[filemanager-actions] Updated Danish translationcommit 2d04b655f3b01eea69f581b9bdff6189031f2ec5
Author: Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>
Date:  Tue May 23 21:11:50 2017 +0200

  Updated Danish translation

 po/da.po | 5831 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 2934 insertions(+), 2897 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index f709a86..f3cec1e 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -5,1161 +5,855 @@
 # Peter Bach <bach peter gmail com>, 2007.
 # Mads Lundby <lundbymads gmail com>, 2009.
 # Joe Hansen <joedalton2 yahoo dk>, 2011.
+# Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>, 2017.
 #
 # Konventioner:
+#  File manager = Nautilus (undtagen i enkelte tilfælde hvor det er ment generisk)
 #  scheme = type
+#  item dækker over flere ting: 1) punkt/element i en genvejsmappe, 2) mappe eller fil og 3) handling, menu 
eller profil. Det er ikke altid tydeligt, hvornår der er tale om det ene og hvornår det andet. Derfor er det 
bedst at oversætte med element hele vejen igennem.
+#  capability = egenskab
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus-actions\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-10 23:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-10 19:54+0100\n"
-"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2 yahoo dk>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=filemanager-actions&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-08 19:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-08 20:53+0200\n"
+"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:1
-msgid "Ask for a confirmation when quitting by Esc"
-msgstr "Spørg efter bekræftelse når der afsluttes med Esc"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"If TRUE, a confirmation will be requested when quitting an assistant by "
-"hitting the Esc key."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:3
-msgid "Whether the Esc key should close the assistants"
-msgstr "Hvorvidt Esc-tasten skal lukke assistenterne"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:4
-msgid "If TRUE, assistant may be closed by hitting the Esc key."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:5
-msgid "Whether the auto-save feature should be activated"
-msgstr "Hvorvidt funktionen til automatisk gemning skal være aktiveret"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"If TRUE, the pending modifications will be periodically and automatically "
-"saved."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:7
-msgid "Periodicity of the auto-save"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:8
-msgid "Defines the periodicity in minutes of the automatic save."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:9
-msgid "Position and size of the export assistant window"
-msgstr "Placering og størrelse på vinduet for eksportassistenten"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:10
-msgid ""
-"Position and size of the export assistant window ; default is set by the "
-"window manager."
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på vinduet for eksportassistenten; standard er "
-"angivet af vindueshåndteringen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:11
-msgid "Last selected folder"
-msgstr "Sidst valgte mappe"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"Last folder selected when choosing a folder where to export the actions."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:13
-msgid "Preferred export format"
-msgstr "Foretrukken eksportformat"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"This is the preferred export format, used as a default when exporting items, "
-"or dropping them outside of the application. Possible values are: - "
-"\"GConfSchemaV1\": this used to be the historical export format. The "
-"exported file may later be imported via Import assistant of the Nautilus-"
-"Actions Configuration Tool, or via the gconftool-2 --import-schema-file "
-"command-line tool. - \"GConfSchemaV2\": a lighter while still compatible "
-"schema. The exported file may later be imported via Import assistant of the "
-"Nautilus-Actions Configuration Tool, or via the gconftool-2 --import-schema-"
-"file command-line tool. - \"GConfEntry\": this should be the preferred "
-"format for newly exported actions. The exported file may later be imported "
-"via Import assistant of the Nautilus-Actions Configuration Tool, or via the "
-"gconftool-2 --load command-line tool. - \"Ask\": the user will be asked at "
-"runtime for the format he wishes use."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:15
-msgid "Position and size of the command chooser window"
-msgstr "Placering og størrelse på vinduet for kommandovælgeren"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:16
-msgid ""
-"Position and size of the command chooser window in the Command tab ; default "
-"is set by the window manager."
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på vinduet for kommandovælgeren i fanebladet "
-"Kommando; standard er angivet af vindueshåndteringen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:17
-msgid "Last folder selected when browsing for a command in the Command tab."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:18
-msgid "Position and size of the Legend dialog"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:19
-msgid ""
-"Position and size of the Legend dialog ; default is set by the UI manager."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:20
-msgid "Position and size of the URI chooser window"
-msgstr "Placering og størrelse på URI-vælgervinduet"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:21
-msgid ""
-"Position and size of the URI chooser window in the Folders tab ; default is "
-"set by the window manager."
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på URI-vælgervinduet i fanebladet Mapper; standard er "
-"angivet af vindueshåndteringen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:22
-msgid "Last folder selected when browsing for an URI in the Folders tab."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:23
-msgid "Position and size of the interaction dialog at import time"
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på dialogen for interaktion ved importtidspunktet"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:24
-msgid ""
-"Position and size of the interaction dialog at import time ; default is set "
-"by the window manager."
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på dialogen for interaktion ved importtidspunktet; "
-"standard er angivet af vindueshåndteringen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:25
-msgid "Last import mode chosen by the user"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:26
-msgid ""
-"Last import mode chosen by the user when he is asked for in import mode. "
-"Possible values are: - \"NoImport\": do not import an action whose UUID "
-"already exists, - \"Renumber\": allocate a new UUID if the imported UUID "
-"already exists, - \"Override\": override the existing action with the "
-"imported one."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:27
-msgid "Position and size of the import assistant window"
-msgstr "Placering og størrelse på vinduet for importassistenten"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:28
-msgid ""
-"Position and size of the import assistant window ; default is set by the "
-"window manager."
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på vinduet for importassistenten; standard er angivet "
-"af vindueshåndteringen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:29
-msgid ""
-"Last folder selected when choosing a folder from where import new actions."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:30
-msgid "Keep last chosen import mode"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:31
-#, fuzzy
-msgid "Whether the import system should reuse the last chosen import mode."
-msgstr "Hvorvidt importsystemet skal genbruge den sidst valgte importtilstand."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:32
-msgid "Import mode"
-msgstr "Importtilstand"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:33
-msgid ""
-"Last import mode chosen in the Import assistant. Possible values are : - "
-"\"NoImport\": do not import an action whose UUID already exists, - \"Renumber"
-"\": allocate a new UUID if the imported UUID already exists, - \"Override\": "
-"override the existing action with the imported one, - \"Ask\": ask the user "
-"each time."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:34
-msgid "I/O providers Write priority"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:35
-msgid ""
-"The order in which I/O providers are tested when we need to write a new item "
-"down to a storage subsystem."
-msgstr ""
-"Rækkefølgen hvori I/O-udbydere testes, når vi skriver et nyt punkt ned til "
-"et lagerundersystem."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:36
-#, fuzzy
-msgid "Add an 'About' item in the Nautilus context menu"
-msgstr "Tilføj menupunkter til Nautilus pop op-menuen"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:37
-msgid ""
-"If TRUE, and if the user has defined a single root menu for its actions, "
-"then an 'About Nautilus-Actions' will be displayed at end of the first "
-"submenu."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:38
-msgid "Sort mode"
-msgstr "Sorteringstilstand"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:39
-msgid ""
-"This preference indicates the preferred sort mode. Possible values are : - "
-"\"AscendingOrder\": the actions are maintained in ascending alphabetical "
-"order (historical behavior). - \"DescendingOrder\": the actions are "
-"maintained in descending alphabetical order. - \"ManualOrder\": user is free "
-"to reorder them via Nautilus-Actions configuration tool."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:40
-#, fuzzy
-msgid "Define a 'Nautilus-Actions actions' root menu"
-msgstr "Nautilus-handlinger"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:41
-msgid ""
-"If TRUE, then a 'Nautilus-Actions actions' item will be defined in the "
-"Nautilus context menu, and will be the root menu of all available actions."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:42
-msgid "List of items at first level of the hierarchy"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:43
-msgid ""
-"UUID of the items at the first level of the hierarchy. If this key is not "
-"found or empty, then all found items are considered as a flat list."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:44
-msgid "Whether actions should be relabeled when pasted or duplicated"
-msgstr ""
-"Hvorvidt handlinger skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:45
-msgid "Whether actions should be relabeled when pasted or duplicated."
-msgstr ""
-"Hvorvidt handlinger skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:46
-msgid "Whether menus should be relabeled when pasted or duplicated"
-msgstr "Hvorvidt menuer skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:47
-msgid "Whether menus should be relabeled when pasted or duplicated."
-msgstr "Hvorvidt menuer skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:48
-msgid "Whether profiles should be relabeled when pasted or duplicated"
-msgstr "Hvorvidt profiler skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:49
-msgid "Whether profiles should be relabeled when pasted or duplicated."
-msgstr ""
-"Hvorvidt profiler skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:50
-msgid "Display Edit toolbar"
-msgstr "Vis værktøjsbjælken for Redigering"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:51
-msgid "Whether to display or not the Edit toolbar in the main window."
-msgstr "Hvorvidt værktøjsbjælken Rediger i hovedvinduet skal vises eller ej."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:52
-msgid "Display File toolbar"
-msgstr "Vis værktøjsbjælken for Fil"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:53
-msgid "Whether to display or not the File toolbar in the main window."
-msgstr "Hvorvidt værktøjsbjælken Fil i hovedvinduet skal vises eller ej."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:54
-msgid "Display Help toolbar"
-msgstr "Vis værktøjsbjælken for Hjælp"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:55
-msgid "Whether to display or not the Help toolbar in the main window."
-msgstr "Hvorvidt værktøjsbjælken Hjælp i hovedvinduet skal vises eller ej."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:56
-msgid "Main pane position"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:57
-msgid "Width of the main window pane ; default is set by the UI manager."
-msgstr ""
-"Bredde på hovedvinduespanelet; standard er angivet af håndteringen til "
-"brugergrænsefladen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:58
-msgid "Display Tools toolbar"
-msgstr "Vis værktøjsbjælken for Værktøjer"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:59
-msgid "Whether to display or not the Tools toolbar in the main window."
-msgstr "Hvorvidt værktøjsbjælken Værktøjer i hovedvinduet skal vises eller ej."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:60
-msgid "Position and size of the main window"
-msgstr "Placering og størrelse på hovedvinduet"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:61
-msgid ""
-"Position and size of the main window ; default is set by the window manager."
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på hovedvinduet; standard er angivet af "
-"vindueshåndteringen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:62
-msgid "Position and size of the preferences dialog"
-msgstr "Placering og størrelse på indstillingsdialogen"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:63
-msgid ""
-"Position and size of the preferences dialog ; default is set by the window "
-"manager."
-msgstr ""
-"Placering og størrelse på indstillingsdialogen; standard er angivet af "
-"vindueshåndteringen."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:64
-msgid "List of default schemes"
-msgstr "Liste over standardskemaer"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:65
-msgid ""
-"The list of schemes proposed by default on each new profile. A default "
-"default list is harcoded in nautilus-actions-config-tool, which may be "
-"updated by the user."
-msgstr ""
-"Listen af skemaer foreslået som standard på hver ny profil. En normal "
-"standardliste er indkodet i nautilus-actions-config-tools, som kan opdateres "
-"af brugeren."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:66
-#, fuzzy
-msgid "Whether the whole configuration is locked"
-msgstr "Versionen på konfigurations-formatet"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:67
-msgid ""
-"The whole configuration must be understood here as the global set and order "
-"of menus and actions. When this configuration is locked, then the user is no "
-"more able to modify nor create or delete any menu or action. All items are "
-"read-only. As the order of items is also locked, the level zero itself "
-"cannot be modified, and the user is unable to reorder the items."
-msgstr ""
-"Hele informationen skal forstås her som det globale sæt og rækkefølgen af "
-"menuer og handlinger. Når denne konfiguration er låst, kan brugeren ikke "
-"længere ændre eller oprette eller slette nogen menuer eller handlinger. Alle "
-"punkter er skrivebeskyttet. Da rækkefølgen af punkter også er låst, kan "
-"nulniveauet i sig selv heller ikke ændres, og brugeren er ikke i stand til "
-"at ændre rækkefølge på punkterne."
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:68
-msgid "Whether the GConf I/O provider is locked"
-msgstr "Hvorvidt I/O-udbyderen af GConf er låst"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:69
-msgid ""
-"When set to true (most probably as a mandatory key), this prevents all "
-"items, menus and actions, read from GConf to being modified in NACT."
-msgstr ""
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:70
-msgid "Whether the Desktop I/O provider is locked"
-msgstr "Hvorvidt I/O-udbyderen af skrivebordet er låst"
-
-#: ../data/gconf-schemas/nautilus-actions-prefs.schemas.in.h:71
-msgid ""
-"When set to true (most probably as a mandatory key), this prevents all "
-"items, menus and actions, read from .desktop files to being modified in NACT."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/na-exporter.c:53 ../src/core/na-importer.c:87
+#: ../src/core/fma-exporter.c:52 ../src/core/fma-importer.c:87
 msgid "_Ask me"
 msgstr "_Spørg mig"
 
-#: ../src/core/na-exporter.c:54
+#: ../src/core/fma-exporter.c:53
 msgid ""
 "You will be asked for the format to choose each time an item is about to be "
 "exported."
 msgstr ""
+"Du vil spurgt om, hvilket format der skal vælges, hver gang et element skal "
+"eksporteres."
 
-#. i18n: NAIExporter is an interface name, do not even try to translate
-#: ../src/core/na-exporter.c:60
+#. i18n: FMAIExporter is an interface name, do not even try to translate
+#: ../src/core/fma-exporter.c:59
 #, c-format
-msgid "No NAIExporter implementation found for '%s' format."
-msgstr ""
+msgid "No FMAIExporter implementation found for “%s” format."
+msgstr "Fandt ingen implementering af FMAIExporter for formatet “%s”."
 
-#. i18n: NAIExporter is an interface name, do not even try to translate
-#: ../src/core/na-exporter.c:304
+#. i18n: FMAIExporter is an interface name, do not even try to translate
+#: ../src/core/fma-exporter.c:303
 #, c-format
-msgid "%s NAIExporter doesn't implement 'to_buffer' interface."
-msgstr ""
+msgid "%s FMAIExporter doesn’t implement “to_buffer” interface."
+msgstr "%s-FMAIExporter implementerer ikke grænsefladen “to_buffer”."
 
-#. i18n: NAIExporter is an interface name, do not even try to translate
-#: ../src/core/na-exporter.c:377
+#. i18n: FMAIExporter is an interface name, do not even try to translate
+#: ../src/core/fma-exporter.c:376
 #, c-format
-msgid "%s NAIExporter doesn't implement 'to_file' interface."
-msgstr ""
+msgid "%s FMAIExporter doesn’t implement “to_file” interface."
+msgstr "%s-FMAIExporter implementerer ikke grænsefladen “to_file”."
 
-#: ../src/core/na-about.c:70
+#: ../src/core/fma-about.c:73
 msgid ""
-"Nautilus-Actions Configuration Tool is free software; you can redistribute "
-"it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as "
-"published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, "
-"or (at your option) any later version."
+"FileManager-Actions Configuration Tool is free software; you can "
+"redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public "
+"License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
+"the License, or (at your option) any later version."
 msgstr ""
+"Konfigurationsværktøjet Nautilus-handlinger er frit og gratis software. Du "
+"kan videredistribuere det og/eller ændre det i henhold til betingelserne i "
+"GNU General Public License, som udgivet af Free Software Foundation, version "
+"2 eller (efter eget valg) enhver senere version."
 
-#: ../src/core/na-about.c:74
+#: ../src/core/fma-about.c:77
 msgid ""
-"Nautilus-Actions Configuration Tool is distributed in the hope that it will "
-"be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of "
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
+"FileManager-Actions Configuration Tool is distributed in the hope that it "
+"will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty "
+"of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
 "Public License for more details."
 msgstr ""
+"Konfigurationsværktøjet Nautilus-handlinger distribueres i håb om at det vil "
+"vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de "
+"underforståede garantier omkring SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT "
+"FORMÅL. Yderligere detaljer kan læses i GNU General Public License."
 
-#: ../src/core/na-about.c:78
+#: ../src/core/fma-about.c:81
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Nautilus-Actions Configuration Tool ; if not, write to the Free Software "
+"FileManager-Actions Configuration Tool ; if not, write to the Free Software "
 "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
 "USA."
 msgstr ""
+"Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette "
+"program. Hvis ikke, så skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#. i10n: "Nautilus actions" here is not a typo; this does not refer to the
-#. * Nautilus-Actions product, but to the actions which are to be added to Nautilus
-#: ../src/core/na-about.c:100
-msgid "A graphical interface to create and edit your Nautilus actions."
+#: ../src/core/fma-about.c:101
+msgid "A graphical interface to create and edit your file-manager actions."
 msgstr ""
+"En grafisk grænseflade til at oprette og redigere dine handlinger i Nautilus "
+"med."
 
-#: ../src/core/na-about.c:106
+#: ../src/core/fma-about.c:110
 msgid "The GNOME Translation Project <gnome-i18n gnome org>"
 msgstr ""
 "Lasse Bang Mikkelsen\n"
 "Peter Bach\n"
-"Mads Lundby"
+"Mads Lundby\n"
+"Alan Mortensen"
 
-#. i18n: title of the About dialog box, when seen from Nautilus file manager
-#: ../src/core/na-about.c:127
-#, fuzzy
-msgid "Nautilus-Actions"
+#. i18n: title of the About dialog box, when seen from the file manager
+#: ../src/core/fma-about.c:131
+msgid "FileManager-Actions"
 msgstr "Nautilus-handlinger"
 
-#: ../src/core/na-about.c:161
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/core/fma-about.c:166
+#, c-format
 msgid ""
 "Copyright %s 2005 The GNOME Foundation\n"
 "Copyright %s 2006-2008 Frederic Ruaudel <grumz grumz net>\n"
-"Copyright %s 2009-2014 Pierre Wieser <pwieser trychlos org>"
+"Copyright %s 2009-2015 Pierre Wieser <pwieser trychlos org>"
 msgstr ""
-"(C) 2005-2007 Frederic Ruaudel <grumz grumz net>\n"
-"(C) 2009 Pierre Wieser <pwieser trychlos org>"
+"Ophavsret %s 2005 The GNOME Foundation\n"
+"Ophavsret %s 2006-2008 Frederic Ruaudel <grumz grumz net>\n"
+"Ophavsret %s 2009-2015 Pierre Wieser <pwieser trychlos org>"
 
-#: ../src/core/na-desktop-environment.c:39
+#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:39
 msgid "GNOME desktop"
 msgstr "GNOME-skrivebord"
 
-#: ../src/core/na-desktop-environment.c:40
+#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:40
 msgid "KDE desktop"
 msgstr "KDE-skrivebord"
 
-#: ../src/core/na-desktop-environment.c:41
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:41
 msgid "LXDE desktop"
-msgstr "KDE-skrivebord"
+msgstr "LXDE-skrivebord"
 
-#: ../src/core/na-desktop-environment.c:42
+#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:42
 msgid "ROX desktop"
 msgstr "ROX-skrivebord"
 
-#: ../src/core/na-desktop-environment.c:43
+#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:43
 msgid "XFCE desktop"
 msgstr "XFCE-skrivebord"
 
-#: ../src/core/na-desktop-environment.c:44
+#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:44
 msgid "Legacy systems"
-msgstr ""
+msgstr "Forældede systemer"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:51
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:51
 msgid "List of patterns to be matched against the selected file(s)/folder(s)"
 msgstr "Listen over mønstre som de valgte filer/mapper skal matche"
 
-#. i18n: wildcard characters '*' and '?' should be considered as literals,
+#. i18n: wildcard characters “*” and “?” should be considered as literals,
 #. * and not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:54
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:54
 msgid ""
-"A list of strings with joker '*' or '?' to be matched against the name(s) of "
+"A list of strings with joker “*” or “?” to be matched against the name(s) of "
 "the selected file(s)/folder(s). Each selected item must match at least one "
 "of the filename patterns for the action or the menu be candidate to "
 "display.\n"
 "This obviously only applies when there is a selection.\n"
-"Defaults to '*'."
+"Defaults to “*”."
 msgstr ""
-"En liste over strenge med joker \"*\" eller \"?\" til at sammenligne de "
-"valgte filer/mapper. Hvert valgt element skal matche mindst ét mønster, for "
-"at handlingen vises"
+"En liste over strenge med jokertegnene “*” eller “?” som navnene på de "
+"valgte filer/mapper skal matche. Hvert valgte element skal matche mindst ét "
+"filnavnemønster, for at handlingen eller menuen vises.\n"
+"Dette gælder selvfølgelig kun, når noget er valgt.\n"
+"Som standard “*”."
 
