup
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5365
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5182
 #, c-format
 msgid "<b>%s</b> — <small>Line %u, Column %u</small>"
 msgstr "<b>%s</b> — <small>Wiersz %u, kolumna %u</small>"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5391
+#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5208
 msgid "No references were found"
 msgstr "Brak odniesień"
 
-#: src/libide/sourceview/ide-word-completion-provider.c:557
-msgid "Builder Word Completion"
-msgstr "Uzupełnianie słów programu Builder"
-
 #: src/libide/terminal/ide-terminal-search.ui:152
 msgid "Regex"
 msgstr "Wyrażenie regularne"
@@ -2982,7 +3000,7 @@ msgstr "_Wykonaj wszystkie testy"
 msgid "Reload tests"
 msgstr "Ponownie wczytaj testy"
 
-#: src/libide/testing/ide-test-editor-addin.c:73
+#: src/libide/testing/ide-test-editor-addin.c:75
 msgid "Unit Tests"
 msgstr "Testy jednostkowe"
 
@@ -2994,7 +3012,11 @@ msgstr "Brak dostępnych testów"
 msgid "Tests will be loaded after building."
 msgstr "Testy zostaną wczytane po zbudowaniu."
 
-#: src/libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:55
+#: src/libide/toolchain/ide-toolchain-manager.c:340
+msgid "Default (Host operating system)"
+msgstr "Domyślne (system operacyjny gospodarza)"
+
+#: src/libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:58
 #, c-format
 msgid "Installing %u package"
 msgid_plural "Installing %u packages"
@@ -3006,64 +3028,64 @@ msgstr[2] "Instalowanie %u pakietów"
 msgid "Clear _All"
 msgstr "Wy_czyść wszystko"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:181
+#: src/libide/util/ide-uri.c:183
 #, no-c-format
 msgid "Invalid %-encoding in URI"
 msgstr "Nieprawidłowe %-kodowanie w adresie URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:219
+#: src/libide/util/ide-uri.c:221
 msgid "Non-UTF-8 characters in URI"
 msgstr "Znaki niebędące UTF-8 w adresie URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:366 src/libide/util/ide-uri.c:377
+#: src/libide/util/ide-uri.c:368 src/libide/util/ide-uri.c:379
 #, c-format
 msgid "Invalid IP literal “%s” in URI"
 msgstr "Nieprawidłowy literał IP „%s” w adresie URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:411
+#: src/libide/util/ide-uri.c:413
 #, c-format
 msgid "Invalid encoded IP literal “%s” in URI"
 msgstr "Nieprawidłowo zakodowany literał IP „%s” w adresie URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:420
+#: src/libide/util/ide-uri.c:422
 #, c-format
 msgid "Invalid non-ASCII hostname “%s” in URI"
 msgstr "Nieprawidłowy adres komputera niebędący ASCII „%s” w adresie URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:434
+#: src/libide/util/ide-uri.c:436
 #, c-format
 msgid "Non-ASCII hostname “%s” forbidden in this URI"
 msgstr "Adres komputera niebędący ASCII „%s” jest zabroniony w tym adresie URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:457
+#: src/libide/util/ide-uri.c:459
 #, c-format
 msgid "Could not parse port “%s” in URI"
 msgstr "Nie można przetworzyć portu „%s” w adresie URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:464
+#: src/libide/util/ide-uri.c:466
 #, c-format
 msgid "Port “%s” in URI is out of range"
 msgstr "Port „%s” w adresie URI jest poza zakresem"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:590
+#: src/libide/util/ide-uri.c:592
 msgid "Base URI is not absolute"
 msgstr "Podstawowy adres URI nie jest bezwzględny"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:615
+#: src/libide/util/ide-uri.c:617
 msgid "URI is not absolute, and no base URI was provided"
 msgstr "Adres URI nie jest bezwzględny, i nie podano podstawowego adresu URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:660
+#: src/libide/util/ide-uri.c:662
 #, c-format
 msgid "Could not parse “%s” as absolute URI"
 msgstr "Nie można przetworzyć „%s” jako bezwzględnego adresu URI"
 
