[gnome-system-monitor] Update Turkish translationcommit b24a3d966d161ffdb52076bdf2ef34c828d33250
Author: Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>
Date:   Sun Aug 12 10:14:32 2018 +0000

    Update Turkish translation

 po/tr.po | 383 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 194 insertions(+), 189 deletions(-)
---
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 6169b919..dac5a9a9 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -14,10 +14,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-01-09 18:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-21 11:15+0300\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-system-monitor/";
+"issues\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-24 22:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-12 09:49+0300\n"
 "Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>\n"
 "Language-Team: Türkçe <gnome-turk gnome org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -28,20 +28,20 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:3 data/interface.ui:6
-#: src/application.cpp:244 src/interface.cpp:363
+#: src/application.cpp:244 src/interface.cpp:386
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Sistem Gözlemcisi"
 
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:4
-#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:4 src/interface.cpp:364
+#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:4 src/interface.cpp:387
 msgid "View current processes and monitor system state"
 msgstr "Çalışan süreçleri ve sistem durumunu gösterir"
 
 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:8
-#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:8
-msgid "utilities-system-monitor"
-msgstr "utilities-system-monitor"
+#| msgid "utilities-system-monitor"
+msgid "gnome-system-monitor"
+msgstr "gnome-system-monitor"
 
 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:19
@@ -57,6 +57,11 @@ msgstr ""
 msgid "GNOME System Monitor"
 msgstr "GNOME Sistem Gözlemcisi"
 
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:8
+msgid "utilities-system-monitor"
+msgstr "utilities-system-monitor"
+
 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:19
 msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
@@ -127,60 +132,60 @@ msgstr "Süreci devam ettir"
 msgid "Privileges are required to change the priority of processes"
 msgstr "Sürecin öncelik sırasını değiştirmek için ayrıcalıklar gerekir"
 
-#: data/interface.ui:132
+#: data/interface.ui:133
 msgid "End _Process"
 msgstr "Süreci _Sonlandır"
 
-#: data/interface.ui:146
+#: data/interface.ui:147
 msgid "Show process properties"
 msgstr "Süreç özelliklerini göster"
 
-#: data/interface.ui:167 data/preferences.ui:288
+#: data/interface.ui:168 data/preferences.ui:288
 msgid "Processes"
 msgstr "Süreçler"
 
-#: data/interface.ui:184
+#: data/interface.ui:192
 msgid "CPU History"
 msgstr "MİB Kullanım Geçmişi"
 
-#: data/interface.ui:260
+#: data/interface.ui:268
 msgid "Memory and Swap History"
 msgstr "Bellek ve Takas Kullanım Geçmişi"
 
-#: data/interface.ui:294 src/interface.cpp:260 src/procproperties.cpp:70
-#: src/proctable.cpp:337
+#: data/interface.ui:302 src/interface.cpp:274 src/procproperties.cpp:70
+#: src/proctable.cpp:351
 msgid "Memory"
 msgstr "Bellek"
 
-#: data/interface.ui:309 src/interface.cpp:272
+#: data/interface.ui:317 src/interface.cpp:286
 msgid "Swap"
 msgstr "Takas Alanı"
 
-#: data/interface.ui:347
+#: data/interface.ui:355
 msgid "Network History"
 msgstr "Ağ Geçmişi"
 
-#: data/interface.ui:382 src/interface.cpp:302
+#: data/interface.ui:390 src/interface.cpp:316
 msgid "Receiving"
 msgstr "Alınıyor"
 
-#: data/interface.ui:397
+#: data/interface.ui:405
 msgid "Total Received"
 msgstr "Toplam Alınan:"
 
-#: data/interface.ui:412 src/interface.cpp:317
+#: data/interface.ui:420 src/interface.cpp:334
 msgid "Sending"
 msgstr "Gönderiliyor"
 
-#: data/interface.ui:427
+#: data/interface.ui:435
 msgid "Total Sent"
 msgstr "Toplam Gönderilen"
 
-#: data/interface.ui:472 data/preferences.ui:461
+#: data/interface.ui:482 data/preferences.ui:461
 msgid "Resources"
 msgstr "Kaynaklar"
 
-#: data/interface.ui:500 data/preferences.ui:692
+#: data/interface.ui:510 data/preferences.ui:692
 msgid "File Systems"
 msgstr "Dosya Sistemleri"
 
