[gnome-subtitles] Updated Czech translationcommit 76f96c1e51a40a7221c644da5737ca7717ee5447
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Tue Aug 7 07:19:39 2018 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po | 1684 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 989 insertions(+), 695 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index f246e7b..3b8d6b6 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,15 +5,14 @@
 #
 # Rinu <rinu seznam cz>, 2009.
 # Lucas Lommer <llomer svn gnome org>, 2009.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-subtitles\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"subtitles&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-12-18 17:54+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-29 08:44+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-subtitles/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-07-08 18:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-07 07:15+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -21,15 +20,19 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.h:1
 #: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.in.h:1
+#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/AboutDialog.cs:48
+msgid "Video subtitling for the GNOME desktop"
+msgstr "Nástroj pro tvorbu titulků v pracovním prostředí GNOME"
+
+#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.in.h:2
 msgid "Gnome Subtitles is a subtitle editor for the GNOME desktop environment."
 msgstr "Aplikace Titulky GNOME je editor titulků pro pracovní prostředí GNOME."
 
-#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.h:2
-#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "It allows to create, synchronize, convert and translate subtitles by using a "
 "friendly user interface with video preview."
@@ -37,8 +40,7 @@ msgstr ""
 "Umožňuje vytvořit, synchronizovat, převádět a překládat titulky v přívětivém "
 "uživatelském rozhraní a náhledem videa."
 
-#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.h:3
-#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/gnome-subtitles.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "A total of 22 subtitle formats are supported, including but not limited to: "
 "SubRip, MicroDVD, FAB Subtitler, MPlayer, Sub Station Alpha, MPSub and "
@@ -47,545 +49,669 @@ msgstr ""
 "Celkem je podporováno 22 formátů titulků, včetně: SubRip, MicroDVD, FAB "
 "Subtitler, MPlayer, Sub Station Alpha, MPSub a SubViewer."
 
-#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.h:1
+#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.in.h:1
 msgid "Gnome Subtitles"
 msgstr "Titulky GNOME"
 
-#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.h:2
+#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.in.h:2
 msgid "Subtitle Editor"
 msgstr "Editor titulků"
 
-#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.h:3 ../src/Glade/AboutDialog.glade.h:2
-msgid "Video subtitling for the GNOME desktop"
-msgstr "Nástroj pro tvorbu titulků v pracovním prostředí GNOME"
-
-#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.h:4
+#: ../data/gnome-subtitles.desktop.in.in.h:4
 msgid "Subtitles;Video;"
 msgstr "titulky;video;film;"
 
-#: ../src/Glade/AboutDialog.glade.h:1
-msgid "About Gnome Subtitles"
-msgstr "O Titulcích GNOME"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:1
+msgid "Encodings shown in menu"
+msgstr "Kódování zobrazená v nabídce"
 
-#: ../src/Glade/AboutDialog.glade.h:3
-msgid ""
-"Gnome Subtitles is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"Gnome Subtitles is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA"
-msgstr ""
-"Program Titulky GNOME je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat "
-"podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software "
-"Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) "
-"kterékoliv pozdější verze.\n"
-"\n"
-"Program Titulky GNOME je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ "
-"JAKÉKOLIV ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo "
-"VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public "
-"License.\n"
-"\n"
-"Kopii GNU General Public License jste měl(a) obdržet spolu s tímto "
-"programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, "
-"Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA"
-
-#: ../src/Glade/EncodingsDialog.glade.h:1
-msgid "Character codings"
-msgstr "Kódování znaků"
-
-#: ../src/Glade/EncodingsDialog.glade.h:2
-msgid "A_vailable:"
-msgstr "Dostu_pné:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:2
+msgid "List of encodings shown in the File Open/Save dialogs."
+msgstr "Seznam kódování zobrazených v dialogových oknech Otevření/Uložení."
 
-#: ../src/Glade/EncodingsDialog.glade.h:3
-msgid "Shown in menu:"
-msgstr "Zobrazeno v nabídce:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:3
+msgid "File Open encoding option"
+msgstr "Volby kódování pro otevírání souborů"
 
-#: ../src/Glade/FileOpenDialog.glade.h:1 ../src/Glade/MainWindow.glade.h:64
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:57
-msgid "Open File"
-msgstr "Otevřít soubor"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:4
+msgid ""
+"Encoding option to use by default when opening files. Possible values are: "
+"\"AutoDetect\" to use auto detection, \"RememberLastUsed\" to remember the "
+"last used encoding, \"CurrentLocale\" to use the current locale, and "
+"\"Specific\" to use a specific encoding. The encoding for \"RememberLastUsed"
+"\" and \"Specific\" is stored in the file_open_encoding key."
+msgstr ""
+"Volby kódování, které se mají použít jako výchozí při otevírání souborů. "
+"Možné hodnoty jsou: „AutoDetect“ pro použití automatické detekce, "
+"„RememberLastUsed“ pro zapamatování naposledy použitého kódování, "
+"„CurrentLocale“ pro aktuální národní prostředí a „Specific“ pro použití "
+"konkrétního kódování. Pro volby „RememberLastUsed“ a „Specific“ se kódování "
+"uchovává v klíči file_open_encoding."
+
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:5
+msgid "File Open encoding"
+msgstr "Kódování pro otevírání souborů"
+
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:6
+msgid ""
+"Encoding to use when opening files. Besides the actual encoding, used when "
+"\"RememberLastUsed\" or \"Specific\" are set in the "
+"file_open_encoding_option key, other possible values are \"AutoDetect\" and "
+"\"CurrentLocale\"."
+msgstr ""
+"Kódování, které se má použít, když se otevírají soubory. Skutečné kódování "
+"se použije, když je v klíči file_open_encoding_option nastaveno "
+"„RememberLastUsed“ nebo „Specific“, a je ignorováno pro hodnoty "
+"„AutoDetect“ (automatické zjištění) a „CurrentLocale“ (aktuální národní "
+"prostředí)."
 
-#: ../src/Glade/FileOpenDialog.glade.h:2
-msgid "Video To Open:"
-msgstr "Video k otevření:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:7
+msgid "Auto detection fallback encoding"
+msgstr "Záložní kódování pro automatickou detekci"
 
-#: ../src/Glade/FileOpenDialog.glade.h:3
-#: ../src/Glade/FileSaveAsDialog.glade.h:3
-msgid "Character Coding:"
-msgstr "Kódování znaků:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:8
+msgid "Encoding to use when auto detection fails."
+msgstr "Kódování, které se má použít, když selže automatické zjištění."
 