-#: src/libide/util/ide-uri.c:1203
+#: src/libide/util/ide-uri.c:1205
 #, c-format
 msgid "URI “%s” has no host component"
 msgstr "Adres URI „%s” nie ma części komputera"
 
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:529
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:531
 msgid "Building"
 msgstr "Budowanie"
 
@@ -3133,11 +3155,11 @@ msgstr "Budowanie projektu"
 msgid "The project cannot be built while the build pipeline is being set up"
 msgstr "Projekt nie może być budowany, kiedy potok budowania jest ustawiany"
 
-#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:218
+#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:220
 msgid "Builder Statistics"
 msgstr "Statystyki programu Builder"
 
-#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:644
+#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:660
 #, c-format
 msgid "%s — Builder"
 msgstr "%s — Builder"
@@ -3179,7 +3201,7 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Perspectives"
 msgstr "Perspektywy"
 
-#: src/main.c:118
+#: src/main.c:120
 msgid ""
 "GNOME Builder requires a desktop session with D-Bus. Please set "
 "DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS."
@@ -3191,25 +3213,27 @@ msgstr ""
 msgid "Building cache…"
 msgstr "Budowanie pamięci podręcznej…"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:50
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:52
 msgid "Bootstrapping build system"
 msgstr "Zakładanie systemu budowania"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:223
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:145
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:291
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:168
 #: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:226
 msgid "Configuring project"
 msgstr "Konfigurowanie projektu"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:276
-#: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:150
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:186
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:174
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:344
+#: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:166
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:210
+#: src/plugins/gradle/gradle_plugin.py:116
+#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:109
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:197
 #: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:238
 msgid "Building project"
 msgstr "Budowanie projektu"
 
-#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:303
+#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:371
 msgid "Caching build commands"
 msgstr "Umieszczanie poleceń budowania w pamięci podręcznej"
 
@@ -3412,88 +3436,108 @@ msgstr ""
 msgid "Beautify"
 msgstr "Upiększ kod"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:62
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:65
 msgid "Clang"
 msgstr "Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:63
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:66
 msgid "Show errors and warnings provided by Clang"
 msgstr "Wyświetlanie błędów i ostrzeżeń kompilatora Clang"
 
 #. translators: keywords used when searching for preferences
-#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:65
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:68
 msgid "clang diagnostics warnings errors"
 msgstr "clang diagnostyka ostrzeżenia błędy"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:325
-msgid "Unknown failure"
-msgstr "Nieznane niepowodzenie"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:78
+msgid "Suggest completions using Clang"
+msgstr "Sugerowanie uzupełnień za pomocą Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:329
-msgid "Clang crashed"
-msgstr "Awaria kompilatora Clang"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:79
+msgid "Use Clang to suggest completions for C and C++ languages"
+msgstr "Sugerowanie uzupełnień w językach C i C++ za pomocą kompilatora Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:333
-msgid "Invalid arguments"
-msgstr "Nieprawidłowe parametry"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:83
+msgid "Clang Options"
+msgstr "Opcje kompilatora Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:337
-msgid "AST read error"
-msgstr "Błąd odczytu AST"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:92
+msgid "Complete Parenthesis"
+msgstr "Uzupełnianie nawiasów"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:349
-#, c-format
-msgid "Failed to create translation unit: %s"
-msgstr "Utworzenie jednostki tłumaczenia się nie powiodło: %s"
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:93
+msgid "Include parenthesis when completing clang proposals"
+msgstr "Dołączenie nawiasów podczas uzupełniania propozycji Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-service.c:561
-#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:97
-msgid "File must be saved locally to parse."
-msgstr "Plik do przetworzenia musi być zapisany lokalnie."
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:104
+msgid "Complete Parameters"
+msgstr "Uzupełnianie parametrów"
+
+#: src/plugins/clang/ide-clang-preferences-addin.c:105
+msgid "Include parameters and types when completing clang proposals"
+msgstr "Dołączenie parametrów i typów podczas uzupełniania propozycji Clang"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-symbol-node.c:152
+#: src/plugins/clang/ide-clang-symbol-node.c:56
 msgid "anonymous"
 msgstr "anonimowy"
 
-#: src/plugins/clang/ide-clang-translation-unit.c:620
-msgid "clang_codeCompleteAt() only works on local files"
-msgstr "Funkcja „clang_codeCompleteAt()” działania tylko na lokalnych plikach"
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:6
+msgid "Complete parentheses"
+msgstr "Uzupełnianie nawiasów"
 
