[gtk/gtk-3-24] Updated Lithuanian translationcommit ac030fd5e1ecc7942a505611deb97cb07b2b2676
Author: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>
Date:   Sun Aug 5 16:02:30 2018 +0300

    Updated Lithuanian translation

 po-properties/lt.po | 567 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 po/lt.po            | 120 ++++-------
 2 files changed, 347 insertions(+), 340 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/lt.po b/po-properties/lt.po
index f4bf0895c1..6ffcbfc7dd 100644
--- a/po-properties/lt.po
+++ b/po-properties/lt.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lt\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-12 20:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-12 22:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-20 20:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-05 15:59+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: Lietuvių <gnome-lt lists akl lt>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -346,7 +346,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "Jei TEIGIAMA, šio veiksmo tuščių meniu tarpinės yra paslėptos."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1152
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:305 gtk/gtkwidget.c:1152
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Jautrus"
 
@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "Rodyklės šešėlis"
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "Šešėlio, gaubiančio rodyklę, išvaizda"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1226 gtk/gtkmenu.c:1002
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1226 gtk/gtkmenu.c:998
 #: gtk/gtkmenuitem.c:898
 msgid "Arrow Scaling"
 msgstr "Rodyklės Mastelis"
@@ -603,7 +603,7 @@ msgstr "Mygtukas „Pagalba“"
 msgid "The help button of the dialog."
 msgstr "Dialogo mygtukas „Pagalba“."
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:496
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:507
 msgid "Font name"
 msgstr "Šrifto pavadinimas"
 
@@ -619,7 +619,7 @@ msgstr "Peržiūros tekstas"
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Tekstas, kuris išvedamas norint pademonstruoti pasirinktą šriftą"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1245 gtk/gtkentry.c:998
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1245 gtk/gtkentry.c:1001
 #: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:680
 #: gtk/gtkviewport.c:408
 msgid "Shadow type"
@@ -694,11 +694,11 @@ msgstr "Sparčiųjų klavišų grupė"
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Grupė, naudotina standartiniams spartiesiems klavišams"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:965 gtk/gtklabel.c:851
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:968 gtk/gtklabel.c:851
 msgid "X align"
 msgstr "X lygiuotė"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:966 gtk/gtklabel.c:852
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:969 gtk/gtklabel.c:852
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -855,7 +855,7 @@ msgid "The size of the icon"
 msgstr "Piktogramos dydis"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtkinvisible.c:98
-#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:894
+#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:229 gtk/gtkwindow.c:894
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekranas"
 
@@ -909,7 +909,7 @@ msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
 msgstr "Dėklo piktogramos paaiškinimo turinys"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:443 gtk/gtkcolorbutton.c:183
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:479
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:490
 #: gtk/gtkheaderbar.c:2027 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
 #: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
 #: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
@@ -973,7 +973,7 @@ msgstr "Jei TEIGIAMA, visi lentelės laukeliai turi vienodą aukštį ar plotį"
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Kairysis priedas"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtkmenu.c:962
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtkmenu.c:958
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Stulpelis, prie kurio reikia prijungti kairę vaikinio objekto pusę"
 
@@ -997,7 +997,7 @@ msgstr "Eilutė, prie kurios reikia prijungti vaikinio objekto viršų"
 msgid "Bottom attachment"
 msgstr "Apatinis priedas"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:251 gtk/gtkmenu.c:986
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:251 gtk/gtkmenu.c:982
 msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
 msgstr "Eilutė, prie kurios reikia prijungti vaikinio objekto apačią"
 
@@ -1054,8 +1054,8 @@ msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
 msgstr "Ar šio veiksmo tarpinės turi atrodyti kaip perjungimo veiksmų tarpinės"
 
 #: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:135 gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:209 gtk/gtkmenu.c:632 gtk/gtkmodelbutton.c:1145
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1146 gtk/gtkspinner.c:221 gtk/gtkswitch.c:895
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:209 gtk/gtkmenu.c:632 gtk/gtkmodelbutton.c:1189
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1190 gtk/gtkspinner.c:221 gtk/gtkswitch.c:895
 #: gtk/gtktogglebutton.c:188 gtk/gtktoggletoolbutton.c:130
 msgid "Active"
 msgstr "Aktyvus"
@@ -1113,19 +1113,19 @@ msgstr "Piktogramos dydis"
 msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
 msgstr "Dydis pikseliais, reikalaujamas piktogramoms, arba nulis"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:457 gtk/gtkcombobox.c:1009
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:463 gtk/gtkcombobox.c:1009
 msgid "Add tearoffs to menus"
 msgstr "Pridėti atkabinimus į meniu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:458
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:464
 msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
 msgstr "Ar nuplėšiami meniu elementai turi būti pridėti prie meniu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:465
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:471
 msgid "Merged UI definition"
 msgstr "Sulietas VS aprašymas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:466
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:472
 msgid "An XML string describing the merged UI"
 msgstr "XML seka aprašanti sulietą VS"
 
@@ -1391,11 +1391,11 @@ msgstr "Rodyti numatytąjį elementą"
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr "Ar pasirinkimo elementas turi rodyti numatytąją programą viršuje"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:685
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:686
 msgid "Heading"
 msgstr "Antraštė"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:686
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:687
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "Tekstas, rodomas dialogo viršuje"
 
@@ -1407,59 +1407,59 @@ msgstr "Turinio tipas"
 msgid "The content type used by the open with object"
 msgstr "Turinio tipas, naudojamas atveriant su objektu"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:671
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:672
 msgid "GFile"
 msgstr "GFile"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:672
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:673
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "GFile, naudojamas programų pasirinkimo dialoge"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:963
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:930
 msgid "Show default app"
 msgstr "Rodyti numatytąją programą"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:964
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:931
 msgid "Whether the widget should show the default application"
 msgstr "Ar valdymo elementas turi rodyti numatytąją programą"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:978
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:945
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Rodyti rekomenduojamas programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:979
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:946
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
 msgstr "Ar valdymo elementas turi rodyti rekomenduojamas programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:993
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:960
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Rodyti atsargines programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:994
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:961
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Ar valdymo elementas turi rodyti atsargines programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1006
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:973
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Rodyti kitas programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1007
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:974
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Ar valdymo elementas turi rodyti kitas programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1020
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:987
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Rodyti visas programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1021
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:988
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Ar valdymo elementas turi rodyti visas programas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1035
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1002
 msgid "Widget's default text"
 msgstr "Valdymo elemento numatytasis tekstas"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1036
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1003
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Numatytasis tekstas, rodomas, kai nėra programų"
 
@@ -1838,7 +1838,7 @@ msgstr ""
 "Ar „child_displacement_x/_y“ savybės turėtų taip pat keisti aktyvinimo "
 "stačiakampį"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:896 gtk/gtkentry.c:2107
+#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:899 gtk/gtkentry.c:2117
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Vidinis rėmelis"
 