@@ -255,23 +260,23 @@ msgstr "_Dosyaları Aç"
 msgid "_Change Priority"
 msgstr "Önceliği _Değiştir"
 
-#: data/menus.ui:91 src/util.cpp:158
+#: data/menus.ui:91 src/util.cpp:161
 msgid "Very High"
 msgstr "Çok Yüksek"
 
-#: data/menus.ui:96 src/util.cpp:160
+#: data/menus.ui:96 src/util.cpp:163
 msgid "High"
 msgstr "Yüksek"
 
-#: data/menus.ui:101 src/util.cpp:162
+#: data/menus.ui:101 src/util.cpp:165
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: data/menus.ui:106 src/util.cpp:164
+#: data/menus.ui:106 src/util.cpp:167
 msgid "Low"
 msgstr "Düşük"
 
-#: data/menus.ui:111 src/util.cpp:166
+#: data/menus.ui:111 src/util.cpp:169
 msgid "Very Low"
 msgstr "Çok Düşük"
 
@@ -355,7 +360,7 @@ msgstr "_Tüm dosya sistemlerini göster"
 msgid "File system i_nformation shown in list:"
 msgstr "Listede gösterilen dosya sistemi b_ilgisi:"
 
-#: data/renice.ui:27 src/procdialogs.cpp:153
+#: data/renice.ui:27 src/procdialogs.cpp:159
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Vazgeç"
 
@@ -424,21 +429,21 @@ msgid "Used"
 msgstr "Kullanılan"
 
 #. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
-#: src/interface.cpp:185
+#: src/interface.cpp:199
 #, c-format
 msgid "Pick a Color for “%s”"
 msgstr "“%s” İçin Bir Renk Seçin"
 
-#: src/interface.cpp:219 src/procproperties.cpp:78
+#: src/interface.cpp:233 src/procproperties.cpp:78
 msgid "CPU"
 msgstr "MİB"
 
-#: src/interface.cpp:221
+#: src/interface.cpp:235
 #, c-format
 msgid "CPU%d"
 msgstr "MİB%d"
 
-#: src/interface.cpp:374
+#: src/interface.cpp:397
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Deniz Koçak <deniz kocak linux org tr>\n"
@@ -513,18 +518,18 @@ msgstr "Geçersiz renk verisi alındı\n"
 msgid "Click to set graph colors"
 msgstr "Grafik renklerini atamak için tıklayın"
 
-#: src/load-graph.cpp:157
+#: src/load-graph.cpp:186
 #, c-format
 msgid "%u second"
 msgid_plural "%u seconds"
 msgstr[0] "%u saniye"
 
-#: src/load-graph.cpp:373
+#: src/load-graph.cpp:412
 msgid "not available"
 msgstr "kullanılabilir değil"
 
