[totem/gnome-3-30] Update Polish translationcommit f29ec0013faffe2ee9c249fd1c6b4f2b48aaa041
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Aug 4 19:53:18 2018 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po | 216 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 109 insertions(+), 107 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 81609a43..ab095ec4 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation for totem.
-# Copyright © 2003-2017 the totem authors.
+# Copyright © 2003-2018 the totem authors.
 # This file is distributed under the same license as the totem package.
 # Zbigniew Chyla <chyla alice ci pwr wroc pl>, 2003.
 # Artur Flinta <aflinta at kernel pl>, 2003-2004.
@@ -7,16 +7,16 @@
 # Artur Flinta <aflinta at kernel pl>, 2006.
 # Stanisław Małolepszy <smalolepszy aviary pl>, 2007.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2007-2009.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2017.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2018.
 # Asia Słowik <asiaslowik gmail com>, 2011.
-# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2007-2017.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2007-2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-11 02:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-11 03:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-04 19:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-04 19:52+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -26,55 +26,6 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
-#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1864 ../src/totem-object.c:3660
-msgid "Videos"
-msgstr "Filmy"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.h:2
-msgid "Play movies"
-msgstr "Odtwarzanie filmów"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
-"desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
-"DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video "
-"highlights from a number of web sites."
-msgstr ""
-"Odtwarzacz filmów, znany także jako Totem, jest oficjalnym odtwarzaczem "
-"filmów dla środowiska GNOME. Zawiera listę lokalnych filmów i płyt DVD, "
-"które można przeszukiwać, a także filmów udostępnianych w sieci (za pomocą "
-"UPnP/DLNA) i filmów z wielu stron WWW."
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
-msgid ""
-"Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
-"support for recording DVDs."
-msgstr ""
-"Program Totem zawiera dodatkowe funkcje, takie jak pobieranie napisów "
-"i obsługa nagrywania płyt DVD."
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:5
-msgid "Video thumbnailer for the file manager"
-msgstr "Tworzenie miniatur filmów w menedżerze plików"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:6
-msgid "Files properties tab"
-msgstr "Karta właściwości filmów menedżera plików"
-
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.h:3
-msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
-msgstr ""
-"Wideo;Video;Nagranie;Film;Klip;Serial;Odtwarzacz;DVD;VCD;SVCD;TV;HDTV;DVB;"
-"Telewizja;Telewizor;Płyta;Multimedia;Media;Napisy;Podpisy;"
-
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.h:4
-msgid "org.gnome.Totem"
-msgstr "org.gnome.Totem"
-
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:1
 msgid "The brightness of the video"
 msgstr "Jasność obrazu wideo"
@@ -198,7 +149,7 @@ msgstr "Katalogi do wyświetlania"
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
 msgstr "Katalogi do wyświetlania w interfejsie przeglądania, domyślnie brak"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5628
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5633
 #: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
@@ -478,50 +429,60 @@ msgstr "W przód o 60 sekund"
 
 #: ../data/shortcuts.ui.h:23
 msgctxt "shortcut window"
+msgid "Step back one frame"
+msgstr "Wstecz o jedną klatkę"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Step forward one frame"
+msgstr "W przód o jedną klatkę"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back 5 seconds"
 msgstr "Wstecz o 5 sekund"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+#: ../data/shortcuts.ui.h:26
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward 15 seconds"
 msgstr "W przód o 15 sekund"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+#: ../data/shortcuts.ui.h:27
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back 3 minutes"
 msgstr "Wstecz o 3 minuty"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:26
+#: ../data/shortcuts.ui.h:28
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward 10 minutes"
 msgstr "W przód o 10 minut"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:27
+#: ../data/shortcuts.ui.h:29
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Skip to…"
 msgstr "Przejście do…"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:28
+#: ../data/shortcuts.ui.h:30
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "DVD menu navigation"
 msgstr "Nawigacja w menu DVD"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:29
+#: ../data/shortcuts.ui.h:31
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate up"
 msgstr "W górę"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:30
+#: ../data/shortcuts.ui.h:32
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate down"
 msgstr "W dół"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:31
+#: ../data/shortcuts.ui.h:33
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate left"
 msgstr "W lewo"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:32
+#: ../data/shortcuts.ui.h:34
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate right"
 msgstr "W prawo"
@@ -644,53 +605,53 @@ msgstr "--∶--"
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Zażądano hasła dla serwera RTSP"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3341
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3346
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "%d. ścieżka dźwiękowa"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3343
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3348
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "%d. napisy"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3884
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3889
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "Łączenie z nieznanym serwerem."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3887
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3892
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Odrzucono połączenie z tym serwerem."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3890
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3895
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Nie można odnaleźć podanego filmu."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3897
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3902
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Serwer odmówił dostępu do tego pliku lub strumienia."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3903
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3908
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr ""
 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać dostęp do tego pliku lub "
 "strumienia."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3910
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3915
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Brak uprawnień do otwarcia tego pliku."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3915
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3920
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "To położenie jest nieprawidłowe."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3923
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3928
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Nie można odczytać filmu."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3946
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3954
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3951
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3959
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -711,14 +672,14 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3966
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3971
 msgid ""
 "This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
 msgstr ""
 "Ten strumień nie może zostać odtworzony. Możliwe, że zapora sieciowa go "
 "blokuje."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3969
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3974
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
@@ -727,7 +688,7 @@ msgstr ""
 "kodeków. Należy zainstalować dodatkowe wtyczki, aby odtwarzać niektóre "
 "rodzaje filmów"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3980
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3985
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
@@ -735,19 +696,19 @@ msgstr ""
 "Ten plik nie może być odtwarzany przez sieć. Proszę spróbować najpierw "
 "pobrać plik na dysk."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5624 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5629 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
 msgstr "Przestrzenny"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5626 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5631 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5913
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5918
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Plik multimediów zawiera nieobsługiwany strumień wideo."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6124
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6129
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -940,6 +901,11 @@ msgstr "Zaznacz wszystko"
 msgid "Select None"
 msgstr "Odznacz wszystko"
 