@@ -2087,127 +2087,127 @@ msgstr "Sparčiojo klavišo veiksena"
 msgid "The type of accelerators"
 msgstr "Sparčiųjų klavišų tipas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:289
 msgid "mode"
 msgstr "veiksena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:290
 msgid "Editable mode of the CellRenderer"
 msgstr "CellRenderer redagavimo veiksena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:298
 msgid "visible"
 msgstr "matomas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:299
 msgid "Display the cell"
 msgstr "Ar rodyti langelį"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:302
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:306
 msgid "Display the cell sensitive"
 msgstr "Ar rodyti jautrų langelį"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:309
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:313
 msgid "xalign"
 msgstr "xalign"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:314
 msgid "The x-align"
 msgstr "x lygiavimas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:323
 msgid "yalign"
 msgstr "yalign"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:324
 msgid "The y-align"
 msgstr "y lygiavimas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:329
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:333
 msgid "xpad"
 msgstr "xpad"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:330
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:334
 msgid "The xpad"
 msgstr "x apvalkalas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:339
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:343
 msgid "ypad"
 msgstr "ypad"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:340
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:344
 msgid "The ypad"
 msgstr "y apvalkalas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:349
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:353
 msgid "width"
 msgstr "plotis"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:350
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:354
 msgid "The fixed width"
 msgstr "Fiksuotas plotis"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:359
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:363
 msgid "height"
 msgstr "aukštis"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:360
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:364
 msgid "The fixed height"
 msgstr "Fiksuotas aukštis"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:369
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:373
 msgid "Is Expander"
 msgstr "Yra išplėtimas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:370
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:374
 msgid "Row has children"
 msgstr "Eilutė turi vaikinių objektų"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:378
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:382
 msgid "Is Expanded"
 msgstr "Yra išskleista"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:379
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:383
 msgid "Row is an expander row, and is expanded"
 msgstr "Eilutė turi išplėtimus ir gali būti išplėsta"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:386
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:390
 msgid "Cell background color name"
 msgstr "Langelio fono spalvos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:387
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:391
 msgid "Cell background color as a string"
 msgstr "Langelio fono spalva kaip eilutė"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:402
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:406
 msgid "Cell background color"
 msgstr "Langelio fono spalva"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:403
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:407
 msgid "Cell background color as a GdkColor"
 msgstr "Langelio fono spalva kaip GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:417
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:421
 msgid "Cell background RGBA color"
 msgstr "Ląstelės fono RGBA spalva"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:418
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:422
 msgid "Cell background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Ląstelės fono spalva kaip GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:425
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:429
 msgid "Editing"
 msgstr "Taisomas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:426
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:430
 msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
 msgstr "Ar laukelio atvaizduoklis yra redagavimo veiksenoje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:434
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:438
 msgid "Cell background set"
 msgstr "Langelio fonas nustatytas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:435
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:439
 msgid "Whether the cell background color is set"
 msgstr "Ar langelio fono spalvą yra nustatyta"
 
@@ -2291,7 +2291,7 @@ msgstr "Sekti būseną"
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr "Ar atvaizduoklio pixbuf turėtų būti spalvinamas atsižvelgiant į būseną"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:281 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:281 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1144
 #: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:838
 msgid "Icon"
 msgstr "Piktograma"
@@ -2301,8 +2301,8 @@ msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Pažangos juostos reikšmė"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:950 gtk/gtkmessagedialog.c:214
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:953 gtk/gtkmessagedialog.c:214
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1158 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Tekstas"
 
@@ -2343,7 +2343,7 @@ msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Vertikalus lygiavimas, nuo 0 (viršus) iki 1 (apačia)."
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1097
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1220 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
 msgid "Inverted"
 msgstr "Inversinis"
 
@@ -2364,7 +2364,7 @@ msgstr "Pataisa, kuri saugo sukimo mygtuko reikšmę"
 msgid "Climb rate"
 msgstr "Spartėjimo greitis greitis"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130 gtk/gtkspinbutton.c:388
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "Spartėjimo greitis, kai laikote mygtuką nuspaustą"
 
@@ -2400,7 +2400,7 @@ msgstr "Žymė"
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Apdorojamas sužymėtas tekstas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1490 gtk/gtklabel.c:812
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1493 gtk/gtklabel.c:812
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributai"
 
@@ -2460,7 +2460,7 @@ msgstr "Priekinio plano spalva kaip RGBA"
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Priekinio plano spalva kaip GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:858 gtk/gtktexttag.c:308
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:861 gtk/gtktexttag.c:308
 #: gtk/gtktextview.c:824
 msgid "Editable"
 msgstr "Taisomas"
@@ -2558,7 +2558,7 @@ msgstr "Pabrauktas"
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "Šio teksto pabraukimo stilius"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:465 gtk/gtktexttag.c:435
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:465 gtk/gtkfontchooser.c:154 gtk/gtktexttag.c:435
 msgid "Language"
 msgstr "Kalba"
 
@@ -2629,7 +2629,7 @@ msgstr "Lygiavimas"
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Kaip lygiuoti eilutes"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1106
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1109
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Tuščios vietos tekstas"
 
@@ -3006,7 +3006,7 @@ msgstr "Šiuo metu aktyvus elementas"
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Ar išskleidžiami meniu turėtų turėti meniu atkabinimo elementą"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1025 gtk/gtkentry.c:880
+#: gtk/gtkcombobox.c:1025 gtk/gtkentry.c:883
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Turi rėmelį"
 
@@ -3252,7 +3252,7 @@ msgstr "Mygtukų lauko paraštės plotas dialogo lango apačioje"
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Buferio turinys"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1027
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1030
 msgid "Text length"
 msgstr "Teksto ilgis"
 
@@ -3260,48 +3260,48 @@ msgstr "Teksto ilgis"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Šiuo metu buferyje esančio teksto ilgis"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:865
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:868
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Maksimalus ilgis"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:866
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:869
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Maksimalus simbolių skaičius šiame lauke. 0 jei neribojamas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:835
+#: gtk/gtkentry.c:838
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Teksto buferis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:836
+#: gtk/gtkentry.c:839
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Teksto buferis, kuriame saugomas tekstas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:842 gtk/gtklabel.c:930
+#: gtk/gtkentry.c:845 gtk/gtklabel.c:930
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Žymeklio vieta"
 
-#: gtk/gtkentry.c:843 gtk/gtklabel.c:931
+#: gtk/gtkentry.c:846 gtk/gtklabel.c:931
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Esama įterpimo žymeklio vieta simboliais"
 