-#: ../src/Glade/FilePropertiesDialog.glade.h:1
-msgid "File Properties"
-msgstr "Vlastnosti souboru"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:9
+msgid "File Save encoding option"
+msgstr "Volby kódování pro ukládání souborů"
 
-#: ../src/Glade/FilePropertiesDialog.glade.h:2
-msgid "<b>Name:</b>"
-msgstr "<b>Název:</b>"
-
-#: ../src/Glade/FilePropertiesDialog.glade.h:3
-msgid "<b>Path:</b>"
-msgstr "<b>Cesta:</b>"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:10
+msgid ""
+"Encoding option to use by default when saving files. Possible values are: "
+"\"KeepExisting\" to use the existing file's encoding, \"RememberLastUsed\" "
+"to remember the last used encoding, \"CurrentLocale\" to use the current "
+"locale, and \"Specific\" to use a specific encoding. The encoding for "
+"\"RememberLastUsed\" and \"Specific\" is stored in the file_save_encoding "
+"key."
+msgstr ""
+"Volby kódování, které se použijí jako výchozí při ukládání souborů. Možné "
+"hodnoty jsou: „KeepExisting“ pro použití stávajícího kódování souboru, "
+"„RememberLastUsed“ pro zapamatování posledního použitého kódování, "
+"„CurrentLocale“ pro použití aktuálního národního prostředí a „Specific“ pro "
+"použití konkrétního kódování. Pro volby „RememberLastUsed“ a „Specific“ se "
+"kódování uchovává v klíči file_save_encoding."
+
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:11
+msgid "File Save encoding"
+msgstr "Kódování pro ukládání souborů"
+
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:12
+msgid ""
+"Encoding to use when saving files. Besides the actual encoding, used when "
+"\"RememberLastUsed\" or \"Specific\" are set in the "
+"file_save_encoding_option key, other possible values are \"KeepExisting\" "
+"and \"CurrentLocale\"."
+msgstr ""
+"Kódování, které se má použít, když se ukládají soubory. Skutečné kódování se "
+"použije, když je v klíči file_save_encoding_option nastaveno "
+"„RememberLastUsed“ nebo „Specific“, a je ignorováno pro hodnoty "
+"„KeepExisting“ (zachovat stávající) a „CurrentLocale“ (aktuální národní "
+"prostředí)."
 
-#: ../src/Glade/FilePropertiesDialog.glade.h:4
-msgid "<b>Character Coding:</b>"
-msgstr "<b>Kódování znaků:</b>"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:13
+msgid "File Save format option"
+msgstr "Volby formátu pro ukládání souborů"
 
-#: ../src/Glade/FilePropertiesDialog.glade.h:5
-msgid "<b>Subtitle Format:</b>"
-msgstr "<b>Formát titulků:</b>"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:14
+msgid ""
+"Subtitle format option to use by default when saving files. Possible values "
+"are: \"KeepExisting\" to use the existing file's format, \"RememberLastUsed"
+"\" to remember the last used format, and \"Specific\" to use a specific "
+"format. The subtitle format for \"RememberLastUsed\" and \"Specific\" is "
+"stored in the file_save_format key."
+msgstr ""
+"Volby formátu titulků, které se použijí jako výchozí při ukládání souborů. "
+"Možné hodnoty jsou: „KeepExisting“ pro použití stávajícího formátu souboru, "
+"„RememberLastUsed“ pro zapamatování posledního použitého formátu a "
+"„Specific“ pro použití konkrétního formátu. Pro volby „RememberLastUsed“ a "
+"„Specific“ se kódování uchovává v klíči file_save_format."
 
-#: ../src/Glade/FilePropertiesDialog.glade.h:6
-msgid "<b>Timing Mode:</b>"
-msgstr "<b>Forma časování:</b>"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:15
+msgid "File Save format"
+msgstr "Formát pro ukládání souborů"
 
-#: ../src/Glade/FileSaveAsDialog.glade.h:1
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileSaveAsDialog.cs:133
-msgid "Save As"
-msgstr "Uložit jako"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:16
+msgid ""
+"Subtitle format to use when saving files. Besides the actual format, used "
+"when \"RememberLastUsed\" or \"Specific\" are set in the "
+"file_save_format_option key, other possible values are \"KeepExisting\" and "
+"\"CurrentLocale\"."
+msgstr ""
+"Formát titulků, které se má použít, když se ukládají soubory. Skutečný "
+"formát se použije, když je v klíči file_save_format_option nastaveno "
+"„RememberLastUsed“ (pamatovat poslední) nebo „Specific“ (použít konkrétní) a "
+"je ignorován pro hodnotu „KeepExisting“ (zachovat stávající)."
 
-#: ../src/Glade/FileSaveAsDialog.glade.h:2
-msgid "Subtitle Format:"
-msgstr "Formát titulků:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:17
+msgid "File Save newline option"
+msgstr "Volby zakončení řádků pro ukládání souborů"
 
-#: ../src/Glade/FileSaveAsDialog.glade.h:4
-msgid "Newline Type:"
-msgstr "Typ zakončení řádku:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:18
+msgid ""
+"Newline option to use by default when saving files. Possible values are: "
+"\"RememberLastUsed\" to remember the last used newline type, and \"Specific"
+"\" to use a specific newline type. The newline type for \"RememberLastUsed\" "
+"and \"Specific\" is stored in the file_save_newline key."
+msgstr ""
+"Volba zalamování řádků, která se použije jako výchozí při ukládání souborů. "
+"Možné hodnoty jsou: „RememberLastUsed“ pro zapamatování posledního použitého "
+"typu zalamování a „Specific“ pro použití konkrétního typu zalamování. Pro "
+"volby „RememberLastUsed“ a „Specific“ se typ zalamování uchovává v klíči "
+"file_save_newline."
 
