[gnome-mines] Update Polish translationcommit 5c80bd3f9643a37e2fe9716aac91b12573feaa55
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Aug 12 00:48:37 2018 +0200

    Update Polish translation

 help/pl/pl.po | 55 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 27 insertions(+), 28 deletions(-)
---
diff --git a/help/pl/pl.po b/help/pl/pl.po
index 2fefe2d..edee7e1 100644
--- a/help/pl/pl.po
+++ b/help/pl/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-mines-help\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-01-08 16:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-08 00:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-01 10:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-12 00:47+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -124,11 +124,13 @@ msgstr "Zgłaszanie błędów i sugerowanie ulepszeń"
 msgid ""
 "<app>Mines</app> is maintained by a volunteer community. You are welcome to "
 "participate. If you notice a problem you can file a <em>bug report</em>. To "
-"file a bug, go to <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/>."
+"file a bug, go to <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/";
+"issues\"/>."
 msgstr ""
 "Gra <app>Miny</app> jest tworzona przez społeczność ochotników. Zapraszamy "
 "do współpracy. Jeśli wystąpił jakiś błąd, to można go zgłosić na stronie "
-"<link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/> (w języku angielskim)."
+"<link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\"/> (w języku "
+"angielskim)."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/bug-filing.page:25
@@ -145,45 +147,42 @@ msgid ""
 "To participate you need an account, which will give you the ability to gain "
 "access, file bugs, make comments, and receive updates by e-mail about the "
 "status of your bug. If you don't already have an account, just click on the "
-"<gui>New Account</gui> link to create one."
+"<gui>Sign in/Register</gui> link to create one."
 msgstr ""
 "Do wzięcia udziału potrzebne jest konto, dające dostęp, możliwość zgłaszania "
 "błędów i pisania komentarzy. Rejestracja umożliwia także otrzymywanie "
 "powiadomień pocztą e-mail o stanie błędu. Jeśli nie masz jeszcze konta, to "
-"kliknij odnośnik <gui>New Account</gui> (Nowe konto)."
+"kliknij odnośnik <gui>Sign in/Register</gui> (Zaloguj się/zarejestruj)."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/bug-filing.page:32
 msgid ""
-"Once you have an account, log in, click on <guiseq><gui>File a Bug</"
-"gui><gui>Applications</gui><gui>gnome-mines</gui></guiseq>. Before reporting "
-"a bug, please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?";
-"id=bug-writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please <link href="
-"\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=gnome-mines\";>browse</link> "
-"for the bug to see if it already exists."
-msgstr ""
-"Po utworzeniu konta zaloguj się i kliknij <guiseq><gui>File a Bug</"
-"gui><gui>Applications</gui><gui>gnome-mines</gui></guiseq> "
-"(<guiseq><gui>Zgłoś błąd</gui><gui>Programy</gui><gui>gnome-mines</gui></"
-"guiseq>). Przed zgłoszeniem błędu prosimy przeczytać <link href=\"https://";
+"Once you have an account, log in, click on <gui>New Issue</gui>. Before "
+"reporting a bug, please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/";
+"page.cgi?id=bug-writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please "
+"<link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\";>browse</"
+"link> for the bug to see if it already exists."
+msgstr ""
+"Po utworzeniu konta zaloguj się i kliknij <gui>New Issue</gui> (Nowe "
+"zgłoszenie). Przed zgłoszeniem błędu prosimy przeczytać <link href=\"https://";
 "bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html\">wytyczne opisywania "
-"błędów</link> i <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?";
-"product=gnome-mines\">poszukać</link>, czy błąd został już zgłoszony."
+"błędów</link> i <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/";
+"issues\">poszukać</link>, czy błąd został już zgłoszony."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/bug-filing.page:40
+#: C/bug-filing.page:39
 msgid ""
-"If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
-"<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections and "
-"click <gui>Submit Bug</gui>."
+"If you are requesting a new feature, choose <gui>Feature</gui> in the "
+"<gui>Labels</gui> menu. Fill in the Title and Description sections and click "
+"<gui>Submit issue</gui>."
 msgstr ""
-"W przypadku prośby o nową funkcję wybierz <gui>enhancement</gui> "
-"(ulepszenie) w menu <gui>Severity</gui> (Ciężkość). Wypełnij sekcje "
-"„Summary” (Podsumowanie) i „Description” (Opis) w języku angielskim "
-"i kliknij przycisk <gui>Submit Bug</gui> (Wyślij)."
+"W przypadku prośby o nową funkcję wybierz <gui>Feature</gui> (Funkcja) "
+"w menu <gui>Labels</gui> (Etykiety). Wypełnij sekcje „Title” (Tytuł) "
+"i „Description” (Opis) w języku angielskim i kliknij przycisk <gui>Submit "
+"issue</gui> (Wyślij zgłoszenie)."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/bug-filing.page:44
+#: C/bug-filing.page:43
 msgid ""
 "Your report will be given an ID number, and its status will be updated as it "
 "is being dealt with. Thanks for helping make <app>Mines</app> better!"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]