-#: gtk/gtkentry.c:850 gtk/gtklabel.c:938
+#: gtk/gtkentry.c:853 gtk/gtklabel.c:938
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Pažymėjimo Riba"
 
-#: gtk/gtkentry.c:851 gtk/gtklabel.c:939
+#: gtk/gtkentry.c:854 gtk/gtklabel.c:939
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "Kito pažymėjimo galo vieta simboliais"
 
-#: gtk/gtkentry.c:859
+#: gtk/gtkentry.c:862
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Ar įvesties lauko turinys gali būti keičiamas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:873
+#: gtk/gtkentry.c:876
 msgid "Visibility"
 msgstr "Matomumas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:874
+#: gtk/gtkentry.c:877
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -3309,28 +3309,28 @@ msgstr ""
 "FALSE išveda „nematomą simbolį“ vietoj paprasto teksto (slaptažodžio "
 "veiksena)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:881
+#: gtk/gtkentry.c:884
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "FALSE pašalina išorinį įrašo rėmelį"
 
-#: gtk/gtkentry.c:897
+#: gtk/gtkentry.c:900
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr "Rėmelis tarp teksto ir kadro. Nepaiso inner-border stiliaus savybės"
 
-#: gtk/gtkentry.c:903 gtk/gtkentry.c:1593
+#: gtk/gtkentry.c:906 gtk/gtkentry.c:1603
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Nematomas simbolis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:904 gtk/gtkentry.c:1594
+#: gtk/gtkentry.c:907 gtk/gtkentry.c:1604
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr "Simbolis naudojamas paslėpti įrašo turinį („slaptažodžio veiksenoje“)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:910
+#: gtk/gtkentry.c:913
 msgid "Activates default"
 msgstr "Aktyvina numatytąjį"
 
-#: gtk/gtkentry.c:911
+#: gtk/gtkentry.c:914
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3338,88 +3338,88 @@ msgstr ""
 "Ar aktyvinti numatytąjį objektą (pvz., kaip numatytąjį mygtuką dialoge), kai "
 "paspaudžiamas Enter klavišas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:917
+#: gtk/gtkentry.c:920
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Plotis simboliais"
 
-#: gtk/gtkentry.c:918
+#: gtk/gtkentry.c:921
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Kokiam simbolių kiekiui palikti vietos laukelyje"
 
-#: gtk/gtkentry.c:934
+#: gtk/gtkentry.c:937
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Didžiausias plotis simboliais"
 
-#: gtk/gtkentry.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:938
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Pageidaujamas didžiausias įvedimo lauko plotis simboliais"
 
-#: gtk/gtkentry.c:942
+#: gtk/gtkentry.c:945
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Perslinkimo žingsnis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:943
+#: gtk/gtkentry.c:946
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Kiek pikselių įrašas perslenkamas į kairę nuo ekrano"
 
-#: gtk/gtkentry.c:951
+#: gtk/gtkentry.c:954
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Įrašo turinys"
 
-#: gtk/gtkentry.c:980
+#: gtk/gtkentry.c:983
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Sujungti kelias eilutes"
 
-#: gtk/gtkentry.c:981
+#: gtk/gtkentry.c:984
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Ar sujungti kelių eilučių įdėjimus į vieną eilutę."
 