-#: ../src/Glade/FileSaveAsDialog.glade.h:5
-msgid "Select advanced options"
-msgstr "Vybrat pokročilé možnosti"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:19
+msgid "File Save newline"
+msgstr "Zakončení řádků pro ukládání souborů"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:1
-msgid "Headers"
-msgstr "Hlavičky"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:20
+msgid "Newline type to use when saving files."
+msgstr "Typ zakončení řádku, který se má použít při ukládání souborů."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:2
-msgid "Title:"
-msgstr "Název:"
-
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:3
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:21
+msgid "Save translation when saving subtitles"
+msgstr "Uložit překlady při ukládání titulků"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:4
-msgid "Artist:"
-msgstr "Umělec:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:22
+msgid "Whether to save existing translations when saving subtitles."
+msgstr "Zda ve chvíli, kdy se ukládají titulky, uložit i existující překlady."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:5
-msgid "Album:"
-msgstr "Album:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:23
+msgid "Automatically choose the video file"
+msgstr "Automaticky zvolit soubor s videem"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:6
-msgid "By:"
-msgstr "Od:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:24
+msgid ""
+"Whether to automatically choose the video file to open, when opening a "
+"subtitle file. A video file is chosen based on the name of the subtitle file."
+msgstr ""
+"Zda automaticky zvolit k otevření soubor s videem, když se otevírá soubor s "
+"titulky. Soubor s videem se volí na základě názvu souboru s titulky."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:7
-msgid "Version:"
-msgstr "Verze:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:25
+msgid "Apply reaction delay"
+msgstr "Používat reakční prodlevu"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:8
-msgid "Program:"
-msgstr "Program:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:26
+msgid ""
+"Whether to apply a reaction delay when setting the start or end times of a "
+"subtitle with the video playing."
+msgstr ""
+"Zda používat reakční prodlevu, když se nastavuje čas začátku a konce titulku "
+"pomocí přehrávání videa."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:9
-msgid "Karaoke Lyrics LRC"
-msgstr "Slova pro karaoke (LRC)"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:27
+msgid "Reaction delay"
+msgstr "Reakční prodleva"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:10
-msgid "Source:"
-msgstr "Zdroj:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:28
+msgid ""
+"Time, in milliseconds, to subtract from the start or end times when setting "
+"them with the video playing."
+msgstr ""
+"Čas v milisekundách, který se má odečíst od času začátku a konce, když se "
+"nastavuje pomocí přehrávání videa."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:11
-msgid "Date:"
-msgstr "Datum:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:29
+msgid "Seek the video on subtitles change"
+msgstr "Přeskočit ve videu při změně titulků"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:12
-msgid "Frame rate:"
-msgstr "Snímková frekvence:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:30
+msgid ""
+"Whether to seek the video to the start of the first subtitle when one or "
+"more subtitles are changed."
+msgstr ""
+"Zda přeskočit ve videu na začátek prvního titulku, když dojde ke změně "
+"jednoho nebo více titulků."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:13
-msgid "Karaoke Lyrics VKT"
-msgstr "Slova pro karaoke (VKT)"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:31
+msgid "Seek on change rewind"
+msgstr "Zpětný posun u přeskočení při změně"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:14
-msgid "File:"
-msgstr "Soubor:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:32
+msgid ""
+"Time, in milliseconds, to rewind the video when seeking on subtitles change."
+msgstr ""
+"Čas v milisekundách, o kolik se má video převinout zpět, když se přeskakuje "
+"na základě změny titulku."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:15
-msgid "Note:"
-msgstr "Poznámka:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:33
+msgid "View line lengths"
+msgstr "Zobrazovat délky řádků"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:16
-msgid "Type:"
-msgstr "Typ:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:34
+msgid "Whether to view line lengths as characters counts in the subtitle list."
+msgstr "Zda v seznamu titulů zobrazovat délky řádků jako počet znaků."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:17
-msgid ""
-"Audio\n"
-"Video\n"
-msgstr ""
-"Zvuk\n"
-"Video\n"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:35
+msgid "Window width"
+msgstr "Šířka okna"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:20
-msgid "Original Script:"
-msgstr "Původní skript:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:36
+msgid "The width of the Main Window."
+msgstr "Šířka hlavního okna."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:21
-msgid "Original Translation:"
-msgstr "Původní překlad:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:37
+msgid "Window height"
+msgstr "Výška okna"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:22
-msgid "Original Editing:"
-msgstr "Původní úpravy:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:38
+msgid "The height of the Main Window."
+msgstr "Výška hlavního okna."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:23
-msgid "Original Timing:"
-msgstr "Původní časování:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:39
+msgid "Active spellcheck language for text"
+msgstr "Aktivní jazyk pro kontrolu pravopisu v textu"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:24
-msgid "Original Script Checking:"
-msgstr "Původní korektura:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:40
+msgid "The language used to check the spelling of subtitle text."
+msgstr "Jazyk, který se používá ke kontrole pravopisu v textech titulků."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:25
-msgid "Script Updated By:"
-msgstr "Skript aktualizoval:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:41
+msgid "Active spellcheck language for translation"
+msgstr "Aktivní jazyk pro kontrolu pravopisu v překladu"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:26
-msgid "Collisions:"
-msgstr "Kolize:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:42
+msgid "The language used to check the spelling of subtitle translation."
+msgstr "Jazyk, který se používá ke kontrole pravopisu v překladech titulků."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:27
-msgid "PlayResX:"
-msgstr "Rozlišení X:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:43
+msgid "Autocheck spelling"
+msgstr "Automaticky kontrolovat pravopis"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:28
-msgid "PlayResY:"
-msgstr "Rozlišení Y:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:44
+msgid "Whether to automatically check the spelling of subtitle text."
+msgstr "Zda automaticky kontrolovat pravopis v textech titulků."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:29
-msgid "PlayDepth:"
-msgstr "Barevná hloubka:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:45
+msgid "Auto backup"
+msgstr "Automaticky zálohovat"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:30
-msgid "Timer:"
-msgstr "Časovač:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:46
+msgid ""
+"Whether to automatically backup files. A copy of the file will be "
+"periodically saved with a ~ suffix."
+msgstr ""
+"Zda automaticky zálohovat soubory. Pravidelně bude ukládána kopie souborů s "
+"předponou ~ v názvu."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:31
-msgid "File Path:"
-msgstr "Cesta k souboru:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:47
+msgid "Backup time"
+msgstr "Čas zálohování"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:32
-msgid "Delay:"
-msgstr "Prodleva:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:48
+msgid ""
+"Time interval, in seconds, to automatically backup files. A minimum of 30 "
+"seconds is recommended."
+msgstr ""
+"Časový interval v sekundách, ve kterém se budou automaticky zálohovat "
+"soubory. Doporučeno je minimálně 30 sekund."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:33
-msgid "CD Track:"
-msgstr "Stopa:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:49
+msgid "Time step increment"
+msgstr "Krok u časových hodnot"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:34
-msgid "Comment:"
-msgstr "Poznámka:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:50
+msgid ""
+"Time, in milliseconds, to add or subtract when adjusting times in spinbutton "
+"controls (e.g., start, end and duration)."
+msgstr ""
+"Čas v milisekundách, který se přičítá a odečítá, když měníte čas pomocí "
+"číselníku (např. čas určující začátek, konec, dobu trvání)."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:35
-msgid "Font Name:"
-msgstr "Název písma:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:51
+msgid "Frames step increment"
+msgstr "Krok u snímkových hodnot"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:36
-msgid "Font Color:"
-msgstr "Barva písma:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:52
+msgid ""
+"Frames to add or subtract when adjusting frames in spinbutton controls (e."
+"g., start, end and duration)."
+msgstr ""
+"Počet snímků, které se přičítají a odečítají, když měníte počet snímků "
+"pomocí číselníku (např. snímek určující začátek, konec, dobu trvání)."
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:37
-msgid "Font Style:"
-msgstr "Styl písma:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:53
+msgid "Time between subtitles"
+msgstr "Čas mezi titulky"
 