 #. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
-#: src/load-graph.cpp:376
+#: src/load-graph.cpp:415
 #, c-format
 msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f%%) / %s"
@@ -654,25 +659,25 @@ msgstr "Nesne"
 msgid "_Files opened by process “%s” (PID %u):"
 msgstr "Süreç “%s” tarafından açılan _dosyalar (PID %u):"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:5
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:5
 msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
 msgstr ""
 "(genişlik, yükseklik, x konumu, y konumu) biçiminde ana pencere boyutu ve "
 "konumu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:11
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:11
 msgid "Main Window should open maximized"
 msgstr "Ana Pencere büyültülmüş olarak açılmalıdır"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:18
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:18
 msgid "Show process dependencies in tree form"
 msgstr "Süreç bağımlılıklarını ağaç yapısında göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:25
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:25
 msgid "Solaris mode for CPU percentage"
 msgstr "MİB yüzdesi için Solaris kipi"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:27
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:27
 msgid ""
 "If TRUE, system-monitor operates in “Solaris mode” where a task’s CPU usage "
 "is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in “Irix "
@@ -682,11 +687,11 @@ msgstr ""
 "sayısına bölündüğü “Solaris kipinde” işlem yapar. Diğer şekilde “Irix "
 "kipinde” işlem yapar."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:34
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:34
 msgid "Show CPU chart as stacked area chart"
 msgstr "MİB grafiğini yığılmış alan grafiği olarak göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:35
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:35
 msgid ""
 "If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a stacked area chart instead "
 "of a line chart."
@@ -694,12 +699,12 @@ msgstr ""
 "Eğer TRUE yapılırsa sistem gözlemcisi MİB grafiğini çizgi grafiği yerine "
 "yığılmış alan grafiği olarak gösterir."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:42
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:42
 msgid "Show CPU chart as smooth graph using Bezier curves"
 msgstr ""
 "MİB grafiğini Bezier eğrilerini kullanarak pürüzsüz grafik olarak göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:43
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:43
 msgid ""
 "If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a smoothed graph, otherwise "
 "as a line chart."
@@ -707,28 +712,28 @@ msgstr ""
 "Eğer TRUE yapılırsa sistem gözlemcisi MİB grafiğini çizgi grafiği yerine "
 "pürüzsüz grafik olarak gösterir."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:50
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:50
 msgid "Enable/Disable smooth refresh"
 msgstr "Yumuşak tazelemeyi etkinleştir/kapat"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:57
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:57
 msgid "Show warning dialog when killing processes"
 msgstr "Süreçler öldürülürken uyarı mesajı göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:64
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:64
 msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
 msgstr ""
 "Milisaniye olarak süreç görüntüleme güncellemeleri arasında geçen zaman"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:70
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:70
 msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
 msgstr "Milisaniye olarak grafiklerin güncellenmesi arasında geçen zaman"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:76
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:76
 msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
 msgstr "Tüm dosya sistemleri hakkındaki bilgilerin gösterilmesi"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:78
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:78
 msgid ""
 "Whether to display information about all file systems (including types like "
 "“autofs” and “procfs”). Useful for getting a list of all currently mounted "
@@ -738,355 +743,355 @@ msgstr ""
 "(“autofs” ve “procfs” gibi dosya sistemi türlerini de içeren). Şu an bağlı "
 "olan tüm dosya sistemlerinin listesini almak için faydalıdır."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:85
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:85
 msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
 msgstr "Milisaniye olarak aygıt listesi güncellemeleri arasında geçen zaman"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:95
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:95
 msgid "Determines which processes to show."
 msgstr "Hangi süreçlerin gösterileceğini belirler."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:105
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:105
 msgid "Saves the currently viewed tab"
 msgstr "Şu an gösterilen sekmeleri kaydet"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:112
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:112
 msgid "CPU colors"
 msgstr "MİB renkleri"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:114
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:114
 msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
 msgstr "Her girdi (MİB No, Onaltılık renk değeri) biçimindedir"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:121
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:121
 msgid "Default graph memory color"
 msgstr "Bellek grafiği öntanımlı rengi"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:128
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:128
 msgid "Default graph swap color"
 msgstr "Öntanımlı takas grafik rengi"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:135
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:135
 msgid "Default graph incoming network traffic color"
 msgstr "Öntanımlı gelen ağ trafiği grafik rengi"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:142
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:142
 msgid "Default graph outgoing network traffic color"
 msgstr "Öntanımlı giden ağ trafiği grafik rengi"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:149
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:149
 msgid "Show network traffic in bits"
 msgstr "Ağ trafiğini bit cinsinden göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:163
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:163
 msgid "Process view sort column"
 msgstr "Süreç gösterim sıra sütunu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:170
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:170
 msgid "Process view columns order"
 msgstr "Süreç görüntüleme sütun sırası"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:177
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:177
 msgid "Process view sort order"
 msgstr "Süreç gösterim sıra düzeni"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:184
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:184
 msgid "Width of process “Name” column"
 msgstr "Süreç “Ad” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:191
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:191
 msgid "Show process “Name” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Ad” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:198
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:198
 msgid "Width of process “User” column"
 msgstr "Süreç “Kullanıcı” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:205
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:205
 msgid "Show process “User” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Kullanıcı” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:212
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:212
 msgid "Width of process “Status” column"
 msgstr "Süreç “Durum” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:219
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:219
 msgid "Show process “Status” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Durum” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:226
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:226
 msgid "Width of process “Virtual Memory” column"
 msgstr "Süreç “Sanal Bellek” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:233
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:233
 msgid "Show process “Virtual Memory” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Sanal Bellek” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:240
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:240
 msgid "Width of process “Resident Memory” column"
 msgstr "Süreç “Yerleşik Bellek” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:247
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:247
 msgid "Show process “Resident Memory” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Yerleşik Bellek” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:254
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:254
 msgid "Width of process “Writable Memory” column"
 msgstr "Süreç “Yazılabilir Bellek” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:261
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:261
 msgid "Show process “Writable Memory” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Yazılabilir Bellek” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:268
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:268
 msgid "Width of process “Shared Memory” column"
 msgstr "Süreç “Paylaşılan Bellek” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:275
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:275
 msgid "Show process “Shared Memory” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Paylaşılan Bellek” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:282
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:282
 msgid "Width of process “X Server Memory” column"
 msgstr "Süreç “X Sunucusu Belleği” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:289
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:289
 msgid "Show process “X Server Memory” column on startup"
 msgstr "Sürecin “X Sunucusu Belleği” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:296
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:296
 msgid "Width of process “CPU %” column"
 msgstr "Süreç “MİB %” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:303
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:303
 msgid "Show process “CPU %” column on startup"
 msgstr "Başlangıçta “MİB %” süreç sütununu göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:310
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:310
 msgid "Width of process “CPU Time” column"
 msgstr "Süreç “İşlemci Zamanı” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:317
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:317