-#. i18n: wildcard characters '*' and '?' should be considered as literalls,
+#. i18n: wildcard characters “*” and “?” should be considered as literalls,
 #. * and not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:75
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:75
 msgid ""
 "A pattern to be matched against basenames of selected file(s)/folder(s). May "
 "include wildcards (* or ?). You must set one option for each pattern you need"
 msgstr ""
-"Et mønster til sammenligning af valgte filer, med mulighed for at tilføje "
-"jokertegn (? eller *) (du skal angive mindst én valgmulighed for hvert "
-"mønster)"
+"Et mønster som de valgte filers/mappers basisnavne skal matche. Kan "
+"indeholde jokertegn (? eller *). Du skal angive mindst én valgmulighed for "
+"hvert mønster"
 
 #. i18n: the "<EXPR>" is just an abbreviation for "an expression",
 #. * so is tranlatable
 #. i18n: "<EXPR>" is just an abbreviation for "an expression", so is tranlatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:80 ../src/core/na-icontext-factory.c:139
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:358
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:80 ../src/core/fma-icontext-factory.c:139
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:358
 msgid "<EXPR>"
-msgstr "UDTRYK"
+msgstr "<UDTRYK>"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:86
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:86
 msgid "Whether the specified basenames are case sensitive (default)"
 msgstr ""
+"Hvorvidt der skelnes mellem store og små bogstaver i de angivne basisnavne "
+"(standard)"
 
-#. i18n: 'true' and 'false' values are taken literally, and should not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:88
-#, fuzzy
+#. i18n: “true” and “false” values are taken literally, and should not be translated
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:88
 msgid ""
-"Must be set to 'true' if the filename patterns are case sensitive, to "
-"'false' otherwise. E.g., if you need to match a filename in a case-sensitive "
-"manner, set this key to 'true'. If you also want, for example '*.jpg' to "
-"match 'photo.JPG', then set 'false'.\n"
+"Must be set to “true” if the filename patterns are case sensitive, to "
+"“false” otherwise. E.g., if you need to match a filename in a case-sensitive "
+"manner, set this key to “true”. If you also want, for example “*.jpg” to "
+"match “photo.JPG”, then set “false”.\n"
 "This obviously only applies when there is a selection.\n"
-"Defaults to 'true'."
+"Defaults to “true”."
 msgstr ""
-"Sæt denne nøgle til \"sand\", hvis du har brug for at sammenligne et "
-"versalfølsomt filnavn. Hvis du også vil sammenligne fx. \"*.jpg\" med \"foto."
-"JPG\", sæt til \"falsk\""
+"Sæt denne nøgle til “true”, hvis der skelnes mellem store og små bogstaver i "
+"filnavnemønstrene, ellers til “false”. Hvis du f.eks. vil matche et filnavn "
+"og skelne mellem store og små bogstaver, så sæt denne nøgle til “true”. Hvis "
+"du f.eks. også vil matche “*.jpg” med “foto.JPG”, så sæt den til “false”.\n"
+"Dette gælder selvfølgelig kun, når noget er valgt.\n"
+"Som standard “true”."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:114
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:114
 msgid ""
 "List of patterns to be matched against the mimetypes of the selected file(s)/"
 "folder(s)"
-msgstr ""
-"Listen over mønstre, som bruges til at bestemme de valgte filers MIME-typer."
+msgstr "Listen over mønstre som de valgte filers/mappers mime-type skal matche"
 
-#. i18n: wildcard character '*' is taken literally, and should not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:116
-#, fuzzy
+#. i18n: wildcard character “*” is taken literally, and should not be translated
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:116
 msgid ""
-"A list of strings with joker '*' to be matched against the mimetypes of the "
+"A list of strings with joker “*” to be matched against the mimetypes of the "
 "selected file(s)/folder(s). Each selected item must match at least one of "
 "the mimetype patterns for the action to appear.\n"
 "This obviously only applies when there is a selection.\n"
-"Defaults to '*/*'."
+"Defaults to “*/*”."
 msgstr ""
-"En liste over strenge med joker \"*\" eller \"?\" til at bestemme de valgte "
-"filer/mappers MIME-typer. Hvert valgt element skal matche mindst ét af mime-"
-"typemønstrene, for at handlingen vises"
+"En liste over strenge med jokertegnene “*” eller “?” som de valgte filers/"
+"mappers MIME-typer skal matche. Hvert valgte element skal matche mindst ét "
+"af MIME-typemønstrene, for at handlingen vises.\n"
+"Dette gælder selvfølgelig kun, når noget er valgt.\n"
+"Som standard “*/*”."
 
-#. i18n: wildcard character '*' is taken literally, and should not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:135
-#, fuzzy
+#. i18n: wildcard character “*” is taken literally, and should not be translated
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:135
 msgid ""
 "A pattern to be matched against mimetypes of selected file(s)/folder(s). May "
-"include the asterisk wildcard '*'. You must set one option for each pattern "
+"include the asterisk wildcard “*”. You must set one option for each pattern "
 "you need"
 msgstr ""
-"Et mønster til sammenligning af valgte filer, med mulighed for at tilføje "
-"jokertegn (? eller *) (du skal angive mindst én valgmulighed for hvert "
-"mønster)"
+"Et mønster som de valgte filers/mappers MIME-typer skal matche. Kan "
+"indeholde jokertegnet “*”. Du skal angive en valgmulighed for hvert mønster"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:179
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:179
 msgid "Whether the profile applies to files (deprecated option, see mimetype)"
-msgstr "Hvorvidt profilen gælder for mapper"
+msgstr "Hvorvidt profilen gælder for filer (forældet mulighed, se MIME-type)"
 
-#. i18n: 'true' and 'false' values are taken literally, and should not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:181
-#, fuzzy
+#. i18n: “true” and “false” values are taken literally, and should not be translated
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:181
 msgid ""
-"Set to 'true' if the selection can have files, to 'false' otherwise.\n"
-"This setting is tied in with the 'isdir' setting. The valid combinations "
+"Set to “true” if the selection can have files, to “false” otherwise.\n"
+"This setting is tied in with the “isdir” setting. The valid combinations "
 "are: \n"
-"isfile='true' and isdir='false': the selection may hold only files\n"
-"isfile='false' and isdir='true': the selection may hold only folders\n"
-"isfile='true' and isdir='true': the selection may hold both files and "
+"isfile=“true” and isdir=“false”: the selection may hold only files\n"
+"isfile=“false” and isdir=“true”: the selection may hold only folders\n"
+"isfile=“true” and isdir=“true”: the selection may hold both files and "
 "folders\n"
-"isfile='false' and isdir='false': this is an invalid combination (your "
+"isfile=“false” and isdir=“false”: this is an invalid combination (your "
 "configuration will never appear).\n"
 "This obviously only applies when there is a selection.\n"
-"Defaults to 'true'."
-msgstr ""
-"Disse kombinationer er gyldige:\n"
-"\n"
-"isfile=SAND og isdir=FALSK: udvalg må kun indeholde filer\n"
-"isfile=FALSK og isdir=SAND: udvalg må kun indeholde mapper\n"
-"isfile=SAND og isdir=SAND: udvalg kan indeholde både filer og mapper\n"
-"isfile=FALSK og isdir=FALSK: dette er en ugyldig kombination (din "
+"Defaults to “true”."
+msgstr ""
+"Sæt til “true”, hvis markeringen kan omfatte filer, ellers til “false”.\n"
+"Denne indstilling er bundet til indstillingen “isdir”. Disse kombinationer "
+"er gyldige:\n"
+"isfile=“true” og isdir=“false”: markeringen må kun indeholde filer\n"
+"isfile=“false” og isdir=“true”: markeringen må kun indeholde mapper\n"
+"isfile=“true” og isdir=“true”: markeringen kan indeholde både filer og "
+"mapper\n"
+"isfile=“false” og isdir=“false”: dette er en ugyldig kombination (din "
 "konfiguration vil aldrig blive vist)"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:210
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:210
 msgid ""
 "Whether the profile applies to folders (deprecated option, see mimetype)"
-msgstr "Hvorvidt profilen gælder for mapper"
+msgstr "Hvorvidt profilen gælder for mapper (forældet mulighed, se MIME-type)"
 
-#. i18n: 'true' and 'false' values are taken literally, and should not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:212
-#, fuzzy
+#. i18n: “true” and “false” values are taken literally, and should not be translated
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:212
 msgid ""
-"Set to 'true' if the selection can have folders, to 'false' otherwise.\n"
-"This setting is tied in with the 'isfile' setting. The valid combinations "
+"Set to “true” if the selection can have folders, to “false” otherwise.\n"
+"This setting is tied in with the “isfile” setting. The valid combinations "
 "are: \n"
-"isfile='true' and isdir='false': the selection may hold only files\n"
-"isfile='false' and isdir='true': the selection may hold only folders\n"
-"isfile='true' and isdir='true': the selection may hold both files and "
+"isfile=“true” and isdir=“false”: the selection may hold only files\n"
+"isfile=“false” and isdir=“true”: the selection may hold only folders\n"
+"isfile=“true” and isdir=“true”: the selection may hold both files and "
 "folders\n"
-"isfile='false' and isdir='false': this is an invalid combination (your "
+"isfile=“false” and isdir=“false”: this is an invalid combination (your "
 "configuration will never appear).\n"
 "This obviously only applies when there is a selection.\n"
-"Defaults to 'false'."
-msgstr ""
-"Disse kombinationer er gyldige:\n"
-"\n"
-"isfile=SAND og isdir=FALSK: udvalg må kun indeholde filer\n"
-"isfile=FALSK og isdir=SAND: udvalg må kun indeholde mapper\n"
-"isfile=SAND og isdir=SAND: udvalg kan indeholde både filer og mapper\n"
-"isfile=FALSK og isdir=FALSK: dette er en ugyldig kombination (din "
+"Defaults to “false”."
+msgstr ""
+"Sæt til “true”, hvis markeringen kan omfatte mapper, ellers til “false”.\n"
+"Denne indstilling er bundet til indstillingen “isfile”. Disse kombinationer "
+"er gyldige:\n"
+"isfile=“true” og isdir=“false”: markeringen må kun indeholde filer\n"
+"isfile=“false” og isdir=“true”: markeringen må kun indeholde mapper\n"
+"isfile=“true” og isdir=“true”: markeringen kan indeholde både filer og "
+"mapper\n"
+"isfile=“false” og isdir=“false”: dette er en ugyldig kombination (din "
 "konfiguration vil aldrig blive vist)"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:244
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:244
 msgid ""
 "Whether the selection may be multiple (deprecated option, see selection "
 "count)"
 msgstr ""
+"Hvorvidt markeringen kan være flertalligt (forældet mulighed, se "
+"markeringstælling)"
 
-#. i18n: 'true' and 'false' values are taken literally, and should not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:246
-#, fuzzy
+#. i18n: “true” and “false” values are taken literally, and should not be translated
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:246
 msgid ""
 "If you need more than one files or folders to be selected, set this key to "
-"'true'. If you want just one file or folder, set it to 'false'.\n"
+"“true”. If you want just one file or folder, set it to “false”.\n"
 "This obviously only applies when there is a selection.\n"
-"Defaults to 'false'."
+"Defaults to “false”."
 msgstr ""
-"Sæt denne nøgle til \"sand\", hvis du har brug for at vælge en eller flere "
-"filer/mapper. Hvis du kun har brug for én fil eller mappe, sæt den til "
-"\"falsk\""
+"Sæt denne nøgle til “true\", hvis du har brug for at vælge mere end én fil "
+"eller mappe. Hvis du kun har brug for én fil eller mappe, så sæt den til "
+"“false”.\n"
+"Dette gælder selvfølgelig kun, når noget er valgt.\n"
+"Som standard “false”."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:270
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:270
 msgid ""
 "List of schemes to be matched against those of selected file(s)/folder(s)"
-msgstr "Listen over mønstre som de valgte filer/mapper skal matche"
+msgstr "Listen over typer som de valgte filer/mapper skal matche"
 
 #. too long string for iso c: 510 (max=509)
 #. i18n: schemes (sftp, ssh, ftp, file, etc.) are standard keywords which define
 #. * the access protocol to an object, they should not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:274
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:274
 msgid ""
 "Defines the list of valid schemes to be matched against the selected items. "
 "The scheme is the protocol used to access the files. The keyword to use is "
 "the one used in the URI by the file manager.\n"
 "Examples of valid URI include:\n"
-"- file:///tmp/foo.txt\n"
-"- sftp:///root test example net/tmp/foo.txt\n"
+"• file:///tmp/foo.txt\n"
+"• sftp:///root test example net/tmp/foo.txt\n"
 "The most common schemes are:\n"
-"'file': local files\n"
-"'sftp': files accessed via SSH\n"
-"'ftp': files accessed via FTP\n"
-"'smb': files accessed via Samba (Windows share)\n"
-"'dav': files accessed via WebDAV.\n"
+"• “file”: local files\n"
+"• “sftp”: files accessed via SSH\n"
+"• “ftp”: files accessed via FTP\n"
+"• “smb”: files accessed via Samba (Windows share)\n"
+"• “dav”: files accessed via WebDAV.\n"
 "All schemes used by your favorite file manager may be used here.\n"
 "This obviously only applies when there is a selection, or when targeting the "
-"special 'x-nautilus-desktop' scheme.\n"
-"Defaults to 'file'."
+"special “x-nautilus-desktop” scheme.\n"
+"Defaults to “file”."
 msgstr ""
-"Definerer en liste over gyldige GnomeVFS typer til sammenligning med de "
-"valgte elementer. GnomeVFS typen er en protokol som bruges til at tilgå "
-"filer. Nøglen som skal bruges er den brugt i GnomeVFS URI'en.\n"
-"\n"
-"Eksempeler på en GnomeVFS URI: \n"
+"Definerer en liste over gyldige typer, som de valgte elementer skal matche. "
+"Typen er den protokol, som bruges til at tilgå filer. Nøgleordet, som skal "
+"bruges, er den brugt i URI'en af Nautilus.\n"
+"Eksempler på gyldige URI'er er:\n"
 "file:///tmp/foo.txt\n"
 "sftp:///root test eksempel dk/tmp/foo.txt\n"
-"\n"
 "De mest almindelige typer er:\n"
-"\n"
-"'file': lokale filer\n"
-"'sftp': filer tilgået via SSH\n"
-"'ftp': filer tilgået via FTP\n"
-"'smb': filer tilgået via Samba (Windows-deling)\n"
-"'dav': filer tilgået via WebDAV\n"
-"\n"
-"Alle GnomeVFS typer brugt af Nautilus kan bruges her."
-
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:303
-#, fuzzy
+"• “file”: lokale filer\n"
+"• “sftp”: filer tilgået via SSH\n"
+"• “ftp”: filer tilgået via FTP\n"
+"• “smb”: filer tilgået via Samba (Windows-deling)\n"
+"• “dav”: filer tilgået via WebDAV\n"
+"Alle typer brugt af din yndlingsfilhåndtering kan bruges her.\n"
+"Dette gælder selvfølgelig kun, når noget er valgt, eller når den særlige “x-"
+"nautilus-desktop”-type er målet.\n"
+"Som standard “file”."
+
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:303
 msgid ""
 "A valid GIO scheme where the selected file(s)/folder(s) should be located. "
 "You must set one option for each scheme you need"
 msgstr ""
-"En GnomeVFS type, hvor de valgte filer kan findes (du skal angive det for "
-"hver type)"
+"En gyldig GIO-type hvor de valgte filer/mapper bør være. Du skal angive en "
+"valgmulighed for hver type"
 
 #. i18n: "<STRING>" is just an abbreviation for "a string", so is tranlatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:306
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:175
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:112
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:136
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:182
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:68 ../src/utils/na-delete-xmltree.c:70
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:61 ../src/utils/na-set-conf.c:63
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:66 ../src/utils/na-set-conf.c:68
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:60
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:63
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:59
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:306
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:175
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:112
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:136
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:182
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:68 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:70
+#: ../src/utils/fma-print.c:60 ../src/utils/fma-print.c:63
+#: ../src/utils/fma-run.c:59 ../src/utils/fma-set-conf.c:61
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:63 ../src/utils/fma-set-conf.c:66
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:68
 msgid "<STRING>"
 msgstr "<STRENG>"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:312
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:312
 msgid "List of folders"
-msgstr "Liste af mapper"
+msgstr "Mappeliste"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:313
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:313
 msgid ""
 "Defines the list of valid paths to be matched against the current folder.\n"
-" All folders 'under' the specified path are considered valid.\n"
-"Defaults to '/'."
+" All folders “under” the specified path are considered valid.\n"
+"Defaults to “/”."
 msgstr ""
+"Definerer listen over gyldige stier, som den aktuelle mappe skal matche.\n"
+"Alle mapper “under” den angivne sti betragtes som værende gyldige.\n"
+"Som standard “/”."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:329
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:329
 msgid ""
 "The path of a (parent) directory for which the item will be displayed. You "
 "must set one option for each folder you need"
 msgstr ""
+"En (overliggende) mappes sti for hvilken elementet vil blive vist. Du skal "
+"angive en valgmulighed for hver mappe"
 
 #. i18n: "<PATH>" is just an abbreviation for "a folder path", so is tranlatable
 #. i18n: "<PATH>" is the path to a binary, so may be tranlatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:332 ../src/core/na-icontext-factory.c:433
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:486
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:117
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:332
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:433
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:486
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:117
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:205
 msgid "<PATH>"
-msgstr "STI"
+msgstr "<STI>"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:338
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:338
 msgid "Operator of the selection count relation"
-msgstr "Angiv hvis valget kan indeholde filer"
+msgstr "Optællingsrelationen for markerings operator"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:339
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:339
 msgid ""
 "Whether this profile may be selected depending of the count of the "
 "selection.\n"
-"This is a string of the form \"{'<'|'='|'>'} number\".\n"
-"Examples of valid strings are: \"=0\", \"> 1\", \"< 10\".\n"
-"Defaults to \">0\"."
+"This is a string of the form “{'<'|'='|'>'} number”.\n"
+"Examples of valid strings are: “=0”, “> 1”, “< 10”.\n"
+"Defaults to “>0”."
 msgstr ""
+"Hvorvidt profilen kan vælges baseret på markeringstællingen.\n"
+"Dette er en streng af formen “{'<'|'='|'>'} tal”.\n"
+"Eksempler på gyldige strenge er: “=0”, “> 1”, “< 10”.\n"
+"Som standard “>0”."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:356
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:356
 msgid "Selection count relation [>0]"
-msgstr "Angiv hvis valget kan indeholde filer"
+msgstr "Optællingsrelation for markering [>0]"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:364
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:364
 msgid "Only show in environment"
 msgstr "Vis kun i miljø"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:365
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:365
 msgid "Defaults to all."
-msgstr ""
+msgstr "Som standard alle."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:379
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:379
 msgid ""
 "The name of an only desktop environment where the item must be displayed. "
 "You must set one option for each environment you want"
 msgstr ""
-"En GnomeVFS type, hvor de valgte filer kan findes (du skal angive det for "
-"hver type)"
+"Navnet på et skrivebordsmiljø hvor elementet skal vises. Du skal angive en "
+"valgmulighed for hvert miljø"
 
 #. i18n: "<DESKTOP>" is just a placeholder for "a desktop name", so is tranlatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:382 ../src/core/na-icontext-factory.c:406
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:382
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:406
 msgid "<DESKTOP>"
-msgstr ""
+msgstr "<SKRIVEBORD>"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:388
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:388
 msgid "Not show in environment"
-msgstr "Ikke vist i miljø"
+msgstr "Vis ikke i miljø"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:389
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:389
 msgid "Defaults to none."
-msgstr ""
+msgstr "Som standard ingen."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:403
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:403
 msgid ""
 "The name of a desktop environment where the item must not be displayed. You "
 "must set one option for each environment you want"
 msgstr ""
-"En GnomeVFS type, hvor de valgte filer kan findes (du skal angive det for "
-"hver type)"
+"Navnet på et skrivebordsmiljø hvor elementet ikke skal vises. Du skal angive "
+"en valgmulighed for hvert miljø"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:412
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:412
 msgid "Try exec"
 msgstr "Forsøg exec"
 
 #. i18n: TryExec is a keyword of the specification, it is not translatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:414
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:414
 msgid ""
 "Note that, when specified, only the presence and the executability status of "
 "the specified file are checked.\n"
-"Parameters may appear in 'TryExec' value, and will be substituted at "
+"Parameters may appear in “TryExec” value, and will be substituted at "
 "runtime.\n"
 "Defaults to successful."
 msgstr ""
+"Bemærk at hvis angivet, tjekkes kun filens eksistens og eksekverbarhed.\n"
+"Parametre kan forekomme i værdien “TryExec” og vil blive erstattet ved "
+"kørselstid.\n"
+"Som standard succes(rig)."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:431
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:431
 msgid "the path to a file whose executability is to be checked"
-msgstr ""
+msgstr "stien til en fil hvis eksekverbarhed skal tjekkes"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:439
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:439
 msgid "Show if registered"
 msgstr "Vis hvis registreret"
 
 #. i18n: ShowIfRegistered is a keyword of the specification, it is not translatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:441
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:441
 msgid ""
 "The well-known name of a DBus service.\n"
 "The item will be candidate if the named service is registered on session "
 "DBus at runtime.\n"
-"Parameters may appear in 'ShowIfRegistered' value, and will be substituted "
+"Parameters may appear in “ShowIfRegistered” value, and will be substituted "
 "at runtime.\n"
 "Defaults to successful."
 msgstr ""
+"Det velkendte navn på en DBus-tjeneste.\n"
+"Elementet vil være kandidat, hvis den navngivne tjeneste er registreret på "
+"DBus-sessionen ved kørselstid.\n"
+"Parametre kan forekomme i værdien “ShowIfRegistered” og vil blive erstattet "
+"ved kørselstid.\n"
+"Som standard succes(rig)."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:458
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:458
 msgid "The name of a service which must be registered on session DBus"
-msgstr ""
+msgstr "Navnet på en tjeneste som skal være registreret på DBus-sessionen."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:459 ../src/core/na-icontext-factory.c:512
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:545
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:459
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:512
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:545
 msgid "<NAME>"
-msgstr ""
+msgstr "<NAVN>"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:465
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:465
 msgid "Show if True"
-msgstr "Vis hvis True (Sand)"
+msgstr "Vis hvis True (sand)"
 
 #. i18n: ShowIfTrue is a keyword of the specification, it is not translatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:467
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:467
 msgid ""
 "A command which, when executed, should output a string on stdout.\n"
-"The item will be candidate if the outputed string is equal to \"true\".\n"
-"Parameters may appear in 'ShowIfTrue' value, and will be substituted at "
+"The item will be candidate if the outputed string is equal to “true”.\n"
+"Parameters may appear in “ShowIfTrue” value, and will be substituted at "
 "runtime.\n"
 "Defaults to successful."
 msgstr ""
+"En kommando som, når den udføres, skal give en streng på stdout.\n"
+"Elementet vil være kandidat, hvis strengen er lig “true”.\n"
+"Parametre kan forekomme i værdien “ShowIfTrue” og vil blive erstattet ved "
+"kørselstid.\n"
+"Som standard succes(rig)."
 
