[gbrainy] Update Catalan translationcommit 1755c40decef1c879a653651c8b6672cf6e6d1e3
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Thu Aug 9 08:10:32 2018 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 308 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 179 insertions(+), 129 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 3ed8ea3..580a4b2 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gbrainy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-10 07:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-09 08:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-01-28 09:11+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Softcatalà\n"
@@ -505,26 +505,10 @@ msgid "Warehouse"
 msgstr "Magatzem"
 
 #: ../data/games.xml.h:92
-msgid "[option_prefix] [answer_a]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_a]"
-
-#: ../data/games.xml.h:93
-msgid "[option_prefix] [answer_b]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_b]"
-
-#: ../data/games.xml.h:94
-msgid "[option_prefix] [answer_c]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_c]"
-
-#: ../data/games.xml.h:95
-msgid "[option_prefix] [answer_d]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_d]"
-
-#: ../data/games.xml.h:96
 msgid "Two trucks"
 msgstr "Dos camions"
 
-#: ../data/games.xml.h:97 ../tools/GameXmlGetString.cs:79
+#: ../data/games.xml.h:93 ../tools/GameXmlGetString.cs:79
 msgid ""
 "You have two trucks that have a total weight of [add] unit. If the lighter "
 "truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, "
@@ -542,15 +526,15 @@ msgstr[1] ""
 "lleuger pesa 15 unitats menys que la meitat del pes del camió més pesat, "
 "quin és el pes del camió més lleuger? [option_answers]"
 
-#: ../data/games.xml.h:98
+#: ../data/games.xml.h:94
 msgid "The heavier truck weights [heavier] and the lighter [lighter]."
 msgstr "El camió més pesat pesa [heavier] i el més lleuger [lighter]."
 
-#: ../data/games.xml.h:99
+#: ../data/games.xml.h:95
 msgid "Family relations"
 msgstr "Relacions familiars"
 
-#: ../data/games.xml.h:100
+#: ../data/games.xml.h:96
 msgid ""
 "John's father's sister's sister-in-law is also? Do not assume that John has "
 "any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
@@ -558,35 +542,35 @@ msgstr ""
 "La cunyada de la germana del pare del Joan és també? No assumiu que en Joan "
 "té cap parent que no s'hagi mencionat. [option_answers]"
 
-#: ../data/games.xml.h:101
+#: ../data/games.xml.h:97
 msgid "[option_prefix] His mother"
 msgstr "[option_prefix] La seva mare"
 
-#: ../data/games.xml.h:102
+#: ../data/games.xml.h:98
 msgid "[option_prefix] Has no relation"
 msgstr "[option_prefix] No té cap relació"
 
-#: ../data/games.xml.h:103
+#: ../data/games.xml.h:99
 msgctxt "John's father's sister's sister-in-law is also?"
 msgid "[option_prefix] His cousin"
 msgstr "[option_prefix] El seu cosí"
 
-#: ../data/games.xml.h:104
+#: ../data/games.xml.h:100
 msgid "[option_prefix] His son-in-law"
 msgstr "[option_prefix] El seu gendre"
 
-#: ../data/games.xml.h:105
+#: ../data/games.xml.h:101
 msgid "His mother"
 msgstr "La seva mare"
 
-#: ../data/games.xml.h:106
+#: ../data/games.xml.h:102
 msgid ""
 "The sister's sister-in-law is John's father's wife, that is, John's mother."
 msgstr ""
 "La cunyada de la germana és la dona del pare del Joan, és a dir, la seva "
 "mare."
 