-#: gtk/gtkentry.c:999
+#: gtk/gtkentry.c:1002
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 "Kokio tipo šešėlį piešti aplink įvesties laukelį, kai nustatyta „has-frame“"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1013 gtk/gtktextview.c:964
+#: gtk/gtkentry.c:1016 gtk/gtktextview.c:964
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Perrašymo veiksena"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1014
+#: gtk/gtkentry.c:1017
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Ar įvedamas tekstas pakeičia esamą"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1028
+#: gtk/gtkentry.c:1031
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Šiuo metu į lauką įvesto teksto ilgis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1042
+#: gtk/gtkentry.c:1045
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Nematomas simbolis nustatytas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1043
+#: gtk/gtkentry.c:1046
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Ar nustatytas nematomas simbolis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1060
+#: gtk/gtkentry.c:1063
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Caps Lock įspėjimas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1061
+#: gtk/gtkentry.c:1064
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr "Ar įvedant slaptažodį bus rodomas įspėjimas, esant įjungtam Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1074
+#: gtk/gtkentry.c:1077
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Eigos dalis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1075
+#: gtk/gtkentry.c:1078
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Jau atlikta užduoties dalis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1090
+#: gtk/gtkentry.c:1093
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Eigos indikatoriaus žingsnis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1091
+#: gtk/gtkentry.c:1094
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3427,225 +3427,235 @@ msgstr ""
 "Dalis, kuria reikia padidinti eigos indikatoriaus juostą kiekvienam "
 "kreipiniui į gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1107
+#: gtk/gtkentry.c:1110
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Rodyti tekstą įvedimo lauke kai jis tuščias ir neaktyvus"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1120
+#: gtk/gtkentry.c:1123
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Pagrindinis pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1121
+#: gtk/gtkentry.c:1124
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Pirminis pixbuf elementui"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1134
+#: gtk/gtkentry.c:1137
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Antrinis pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1135
+#: gtk/gtkentry.c:1138
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Antrinis pixbuf elementui"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1150
+#: gtk/gtkentry.c:1153
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Pirminis standartinis ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1151
+#: gtk/gtkentry.c:1154
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Standartinis ID pirminei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1166
+#: gtk/gtkentry.c:1169
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Antrinis standartinis ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1167
+#: gtk/gtkentry.c:1170
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "Standartinis ID naudojamas su Standartinis ID antrinei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1180
+#: gtk/gtkentry.c:1183
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Pirminis piktogramos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1181
+#: gtk/gtkentry.c:1184
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Piktogramos pavadinimas pirminei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1194
+#: gtk/gtkentry.c:1197
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Antrinis piktogramos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1195
+#: gtk/gtkentry.c:1198
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Piktogramos pavadinimas antrinei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1208
+#: gtk/gtkentry.c:1211
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Pirminė GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1209
+#: gtk/gtkentry.c:1212
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon pirminei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1222
+#: gtk/gtkentry.c:1225
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Antrinė GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1223
+#: gtk/gtkentry.c:1226
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon antrinei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1236
+#: gtk/gtkentry.c:1239
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Pirminis atminties tipas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1237
+#: gtk/gtkentry.c:1240
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Atvaizdavimas naudojamas pirminei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1251
+#: gtk/gtkentry.c:1254
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Numatytojo Antrinis atminties tipas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1252
+#: gtk/gtkentry.c:1255
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Atvaizdavimas naudojamas antrinei piktogramai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1272
+#: gtk/gtkentry.c:1275
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Pirminė piktograma - aktyvinama"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1273
+#: gtk/gtkentry.c:1276
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Ar pirminė piktograma yra aktyvinama"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1292
+#: gtk/gtkentry.c:1295
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Antrinė piktograma – aktyvinama"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1293
+#: gtk/gtkentry.c:1296
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Ar antrinė piktograma yra aktyvinama"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1313
+#: gtk/gtkentry.c:1316
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Pirminė piktograma – jautri"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1314
+#: gtk/gtkentry.c:1317
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Ar pirminė piktograma yra jautri"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1334
+#: gtk/gtkentry.c:1337
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Antrinė piktograma – jautri"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1335
+#: gtk/gtkentry.c:1338
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Ar antrinė piktograma yra jautri"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1350
+#: gtk/gtkentry.c:1353
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Pirminės piktogramos paaiškinimo tekstas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1351 gtk/gtkentry.c:1384
+#: gtk/gtkentry.c:1354 gtk/gtkentry.c:1387
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Pirminės piktogramos paaiškinimo teksto turinys"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1366
+#: gtk/gtkentry.c:1369
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Antrinės piktogramos paaiškinimo tekstas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1367 gtk/gtkentry.c:1401
+#: gtk/gtkentry.c:1370 gtk/gtkentry.c:1404
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Antrinės piktogramos paaiškinimo teksto turinys"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1383
+#: gtk/gtkentry.c:1386
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Pirminės piktogramos paaiškinimo teksto ženklinimas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1400
+#: gtk/gtkentry.c:1403
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Antrinės piktogramos paaiškinimo teksto ženklinimas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1419 gtk/gtktextview.c:992
+#: gtk/gtkentry.c:1422 gtk/gtktextview.c:992
 msgid "IM module"
 msgstr "Įvesties metodo modulis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1420 gtk/gtktextview.c:993
+#: gtk/gtkentry.c:1423 gtk/gtktextview.c:993
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Kurį įvesties metodo modulį naudoti"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1433
+#: gtk/gtkentry.c:1436
 msgid "Completion"
 msgstr "Užbaigimas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1434
+#: gtk/gtkentry.c:1437
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Papildomas užbaigimo objektas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1454 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1010
+#: gtk/gtkentry.c:1457 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1010
 msgid "Purpose"
 msgstr "Paskirtis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1455 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1011
+#: gtk/gtkentry.c:1458 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1011
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Tekstinio lauko paskirtis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1470 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1028
+#: gtk/gtkentry.c:1473 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1028
 msgid "hints"
 msgstr "patarimai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1471 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1029
+#: gtk/gtkentry.c:1474 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1029
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Tekstinio lauko elgsenos patarimai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1491 gtk/gtklabel.c:813
+#: gtk/gtkentry.c:1494 gtk/gtklabel.c:813
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Žymės teksto stiliaus atributų sąrašas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1505 gtk/gtkplacessidebar.c:4837 gtk/gtktextview.c:1045
+#: gtk/gtkentry.c:1508 gtk/gtkplacessidebar.c:4839 gtk/gtktextview.c:1045
 msgid "Populate all"
 msgstr "Užpildyti visus"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1506 gtk/gtktextview.c:1046
+#: gtk/gtkentry.c:1509 gtk/gtktextview.c:1046
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Ar sukelti ::populate-popup liečiamiems iššokantiems langams"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1519 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:940
+#: gtk/gtkentry.c:1522 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:940
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1520
+#: gtk/gtkentry.c:1523
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Tabuliacijos sustojimo vietų sąrašas įvesties lauko tekstui"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1534
+#: gtk/gtkentry.c:1537
 msgid "Emoji icon"
 msgstr "Emoji piktograma"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1535
+#: gtk/gtkentry.c:1538
 msgid "Whether to show an icon for Emoji"
 msgstr "Ar rodyti emoji piktogramą"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1554
+#: gtk/gtkentry.c:1544
+#| msgid "Inline completion"
+msgid "Enable Emoji completion"
+msgstr "Įjungti Emoji užbaigimą"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1545
+#| msgid "Whether to use a monospace font"
+msgid "Whether to suggest Emoji replacements"
+msgstr "Ar siūlyti Emoji pakeitimus"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1564
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Piktogramos pašviesinimas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1555
+#: gtk/gtkentry.c:1565
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr ""
 "Ar aktyvinamos piktogramos turi būti pašviesintos, kai virš jų yra pelės "
 "žymeklis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1572
+#: gtk/gtkentry.c:1582
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Pažangos juostos rėmelis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1573
+#: gtk/gtkentry.c:1583
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Rėmelis aplink pažangos juostą"
 
-#: gtk/gtkentry.c:2108
+#: gtk/gtkentry.c:2118
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Rėmelis tarp teksto ir kadro."
 
@@ -3748,6 +3758,11 @@ msgstr "Propagavimo fazė"
 msgid "Propagation phase at which this controller is run"
 msgstr "Propagavimo fazė, kurioje vykdomas šis kontroleris"
 
+#: gtk/gtkeventcontrollerscroll.c:374 gtk/gtkeventcontrollerscroll.c:375
+#| msgid "Open Flags"
+msgid "Flags"
+msgstr "Požymiai"
+
 #: gtk/gtkexpander.c:300
 msgid "Expanded"
 msgstr "Išskleistas"
@@ -3760,7 +3775,7 @@ msgstr "Ar skleistukas išskleistas, kad parodytų vaikinį objektą"
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "Skleistuko etiketės tekstas"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:324 gtk/gtklabel.c:819
+#: gtk/gtkexpander.c:324 gtk/gtklabel.c:819 gtk/gtkmodelbutton.c:1174
 msgid "Use markup"
 msgstr "Naudoti žymėjimą"
 
@@ -3845,8 +3860,8 @@ msgstr "Filtras"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Šiuo metu naudojamas failų išvedimo filtras"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4803
-#: gtk/gtkplacesview.c:2258
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4805
+#: gtk/gtkplacesview.c:2262
 msgid "Local Only"
 msgstr "Tik vietiniai failai"
 