-#. i18n: 'true' is to be taken as a literal, must not be translated
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:485
-msgid "The path to a command which will display the 'true' string"
-msgstr ""
+#. i18n: “true” is to be taken as a literal, must not be translated
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:485
+msgid "The path to a command which will display the “true” string"
+msgstr "Stien til en kommando som vil vise strengen “true”"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:492
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:492
 msgid "Show if running"
 msgstr "Vis hvis kørende"
 
 #. i18n: ShowIfRunning is a keyword of the specification, it is not translatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:494
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:494
 msgid ""
 "The name of a process.\n"
 "The item will be candidate if the process name is found in memory at "
 "runtime.\n"
-"Parameters may appear in 'ShowIfRunning' value, and will be substituted at "
+"Parameters may appear in “ShowIfRunning” value, and will be substituted at "
 "runtime.\n"
 "Defaults to successful."
 msgstr ""
+"Navnet på en proces.\n"
+"Elementet vil være kandidat, hvis procesnavnet er i hukommelsen ved "
+"kørselstid.\n"
+"Parametre kan forekomme i værdien “ShowIfTrue” og vil blive erstattet ved "
+"kørselstid.\n"
+"Som standard succes(rig)."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:511
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:511
 msgid "The name of a binary which must be running"
-msgstr ""
+msgstr "Navnet på en binærfil som skal køre"
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:518
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:518
 msgid "Capabilities"
-msgstr ""
+msgstr "Egenskaber"
 
-#. i18n: 'Owner', 'Readable', 'Writable', 'Executable' and 'Local' are all keywords
+#. i18n: “Owner”, “Readable”, “Writable”, “Executable” and “Local” are all keywords
 #. * of the specification; they are not translatable
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:521
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:521
 msgid ""
 "A list of capabilities each item of the selection must satisfy in order for "
 "the item to be candidate.\n"
 "Capabilities may be negated.\n"
 "Capabilities have to be chosen between following predefined ones:\n"
-"- 'Owner': current user is the owner of selected items\n"
-"- 'Readable': selected items are readable by user (probably more usefull "
+"• “Owner”: current user is the owner of selected items\n"
+"• “Readable”: selected items are readable by user (probably more usefull "
 "when negated)\n"
-"- 'Writable': selected items are writable by user\n"
-"- 'Executable': selected items are executable by user\n"
-"- 'Local': selected items are local.\n"
+"• “Writable”: selected items are writable by user\n"
+"• “Executable”: selected items are executable by user\n"
+"• “Local”: selected items are local.\n"
 "Defaults to empty list."
 msgstr ""
+"En liste over egenskaber hvert element i markeringen skal opfylde for at "
+"elementet kan være kandidat.\n"
+"Egenskaber kan være negerende.\n"
+"Egenskaber skal vælges mellem de følgende foruddefinerede:\n"
+"• “Owner”: aktuelle bruger ejer de valgte elementer\n"
+"• “Readable”: valgte elementer kan læses af brugeren (sandsynligvis mere "
+"nyttig når den negeres)\n"
+"• “Writable”: valgte elementer kan skrives til af brugeren\n"
+"• “Executable”: valgte elementer kan køres af brugeren\n"
+"• “Local”: valgte elementer er lokale.\n"
+"Som standard er listen tom."
 
-#: ../src/core/na-icontext-factory.c:543
+#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:543
 msgid ""
-"The name of a capability the selection must meet. May be 'Owner', "
-"'Readable', 'Writable', 'Executable' or 'Local'"
+"The name of a capability the selection must meet. May be “Owner”, "
+"“Readable”, “Writable”, “Executable” or “Local”"
 msgstr ""
+"Navnet på en egenskab som markeringen skal opfylde. Kan være “Owner”, "
+"“Readable”, “Writable”, “Executable” eller “Local”"
 
-#: ../src/core/na-iimporter.c:239 ../src/core/na-importer.c:293
+#: ../src/core/fma-iimporter.c:239 ../src/core/fma-importer.c:293
 msgid ""
 "Item was renumbered because the caller did not provide any check function."
 msgstr ""
+"Elementet fik nyt nummer, fordi opkalderen ikke leverede en tjekfunktion."
 
-#: ../src/core/na-iimporter.c:254
+#: ../src/core/fma-iimporter.c:254
 msgid ""
 "Item was renumbered because the caller did not provide any ask user function."
 msgstr ""
+"Elementet fik nyt nummer, fordi opkalderen ikke leverede en “spørg bruger”-"
+"funktion."
 
-#: ../src/core/na-iimporter.c:273 ../src/core/na-importer.c:326
+#: ../src/core/fma-iimporter.c:273 ../src/core/fma-importer.c:326
 msgid "Item was renumbered due to user request."
-msgstr "Punkt fik nyt nummer på grund af en brugerforespørgsel."
+msgstr "Elementet fik nyt nummer på grund af en brugerforespørgsel."
 
-#: ../src/core/na-iimporter.c:279 ../src/core/na-importer.c:335
+#: ../src/core/fma-iimporter.c:279 ../src/core/fma-importer.c:335
 msgid "Existing item was overriden due to user request."
-msgstr ""
+msgstr "Eksisterende element blev tilsidesat på grund af brugerforespørgsel."
 
-#: ../src/core/na-iimporter.c:286 ../src/core/na-importer.c:344
+#: ../src/core/fma-iimporter.c:286 ../src/core/fma-importer.c:344
 #, c-format
 msgid "Item %s already exists."
-msgstr "Punkt %s findes allerede."
+msgstr "Elementet %s findes allerede."
 
-#: ../src/core/na-iimporter.c:288 ../src/core/na-importer.c:350
+#: ../src/core/fma-iimporter.c:288 ../src/core/fma-importer.c:350
 msgid "Import was canceled due to user request."
 msgstr "Import blev afbrudt på grund af en brugerforespørgsel."
 
 #. i18n: the action has been renumbered during import operation
-#: ../src/core/na-iimporter.c:311 ../src/core/na-importer.c:417
+#: ../src/core/fma-iimporter.c:311 ../src/core/fma-importer.c:417
 msgid "(renumbered)"
 msgstr "(fik nyt nummer)"
 
-#: ../src/core/na-importer.c:58
+#: ../src/core/fma-importer.c:58
 msgid "Do _not import the item"
-msgstr ""
+msgstr "Importér ikke _elementet"
 
-#: ../src/core/na-importer.c:59
+#: ../src/core/fma-importer.c:59
 msgid ""
 "This used to be the historical behavior.\n"
-"The selected file will be marked as \"NOT OK\" in the Summary page.\n"
+"The selected file will be marked as “NOT OK” in the Summary page.\n"
 "The existing item will not be modified."
 msgstr ""
+"Dette var den tidligere opførsel.\n"
+"Den valgte fil vil blive markeret som “IKKE OK” på siden Sammendrag.\n"
+"Det eksisterende element vil ikke blive ændret."
 
-#: ../src/core/na-importer.c:66
+#: ../src/core/fma-importer.c:66
 msgid "Import the item, _allocating it a new identifier"
-msgstr ""
+msgstr "Importér elementet og _tildel det en ny identifikator"
 
-#: ../src/core/na-importer.c:67
+#: ../src/core/fma-importer.c:67
 msgid ""
 "The selected file will be imported with a slightly modified label indicating "
 "the renumbering.\n"
 "The existing item will not be modified."
 msgstr ""
+"Den valgte fil vil blive importeret med en let ændret etiket, som angiver "
+"det nye nummer.\n"
+"Det eksisterende element vil ikke blive ændret."
 
-#: ../src/core/na-importer.c:74
+#: ../src/core/fma-importer.c:74
 msgid "_Override the existing item"
-msgstr ""
+msgstr "Tilsides_æt det eksisterende element"
 
-#: ../src/core/na-importer.c:75
+#: ../src/core/fma-importer.c:75
 msgid ""
 "The item found in the selected file will silently override the current one "
 "which has the same identifier.\n"
 "Be warned: this mode may be dangerous. You will not be prompted another time."
 msgstr ""
+"Elementet fundet i den valgte fil vil tavst tilsidesætte det aktuelle "
+"element, som har den samme identifikator.\n"
+"Advarsel: Denne tilstand kan være farlig. Du vil ikke blive spurgt igen."
 
-#: ../src/core/na-importer.c:88
+#: ../src/core/fma-importer.c:88
 msgid "You will be asked each time an imported ID already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Du vil blive spurgt, hver gang et importeret id allerede findes."
 
-#. i18n: '%s' stands for the file URI
-#: ../src/core/na-importer.c:101
+#. i18n: “%s” stands for the file URI
+#: ../src/core/fma-importer.c:101
 #, c-format
 msgid "%s is not loadable (empty or too big or not a regular file)"
-msgstr ""
+msgstr "%s kan ikke indlæses (tom, for stor eller ikke en regulær fil)"
 
-#. l10n: 'ImporterAskDialog' is the dialog name: do not translate
-#: ../src/core/na-importer-ask.c:270
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to load 'ImporterAskDialog' from %s"
-msgstr "Kunne ikke indlæse XML-definitionen fra %s."
+#. l10n: “ImporterAskDialog” is the dialog name: do not translate
+#: ../src/core/fma-importer-ask.c:270
+#, c-format
+msgid "Unable to load “ImporterAskDialog” from %s"
+msgstr "Kunne ikke indlæse “ImporterAskDialog” fra %s"
 
-#: ../src/core/na-importer-ask.c:401
+#: ../src/core/fma-importer-ask.c:399
 #, c-format
 msgid ""
-"The action \"%s\" imported from \"%s\" has the same identifiant than the "
-"already existing \"%s\"."
+"The action “%s” imported from “%s” has the same identifier than the already "
+"existing “%s”."
 msgstr ""
+"Handlingen “%s” importeret fra “%s” har samme identifikator som den allerede "
+"eksisterende “%s”."
 
-#: ../src/core/na-importer-ask.c:407
+#: ../src/core/fma-importer-ask.c:405
 #, c-format
 msgid ""
-"The menu \"%s\" imported from \"%s\" has the same identifiant than the "
-"already existing \"%s\"."
+"The menu “%s” imported from “%s” has the same identifier than the already "
+"existing “%s”."
 msgstr ""
+"Menuen “%s” importeret fra “%s” har samme identifikator som den allerede "
+"eksisterende “%s”."
 
-#: ../src/core/na-importer-ask.ui.h:1
+#: ../src/core/fma-importer-ask.ui.h:1
 msgid "Already existing item"
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/na-importer-ask.ui.h:2
-msgid "What should I do with this ?"
-msgstr ""
+msgstr "Allerede eksisterende element"
 
-#: ../src/core/na-importer-ask.ui.h:3
+#: ../src/core/fma-importer-ask.ui.h:2
 msgid "Re_member my choice in future import operations"
+msgstr "H_usk mit valg for fremtidige importhandlinger"
+
+#: ../src/core/fma-importer-ask.ui.h:3
+msgid ""
+"\n"
+"What should I do with this ?"
 msgstr ""
+"\n"
+"Hvad skal jeg gøre med denne?"
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:69
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-importer-ask.ui.h:5
+msgid " A duplicate is detected "
+msgstr " Fandt en dublet "
+
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:69
 msgid ""
 "Please, be kind enough to fill out a bug report on https://bugzilla.gnome.";
-"org/enter_bug.cgi?product=nautilus-actions."
+"org/enter_bug.cgi?product=filemanager-actions."
 msgstr ""
-"Punkt er ikke skrivbart. Årsagen er ukendt (%d).\n"
-"Hjælp os og udfyld en fejlrapport på http://bugzilla.gnome.org (på engelsk)."
+"Vær venlig at udfylde en fejlrapport på https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.";
+"cgi?product=filemanager-actions."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1372
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1369
 msgid "Unavailable I/O provider."
-msgstr "Skrivefejl i I/O-udbyder."
+msgstr "Utilgængelig I/O-udbyder."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1376
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1373
 msgid "I/O provider implementation lacks of required API."
-msgstr ""
+msgstr "Implementeringen af I/O-udbyder mangler påkrævet API."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1380
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1377
 msgid "I/O provider is not willing to write."
-msgstr "I/O-udbyder er ikke villig til at skrive."
+msgstr "I/O-udbyderen er ikke villig til at skrive."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1384
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1381
 msgid "I/O provider announces itself as unable to write."
-msgstr "I/O-udbyder er ikke villig til at skrive."
+msgstr "I/O-udbyderen meddeler, at den ikke er i stand til at skrive."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1388
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1385
 msgid "I/O provider has been locked down by an administrator."
-msgstr ""
+msgstr "I/O-udbyderen er blevet låst af en administrator."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1392
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1389
 msgid "I/O provider has been locked down by the user."
-msgstr ""
+msgstr "I/O-udbyderen er blevet låst af brugeren."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1396
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1393
 msgid "Item is read-only."
-msgstr "Punkt er skrivebeskyttet."
+msgstr "Elementet er skrivebeskyttet."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1400
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1397
 msgid "No writable I/O provider found."
-msgstr ""
+msgstr "Fandt ingen skrivbar I/O-udbyder."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1405
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1402
 #, c-format
 msgid ""
 "Item is not writable for an unknown reason (%d).\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Elementet er af en ukendt grund skrivebeskyttet (%d).\n"
+"%s"
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1428
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1425
 msgid "OK."
-msgstr "O.k."
+msgstr "OK."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1432
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1429
 #, c-format
 msgid ""
 "Program flow error.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Fejl i programafviklingen.\n"
+"%s"
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1436
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1433
 msgid "The I/O provider is not willing to do that."
-msgstr ""
+msgstr "I/O-udbyderen er ikke villig til at gøre dette."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1440
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1437
 msgid "Write error in I/O provider."
-msgstr "Skrivefejl i I/O-udbyder."
+msgstr "Skrivefejl i I/O-udbyderen."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1444
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1441
 msgid "Unable to delete GConf schemas."
-msgstr "Navnet på det nye konverterede GConf-skema"
+msgstr "Kunne ikke slette GConf-skemaer."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1448
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1445
 msgid "Unable to delete configuration."
-msgstr "Konfigurationstype:"
+msgstr "Kunne ikke slette konfigurationen."
 
-#: ../src/core/na-io-provider.c:1452
+#: ../src/core/fma-io-provider.c:1449
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown return code (%d).\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Ukendt returkode (%d).\n"
+"%s"
 
 #. i18n: default label for a new action
-#: ../src/core/na-object-action.c:59
-msgid "New Nautilus action"
-msgstr "Ny Nautilushandling"
+#: ../src/core/fma-object-action.c:59
+msgid "New file-manager action"
+msgstr "Ny Nautilus-handling"
 
-#: ../src/core/na-object-action.c:492
+#: ../src/core/fma-object-action.c:492
 msgid "Profile automatically created from pre-v2 action"
-msgstr ""
+msgstr "Automatisk oprettet profil fra præ-v2-handling"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:80
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:80
 msgid "Targets the selection context menu"
-msgstr "Angiv hvis valget kan indeholde filer"
+msgstr "Rettet mod markeringsgenvejsmenuen"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:81
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:81
 msgid ""
 "Whether the action targets the selection file manager context menus.\n"
 "This used to be the historical behavior.\n"
@@ -1167,17 +861,23 @@ msgid ""
 "context menus provided that they contain at least one action.\n"
 "Defaults to TRUE."
 msgstr ""
+"Hvorvidt handlingen er rettet mod genvejsmenuerne i "
+"markeringsfilhåndteringen.\n"
+"Dette var den oprindelige opførsel.\n"
+"Bemærk, at menuer altid er kandidater til at blive vist i "
+"markeringsgenvejsmenuer, under forudsætning af at de indeholder mindst en "
+"handling.\n"
+"Som standard TRUE."
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:99
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:99
 msgid "Targets the selection context menu [true]"
-msgstr "Værktøjsfiffet til kontekstmenupunktet"
+msgstr "Rettet mod markeringsgenvejsmenuen [sand]"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:106
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:106
 msgid "Targets the location context menu"
-msgstr ""
+msgstr "Rettet mod placeringsgenvejsmenuen"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:107
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:107
 msgid ""
 "Whether the action targets the file manager context menus when there is no "
 "selection, thus applying to current location.\n"
@@ -1185,100 +885,113 @@ msgid ""
 "context menus provided that they contain at least one action.\n"
 "Defaults to FALSE"
 msgstr ""
+"Hvorvidt handlingen er rettet mod Nautilus' genvejsmenuer, når der ikke er "
+"valgt noget, så den virker på den aktuelle placering.\n"
+"Bemærk, at menuer altid er kandidater til at blive vist i "
+"markeringsgenvejsmenuer, under forudsætning af at de indeholder mindst en "
+"handling.\n"
+"Som standard FALSE."
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:125
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:125
 msgid "Targets the location context menu [false]"
-msgstr ""
+msgstr "Rettet mod placeringsgenvejsmenuen [falsk]"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:132
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:132
 msgid "Targets the toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "Rettet mod værktøjslinjen"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:133
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:133
 msgid ""
 "Whether the action is candidate to be displayed in file manager toolbar.\n"
 "This only applies to current location.\n"
 "Note that menus are never displayed in the toolbar.\n"
 "Defaults to FALSE."
 msgstr ""
+"Hvorvidt handlingen er kandidat til at blive vist i Nautilus' "
+"værktøjslinje.\n"
+"Dette gælder kun for den aktuelle placering.\n"
+"Bemærk at menuer aldrig vises i værktøjslinjen.\n"
+"Som standard FALSE."
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:150
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:150
 msgid "Targets the toolbar [false]"
-msgstr "Etiketten til menupuntet"
+msgstr "Rettet mod værktøjslinjen [falsk]"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:157
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:157
 msgid "Label of the toolbar item"
-msgstr "Etiketten til menupuntet"
+msgstr "Værktøjslinjeelementets etiket"
 
-#: ../src/core/na-object-action-factory.c:158
+#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:158
 msgid ""
 "The label displayed besides of the icon in the file manager toolbar.\n"
 "Note that actual display may depend of your own Desktop Environment "
 "preferences.\n"
 "Defaults to label of the context menu when not set or empty."
 msgstr ""
+"Etiketten som vises ved siden af ikonet i Nautilus' værktøjslinje.\n"
+"Bemærk at den aktuelle visning kan afhænge af dine egne indstillinger for "
+"skrivebordsmiljøet.\n"
+"Som standard er den genvejsmenuens etiket, når den ikke er angivet eller er "
+"tom."
 
-#. i18n: copied items have a label as 'Copy of original label'
-#: ../src/core/na-object-id.c:329
+#. i18n: copied items have a label as “Copy of original label”
+#: ../src/core/fma-object-id.c:329
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopi af %s"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:65
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:65
 msgid "Type of the item"
-msgstr "Ikonet til menupunktet"
+msgstr "Elementtype"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:66
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:66
 msgid ""
 "Defines if the item is an action or a menu. Possible values are :\n"
-"- 'Action',\n"
-"- 'Menu'.\n"
+"• “Action”,\n"
+"• “Menu”.\n"
 "The value is case sensitive and must not be localized."
 msgstr ""
+"Definerer om elementet er en handling eller en menu. Mulige værdier er:\n"
+"• “Action”,\n"
+"• “Menu”.\n"
+"Der skelnes mellem store og små bogstaver, og værdierne må ikke oversættes."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:94
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:94
 msgid "Label of the context menu item (mandatory)"
-msgstr "Etiketten til menupuntet"
+msgstr "Genvejsmenuelementets etiket (obligatorisk)"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:95
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:95
 msgid ""
 "The label of the menu item that will appear in the file manager context menu "
 "when the selection matches the appearance condition settings.\n"
 "It is also used as a default for the toolbar label of an action."
 msgstr ""
-"Etiketten til menupunktet som vises i Nautilus pop op-menuen, når valget "
-"matcher visnings-kravene"
+"Etiketten til menuelementet som vises i Nautilus' genvejsmenu, når "
+"markeringen matcher indstillingerne til visningskravene.\n"
+"Den bruges også som en standard til en handlings værktøjslinjeetiket."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:99
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:99
 msgid "Empty label"
-msgstr ""
+msgstr "Tom etiket"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:118
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:118
 msgid "Tooltip of the context menu item"
-msgstr "Værktøjsfiffet til kontekstmenupunktet"
+msgstr "Værktøjstip til element i genvejsmenuen"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:119
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:119
 msgid ""
 "The tooltip of the menu item that will appear in the file manager statusbar "
 "when the user points to the file manager context menu item with his/her "
 "mouse."
 msgstr ""
-"Værktøjstippet til menupunktet som vises i Nautilus statusbjælken, når "
-"brugeren peger på menupunktet i Nautilus pop op-menuen"
+"Værktøjstippet til menuelementet som vises i Nautilus' statusbjælke, når "
+"brugeren med musen peger på punktet i Nautilus' genvejsmenu."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:142
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:142
 msgid "Icon of the context menu item"
-msgstr "Ikonet til menupunktet"
+msgstr "Ikon til element i genvejsmenuen"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:143
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:143
 msgid ""
 "The icon of the menu item that will appear next to the label in the file "
 "manager context menu when the selection matches the appearance conditions "
@@ -1286,139 +999,146 @@ msgid ""
 "May be the localized name of a themed icon, or a full path to any "
 "appropriate image."
 msgstr ""
-"Ikonet til menupunktet som vises ved siden af etiketten i Nautilus pop op-"
-"menuen, når valget matcher visnings-kravene"
+"Ikonet til menuelementet som vises ved siden af etiketten i Nautilus' "
+"genvejsmenu, når markeringen matcher indstillingerne for visningskrav.\n"
+"Kan være det oversatte navn på et tematiseret ikon eller en fuld sti til et "
+"passende billede."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:161
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:161
 msgid "<PATH|NAME>"
-msgstr ""
+msgstr "<STI|NAVN>"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:191
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:191
 msgid "Description relative to the item"
-msgstr "Et beskrivende navn til profilen"
+msgstr "Beskrivelse i relation til elementet"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:192
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:192
 msgid ""
 "Some text which explains the goal of the menu or the action.\n"
 "May be used, e.g. when displaying available items on a web site."
 msgstr ""
+"Noget tekst som forklarer menuens eller handlingens mål.\n"
+"Kan f.eks. bruges ved visning af tilgængelige elementer på et websted."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:214
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:214
 msgid "Suggested shortcut"
 msgstr "Foreslået genvej"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:215
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:215
 msgid ""
 "A shortcut suggested for the action or the menu.\n"
 "Please note that this might be only a suggestion as the shortcut may be "
 "already reserved for another use. Implementation should not override an "
 "already existing shortcut to define this one.\n"
-"The format may look like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
+"The format may look like “<Control>a” or “<Shift><Alt>F1”.\n"
 "Defaults to empty."
 msgstr ""
-"En genvej foreslået for denne handling eller menuen.\n"
-"Bemærk venligst at dette kun er et forslag da genvejen allerede kan være "
-"reserveret til anden brug. Implementation bør ikke overskrive en allerede "
+"En foreslået genvej for handlingen eller menuen.\n"
+"Bemærk venligst at dette kun er et forslag, da genvejen allerede kan være "
+"reserveret til anden brug. Implementering bør ikke overskrive en allerede "
 "eksisterende genvej for at definere denne.\n"
-"Formatet kan se sådan ud \"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\".\n"
-"Standard er tom."
+"Formatet kan se sådan ud “<Control>a” eller “<Shift><Alt>F1”.\n"
+"Som standard tom."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:268
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:268
 msgid "List of subitem ids"
-msgstr ""
+msgstr "Liste over underelement-id'er"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:269
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:269
 msgid ""
 "Ordered list of the IDs of the subitems. This may be actions or menus if the "
 "item is a menu, or profiles if the item is an action.\n"
-"If this list doesn't exist or is empty for an action or a menu, subitems are "
+"If this list doesn’t exist or is empty for an action or a menu, subitems are "
 "attached in the order of the read operations."
 msgstr ""
+"Sorteret liste over underelementers id. Dette kan være handlinger eller "
+"menuer, hvis elementet er en menu, eller profiler hvis elementet er en "
+"handling.\n"
+"Hvis listen ikke eksisterer eller er tom for en handling eller menu, "
+"tilføjes underelementer i læsehandlingens rækkefølge."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:293
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:293
 msgid "Whether the action or the menu is enabled"
-msgstr "Versionen på konfigurations-formatet"
+msgstr "Hvorvidt handlingen eller menuen er aktiveret"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:294
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:294
 msgid ""
 "If the or the menu action is disabled, it will never appear in the file "
 "manager context menu.\n"
 "Defaults to TRUE."
 msgstr ""
+"Hvis menuen eller handlingen er deaktiveret, vil den aldrig optræde i "
+"Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Som standard TRUE."
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:310
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:310
 msgid "Whether the action or the menu is enabled [enabled]"
-msgstr ""
+msgstr "Hvorvidt handlingen eller menuen er aktiveret [aktiveret]"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:409
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:409
 msgid "Version of the format"
-msgstr "Versionen på konfigurations-formatet"
+msgstr "Formatets version"
 
-#: ../src/core/na-object-item-factory.c:410
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:410
 msgid ""
 "The version of the configuration format that will be used to manage backward "
 "compatibility."
 msgstr ""
-"Versionen på konfigurations-formatet som bruges til håndtering af bagud-"
-"kompatiblitet"
+"Konfigurationsformatets version som bruges til håndtering af bagud-"
+"kompatibilitet."
 