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-build-system.c:421
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:7
+msgid "If parentheses should be included when completing."
+msgstr "Czy dołączać nawiasy podczas uzupełniania."
+
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:11
+msgid "Complete parameters"
+msgstr "Uzupełnianie parametrów"
+
+#: src/plugins/clang/org.gnome.builder.clang.gschema.xml:12
+msgid ""
+"If parameters should be included when completing. Requires complete-"
+"parentheses."
+msgstr ""
+"Czy dołączać parametry podczas uzupełniania. Wymaga „complete-parentheses”."
+
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-build-system.c:420
 msgid "CMake"
 msgstr "CMake"
 
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:161
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:185
 msgid "Configure project"
 msgstr "Konfigurowanie projektu"
 
-#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:205
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:184
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:229
+#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:120
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:207
 #: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:248
 msgid "Installing project"
 msgstr "Instalowanie projektu"
 
+#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-toolchain.c:215
+#, c-format
+msgid "%s (CMake)"
+msgstr "%s (CMake)"
+
 #. translators: "Declaration" is describing a function that is defined in a header
 #. *              file (.h) rather than a source file (.c).
 #.
 #: src/plugins/code-index/ide-code-index-index.c:277
+#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-hover-provider.c:81
 msgid "Declaration"
 msgstr "Deklaracja"
 
-#: src/plugins/code-index/ide-code-index-service.c:618
+#: src/plugins/code-index/ide-code-index-service.c:625
 msgid "Indexing Source Code"
 msgstr "Indeksowanie kodu źródłowego"
 
-#: src/plugins/code-index/ide-code-index-service.c:619
+#: src/plugins/code-index/ide-code-index-service.c:626
 msgid "Search, diagnostics and autocompletion may be limited until complete."
 msgstr ""
 "Wyszukiwanie, diagnostyka i automatyczne uzupełnianie może być ograniczone "
 "do ukończenia."
 
-#: src/plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
-msgid "Basic"
-msgstr "Podstawowa"
-
 #: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-editor-addin.c:288
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
@@ -3766,57 +3810,57 @@ msgstr "Można wykonać polecenie za pomocą pola poniżej"
 msgid "Command failed: %s"
 msgstr "Polecenie się nie powiodło: %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:87
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:86
 #, c-format
 msgid "Number required"
 msgstr "Wymagany jest numer"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:97
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:96
 #, c-format
 msgid "%s is invalid for %s"
 msgstr "%s jest nieprawidłowe dla %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:155
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:154
 #, c-format
 msgid "Cannot find language “%s”"
 msgstr "Nie można odnaleźć języka „%s”"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:312
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:311
 #, c-format
 msgid "This command requires a GtkSourceView to be focused"
 msgstr "To polecenie wymaga aktywności widżetu GtkSourceView"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:323
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:322
 #, c-format
 msgid "This command requires a view to be focused"
 msgstr "To polecenie wymaga aktywności widoku"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:380
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:379
 #, c-format
 msgid "Unknown option: %s"
 msgstr "Nieznana opcja: %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:423
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:422
 #, c-format
 msgid "Cannot find colorscheme “%s”"
 msgstr "Nie można odnaleźć schematu kolorów „%s”"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:464 src/plugins/command-bar/gb-vim.c:596
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:463 src/plugins/command-bar/gb-vim.c:595
 #, c-format
 msgid "Failed to locate working directory"
 msgstr "Ustalenie położenia katalogu roboczego się nie powiodło"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:765
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:764
 #, c-format
 msgid "Invalid :syntax subcommand: %s"
 msgstr "Nieprawidłowe podpolecenie „:syntax”: %s"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1206
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1231
 #, c-format
 msgid "Invalid search and replace request"
 msgstr "Nieprawidłowe żądanie wyszukania i zastąpienia"
 
-#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1312
+#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1342
 #, c-format
 msgid "Not a command: %s"
 msgstr "Nie jest poleceniem: %s"
@@ -3839,11 +3883,6 @@ msgstr "Dodaj komentarz"
 msgid "Uncomment code"
 msgstr "Usuń komentarz"
 