@@ -3941,11 +3956,11 @@ msgstr "Atsisakymo užrašas"
 msgid "The label on the cancel button"
 msgstr "Užrašas ant atsisakymo mygtuko"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8396 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8397
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8393 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8394
 msgid "Search mode"
 msgstr "Paieškos veiksena"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8403 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8404
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8400 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8401
 #: gtk/gtkheaderbar.c:2034 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Antraeilis pavadinimas"
@@ -4023,43 +4038,43 @@ msgstr "Horizontalus tarpas"
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "Horizontalus tarpas tarp dviejų vaikų"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:480
+#: gtk/gtkfontbutton.c:491
 msgid "The title of the font chooser dialog"
 msgstr "Šriftų parinkiklio dialogo antraštė"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:497
+#: gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "Pasirinkto šrifto vardas"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:512
+#: gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Nustatyti žymės šriftą"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:513
+#: gtk/gtkfontbutton.c:524
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Ar žymė yra išvedama naudojant pasirinktą šriftą"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:528
+#: gtk/gtkfontbutton.c:539
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Nustatyti žymės dydį"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:529
+#: gtk/gtkfontbutton.c:540
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "Ar žymė yra išvedama naudojant pasirinktą šrifto dydį"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:545
+#: gtk/gtkfontbutton.c:556
 msgid "Show style"
 msgstr "Rodyti stilių"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:546
+#: gtk/gtkfontbutton.c:557
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Ar pasirinkto šrifto stilius yra rodomas žymėje"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:561
+#: gtk/gtkfontbutton.c:572
 msgid "Show size"
 msgstr "Rodyti dydį"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:562
+#: gtk/gtkfontbutton.c:573
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Ar pasirinkto šrifto dydis yra rodomas žymėje"
 
@@ -4075,6 +4090,39 @@ msgstr "Rodyti peržiūros teksto lauką"
 msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
 msgstr "Ar peržiūros teksto laukas rodomas, ar ne"
 
+#: gtk/gtkfontchooser.c:118
+#| msgid "Selection mode"
+msgid "Selection level"
+msgstr "Pasirinkimo lygis"
+
+#: gtk/gtkfontchooser.c:119
+#| msgid "Whether to use a monospace font"
+msgid "Whether to select family, face or font"
+msgstr "Ar pasirinkti šeimą, išvaizdą ar šriftą"
+
+#: gtk/gtkfontchooser.c:137
+#| msgid "Font Features"
+msgid "Font features"
+msgstr "Šrifto savybės"
+
+#: gtk/gtkfontchooser.c:138
+#| msgid "Font features set"
+msgid "Font features as a string"
+msgstr "Šrifto savybės kai simbolių eilutė"
+
+#: gtk/gtkfontchooser.c:155
+msgid "Language for which features have been selected"
+msgstr "Kalba, kuriai buvo pasirinktos savybės"
+
+#: gtk/gtkfontchooserwidget.c:696
+#| msgid "The name of the action"
+msgid "The tweak action"
+msgstr "Reguliavimo veiksmas"
+
+#: gtk/gtkfontchooserwidget.c:697
+msgid "The toggle action to switch to the tweak page"
+msgstr "Reguliavimo veiksmas persijungimui į reguliavimo puslapį"
+
 #: gtk/gtkframe.c:232
 msgid "Text of the frame's label"
 msgstr "Rėmelio žymės tekstas"
@@ -4490,7 +4538,6 @@ msgid "Whether to include a standard close button"
 msgstr "Ar įtraukti standartinį užvėrimo mygtuką"
 
 #: gtk/gtkinfobar.c:361
-#| msgid "Reveal Child"
 msgid "Reveal"
 msgstr "Parodyti"
 
@@ -4826,7 +4873,7 @@ msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Tėvinis elementas, su kuriuo turi lygiuosi meniu."
 
 #: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:645
-#: gtk/gtkstylecontext.c:242
+#: gtk/gtkstylecontext.c:243
 msgid "Direction"
 msgstr "Kryptis"
 
@@ -4910,59 +4957,59 @@ msgstr ""
 "Loginė reikšmė, nurodanti, ar meniu rezervuoja vietos piktogramoms ir "
 "mygtukams"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:777
+#: gtk/gtkmenu.c:776
 msgid "Anchor hints"
 msgstr "Prikabinimo patarimai"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:778
+#: gtk/gtkmenu.c:777
 msgid "Positioning hints for when the menu might fall off-screen"
 msgstr "Padėties patarimai kai meniu gali netilpti ekrane"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:806
+#: gtk/gtkmenu.c:804
 msgid "Rect anchor dx"
 msgstr "Stačiakampis prikabinimas dx"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:807
+#: gtk/gtkmenu.c:805
 msgid "Rect anchor horizontal offset"
 msgstr "Stačiakampis prikabinimas horizontaliam poslinkiui"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:833
+#: gtk/gtkmenu.c:830
 msgid "Rect anchor dy"
 msgstr "Stačiakampis prikabinimas dy"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:834
+#: gtk/gtkmenu.c:831
 msgid "Rect anchor vertical offset"
 msgstr "Stačiakampis prikabinimas vertikaliam poslinkiui"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:860
+#: gtk/gtkmenu.c:856
 msgid "Menu type hint"
 msgstr "Meniu tipo užuomina"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:861
+#: gtk/gtkmenu.c:857
 msgid "Menu window type hint"
 msgstr "Meniu lango tipo užuomina"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:882
+#: gtk/gtkmenu.c:878
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "Horizontalus apvalkalas"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:883
+#: gtk/gtkmenu.c:879
 msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
 msgstr "Tarpas pridedamas meniu kairėje ir dešinėje"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:901
+#: gtk/gtkmenu.c:897
 msgid "Vertical Padding"
 msgstr "Vertikalus apvalkalas"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:902
+#: gtk/gtkmenu.c:898
 msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
 msgstr "Tarpas pridedamas meniu viršuje ir apačioje"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:911
+#: gtk/gtkmenu.c:907
 msgid "Vertical Offset"
 msgstr "Vertikalus poslinkis"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:912
+#: gtk/gtkmenu.c:908
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "vertically"
@@ -4970,11 +5017,11 @@ msgstr ""
 "Kai meniu yra antrinė meniu dalis, atitraukti jį per nustatytą pikselių "
 "kiekį vertikaliai"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:920
+#: gtk/gtkmenu.c:916
 msgid "Horizontal Offset"
 msgstr "Horizontalus poslinkis"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:921
+#: gtk/gtkmenu.c:917
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "horizontally"
@@ -4982,47 +5029,47 @@ msgstr ""
 "Kai meniu yra antrinė meniu dalis, atitraukti jį per nustatytą pikselių "
 "kiekį horizontaliai"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:936
+#: gtk/gtkmenu.c:932
 msgid "Double Arrows"
 msgstr "Dvigubos rodyklės"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:937
+#: gtk/gtkmenu.c:933
 msgid "When scrolling, always show both arrows."
 msgstr "Slenkant, visada rodyti abi rodykles."
 