 msgid "Show process “CPU Time” column on startup"
 msgstr "Sürecin “İşlemci Süresi” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:324
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:324
 msgid "Width of process “Started” column"
 msgstr "Süreç “Başlatıldı” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:331
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:331
 msgid "Show process “Started” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Başlatıldı” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:338
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:338
 msgid "Width of process “Nice” column"
 msgstr "Süreç “Öncelik” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:345
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:345
 msgid "Show process “Nice” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Öncelik” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:352
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:352
 msgid "Width of process “PID” column"
 msgstr "Süreç “PID” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:359
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:359
 msgid "Show process “PID” column on startup"
 msgstr "Başlangıçta “PID” süreç sütununu göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:366
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:366
 msgid "Width of process “SELinux Security Context” column"
 msgstr "Süreç “SELinux Güvenlik Bağlamı” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:372
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:372
 msgid "Show process “SELinux Security Context” column on startup"
 msgstr "Sürecin “SELinux Güvenlik Bağlamı” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:379
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:379
 msgid "Width of process “Command Line” column"
 msgstr "Süreç “Komut Satırı” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:386
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:386
 msgid "Show process “Command Line” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Komut Satırı” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:393
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:393
 msgid "Width of process “Memory” column"
 msgstr "Süreç “Bellek” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:400
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:400
 msgid "Show process “Memory” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Bellek” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:407
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:407
 msgid "Width of process “Waiting Channel” column"
 msgstr "Süreç “Bekleyen Kanal” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:414
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:414
 msgid "Show process “Waiting Channel” column on startup"
 msgstr "Başlangıçta “Bekleyen Kanal” süreç sütununu göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:421
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:421
 msgid "Width of process “Control Group” column"
 msgstr "Süreç “Kontrol Grubu” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:428
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:428
 msgid "Show process “Control Group” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Kontrol Grubu” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:435
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:435
 msgid "Width of process “Unit” column"
 msgstr "Süreç “Birim” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:442
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:442
 msgid "Show process “Unit” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Birim” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:449
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:449
 msgid "Width of process “Session” column"
 msgstr "Süreç “Oturum” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:456
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:456
 msgid "Show process “Session” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Oturum” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:463
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:463
 msgid "Width of process “Seat” column"
 msgstr "Süreç “Yuva” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:470
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:470
 msgid "Show process “Seat” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Yuva” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:477
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:477
 msgid "Width of process “Owner” column"
 msgstr "Süreç “Sahip” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:484
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:484
 msgid "Show process “Owner” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Sahip” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:491
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:491
 msgid "Width of process “Total disk read” column"
 msgstr "Süreç “Toplam diskten okuma” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:498
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:498
 msgid "Show process “Total disk read” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Toplam diskten okuma” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:505
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:505
 msgid "Width of process “Total disk write” column"
 msgstr "Süreç “Toplam diske yazma” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:512
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:512
 msgid "Show process “Total disk write” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Toplam diske yazma” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:519
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:519
 msgid "Width of process “Disk read” column"
 msgstr "Süreç “Diskten okuma” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:526
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:526
 msgid "Show process “Disk read” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Diskten okuma” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:533
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:533
 msgid "Width of process “Disk write” column"
 msgstr "Süreç “Diske yazma” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:540
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:540
 msgid "Show process “Disk write” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Diske yazma” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:547
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:547
 msgid "Width of process “Priority” column"
 msgstr "Süreç “Öncelik” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:554
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:554
 msgid "Show process “Priority” column on startup"
 msgstr "Sürecin “Öncelik” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:565
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:565
 msgid "Disk view sort column"
 msgstr "Disk görünümü sıralama sütunu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:572
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:572
 msgid "Disk view sort order"
 msgstr "Disk gösterimi sıralama düzeni"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:579
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:579
 msgid "Disk view columns order"
 msgstr "Disk görüntüleme sütun sırası"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:586
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:586
 msgid "Width of disk view “Device” column"
 msgstr "Disk görünümü “Aygıt” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:593
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:593
 msgid "Show disk view “Device” column on startup"
 msgstr "Disk görünümü “Aygıt” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:600
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:600
 msgid "Width of disk view “Directory” column"
 msgstr "Disk görünümü “Dizin” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:607
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:607
 msgid "Show disk view “Directory” column on startup"
 msgstr "Disk görünümü “Dizin” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:614
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:614
 msgid "Width of disk view “Type” column"
 msgstr "Disk görünümü “Tür” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:621
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:621
 msgid "Show disk view “Type” column on startup"
 msgstr "Disk görünümü “Tür” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:628
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:628
 msgid "Width of disk view “Total” column"
 msgstr "Disk görünümü “Toplam” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:635
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:635
 msgid "Show disk view “Total” column on startup"
 msgstr "Disk görünümü “Toplam” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:642
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:642
 msgid "Width of disk view “Free” column"
 msgstr "Disk görünümü “Boşta” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:649
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:649
 msgid "Show disk view “Free” column on startup"
 msgstr "Disk görünümü “Boşta” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:656
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:656
 msgid "Width of disk view “Available” column"
 msgstr "Disk görünümü “Kullanılabilir” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:663
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:663
 msgid "Show disk view “Available” column on startup"
 msgstr "Disk görünümü “Kullanılabilir” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:670
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:670
 msgid "Width of disk view “Used” column"
 msgstr "Disk görünümü “Kullanımda” sütununun genişliği"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:677
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:677
 msgid "Show disk view “Used” column on startup"
 msgstr "Disk görünümü “Kullanımda” sütununu başlangıçta göster"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:687
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:687
 msgid "Memory map sort column"
 msgstr "Bellek haritası sıralama sütunu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:694
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:694
 msgid "Memory map sort order"
 msgstr "Bellek haritası sıralama düzeni"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:703
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:703
 msgid "Open files sort column"
 msgstr "Dosya aç sıralama sütunu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:710
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:710
 msgid "Open files sort order"
 msgstr "Dosya aç sıralama düzeni"
 