-#: src/plugins/c-pack/ide-c-format-provider.c:283
-#: src/plugins/python-pack/ide-python-format-provider.c:240
-msgid "Format Strings"
-msgstr "Ciągi formatu"
-
 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-genesis-addin.c:158
 msgid "New Project"
 msgstr "Nowy projekt"
@@ -3893,28 +3932,28 @@ msgstr "Proszę podać nazwę projektu.\n"
 msgid "Please specify a project template with --template=\n"
 msgstr "Proszę podać szablon projektu za pomocą parametru „--template=”\n"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:174
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:172
 msgid ""
 "Characters were used which might cause technical issues as a project name"
 msgstr ""
 "W nazwie projektu użyto znaków, które mogą powodować problemy techniczne"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:177
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:175
 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:104
 msgid "Your project will be created within a new child directory."
 msgstr "Projekt zostanie utworzony w nowym katalogu podrzędnym."
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:183
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:181
 msgid "Directory already exists with that name"
 msgstr "Katalog o tej nazwie już istnieje"
 
 #. translators: %s is replaced with a short-form file-system path to the project
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:201
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:199
 #, c-format
 msgid "Your project will be created within %s."
 msgstr "Projekt zostanie utworzony w %s."
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:617
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.c:612
 msgid "A failure occurred while initializing version control"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas inicjowania systemu kontroli wersji"
 
@@ -3936,7 +3975,7 @@ msgid "Project Location"
 msgstr "Położenie projektu"
 
 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:93
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:78
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:81
 msgid "Select Project Directory"
 msgstr "Wybór katalogu projektu"
 
@@ -3965,25 +4004,41 @@ msgid "MIT/X11"
 msgstr "MIT/X11"
 
 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:165
+msgid "Apache 2.0"
+msgstr "Apache 2.0"
+
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:166
 msgid "GPLv2+"
 msgstr "GPL 2+"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:166
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:167
 msgid "LGPLv2.1+"
 msgstr "LGPL 2.1+"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:167
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:168
 msgid "No license"
 msgstr "Brak licencji"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:200
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:201
 msgid "Uses the Git version control system"
 msgstr "Używa systemu kontroli wersji git"
 
-#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:289
+#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:290
 msgid "Select a Template"
 msgstr "Wybór szablonu"
 
+#: src/plugins/ctags/ide-ctags-preferences-addin.c:51
+msgid "Suggest completions using Ctags"
+msgstr "Sugerowanie uzupełnień za pomocą Ctags"
+
+#: src/plugins/ctags/ide-ctags-preferences-addin.c:52
+msgid "Use Ctags to suggest completions for a variety of languages"
+msgstr "Sugerowanie uzupełnień w różnych językach za pomocą narzędzia Ctags"
+
+#: src/plugins/devhelp/gbp-devhelp-hover-provider.c:128
+msgid "Devhelp"
+msgstr "Devhelp"
+
 #: src/plugins/devhelp/gbp-devhelp-menu-button.ui:25
 msgid "Select Documentation…"
 msgstr "Wybierz dokumentację…"
@@ -3997,10 +4052,6 @@ msgstr "Dokumentacja"
 msgid "New Documentation Page"
 msgstr "Nowa strona dokumentacji"
 
-#: src/plugins/documentation-card/gbp-documentation-card.ui:36
-msgid "_Show more"
-msgstr "_Wyświetl więcej"
-
 #: src/plugins/eslint/eslint_plugin.py:143
 msgid "ESlint"
 msgstr "ESlint"
@@ -4031,7 +4082,7 @@ msgstr ""
 msgid "Downloading application sources…"
 msgstr "Pobieranie źródeł programu…"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:662
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:664
 #, c-format
 msgid "Failed to remove flatpak manifest: %s"
 msgstr "Usunięcie manifestu Flatpak się nie powiodło: %s"
@@ -4073,14 +4124,14 @@ msgstr "Kończenie budowania Flatpak"
 msgid "Exporting staging directory"
 msgstr "Eksportowanie katalogu roboczego"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:645
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:644
 msgid "Creating flatpak bundle"
 msgstr "Tworzenie pakietu Flatpak"
 