 #. i18n: default label for a new menu
-#: ../src/core/na-object-menu.c:57
-#, fuzzy
-msgid "New Nautilus menu"
-msgstr "Nautilus-handlinger"
+#: ../src/core/fma-object-menu.c:57
+msgid "New file-manager menu"
+msgstr "Ny Nautilus-menu"
 
 #. i18n: label for the default profile
-#: ../src/core/na-object-profile.c:768
+#: ../src/core/fma-object-profile.c:769
 msgid "Default profile"
-msgstr ""
+msgstr "Standardprofil"
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:49
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:49
 msgid "Name of the profile"
-msgstr "Et beskrivende navn til profilen"
+msgstr "Profilens navn"
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:50
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:50
 msgid ""
 "May be used as a description for the function of the profile.\n"
 "If not set, it defaults to an auto-generated name."
 msgstr ""
+"Kan bruges som beskrivelse af profilens funktion.\n"
+"Hvis ikke angivet, er den som standard et automatisk genereret navn."
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:100
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:100
 msgid "Path of the command"
 msgstr "Stien til kommandoen"
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:101
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:101
 msgid ""
 "The path of the command to be executed when the user select the menu item in "
 "the file manager context menu or in the toolbar."
 msgstr ""
-"Stien til kommandoen som køres når brugeren vælger menupunktet i Nautilus "
-"pop op-menuen"
+"Stien til kommandoen som køres, når brugeren vælger menuelementet i "
+"Nautilus' genvejsmenu eller på værktøjslinjen."
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:127
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:127
 msgid "Parameters of the command"
-msgstr "Parametrene til kommandoen"
+msgstr "Kommandoens parametre"
 
 #. too long string for iso c: (max=509)
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:129
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:129
 msgid ""
 "The parameters of the command to be executed when the user selects the menu "
 "item in the file manager context menu or in the toolbar.\n"
 "The parameters may contain some special tokens which are replaced by the "
 "informations provided by the file manager before starting the command:\n"
-"- up to version 2.0:\n"
+"• up to version 2.0:\n"
 " %d: base folder of the selected file(s)\n"
 " %f: the name of the selected file or the first one if several are "
 "selected\n"
 " %h: hostname of the URI\n"
-" %m: space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder"
-"(s)\n"
+" %m: space-separated list of the basenames of the selected file(s)/"
+"folder(s)\n"
 " %M: space-separated list of the selected file(s)/folder(s), with their "
 "full paths\n"
 " %p: port number of the first URI\n"
@@ -1427,21 +1147,21 @@ msgid ""
 " %u: URI\n"
 " %U: username of the URI\n"
 " %%: a percent sign.\n"
-"- starting from version 3:\n"
+"• starting from version 3:\n"
 " %b: (first) basename\n"
-" %B: space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder"
-"(s)\n"
+" %B: space-separated list of the basenames of the selected file(s)/"
+"folder(s)\n"
 " %c: count the selected file(s)/folder(s)\n"
 " %d: (first) base directory\n"
-" %D: space-separated list of base directories of the selected file(s)/folder"
-"(s)\n"
+" %D: space-separated list of base directories of the selected file(s)/"
+"folder(s)\n"
 " %f: (first) filename\n"
-" %F: space-separated list of the filenames of the selected file(s)/folder"
-"(s)\n"
+" %F: space-separated list of the filenames of the selected file(s)/"
+"folder(s)\n"
 " %h: hostname of the (first) URI\n"
 " %m: (first) mimetype\n"
-" %M: space-separated list of the mimetypes of the selected file(s)/folder"
-"(s)\n"
+" %M: space-separated list of the mimetypes of the selected file(s)/"
+"folder(s)\n"
 " %n: username of the (first) URI\n"
 " %o: no-op operator which forces the singular form of execution (since "
 "3.0.2)\n"
@@ -1454,135 +1174,191 @@ msgid ""
 " %w: (first) basename without the extension\n"
 " %W: space-separated list of basenames without the extension\n"
 " %x: (first) extension\n"
-" %X: space-separated list of the extensions of the selected file(s)/folder"
-"(s)\n"
+" %X: space-separated list of the extensions of the selected file(s)/"
+"folder(s)\n"
 " %%: a percent sign."
 msgstr ""
-
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:188
+"Parametrene til kommandoen som skal køres, når brugeren vælger menuelementet "
+"i Nautilus' genvejsmenu eller på værktøjslinjen.\n"
+"Parametrene kan indeholde nogle særlige symboler, der erstattes af "
+"informationen, som Nautilus leverer før kørsel af kommandoen:\n"
+"• til og med version 2.0:\n"
+" %d: de valgte filers basismappe\n"
+" %f: navnet på den valgte fil eller den første fil hvis flere er valgt\n"
+" %h: URI'ens værtsnavn\n"
+" %m: mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers basisnavne\n"
+" %M: mellemrumsadskilt liste over de valgte filer/mapper med deres fulde "
+"sti\n"
+" %p: den første URI's portnummer\n"
+" %R: mellemrumsadskilt liste over de valgte URI'er\n"
+" %s: URI-typen\n"
+" %u: URI\n"
+" %U: URI'ens brugernavn\n"
+" %%: procenttegn.\n"
+"• fra og med version 3:\n"
+" %b: (første) basisnavn\n"
+" %B: mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers basisnavne\n"
+" %c: antal valgte filer/mapper\n"
+" %d: (første) basismappe\n"
+" %D: mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers basismapper\n"
+" %f: (første) filnavn\n"
+" %F: mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers filnavne\n"
+" %h: (første) URI's værtsnavn\n"
+" %m: (første) MIME-type\n"
+" %M: mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers MIME-typer\n"
+" %n: (første) URI's brugernavn\n"
+" %o: no-op-operator som gennemtvinger enkeltkørsel (siden 3.0.2)\n"
+" %O: no-op-operator som gennemtvinger flertallig kørsel (siden 3.0.2)\n"
+" %p: (første) URI's portnummer\n"
+" %s: (første) URI's type\n"
+" %u: (første) URI\n"
+" %U: mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers URI'er\n"
+" %w: (første) basisnavn uden suffiks\n"
+" %W: mellemrumsadskilt liste over basisnavne uden suffikser\n"
+" %x: (første) suffiks\n"
+" %X: mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers suffikser\n"
+" %%: et procenttegn."
+
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:188
 msgid "Working directory"
-msgstr ""
+msgstr "Arbejdsmappe"
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:189
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:189
 #, c-format
 msgid ""
 "The working directory the command will be started in.\n"
-"Defaults to \"%d\"."
+"Defaults to “%d”."
 msgstr ""
-"Arbejdsmappen kommandoen vil starte i.\n"
-"Standard er \"%d\"."
+"Arbejdsmappen som kommandoen vil starte i.\n"
+"Som standard “%d”."
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:211
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:211
 msgid "Execution mode"
-msgstr ""
+msgstr "Kørselstilstand"
 
-#. i18n: 'Normal', 'Terminal', 'Embedded' and 'DisplayOutput' are non-translatable keywords
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:213
+#. i18n: “Normal”, “Terminal”, “Embedded” and “DisplayOutput” are non-translatable keywords
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:213
 msgid ""
 "Execution mode of the program.\n"
 "This may be chosen between following values:\n"
-"- Normal: starts as a standard graphical user interface\n"
-"- Terminal: starts the preferred terminal of the graphical environment, and "
-"runs the command in it\n"
-"- Embedded: makes use of a special feature of the file manager which allows "
-"a terminal to be ran inside of it; an acceptable fallback is Terminal\n"
-"- DisplayOutput: the ran terminal may be closed at end of the command, but "
+"• “Normal”: starts as a standard graphical user interface\n"
+"• “Terminal”: starts the preferred terminal of the graphical environment, "
+"and runs the command in it\n"
+"• “Embedded”: makes use of a special feature of the file manager which "
+"allows a terminal to be ran inside of it; an acceptable fallback is "
+"Terminal\n"
+"• “DisplayOutput”: the ran terminal may be closed at end of the command, but "
 "standard streams (stdout, stderr) should be collected and displayed; an "
 "acceptable fallback is Terminal.\n"
-"Defaults to \"Normal\"."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:244
+"Defaults to “Normal”."
+msgstr ""
+"Programmets kørselstilstand.\n"
+"Følgende værdier kan vælges:\n"
+"• “Normal”: starter som en almindelig grafisk brugergrænseflade\n"
+"• “Terminal”: starter det grafiske miljøs foretrukne terminal, og kører "
+"kommandoen i den\n"
+"• “Embedded”: gør brug af en særlig funktion i Nautilus, som tillader, at en "
+"terminal kan køre inden i den; et acceptabelt alternativ er Terminal\n"
+"• “DisplayOutput”: den kørte terminal kan lukkes ved afslutning af "
+"kommandoen, men standardstrømme (stdout, stderr) bør samles og vises; et "
+"acceptabelt alternativ er Terminal.\n"
+"Som standard “Normal”."
+
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:244
 msgid "Startup notify"
-msgstr ""
+msgstr "Påmindelse ved opstart"
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:245
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:245
 msgid ""
 "Only relevant when ExecutionMode=Normal.\n"
 "Defaults to FALSE."
 msgstr ""
+"Kun relevant når ExecutionMode=Normal.\n"
+"Som standard FALSE."
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:267
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:267
 msgid "Startup WM Class"
-msgstr ""
+msgstr "Opstarts-WM-klasse"
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:268
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:268
 msgid ""
 "Only relevant when ExecutionMode=Normal.\n"
 "Defaults to empty."
 msgstr ""
+"Kun relevant når ExecutionMode=Normal.\n"
+"Som standard tom."
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:290
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:290
 msgid "Execute as user"
-msgstr ""
+msgstr "Kør som bruger"
 
-#: ../src/core/na-object-profile-factory.c:291
+#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:291
 msgid ""
 "The user the command must be ran as. The user may be identified by its "
 "numeric UID or by its login.\n"
 "The profile is ignored if defined with a non-existing UID or login.\n"
 "Defaults to empty: the command will be executed as the current user."
 msgstr ""
+"Brugeren som kan køre kommandoen. Brugeren kan identificeres ved sit "
+"numeriske UID eller sit login.\n"
+"Profilen ignoreres, hvis den er defineret med et ikke-eksisterende UID eller "
+"login.\n"
+"Som standard tom: kommandoen vil blive kørt som den aktuelle bruger."
 
-#: ../src/core/na-selected-info.c:869
+#: ../src/core/fma-selected-info.c:809
 #, c-format
 msgid "Error when querying informations for %s URI: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl under forespørgsel om informationer for %s-URI: %s"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:250
+#: ../src/core/fma-tokens.c:251
 msgid "file:///path/to/file1.mid"
-msgstr ""
+msgstr "file:///sti/til/fil1.mid"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:251
+#: ../src/core/fma-tokens.c:252
 msgid "file:///path/to/file2.jpeg"
-msgstr ""
+msgstr "file:///sti/til/fil2.jpeg"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:252
+#: ../src/core/fma-tokens.c:253
 msgid "audio/x-midi"
-msgstr ""
+msgstr "lyd/x-midi"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:253
+#: ../src/core/fma-tokens.c:254
 msgid "image/jpeg"
 msgstr "billede/jpeg"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:255
+#: ../src/core/fma-tokens.c:256
 msgid "test.example.net"
 msgstr "test.eksempel.dk"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:256
+#: ../src/core/fma-tokens.c:257
 msgid "user"
 msgstr "bruger"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:431
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-tokens.c:434
 msgid "Output of the run command"
-msgstr "Stien til kommandoen"
+msgstr "Den kørte kommandos output"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:439
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-tokens.c:442
 msgid "Run command:"
-msgstr "Valg af kommando"
+msgstr "Kør kommando:"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:440
+#: ../src/core/fma-tokens.c:443
 msgid "Standard output:"
-msgstr ""
+msgstr "Standardoutput:"
 
-#: ../src/core/na-tokens.c:441
-#, fuzzy
+#: ../src/core/fma-tokens.c:444
 msgid "Standard error:"
-msgstr "Syntaksfejl: %s\n"
+msgstr "Standardfejl:"
 
-#: ../src/io-desktop/nadp-desktop-provider.c:259
-#, fuzzy
-msgid "Nautilus-Actions Desktop I/O Provider"
-msgstr "Redigering af Nautilus-handlingsprofil"
+#: ../src/io-desktop/fma-desktop-provider.c:259
+msgid "FileManager-Actions Desktop I/O Provider"
+msgstr "Nautilus-handlingers skrivebords-I/O-udbyder"
 
-#: ../src/io-desktop/nadp-formats.c:56
-#, fuzzy
+#: ../src/io-desktop/fma-desktop-formats.c:56
 msgid "Export as a ._desktop file"
-msgstr "Fil er ikke en gyldig .desktop-fil"
+msgstr "Eksportér som ._desktop-fil"
 
-#: ../src/io-desktop/nadp-formats.c:57
+#: ../src/io-desktop/fma-desktop-formats.c:57
 msgid ""
 "This format has been introduced with v 3.0 serie, and should be your newly "
 "preferred format when exporting items.\n"
@@ -1590,2210 +1366,1344 @@ msgid ""
 "users of other desktop environments, as long as their own application "
 "implements the DES-EMA specification which describes this format.\n"
 "The exported .desktop file may later be imported via :\n"
-"- Import assistant of the Nautilus-Actions Configuration Tool,\n"
-"- drag-n-drop into the Nautilus-Actions Configuration Tool,\n"
-"- or by copying it into a XDG_DATA_DIRS/file-manager/actions directory."
-msgstr ""
-
-#: ../src/io-desktop/nadp-reader.c:64
-#, fuzzy
+"• Import assistant of the FileManager-Actions Configuration Tool,\n"
+"• drag-n-drop into the FileManager-Actions Configuration Tool,\n"
+"• or by copying it into a XDG_DATA_DIRS/file-manager/actions directory."
+msgstr ""
+"Dette format blev introduceret med v. 3.0-serien, og bør være dit nye "
+"foretrukne format til eksport af elementer.\n"
+"Det lader dig let dele dine handlinger med hele verden, inklusive brugere af "
+"andre skrivebordsmiljøer, så længe deres egen applikation implementerer DES-"
+"EMA-specifikationen, som beskriver dette format.\n"
+"Den eksporterede .desktop-fil kan senere importeres via:\n"
+"• Importassistenten i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj,\n"
+"• træk-og-slip ind i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj,\n"
+"• eller ved at kopiere den ind i en XDG_DATA_DIRS/file-manager/actions-mappe."
+
+#: ../src/io-desktop/fma-desktop-reader.c:64
 msgid "The Desktop I/O Provider is not able to handle the URI"
-msgstr "Hvorvidt I/O-udbyderen af skrivebordet er låst"
+msgstr "Skrivebords-I/O-udbyderen kan ikke håndtere URI'en"
 
-#. i18n: 'type' is the nature of the item: Action or Menu
-#: ../src/io-desktop/nadp-reader.c:292
+#. i18n: “type” is the nature of the item: Action or Menu
+#: ../src/io-desktop/fma-desktop-reader.c:292
 #, c-format
 msgid "unknown type: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ukendt type: %s"
 
-#: ../src/io-gconf/nagp-gconf-provider.c:247
-#, fuzzy
-msgid "Nautilus-Actions GConf I/O Provider"
-msgstr "Konfiguration af Nautilus-handlinger"
+#: ../src/io-gconf/fma-gconf-provider.c:247
+msgid "FileManager-Actions GConf I/O Provider"
+msgstr "Nautilus-handlingers GConf-I/O-udbyder"
 
-#: ../src/io-xml/naxml-reader.c:147
+#: ../src/io-xml/fma-xml-reader.c:147
 msgid "Item ID not found."
-msgstr "Punkt-id blev ikke fundet."
+msgstr "Element-id blev ikke fundet."
 
-#: ../src/io-xml/naxml-reader.c:148
+#: ../src/io-xml/fma-xml-reader.c:148
 #, c-format
 msgid "Unwaited key path %s while importing a menu."
-msgstr ""
+msgstr "Uventet nøglesti %s mens en menu blev importeret."
 
-#: ../src/io-xml/naxml-reader.c:149
+#: ../src/io-xml/fma-xml-reader.c:149
 #, c-format
 msgid "Element %s at line %d already found, ignored."
-msgstr ""
+msgstr "Punktet %s i linje %d allerede fundet; ignoreres."
 
-#: ../src/io-xml/naxml-reader.c:150
+#: ../src/io-xml/fma-xml-reader.c:150
 #, c-format
 msgid "Invalid item ID: waited for %s, found %s at line %d."
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldigt element-id: forventede %s, fandt %s i linje %d."
 
-#: ../src/io-xml/naxml-reader.c:151
+#: ../src/io-xml/fma-xml-reader.c:151
 #, c-format
 msgid "Unknown element %s found at line %d while waiting for %s."
-msgstr ""
+msgstr "Ukendt punkt %s fundet i linje %d, mens %s var forventet."
 
-#. i18n: do not translate keywords 'Action' nor 'Menu'
-#: ../src/io-xml/naxml-reader.c:153
+#. i18n: do not translate keywords “Action” nor “Menu”
+#: ../src/io-xml/fma-xml-reader.c:153
 #, c-format
 msgid "Unknown type %s found at line %d, while waiting for Action or Menu."
 msgstr ""
+"Ukendt type %s fundet i linje %d, mens handling eller menu blev forventet."
 
-#: ../src/io-xml/naxml-reader.c:154
+#: ../src/io-xml/fma-xml-reader.c:154
 msgid "The XML I/O Provider is not able to handle the URI"
-msgstr ""
+msgstr "XML-I/O-udbyderen kan ikke håndtere URI'en"
 
-#: ../src/io-xml/naxml-formats.c:55
+#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:55
 msgid "Export as a _full GConf schema file"
-msgstr ""
+msgstr "Eksportér som en _fuld GConf-skemafil"
 
-#: ../src/io-xml/naxml-formats.c:56
+#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:56
 msgid ""
 "This used to be the historical export format.\n"
 "The exported schema file may later be imported via :\n"
-"- Import assistant of the Nautilus-Actions Configuration Tool,\n"
-"- drag-n-drop into the Nautilus-Actions Configuration Tool,\n"
-"- or via the gconftool-2 --import-schema-file command-line tool."
+"• Import assistant of the FileManager-Actions Configuration Tool,\n"
+"• drag-n-drop into the FileManager-Actions Configuration Tool,\n"
+"• or via the gconftool-2 --import-schema-file command-line tool."
 msgstr ""
+"Dette var tidligere eksportformatet.\n"
+"Den eksporterede skemafil kan senere importeres via:\n"
+"• Importassistenten i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj,\n"
+"• træk-og-slip ind i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj,\n"
+"• eller kommandolinjeværktøjet gconftool-2 --import-schema-file."
 
