[totem] Added Slovenian translationcommit 7fec4604c891610c3b3491023b02f25cd9749e7c
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Aug 3 11:34:20 2018 +0200

    Added Slovenian translation

 po/sl.po | 287 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 145 insertions(+), 142 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 1e46c3f6..d054c6b7 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -2,15 +2,14 @@
 # Copyright (C) 2005-2007 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the program package.
 #
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007–2017.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007–2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-09 17:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-09 17:08+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-08-02 07:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-03 11:31+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -20,49 +19,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
-#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1864 ../src/totem-object.c:3661
-msgid "Videos"
-msgstr "Video"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
-msgid "Play movies"
-msgstr "Predvajanje posnetkov"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
-"desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
-"DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video "
-"highlights from a number of web sites."
-msgstr ""
-"Program Totem, znan tudi kot uradni predvajalnik videa za namizje GNOME, "
-"podpira različne zmožnosti kot iskanje krajevnih in oddaljenih datotek z "
-"uporabo UPnP/DLNA in izbor povzetkov videa preko različnih spletnih strani."
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
-msgid ""
-"Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
-"support for recording DVDs."
-msgstr ""
-"Program Totem podpira tudi napredno iskanje in prejemanje podpisov in "
-"zapisovanje nosilcev DVD."
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:5
-msgid "Video thumbnailer for the file manager"
-msgstr "Ustvarjalnik sličic posnetka za upravljalnik datotek"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:6
-msgid "Files properties tab"
-msgstr "Zavihek lastnosti datotek"
-
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:3
-msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
-msgstr "Video;Oddaja;Klip;Film;Posnetek;Serija;Predvajalnik;DVD;TV;Disk;"
+"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
 
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:1
 msgid "The brightness of the video"
@@ -186,7 +143,7 @@ msgstr "Mape za prikaz"
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
 msgstr "Mape, ki bodo prikazane v vmesniku brskanja; privzeto ni določene mape"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5616
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5633
 #: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
@@ -466,50 +423,60 @@ msgstr "Skoči naprej za 60 sekund"
 
 #: ../data/shortcuts.ui.h:23
 msgctxt "shortcut window"
+msgid "Step back one frame"
+msgstr "Skoči na predhodno sličico"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Step forward one frame"
+msgstr "Skoči na naslednjo sličico"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back 5 seconds"
 msgstr "Skoči nazaj za 5 sekund"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+#: ../data/shortcuts.ui.h:26
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward 15 seconds"
 msgstr "Skoči naprej za 15 sekund"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+#: ../data/shortcuts.ui.h:27
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back 3 minutes"
 msgstr "Skoči nazaj za 3 minute"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:26
+#: ../data/shortcuts.ui.h:28
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward 10 minutes"
 msgstr "Skoči naprej za 10 minut"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:27
+#: ../data/shortcuts.ui.h:29
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Skip to…"
 msgstr "Preskoči na ..."
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:28
+#: ../data/shortcuts.ui.h:30
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "DVD menu navigation"
 msgstr "Krmarjenje po meniju DVD"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:29
+#: ../data/shortcuts.ui.h:31
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Pomik navzgor"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:30
+#: ../data/shortcuts.ui.h:32
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Pomik navzdol"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:31
+#: ../data/shortcuts.ui.h:33
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Pomik levo"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:32
+#: ../data/shortcuts.ui.h:34
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Pomik desno"
@@ -628,55 +595,55 @@ msgstr "Vnesite n_aslov datoteke, ki jo želite odpreti:"
 msgid "--:--"
 msgstr "--:--"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1959
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1971
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Zahtevano je geslo za dostop do RTSP strežnika"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3329
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3346
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Zvočna sled #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3331
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3348
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Podnapis #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3872
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3889
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "Strežnik za povezavo ni znan."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3875
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3892
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Povezava s strežnikom je bila zavrnjena."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3878
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3895
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Navedenega posnetka ni mogoče najti."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3885
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3902
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Dostop do datoteke ali pretoka je s strani strežnika zavrnjen."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3891
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3908
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr "Pred dostopom do datoteke ali pretoka je zahtevana overitev."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3898
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3915
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Za odpiranje te datoteke so zahtevana skrbniška dovoljenja."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3903
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3920
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "Mesto datoteke ni veljavno."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3911
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3928
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Posnetka ni mogoče prebrati."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3934
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3942
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3951
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3959
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -705,13 +672,13 @@ msgstr[3] ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3954
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3971
 msgid ""
 "This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
 msgstr ""
 "Tega pretoka ni mogoče predvajati. Najverjetneje na to vpliva požarni zid."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3957
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3974
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
@@ -720,7 +687,7 @@ msgstr ""
 "kodekov. Pred nadaljevanjem je treba namestiti ustrezne kodeke za "
 "predvajanje tovrstnih datotek."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3968
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3985
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
@@ -728,19 +695,19 @@ msgstr ""
 "Te datoteke ni mogoče predvajanje preko omrežja. Datoteko je treba najprej "
 "prejeti na disk in nato  predvajati."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5612 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5629 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround sistem zvoka"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5614 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5631 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5901
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5918
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Posnetek ne vsebuje podprtih pretokov slike."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6112
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6129
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -945,9 +912,10 @@ msgstr "Izberi vse"
 msgid "Select None"
 msgstr "Odstrani izbor"
 