+#: ../src/totem.c:66 ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1861
+#: ../src/totem-object.c:3660
+msgid "Videos"
+msgstr "Filmy"
+
 #: ../src/totem.c:67
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "Nie można zainicjować bibliotek bezpiecznych dla wątków."
@@ -1000,7 +966,7 @@ msgstr "Błąd wyszukiwania"
 msgid "Local"
 msgstr "Lokalne pliki"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1873
+#: ../src/totem-grilo.c:1870
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanały"
 
@@ -1507,18 +1473,18 @@ msgstr ""
 "Wysyłanie powiadomień o obecnie odtwarzanych filmach i umożliwienie zdalnego "
 "sterowania za pomocą MPRIS."
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:207
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:235
 #, python-format
 msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
 msgstr "Obiekt MediaPlayer2 nie implementuje interfejsu „%s”"
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:218
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:217
 #, python-format
 msgid "The property ‘%s’ is not writeable."
 msgstr "Właściwość „%s” nie jest zapisywalna."
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:231
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:230
 #, python-format
 msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
 msgstr "Zażądano nieznanej właściwości „%s” zamiast obiektu MediaPlayer2"
@@ -1587,49 +1553,50 @@ msgstr "Wyszukuje napisy do obecnie odtwarzanego filmu"
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Portugalski brazylijski"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:182
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:187
 msgid "Searching for subtitles…"
 msgstr "Wyszukiwanie napisów…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:230
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:611
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:235
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:616
 msgid "Downloading the subtitles…"
 msgstr "Pobieranie napisów…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:295
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:300
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
 msgstr "Nie można połączyć się ze stroną OpenSubtitles"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:328
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:346
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:333
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:351
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website."
 msgstr "Nie można połączyć się ze stroną OpenSubtitles."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:334
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:339
 msgid "No results found."
 msgstr "Brak wyników."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:477
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:482
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Napisy"
 
 #. translators comment:
 #. This is the file-type of the subtitle file detected
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:483
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
 #. translators comment:
 #. This is a rating of the quality of the subtitle
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:493
 msgid "Rating"
 msgstr "Ocena"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:528
+#. pylint: disable=no-member
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:533
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "_Pobierz napisy do filmu…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:568
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:573
 msgid "Searching subtitles…"
 msgstr "Wyszukiwanie napisów…"
 
@@ -1690,27 +1657,27 @@ msgstr "Konsola języka Python"
 msgid "Interactive Python console"
 msgstr "Interaktywna konsola języka Python"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:73
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:80
 msgid "_Python Console"
 msgstr "_Konsola języka Python"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:79
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:86
 msgid "Python Debugger"
 msgstr "Debuger języka Python"
 
-#. pylint: disable-msg=E1101
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:90
+#. pylint: disable=E1101
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:97
 #, python-format
 msgid "You can access the Totem.Object through “totem_object” :\\n%s"
 msgstr ""
 "Dostęp do obiektu Totem.Object można uzyskać przez „totem_object”:\\n%s"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:94
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:101
 msgid "Totem Python Console"
 msgstr "Konsola języka Python dla programu Totem"
 
-#. pylint: disable-msg=W0613
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:104
+#. pylint: disable=W0613
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:111
 msgid ""
 "After you press OK, Totem will wait until you connect to it with winpdb or "
 "rpdb2. If you have not set a debugger password in DConf, it will use the "
@@ -1951,3 +1918,38 @@ msgstr "Wtyczka Zeitgeist"
 #: ../src/plugins/zeitgeist-dp/zeitgeist-dp.plugin.in.h:2
 msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
 msgstr "Wtyczka wysyłająca zdarzenia do usługi Zeitgeist"
+
+msgid "Play movies"
+msgstr "Odtwarzanie filmów"
+
+msgid ""
+"Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
+"desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
+"DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video "
+"highlights from a number of web sites."
+msgstr ""
+"Odtwarzacz filmów, znany także jako Totem, jest oficjalnym odtwarzaczem "
+"filmów dla środowiska GNOME. Zawiera listę lokalnych filmów i płyt DVD, "
+"które można przeszukiwać, a także filmów udostępnianych w sieci (za "
+"pomocą UPnP/DLNA) i filmów z wielu stron WWW."
+
+msgid ""
+"Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
+"support for recording DVDs."
+msgstr ""
+"Program Totem zawiera dodatkowe funkcje, takie jak pobieranie napisów "
+"i obsługa nagrywania płyt DVD."
+
+msgid "Video thumbnailer for the file manager"
+msgstr "Tworzenie miniatur filmów w menedżerze plików"
+
+msgid "Files properties tab"
+msgstr "Karta właściwości filmów menedżera plików"
+
+msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
+msgstr ""
+"Wideo;Video;Nagranie;Film;Klip;Serial;Odtwarzacz;DVD;VCD;SVCD;TV;HDTV;DVB;"
+"Telewizja;Telewizor;Płyta;Multimedia;Media;Napisy;Podpisy;"
+
+msgid "org.gnome.Totem"
+msgstr "org.gnome.Totem"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]