-#: ../src/io-xml/naxml-formats.c:67
+#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:67
 msgid "Export as a _light GConf schema (v2) file"
-msgstr ""
+msgstr "Eksportér som en _let GConf-skemafil (v2)"
 
-#: ../src/io-xml/naxml-formats.c:68
+#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:68
 msgid ""
 "This format has been introduced in v 1.11 serie.\n"
 "This is the lightest schema still compatible with GConf command-line tools, "
-"while keeping backward compatibility with the Nautilus-Actions Configuration "
-"Tool oldest versions.\n"
+"while keeping backward compatibility with the FileManager-Actions "
+"Configuration Tool oldest versions.\n"
 "The exported schema file may later be imported via :\n"
-"- Import assistant of the Nautilus-Actions Configuration Tool,\n"
-"- drag-n-drop into the Nautilus-Actions Configuration Tool,\n"
-"- or via the gconftool-2 --import-schema-file command-line tool."
-msgstr ""
-
-#: ../src/io-xml/naxml-formats.c:82
+"• Import assistant of the FileManager-Actions Configuration Tool,\n"
+"• drag-n-drop into the FileManager-Actions Configuration Tool,\n"
+"• or via the gconftool-2 --import-schema-file command-line tool."
+msgstr ""
+"Dette format blev introduceret i v. 1.11-serien.\n"
+"Dette er det letteste skema, som stadig er kompatibelt med GConf-"
+"kommandolinjeværktøjerne, mens bagud-kompatibilitet med de ældste versioner "
+"af Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj bevares.\n"
+"Den eksporterede skemafil kan senere importeres via:\n"
+"• Importassistenten i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj,\n"
+"• træk-og-slip ind i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj,\n"
+"• eller kommandolinjeværktøjet gconftool-2 --import-schema-file."
+
+#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:82
 msgid "Export as a GConf _dump file"
-msgstr ""
+msgstr "Eksportér som en GConf-_dumpfil"
 
-#: ../src/io-xml/naxml-formats.c:83
+#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:83
 msgid ""
 "This format has been introduced in v 1.11 serie.\n"
-"Tough not backward compatible with Nautilus-Actions Configuration Tool "
+"Tough not backward compatible with FileManager-Actions Configuration Tool "
 "versions previous to 1.11, it may still be imported via standard GConf "
 "command-line tools.\n"
 "The exported dump file may later be imported via :\n"
-"- Import assistant of the Nautilus-Actions Configuration Tool (1.11 and "
+"• Import assistant of the FileManager-Actions Configuration Tool (1.11 and "
 "above),\n"
-"- drag-n-drop into the Nautilus-Actions Configuration Tool (1.11 and "
+"• drag-n-drop into the FileManager-Actions Configuration Tool (1.11 and "
 "above),\n"
-"- or via the gconftool-2 --load command-line tool."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:186
-msgid "Arguments count"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:187
-msgid "The count of command-line arguments"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:194
-msgid "Arguments"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:195
-msgid "The array of command-line arguments"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:202
-msgid "Option entries"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:203
-msgid "The array of command-line option definitions"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:209
-msgid "Application name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:210
-#, fuzzy
-msgid "The name of the application"
-msgstr "Afslut programmet"
-
-#: ../src/nact/base-application.c:217 ../src/nact/nact-schemes-list.c:167
-#, fuzzy
-msgid "Description"
-msgstr "Ny skemabeskrivelse"
-
-#: ../src/nact/base-application.c:218
-msgid "A short description to be displayed in the first line of --help output"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:225
-msgid "Icon name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:226
-msgid "The name of the icon of the application"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:233
-msgid "UniqueApp name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:234
-#, fuzzy
-msgid "The Unique name of the application"
-msgstr "Afslut programmet"
-
-#: ../src/nact/base-application.c:241
-msgid "Return code"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-application.c:242
-#, fuzzy
-msgid "The return code of the application"
-msgstr "Afslut programmet"
-
-#: ../src/nact/base-application.c:605
-msgid "Unable to interpret command-line arguments"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-assistant.c:151
+"• or via the gconftool-2 --load command-line tool."
+msgstr ""
+"Dette format blev introduceret i v. 1.11-serien.\n"
+"Det er ikke bagud-kompatibelt med Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj "
+"ældre end v. 1.11, men kan stadig importeres med standard-GConf-"
+"kommandolinjeværktøjer.\n"
+"Den eksporterede dumpfil kan senere importeres via:\n"
+"• Importassistenten i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj (1.11 og "
+"senere),\n"
+"• træk-og-slip ind i Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj (1.11 og "
+"senere),\n"
+"• eller kommandolinjeværktøjet gconftool-2 --load."
+
+#: ../src/ui/base-assistant.c:145
 msgid "Quit on Escape"
-msgstr ""
+msgstr "Afslut ved escape"
 
-#: ../src/nact/base-assistant.c:152
-msgid "Should the assistant 'Quit' when the user hits Escape ?"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/base-assistant.c:146
+msgid "Should the assistant “Quit” when the user hits Escape ?"
+msgstr "Skal assistenten “afslutte”, når brugeren trykker Escape?"
 
-#: ../src/nact/base-assistant.c:159
+#: ../src/ui/base-assistant.c:153
 msgid "Warn on Escape"
-msgstr ""
+msgstr "Advar ved Escape"
 
-#: ../src/nact/base-assistant.c:160
+#: ../src/ui/base-assistant.c:154
 msgid ""
 "Should the user be asked to confirm when exiting the assistant via Escape ?"
-msgstr ""
+msgstr "Skal brugeren spørges, når assistenten afsluttes med Escape?"
 
-#: ../src/nact/base-assistant.c:460
+#: ../src/ui/base-assistant.c:450
 msgid "Are you sure you want to quit this assistant ?"
-msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at afslutte assistenten?"
+msgstr "Er du sikker på, du ønsker at afslutte assistenten?"
 
-#: ../src/nact/base-iunique.c:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Another instance of %s is already running.\n"
-"Please switch back to it."
-msgstr "En anden instans af programmet kører allerede."
+#: ../src/ui/base-gtk-utils.c:397 ../src/ui/base-gtk-utils.c:470
+#: ../src/ui/fma-ifolders-tab.c:247
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Annullér"
 
-#: ../src/nact/base-iunique.c:210
-msgid "The application is not unique"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/base-gtk-utils.c:398 ../src/ui/base-gtk-utils.c:471
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:204
+#: ../src/ui/base-window.c:201
 msgid "XML UI filename"
-msgstr ""
+msgstr "XML-UI-filnavn"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:205
+#: ../src/ui/base-window.c:202
 msgid "The filename which contains the XML UI definition"
-msgstr ""
+msgstr "Filnavnet som indeholder XML-UI-definitionen"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:212
+#: ../src/ui/base-window.c:209
 msgid "Has its own GtkBuilder"
-msgstr ""
+msgstr "Har sin egen GtkBuilder"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:213
+#: ../src/ui/base-window.c:210
 msgid ""
 "Whether this BaseWindow reallocates a new GtkBuilder each time it is opened"
 msgstr ""
+"Hvorvidt dette BaseWindow genallokerer en ny GtkBuilder, hver gang det åbnes"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:220
+#: ../src/ui/base-window.c:217
 msgid "Toplevel name"
-msgstr ""
+msgstr "Topniveaunavn"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:221
+#: ../src/ui/base-window.c:218
 msgid "The internal GtkBuildable name of the toplevel window"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/base-window.c:228
-#, fuzzy
-msgid "BaseApplication"
-msgstr "Afslut programmet"
+msgstr "Det interne GtkBuildable-navn på topniveauvinduet"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:229
-#, fuzzy
-msgid "A pointer (not a reference) to the BaseApplication instance"
-msgstr "En anden instans af programmet kører allerede."
-
-#: ../src/nact/base-window.c:235 ../src/nact/nact-tree-model.c:225
+#: ../src/ui/base-window.c:225
 msgid "Parent BaseWindow"
-msgstr ""
+msgstr "Ophavets BaseWindow"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:236
+#: ../src/ui/base-window.c:226
 msgid "A pointer (not a reference) to the BaseWindow parent of this BaseWindow"
-msgstr ""
+msgstr "En pointer (ikke en reference) til dette BaseWindows ophavsbasisvindue"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:242
+#: ../src/ui/base-window.c:232
 msgid "WSP name"
-msgstr ""
+msgstr "WSP-navn"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:243
+#: ../src/ui/base-window.c:233
 msgid ""
 "The string which handles the window size and position in user preferences"
 msgstr ""
+"Strengen som håndterer vinduesstørrelse og -placering i brugerindstillinger"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:250
+#: ../src/ui/base-window.c:240
 msgid "Destroy the Gtk toplevel"
-msgstr ""
+msgstr "Ødelæg Gtk-topniveauet"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:251
+#: ../src/ui/base-window.c:241
 msgid "Whether the embedded Gtk Toplevel should be destroyed at dispose time"
 msgstr ""
+"Hvorvidt det indlejrede GTK-topniveau skal ødelægges ved tidspunktet for "
+"fjernelse"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:735
+#: ../src/ui/base-window.c:718
 #, c-format
 msgid "Unable to load %s UI XML definition: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke indlæse UI-XML-definitionen %s: %s"
 
-#: ../src/nact/base-window.c:750
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/ui/base-window.c:733
+#, c-format
 msgid "Unable to load %s dialog definition."
-msgstr "Kunne ikke indlæse XML-definitionen %s."
+msgstr "Kunne ikke indlæse dialogdefinitionen %s."
 
-#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:165
+#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:165
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Fil er ikke en gyldig .desktop-fil"
+msgstr "Filen er ikke en gyldig .desktop-fil"
 
-#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:188
+#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:188
 #, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr ""
+msgid "Unrecognized desktop file Version “%s”"
+msgstr "Kunne ikke genkende desktop-filversionen “%s”"
 
-#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:957
+#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:957
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Starter %s"
 
-#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:1098
+#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:1098
 #, c-format
 msgid "Application does not accept documents on command line"
 msgstr "Programmet accepterer ikke dokumenter på kommandolinjen"
 
-#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:1166
+#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:1166
 #, c-format
 msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke genkende opstartstilvalget: %d"
 
-#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:1365
+#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:1365
 #, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
+msgid "Can’t pass document URIs to a “Type=Link” desktop entry"
+msgstr "Kan ikke overføre dokument-URI'er til en desktop-post med “Type=Link”"
 
-#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:1386
+#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:1386
 #, c-format
 msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Ikke et kørbart punkt"
-
-#: ../src/nact/egg-sm-client.c:239
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Deaktiver forbindelse til sessionshåndtering"
-
-#: ../src/nact/egg-sm-client.c:242
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Angiv fil indeholdende gemt konfiguration"
-
-#: ../src/nact/egg-sm-client.c:242
-msgid "FILE"
-msgstr "FIL"
+msgstr "Ikke et kørbart element"
 
-#: ../src/nact/egg-sm-client.c:245
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/egg-sm-client.c:245
-msgid "ID"
-msgstr "Id"
-
-#: ../src/nact/egg-sm-client.c:267
-msgid "Session management options:"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-application.c:61 ../src/ui/fma-config-tool.desktop.in.h:1
+msgid "FileManager-Actions Configuration Tool"
+msgstr "Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj"
 
-#: ../src/nact/egg-sm-client.c:268
-msgid "Show session management options"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-application.c:57 ../src/nact/nact.desktop.in.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Nautilus-Actions Configuration Tool"
-msgstr "Konfiguration af Nautilus-handlinger"
-
-#: ../src/nact/nact-application.c:58
+#: ../src/ui/fma-application.c:62
 msgid "A user interface to edit your own contextual actions"
 msgstr ""
+"En brugergrænseflade til at redigere dine egne kontekstafhængige handlinger "
+"med"
 
-#: ../src/nact/nact-application.c:66
+#: ../src/ui/fma-application.c:70
 msgid "Set it to run multiple instances of the program [unique]"
-msgstr ""
+msgstr "Angiv den for at køre flere forekomster af programmet [unik]"
 
-#: ../src/nact/nact-application.c:68
+#: ../src/ui/fma-application.c:72
 msgid "Output the version number, and exit gracefully [no]"
-msgstr ""
+msgstr "Vis versionsnummeret og afslut kontrolleret [nej]"
 
-#: ../src/nact/nact-add-capability-dialog.c:74
+#: ../src/ui/fma-add-capability-dialog.c:74
 msgid "User is the owner of the item"
-msgstr "Bruger er ejer af punktet"
+msgstr "Bruger er ejer af elementet"
 
-#: ../src/nact/nact-add-capability-dialog.c:75
+#: ../src/ui/fma-add-capability-dialog.c:75
 msgid "Item is readable by the user"
-msgstr "Punkt kan læses af brugeren"
+msgstr "Elementet kan læses af brugeren"
 
-#: ../src/nact/nact-add-capability-dialog.c:76
+#: ../src/ui/fma-add-capability-dialog.c:76
 msgid "Item is writable by the user"
-msgstr "Punkt er skrivbart for brugeren"
+msgstr "Elementet er skrivbart for brugeren"
 
-#: ../src/nact/nact-add-capability-dialog.c:77
+#: ../src/ui/fma-add-capability-dialog.c:77
 msgid "Item is executable by the user"
-msgstr "Punkt kan køres af brugeren"
+msgstr "Elementet kan køres af brugeren"
 
-#: ../src/nact/nact-add-capability-dialog.c:78
+#: ../src/ui/fma-add-capability-dialog.c:78
 msgid "Item is local"
-msgstr "Punkt er lokalt"
+msgstr "Elementet er lokalt"
 
 #. i18n: add a comment when a capability is already used by current item
-#: ../src/nact/nact-add-capability-dialog.c:528
+#: ../src/ui/fma-add-capability-dialog.c:524
 #, c-format
 msgid "%s (already inserted)"
 msgstr "%s (allerede indsat)"
 
-#: ../src/nact/nact-add-capability.ui.h:1
+#: ../src/ui/fma-add-capability.ui.h:1
 msgid "Adding a new capability"
-msgstr ""
+msgstr "Tilføjelse af ny egenskab"
 
-#: ../src/nact/nact-add-capability.ui.h:2
+#: ../src/ui/fma-add-capability.ui.h:2
 msgid "<b>Managed capabilities</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Håndterede egenskaber</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-add-scheme.ui.h:1
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-add-scheme.ui.h:1
 msgid "Adding a new scheme"
-msgstr "ny-type"
+msgstr "Tilføjelse af ny type"
 
-#: ../src/nact/nact-add-scheme.ui.h:2
+#: ../src/ui/fma-add-scheme.ui.h:2
 msgid "<b>Scheme</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Type</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.c:814
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.c:775
 msgid "Export canceled due to user action."
 msgstr "Eksport afbrudt på grund af brugerhandling."
 
 #. i18n: action as been successfully exported to <filename>
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.c:892
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.c:840
 msgid "Successfully exported as"
-msgstr ""
+msgstr "Eksporteret som"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.c:921
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.c:869
 msgid "You may not have write permissions on selected folder."
-msgstr ""
+msgstr "Du har muligvis ikke skriveadgang til den valgte mappe."
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:1
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:1
 msgid "Exporting actions"
-msgstr ""
+msgstr "Eksport af handlinger"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:2
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:2
 msgid "This assistant will guide you through the process of exporting actions."
 msgstr ""
+"Denne assistent vil hjælpe dig gennem processen med at eksportere handlinger."
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:3
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:3
 msgid "Actions _list :"
-msgstr ""
+msgstr "_Liste over handlinger:"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:4
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:4
 msgid ""
 "Please select one or more actions to be exported.\n"
 "\n"
 "You may use Ctrl and Shift keys to extend the selection."
 msgstr ""
+"Vælg en eller flere handlinger, der skal eksporteres.\n"
+"\n"
+"Du kan bruge Ctrl- og skifttasterne til at forøge markeringen."
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:7
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:7
 msgid "Selecting the exported actions"
-msgstr ""
+msgstr "Valg af eksporterede handlinger"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:8
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:8
 msgid "Selecting the target folder"
-msgstr "Vælg en mappe"
+msgstr "Valg af målmappe"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:9
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:9
 msgid "Which format should I use when exporting these items ?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvilket format skal jeg bruge til eksport af disse elementer?"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:10
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:10
 msgid "Selecting the export format"
-msgstr "Foretrukken eksportformat"
+msgstr "Valg af eksportformat"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:11
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:11
 msgid "About to export selected items:"
-msgstr "Ved at eksportere valgte punkter:"
+msgstr "Ved at eksportere valgte elementer:"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:12
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:12
 msgid "Into the destination folder:"
-msgstr ""
+msgstr "Til destinationsmappe:"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:13
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:8
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:13 ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:8
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Sammendrag"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:14
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:14
 msgid "Selected items have been proceeded:"
-msgstr "Markerede handlinger er udført:"
+msgstr "Valgte handlinger er udført:"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:15
+#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:15
 msgid "Export is done"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Exporting an action"
-msgstr "Definer en ny handling"
-
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:17
-msgid "Which format should I choose to export it ?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-assistant-export.ui.h:18
-msgid "Re_member my choice in future export operations"
-msgstr ""
+msgstr "Eksport er færdig"
 
 #. i18n: indicate that the file has been successfully imported
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.c:809
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.c:762
 msgid "Import OK"
-msgstr "Import o.k."
+msgstr "Import OK"
 
 #. i18n: this is the globally unique identifier and the label of the newly imported action
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.c:813
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.c:766
 #, c-format
 msgid "Id.: %s\t%s"
-msgstr ""
+msgstr "Id: %s\t%s"
 
 #. i18n: indicate that the file was not imported
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.c:823
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.c:776
 msgid "Not imported"
 msgstr "Ikke importeret"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:1
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:1
 msgid "Importing actions"
-msgstr ""
+msgstr "Import af handlinger"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:2
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:2
 msgid ""
 "This assistant will guide you through the process of importing items, "
 "actions or menus."
 msgstr ""
+"Denne assistent vil hjælpe dig med gennem processen med at importere "
+"elementer, handlinger eller menuer."
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:3
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:3
 msgid "Selecting files to import"
-msgstr ""
+msgstr "Valg af filer til import"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:4
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:4
 msgid "What should I do when importing an item whose ID already exists ?"
 msgstr ""
+"Hvad skal jeg gøre, når jeg importerer et element, hvis id allerede "
+"eksisterer?"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:5
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:5
 msgid "Managing duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "Håndtering af dubletter"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:6
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:6
 msgid "About to import selected files:"
-msgstr ""
+msgstr "Skal til at importere valgte filer:"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:7
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:7
 msgid "When importing an item whose ID already exists:"
-msgstr ""
+msgstr "Når et element, hvis id allerede eksisterer, importeres:"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:9
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:9
 msgid "Selected files have been proceeded:"
-msgstr "Markerede handlinger er udført:"
+msgstr "Valgte filer er blevet behandlet:"
 
-#: ../src/nact/nact-assistant-import.ui.h:10
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:10
 msgid "Import is done"
-msgstr "Importtilstand"
-
-#: ../src/nact/nact.desktop.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Configure items to be added to the Nautilus context menus"
-msgstr "Tilføj menupunkter til Nautilus pop op-menuen"
+msgstr "Import er færdig"
 
 #. i18n: The action <label> is about to be exported
-#: ../src/nact/nact-export-ask.c:405
+#: ../src/ui/fma-export-ask.c:387
 #, c-format
-msgid "The action \"%s\" is about to be exported."
-msgstr "Handlingen \"%s\" er ved at blive eksporteret."
+msgid "The action “%s” is about to be exported."
+msgstr "Handlingen “%s” er ved at blive eksporteret."
 
 #. i18n: The menu <label> is about to be exported
-#: ../src/nact/nact-export-ask.c:408
+#: ../src/ui/fma-export-ask.c:390
 #, c-format
-msgid "The menu \"%s\" is about to be exported."
-msgstr "Menuen \"%s\" er ved at blive eksporteret."
+msgid "The menu “%s” is about to be exported."
+msgstr "Menuen “%s” er ved at blive eksporteret."
+
+#: ../src/ui/fma-export-ask.ui.h:1
+msgid "Which format should I choose to export it ?"
+msgstr "I hvilket format skal jeg eksportere det?"
+
+#: ../src/ui/fma-export-ask.ui.h:2
+msgid " About to export item(s) "
+msgstr "Skal til at eksportere elementer:"
 
-#: ../src/nact/nact-iaction-tab.c:626
+#: ../src/ui/fma-export-ask.ui.h:3
+msgid "Re_member my choice in future export operations"
+msgstr "Husk mit valg ved fremtidige eksporthandlinger"
+
+#: ../src/ui/fma-iaction-tab.c:562
 msgid "Caution: a label is mandatory for the action or the menu."
-msgstr ""
+msgstr "Advarsel: En etiket til handlingen eller menuen er obligatorisk."
 