-#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:38
-msgid "Font Size:"
-msgstr "Velikost písma:"
+#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.gschema.xml.h:54
+msgid ""
+"Recommended time between subtitles, in milliseconds, used for example when "
+"splitting a subtitle in two."
+msgstr ""
+"Doporučený čas v milisekundách mezi titulky, který se použije například při "
+"rozdělení titulku na dva."
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:1
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:1
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:2
-msgid "_Translation"
-msgstr "_Překlad"
-
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:3
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:2
 msgid "_New"
 msgstr "_Nový"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:4
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:3
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otevřít"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:5
-msgid "_Reload"
-msgstr "Znov_u načíst"
-
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:6
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:4
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:7
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:5
 msgid "Save _As"
 msgstr "Uložit _jako"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:8
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:6
+msgid "_Translation"
+msgstr "_Překlad"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:7
+msgid "_Reload"
+msgstr "Znov_u načíst"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:8
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:9
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:9
 msgid "_Headers"
 msgstr "_Hlavičky"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:10
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:10
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Vlastnosti"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:11
+msgid "_Quit"
+msgstr "U_končit"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:12
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:11
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:13
+msgid "_Undo"
+msgstr "_Zpět"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:14
+msgid "_Redo"
+msgstr "Z_novu"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:15
+msgid "Cu_t"
+msgstr "_Vyjmout"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:16
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Kopírovat"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:17
+msgid "_Paste"
+msgstr "V_ložit"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:18
 msgid "_Format"
 msgstr "_Formát"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:12
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:19
 msgid "_Bold"
 msgstr "_Tučně"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:13
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:20
 msgid "_Italic"
 msgstr "_Kurzíva"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:14
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:21
 msgid "_Underline"
 msgstr "Po_dtržené"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:15
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:22
 msgid "_Split"
 msgstr "_Rozdělit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:16
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:23
 msgid "_Merge"
 msgstr "S_loučit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:17
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:24
 msgid "_Insert Subtitle"
 msgstr "Vlož_it titulek"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:18
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:25
 msgid "_Before"
 msgstr "Pře_d"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:19
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:26
 msgid "_After"
 msgstr "Z_a"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:20
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:27
 msgid "At _Video Position"
 msgstr "V pozici _videa"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:21
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:28
 msgid "_Delete Subtitles"
 msgstr "S_mazat titulky"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:22
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:29
 msgid "Pr_eferences"
 msgstr "_Nastavení"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:23
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:30
 msgid "_View"
 msgstr "Zo_brazit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:24
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:31
 msgid "_Frames"
 msgstr "_Snímky"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:25
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:32
 msgid "_Times"
 msgstr "Ča_sy"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:26
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:33
 msgid "_Line Lengths"
 msgstr "Dé_lky řádků"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:27
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:34
 msgid "_Video"
 msgstr "_Video"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:28
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:35
 msgid "Video _Subtitles"
 msgstr "Titulky _videa"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:29
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:36
 msgid "_Text"
 msgstr "_Text"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:30
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:37
 msgid "Translatio_n"
 msgstr "Přek_lad"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:31
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:38
 msgid "_Search"
 msgstr "_Hledat"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:32
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:39
+msgid "_Find"
+msgstr "_Najít"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:40
 msgid "Find Ne_xt"
-msgstr "Hledat _následující"
+msgstr "Najít ná_sledující"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:33
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:41
 msgid "Find Pre_vious"
-msgstr "Hledat _předchozí"
+msgstr "Najít _předchozí"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:34 ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:9
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:42
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:172
 msgid "_Replace"
 msgstr "Nah_radit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:35
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:43
 msgid "T_imings"
 msgstr "Č_asování"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:36
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:44
 msgid "_Input Frame Rate"
 msgstr "Vs_tupní snímková frekvence"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:37
-msgid "_Video Frame Rate"
-msgstr "Snímková frekvence _videa"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:45
+msgid "_Current Frame Rate"
+msgstr "_Aktuální snímková frekvence"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:38
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:6
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:46
 msgid "_Synchronize"
 msgstr "_Synchronizovat"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:39
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:47
 msgid "_Adjust"
 msgstr "_Přizpůsobit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:40
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:48
 msgid "Sh_ift"
 msgstr "Pos_un"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:41
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:49
 msgid "Vide_o"
 msgstr "Vide_o"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:42
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:50
 msgid "_Play / Pause"
 msgstr "_Přehrávat / Pozastavit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:43
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:51
 msgid "_Loop Selection"
 msgstr "Výběr _smyčky"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:44
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:52
 msgid "R_ewind"
 msgstr "Posunout _zpět"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:45
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:53
 msgid "_Forward"
 msgstr "Posunout _vpřed"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:46
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:54
 msgid "_Seek to…"
 msgstr "_Přeskočit na…"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:47
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:55
 msgid "Seek _to Selection"
 msgstr "Přeskoči_t na výběr"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:48
-msgid "Select Nearest Subtitle"
-msgstr "Vybrat nejbližší titulek"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:56
+msgid "Select _Nearest Subtitle"
+msgstr "Vybrat _nejbližší titulek"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:49
-msgid "Auto Select Subtitle"
-msgstr "Automaticky vybrat titulek"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:57
+msgid "A_uto Select Subtitle"
+msgstr "A_utomaticky vybrat titulek"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:50
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:58
 msgid "Set Subtitle St_art"
 msgstr "Nastavit z_ačátek titulku"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:51
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:59
 msgid "Set Subtitle En_d"
 msgstr "Nastavit kone_c titulku"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:52
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:60
 msgid "_Tools"
 msgstr "Nás_troje"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:53
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:61
 msgid "_Autocheck Spelling"
 msgstr "_Automaticky kontrolovat pravopis"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:54
-msgid "Set T_ext Language"
-msgstr "Nastavit jazyk t_extu"
-
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:55
-msgid "Set Translati_on Language"
-msgstr "Nastavit jazyk překlad_u"
-
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:56
-msgid "Translate _Text → Translation"
-msgstr "Přeložit _Text → Překlad"
-
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:57
-msgid "Translate Translatio_n → Text"
-msgstr "Přeložit Pře_klad → Text"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:62
+msgid "Set _Languages"
+msgstr "Nastavit _jazyk"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:58
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:63
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:59
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:64
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Obsah"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:60
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:65
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
 msgstr "_Klávesové zkratky"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:61
-msgid "Request a _Feature"
-msgstr "Navrhnout _zlepšení"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:66
+msgid "_Donate"
+msgstr "_Darovat"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:62
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:67
+msgid "Request a New _Feature"
+msgstr "Navrhnout vyl_epšení"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:68
 msgid "Report a _Bug"
 msgstr "Nahlásit chy_bu"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:63
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:69
+msgid "_About"
+msgstr "O _aplikaci"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:70
 msgid "New File"
 msgstr "Nový soubor"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:65
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:71
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:53
+msgid "Open File"
+msgstr "Otevřít soubor"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:72
 msgid "Save File"
 msgstr "Uložit soubor"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:66
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:73
 msgid "Insert"
 msgstr "Vložit"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:67
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:74
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:68
-msgid "<b>Time</b>"
-msgstr "<b>Čas</b>"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:75
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:196
+msgid "Time"
+msgstr "Čas"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:76
+msgid "Length\t"
+msgstr "Délka"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:77
+msgid "Sets the subtitle Start to the current video position"
+msgstr "Nastavit začátek titulku na aktuální pozici ve videu"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:78
+msgid "Sets the subtitle End to the current video position"
+msgstr "Nastavit konec titulku na aktuální pozici ve videu"
+
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:79
+msgid ""
+"Sets the subtitle Start and End while the video is playing. Keep the button "
+"pressed for the duration of each subtitle.\t"
+msgstr ""
+"Nastavit během přehrávání videa začátek a konec titulku. U jednotlivých "
+"titulků podržte tlačítko zmáčknuté po dobu trvání titulku."
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:69
-msgid "<b>Length</b>"
-msgstr "<b>Délka</b>"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:80
+msgid "1.0x"
+msgstr "1,0×"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:70
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:81
 msgid ""
 "Tip: use Ctrl+Plus/Minus and Alt+Plus/Minus (on the numpad) to adjust start "
 "and end timings.\n"
@@ -595,281 +721,21 @@ msgstr ""
 "úpravě počátečního a koncového času.\n"
 "Shift+plus/minus (opět na číselné klávesnici) posune časování."
 