@@ -1113,13 +1118,13 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. xgettext: primary alert message for killing single process
-#: src/procdialogs.cpp:76
+#: src/procdialogs.cpp:82
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr "Seçilen “%s” (PID: %u) sürecini öldürmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #. xgettext: primary alert message for ending single process
-#: src/procdialogs.cpp:82
+#: src/procdialogs.cpp:88
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr ""
@@ -1127,20 +1132,20 @@ msgstr ""
 
 #. SIGSTOP
 #. xgettext: primary alert message for stopping single process
-#: src/procdialogs.cpp:88
+#: src/procdialogs.cpp:94
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to stop the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr "Seçilen “%s” (PID: %u) sürecini durdurmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
-#: src/procdialogs.cpp:97
+#: src/procdialogs.cpp:103
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
 msgstr[0] "Seçili %d süreci öldürmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
-#: src/procdialogs.cpp:103
+#: src/procdialogs.cpp:109
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
@@ -1148,14 +1153,14 @@ msgstr[0] "Seçili %d süreci sonlandırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #. SIGSTOP
 #. xgettext: primary alert message for stopping multiple processes
-#: src/procdialogs.cpp:109
+#: src/procdialogs.cpp:115
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to stop the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to stop the %d selected processes?"
 msgstr[0] "Seçili %d süreci durdurmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #. xgettext: secondary alert message
-#: src/procdialogs.cpp:119
+#: src/procdialogs.cpp:125
 msgid ""
 "Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
 "security risk. Only unresponsive processes should be killed."
@@ -1164,13 +1169,13 @@ msgstr ""
 "güvenlik riski oluşturabilir. Sadece yanıt vermeyen süreçler "
 "sonlandırılmalıdır."
 