-#: ../data/games.xml.h:107
+#: ../data/games.xml.h:103
 msgid ""
 "John's mother's brother's brother-in-law is also? Do not assume that John "
 "has any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
@@ -594,20 +578,20 @@ msgstr ""
 "El cunyat del germà de la mare d'en Joan és també? No assumiu que en Joan té "
 "cap parent que no s'hagi mencionat. [option_answers]"
 
-#: ../data/games.xml.h:108
+#: ../data/games.xml.h:104
 msgid "[option_prefix] His father"
 msgstr "[option_prefix] El seu pare"
 
-#: ../data/games.xml.h:109
+#: ../data/games.xml.h:105
 msgctxt "John's mother's brother's brother-in-law is also?"
 msgid "[option_prefix] His cousin"
 msgstr "[option_prefix] El seu cosí"
 
-#: ../data/games.xml.h:110
+#: ../data/games.xml.h:106
 msgid "His father"
 msgstr "El seu pare"
 
-#: ../data/games.xml.h:111
+#: ../data/games.xml.h:107
 msgid ""
 "The brother's brother-in-law is John's mother's husband, that is, John's "
 "father."
@@ -615,11 +599,11 @@ msgstr ""
 "El cunyat del germà de la mare d'en Joan és el marit de la mare, és a dir, "
 "el pare del Joan."
 
-#: ../data/games.xml.h:112
+#: ../data/games.xml.h:108
 msgid "Third number"
 msgstr "El tercer nombre"
 
-#: ../data/games.xml.h:113
+#: ../data/games.xml.h:109
 msgid ""
 "The average of three numbers is [three]. The average of two of these numbers "
 "is [two]. What is the third number? [option_answers]"
@@ -627,15 +611,15 @@ msgstr ""
 "La mitjana de tres nombres és [three]. La mitjana de dos d'aquests nombres "
 "és [two]. Quin és el tercer nombre? [option_answers]"
 
-#: ../data/games.xml.h:114
+#: ../data/games.xml.h:110
 msgid "It is the result of the operation: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
 msgstr "És el resultat de l'operació: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
 
-#: ../data/games.xml.h:115
+#: ../data/games.xml.h:111
 msgid "Birthday"
 msgstr "Aniversari"
 
-#: ../data/games.xml.h:116
+#: ../data/games.xml.h:112
 msgid ""
 "A girl once said: 2 days ago I was 18 years old. Next year I will be 21 "
 "years old. Can this be true? [option_answers]"
@@ -643,18 +627,77 @@ msgstr ""
 "Una noia una vegada va dir: fa 2 dies tenia 18 anys. L'any vinent tindré 21 "
 "anys. Pot ser això veritat? [option_answers]"
 
-#: ../data/games.xml.h:117
+#: ../data/games.xml.h:113
 msgid "[option_prefix] Yes"
 msgstr "[option_prefix] Sí"
 
-#: ../data/games.xml.h:118
+#: ../data/games.xml.h:114
 msgid "[option_prefix] No"
 msgstr "[option_prefix] No"
 
-#: ../data/games.xml.h:119
+#: ../data/games.xml.h:115
 msgid "She was born 31st of December and she said this on 1st of January."
 msgstr "Va néixer al 31 de desembre i va dir això l'1 de gener."
 