-#: ../src/nact/nact-ibasenames-tab.c:219
+#: ../src/ui/fma-ibasenames-tab.c:205
 msgid "Basename filter"
-msgstr ""
+msgstr "Basisnavnefilter"
 
-#: ../src/nact/nact-icapabilities-tab.c:198
+#: ../src/ui/fma-icapabilities-tab.c:184
 msgid "Capability filter"
-msgstr ""
+msgstr "Egenskabsfilter"
 
-#: ../src/nact/nact-icommand-tab.c:570
+#: ../src/ui/fma-icommand-tab.c:543
 msgid "Choosing a command"
 msgstr "Valg af kommando"
 
-#: ../src/nact/nact-icommand-tab.c:610
+#: ../src/ui/fma-icommand-tab.c:585
 msgid "Choosing a working directory"
 msgstr "Valg af arbejdsmappe"
 
-#: ../src/nact/nact-icon-chooser.ui.h:1
+#: ../src/ui/fma-icon-chooser.ui.h:1
 msgid "Icon Chooser"
-msgstr ""
+msgstr "Ikonvælger"
 
-#: ../src/nact/nact-icon-chooser.ui.h:2
+#: ../src/ui/fma-icon-chooser.ui.h:2
 msgid "_Themed icons"
-msgstr ""
+msgstr "_Tematiserede ikoner"
 
-#: ../src/nact/nact-icon-chooser.ui.h:3
+#: ../src/ui/fma-icon-chooser.ui.h:3
 msgid "Icons by _path"
-msgstr ""
+msgstr "Ikoner efter _sti"
 
-#: ../src/nact/nact-ienvironment-tab.c:71
+#: ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:73
 msgid "(strictly lesser than)"
-msgstr ""
+msgstr "(strengt mindre end)"
 
-#: ../src/nact/nact-ienvironment-tab.c:72
+#: ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:74
 msgid "(equal to)"
-msgstr ""
+msgstr "(lig med)"
 
-#: ../src/nact/nact-ienvironment-tab.c:73
+#: ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:75
 msgid "(strictly greater than)"
-msgstr ""
+msgstr "(strengt større end)"
 
-#: ../src/nact/nact-ienvironment-tab.c:769
-#: ../src/nact/nact-ienvironment-tab.c:827
+#: ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:730 ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:788
 msgid "Choosing an executable"
-msgstr ""
+msgstr "Valg af eksekverbar fil"
 
-#: ../src/nact/nact-ifolders-tab.c:203
+#: ../src/ui/fma-ifolders-tab.c:188
 msgid "Folder filter"
 msgstr "Mappefilter"
 
 #. i18n: title of the FileChoose dialog when selecting an URI which
-#. * will be compare to Nautilus 'current_folder'
+#. * will be compare to Nautilus “current_folder”
 #.
-#: ../src/nact/nact-ifolders-tab.c:263 ../src/nact/nact-ifolders-tab.c:291
+#: ../src/ui/fma-ifolders-tab.c:244
 msgid "Select a folder"
 msgstr "Vælg en mappe"
 
-#: ../src/nact/nact-imimetypes-tab.c:203
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-ifolders-tab.c:248
+msgid "_Open"
+msgstr "_Åbn"
+
+#: ../src/ui/fma-imimetypes-tab.c:189
 msgid "Mimetype filter"
-msgstr "MIME-typer:"
+msgstr "MIME-typefilter"
 
 #. i18n: label of the push button when there is not yet any shortcut
-#: ../src/nact/nact-iproperties-tab.c:53
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:236
+#: ../src/ui/fma-iproperties-tab.c:55 ../src/ui/fma-main-window.ui.h:159
 msgid "None"
-msgstr "Intet"
+msgstr "Ingen"
 
-#: ../src/nact/nact-iproperties-tab.c:288
+#: ../src/ui/fma-iproperties-tab.c:266
 msgid "Me_nu"
 msgstr "Me_nu"
 
-#: ../src/nact/nact-iproperties-tab.c:289
+#: ../src/ui/fma-iproperties-tab.c:267
 msgid "<b>Menu editable properties</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Redigerbare menuegenskaber</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-iproperties-tab.c:291
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:97
+#: ../src/ui/fma-iproperties-tab.c:269 ../src/ui/fma-main-window.ui.h:26
 msgid "_Action"
 msgstr "_Handling"
 
-#: ../src/nact/nact-iproperties-tab.c:292
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:239
+#: ../src/ui/fma-iproperties-tab.c:270
 msgid "<b>Action editable properties</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Redigerbare handlingsegenskaber</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-ischemes-tab.c:201
+#: ../src/ui/fma-ischemes-tab.c:187
 msgid "Scheme filter"
-msgstr "Schemefilter"
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:344
-msgid "Current NAObjectItem"
-msgstr ""
+msgstr "Typefilter"
 
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:345
-msgid "A pointer to the currently edited NAObjectItem, an action or a menu"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:351
-msgid "Current NAObjectProfile"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:352
-msgid "A pointer to the currently edited NAObjectProfile"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:358
-msgid "Current NAIContext"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:359
-msgid "A pointer to the currently edited NAIContext"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:365
-msgid "Editable item ?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:366
-msgid "Whether the item will be able to be updated against its I/O provider"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:373
-msgid "No edition reason"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:374
-msgid "Why is this item not editable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:1267
-msgid ""
-"One or more actions have been modified in the filesystem.\n"
-"You could keep to work with your current list of actions, or you may want to "
-"reload a fresh one."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:1274
-msgid ""
-"Note that reloading a fresh list of actions requires that you give up with "
-"your current modifications."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:1280
-msgid "Do you want to reload a fresh list of actions ?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:1303
-msgid ""
-"Reloading a fresh list of actions requires that you give up with your "
-"current modifications."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:1306
-msgid "Do you really want to do this ?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:1424
-#, c-format
-msgid "Some items have been modified."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-main-window.c:1425
-msgid "Are you sure you want to quit without saving them ?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-match-list.c:88
-msgid "Must match one of"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-match-list.c:89
-msgid "Must match all of"
-msgstr ""
-
-#. i18n: label of the header of a column which let the user select a negative filter
-#: ../src/nact/nact-match-list.c:245
-msgid "Must not match any of"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-match-list.c:548
-#, c-format
-msgid ""
-"'%s' filter already exists in the list.\n"
-"Please provide another one."
-msgstr ""
-
-#. i18n notes : new filter for a new row in a match/no match list
-#: ../src/nact/nact-match-list.c:926
-msgid "new-filter"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:59 ../src/nact/nact-menubar.c:170
-msgid "_File"
-msgstr "_Fil"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:60 ../src/nact/nact-menubar.c:174
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Rediger"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:61
-msgid "_View"
-msgstr "_Vis"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:62
-msgid "_Toolbars"
-msgstr "_Værktøjsbjælker"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:63 ../src/nact/nact-menubar.c:178
-msgid "_Tools"
-msgstr "_Værktøjer"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:64
-msgid "_Maintainer"
-msgstr "_Vedligeholder"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:65 ../src/nact/nact-menubar.c:182
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjælp"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:66
-msgid "Notebook _tabs"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:68
-msgid "New _menu"
-msgstr "Ny _menu"
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'New menu' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:70
-msgid "Insert a new menu at the current position"
-msgstr "Indsæt en ny menu på den aktuelle placering"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:72
-msgid "_New action"
-msgstr "_Ny handling"
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'New action' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:74
-msgid "Define a new action"
-msgstr "Definer en ny handling"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:76
-msgid "New _profile"
-msgstr "Ny _profil"
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'New profile' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:78
-msgid "Define a new profile attached to the current action"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting 'Save' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:82
-msgid ""
-"Record all the modified actions. Invalid actions will be silently ignored"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting 'Quit' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:86
-msgid "Quit the application"
-msgstr "Afslut programmet"
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Cut item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:90
-msgid "Cut the selected item(s) to the clipboard"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Copy item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:94
-msgid "Copy the selected item(s) to the clipboard"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Paste item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:98
-msgid "Insert the content of the clipboard just before the current position"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:100
-msgid "Paste _into"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Paste Into item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:102
-msgid "Insert the content of the clipboard as first child of the current item"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:104
-#, fuzzy
-msgid "D_uplicate"
-msgstr "Duplikering"
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Duplicate item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:106
-#, fuzzy
-msgid "Duplicate the selected item(s)"
-msgstr "Klik for at fjerne den valgte type."
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Delete item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:110
-msgid "Delete the selected item(s)"
-msgstr "Slet de valgte punkter"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:112
-msgid "_Reload the items"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'Reload' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:114
-msgid ""
-"Cancel your current modifications and reload the initial list of menus and "
-"actions"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'Preferences' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:118
-msgid "Edit your preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:120
-msgid "_Expand all"
-msgstr "_Udvid alle"
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Expand all item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:122
-msgid "Entirely expand the items hierarchy"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:124
-msgid "_Collapse all"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Collapse all item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:126
-msgid "Entirely collapse the items hierarchy"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:129
-msgid "_Import assistant..."
-msgstr "_Importassistent..."
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Import item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:131
-msgid "Import one or more actions from external files into your configuration"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:133
-msgid "E_xport assistant..."
-msgstr "_Ekportassistent..."
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Export item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:135
-msgid "Export one or more actions from your configuration to external files"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:138
-msgid "_Dump the selection"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Dump selection item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:140
-msgid "Recursively dump selected items"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:142
-msgid "_Brief tree store dump"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the BriefTreeStoreDump item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:144
-msgid "Briefly dump the tree store"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:146
-msgid "_List modified items"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the ListModifiedItems item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:148
-msgid "List the modified items"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:150
-msgid "_Dump the clipboard"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the DumpClipboard item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:152
-msgid "Dump the content of the clipboard object"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:158
-msgid "Contents"
-msgstr "Indhold"
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the Help item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:160
-msgid "Display help about this program"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the About item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:164
-msgid "Display informations about this program"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'View File toolbar' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:172
-msgid "Display the File toolbar"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'View Edit toolbar' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:176
-msgid "Display the Edit toolbar"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting 'View Tools toolbar' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:180
-msgid "Display the Tools toolbar"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting 'View Help toolbar' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:184
-msgid "Display the Help toolbar"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:190
-msgid "On the _left"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'Set tabs position on the left' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:192
-msgid "Display the notebook tabs on the left side"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:194
-msgid "On the _right"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting the 'Set tabs position on the right' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:196
-msgid "Display the notebook tabs on the right side"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:198
-msgid "On the _top"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting 'Set tabs position on the top' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:200
-msgid "Display the notebook tabs on the top side"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:202
-msgid "On the _bottom"
-msgstr ""
-
-#. i18n: tooltip displayed in the status bar when selecting 'Set tabs position on the bottom' item
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:204
-msgid "Display the notebook tabs on the bottom side"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar.c:718
-#, c-format
-msgid " %d menu(s), %d action(s), %d profile(s) are currently loaded"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-edit.c:222
-msgid "Not all items have been cut as following ones are not modifiable:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-edit.c:470
-msgid "Not all items have been deleted as following ones are not modifiable:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-file.c:52
-msgid "Save error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-file.c:53
-msgid "Some items may not have been saved"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-file.c:54
-msgid "Unable to rewrite the level-zero items list"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-file.c:55
-msgid "Some items have not been deleted"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-file.c:201
-msgid "New profile"
-msgstr "Ny profil"
-
-#: ../src/nact/nact-menubar-file.c:489
-msgid "Automatically saving pending modifications..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Nautilus-Actions Preferences"
-msgstr "Nautilus-handlinger"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:2
-msgid "_Ascending alphabetical order"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:3
-msgid ""
-"Menus and actions will be displayed in the ascending alphabetical order of "
-"their label, both in the Nautilus context menu and in the NACT user "
-"interface."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:4
-msgid "_Descending alphabetical order"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:5
-msgid ""
-"Menus and actions will be displayed in the descending alphabetical order of "
-"their label, both in the Nautilus context menu and in the NACT user "
-"interface."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:6
-msgid "_Manual order"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:7
-msgid ""
-"Display order of menus and actions, both in the Nautilus context menu and in "
-"the NACT user interface, must be manually adjusted."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:8
-msgid "<b>Items ordering</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:9
-#, fuzzy
-msgid "_Create a root 'Nautilus-Actions' menu"
-msgstr "Nautilus-handlinger"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:10
-msgid ""
-"When this option is checked, menus and actions will actually be displayed as "
-"sub-items of a root 'Nautilus-Actions' menu in the Nautilus context menu."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:11
-#, fuzzy
-msgid "Add an 'A_bout Nautilus-Actions' item in the Nautilus context menus"
-msgstr "Tilføj menupunkter til Nautilus pop op-menuen"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:12
-msgid ""
-"When this option is checked, an 'About Nautilus-Actions' item will be added "
-"to the root Nautilus-Actions menu in the Nautilus context menu.\n"
-"Note that this item will be displayed only if a unique menu is defined in "
-"the Nautilus context menu (e.g. when having checked the root 'Nautilus-"
-"Actions' menu option above)."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:14
-msgid "<b>Nautilus menu layout</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:15
-msgid ""
-"This tab lets you choose how the actions are ordered in the displayed list "
-"as well as in the Nautilus context menu. You may also choose here how "
-"actions will be displayed in the Nautilus context menu."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:16
-msgid "_Runtime preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:17
-msgid ""
-"Specify here the command to run and keep opened a terminal.\n"
-"This command should include a 'COMMAND' keyword, which will be substituted "
-"at runtime with the action path and parameters."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:19
-msgid "_Command pattern :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:20
-msgid "<b>Execution in a terminal</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:21
-msgid "Running _desktop environment :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:22
-msgid "<i>Currently detected :</i>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:23
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:210
-msgid "<b>Desktop environment</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:24
-msgid "This tab lets you specify parameters needed for. some execution modes."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:25
-msgid "Runtime E_xecution"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:26
-msgid "What to do when pasting or duplicating an item in the tree ?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:27
-#, fuzzy
-msgid "Relabel _menus"
-msgstr "Ny _menu"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:28
-msgid ""
-"When a menu is copied/pasted, or duplicated, the new menu will be relabelled "
-"as 'Copy of ...'."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:29
-msgid "Relabel _actions"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:30
-msgid ""
-"When an action is copied/pasted, or duplicated, the new action will be "
-"relabelled as 'Copy of ...'."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:31
-#, fuzzy
-msgid "Relabel _profiles"
-msgstr "Ny _profil"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:32
-msgid ""
-"When a profile is copied/pasted, or duplicated, the new profile will be "
-"relabelled as 'Copy of ...'."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:33
-msgid "<b>Relabeling items</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Esc key _quits the assistant"
-msgstr "Hvorvidt Esc-tasten skal lukke assistenterne"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:35
-msgid ""
-"When this option is checked, the 'Escape' key will let you quit the current "
-"assistant. Else, quitting the assistant is only possible by hitting the "
-"'Cancel' button."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:36
-#, fuzzy
-msgid "Ask for a _confirmation when quitting the assistant on Esc key"
-msgstr "Spørg efter bekræftelse når der afsluttes med Esc"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:37
-msgid ""
-"This option is only relevant when the 'Escape' key lets the user quit the "
-"assistant. When checked, the user will be prompted for a confirmation in "
-"order to help prevent erroneous hits of the Esc key."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:38
-msgid "<b>Assistants</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:39
-msgid "Automatically _saves pending modifications"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:40
-msgid ""
-"When this option is checked, pending modification will be periodically and "
-"automatically saved."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:41
-msgid "Periodicity :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:42
-msgid "minutes"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:43
-msgid "<b>Auto-save</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:44
-msgid ""
-"This tab allows the user to choose custom preferences for the Nautilus-"
-"Actions Configuration Tool user interface."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:45
-msgid "_UI Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:46
-msgid ""
-"What to do when an item, action or menu, selected to be imported, has the "
-"same identifier that a currently existing one ?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:47
-#, fuzzy
-msgid "<b>Import mode</b>"
-msgstr "Importtilstand"
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:48
-msgid "This tab lets you decide on the default behavior of import operations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:49
-#, fuzzy
-msgid "_Import"
-msgstr "Import o.k."
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:1
+msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
+msgstr "<span size=\"larger\"><b>Parameterforklaring</b></span>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:50
-#, fuzzy
-msgid "What is your preferred export format ?"
-msgstr "Foretrukken eksportformat"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:3
+#, no-c-format
+msgid "<b>%b</b>"
+msgstr "<b>%b</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:51
-msgid "<b>Export format</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:4
+msgid ": (first) basename."
+msgstr ": (første) basisnavn."
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:52
-msgid "This tab lets you decide on the default behavior of export operations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:53
-msgid "_Export"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:6
+#, no-c-format
+msgid "<b>%B</b>"
+msgstr "<b>%B</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:54
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:7
 msgid ""
-"You may define here any number of schemes. They will be proposed as default "
-"schemes when defining conditions for an action.\n"
-"If the list becomes empty, NACT will automatically refill in with this "
-"default list.\n"
-"You can add a new scheme by clicking on the '+' button."
-msgstr ""
+": space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder(s)."
+msgstr ": mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers basisnavne."
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:57
-#, fuzzy
-msgid "Click to add a new default scheme."
-msgstr "Liste over standardskemaer"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:9
+#, no-c-format
+msgid "<b>%c</b>"
+msgstr "<b>%c</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:58
-msgid "Click to remove the selected default scheme."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:10
+msgid ": count of selected item(s)."
+msgstr ": antal valgte elementer."
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:59
-#, fuzzy
-msgid "<b>Default schemes</b>"
-msgstr "Liste over standardskemaer"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:12
+#, no-c-format
+msgid "<b>%d</b>"
+msgstr "<b>%d</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:60
-msgid ""
-"This tab lets you decide which schemes are proposed by default when editing "
-"advanced conditions for an item."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:13
+msgid ": (first) base directory."
+msgstr ": (første) basismappe."
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:61
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:190
-msgid "_Schemes"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:15
+#, no-c-format
+msgid "<b>%D</b>"
+msgstr "<b>%D</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:62
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:16
 msgid ""
-"Define here, for available I/O providers, if you want them to be read at "
-"startup, to be writable, and the order in which they will be tested when "
-"trying to write a new menu or action."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:63
-msgid "_Up"
-msgstr ""
+": space-separated list of the base directories of the selected file(s)/"
+"folder(s)."
+msgstr ": mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers basismapper."
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:64
-msgid ""
-"Move up the selected I/O provider in the order of priority when trying to "
-"write a new item."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:18
+#, no-c-format
+msgid "<b>%f</b>"
+msgstr "<b>%f</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:65
-msgid "_Down"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:19
+msgid ": (first) filename."
+msgstr ": (første) filnavn."
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:66
-msgid "<b>Activation and priority</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:21
+#, no-c-format
+msgid "<b>%F</b>"
+msgstr "<b>%F</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:67
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:22
 msgid ""
-"This tab lets you decide whether the I/O providers are enabled or not, and "
-"in which order they will be tried when writing a new item."
-msgstr ""
+": space-separated list of the filenames of the selected file(s)/folder(s)."
+msgstr ": mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers filnavne."
 
-#: ../src/nact/nact-preferences.ui.h:68
-msgid "I/O _Providers"
-msgstr ""
-
-#. i18n: the user is not willing to identify his current desktop environment,
-#. *    and prefers rely on the runtime detection
-#: ../src/nact/nact-preferences-editor.c:118
-msgid "Rely on runtime detection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-preferences-editor.c:804
-msgid "Ex.:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-providers-list.c:137
-msgid "Readable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-providers-list.c:151
-msgid "Writable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-providers-list.c:165
-msgid "I/O Provider"
-msgstr ""
-
-#. i18n: default name when the I/O providers doesn't provide one
-#: ../src/nact/nact-providers-list.c:261
-msgid "no name"
-msgstr ""
-
-#. i18n: name displayed when the corresponding I/O provider is unavailable at runtime
-#: ../src/nact/nact-providers-list.c:265
-msgid "unavailable I/O provider"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:155
-msgid "Keyword"
-msgstr ""
-
-#. i18n notes : description of 'file' scheme
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:283
-msgid "Local files"
-msgstr "Lokale filer"
-
-#. i18n notes : description of 'sftp' scheme
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:285
-msgid "SSH files"
-msgstr "SSH-filer"
-
-#. i18n notes : description of 'smb' scheme
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:287
-msgid "Windows files"
-msgstr "Windows-filer"
-
-#. i18n notes : description of 'ftp' scheme
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:289
-msgid "FTP files"
-msgstr "FTP-filer"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:24
+#, no-c-format
+msgid "<b>%h</b>"
+msgstr "<b>%h</b>"
 
-#. i18n notes : description of 'dav' scheme
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:291
-msgid "WebDAV files"
-msgstr "WebDAV-filer"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:25
+msgid ": hostname of the (first) selected URI."
+msgstr ": den (først) valgte URI's værtsnavn."
 
-#. i18n: add a comment when a scheme is already used by current item
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:400
-#, c-format
-msgid "%s (already used)"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:27
+#, no-c-format
+msgid "<b>%m</b>"
+msgstr "<b>%m</b>"
 
-#. i18n notes : scheme name set for a new entry in the scheme list
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:701
-msgid "new-scheme"
-msgstr "ny-type"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:28
+msgid ": (first) mimetype."
+msgstr ": (første) MIME-type."
 
-#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:702
-msgid "New scheme description"
-msgstr "Ny skemabeskrivelse"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:30
+#, no-c-format
+msgid "<b>%M</b>"
+msgstr "<b>%M</b>"
 