-#. This is the duration of a subtitle.
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:73
-msgid "Duration:"
-msgstr "Doba:"
-
-#. This is the end time/frame of a subtitle.
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:75
-msgid "End:"
-msgstr "Konec:"
-
 #. This is the start time/frame of a subtitle.
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:77
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:84
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:102
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:128
 msgid "Start:"
-msgstr "Začátek:"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr "Předvolby"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:2
-msgid "_Reset to defaults"
-msgstr "V_rátit na výchozí"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:3
-msgid "When saving subtitles, also save their _translation"
-msgstr "Když se ukládají titulky, uložit i _překlad"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:4
-msgid "<b>Translation File Saving</b>"
-msgstr "<b>Ukládání souborů s překlady</b>"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:5
-msgid "Character c_oding to use:"
-msgstr "Použít kód_ování znaků:"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:6
-msgid "If auto detection _fails, use:"
-msgstr "Když _selže automatická detekce, použít:"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:7
-msgid "Automatically choose the _video file to open"
-msgstr "Automaticky zvolit _video, které se má otevřít"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:8
-msgid "<b>File Open Dialog</b>"
-msgstr "<b>Dialogové okno otevírání</b>"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:9
-msgid "Ch_aracter coding to use:"
-msgstr "Použít kódování zn_aků:"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:10
-msgid "_Subtitle format to use:"
-msgstr "Použít _formát titulků:"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:11
-msgid "_Newline type to use:"
-msgstr "Použít zako_nčení řádku:"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:12
-msgid "<b>File Save As Dialog</b>"
-msgstr "<b>Dialogové okno uložení jako</b>"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:13
-msgid "Create a _backup copy of files every"
-msgstr "Vytvořit _záložní kopii souborů každých"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:14
-msgid "minutes"
-msgstr "minut"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:15
-msgid "<b>Backup</b>"
-msgstr "<b>Zálohování</b>"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:16
-msgid "Files"
-msgstr "Soubory"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:17
-msgid ""
-"Automatically seek the video to the first subtitle when changing timings"
-msgstr "Při změně časování ve videu automaticky přeskočit na první titulek"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:18
-msgid "Seek"
-msgstr "Přeskočit"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:19
-msgid "ms before the actual start to help review new timings"
-msgstr "ms před aktuální začátek kvůli přehledu o novém časování"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:20
-msgid "<b>Video Seeking</b>"
-msgstr "<b>Přeskakování ve videu</b>"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:21
-msgid "Leave"
-msgstr "Ponechat"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:22
-msgid "ms between subtitles when inserting or splitting"
-msgstr "ms mezi titulky při vkládání nebo rozdělování"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:23
-msgid "<b>Gap Between Subtitles</b>"
-msgstr "<b>Pauza mezi titulky</b>"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:24
-msgid "Subtract"
-msgstr "Odečíst"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:25
-msgid "ms when setting subtitle start/end on playback"
-msgstr "ms od nastavení začátku/konce titulku při přehrávání"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:26
-msgid "<b>Reaction Delay</b>"
-msgstr "<b>Reakční prodleva</b>"
-
-#: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:27
-msgid "Editing"
-msgstr "Úpravy"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:1
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:107
-msgid "Replace"
-msgstr "Nahradit"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:2
-msgid "Replace _with:"
-msgstr "Nahradit _s:"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:3
-msgid "_Search for:"
-msgstr "_Hledat:"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:4
-msgid "_Match case"
-msgstr "Rozlišovat velikost pís_men"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:5
-msgid "Search _backwards"
-msgstr "Hledat _pozpátku"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:6
-msgid "Search using a Regular _Expression"
-msgstr "Hledat pomocí r_egulárního výrazu"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:7
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "P_okračovat od začátku"
-
-#: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:8
-msgid "Replace _All"
-msgstr "Nahradit _vše"
-
-#: ../src/Glade/SetLanguageDialog.glade.h:1
-msgid "Set language"
-msgstr "Nastavit jazyk"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:1
-msgid "Adjust Timings"
-msgstr "Přizpůsobit časování"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:2
-msgid "New Start:"
-msgstr "Nový začátek:"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:3
-msgid "Start Frame:"
-msgstr "Počáteční snímek:"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:4
-msgid "No.:"
-msgstr "Číslo:"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:5
-msgid "<b>First Subtitle</b>"
-msgstr "<b>První titulek</b>"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:6
-msgid "<b>Last Subtitle</b>"
-msgstr "<b>Poslední titulek</b>"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:7
-msgid "All Subtitles"
-msgstr "Všechny titulky"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:8
-msgid "Selected Range"
-msgstr "Vybraný rozsah"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:9
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:9
-msgid "<b>Apply to</b>"
-msgstr "<b>Aplikovat na</b>"
-
-#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:10
-msgid "Adjust"
-msgstr "Přizpůsobit"
-
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:1
-msgid "Shift Timings"
-msgstr "Posun časování"
-
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:2
-msgid "<b>Frames</b>"
-msgstr "<b>Snímky</b>"
-
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:3
-msgid "_All subtitles"
-msgstr "_Všechny titulky"
-
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:4
-msgid "_Selected subtitles"
-msgstr "_Zvolené titulky"
-
-#. This means to apply the shift command from the selected subtitle to the first subtitle.
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:6
-msgid "From _first subtitle to selection"
-msgstr "Od _prvního titulku k výběru"
-
-#. This means to apply the shift command from the selected subtitle to the last subtitle.
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:8
-msgid "From selection to _last subtitle"
-msgstr "Od výběru k pos_lednímu titulku"
-
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:10
-msgid ""
-"<small><i>Tip: use Shift+Plus/Minus (on the numpad)\n"
-"to shift timings from the main window.</i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i>Tip: použijte Shift+plus/mínus (na číselné klávesnici)\n"
-"pro posun časování z hlavního okna.</i></small>"
-
-#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:12
-msgid "_Shift"
-msgstr "Po_sunout"
-
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:1
-msgid "Synchronize Timings"
-msgstr "Synchronizovat časování"
-
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:2
-msgid "<b>Sync Points</b>"
-msgstr "<b>Synch. body</b>"
-
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:3
-msgid "Synchroni_ze all subtitles"
-msgstr "Synchroni_zovat všechny titulky"
-
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:4
-msgid "<b>Options</b>"
-msgstr "<b>Možnosti</b>"
-
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:5
-msgid "<b>Status</b>"
-msgstr "<b>Status</b>"
-
-#: ../src/Glade/VideoOpenDialog.glade.h:1
-msgid "Open Video"
-msgstr "Otevřít video"
-
-#: ../src/Glade/VideoSeekToDialog.glade.h:1
-msgid "Seek To"
-msgstr "Přeskočit na"
+msgstr "Začátek:"
 
