[gnome-calendar] Update Swedish translationcommit bc8f16f5bde91f46e2cc703fc5ef78041f34e5ad
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Thu Aug 9 21:51:42 2018 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po | 92 ++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 49 insertions(+), 43 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a95a3b19..37523137 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-calendar master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-calendar/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-05-02 02:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-20 20:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-29 04:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-09 23:49+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -18,11 +18,11 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Calendar.appdata.xml.in:7
 #: data/org.gnome.Calendar.desktop.in:3 data/ui/quick-add-popover.ui:187
-#: data/ui/window.ui:187 src/gcal-application.c:640 src/main.c:36
+#: data/ui/window.ui:187 src/gcal-application.c:646 src/main.c:36
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalender"
 
@@ -44,13 +44,13 @@ msgstr ""
 #: data/appdata/org.gnome.Calendar.appdata.xml.in:16
 msgid ""
 "We aim to find the perfect balance between nicely crafted features and user-"
-"centred usability. No excess, no lacks. You’ll feel comfortable using "
+"centred usability. No excess, nothing missing. You’ll feel comfortable using "
 "Calendar, like you’ve been using it for ages!"
 msgstr ""
 "Vår målsättning är att hitta den perfekta balansen mellan väl genomtänkta "
-"funktioner och användarcentrerad användbarhet. Inte för mycket, inte för "
-"lite. Du kommer att känna dig bekväm med att använda Kalender, som om du har "
-"använt den i åratal!"
+"funktioner och användarcentrerad användbarhet. Inget överflöd, inget som "
+"saknas. Du kommer att känna dig bekväm med att använda Kalender, som om du "
+"har använt den i åratal!"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Calendar.appdata.xml.in:27
 msgid "Week view"
@@ -121,6 +121,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Huruvida väderrapporter visas, automatiska platser används och ett platsnamn"
 
+#: data/org.gnome.calendar.gschema.xml.in:31
+msgid "Follow system night light"
+msgstr "Följ systemets nattbelysning"
+
+#: data/org.gnome.calendar.gschema.xml.in:32
+msgid "Use GNOME night light setting to activate night-mode."
+msgstr "Använd GNOME:s nattbelysningsinställning för att aktivera nattläge."
+
 #: data/ui/alarm-row.ui:34
 msgid "Toggles the sound of the alarm"
 msgstr "Aktiverar/inaktiverar ljudet för alarmet"
@@ -331,34 +339,30 @@ msgid "Year view"
 msgstr "Årsvy"
 
 #: data/ui/menus.ui:6
-msgid "Add Eve_nt…"
-msgstr "Lägg till Hä_ndelse…"
-
-#: data/ui/menus.ui:13
 msgid "_Calendars"
 msgstr "_Kalendrar"
 
-#: data/ui/menus.ui:19
+#: data/ui/menus.ui:12
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
 msgstr "_Tangentbordsgenvägar"
 
-#: data/ui/menus.ui:23
+#: data/ui/menus.ui:16
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: data/ui/menus.ui:27
+#: data/ui/menus.ui:20
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avsluta"
 
-#: data/ui/menus.ui:36
+#: data/ui/menus.ui:29
 msgid "From Web…"
 msgstr "Från webben…"
 
-#: data/ui/menus.ui:40
+#: data/ui/menus.ui:33
 msgid "New Local Calendar…"
 msgstr "Ny lokal kalender…"
 
-#: data/ui/menus.ui:44
+#: data/ui/menus.ui:37
 msgid "From File…"
 msgstr "Från fil…"
 
@@ -383,7 +387,7 @@ msgstr "Inga resultat hittades"
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Försök med en annan sökning"
 
-#: data/ui/source-dialog.ui:53 src/gcal-window.c:1039 src/gcal-window.c:1043
+#: data/ui/source-dialog.ui:53 src/gcal-window.c:1028 src/gcal-window.c:1032
 msgid "Undo"
 msgstr "Ångra"
 
@@ -492,7 +496,7 @@ msgstr "Ange dina autentiseringsuppgifter"
 msgid "Connect"
 msgstr "Anslut"
 
-#: data/ui/time-selector.ui:9 src/views/gcal-week-grid.c:753
+#: data/ui/time-selector.ui:9 src/views/gcal-week-grid.c:755
 #: src/views/gcal-week-view.c:278
 msgid "00:00"
 msgstr "00:00"
@@ -509,7 +513,7 @@ msgstr "f.m."
 msgid "PM"
 msgstr "e.m."
 