-#: gtk/gtkmenu.c:952
+#: gtk/gtkmenu.c:948
 msgid "Arrow Placement"
 msgstr "Rodyklės padėtis"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:953
+#: gtk/gtkmenu.c:949
 msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
 msgstr "Nurodo, kur bus patalpinti slinkties mygtukai"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:961
+#: gtk/gtkmenu.c:957
 msgid "Left Attach"
 msgstr "Kairysis priedas"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:969
+#: gtk/gtkmenu.c:965
 msgid "Right Attach"
 msgstr "Dešinysis priedas"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:970
+#: gtk/gtkmenu.c:966
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr "Stulpelis, prie kurio reikia prijungti dešinę vaikinio objekto pusę"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:977
+#: gtk/gtkmenu.c:973
 msgid "Top Attach"
 msgstr "Viršutinis priedas"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:978
+#: gtk/gtkmenu.c:974
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr "Eilutė, prie kurios reikia prijungti vaikinio objekto viršų"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:985
+#: gtk/gtkmenu.c:981
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "Apatinis priedas"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:1003
+#: gtk/gtkmenu.c:999
 msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
 msgstr "Sutartinė konstanta slinkties mygtukų dydžio sumažinimui"
 
@@ -5140,51 +5187,56 @@ msgstr "Pranešimų vieta"
 msgid "GtkBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
 msgstr "GtkBox, kuriame yra dialogo pagrindinis ir papildomas užrašai"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1100
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1128
 msgid "Role"
 msgstr "Rolė"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1101
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1129
 msgid "The role of this button"
 msgstr "Šio mygtuko rolė"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1117
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1145
 msgid "The icon"
 msgstr "Piktograma"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1131
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1159
 msgid "The text"
 msgstr "Tekstas"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1160
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1175
+#| msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
+msgid "The text of the button includes XML markup. See pango_parse_markup()"
+msgstr "Mygtuko tekste naudojami XML elementai. Žr. pango_parse_markup()"
+
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1204
 msgid "Menu name"
 msgstr "Meniu pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1161
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1205
 msgid "The name of the menu to open"
 msgstr "Atveriamo meniu pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1177
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1221
 msgid "Whether the menu is a parent"
 msgstr "Ar meniu yra tėvas"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1191
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1235
 msgid "Centered"
 msgstr "Centruotas"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1192
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1236
 msgid "Whether to center the contents"
 msgstr "Ar centruoti turinį"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1207
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1251
 msgid "Iconic"
 msgstr "Piktograminis"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1208
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1252
 msgid "Whether to prefer the icon over text"
 msgstr "Ar teikti pirmenybę piktogramai, o ne tekstui"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:163 gtk/gtkstylecontext.c:258
+#: gtk/gtkmountoperation.c:163 gtk/gtkstylecontext.c:259
 msgid "Parent"
 msgstr "Pirminis"
 
@@ -5517,19 +5569,19 @@ msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr ""
 "Jei TEIGIAMA, vaikinis objektas gali būti sumažintas daugiau, nei jam reikia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4766
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4768
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Žymima vieta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4767
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4769
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Žymima vieta šoniniame polangyje"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4772 gtk/gtkplacesview.c:2279
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4774 gtk/gtkplacesview.c:2283
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Atvėrimo požymiai"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4773 gtk/gtkplacesview.c:2280
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4775 gtk/gtkplacesview.c:2284
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5537,28 +5589,28 @@ msgstr ""
 "Veiksenos, kuriomis kviečiančioji programa gali atverti šoniniame polangyje "
 "pasirinktas vieta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4779
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4781
 msgid "Show recent files"
 msgstr "Rodyti neseniai naudotus failus"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4780
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4782
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
 msgstr ""
 "Ar šoniniame polangyje rodyti integruotą trumpinį į neseniai naudotus failus"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4785
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4787
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "Rodyti „darbastalį“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4786
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4788
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Ar šoniniame polangyje rodyti integruotą nuorodą į darbastalio aplanką"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4791
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4793
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "Rodyti „Prisijungti prie serverio“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4792
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4794
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
@@ -5566,62 +5618,62 @@ msgstr ""
 "Ar šoninis polangis turi integruotą nuorodą į dialogą „Prisijungti prie "
 "serverio“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4797
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4799
 msgid "Show 'Enter Location'"
 msgstr "Rodyti „Įvesti vieta“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4798
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4800
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr "Ar šoninis polangis turi integruotą trumpinį rankiniam vietos įvedimui"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4804 gtk/gtkplacesview.c:2259
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4806 gtk/gtkplacesview.c:2263
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Ar šoniniame polangyje rodyti tik vietinius failus"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4809
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4811
 msgid "Show 'Trash'"
 msgstr "Rodyti šiukšliadėžę"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4810
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4812
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
 msgstr "Ar šoninis polangis turi integruotą trumpinį į šiukšliadėžę"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4815
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4817
 msgid "Show 'Other locations'"
 msgstr "Rodyti „kitas vietas“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4816
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4818
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
 msgstr "Ar šoninis polangis turi integruotą trumpinį į išorines vietas"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4821
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4823
 msgid "Show “Starred Location”"
 msgstr "Rodyti „Vieta su žvaigždute“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4822
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4824
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show starred files"
 msgstr "Ar šoninis polangis turi rodyti žvaigždute pažymėtus failus"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4838
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4840
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
 msgstr ""
 "Ar sukelti ::populate-popup liečiamiems iššokantiems langeliams, kurie nėra "
 "meniu"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2265
+#: gtk/gtkplacesview.c:2269
 msgid "Loading"
 msgstr "Įkeliama"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2266
+#: gtk/gtkplacesview.c:2270
 msgid "Whether the view is loading locations"
 msgstr "Ar vaizdas įkelia vietas"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2272
+#: gtk/gtkplacesview.c:2276
 msgid "Fetching networks"
 msgstr "Ieškoma tinklų"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2273
+#: gtk/gtkplacesview.c:2277
 msgid "Whether the view is fetching networks"
 msgstr "Ar vaizdas įkelia tinklus"
 
@@ -7510,6 +7562,11 @@ msgstr "Jei TEIGIAMA, nerodomi laukai ignoruojami nustatant grupės dydį"
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "Lipimo taktas"
 
+#: gtk/gtkspinbutton.c:388
+#| msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
+msgid "The acceleration rate when you hold down a button or key"
+msgstr "Spartėjimo greitis, kai laikote mygtuką ar klavišą nuspaustą"
+
 #: gtk/gtkspinbutton.c:403
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "Lygiuoti ties žymekliais"
@@ -7657,23 +7714,23 @@ msgstr "Simbolinis dydis pavadintai piktogramai"
 msgid "Style of bevel around the statusbar text"
 msgstr "Rėmelio, aplink būklės juostos tekstą, stilius"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:229
+#: gtk/gtkstylecontext.c:230
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "Susietas GdkScreen"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:235
+#: gtk/gtkstylecontext.c:236
 msgid "FrameClock"
 msgstr "FrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:236
+#: gtk/gtkstylecontext.c:237
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "Susietas GdkFrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:243 gtk/gtktexttag.c:299
+#: gtk/gtkstylecontext.c:244 gtk/gtktexttag.c:299
 msgid "Text direction"
 msgstr "Teksto kryptis"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:259
+#: gtk/gtkstylecontext.c:260
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Tėvo stiliaus kotekstas"
 