-#: ../src/Glade/VideoSeekToDialog.glade.h:2
-msgid "Seek _video to:"
-msgstr "Přeskočit_t ve videu na:"
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:85
+msgid "End:"
+msgstr "Konec:"
 
-#: ../src/Glade/VideoSeekToDialog.glade.h:3
-msgid "_Seek"
-msgstr "Pře_skočit"
+#. This is the duration of a subtitle.
+#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:87
+msgid "Duration:"
+msgstr "Doba:"
 
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/AdjustTimingsCommand.cs:28
 msgid "Adjusting timings"
@@ -908,12 +774,12 @@ msgid "Editing Duration"
 msgstr "Úprava doby trvání"
 
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/CommandManager.cs:71
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:602
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:708
 msgid "Undo"
 msgstr "Vrátit změny"
 
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/CommandManager.cs:80
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:612
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:718
 msgid "Redo"
 msgstr "Znovu"
 
@@ -955,16 +821,6 @@ msgstr "Rozdělování titulků"
 msgid "Synchronizing timings"
 msgstr "Synchronizace časování"
 
-#. initially, it's the former text replaced by translation
-#. direction of translation
-#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/TranslatorCommand.cs:36
-msgid "Translating"
-msgstr "Překládání"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/TranslatorCommand.cs:100
-msgid "Could not translate the chosen subtitle."
-msgstr "Zvolené titulky nelze přeložit."
-
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/VideoSetSubtitleTimingCommand.cs:26
 msgid "Setting Subtitle Start"
 msgstr "Nastavení startu titulku"
@@ -1141,133 +997,572 @@ msgid "Current Locale"
 msgstr "Aktuální lokalizace"
 
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/SpellLanguage.cs:30
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:61
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:68
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:76
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:80
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:89
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámé"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:88
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/AboutDialog.cs:42
+msgid "About Gnome Subtitles"
+msgstr "O Titulcích GNOME"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/DialogStrings.cs:26
+msgid "_All subtitles"
+msgstr "Vš_echny titulky"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/DialogStrings.cs:27
+msgid "_Selected subtitles"
+msgstr "_Vybrané titulky"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/DialogStrings.cs:28
+msgid "Subtitles between those selected and the _first"
+msgstr "Titulky mezi vybraným a p_rvním"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/DialogStrings.cs:29
+msgid "Subtitles between those selected and the _last"
+msgstr "Titulky mezi vybraným a pos_ledním"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:57
+msgid "Character Encodings"
+msgstr "Kódování znaků"
+
+#. Left part: Available VBox
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:70
+msgid "Available Encodings"
+msgstr "Dostupná kódování"
+
+#. Right part: Shown VBox
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:87
+msgid "Chosen Encodings"
+msgstr "Zvolená kódování"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:140
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:92
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:144
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:170
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:49
+msgid "Headers"
+msgstr "Hlavičky"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:65
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:93
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:109
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:136
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:153
+msgid "Title:"
+msgstr "Název:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:67
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:82
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:97
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:138
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:155
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:69
+msgid "Artist:"
+msgstr "Umělec:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:71
+msgid "Album:"
+msgstr "Album:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:73
+msgid "By:"
+msgstr "Od:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:75
+msgid "Version:"
+msgstr "Verze:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:77
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:142
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:159
+msgid "Program:"
+msgstr "Program:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:84
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:140
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:157
+msgid "Source:"
+msgstr "Zdroj:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:86
+msgid "Date:"
+msgstr "Datum:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:88
+msgid "Frame Rate:"
+msgstr "Snímková frekvence:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:95
+msgid "File:"
+msgstr "Soubor:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:99
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:101
+msgid "Media Type:"
+msgstr "Typ multimédia:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:103
+msgid "Audio"
+msgstr "Zvuk"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:104
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:38
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:111
+msgid "Original Script:"
+msgstr "Původní skript:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:113
+msgid "Original Translation:"
+msgstr "Původní překlad:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:115
+msgid "Original Editing:"
+msgstr "Původní úpravy:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:117
+msgid "Original Timing:"
+msgstr "Původní časování:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:119
+msgid "Original Script Checking:"
+msgstr "Původní korektura:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:121
+msgid "Script Updated By:"
+msgstr "Skript aktualizoval:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:123
+msgid "Collisions:"
+msgstr "Kolize:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:125
+msgid "Timer:"
+msgstr "Časovač:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:127
+msgid "Play Res X:"
+msgstr "Rozlišení X:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:129
+msgid "Play Res Y:"
+msgstr "Rozlišení Y:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:131
+msgid "Play Depth:"
+msgstr "Barevná hloubka:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:144
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:161
+msgid "File Path:"
+msgstr "Cesta k souboru:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:146
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:171
+msgid "Delay:"
+msgstr "Prodleva:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:148
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:173
+msgid "CD Track:"
+msgstr "Stopa:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:163
+msgid "Font Name:"
+msgstr "Název fontu:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:165
+msgid "Font Color:"
+msgstr "Barva fontu:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:167
+msgid "Font Style:"
+msgstr "Styl fontu:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileHeadersDialog.cs:169
+msgid "Font Size:"
+msgstr "Velikost fontu:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:111
+msgid "Video To Open:"
+msgstr "Video k otevření:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:120
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveDialog.cs:107
+msgid "Character Encoding:"
+msgstr "Kódování znaků:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:200
 msgid "None"
 msgstr "Žádné"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:247
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:74
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:279
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:79
 msgid "All Files"
 msgstr "Všechny soubory"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:254
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:286
 msgid "All Subtitle Files"
 msgstr "Všechny soubory s titulky"
 