 #: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:91
 #: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:84
-#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:329
-#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:339
+#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:330
+#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:340
 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:492
 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:496
 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:613
@@ -4112,12 +4163,12 @@ msgstr[2] "Wyświetla %u środowisk wykonawczych więcej"
 msgid "Flatpak Runtimes"
 msgstr "Środowisko wykonawcze Flatpak"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:795
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:834
 #, c-format
 msgid "%s <b>%s</b>"
 msgstr "%s <b>%s</b>"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:797
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:836
 #, c-format
 msgid "%s <b>%s</b> <span fgalpha='36044'>%s</span>"
 msgstr "%s <b>%s</b> <span fgalpha='36044'>%s</span>"
@@ -4168,6 +4219,11 @@ msgid ""
 "to install it?"
 msgstr "Jest on wymagany do budowania programów Flatpak. Zainstalować go?"
 
+#: src/plugins/gcc/gbp-gcc-toolchain-provider.c:87
+#, c-format
+msgid "GCC %s Cross-Compiler (System)"
+msgstr "Kompilator skrośny GCC %s (system)"
+
 #: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:202
 msgid "Cannot provide diff, no backing file provided."
 msgstr "Nie można dostarczyć różnicy, nie podano pliku na dysku."
@@ -4195,17 +4251,25 @@ msgstr "Plik nie jest pod kontrolą katalogu roboczego systemu git."
 msgid "The requested file does not exist within the git index."
 msgstr "Żądany plik nie istnieje w indeksie systemu git."
 
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:158
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:437
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:159
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:500
 msgid "A valid Git URL is required"
 msgstr "Wymagany jest prawidłowy adres URL systemu git"
 
 #. translators: %s is replaced with the path to the project
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:171
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:172
 #, c-format
 msgid "Your project will be created at %s"
 msgstr "Projekt zostanie utworzony w %s"
 
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:216
+msgid "Apply"
+msgstr "Zastosuj"
+
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.c:218
+msgid "Remote Branch to Clone"
+msgstr "Zdalna gałąź do sklonowania"
+
 #: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:37
 msgid "Use Git to create a local copy of a remotely hosted project."
 msgstr "Używanie systemu git do utworzenia lokalnej kopii zdalnego projektu."
@@ -4218,11 +4282,15 @@ msgstr "użytkownik@serwer:repozytorium.git"
 msgid "Enter the URL of your project’s source code repository"
 msgstr "Adres URL repozytorium kodu źródłowego projektu"
 
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:107
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:70
+msgid "Change default branch"
+msgstr "Zmienia domyślną gałąź"
+
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:110
 msgid "Repository URL"
 msgstr "Adres URL repozytorium"
 
-#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:115
+#: src/plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:118
 msgid "Project Destination"
 msgstr "Cel projektu"
 
@@ -4243,7 +4311,7 @@ msgstr ""
 "repozytorium się nie powiodło."
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/plugins/git/ide-git-vcs.c:407
+#: src/plugins/git/ide-git-vcs.c:406
 #, c-format
 msgid "Failed to establish git file monitor: %s"
 msgstr "Założenie monitora plików git się nie powiodło: %s"
@@ -4285,23 +4353,23 @@ msgstr ""
 msgid "Open Preview"
 msgstr "Otwórz podgląd"
 
-#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:325
+#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:326
 msgid "Your computer is missing python3-docutils"
 msgstr "Na komputerze nie ma programu python3-docutils"
 
-#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:335
+#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:336
 msgid "Your computer is missing python3-sphinx"
 msgstr "Na komputerze nie ma programu python3-sphinx"
 
-#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:382
+#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:383
 msgid "(Preview)"
 msgstr "(Podgląd)"
 
-#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:752
-msgid "Suggest Python completions"
-msgstr "Sugerowanie uzupełnień języka Python"
+#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:662
+msgid "Suggest completions from Python"
+msgstr "Sugerowanie uzupełnień z języka Python"
 
-#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:753
+#: src/plugins/jedi/jedi_plugin.py:663
 msgid "Use Jedi to provide completions for the Python language"
 msgstr "Użycie biblioteki Jedi do uzupełniania w języku Python"
 
@@ -4321,18 +4389,135 @@ msgstr "Utworzenie nowego pustego projektu za pomocą prostego pliku Make"
 msgid "Meson"
 msgstr "Meson"
 
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:103
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:108
 msgid "A Meson-based project is loaded but Ninja could not be found."
 msgstr ""
 "Wczytano projekt na podstawie systemu Meson, ale nie można odnaleźć programu "
 "Ninja."
 