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 6c9a40897b..459b9f5b13 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lt\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 10:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-28 20:29+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-30 22:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-05 16:00+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: Lietuvių <gnome-lt lists akl lt>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -2606,19 +2606,14 @@ msgid "None"
 msgstr "Nėra"
 
 #: gtk/gtkfontchooserwidget.c:1523
-#| msgid "_Width:"
 msgid "Width"
 msgstr "Plotis"
 
 #: gtk/gtkfontchooserwidget.c:1524
-#| msgctxt "keyboard label"
-#| msgid "Right"
 msgid "Weight"
 msgstr "Svoris"
 
 #: gtk/gtkfontchooserwidget.c:1525
-#| msgctxt "Stock label"
-#| msgid "_Italic"
 msgid "Italic"
 msgstr "Kursyvas"
 
@@ -2635,14 +2630,10 @@ msgid "Default"
 msgstr "Numatyta"
 
 #: gtk/gtkfontchooserwidget.c:2111
-#| msgctxt "event phase"
-#| msgid "Capture"
 msgid "Ligatures"
 msgstr "Ligatūros"
 
 #: gtk/gtkfontchooserwidget.c:2112
-#| msgctxt "paper size"
-#| msgid "US Letter Plus"
 msgid "Letter Case"
 msgstr "Raidžių registras"
 
@@ -2659,7 +2650,6 @@ msgid "Number Formatting"
 msgstr "Skaitmenų formatas"
 
 #: gtk/gtkfontchooserwidget.c:2116
-#| msgid "Dark Variant"
 msgid "Character Variants"
 msgstr "Simbolių variantai"
 
@@ -3696,12 +3686,12 @@ msgstr "Paieškos rezultatai"
 msgid "Search Shortcuts"
 msgstr "Paieškos trumpiniai"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1053 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:326
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1053 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:376
 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:310
 msgid "No Results Found"
 msgstr "Rezultatų nerasta"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1060 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:340
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1060 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:390
 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:324 gtk/ui/gtkplacesview.ui:406
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Bandykite kitą paiešką"
@@ -3998,7 +3988,7 @@ msgid "CSS Property"
 msgstr "CSS savybė"
 
 #: gtk/inspector/css-node-tree.ui:125 gtk/inspector/prop-list.ui:50
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:295
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:316
 msgid "Value"
 msgstr "Vertė"
 
@@ -4621,7 +4611,6 @@ msgid "General"
 msgstr "Bendra"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:13
-#| msgid "Accessible name"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Access All Alternates"
 msgstr "Prieiti visas alternatyvas"
@@ -4642,7 +4631,6 @@ msgid "Above-base Substitutions"
 msgstr "Virš bazinės kaitos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:17
-#| msgid "Authentication"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Alternative Fractions"
 msgstr "Alternatyvios trupmenos"
@@ -4758,19 +4746,16 @@ msgid "Final Glyph on Line Alternates"
 msgstr "Eilučių alternatyvų galutinė piktograma"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:40
-#| msgid "Terminal Pager"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Terminal Forms #2"
 msgstr "Galutinės formos #2"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:41
-#| msgid "Terminal Pager"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Terminal Forms #3"
 msgstr "Galutinės formos #3"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:42
-#| msgid "Terminal Pager"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Terminal Forms"
 msgstr "Galutinės formos"
@@ -4781,13 +4766,11 @@ msgid "Flattened accent forms"
 msgstr "Suplokštintos kirčiuotos formos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:44
-#| msgid "Actions"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Fractions"
 msgstr "Trupmenos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:45
-#| msgid "Focus Widget"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Full Widths"
 msgstr "Viso pločio"
@@ -4838,8 +4821,6 @@ msgid "Half Widths"
 msgstr "Pusės pločio"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:55
-#| msgctxt "print operation status"
-#| msgid "Initial state"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Initial Forms"
 msgstr "Pradinės formos"
@@ -4850,8 +4831,6 @@ msgid "Isolated Forms"
 msgstr "Izoliuotos formos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:57
-#| msgctxt "Stock label"
-#| msgid "_Italic"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Italics"
 msgstr "Kursyvai"
@@ -4882,21 +4861,16 @@ msgid "JIS2004 Forms"
 msgstr "JIS2004 formos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:63
-#| msgid "Warning"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Kerning"
 msgstr "Kerning"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:64
-#| msgctxt "output-bin"
-#| msgid "Left Bin"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Left Bounds"
 msgstr "Kairė paraštė"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:65
-#| msgctxt "cover page"
-#| msgid "Standard"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Standard Ligatures"
 msgstr "Įprastinės ligatūros"
@@ -4917,13 +4891,11 @@ msgid "Localized Forms"
 msgstr "Lokalizuotos formos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:69
-#| msgid "LRM _Left-to-right mark"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Left-to-right alternates"
 msgstr "Iš kairės į dešinę alternatyvos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:70
-#| msgid "LRM _Left-to-right mark"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Left-to-right mirrored forms"
 msgstr "Iš kairės į dešinę veidrodinės formos"
@@ -4989,7 +4961,6 @@ msgid "Optical Bounds"
 msgstr "Optinės ribos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:83
-#| msgid "Signals"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Ordinals"
 msgstr "Kvadratiniai"
@@ -5015,7 +4986,6 @@ msgid "Proportional Kana"
 msgstr "Proporcinė Kana"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:88
-#| msgid "Properties"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Proportional Figures"
 msgstr "Proporciniai piešiniai"
@@ -5076,20 +5046,16 @@ msgid "Reph Forms"
 msgstr "Reph formos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:100
-#| msgctxt "output-bin"
-#| msgid "Right Bin"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Right Bounds"
 msgstr "Dešinė paraštė"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:101
-#| msgid "RLM _Right-to-left mark"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Right-to-left alternates"
 msgstr "Iš dešinės į kairę alternatyvos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:102
-#| msgid "RLM _Right-to-left mark"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Right-to-left mirrored forms"
 msgstr "Iš dešinės į kairę veidrodinės formos"
@@ -5225,7 +5191,6 @@ msgid "Stylistic Set 19"
 msgstr "Stilistinė aibė 19"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:129
-#| msgid "Artistic License 2.0"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Stylistic Set 20"
 msgstr "Stilistinė aibė 20"
@@ -5241,14 +5206,11 @@ msgid "Stretching Glyph Decomposition"
 msgstr "Ištempiamos piktogramos dekompozicija"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:132
-#| msgid "Postscript"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Subscript"
 msgstr "Apatinis indeksas"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:133
-#| msgctxt "keyboard label"
-#| msgid "Super"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Superscript"
 msgstr "Viršutinis indeksas"
@@ -5299,14 +5261,11 @@ msgid "Alternate Vertical Metrics"
 msgstr "Alternatyvios vertikalios metrikos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:143
-#| msgid "Dark Variant"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Vattu Variants"
 msgstr "Vattu variantai"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:144
-#| msgctxt "sizegroup mode"
-#| msgid "Vertical"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Vertical Writing"
 msgstr "Vertikali rašyba"
@@ -5327,8 +5286,6 @@ msgid "Vertical Kana Alternates"
 msgstr "Vertikalios Kana alternatyvos"
 