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:42
+msgid "File Properties"
+msgstr "Vlastnosti souboru"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:49
+msgid "File Name"
+msgstr "Název souboru"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:52
+msgid "Path"
+msgstr "Cesta"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:55
+msgid "Character Encoding"
+msgstr "Kódování znaků"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:58
+msgid "Subtitle Format"
+msgstr "Formát titulků"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FilePropertiesDialog.cs:61
+msgid "Timing Mode"
+msgstr "Forma časování"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveDialog.cs:41
+msgid "Save As"
+msgstr "Uložit jako"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveDialog.cs:100
+msgid "Subtitle Format:"
+msgstr "Formát titulků:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveDialog.cs:114
+msgid "Line Ending:"
+msgstr "Zakončení řádků:"
+
 #: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileTranslationOpenDialog.cs:27
 msgid "Open Translation File"
 msgstr "Otevřít soubor s překladem"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:102
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:134
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileTranslationSaveDialog.cs:28
+msgid "Save Translation As"
+msgstr "Uložit překlad jako"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:51
+msgid "Preferences"
+msgstr "Předvolby"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:58
+msgid "Files"
+msgstr "Soubory"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:59
+msgid "Editing"
+msgstr "Úpravy"
+
+#. Translation File Saving
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:73
+msgid "When saving subtitle files, automatically save their _translation"
+msgstr "Když se ukládají titulky, automaticky uložit i jejich _překlad"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:76
+msgid "Translation File Saving"
+msgstr "Ukládání souborů s překlady"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:85
+msgid "Character c_oding to use:"
+msgstr "Použít kód_ování znaků:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:89
+msgid "If auto detection _fails, use:"
+msgstr "Když _selže automatická detekce, použít:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:93
+msgid "Automatically choose the _video file to open"
+msgstr "Automaticky zvolit _video, které se má otevřít"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:98
+msgid "File Open Dialog"
+msgstr "Dialogové okno otevření"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:107
+msgid "_Subtitle format to use:"
+msgstr "Použít _formát titulků:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:111
+msgid "Ch_aracter coding to use:"
+msgstr "Použít kódování zn_aků:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:115
+msgid "_Newline type to use:"
+msgstr "Použít zako_nčení řádku:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:119
+msgid "File Save As Dialog"
+msgstr "Dialogové okno uložení"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:127
+msgid "Create a _backup copy of files every"
+msgstr "Vytvořit _záložní kopii souborů každých"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:140
+msgid "minutes"
+msgstr "minut"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:142
+msgid "Backup"
+msgstr "Zálohování"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:155
+msgid "Seek the video to the selected subtitle when changing timings"
+msgstr "Při změně časování automaticky přeskočit ve videu na vybraný titulek"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:161
+msgid "Play"
+msgstr "Přehrát"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:168
+msgid "ms before the actual start to help review new timings"
+msgstr "ms před skutečným začátkem, abyste měli přehled o novém časování"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:171
+msgid "Video Seeking"
+msgstr "Přeskakování ve videu"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:177
+msgid "Leave"
+msgstr "Ponechat"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:183
+msgid "ms between subtitles when inserting or splitting"
+msgstr "ms mezi titulky při vkládání nebo rozdělování"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:185
+msgid "Gap Between Subtitles"
+msgstr "Pauza mezi titulky"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:193
+msgid "Subtract"
+msgstr "Odečíst"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:205
+msgid "ms when setting subtitle start/end while playing the video"
+msgstr "ms od nastavení začátku/konce titulku při přehrávání videa"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:206
+msgid "Reaction Delay"
+msgstr "Reakční prodleva"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:212
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:247
 msgid "Remember the last used encoding"
 msgstr "Zapamatovat si naposledy použité kódováni"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:134
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:247
 msgid "Keep the encoding used on file open"
 msgstr "Zachovat kódování použité při otevření souboru"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:152
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:266
 msgid "Keep the format used on file open"
 msgstr "Zachovat formát použitý při otevření souboru"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:152
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:266
 msgid "Remember the last used format"
 msgstr "Zapamatovat si naposledy použitý formát"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:167
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:282
 msgid "Remember the last used type"
 msgstr "Zapamatovat si naposledy použitý typ"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:111
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:104
+msgid "Replace"
+msgstr "Nahradit"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:104
 msgid "Find"
 msgstr "Najít"
 
-#. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:38
-msgid "Set Text Language"
-msgstr "Nastavit jazyk textu"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:130
+msgid "F_ind"
+msgstr "_Najít"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:39
-msgid "Set Translation Language"
-msgstr "Nastavit jazyk překladu"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:139
+msgid "Replace _with"
+msgstr "Nah_radit za"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:40
-msgid "Select the text _language of the current subtitles."
-msgstr "Vyberte _jazyk textu aktuálně otevřených titulků."
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:148
+msgid "_Match case"
+msgstr "Rozlišovat velikost pís_men"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:41
-msgid "Select the translation _language of the current subtitles."
-msgstr "Vyberte _jazyk překladu aktuálně otevřených titulků."
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:152
+msgid "Search _backwards"
+msgstr "Hledat _pozpátku"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileSaveAsDialog.cs:135
-msgid "Save Translation As"
-msgstr "Uložit překlad jako"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:156
+msgid "Regular _expression"
+msgstr "R_egulární výraz"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:67
-msgid "Start Time:"
-msgstr "Počáteční čas:"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:160
+msgid "Wra_p around"
+msgstr "Př_echázet přes konec/začátek"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:81
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:195
-msgid "Time"
-msgstr "Čas"
+#. Action area
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:169
+msgid "Replace _All"
+msgstr "Nahradit _vše"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguagesDialog.cs:40
+msgid "Set Languages"
+msgstr "Nastavení jazyků"
+
+#. Left part: Text Language
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguagesDialog.cs:55
+msgid "Text Language"
+msgstr "Jazyk textu"
+
+#. Right part: Translation Language
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguagesDialog.cs:67
+msgid "Translation Language"
+msgstr "Jazyk překladu"
+
+#. Bottom: info message
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguagesDialog.cs:84
+msgid "For additional languages please install the corresponding package."
+msgstr "Pro další jazyky nainstalujte prosím příslušný balíček."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:81
+msgid "Adjust Timings Between 2 Points"
+msgstr "Přizpůsobit časování mezi 2 body"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:82
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:72
+msgid "_Apply"
+msgstr "_Použít"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:98
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:124
+msgid "Subtitle No.:"
+msgstr "Titulek č.:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:106
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:132
+msgid "New Start:"
+msgstr "Nový začátek:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:114
+msgid "First Point"
+msgstr "První bod"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:139
+msgid "Second Point"
+msgstr "Druhý bod"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:162
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:112
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:123
+msgid "Apply To"
+msgstr "Použít na"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:67
+msgid "Shift Timings"
+msgstr "Posun časování"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:68
+msgid "Apply"
+msgstr "Použít"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:82
+msgid "Reset"
+msgstr "Původní"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:84
+msgid "Set From Video"
+msgstr "Nastavit z videa"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:85
+msgid ""
+"Sets the shift amount in order for the selected subtitles to start at the "
+"current video position."
+msgstr ""
+"Nastavit velikost posunu tak, aby vybrané titulky začínaly na aktuální "
+"pozici ve videu."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:94
+msgid "Amount"
+msgstr "O kolik"
+
+#. Tips label
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:118
+msgid ""
+"Tip: alternatively use Shift + Numpad Plus/Minus to shift timings directly "
+"from the main window."
+msgstr ""
+"Tip: případně použijte Shift+plus/mínus (na číselné klávesnici) pro přímý "
+"posun časování z hlavního okna."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:71
+msgid "Synchronize Timings"
+msgstr "Synchronizovat časování"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:81
-msgid "Frames"
-msgstr "Snímky"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:109
+msgid "Sync Points"
+msgstr "Synchronizační body"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:119
+msgid "Subtitles between sync points"
+msgstr "Titulky mezi synchronizačními body"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:136
+msgid "Info"
+msgstr "Rada"
 