-#: ../src/nact/nact-tree-model.c:226
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:31
 msgid ""
-"A pointer (not a reference) to the BaseWindow parent of the embedding "
-"treeview"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model.c:232
-msgid "Embedding GtkTreeView"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model.c:233
-msgid "The GtkTreeView which relies on this NactTreeModel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model.c:239
-msgid "Edition mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model.c:240
-msgid "Edition vs. Selection mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model-dnd.c:120
-msgid "Unable to drop a profile here"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model-dnd.c:121
-msgid "Unable to drop an action or a menu here"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model-dnd.c:122
-msgid "Unable to drop here as parent is not writable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model-dnd.c:123
-msgid "Unable to drop here as level zero is not writable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nact-tree-model-dnd.c:939
-msgid "Some messages have occurred during drop operation."
-msgstr ""
-
-#. i18n: this is a class name and should not be translated
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:215
-msgid "BaseWindow"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property long description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:217
-msgid "The BaseWindow parent"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property short description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Container"
-msgstr "_Vedligeholder"
-
-#. i18n: NactTreeView property long description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:226
-msgid "A GtkContainer which contains the GtkTreeView widget"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property short description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:233
-msgid "Widget name"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property long description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:235
-msgid "The name of GtkTreeView widget"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property short description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:243
-msgid "Management mode"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property long description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:245
-msgid "Management mode of the tree view, selection or edition"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property short description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:255
-msgid "Allow notify"
-msgstr ""
-
-#. i18n: NactTreeView property loong description
-#: ../src/nact/nact-tree-view.c:257
-msgid "Whether notifications are allowed"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:1
-msgid "End of session"
-msgstr ""
+": space-separated list of the mimetypes of the selected file(s)/folder(s)."
+msgstr ": mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers MIME-typer."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:2
-msgid "_Save and quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:3
-msgid "_Quit without saving"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:4
-msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:6
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:33
 #, no-c-format
-msgid "<b>%b</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%n</b>"
+msgstr "<b>%n</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:8
-#, no-c-format
-msgid "<b>%B</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:34
+msgid ": username of the (first) selected URI."
+msgstr ": den (først) valgte URI's brugernavn."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:10
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:36
 #, no-c-format
-msgid "<b>%c</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%o</b>"
+msgstr "<b>%o</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:12
-#, no-c-format
-msgid "<b>%d</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:37
+msgid ": no-op operator which forces a singular form of execution."
+msgstr ": no-op-operator som gennemtvinger en enkeltkørsel."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:14
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:39
 #, no-c-format
-msgid "<b>%D</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%O</b>"
+msgstr "<b>%O</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:16
-#, no-c-format
-msgid "<b>%p</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:40
+msgid ": no-op operator which forces a plural form of execution."
+msgstr ": no-op-operator som gennemtvinger en flertallig kørsel."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:18
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:42
 #, no-c-format
-msgid "<b>%s</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%p</b>"
+msgstr "<b>%p</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:20
-#, no-c-format
-msgid "<b>%u</b> :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:22
-#, no-c-format
-msgid "<b>%U</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:43
+msgid ": port number of the (first) selected URI."
+msgstr ": den (først) valgte URI's portnummer."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:24
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:45
 #, no-c-format
-msgid "<b>%%</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%s</b>"
+msgstr "<b>%s</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:25
-msgid "(first) basename."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:46
+msgid ": scheme of the (first) selected URI."
+msgstr ": den (først) valgte URI's type."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:26
-#, fuzzy
-msgid ""
-"space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder(s)."
-msgstr ""
-"Listen over mønstre, som bruges til at bestemme de valgte filers MIME-typer."
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:27
-#, fuzzy
-msgid "count of selected item(s)."
-msgstr "Slet de valgte punkter"
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:48
+#, no-c-format
+msgid "<b>%u</b>"
+msgstr "<b>%u</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:28
-msgid "(first) base directory."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:49
+msgid ": (first) URI."
+msgstr ": (første) URI."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"space-separated list of the base directories of the selected file(s)/folder"
-"(s)."
-msgstr ""
-"Listen over mønstre, som bruges til at bestemme de valgte filers MIME-typer."
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:51
+#, no-c-format
+msgid "<b>%U</b>"
+msgstr "<b>%U</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:30
-msgid "port number of the (first) selected URI."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:52
+msgid ": space-separated list of the URIs of the selected file(s)/folder(s)."
+msgstr ": mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers URI'er."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:31
-msgid "scheme of the (first) selected URI."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:54
+#, no-c-format
+msgid "<b>%w</b>"
+msgstr "<b>%w</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:32
-msgid "(first) URI."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:55
+msgid ": (first) basename without the extension."
+msgstr ": (første) basisnavn uden filendelsen."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:33
-#, fuzzy
-msgid "space-separated list of the URIs of the selected file(s)/folder(s)."
-msgstr ""
-"Listen over mønstre, som bruges til at bestemme de valgte filers MIME-typer."
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:57
+#, no-c-format
+msgid "<b>%W</b>"
+msgstr "<b>%W</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:34
-msgid "a percent sign."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:58
+msgid ": space-separated list of the basenames without the extension."
+msgstr ": mellemrumsadskilt liste over basisnavnene uden filendelser."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:36
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:60
 #, no-c-format
-msgid "<b>%f</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%x</b>"
+msgstr "<b>%x</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:37
-msgid "(first) filename."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:61
+msgid ": (first) extension."
+msgstr ": (første) filendelse."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:39
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:63
 #, no-c-format
-msgid "<b>%F</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%X</b>"
+msgstr "<b>%X</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:40
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:64
 msgid ""
-"space-separated list of the filenames of the selected file(s)/folder(s)."
-msgstr ""
-"Listen over mønstre, som bruges til at bestemme de valgte filers MIME-typer."
+": space-separated list of the extensions of the selected file(s)/folder(s)."
+msgstr ": mellemrumsadskilt liste over de valgte filers/mappers filendelser."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:42
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:66
 #, no-c-format
-msgid "<b>%h</b> :"
-msgstr ""
+msgid "<b>%%</b>"
+msgstr "<b>%%</b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:43
-msgid "hostname of the (first) selected URI."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:67
+msgid ": a percent sign."
+msgstr ": et procenttegn."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:45
-#, no-c-format
-msgid "<b>%n</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:330
+msgid "Current FMAObjectItem"
+msgstr "Aktuelle FMAObjectItem"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:46
-msgid "username of the (first) selected URI."
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:331
+msgid "A pointer to the currently edited FMAObjectItem, an action or a menu"
 msgstr ""
+"En pointer til det FMAObjectItem der redigeres nu; en handling eller menu"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:47
-msgid "(first) basename without the extension."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:337
+msgid "Current FMAObjectProfile"
+msgstr "Aktuelle FMAObjectProfile"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:48
-msgid "space-separated list of the basenames without the extension."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:338
+msgid "A pointer to the currently edited FMAObjectProfile"
+msgstr "En pointer til den FMAObjectProfile der redigeres nu"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:49
-msgid "(first) extension."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:344
+msgid "Current FMAIContext"
+msgstr "Aktuelle FMAIContext"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:50
-#, fuzzy
-msgid ""
-"space-separated list of the extensions of the selected file(s)/folder(s)."
-msgstr ""
-"Listen over mønstre, som bruges til at bestemme de valgte filers MIME-typer."
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:345
+msgid "A pointer to the currently edited FMAIContext"
+msgstr "En pointer til den FMAObjectContext der redigeres nu"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:52
-#, no-c-format
-msgid "<b>%w</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:351
+msgid "Editable item ?"
+msgstr "Element der kan redigeres?"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:54
-#, no-c-format
-msgid "<b>%W</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:352
+msgid "Whether the item will be able to be updated against its I/O provider"
+msgstr "Hvorvidt elementet kan opdateres mod dets I/O-udbyder"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:56
-#, no-c-format
-msgid "<b>%x</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:359
+msgid "No edition reason"
+msgstr "Årsag til ingen redigering"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:58
-#, no-c-format
-msgid "<b>%X</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:360
+msgid "Why is this item not editable"
+msgstr "Hvorfor kan dette element ikke redigeres"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:60
-#, no-c-format
-msgid "<b>%m</b> :"
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:1162
+msgid ""
+"One or more actions have been modified in the filesystem.\n"
+"You could keep to work with your current list of actions, or you may want to "
+"reload a fresh one."
 msgstr ""
+"En eller flere handlinger er blevet ændret i filsystemet.\n"
+"Du kan fortsætte med at redigere den aktuelle liste over handlinger, eller "
+"du kan genindlæs en ny."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:62
-#, no-c-format
-msgid "<b>%M</b> :"
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:1169
+msgid ""
+"Note that reloading a fresh list of actions requires that you give up with "
+"your current modifications."
 msgstr ""
+"Bemærk, at genindlæsning af en ny liste over handlinger kræver, at du "
+"opgiver de aktuelle ændringer."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:63
-msgid "(first) mimetype."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:1175
+msgid "Do you want to reload a fresh list of actions ?"
+msgstr "Vil du genindlæse en ny liste over handlinger?"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:64
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:1198
 msgid ""
-"space-separated list of the mimetypes of the selected file(s)/folder(s)."
-msgstr ""
-"Listen over mønstre, som bruges til at bestemme de valgte filers MIME-typer."
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:66
-#, no-c-format
-msgid "<b>%o</b> :"
+"Reloading a fresh list of actions requires that you give up with your "
+"current modifications."
 msgstr ""
+"Genindlæsning af en ny liste over handlinger kræver, at du opgiver de "
+"aktuelle ændringer."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:68
-#, no-c-format
-msgid "<b>%O</b> :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:1201
+msgid "Do you really want to do this ?"
+msgstr "Vil du virkelig det?"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:69
-msgid "no-op operator which forces a singular form of execution."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:1307
+#, c-format
+msgid "Some items have been modified."
+msgstr "Nogle elementer er blevet ændret."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:70
-msgid "no-op operator which forces a plural form of execution."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.c:1308
+msgid "Are you sure you want to quit without saving them ?"
+msgstr "Vil du afslutte uden at gemme dem?"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:71
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:1
 msgid "Items _list :"
-msgstr "Punkt er lokalt"
+msgstr "_Liste over elementer:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:72
-msgid "Sort the list in descending alphabetical order."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:2
+msgid "Sort the list in ascending alphabetical order."
+msgstr "Sortér listen i stigende alfabetisk orden."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:73
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:3
 msgid "Do not sort the list, letting you manually reorder the items."
-msgstr ""
+msgstr "Sortér ikke listen, men håndtér selv elementernes rækkefølge."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:74
-msgid "Sort the list in ascending alphabetical order."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:4
+msgid "Sort the list in descending alphabetical order."
+msgstr "Sortér listen i faldende alfabetisk orden."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:75
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:5
 msgid "Display item in _selection context menu"
-msgstr ""
+msgstr "Vis element i _markeringsgenvejsmenuen"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:76
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:6
 msgid ""
 "When checked, the item will be candidate to be displayed in the file manager "
 "context menu, with a non-empty selection."
 msgstr ""
+"Når markeret vil elementet være kandidat til at blive vist med en ikke-tom "
+"markering i Nautilus' genvejsmenu."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:77
-#, fuzzy
-msgid "The label of the item in the file manager context menus."
-msgstr "Tilføj menupunkter til Nautilus pop op-menuen"
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:78
-msgid "_Context label :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:79
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:7
 msgid "Display item in _location context menu"
-msgstr "Tilføj menupunkter til Nautilus pop op-menuen"
+msgstr "Vis element i _placeringsgenvejsmenuen"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:80
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:8
 msgid ""
 "When checked, the item will be candidate to be displayed in the file manager "
 "context menu when the selection is empty.\n"
 "In this case, the defined conditions will be applied to the current "
 "displayed folder."
 msgstr ""
-"Ikonet til menupunktet som vises ved siden af etiketten i Nautilus pop op-"
-"menuen, når valget matcher visnings-kravene"
+"Når markeret vil elementet være kandidat til at blive vist i Nautilus' "
+"genvejsmenu, når markeringen er tom.\n"
+"I dette tilfælde vil de definerede betingelser blive anvendt på den mappe, "
+"der vises nu."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:82
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:10
+msgid "_Context label :"
+msgstr "_Genvejsetiket:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:11
+msgid "The label of the item in the file manager context menus."
+msgstr "Elementets etiket i Nautilus' genvejsmenuer."
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:12
 msgid "Display item in the _toolbar"
-msgstr "Vis værktøjsbjælken for Redigering"
+msgstr "Vis element på _værktøjslinjen"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:83
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:13
 msgid ""
 "When checked, the item will be candidate to be displayed in the file manager "
 "toolbar.\n"
 "In this case, the defined conditions will be applied to the current folder, "
 "and do not depend of the possible current selection."
 msgstr ""
+"Når markeret vil elementet være kandidat til at blive vist på Nautilus' "
+"værktøjslinje.\n"
+"I dette tilfælde vil de definerede betingelser blive anvendt på den mappe, "
+"der vises nu, og ikke afhænge af en mulig aktuel markering."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:85
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:15
 msgid "Use s_ame label for icon in the toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "_Brug samme etiket for ikon på værktøjslinjen"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:86
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:16
 msgid ""
 "When checked, the label displayed in the toolbar will be the same that the "
 "one displayed in the context menus."
 msgstr ""
+"Når markeret vil etiketten vist på værktøjslinjen være den samme, som den "
+"der vises i genvejsmenuerne."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:87
-msgid "The label displayed in the file manager toolbar."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:88
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:17
 msgid "T_oolbar label :"
-msgstr ""
+msgstr "V_ærktøjslinjeetiket:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:89
-msgid "Toolti_p :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:18
+msgid "The label displayed in the file manager toolbar."
+msgstr "Etiketten vist på Nautilus' værktøjslinje."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:90
-msgid "_Icon :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:19
+msgid "Toolti_p :"
+msgstr "Værktøjsti_p:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:91
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:20
 msgid "The tooltip displayed in the file manager user interface."
-msgstr ""
+msgstr "Værktøjstippet vist i Nautilus' brugergrænseflade."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:92
-msgid "The icon displayed in the file manager user interface."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:21
+msgid "_Icon :"
+msgstr "_Ikon:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:93
-msgid "The name of a themed icon or the filename of an image."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:22
+msgid "_Browse…"
+msgstr "_Gennemse …"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:94
-msgid "_Browse..."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:23
+msgid "The name of a themed icon or the filename of an image."
+msgstr "Et tematiseret ikons navn eller et billedes filnavn."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:95
-msgid "<b>Nautilus Item</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:24
+msgid "<b> Nautilus item </b>"
+msgstr "<b> Nautilus-element </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:96
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:25
 msgid ""
 "This tab lets you determine the main characteristics of the currently "
 "selected item."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig bestemme det valgte elements "
+"hovedegenskaber."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:98
-msgid "Just a label to remind you why you have created this profile."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:99
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:27
 msgid "_Label :"
-msgstr ""
+msgstr "_Etiket:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:100
-msgid "<b>Profile</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:28
+msgid "<b> Profile </b>"
+msgstr "<b> Profil </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:101
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:29
 msgid "_Path :"
-msgstr ""
+msgstr "_Sti:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:102
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:30
 msgid "P_arameters :"
-msgstr ""
+msgstr "_Parametre:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:103
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:31
+msgid "_Working directory :"
+msgstr "Ar_bejdsmappe:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:32
 msgid ""
 "The path of the command.\n"
 "If this is not an absolute path, then the PATH environment variable at "
 "execution time will be considered."
 msgstr ""
+"Stien til kommandoen.\n"
+"Hvis det ikke er en absolut sti, vil PATH-miljøvariablen blive benyttet ved "
+"kørselstid."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:105
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:34
+msgid "_Browse..."
+msgstr "_Gennemse …"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:35
 msgid "The parameters of the command."
-msgstr "Parametrene til kommandoen"
+msgstr "Kommandoens parametre."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:106
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:36
 msgid "Le_gend"
-msgstr ""
+msgstr "Fo_rklaring"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:107
-#, fuzzy
-msgid "_Working directory :"
-msgstr "Valg af arbejdsmappe"
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:37
+msgid "Example"
+msgstr "Eksempel"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:108
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:38
+msgid "<small><i>Example</i></small>"
+msgstr "<small><i>Eksempel</i></small>"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:39
 msgid "The default working directory the command should be started in."
-msgstr ""
-"Arbejdsmappen kommandoen vil starte i.\n"
-"Standard er \"%d\"."
+msgstr "Standardarbejdsmappen kommandoen vil starte i."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:109
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:40
 msgid "B_rowse..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:110
-msgid "Example"
-msgstr ""
+msgstr "G_ennemse …"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:111
-msgid "<b>Command</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:41
+msgid "<b> Command </b>"
+msgstr "<b> Kommando </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:112
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:42
 msgid ""
 "This tab lets you choose the command to be executed, along with its "
 "parameters.\n"
 "Defining several profiles lets you have several commands, each applying with "
 "a different set of conditions."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig vælge den kommando, der skal køres, sammen med dens "
+"parametre.\n"
+"Ved at definere flere profiler kan du have flere kommandoer, som køres med "
+"hver deres forskellige sæt af betingelser."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:114
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:44
 msgid "_Command"
-msgstr ""
+msgstr "_Kommando"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:115
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:45
 msgid "_Normal"
-msgstr ""
+msgstr "_Normal"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:116
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:46
 msgid "The command will be started as a standard graphical user interface."
 msgstr ""
+"Kommandoen vil blive startet som en almindelig grafisk brugergrænseflade."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:117
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:47
 msgid "In a _terminal"
-msgstr ""
+msgstr "I en _terminal"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:118
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:48
 msgid ""
 "The command will be started in the preferred terminal of the graphical "
 "environment."
 msgstr ""
+"Kommandoen vil blive startet i dit grafiske miljøs foretrukne terminal."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:119
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:49
 msgid "_Embedded"
-msgstr ""
+msgstr "_Indlejret"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:120
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:50
 msgid ""
 "This option makes use of a special feature of the file manager, which would "
 "allow a terminal to be ran inside of it.\n"
 "An acceptable fallback is running in the standard terminal."
 msgstr ""
+"Denne mulighed gør brug af en særlig funktion i Nautilus, som tillader, at "
+"en terminal kan køre inden i den.\n"
+"Et acceptabelt alternativ er kørsel i standardterminalen."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:122
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:52
 msgid "_Display output"
-msgstr ""
+msgstr "_Visningsoutput"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:123
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:53
 msgid ""
 "The command will be run in a terminal.\n"
 "The terminal will be closed at the end of the execution; standard error and "
 "output streams will be displayed.\n"
 "An acceptable fallback is running in the standard terminal."
 msgstr ""
+"Kommandoen vil blive kørt i en terminal.\n"
+"Terminalen vil blive lukket efter afvikling af kommandoen; standardfejl og "
+"outputstrømme vil blive vist.\n"
+"Et acceptabelt alternativ er kørsel i standardterminalen."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:126
-msgid "<b>Execution mode</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:127
-msgid "Note: this is not yet implemented in Nautilus-Actions.\n"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:56
+msgid "<b> Execution mode </b>"
+msgstr "<b> Kørselstilstand </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:129
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:57
 msgid "_Startup notify"
-msgstr ""
+msgstr "_Påmindelse ved opstart"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:130
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:58
 msgid ""
-"When checked, it is known that the run command will send a \"remove\" "
-"message to the desktop environment.\n"
+"When checked, it is known that the run command will send a “remove” message "
+"to the desktop environment.\n"
 "See the Startup Notification Protocol Specification for more details.\n"
 "Only relevant when chosen execution mode is Normal."
 msgstr ""
+"Når markeret vides det, at den kørte kommando sender en fjernelsesbesked til "
+"skrivebordsmiljøet.\n"
+"Se specifikationen for opstartspåmindelseprotokollen for flere detaljer.\n"
+"Kun relevant når den valgte kørselstilstand er normal."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:133
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:61
 msgid "Startup Window Manager _class :"
-msgstr ""
+msgstr "Opstart a_f vindueshåndteringsklasse:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:134
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:62
 msgid ""
 "When specified, this should be the name of a WM class of at least one window "
 "of the run command.\n"
 "See the Startup Notification Protocol Specification for more details.\n"
 "Only relevant when chosen execution mode is Normal."
 msgstr ""
+"Når angivet skal det være navnet på en vindueshåndteringsklasse på mindst et "
+"vindue af den kørte kommando.\n"
+"Se specifikationen for opstartspåmindelseprotokollen (Startup Notification Protocol Specification) for 
flere detaljer.\n"
+"Kun relevant når den valgte kørselstilstand er normal."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:137
-msgid "<b>Startup mode</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:65
+msgid "<b> Startup mode </b>"
+msgstr "<b> Opstartstilstand </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:138
-msgid "Note: this is not yet implemented in Nautilus-Actions."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:139
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:66
 msgid "Execute as _user :"
-msgstr ""
+msgstr "Kør som _bruger:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:140
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:67
 msgid ""
 "Enter here the user the command should be ran as.\n"
 "The user may be defined by his numeric UID or his login name.\n"
 "Leave the field empty to run the command as the current user."
 msgstr ""
+"Indtast brugeren, som kommandoen skal køres som, her.\n"
+"Brugeren kan identificeres ved sit numeriske UID eller sit brugernavn.\n"
+"Lad feltet være tomt for at køre kommandoen som den aktuelle bruger."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:143
-msgid "<b>Execute as user</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:70
+msgid "<b> Execute as user </b>"
+msgstr "<b> Kør som bruger </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:144
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:71
 msgid ""
 "This advanced tab lets you precisely define how your command will be "
 "executed."
 msgstr ""
+"Fanebladet med avancerede indstillinger lader dig definere nøjagtigt, "
+"hvordan kommandoen skal køres."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:145
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:72
 msgid "E_xecution"
-msgstr "_Handling"
+msgstr "K_ørsel"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:146
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:73
 msgid ""
 "The current item will appear if the basename of each element of the "
-"selection matches one filter of the 'Must match one of' column, while not "
-"matching any of the filters of the 'Must not match any of' column."
+"selection matches one filter of the “Must match one of” column, while not "
+"matching any of the filters of the “Must not match any of” column."
 msgstr ""
+"Det aktuelle element vil optræde, hvis basisnavnet på hvert element i "
+"markeringen matcher et filter i kolonnen “Skal matche en af”, mens det ikke "
+"matcher nogen af filtrene i kolonnen “Må ikke matche nogen af”."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:147
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:74
 msgid ""
 "This list lets you determine for which basenames the currently selected item "
 "will be displayed in the Nautilus context menu.\n"
-"Basenames may use '*' and '?' wildcards.\n"
+"Basenames may use “*” and “?” wildcards.\n"
 "Basenames may be negated to specify for which basenames your item must not "
 "appear."
 msgstr ""
+"Denne liste lader dig bestemme, for hvilke basisnavne det valgte "
+"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Basisnavne kan bruge jokertegnene “*” og “?”.\n"
+"Basisnavne kan negeres for at angive, for hvilke basisnavne elementet ikke "
+"skal optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:150
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:77
 msgid "Click to add a new basename filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at tilføje et nyt basisnavnefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:151
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:78
 msgid "Click to remove the current basename filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at fjerne det aktuelle basisnavnefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:152
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:79
 msgid "Match _case"
-msgstr ""
+msgstr "_Match store/små bogstaver"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:153
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:80
 msgid "Click to define the above basename filters as case sensitive."
 msgstr ""
-"\"sand\" hvis filnavnemønstrene skal være versalfølsomme, modsat \"falsk\""
+"Klik for at angive at basisnavnefiltrene ovenfor skal skelne mellem store og "
+"små bogstaver."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:154
-msgid "<b>Basenames conditions</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:81
+msgid "<b> Basenames conditions </b>"
+msgstr "<b> Betingelser for basisnavne </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:155
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:82
 msgid ""
 "This tab lets you determine for which basenames the currently selected item "
 "will be displayed in the Nautilus context menu.\n"
 "Basenames may be negated to specify for which basenames your item must not "
 "appear."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig bestemme, for hvilke basisnavne det valgte "
+"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Basisnavne kan negeres for at angive, for hvilke basisnavne elementet ikke "
+"skal optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:157
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:84
 msgid "_Basenames"
-msgstr ""
+msgstr "_Basisnavne"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:158
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:85
 msgid ""
 "The current item will appear if the mimetype of each element of the "
-"selection matches one filter of the 'Must match one of' column, while not "
-"matching any of the filters of the 'Must not match any of' column."
+"selection matches one filter of the “Must match one of” column, while not "
+"matching any of the filters of the “Must not match any of” column."
 msgstr ""
+"Det aktuelle element vil optræde, hvis MIME-typen for hvert element i "
+"markeringen matcher et filter i kolonnen “Skal matche en af”, mens det ikke "
+"matcher nogen af filtrene i kolonnen “Må ikke matche nogen af”."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:159
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:86
 msgid ""
 "This list lets you determine for which mimetypes the currently selected item "
 "will be displayed in the Nautilus context menu.\n"
-"Mimetypes may be specified as '*', '*/*', 'group/*' or 'group/subgroup'.\n"
+"Mimetypes may be specified as “*”, “*/*”, “group/*” or “group/subgroup”.\n"
 "Mimetypes may be negated to specify for which type of objects your item must "
 "not appear."
 msgstr ""
+"Denne liste lader dig bestemme, for hvilke MIME-typer det valgte "
+"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"MIME-typer kan angives som “*”, “*/*”, “gruppe/*” or “gruppe/undergruppe”.\n"
+"MIME-typer kan negeres for at angive, for hvilken type objekter elementet "
+"ikke skal optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:162
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:89
 msgid "Click to add a new mimetype filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at tilføje et nyt MIME-typefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:163
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:90
 msgid "Click to remove the current mimetype filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at fjerne det aktuelle MIME-typefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:164
-msgid "<b>Mimetypes conditions</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:91
+msgid "<b> Mimetypes conditions </b>"
+msgstr "<b> Betingelser for MIME-typer </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:165
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:92
 msgid ""
 "This tab lets you determine for which mimetypes the currently selected item "
 "will be displayed in the Nautilus context menu.\n"
-"Mimetypes may be specified as '*', '/*', 'group/*' or 'group/subgroup'.\n"
+"Mimetypes may be specified as “*”, “/*”, “group/*” or “group/subgroup”.\n"
 "Mimetypes may be negated to specify for which type of objects your item must "
 "not appear."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig bestemme, for hvilke MIME-typer det valgte "
+"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"MIME-typer kan angives som “*”, “*/*”, “gruppe/*” or “gruppe/undergruppe”.\n"
+"MIME-typer kan negeres for at angive, for hvilken type objekter elementet "
+"ikke skal optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:168
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:95
 msgid "_Mimetypes"
-msgstr "MIME-typer:"
+msgstr "_MIME-typer"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:169
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:96
 msgid ""
 "The current item will appear if the location of each element of the "
-"selection is one or inside one of the paths of the 'Must match one of' "
-"column, while not being one or inside one of the 'Must not match any of' "
+"selection is one or inside one of the paths of the “Must match one of” "
+"column, while not being one or inside one of the “Must not match any of” "
 "column."
 msgstr ""
+"Det aktuelle element vil optræde, hvis placeringen af hvert element i "
+"markeringen er en eller er inden i en af stierne i kolonnen “Skal matche en "
+"af”. Samtidig må det ikke være en eller være inden i en i kolonnen “Må ikke matche nogen "
+"af”."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:170
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:97
 msgid ""
 "This list lets you determine where (in which folders) the currently selected "
 "files must be found in order for the item to be displayed in the Nautilus "
 "context menu.\n"
-"Folders may use '*' or '?' wildcards.\n"
+"Folders may use “*” or “?” wildcards.\n"
 "Folder filters may be negated to specify for which folders your item must "
 "not appear."
 msgstr ""
+"Denne liste lader dig bestemme, hvor (i hvilke mapper) de valgte "
+"filer skal være, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Mapper kan bruge jokertegnene “*” og “?”.\n"
+"Mappefiltre kan negeres for at angive, for hvilke mapper elementet ikke skal "
+"optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:173
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:100
 msgid "Click to add a new folder filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at tilføje et nyt mappefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:174
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:101
 msgid "Click to browse the filesystem in order to select a new folder filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at gennemse filsystemet for at vælge et nyt mappefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:175
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:102
 msgid "Click to remove the current folder filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at fjerne det aktuelle mappefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:176
-msgid "<b>Folders conditions</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:103
+msgid "<b> Folders conditions </b>"
+msgstr "<b> Betingelser for mapper </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:177
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:104
 msgid ""
 "This tab lets you determine where (in which folders) the currently selected "
 "files must be found in order for the item to be displayed in the Nautilus "
@@ -3801,62 +2711,84 @@ msgid ""
 "Folder filters may be negated to specify for which folders your item must "
 "not appear."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig bestemme, hvor (i hvilke mapper) de valgte "
+"filer skal være, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Mappefiltre kan negeres for at angive, for hvilke mapper elementet ikke skal "
+"optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:179
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:106
 msgid "_Folders"
-msgstr ""
+msgstr "_Mapper"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:180
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:107
 msgid ""
 "The current item will appear if the scheme of each element of the selection "
-"matches one of the 'Must match one of' column, while not matching any of the "
-"'Must not match any of' column."
+"matches one of the “Must match one of” column, while not matching any of the "
+"“Must not match any of” column."
 msgstr ""
+"Det aktuelle element vil optræde, hvis typen for hvert element i markeringen "
+"matcher et filter i kolonnen “Skal matche en af”, mens det ikke matcher "
+"nogen af filtrene i kolonnen “Må ikke matche nogen af”."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:181
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:108
 msgid ""
 "This list lets you determine which schemes the currently selected files must "
 "satisfy in order for the item to be displayed in the Nautilus context menu.\n"
 "Filters may be negated to specify for which schemes your item must not "
 "appear."
 msgstr ""
+"Denne liste lader dig bestemme, hvilke typer de valgte filer skal "
+"opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Filtre kan negeres for at angive, for hvilke typer elementet ikke skal "
+"optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:183
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:110
 msgid "Click to add a new scheme filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at tilføje et nyt typefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:184
-msgid "De_faults..."
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:111
+msgid "De_faults…"
+msgstr "S_tandarder …"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:185
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:112
 msgid "Click to select a new scheme filter among default schemes."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at vælge et nyt typefilter blandt standardtyperne."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:186
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:113
 msgid "Click to remove the current scheme filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at fjerne det aktuelle typefilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:187
-msgid "<b>Schemes conditions</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:114
+msgid "<b> Schemes conditions </b>"
+msgstr "<b> Betingelser for typer </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:188
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:115
 msgid ""
 "This tab lets you determine which schemes the currently selected files must "
 "satisfy in order for the item to be displayed in the Nautilus context menu.\n"
 "Filters may be negated to specify for which schemes your item must not "
 "appear."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig bestemme, hvilke typer de valgte filer skal "
+"opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Filtre kan negeres for at angive, for hvilke typer elementet ikke skal "
+"optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:191
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:117 ../src/ui/fma-preferences.ui.h:59
+msgid "_Schemes"
+msgstr "_Typer"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:118
 msgid ""
 "The current item will appear if each element of the selection matches all "
-"capabilities of the 'Must match all of' column, while not matching any "
-"capability of the 'Must not match any of' column."
+"capabilities of the “Must match all of” column, while not matching any "
+"capability of the “Must not match any of” column."
 msgstr ""
+"Det aktuelle element vil optræde, hvis hvert element i markeringen matcher "
+"alle egenskaber i kolonnen “Skal matche en af”, mens det ikke matcher nogen "
+"af egenskaberne i kolonnen “Må ikke matche nogen af”."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:192
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:119
 msgid ""
 "This list lets you determine which capabilities the currently selected files "
 "must satisfy in order for the item to be displayed in the Nautilus context "
@@ -3864,20 +2796,24 @@ msgid ""
 "Capabilities may be negated to specify for which capabilities your item must "
 "not appear."
 msgstr ""
+"Denne liste lader dig bestemme, hvilke egenskaber de valgte filer "
+"skal opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Egenskaber kan negeres for at angive, for hvilke egenskaber elementet ikke "
+"skal optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:194
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:121
 msgid "Click to add a new capability filter."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at tilføje et nyt egenskabsfilter."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:195
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:122
 msgid "Click to remove the current capability."
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at fjerne den aktuelle egenskab."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:196
-msgid "<b>Capabilities conditions</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:123
+msgid "<b> Capabilities conditions </b>"
+msgstr "<b> Betingelser for egenskaber </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:197
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:124
 msgid ""
 "This tab lets you determine which capabilities the currently selected files "
 "must satisfy in order for the item to be displayed in the Nautilus context "
@@ -3885,95 +2821,102 @@ msgid ""
 "Filters may be negated to specify for which capabilities your item must not "
 "appear."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig bestemme, hvilke egenskaber de valgte filer "
+"skal opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Filtre kan negeres for at angive, for hvilke egenskaber elementet ikke skal "
+"optræde."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:199
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:126
 msgid "Ca_pabilities"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:200
-msgid ""
-"This is an advanced condition based on the count of the current selection.\n"
-"If the current selection does not match this condition, then the item will "
-"not be displayed in the file manager context menus or toolbar."
-msgstr ""
+msgstr "_Egenskaber"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:202
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:127
 msgid "_Count :"
-msgstr ""
+msgstr "Anta_l:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:203
-#, fuzzy
-msgid "<b>Appears if selection contains</b>"
-msgstr "Angiv hvis valget kan indeholde filer"
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:128
+msgid "<b> Appears if selection contains </b>"
+msgstr "<b> Optræder hvis markeringen indeholder </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:204
-msgid ""
-"This is an advanced condition based on the running desktop environment.\n"
-"First choose on the left if the item depends of a particular desktop "
-"environment, then select on the right the adequate desktop environment."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:206
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:129
 msgid "Item may appear depending of the desktop environment."
-msgstr ""
+msgstr "Elementet kan optræde afhængigt af skrivebordsmiljøet."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:207
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:130
 msgid "_Always appears"
-msgstr ""
+msgstr "_Optræder altid"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:208
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:131
 msgid "_Only appears in selected environments"
-msgstr "Vis kun i miljø"
+msgstr "Op_træder kun i valgte miljøer"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:209
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:132
 msgid "_Never appears in selected environments"
-msgstr ""
+msgstr "O_ptræder aldrig i valgte miljøer"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:133
+msgid "<b> Desktop environment </b>"
+msgstr "<b> Skrivebordsmiljø </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:211
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:134
 msgid "Appears if the file is e_xecutable :"
-msgstr ""
+msgstr "Optræder hvis filen er _eksekverbar:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:135
+msgid "Appears if the name is _registered on D-Bus :"
+msgstr "Optræder hvis navnet er _registreret på D-Bus:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:136
+msgid "Appears if the command outputs “_true” :"
+msgstr "Optræder hvis kommandoens output er “t_rue”:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:137
+msgid "Appears if the _binary is running :"
+msgstr "Optræder hvis _binærfilen kører:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:138
+msgid "Bro_wse…"
+msgstr "_Gennemse …"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:212
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:139
 msgid ""
 "This is an advanced condition based on the presence of an executable file on "
 "the file system.\n"
 "This may be used for example to test for a prerequisite package."
 msgstr ""
+"Dette er en avanceret betingelse baseret på tilstedeværelsen af en "
+"ekskverbar fil i filsystemet.\n"
+"Dette kan f.eks. bruges til at teste for en nødvendig pakke."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:214
-msgid "Bro_wse..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:215
-msgid "Appears if the name is _registered on D-Bus :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:216
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:141
 msgid ""
 "This is an advanced condition based on the presence of a particular service "
 "on the D-Bus system.\n"
 "This may be used for example for testing that a prerequisite service is "
 "currently available."
 msgstr ""
+"Dette er en avanceret betingelse baseret på tilstedeværelsen af en bestemt "
+"tjeneste i D-Bussystemet.\n"
+"Dette kan f.eks. bruges til at teste for, om en nødvendig tjeneste er "
+"tilgængelig."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:218
-msgid "Appears if the command outputs \"_true\" :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:219
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:143
 msgid ""
 "This is an advanced condition based on a runtime result.\n"
-"Enter here a command which is able to display the exact \"true\" string on "
-"its standard output.\n"
+"Enter here a command which is able to display the exact “true” string on its "
+"standard output.\n"
 "This may be used for example for testing a complex condition."
 msgstr ""
+"Dette er en avanceret betingelse baseret på resultatet af en kørsel.\n"
+"Indtast en kommando, som er i stand til at vise den nøjagtige “true”-streng "
+"i standardoutput.\n"
+"Dette kan f.eks. bruges til at teste for en sammensat betingelse."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:222
-msgid "Appears if the _binary is running :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:146
+msgid "Brow_se…"
+msgstr "G_ennemse …"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:223
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:147
 msgid ""
 "This is an advanced condition based on the presence of a running binary.\n"
 "Note that only the basename of the binary is checked, not its dirname nor "
@@ -3981,466 +2924,1560 @@ msgid ""
 "This may be used for example for testing the presence of a prerequisite "
 "daemon."
 msgstr ""
+"Dette er en avanceret betingelse baseret på tilstedeværelsen af kørende "
+"binærfil.\n"
+"Bemærk at kun binærfilens basisnavn tjekkes og ikke dens (ophavs)mappenavn eller "
+"parametre.\n"
+"Dette kan f.eks. bruges til at teste for tilstedeværelsen af en nødvendig "
+"dæmon."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:226
-msgid "Brow_se..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:227
-msgid "<b>Execution environment</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:150
+msgid "<b> Execution environment </b>"
+msgstr "<b> Kørselsmiljø </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:228
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:151
 msgid ""
 "This tab lets you determine some advanced conditions the currently selected "
 "files must satisfy in order for the item to be displayed in the file manager "
 "context menu."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig bestemme nogle avancerede egenskaber, de aktuelt "
+"valgte filer skal opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' "
+"genvejsmenu."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:229
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:152
 msgid "_Environment"
-msgstr ""
+msgstr "_Miljø"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:230
-msgid "_Description :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:231
-msgid ""
-"Enter here a free text which may be used (e.g. in a Web service or in a "
-"search tool) to describe your item."
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:232
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:153
 msgid "E_nabled"
-msgstr ""
+msgstr "A_ktiveret"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:233
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:154
 msgid ""
 "Check the box to enable this item.\n"
 "If unchecked, then the item will never appear in the file manager context "
 "menus or toolbar."
 msgstr ""
-"Stien til kommandoen som køres når brugeren vælger menupunktet i Nautilus "
-"pop op-menuen"
+"Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere dette element.\n"
+"Hvis umarkeret vil elementet aldrig optræde i Nautilus' genvejsmenuer eller "
+"værktøjslinje."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:235
-#, fuzzy
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:156
+msgid "_Description :"
+msgstr "_Beskrivelse:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:157
+msgid ""
+"Enter here a free text which may be used (e.g. in a Web service or in a "
+"search tool) to describe your item."
+msgstr ""
+"Indtast en frit valgt tekst, som kan bruges (f.eks. i en webtjeneste eller "
+"et søgeværktøj) til at beskrive dit element."
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:158
 msgid "Suggested _shortcut :"
-msgstr "Foreslået genvej"
+msgstr "Foreslået genve_j:"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:237
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:160
 msgid ""
 "Enter here the keyboard touch combination you suggest as a shortcut to your "
 "action.\n"
-"Note: this is not yet implemented in Nautilus-Actions."
+"Note: this is not yet implemented in FileManager-Actions."
 msgstr ""
+"Indtast tastekombinationen, som du foreslår som genvej til din handling.\n"
+"Bemærk: Dette er endnu ikke implementeret i Nautilus-handlinger."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:240
-msgid "Id. :"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:162
+msgid "<b> Action editable properties </b>"
+msgstr "<b> Handlingsegenskaber som kan redigeres </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:241
-msgid "I/O provider :"
-msgstr ""
-
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:242
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:163
 msgid "Read-only item"
-msgstr ""
+msgstr "Skrivebeskyttet element"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:243
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:164
 msgid ""
 "This box is checked if the item cannot be edited.\n"
 "There may be multiple reasons for why an item cannot be edited. See your "
-"User's Manual."
+"User’s Manual."
 msgstr ""
+"Dette afkrydsningsfelt er markeret, hvis elementet ikke kan redigeres.\n"
+"Der kan være mange grunde til, et element ikke kan redigeres. Se din "
+"brugermanuel."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:245
-msgid "<b>Read-only properties</b>"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:166
+msgid "Id. :"
+msgstr "Id:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:167
+msgid "I/O provider :"
+msgstr "I/O-udbyder:"
+
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:168
+msgid "<b> Read-only properties </b>"
+msgstr "<b> Skrivebeskyttede egenskaber </b>"
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:246
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:169
 msgid ""
 "This tab lets you edit some miscellaneous properties, and access some non-"
 "modifiable information."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig redigere diverse egenskaber og tilgå ikke-"
+"redigerbar information."
 