-#: data/ui/weather-settings.ui:12 data/ui/window.ui:407
+#: data/ui/weather-settings.ui:12 data/ui/window.ui:395
 msgid "_Weather"
 msgstr "_Väder"
 
@@ -533,8 +537,8 @@ msgstr "Månad"
 msgid "Year"
 msgstr "År"
 
-#: data/ui/window.ui:190 data/ui/year-view.ui:88 src/views/gcal-year-view.c:279
-#: src/views/gcal-year-view.c:514
+#: data/ui/window.ui:190 data/ui/year-view.ui:88 src/views/gcal-year-view.c:281
+#: src/views/gcal-year-view.c:516
 msgid "Today"
 msgstr "Idag"
 
@@ -547,11 +551,7 @@ msgctxt "tooltip"
 msgid "Search for events"
 msgstr "Sök efter händelser"
 
-#: data/ui/window.ui:391
-msgid "Add Eve_nt"
-msgstr "Lägg till Hä_ndelse"
-
-#: data/ui/window.ui:400
+#: data/ui/window.ui:386
 msgid "_Synchronize"
 msgstr "S_ynkronisera"
 
@@ -563,32 +563,32 @@ msgstr "Inga händelser"
 msgid "Add Event…"
 msgstr "Lägg till händelse…"
 
-#: src/gcal-application.c:88
+#: src/gcal-application.c:87
 msgid "Quit GNOME Calendar"
 msgstr "Avsluta GNOME Kalender"
 
-#: src/gcal-application.c:93
+#: src/gcal-application.c:92
 msgid "Display version number"
 msgstr "Visa versionsnummer"
 
-#: src/gcal-application.c:98
+#: src/gcal-application.c:97
 msgid "Enable debug messages"
 msgstr "Aktivera felsökningsmeddelanden"
 
-#: src/gcal-application.c:103
+#: src/gcal-application.c:102
 msgid "Open calendar on the passed date"
 msgstr "Öppna kalender på det passerade datumet"
 
-#: src/gcal-application.c:108
+#: src/gcal-application.c:107
 msgid "Open calendar showing the passed event"
 msgstr "Öppna kalender och visa den passerade händelsen"
 
-#: src/gcal-application.c:595
+#: src/gcal-application.c:601
 #, c-format
 msgid "Copyright © 2012–%d The Calendar authors"
 msgstr "Copyright © 2012–%d Kalender-upphovsmännen"
 
-#: src/gcal-application.c:646
+#: src/gcal-application.c:652
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Marcus Lundblad <ml update uu se>\n"
@@ -633,7 +633,7 @@ msgid "Unnamed event"
 msgstr "Namnlös händelse"
 
 #. Translators: %s is the location of the event (e.g. "Downtown, 3rd Avenue")
-#: src/gcal-event-widget.c:422
+#: src/gcal-event-widget.c:424
 #, c-format
 msgid "At %s"
 msgstr "Vid %s"
@@ -990,26 +990,26 @@ msgstr "_Efterföljande händelser"
 msgid "_All events"
 msgstr "_Alla händelser"
 
-#: src/gcal-window.c:1039
+#: src/gcal-window.c:1028
 msgid "Another event deleted"
 msgstr "En annan händelse raderad"
 
-#: src/gcal-window.c:1043
+#: src/gcal-window.c:1032
 msgid "Event deleted"
 msgstr "Händelse raderad"
 
-#: src/views/gcal-week-grid.c:750 src/views/gcal-week-view.c:275
+#: src/views/gcal-week-grid.c:752 src/views/gcal-week-view.c:275
 msgid "00 AM"
 msgstr "00 f.m."
 
-#: src/views/gcal-week-header.c:398
+#: src/views/gcal-week-header.c:400
 #, c-format
 msgid "Other event"
 msgid_plural "Other %d events"
 msgstr[0] "Annan händelse"
 msgstr[1] "%d andra händelser"
 
-#: src/views/gcal-week-header.c:934
+#: src/views/gcal-week-header.c:936
 #, c-format
 msgid "week %d"
 msgstr "vecka %d"
@@ -1017,17 +1017,23 @@ msgstr "vecka %d"
 #. Translators: This is a date format in the sidebar of the year
 #. * view when the selection starts at the specified day and the
 #. * end is unspecified.
-#: src/views/gcal-year-view.c:288
+#: src/views/gcal-year-view.c:290
 msgid "%B %d…"
 msgstr "%d %B…"
 
 #. Translators: This is a date format in the sidebar of the year
 #. * view when there is only one specified day selected.
 #. Translators: This is a date format in the sidebar of the year view.
-#: src/views/gcal-year-view.c:294 src/views/gcal-year-view.c:517
+#: src/views/gcal-year-view.c:296 src/views/gcal-year-view.c:519
 msgid "%B %d"
 msgstr "%d %B"
 
+#~ msgid "Add Eve_nt…"
+#~ msgstr "Lägg till Hä_ndelse…"
+
+#~ msgid "Add Eve_nt"
+#~ msgstr "Lägg till Hä_ndelse"
+
 #~ msgid "Copyright © %d The Calendar authors"
 #~ msgstr "Copyright © %d Kalender-upphovsmännen"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]