-#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:123
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:128
 msgid "A Meson-based project is loaded but meson could not be found."
 msgstr ""
 "Wczytano projekt na podstawie systemu Meson, ale nie można odnaleźć programu "
 "Meson."
 
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain.c:66
+#, c-format
+msgid "%s (Meson)"
+msgstr "%s (Meson)"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-addin.c:95
+msgid "Add toolchain"
+msgstr "Dodaj zestaw narzędzi"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-addin.c:102
+msgid "Define a new custom toolchain targeting a specific platform"
+msgstr "Określa nowy niestandardowy zestaw narzędzi dla konkretnej platformy"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.c:406
+msgid "No Provided Tool"
+msgstr "Brak dostarczonego narzędzia"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:70
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:65
+msgid "A name to identify the sysroot."
+msgstr "Nazwa do identyfikacji sysroot."
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:95
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:90
+msgid "Architecture"
+msgstr "Architektura"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:96
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:91
+msgid "The system architecture of the sysroot."
+msgstr "Architektura komputera dla sysroot."
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:148
+msgid "Add Tool:"
+msgstr "Dodanie narzędzia:"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:171
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:96
+msgid "Compiler"
+msgstr "Kompilator"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:172
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:98
+msgid "Preprocessor"
+msgstr "Preprocesor"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:173
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:100
+msgid "Archiver"
+msgstr "Archiwizator"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:174
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:102
+msgid "Linker"
+msgstr "Konsolidator"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:175
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:104
+msgid "Strip"
+msgstr "Strip"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:176
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:106
+msgid "Executable wrapper"
+msgstr "Wrapper pliku wykonywalnego"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:177
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-utils.c:108
+msgid "Package Config"
+msgstr "Konfiguracja pakietu"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:189
+msgid "Any language"
+msgstr "Wszystkie języki"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:190
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:191
+msgid "C++"
+msgstr "C++"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:192
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:193
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-preferences-addin.vala:33
+msgid "Vala"
+msgstr "Vala"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:194
+msgid "Fortran"
+msgstr "Fortran"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:195
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:227
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Dodaje narzędzie"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:242
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:172
+msgid "Delete"
+msgstr "Usuń"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-toolchain-edition-preferences-row.ui:248
+msgid "Delete Toolchain"
+msgstr "Usuwa zestaw narzędzi"
+
+#: src/plugins/meson/gbp-meson-tool-row.ui:25
+msgid "Delete Tool"
+msgstr "Usuwa narzędzie"
+
 #: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:250
 msgid "GNOME Application"
 msgstr "Program GNOME"
@@ -4378,13 +4563,13 @@ msgid "Maps"
 msgstr "Mapy"
 
 #: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:62
-msgid "Todo"
-msgstr "Zadania"
-
-#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:71
 msgid "Music"
 msgstr "Muzyka"
 
+#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:71
+msgid "Todo"
+msgstr "Zadania"
+
 #: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:80
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
@@ -4397,6 +4582,10 @@ msgstr "Zdjęcia"
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendarz"
 
+#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:107
+msgid "Boxes"
+msgstr "Boxes"
+
 #: src/plugins/notification/ide-notification-addin.c:98
 msgid "Build successful"
 msgstr "Pomyślnie zbudowano"
@@ -4415,7 +4604,7 @@ msgstr "Zbudowanie się nie powiodło"
 msgid "Project “%s” failed to build"
 msgstr "Zbudowanie projektu „%s” się nie powiodło"
 
-#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:104
+#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:111
 msgid "Downloading npm dependencies"
 msgstr "Pobieranie zależności npm"
 
@@ -4473,22 +4662,22 @@ msgstr "Przeniesienie pliku do kosza się nie powiodło: %s"
 msgid "Project Tree"
 msgstr "Drzewo projektu"
 
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-builder.c:451
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-builder.c:453
 msgid "Empty"
 msgstr "Puste"
 
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:34
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:40
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:35
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:41
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Project tree"
 msgstr "Drzewo projektu"
 