-#: ../src/totem-audio-preview.c:172
-msgid "Audio Preview"
-msgstr "Poslušanje zvočne datoteke"
+#: ../src/totem.c:66 ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1861
+#: ../src/totem-object.c:3660
+msgid "Videos"
+msgstr "Video"
 
 #: ../src/totem.c:67
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
@@ -957,6 +925,32 @@ msgstr "Ni mogoče naložiti knjižnic varovanja niti."
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "Preverite sistemske nastavitve. Totem bo končan."
 
+#. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
+#. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
+#. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:657
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>%s</b>: %s\n"
+"<b>%s</b>: %d×%d\n"
+"<b>%s</b>: %s"
+msgstr ""
+"<b>%s</b>: %s\n"
+"<b>%s</b>: %d×%d\n"
+"<b>%s</b>: %s"
+
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:658
+msgid "Filename"
+msgstr "Ime datoteke"
+
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:660
+msgid "Resolution"
+msgstr "Ločljivost"
+
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:663
+msgid "Duration"
+msgstr "Trajanje"
+
 #: ../src/totem-grilo.c:285
 #, c-format
 msgid "Season %d Episode %d"
@@ -981,7 +975,7 @@ msgstr "Napaka med iskanjem"
 msgid "Local"
 msgstr "Krajevno"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1873
+#: ../src/totem-grilo.c:1870
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanali"
 
@@ -1044,46 +1038,46 @@ msgctxt "Language"
 msgid "Auto"
 msgstr "Samodejno"
 
-#: ../src/totem-object.c:1388 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1387 ../src/totem-options.c:51
 msgid "Pause"
 msgstr "Premor"
 
-#: ../src/totem-object.c:1393 ../src/totem-object.c:1403
+#: ../src/totem-object.c:1392 ../src/totem-object.c:1402
 #: ../src/totem-options.c:50 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:3
 msgid "Play"
 msgstr "Predvajaj"
 
-#: ../src/totem-object.c:1470 ../src/totem-object.c:1497
-#: ../src/totem-object.c:1989
+#: ../src/totem-object.c:1469 ../src/totem-object.c:1496
+#: ../src/totem-object.c:1988
 #, c-format
 msgid "Totem could not play “%s”."
 msgstr "S programom totem ni mogoče predvajati »%s«."
 
-#: ../src/totem-object.c:2160
+#: ../src/totem-object.c:2159
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Ni mogoče zagnati vsebine pomoči."
 
-#: ../src/totem-object.c:2421
+#: ../src/totem-object.c:2420
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Prišlo je do napake"
 
-#: ../src/totem-object.c:3759
+#: ../src/totem-object.c:3758
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Predhodno poglavje/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3765
+#: ../src/totem-object.c:3764
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Predvajaj / Premor"
 
-#: ../src/totem-object.c:3771
+#: ../src/totem-object.c:3770
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Naslednje poglavje/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3981
+#: ../src/totem-object.c:3980
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Programa Totem ni mogoče zagnati"
 
-#: ../src/totem-object.c:3981
+#: ../src/totem-object.c:3980
 msgid "No reason."
 msgstr "Brez razloga."
 
@@ -1180,6 +1174,7 @@ msgid "Configure Plugins"
 msgstr "Nastavitve vstavkov"
 
 #: ../src/totem-preferences.c:187
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui.h:4
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zapri"
 
@@ -1426,32 +1421,6 @@ msgstr "_Odpri"
 msgid "Add Videos"
 msgstr "Dodaj video"
 