+#: ../data/games.xml.h:116 ../data/verbal_analogies.xml.h:376
+msgid "Direction"
+msgstr "Direcció"
+
+#: ../data/games.xml.h:117
+msgid ""
+"I go south on an evening when the sun shines. To which side of me will my "
+"shadow fall? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Si vaig cap al sud en un vespre solejat. A quin costat meu caurà la meva "
+"ombra? [option_answers]"
+
+#: ../data/games.xml.h:118
+msgid "[option_prefix] To my left"
+msgstr "[option_prefix] A la meva esquerra"
+
+#: ../data/games.xml.h:119
+msgid "[option_prefix] To my right"
+msgstr "[option_prefix] A la meva dreta"
+
+#: ../data/games.xml.h:120
+msgid "[option_prefix] Behind me"
+msgstr "[option_prefix] Darrere meu"
+
+#: ../data/games.xml.h:121
+msgid "[option_prefix] In front of me"
+msgstr "[option_prefix] Davant meu"
+
+#: ../data/games.xml.h:122
+msgid ""
+"If I go south then east is to my left and in the evening the shadow falls "
+"east."
+msgstr ""
+"Si vaig cap al sud i llavors l'est queda a la meva esquerra i al vespre "
+"l'ombra cau cap a l'est."
+
+#: ../data/games.xml.h:123
+msgid "Two men"
+msgstr "Dos homes"
+
+#. Translators: Adapt 'feet' to the right unit of length for your locale.
+#: ../data/games.xml.h:125
+msgid ""
+"Two men starting at the same point walk in opposite directions for [dist_a] "
+"feet. Both turn left and walk another [dist_b] feet. What is the distance "
+"between them? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Dos homes començant al mateix punt caminen en direccions oposades durant "
+"[dist_a]km. Els dos giren cap a l'esquerra i caminen un altres [dist_b] km. "
+"Quina distància hi ha entre ells? [option_answers]"
+
+#: ../data/games.xml.h:126
+msgid ""
+"Using the Pythagorean theorem, the solution is 2 by the square root of "
+"([dist_a]^2 + [dist_b]^2)."
+msgstr ""
+"Utilitzant el teorema de Pitàgores, la solució és 2 per l'arrel quadrada de "
+"([dist_a]^2 + [dist_b]^2)."
+
 #: ../data/gbrainy.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
 "gbrainy is a game to train memory, arithmetical and logical capabilities "
@@ -714,7 +757,7 @@ msgid "Notebook"
 msgstr "Llibreta"
 
 #.
-#. Translators, please check these recommendations when translating gbrainy: 
https://wiki.gnome.org/gbrainy/Localizing
+#. Translators, please check these recommendations when translating gbrainy: 
https://wiki.gnome.org/Apps/gbrainy/Localizing
 #.
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:4
 msgid "Which of the following sports does not belong in this group?"
@@ -2123,10 +2166,6 @@ msgstr "Dubtós"
 msgid "thermometer / temperature | compass"
 msgstr "termòmetre / temperatura | compàs"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:376
-msgid "Direction"
-msgstr "Direcció"
-
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:377
 msgid "Elevation"
 msgstr "Elevació"
@@ -2164,314 +2203,336 @@ msgid "Wood"
 msgstr "Fusta"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:386
+msgid "doctor / stethoscope | painter"
+msgstr "doctor / Fonendoscopi | pintor"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:387
+msgid "Brush"
+msgstr "Pinzell"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:388
+msgid "Art"
+msgstr "Art"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:389
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:68
+msgid "Gallery"
+msgstr "Galeria"
+
+#. Translator: meaning a painted picture
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:391
+msgid "Painting"
+msgstr "Quadre"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:392
 msgid "hungry / eat | tired"
 msgstr "afamat / menjar | cansat"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:387
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:393
 msgid "sleep | rest"
 msgstr "dormir | descansar"
 
 #. Translators: 'open' is used as a verb (open a box)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:389
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:395
 msgid "box / open | banana"
 msgstr "caixa / obrir | plàtan"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:390
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:396
 msgid "peel"
 msgstr "pelar"
 
 #. Translators: 'dig' is used as a verb (to dig)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:392
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:398
 msgid "shovel / dig | axe"
 msgstr "pala / cavar | destral"
 
 #. Translators: 'chop' is used as a verb (to chop)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:394
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:400
 msgid "chop"
 msgstr "tallar | talar"
 
 #. Translators: 'break' is used as a verb (to break)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:396
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:402
 msgid "glass / break | paper"
 msgstr "vidre / trencar | paper"
 
 #. Translators: 'tear' and 'rip' are used as verbs (to tear / to rip). Tear as in "To pull apart or into 
pieces by force" (not lacrimation)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:398
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:404
 msgid "tear | rip"
 msgstr "estripar | trossejar"
 
 #. Translators: the concept 'toe' (https://en.wikipedia.org/wiki/Toe) does not exist in all languages. It 
means 'digits of the foot'. Feel free to change it to 'fingers' and adapt the answer accordingly
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:400
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:406
 msgid "feet / two | toes"
 msgstr "peus / dos | dits"
 