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:35
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:36
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename a file"
 msgstr "Zmiana nazwy pliku"
 
-#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:41
+#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:42
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move a file to the trash"
 msgstr "Przeniesienie pliku do kosza"
@@ -4568,7 +4757,7 @@ msgid "Arm Emulation"
 msgstr "Emulacja ARM"
 
 #. translators: first %s is replaced with hostname, second %s with the CPU architecture
-#: src/plugins/qemu/gbp-qemu-device-provider.c:156
+#: src/plugins/qemu/gbp-qemu-device-provider.c:157
 #, c-format
 msgid "My Computer (%s) %s"
 msgstr "Mój komputer (%s) — %s"
@@ -4723,6 +4912,19 @@ msgstr "Żaden zestaw narzędzi nie jest zainstalowany. Kliknięcie"
 msgid "to add a new toolchain!"
 msgstr "doda nowy zestaw narzędzi."
 
+#: src/plugins/snippets/ide-snippet-completion-item.c:112
+#, c-format
+msgid "Failed to parse snippet “%s”"
+msgstr "Przetworzenie wstawki „%s” się nie powiodło"
+
+#: src/plugins/snippets/ide-snippet-preferences-addin.c:51
+msgid "Suggest Completions from Snippets"
+msgstr "Sugerowanie uzupełnień ze wstawek"
+
+#: src/plugins/snippets/ide-snippet-preferences-addin.c:52
+msgid "Use registered snippets to suggest completion proposals"
+msgstr "Sugerowanie propozycji uzupełniania za pomocą zarejestrowanych wstawek"
+
 #: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-addin.c:51
 msgid "Spelling"
 msgstr "Pisownia"
@@ -4741,7 +4943,7 @@ msgstr "Wyświetlenie panelu sprawdzania pisowni"
 msgid "Failed to initialize spellchecking, disabling"
 msgstr "Zainicjowanie sprawdzania pisowni się nie powiodło, wyłączanie"
 
-#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-language-popover.c:232
+#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-language-popover.c:231
 msgid "No language selected"
 msgstr "Nie wybrano języka"
 
@@ -4835,6 +5037,22 @@ msgstr ""
 "Plik dziennika wsparcia został zapisany do „%s”. Proszę dostarczyć ten plik "
 "jako załącznik w zgłoszeniu błędu lub prośbie o wsparcie."
 
+#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-hover-provider.c:82
+msgid "Definition"
+msgstr "Definicja"
+
+#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-hover-provider.c:83
+msgid "Canonical"
+msgstr "Canonical"
+
+#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-hover-provider.c:120
+msgid "Unnamed Symbol"
+msgstr "Symbol bez nazwy"
+
+#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-hover-provider.c:162
+msgid "Symbol"
+msgstr "Symbol"
+
 #: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-layout-stack-addin.c:55
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Symbols"
@@ -4845,7 +5063,7 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search symbols within document"
 msgstr "Wyszukiwanie symboli w dokumencie"
 
-#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-menu-button.c:304
+#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-menu-button.c:311
 msgid "Select Symbol…"
 msgstr "Wybierz symbol…"
 
@@ -4880,23 +5098,19 @@ msgstr ""
 "Wybranie <a href=\"action://run-manager.run-with-handler::profiler\">Wykonaj "
 "za pomocą profilera</a> z menu wykonywania rozpocznie"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-perspective.ui:81
-msgid "CPU"
-msgstr "Procesor"
-
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:357
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:356
 msgid "Open Profile"
 msgstr "Otwarcie profilu"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:366
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:365
 msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
 msgstr "Przechwytywanie Sysprof (*.syscap)"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:372
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:371
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:473
+#: src/plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:472
 #: src/plugins/sysprof/gtk/menus.ui:34
 msgid "Run with Profiler"
 msgstr "Wykonaj za pomocą profilera"
@@ -4905,22 +5119,63 @@ msgstr "Wykonaj za pomocą profilera"
 msgid "Open Sysprof Capture…"
 msgstr "Otwórz przechwytywanie Sysprof…"
 