 #. Number column
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:79
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:147
 msgid "Subtitle No."
 msgstr "Titulek č."
 
-#. Start (current and correct) columns
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:82
-msgid "Current Start"
-msgstr "Aktuální začátek"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:151
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:258
+msgid "Start"
+msgstr "Začátek"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:83
-msgid "Correct Start"
-msgstr "Opravený začátek"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:152
+msgid "New Start"
+msgstr "Nový začátek"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:105
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:170
 msgid ""
 "Add sync points by selecting subtitles and adjusting the video to their "
 "correct position. At least 2 points are needed."
 msgstr ""
-"Přidejte synchronizační body výběrem řádků a označením požadované pozice ve "
-"videu k dosažení změny pozice řádku. Jsou potřeba alespoň 2 body."
+"Přidejte synchronizační body tím, že vyberete titulky a posunete video do "
+"jeho správné pozice. Jsou potřeba alespoň 2 body."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:108
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:173
 msgid ""
 "Add 1 more sync point to start synchronizing. Adding more points will "
 "improve accuracy."
 msgstr ""
-"Aby mohla synchronizace začít, přidejte ještě jeden sychronizační bod. "
+"Přidejte ještě jeden synchronizační bod, aby mohla synchronizace začít. "
 "Přidáním dalších bodů se zvýší přesnost."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:111
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:176
 msgid "Synchronization is ready. All subtitles will be synchronized."
 msgstr "Synchronizace je připravena. Všechny titulky budou synchronizovány."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:121
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:186
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Synchronization is ready. The following subtitles will not be synchronized: "
@@ -1276,7 +1571,7 @@ msgstr ""
 "Synchronizace je připravena. Následující titulky nebudou synchronizovány: "
 "{0}."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:124
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:189
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Synchronization is ready. The following subtitles will not be synchronized: "
@@ -1293,42 +1588,42 @@ msgstr ""
 "Vyskytla se neznámá chyba. Nahlaste ji prosím a připojte název této chyby:"
 
 #. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:29
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:30
 msgid "Could not open the file"
 msgstr "Nelze otevřít soubor"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:30
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:31
 msgid "Open another file"
 msgstr "Otevřít jiný soubor"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:60
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:61
 msgid "The file path appears to be invalid."
 msgstr "Cesta k požadovanému souboru se zdá být neplatná."
 
 #. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:32
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:33
 msgid "Could not save the file"
 msgstr "Nelze uložit soubor"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:33
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:34
 msgid "Save to another file"
 msgstr "Ulož do jiného souboru"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:59
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:60
 #: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:41
 msgid "You have run out of memory. Please close some programs and try again."
 msgstr "Došlo k přetečení paměti. Zavřete prosím program a zkuste to znovu."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:61
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:62
 #: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:43
-msgid "An I/O error has occured."
-msgstr "Vyskytla se chyba I/O."
+msgid "An I/O error has occurred."
+msgstr "Vyskytla se chyba V/V."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:63
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:64
 msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
 msgstr "Nemáte potřebné oprávnění k uložení tohoto souboru."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:65
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:66
 #: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:47
 msgid "The specified file is invalid."
 msgstr "Vybraný soubor je neplatný."
@@ -1417,43 +1712,46 @@ msgstr ""
 "Soubor se jeví příliš velký na to, aby to byl textový soubor s titulky."
 
 #. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/VideoErrorDialog.cs:29
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/VideoErrorDialog.cs:30
 msgid "Could not play the file"
 msgstr "Nelze přehrát soubor"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:58
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:43
+msgid "Open Video"
+msgstr "Otevřít video"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:63
 msgid "All Video Files"
 msgstr "Všechny videosoubory"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:66
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:71
 msgid "All Audio Files"
 msgstr "Všechny zvukové soubory"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Execution/BugReporter.cs:31
-msgid "Could not open Bug Buddy, the bug reporting tool."
-msgstr "Nelze spustit nástroj pro oznamování chyb Bug Buddy."
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoSeekToDialog.cs:57
+msgid "Seek Video To"
+msgstr "Přeskočení ve videu"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Execution/BugReporter.cs:32
-msgid "Bug information has been printed to the console."
-msgstr "Informace o chybě byla vypsána do terminálu."
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoSeekToDialog.cs:58
+msgid "_Seek"
+msgstr "Pře_skočit"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoSeekToDialog.cs:66
+msgid "Seek _video to:"
+msgstr "Přeskočit_t ve videu na:"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Component/EncodingComboBox.cs:176
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Component/EncodingComboBox.cs:175
 msgid "Add or Remove…"
 msgstr "Přidat nebo odebrat…"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Component/EncodingComboBox.cs:184
-msgid "Auto Detected"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Component/EncodingComboBox.cs:183
+msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Automaticky detekované"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Component/NewlineTypeComboBox.cs:107
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Component/NewlineTypeComboBox.cs:106
 msgid "System Default"
 msgstr "Výchozí nastavení systému"
 
-#. Constant strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:33
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
-
 #. To translators: OVR and INS correspond to the Overwrite and Insert text editing modes.
 #: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Status.cs:43
 msgid "OVR"
@@ -1483,7 +1781,7 @@ msgstr "Řád"
 msgid "Col"
 msgstr "Sl"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:195
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:196
 msgid "Frame"
 msgstr "Snímek"
 
@@ -1492,10 +1790,6 @@ msgstr "Snímek"
 msgid "No."
 msgstr "Č."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:258
-msgid "Start"
-msgstr "Začátek"
-
 #: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:259
 msgid "End"
 msgstr "Konec"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]