 # N.T: en català són vint dits ja que no tenim el concepte 'toes'
 #. Translators: referred to 'feet / two | toes'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:402
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:408
 msgid "ten | 10"
 msgstr "vint | 20"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:403
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:409
 msgid "fish / aquarium | monkey"
 msgstr "peix / aquari | mico"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:404
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:410
 msgid "cage | zoo | zoological garden"
 msgstr "gàbia | zoo | zoològic"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:405
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:411
 msgid "A fish in an aquarium lives in captivity."
 msgstr "Un peix a un aquari viu en captivitat."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:406
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:412
 msgid "ring / finger | bracelet"
 msgstr "anell / dit | braçalet"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:407
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:413
 msgid "wrist | arm"
 msgstr "canell | braç"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:408
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:414
 msgid "seal / flippers | bird"
 msgstr "foca / aletes | ocell"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:409
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:415
 msgid "wings"
 msgstr "ales"
 
 #. Translators: stick refers to a piece of wood
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:411
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:417
 msgid "stick / float | stone"
 msgstr "pal / flotar | pedra"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:412
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:418
 msgid "sink"
 msgstr "enfonsar | submergir"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:413
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:419
 msgid "leopard / spots | tiger"
 msgstr "lleopard / taques | tigre"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:414
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:420
 msgid "stripes"
 msgstr "ratlles"
 
 #. Translators: 'submarine' is used as a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:416
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:422
 msgid "fish / submarine | bird"
 msgstr "peix / submarí | ocell"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:417
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:423
 msgid "airplane | aeroplane | plane"
 msgstr "avió | aeroplà | aeronau"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:418
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:424
 msgid "tears / eyes | sweat"
 msgstr "llàgrimes / ulls | suor"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:419
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:425
 msgid "body | skin"
 msgstr "cos | pell"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:420
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:426
 msgid "bridge / over | tunnel"
 msgstr "pont / sobre | túnel"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:421
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:427
 msgid "in | under | through"
 msgstr "dins | sota | a través"
 
 #. Translators: 'play' is used as a verb (to play)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:423
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:429
 msgid "toy / play | tool"
 msgstr "joguina / jugar | eina"
 
 #. Translators: 'work' is used as a verb (to work)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:425
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:431
 msgid "work"
 msgstr "treballar"
 
 #. 'correct' can be used as verb or adjective
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:427
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:433
 msgid "error / (to) correct | damage"
 msgstr "error / corregir | dany"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:428
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:434
 msgid "repair | fix"
 msgstr "reparar | arreglar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:429
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:435
 msgid "orange / fruit | spinach"
 msgstr "taronja / fruita | espinac"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:430
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:436
 msgid "vegetable"
 msgstr "vegetal | verdura | hortalissa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:431
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:437
 msgid "hands / grab | teeth"
 msgstr "mans / agafar | dents"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:432
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:438
 msgid "bite"
 msgstr "mossegar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:433
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:439
 msgid "Grab and bite are finite actions."
 msgstr "Agafar i mossegar són accions finites."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:434
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:440
 msgid "puzzle / solve | game"
 msgstr "trencaclosques / solucionar | joc"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:435
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:441
 msgid "win | play"
 msgstr "guanyar | jugar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:436
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:442
 msgid "eyebrow / eye | mustache"
 msgstr "cella / ull | bigoti"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:437
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:443
 msgid "lip | upper lip | mouth"
 msgstr "llavi | llavi superior | boca"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:438
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:444
 msgid "ice / slippery | glue"
 msgstr "gel / lliscós | cola"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:439
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:445
 msgid "sticky"
 msgstr "enganxós | enganxifós | apegalós | pegallós"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:440
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:446
 msgid "whirlpool / water | tornado"
 msgstr "remolí / aigua | tornado"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:441
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:447
 msgid "wind | air"
 msgstr "vent | aire"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:442
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:448
 msgid "fox / den | bird"
 msgstr "guineu / cova | ocell"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:443
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:449
 msgid "nest"
 msgstr "niu"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:444
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:450
 msgid "dog / tame | wolf"
 msgstr "gos / domèstic | llop"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:445
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:451
 msgid "wild | savage"
 msgstr "salvatge | feréstec | ferotge | feroç"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:446
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:452
 msgid "sugar / sweet | vinegar"
 msgstr "sucre / dolç | vinagre"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:447
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:453
 msgid "sour"
 msgstr "agre"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:448
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:454
 msgid "tennis / sport | ballet"
 msgstr "tennis / esport | ballet"
 
