[five-or-more] Updated Lithuanian translationcommit 587efe7f9bbd7f2c176e39b1dce63af20f43365e
Author: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>
Date:   Sat Aug 11 18:36:26 2018 +0300

    Updated Lithuanian translation

 po/lt.po | 267 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 130 insertions(+), 137 deletions(-)
---
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 2315fbf..ecbe082 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -13,10 +13,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lt\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=five-";
-"or-more&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-03 16:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-05 22:17+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/five-or-more/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-03-27 17:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-11 18:36+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: Lietuvių <gnome-lt lists akl lt>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -27,17 +26,16 @@ msgstr ""
 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:1 ../data/five-or-more.desktop.in.h:1
-#: ../data/five-or-more.ui.h:1 ../src/five-or-more.c:1173
-#: ../src/five-or-more.c:1724
+#: data/five-or-more.appdata.xml.in:7 data/five-or-more.desktop.in:3
+#: data/five-or-more.ui:18 src/five-or-more.c:70 src/five-or-more-app.c:573
 msgid "Five or More"
 msgstr "Penketas ar daugiau"
 
-#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:2 ../data/five-or-more.desktop.in.h:2
+#: data/five-or-more.appdata.xml.in:8 data/five-or-more.desktop.in:4
 msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
 msgstr "Pašalinti nuo lentos spalvotus rutulius sukūrus iš jų linijas"
 
-#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:3
+#: data/five-or-more.appdata.xml.in:10
 msgid ""
 "Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five "
 "or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and "
@@ -49,7 +47,7 @@ msgstr ""
 "eilę, kad jie išnyktų, ir gaukite už tai taškus. Gaukite daug daugiau taškų "
 "sudėdami į eilę kiek galima daugiau objektų prieš juos išvalydami."
 
-#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:4
+#: data/five-or-more.appdata.xml.in:16
 msgid ""
 "More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until "
 "the board is completely full!"
@@ -57,161 +55,162 @@ msgstr ""
 "Po kiekvieno ėjimo atsiranda daugiau objektų. Žaiskite kiek galima ilgiau "
 "iki lenta užsipildys!"
 
-#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:5
+#: data/five-or-more.appdata.xml.in:40
 msgid "The GNOME Project"
 msgstr "GNOME projektas"
 
-#: ../data/five-or-more.desktop.in.h:3
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: data/five-or-more.desktop.in:6
 msgid "game;strategy;logic;"
 msgstr "žaidimas;strategija;logika;"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:1 ../data/menu.ui.h:2
-#: ../src/five-or-more.c:169
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/five-or-more.desktop.in:9
+msgid "five-or-more"
+msgstr "five-or-more"
+
+#: data/five-or-more-preferences.ui:12 data/menu.ui:11 src/game-area.c:858
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nuostatos"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:2
+#: data/five-or-more-preferences.ui:35
 msgid "Appearance"
 msgstr "Išvaizda"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:3
+#: data/five-or-more-preferences.ui:59
 msgid "_Image:"
 msgstr "_Paveiksliukas:"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:4
+#: data/five-or-more-preferences.ui:74
 msgid "B_ackground color:"
 msgstr "F_ono spalva:"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:5
+#: data/five-or-more-preferences.ui:116
 msgid "Board Size"
 msgstr "Lentos dydis"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:6
+#: data/five-or-more-preferences.ui:135
 msgid "_Small"
 msgstr "_Mažas"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:7
+#: data/five-or-more-preferences.ui:154
 msgid "_Medium"
 msgstr "_Vidutinis"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:8
+#: data/five-or-more-preferences.ui:173
 msgid "_Large"
 msgstr "_Didelis"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:9
+#: data/five-or-more-preferences.ui:203
 msgid "General"
 msgstr "Bendra"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:10
+#: data/five-or-more-preferences.ui:216
 msgid "_Use fast moves"
 msgstr "_Greiti ėjimai"
 
-#: ../data/five-or-more.ui.h:2
+#: data/five-or-more.ui:30
 msgid "Next:"
 msgstr "Kitas:"
 
-#: ../data/five-or-more.ui.h:3
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../data/five-or-more.ui.h:4
+#: data/five-or-more.ui:56
 msgid "Score:"
 msgstr "Taškai:"
 
-#: ../data/five-or-more.ui.h:5 ../src/games-scores-dialog.c:384
+#: data/five-or-more.ui:76
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Naujas žaidimas"
 
-#: ../data/five-or-more.ui.h:6
+#: data/five-or-more.ui:80
 msgid "Start a new puzzle"
 msgstr "Pradėti naują galvosūkį"
 
-#: ../data/menu.ui.h:1
+#: data/menu.ui:7
 msgid "Scores"
 msgstr "Taškai"
 