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-addin.c:80
+msgid "Add sysroot"
+msgstr "Dodaj sysroot"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-addin.c:87
+msgid "Define a new sysroot target to build against a different target"
+msgstr "Określa nowy cel sysroot do budowania dla innego celu"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-addin.c:135
+msgid "Sysroots"
+msgstr "Sysroot"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:121
+msgid "An absolute file-system path to the sysroot."
+msgstr "Bezwzględna ścieżka systemu plików do sysroot."
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:148
+msgid "Package Config Path"
+msgstr "Ścieżka do konfiguracji pakietu"
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-preferences-row.ui:149
+msgid "An optional comma-separated path to specify PKG_CONFIG_PATH."
+msgstr ""
+"Opcjonalna rozdzielona przecinkami ścieżka określająca PKG_CONFIG_PATH."
+
+#: src/plugins/sysroot/gbp-sysroot-toolchain-provider.c:147
+#, c-format
+msgid "%s (Sysroot SDK)"
+msgstr "%s (środowisko programistyczne sysroot)"
+
 #: src/plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:265
 msgid "Save Terminal Content As"
 msgstr "Zapis zawartości terminala jako"
 
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-view.c:347
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-view.c:453
 msgid "Untitled terminal"
 msgstr "Terminal bez tytułu"
 
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:176
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:208
 msgid "Application Output"
 msgstr "Wyjście programu"
 
-#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:216
+#. translators: %s is replaced with the current local time of day
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:238
+#, c-format
+msgid "Application started at %s\r\n"
+msgstr "Program rozpoczął działanie o %s\r\n"
+
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:258
 msgid "Application exited\r\n"
 msgstr "Program zakończył działanie\r\n"
 
+#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:278
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Terminal in Runtime"
+msgstr "Terminal w środowisku wykonawczym"
+
 #: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:17
 msgid "Reset and Clear"
 msgstr "Zresetuj i wyczyść"
@@ -4929,21 +5184,41 @@ msgstr "Zresetuj i wyczyść"
 msgid "New _Terminal"
 msgstr "_Nowy terminal"
 
-#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:44
+#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:43
 msgid "New _Build Terminal"
 msgstr "Nowy terminal _budowania"
 
-#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:54
+#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:50
+msgid "New _Runtime Terminal"
+msgstr "Nowy terminal ś_rodowiska wykonawczego"
+
+#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:60
 msgid "New terminal in directory"
 msgstr "Nowy terminal w katalogu"
 
-#: src/plugins/todo/gbp-todo-workbench-addin.c:115
+#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:299
+msgid "Loading TODOs…"
+msgstr "Wczytywanie TODO…"
+
+#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:300
+msgid "Please wait while we scan your project"
+msgstr "Proszę czekać, trwa skanowanie projektu"
+
+#: src/plugins/todo/gbp-todo-workbench-addin.c:156
 msgid "TODO/FIXMEs"
 msgstr "TODO/FIXME"
 
-#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-preferences-addin.vala:33
-msgid "Vala"
-msgstr "Vala"
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-completion-item.vala:151
+msgid "Abstract"
+msgstr "Abstrakcyjne"
+
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-completion-item.vala:153
+msgid "Compact"
+msgstr "Zwarte"
+
+#: src/plugins/vala-pack/ide-vala-completion-item.vala:155
+msgid "Immutable"
+msgstr "Niezmienne"
 
 #: src/plugins/vala-pack/ide-vala-preferences-addin.vala:34
 msgid "Show errors and warnings provided by Vala"
@@ -4964,16 +5239,10 @@ msgstr "Wykonaj za pomocą Valgrind"
 msgid "Failed to create the XML tree."
 msgstr "Utworzenie drzewa XML się nie powiodło."
 
-#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:339
+#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:95
+msgid "File must be saved locally to parse."
+msgstr "Plik do przetworzenia musi być zapisany lokalnie."
+
+#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:337
 msgid "Buffer loaded but not in the buffer manager."
 msgstr "Wczytano bufor, ale nie w menedżerze buforów."
-
-msgid "Builder Dark"
-msgstr "Ciemny Builder"
-
-msgid "Dark color scheme for Builder using the Tango color palette"
-msgstr ""
-"Ciemny schemat kolorów dla programu Builder używający palety kolorów Tango"
-
-msgid "The default color scheme for Builder"
-msgstr "Domyślny schemat kolorów dla programu Builder"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]