-#: src/procdialogs.cpp:122
+#: src/procdialogs.cpp:128
 msgid "_Kill Process"
 msgid_plural "_Kill Processes"
 msgstr[0] "Süreçleri _Öldür"
 
 #. xgettext: secondary alert message
-#: src/procdialogs.cpp:126
+#: src/procdialogs.cpp:132
 msgid ""
 "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
 "risk. Only unresponsive processes should be ended."
@@ -1179,14 +1184,14 @@ msgstr ""
 "bir güvenlik riski oluşturabilir. Sadece yanıt vermeyen süreçler "
 "sonlandırılmalıdır."
 
-#: src/procdialogs.cpp:129
+#: src/procdialogs.cpp:135
 msgid "_End Process"
 msgid_plural "_End Processes"
 msgstr[0] "Süreçleri _Sonlandır"
 
 #. SIGSTOP
 #. xgettext: secondary alert message
-#: src/procdialogs.cpp:133
+#: src/procdialogs.cpp:139
 msgid ""
 "Stopping a process may destroy data, break the session or introduce a "
 "security risk. Only unresponsive processes should be stopped."
@@ -1195,27 +1200,27 @@ msgstr ""
 "bir güvenlik riski oluşturabilir. Sadece yanıt vermeyen süreçler "
 "durdurulmalıdır."
 
-#: src/procdialogs.cpp:136
+#: src/procdialogs.cpp:142
 msgid "_Stop Process"
 msgid_plural "_Stop Processes"
 msgstr[0] "Süreçleri _Durdur"
 
-#: src/procdialogs.cpp:218
+#: src/procdialogs.cpp:227
 #, c-format
 msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
 msgstr "Süreç “%s” (PID %u) için Önceliği Değiştir"
 
-#: src/procdialogs.cpp:221
+#: src/procdialogs.cpp:230
 #, c-format
 msgid "Change Priority of the selected process"
 msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
 msgstr[0] "Seçilen %d sürecin Önceliğini Değiştir"
 
-#: src/procdialogs.cpp:240
+#: src/procdialogs.cpp:249
 msgid "Note:"
 msgstr "Not:"
 
-#: src/procdialogs.cpp:241
+#: src/procdialogs.cpp:250
 msgid ""
 "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
 "corresponds to a higher priority."
@@ -1224,76 +1229,76 @@ msgstr ""
 "yüksek bir önceliğe karşılık gelir."
 
 #: src/procproperties.cpp:50 src/procproperties.cpp:84
-#: src/procproperties.cpp:87 src/util.cpp:375 src/util.cpp:414
+#: src/procproperties.cpp:87 src/util.cpp:378 src/util.cpp:417
 msgid "N/A"
 msgstr "-"
 
-#: src/procproperties.cpp:67 src/proctable.cpp:322
+#: src/procproperties.cpp:67 src/proctable.cpp:336
 msgid "Process Name"
 msgstr "Süreç Adı"
 
-#: src/procproperties.cpp:68 src/proctable.cpp:323
+#: src/procproperties.cpp:68 src/proctable.cpp:337
 msgid "User"
 msgstr "Kullanıcı"
 
-#: src/procproperties.cpp:69 src/proctable.cpp:324
+#: src/procproperties.cpp:69 src/proctable.cpp:338
 msgid "Status"
 msgstr "Durum"
 
-#: src/procproperties.cpp:71 src/proctable.cpp:325
+#: src/procproperties.cpp:71 src/proctable.cpp:339
 msgid "Virtual Memory"
 msgstr "Sanal Bellek"
 
-#: src/procproperties.cpp:72 src/proctable.cpp:326
+#: src/procproperties.cpp:72 src/proctable.cpp:340
 msgid "Resident Memory"
 msgstr "Yerleşik Bellek"
 
-#: src/procproperties.cpp:73 src/proctable.cpp:327
+#: src/procproperties.cpp:73 src/proctable.cpp:341
 msgid "Writable Memory"
 msgstr "Yazılabilir Bellek"
 
-#: src/procproperties.cpp:74 src/proctable.cpp:328
+#: src/procproperties.cpp:74 src/proctable.cpp:342
 msgid "Shared Memory"
 msgstr "Paylaşılmış Bellek"
 
-#: src/procproperties.cpp:76 src/proctable.cpp:329
+#: src/procproperties.cpp:76 src/proctable.cpp:343
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "X Sunucusu Belleği"
 