-#: ../data/menu.ui.h:3
+#: data/menu.ui:17
 msgid "Help"
 msgstr "Žinynas"
 
-#: ../data/menu.ui.h:4
+#: data/menu.ui:22
 msgid "About"
 msgstr "Apie"
 
-#: ../data/menu.ui.h:5
+#: data/menu.ui:26
 msgid "Quit"
 msgstr "Išeiti"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:1
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:5
 msgid "Playing field size"
 msgstr "Žaidimo lauko dydis"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:2
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:6
 msgid ""
 "Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is invalid."
 msgstr ""
 "Žaidimo lauko dydis. 1=mažas, 2=vidutinis, 3=didelis. Kitos reikšmės "
 "netinkamos."
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:3
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:10
 msgid "Ball style"
 msgstr "Rutulio stilius"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:4
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:11
 msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
 msgstr ""
 "Rutulio stilius. Failas, saugantis paveikslėlius, iš kurių suformuojami "
 "rutuliai."
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:5
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:15
 msgid "Background color"
 msgstr "Fono spalva"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:6
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:16
 msgid "Background color. The hex specification of the background color."
 msgstr "Fono spalva. Šešioliktainis kodas, nurodantis fono spalvą."
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:7
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:20
 msgid "Time between moves"
 msgstr "Pauzė tarp ėjimų"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:8
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:21
 msgid "Time between moves in milliseconds."
 msgstr "Laikas tarp ėjimų milisekundėmis."
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:9
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:25
 msgid "Game score"
 msgstr "Žaidimas rezultatai"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:10
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:26
 msgid "Game score from last saved session."
 msgstr "Paskutinės išsaugotos sesijos žaidimo rezultatai."
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:11
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:30
 msgid "Game field"
 msgstr "Žaidimo laukas"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:12
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:31
 msgid "Game field from last saved session."
 msgstr "Paskutinės išsaugotos sesijos žaidimo laukas."
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:13
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:35
 msgid "Game preview"
 msgstr "Žaidimo peržiūra"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:14
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:36
 msgid "Game preview from last saved session."
 msgstr "Paskutinės išsaugotos sesijos žaidimo peržiūra."
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:15
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:40
 msgid "Width of the window in pixels"
 msgstr "Lango plotis pikseliais"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:16
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:44
 msgid "Height of the window in pixels"
 msgstr "Lango aukštis pikseliais"
 
-#: ../data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml.h:17
+#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:48
 msgid "true if the window is maximized"
 msgstr "teigiama, jei langas yra išdidintas"
 
@@ -220,46 +219,87 @@ msgstr "teigiama, jei langas yra išdidintas"
 #. * Add this file to your project's POTFILES.in.
 #. * DO NOT compile it as part of your application.
 #.
-#: ../data/translatable_themes.h:6
+#: data/translatable_themes.h:6
 msgctxt "themes"
 msgid "balls"
 msgstr "kamuoliai"
 
-#: ../data/translatable_themes.h:7
+#: data/translatable_themes.h:7
 msgctxt "themes"
 msgid "dots"
 msgstr "taškai"
 
-#: ../data/translatable_themes.h:8
+#: data/translatable_themes.h:8
 msgctxt "themes"
 msgid "gumball"
 msgstr "guminiai kamuoliai"
 
-#: ../data/translatable_themes.h:9
+#: data/translatable_themes.h:9
 msgctxt "themes"
 msgid "shapes"
 msgstr "figūros"
 
-#: ../src/five-or-more.c:78
+#: src/five-or-more-app.c:57
 msgctxt "board size"
 msgid "Small"
 msgstr "Mažas"
 
-#: ../src/five-or-more.c:79
+#: src/five-or-more-app.c:58
 msgctxt "board size"
 msgid "Medium"
 msgstr "Vidutiniškas"
 
-#: ../src/five-or-more.c:80
+#: src/five-or-more-app.c:59
 msgctxt "board size"
 msgid "Large"
 msgstr "Didelis"
 