 #: gtk/open-type-layout.h:148
-#| msgctxt "sizegroup mode"
-#| msgid "Vertical"
 msgctxt "OpenType layout"
 msgid "Vertical Kerning"
 msgstr "Vertikalus Kerning"
@@ -6324,7 +6281,6 @@ msgid "Gothic"
 msgstr "Gotų"
 
 #: gtk/script-names.c:30
-#| msgid "_Green:"
 msgctxt "Script"
 msgid "Greek"
 msgstr "Graikų"
@@ -6375,7 +6331,6 @@ msgid "Khmer"
 msgstr "Khmerų"
 
 #: gtk/script-names.c:40
-#| msgid "Low"
 msgctxt "Script"
 msgid "Lao"
 msgstr "Laosiečių"
@@ -6406,8 +6361,6 @@ msgid "Ogham"
 msgstr "Ogham"
 
 #: gtk/script-names.c:46
-#| msgctxt "Stock label"
-#| msgid "_Italic"
 msgctxt "Script"
 msgid "Old Italic"
 msgstr "Senoji italų"
@@ -6433,7 +6386,6 @@ msgid "Syriac"
 msgstr "Sirų"
 
 #: gtk/script-names.c:51
-#| msgid "_Family:"
 msgctxt "Script"
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamil"
@@ -6449,8 +6401,6 @@ msgid "Thaana"
 msgstr "Thaana"
 
 #: gtk/script-names.c:54
-#| msgctxt "input method menu"
-#| msgid "Thai-Lao"
 msgctxt "Script"
 msgid "Thai"
 msgstr "Thai"
@@ -6516,8 +6466,6 @@ msgid "Shavian"
 msgstr "Šavių"
 
 #: gtk/script-names.c:67
-#| msgctxt "output-bin"
-#| msgid "Rear Bin"
 msgctxt "Script"
 msgid "Linear B"
 msgstr "Tiesinė B"
@@ -6568,13 +6516,11 @@ msgid "Kharoshthi"
 msgstr "Kharoshthi"
 
 #: gtk/script-names.c:77
-#| msgid "Unknown"
 msgctxt "Script"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nežinoma"
 
 #: gtk/script-names.c:78
-#| msgid "Baseline"
 msgctxt "Script"
 msgid "Balinese"
 msgstr "Balinese"
@@ -6625,8 +6571,6 @@ msgid "Saurashtra"
 msgstr "Saurashtra"
 
 #: gtk/script-names.c:88
-#| msgctxt "Color name"
-#| msgid "Chameleon"
 msgctxt "Script"
 msgid "Cham"
 msgstr "Cham"
@@ -6837,7 +6781,6 @@ msgid "Mende Kikakui"
 msgstr "Mende Kikakui"
 
 #: gtk/script-names.c:130
-#| msgid "Modified"
 msgctxt "Script"
 msgid "Modi"
 msgstr "Modi"
@@ -6913,8 +6856,6 @@ msgid "Hatran"
 msgstr "Hatran"
 
 #: gtk/script-names.c:145
-#| msgctxt "keyboard label"
-#| msgid "Multi_key"
 msgctxt "Script"
 msgid "Multani"
 msgstr "Multani"
@@ -6925,8 +6866,6 @@ msgid "Old Hungarian"
 msgstr "Senoji vengrų"
 
 #: gtk/script-names.c:147
-#| msgctxt "print operation status"
-#| msgid "Printing"
 msgctxt "Script"
 msgid "Signwriting"
 msgstr "Ženklai"
@@ -6942,7 +6881,6 @@ msgid "Bhaiksuki"
 msgstr "Bhaiksuki"
 
 #: gtk/script-names.c:150
-#| msgid "Searching"
 msgctxt "Script"
 msgid "Marchen"
 msgstr "Marchen"
@@ -7050,76 +6988,80 @@ msgstr "_Baigti"
 msgid "Select a Color"
 msgstr "Pasirinkite spalvą"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:64
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:53
+msgid "Pick a color from the screen"
+msgstr "Pasirinkite spalvą ekrane"
+
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:85
 msgid "Color Name"
 msgstr "Spalvos pavadinimas"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:155
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:176
 msgctxt "Color channel"
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:171
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:192
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:202
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:223
 msgctxt "Color channel"
 msgid "H"
 msgstr "H"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:218
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:239
 msgid "Hue"
 msgstr "Atspalvis"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:250
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:271
 msgctxt "Color Channel"
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:260
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:281
 msgctxt "Color Channel"
 msgid "V"
 msgstr "V"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:276
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:297
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sodrumas"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:53 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:207
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:53 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:212
 msgid "Smileys & People"
 msgstr "Šypsenėlės ir žmonės"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:68 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:217
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:68 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:227
 msgid "Body & Clothing"
 msgstr "Kūnas ir drabužiai"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:83 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:227
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:83 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:242
 msgid "Animals & Nature"
 msgstr "Gyvūnai ir gamta"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:98 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:237
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:98 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:257
 msgid "Food & Drink"
 msgstr "Maistas ir gėrimai"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:113 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:247
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:113 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:272
 msgid "Travel & Places"
 msgstr "Kelionės ir vietos"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:128 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:257
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:128 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:287
 msgid "Activities"
 msgstr "Veiklos"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:143 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:267
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:143 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:302
 msgctxt "emoji category"
 msgid "Objects"
 msgstr "Objektai"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:158 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:277
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:158 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:317
 msgid "Symbols"
 msgstr "Simboliai"
 
-#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:173 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:287
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:173 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:332
 msgid "Flags"
 msgstr "Vėliavos"
 
@@ -7694,11 +7636,19 @@ msgid "Vietnamese (VIQR)"
 msgstr "Vietnamiečių (VIQR)"
 
 #. ID
-#: modules/input/imwayland.c:82
+#: modules/input/imwayland.c:100
 msgctxt "input method menu"
 msgid "Wayland"
 msgstr "Wayland"
 
+#. ID
+#: modules/input/imwaylandgtk.c:82
+#| msgctxt "input method menu"
+#| msgid "Wayland"
+msgctxt "input method menu"
+msgid "Waylandgtk"
+msgstr "Waylandgtk"
+
 #. ID
 #: modules/input/imxim.c:26
 msgctxt "input method menu"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]