-#: src/procproperties.cpp:79 src/proctable.cpp:331
+#: src/procproperties.cpp:79 src/proctable.cpp:345
 msgid "CPU Time"
 msgstr "MİB zamanı"
 
-#: src/procproperties.cpp:80 src/proctable.cpp:332
+#: src/procproperties.cpp:80 src/proctable.cpp:346
 msgid "Started"
 msgstr "Başlamış"
 
-#: src/procproperties.cpp:81 src/proctable.cpp:333
+#: src/procproperties.cpp:81 src/proctable.cpp:347
 msgid "Nice"
 msgstr "Öncelik"
 
-#: src/procproperties.cpp:82 src/proctable.cpp:351
+#: src/procproperties.cpp:82 src/proctable.cpp:365
 msgid "Priority"
 msgstr "Öncelik"
 
-#: src/procproperties.cpp:83 src/proctable.cpp:334
+#: src/procproperties.cpp:83 src/proctable.cpp:348
 msgid "ID"
 msgstr "No"
 
-#: src/procproperties.cpp:84 src/proctable.cpp:335
+#: src/procproperties.cpp:84 src/proctable.cpp:349
 msgid "Security Context"
 msgstr "Güvenlik Bağlamı"
 
-#: src/procproperties.cpp:85 src/proctable.cpp:336
+#: src/procproperties.cpp:85 src/proctable.cpp:350
 msgid "Command Line"
 msgstr "Komut Satırı"
 
 #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-#: src/procproperties.cpp:86 src/proctable.cpp:339
+#: src/procproperties.cpp:86 src/proctable.cpp:353
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "Bekleyen Kanal"
 
-#: src/procproperties.cpp:87 src/proctable.cpp:340
+#: src/procproperties.cpp:87 src/proctable.cpp:354
 msgid "Control Group"
 msgstr "Kontrol Grubu"
 
@@ -1302,42 +1307,42 @@ msgstr "Kontrol Grubu"
 msgid "%s (PID %u)"
 msgstr "%s (PID %u)"
 
-#: src/proctable.cpp:330
+#: src/proctable.cpp:344
 #, no-c-format
 msgid "% CPU"
 msgstr "% MİB"
 
-#: src/proctable.cpp:341
+#: src/proctable.cpp:355
 msgid "Unit"
 msgstr "Birim"
 
-#: src/proctable.cpp:342
+#: src/proctable.cpp:356
 msgid "Session"
 msgstr "Oturum"
 
 #. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
 #. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
-#: src/proctable.cpp:345
+#: src/proctable.cpp:359
 msgid "Seat"
 msgstr "Yuva"
 
-#: src/proctable.cpp:346
+#: src/proctable.cpp:360
 msgid "Owner"
 msgstr "Sahip"
 
-#: src/proctable.cpp:347
+#: src/proctable.cpp:361
 msgid "Disk read total"
 msgstr "Toplam diskten okuma"
 
-#: src/proctable.cpp:348
+#: src/proctable.cpp:362
 msgid "Disk write total"
 msgstr "Toplam diske yazma"
 
-#: src/proctable.cpp:349
+#: src/proctable.cpp:363
 msgid "Disk read"
 msgstr "Diskten okuma"
 
-#: src/proctable.cpp:350
+#: src/proctable.cpp:364
 msgid "Disk write"
 msgstr "Diske yazma"
 
@@ -1385,28 +1390,28 @@ msgstr "%u:%02u:%02u"
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
-#: src/util.cpp:173
+#: src/util.cpp:176
 msgid "Very High Priority"
 msgstr "Çok Yüksek Öncelik"
 
-#: src/util.cpp:175
+#: src/util.cpp:178
 msgid "High Priority"
 msgstr "Yüksek Öncelik"
 
-#: src/util.cpp:177
+#: src/util.cpp:180
 msgid "Normal Priority"
 msgstr "Normal Öncelik"
 
-#: src/util.cpp:179
+#: src/util.cpp:182
 msgid "Low Priority"
 msgstr "Düşük Öncelik"
 
-#: src/util.cpp:181
+#: src/util.cpp:184
 msgid "Very Low Priority"
 msgstr "Çok Düşük Öncelik"
 
 #. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
-#: src/util.cpp:610
+#: src/util.cpp:613
 #, c-format
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]