-#. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
-#. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
-#. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:797
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>%s</b>: %s\n"
-"<b>%s</b>: %d×%d\n"
-"<b>%s</b>: %s"
-msgstr ""
-"<b>%s</b>: %s\n"
-"<b>%s</b>: %d×%d\n"
-"<b>%s</b>: %s"
-
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:798
-msgid "Filename"
-msgstr "Ime datoteke"
-
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:800
-msgid "Resolution"
-msgstr "Ločljivost"
-
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:803
-msgid "Duration"
-msgstr "Trajanje"
-
 #: ../src/plugins/apple-trailers/apple-trailers.plugin.in.h:1
 msgid "Apple Trailers"
 msgstr "Napovedniki Apple"
@@ -1515,18 +1484,18 @@ msgstr ""
 "Vstavek za pošiljanje obvestil o trenutno predvajanem posnetku in "
 "upravljanje na daljavo s MPRIS."
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:207
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:235
 #, python-format
 msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
 msgstr "Predmet MediaPlayer2 ne vključuje vmesnika ‘%s’."
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:218
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:217
 #, python-format
 msgid "The property ‘%s’ is not writeable."
 msgstr "Lastnosti '%s' ni zapisljiva."
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:231
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:230
 #, python-format
 msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
 msgstr "Predmet MediaPlayer 2 zahteva neznano lastnost ‘%s’"
@@ -1595,49 +1564,50 @@ msgstr "Poišči podnapise za trenutno predvajani posnetek."
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Brazilski portugalski"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:182
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:187
 msgid "Searching for subtitles…"
 msgstr "Iskanje podnapisov ..."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:230
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:611
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:235
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:616
 msgid "Downloading the subtitles…"
 msgstr "Prejemanje podnapisov ..."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:295
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:300
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
 msgstr "Ni se mogoče povezati s spletiščem OpenSubtitles"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:328
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:346
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:333
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:351
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website."
 msgstr "Ni se mogoče povezati s spletiščem OpenSubtitles."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:334
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:339
 msgid "No results found."
 msgstr "Ni najdenih zadetkov."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:477
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:482
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Podnapisi"
 
 #. translators comment:
 #. This is the file-type of the subtitle file detected
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:483
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
 msgid "Format"
 msgstr "Zapis"
 
 #. translators comment:
 #. This is a rating of the quality of the subtitle
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:493
 msgid "Rating"
 msgstr "Ocena"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:528
+#. pylint: disable=no-member
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:533
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "_Prejmi podnapise filma"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:568
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:573
 msgid "Searching subtitles…"
 msgstr "Iskanje podnapisov ..."
 
@@ -1698,26 +1668,26 @@ msgstr "Konzola python"
 msgid "Interactive Python console"
 msgstr "Vzajemna konzola python"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:73
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:80
 msgid "_Python Console"
 msgstr "Konzola _python"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:79
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:86
 msgid "Python Debugger"
 msgstr "Razhroščevalnik Python"
 
-#. pylint: disable-msg=E1101
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:90
+#. pylint: disable=E1101
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:97
 #, python-format
 msgid "You can access the Totem.Object through “totem_object” :\\n%s"
 msgstr "Dostop do predmeta Totem.Object je mogoč prek »totem_object« :\\n%s"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:94
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:101
 msgid "Totem Python Console"
 msgstr "Totem python konzola"
 
-#. pylint: disable-msg=W0613
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:104
+#. pylint: disable=W0613
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:111
 msgid ""
 "After you press OK, Totem will wait until you connect to it with winpdb or "
 "rpdb2. If you have not set a debugger password in DConf, it will use the "
@@ -1961,6 +1931,39 @@ msgstr "Vstavek Zeitgeist"
 msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
 msgstr "Vstavek, ki pošilja podatke programu Zeitgeist"
 
+#~ msgid "Play movies"
+#~ msgstr "Predvajanje posnetkov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
+#~ "desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
+#~ "DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video "
+#~ "highlights from a number of web sites."
+#~ msgstr ""
+#~ "Program Totem, znan tudi kot uradni predvajalnik videa za namizje GNOME, "
+#~ "podpira različne zmožnosti kot iskanje krajevnih in oddaljenih datotek z "
+#~ "uporabo UPnP/DLNA in izbor povzetkov videa preko različnih spletnih "
+#~ "strani."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
+#~ "support for recording DVDs."
+#~ msgstr ""
+#~ "Program Totem podpira tudi napredno iskanje in prejemanje podpisov in "
+#~ "zapisovanje nosilcev DVD."
+
+#~ msgid "Video thumbnailer for the file manager"
+#~ msgstr "Ustvarjalnik sličic posnetka za upravljalnik datotek"
+
+#~ msgid "Files properties tab"
+#~ msgstr "Zavihek lastnosti datotek"
+
+#~ msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
+#~ msgstr "Video;Oddaja;Klip;Film;Posnetek;Serija;Predvajalnik;DVD;TV;Disk;"
+
+#~ msgid "Audio Preview"
+#~ msgstr "Poslušanje zvočne datoteke"
+
 #~ msgid "Plugins..."
 #~ msgstr "Vstavki ..."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]