-#: ../src/five-or-more.c:163
-msgid "Could not load theme"
-msgstr "Nepavyko įkelti temos"
+#: src/five-or-more-app.c:233
+msgid "Game Over!"
+msgstr "Žaidimas baigtas!"
+
+#: src/five-or-more-app.c:250
+msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
+msgstr "Norėdami gauti taškų surinkite penkis vienos spalvos rutulius eilėje!"
+
+#: src/five-or-more-app.c:405
+msgid "Are you sure you want to restart the game?"
+msgstr "Ar tikrai norite žaisti iš naujo?"
+
+#: src/five-or-more-app.c:408
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Atsisakyti"
+
+#: src/five-or-more-app.c:409
+msgid "_Restart"
+msgstr "_Perleisti"
+
+#: src/five-or-more-app.c:575
+msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
+msgstr "Color Lines žaidimo GNOME variantas"
+
+#: src/five-or-more-app.c:581
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Paskutinieji vertėjai:\n"
+"Žygimantas Beručka <zygis gnome org>,\n"
+"Justina Klingaitė <justina klingaite gmail com>\n"
+"\n"
+"Ankstesnieji vertėjai:\n"
+"Tomas Kuliavas <tokul users sf net>,\n"
+"Gediminas Paulauskas <menesis chatsubo lt>"
+
+#: src/five-or-more-app.c:693
+#| msgid "Board Size"
+msgid "Board Size: "
+msgstr "Lentos dydis: "
+
+#. Can't move there!
+#: src/game-area.c:635
+msgid "You can’t move there!"
+msgstr "Negalima ten perkelti!"
 
-#: ../src/five-or-more.c:189
+#: src/game-area.c:818
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to locate file:\n"
@@ -272,7 +312,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vietoje to bus įkelta numatytoji tema."
 
-#: ../src/five-or-more.c:196
+#: src/game-area.c:825
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to locate file:\n"
@@ -285,86 +325,39 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Patikrinkite, ar „Penketas ar daugiau“ yra įdiegtas tinkamai."
 
-#: ../src/five-or-more.c:408
-msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
-msgstr "Norėdami gauti taškų surinkite penkis vienos spalvos rutulius eilėje!"
+#: src/game-area.c:852
+msgid "Could not load theme"
+msgstr "Nepavyko įkelti temos"
 
-#: ../src/five-or-more.c:469
-msgid "Five or More Scores"
-msgstr "Taškai už penketą ar daugiau"
+#~ msgid "0"
+#~ msgstr "0"
 
-#: ../src/five-or-more.c:471
-msgid "_Board size:"
-msgstr "Lentos _dydis:"
+#~ msgid "Five or More Scores"
+#~ msgstr "Taškai už penketą ar daugiau"
 
-#: ../src/five-or-more.c:488
-msgid "Game Over!"
-msgstr "Žaidimas baigtas!"
+#~ msgid "_Board size:"
+#~ msgstr "Lentos _dydis:"
 
-#. Can't move there!
-#: ../src/five-or-more.c:645
-msgid "You can’t move there!"
-msgstr "Negalima ten perkelti!"
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "Time"
+#~ msgstr "Laikas"
 
-#: ../src/five-or-more.c:1175
-msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
-msgstr "Color Lines žaidimo GNOME variantas"
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "Score"
+#~ msgstr "Taškai"
 
-#: ../src/five-or-more.c:1181
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Paskutinieji vertėjai:\n"
-"Žygimantas Beručka <zygis gnome org>,\n"
-"Justina Klingaitė <justina klingaite gmail com>\n"
-"\n"
-"Ankstesnieji vertėjai:\n"
-"Tomas Kuliavas <tokul users sf net>,\n"
-"Gediminas Paulauskas <menesis chatsubo lt>"
-
-#: ../src/five-or-more.c:1305
-msgid "Are you sure you want to restart the game?"
-msgstr "Ar tikrai norite žaisti iš naujo?"
-
-#: ../src/five-or-more.c:1308
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Atsisakyti"
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "%1$dm %2$ds"
+#~ msgstr "%1$dm %2$ds"
 
-#: ../src/five-or-more.c:1309
-msgid "_Restart"
-msgstr "_Perleisti"
+#~ msgid "_Quit"
+#~ msgstr "_Išeiti"
 
-#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
-#: ../src/games-scores-dialog.c:131
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Time"
-msgstr "Laikas"
+#~ msgid "_Undo"
+#~ msgstr "_Atšaukti"
 
-#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
-#: ../src/games-scores-dialog.c:137
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Score"
-msgstr "Taškai"
+#~ msgid "_Close"
+#~ msgstr "_Užverti"
 
-#. Score format for time based scores.  %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
-#: ../src/games-scores-dialog.c:224
-#, c-format
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "%1$dm %2$ds"
-msgstr "%1$dm %2$ds"
-
-#: ../src/games-scores-dialog.c:370
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Išeiti"
-
-#: ../src/games-scores-dialog.c:377
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Atšaukti"
-
-#: ../src/games-scores-dialog.c:391
-msgid "_Close"
-msgstr "_Užverti"
-
-#. Score dialog column header for the date the score was recorded
-#: ../src/games-scores-dialog.c:477
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
+#~ msgid "Date"
+#~ msgstr "Data"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]