 #. Translators: 'dance' is used as a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:450
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:456
 msgid "dance"
 msgstr "dansa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:451
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:457
 msgid "slurp / tongue | snort"
 msgstr "xuclar / llengua | roncar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:452
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:458
 msgid "nose"
 msgstr "nas"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:453
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:459
 msgid "elbow / knee | wrist"
 msgstr "colze / genoll | canell"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:454
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:460
 msgid "ankle"
 msgstr "turmell"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:455
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:461
 msgid "novel / author | song"
 msgstr "novel·la / autor | cançó"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:456
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:462
 msgid "composer | songwriter | lyricist"
 msgstr "compositor | cantautor"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:457
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:463
 msgid "car / road | train"
 msgstr "cotxe / carretera | tren"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:458
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:464
 msgid "track | railway | rails | railroad"
 msgstr "via | ferrovia | via fèrria | rail"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:459
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:465
 msgid "pediatrics / children | numismatics"
 msgstr "pediatria / infants | numismàtica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:460
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:466
 msgid "coins | currency | money"
 msgstr "monedes | moneda | diner"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:461
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:467
 msgid "thermometer / temperature | clock"
 msgstr "termòmetre / temperatura | rellotge"
 
 #. Translators: time as duration of an event. What a clock measures
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:463
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:469
 msgid "time"
 msgstr "temps"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:464
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:470
 msgid "poems / anthology | maps"
 msgstr "poemes / antologia | mapes"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:465
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:471
 msgid "atlas"
 msgstr "atles"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:466
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:472
 msgid "letter / word | page"
 msgstr "lletra / paraula | pàgina"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:467
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:473
 msgid "book | magazine | document"
 msgstr "llibre | revista | document"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:468
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:474
 msgid "hour / minute | minute"
 msgstr "hora / minut | minut"
 
 #. Translators: refers to the unit of time
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:470
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:476
 msgid "second"
 msgstr "segon"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:471
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:477
 msgid "tiger / carnivore | cow"
 msgstr "tigre / carnívor | vaca"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:472
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:478
 msgid "herbivorous | herbivore"
 msgstr "herbívor | herbívora"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:473
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:479
 msgid "constellation / stars | archipelago"
 msgstr "constel·lació / estrelles | arxipèlag"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:474
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:480
 msgid "islands"
 msgstr "illes"
 
@@ -3137,10 +3198,6 @@ msgstr "Instal·lat"
 msgid "Updates"
 msgstr "Actualitzacions"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:68
-msgid "Gallery"
-msgstr "Galeria"
-
 #: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:69
 msgid "Repository:"
 msgstr "Dipòsit:"
@@ -6248,10 +6305,3 @@ msgstr[1] ""
 "En Joan necessita [john_time] hores per a netejar un magatzem i el seu amic "
 "el doble del temps. Quantes hores els hi calen per netejar el magatzem si "
 "treballen junts? [option_answers]"
-
-#~ msgid ""
-#~ "{0} games registered: {1} logic puzzles, {2} calculation trainers, {3} "
-#~ "memory trainers, {4} verbal analogies"
-#~ msgstr ""
-#~ "{0} jocs registrats: {1} trencaclosques lògics, {2} entrenadors de càlcul "
-#~ "mental, {3} entrenadors de memòria, {4} analogies verbals"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]