-#: ../src/nact/nautilus-actions-config-tool.ui.h:247
+#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:170
 msgid "P_roperties"
-msgstr ""
+msgstr "_Egenskaber"
 
-#. i18n: label of an automagic root submenu
-#: ../src/plugin-menu/nautilus-actions.c:933
-#, fuzzy
-msgid "Nautilus-Actions actions"
-msgstr "Konfiguration af Nautilus-handlinger"
+#: ../src/ui/fma-match-list.c:89
+msgid "Must match one of"
+msgstr "Skal matche en af"
 
-#. i18n: tooltip of an automagic root submenu
-#: ../src/plugin-menu/nautilus-actions.c:935
+#: ../src/ui/fma-match-list.c:90
+msgid "Must match all of"
+msgstr "Skal matche alle"
+
+#. i18n: label of the header of a column which let the user select a negative filter
+#: ../src/ui/fma-match-list.c:233
+msgid "Must not match any of"
+msgstr "Må ikke matche nogen af"
+
+#: ../src/ui/fma-match-list.c:479
+#, c-format
 msgid ""
-"A submenu which embeds the currently available Nautilus-Actions actions and "
-"menus"
+"“%s” filter already exists in the list.\n"
+"Please provide another one."
 msgstr ""
+"Filteret “%s” findes allerede på listen.\n"
+"Angiv venligst et andet."
 
-#: ../src/plugin-menu/nautilus-actions.c:979
-#, fuzzy
-msgid "About Nautilus-Actions"
-msgstr "Om Nautilushandlinger"
+#. i18n notes : new filter for a new row in a match/no match list
+#: ../src/ui/fma-match-list.c:857
+msgid "new-filter"
+msgstr "nyt-filter"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “About” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:97 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:21
+msgid "Display informations about this program"
+msgstr "Vis oplysninger om dette program"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Help” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:100 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:19
+msgid "Display help about this program"
+msgstr "Vis hjælp til dette program"
 
-#: ../src/plugin-menu/nautilus-actions.c:980
-msgid "Display some informations about Nautilus-Actions"
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Preferences” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:103 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:11
+msgid "Edit your preferences"
+msgstr "Redigér dine indstillinger"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Quit” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:106 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:17
+msgid "Quit the application"
+msgstr "Afslut programmet"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “New menu” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:112
+msgid "Insert a new menu at the current position"
+msgstr "Indsæt en ny menu på den aktuelle placering"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “New action” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:115 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:13
+msgid "Define a new action"
+msgstr "Definér en ny handling"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “New profile” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:118
+msgid "Define a new profile attached to the current action"
+msgstr "Definér en ny profil knyttet til den aktuelle handling"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Save” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:121
+msgid ""
+"Record all the modified actions. Invalid actions will be silently ignored"
 msgstr ""
+"Registrér alle de ændrede handlinger. Ugyldige handlinger vil tavst blive "
+"ignoreret"
 
-#: ../src/test/test-reader.c:48
-msgid "The URI of the file to be imported"
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Cut” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:124 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:1
+msgid "Cut the selected item(s) to the clipboard"
+msgstr "Klip de valgte elementer til udklipsholderen"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Copy” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:127 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:3
+msgid "Copy the selected item(s) to the clipboard"
+msgstr "Kopiér de valgte elementer til udklipsholderen"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Paste” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:130 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:5
+msgid "Insert the content of the clipboard just before the current position"
+msgstr "Indsæt indholdet af udklipsholderen lige før den aktuelle placering"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Paste into” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:133
+msgid "Insert the content of the clipboard as first child of the current item"
 msgstr ""
+"Indsæt indholdet af udklipsholderen som første underpunkt i det aktuelle "
+"element"
 
-#: ../src/test/test-reader.c:48 ../src/utils/nautilus-actions-run.c:61
-msgid "<URI>"
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Duplicate” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:136
+msgid "Duplicate the selected item(s)"
+msgstr "Duplikér de valgte elementer"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Delete” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:139 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:7
+msgid "Delete the selected item(s)"
+msgstr "Slet de valgte elementer"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Reload items” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:142 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:9
+msgid ""
+"Cancel your current modifications and reload the initial list of menus and "
+"actions"
 msgstr ""
+"Fortryd dine aktuelle ændringer og genindlæs den oprindelige liste over "
+"menuer og handlinger"
 
-#: ../src/test/test-reader.c:55 ../src/utils/na-delete-xmltree.c:77
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:73 ../src/utils/nautilus-actions-new.c:155
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:70
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:68
-msgid "Output the version number"
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Expand all” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:145
+msgid "Entirely expand the items hierarchy"
+msgstr "Fold elementhierarkiet helt ud"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Collapse all” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:148
+msgid "Entirely collapse the items hierarchy"
+msgstr "Sammenfold hele elementhierarkiet"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Toolbars/File” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:151
+msgid "Display the File toolbar"
+msgstr "Vis filværktøjslinjen"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Toolbars/Edit” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:154
+msgid "Display the Edit toolbar"
+msgstr "Vis redigérværktøjslinjen"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Toolbars/Tools” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:157
+msgid "Display the Tools toolbar"
+msgstr "Vis værktøjslinjen med værktøjer"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Toolbars/Help” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:160
+msgid "Display the Help toolbar"
+msgstr "Vis hjælpværktøjslinjen"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Notebook labels” items navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:163
+msgid "Switch the position of the notebook tabs"
+msgstr "Skift placering af notesbogens faneblade"
+
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Import” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:166 ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:23
+msgid "Import one or more actions from external files into your configuration"
 msgstr ""
+"Importér en eller flere handlinger fra eksterne filer ind i din konfiguration"
 
-#: ../src/test/test-reader.c:108
-msgid "Import a file."
+#. i18n: status bar tooltip displayed on “Export” item navigation
+#: ../src/ui/fma-menu.c:169
+msgid "Export one or more actions from your configuration to external files"
 msgstr ""
+"Eksportér en eller flere handlinger fra din konfiguration til eksterne filer"
 
-#: ../src/test/test-reader.c:122
+#: ../src/ui/fma-menu.c:238
+msgid "_Maintainer"
+msgstr "_Vedligeholder"
+
+#: ../src/ui/fma-menu.c:495
+#, c-format
+msgid " %d menu(s), %d action(s), %d profile(s) are currently loaded"
+msgstr " %d menuer, %d handlinger, %d profiler er for nærværende indlæst"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-edit.c:224
+msgid "Not all items have been cut as following ones are not modifiable:"
+msgstr "Ikke alle elementer er blevet klippet, da følgende ikke kan ændres:"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-edit.c:470
+msgid "Not all items have been deleted as following ones are not modifiable:"
+msgstr "Ikke alle elementer er blevet slettet, da følgende ikke kan ændres:"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-file.c:54
+msgid "Save error"
+msgstr "Fejl i forsøget på at gemme"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-file.c:55
+msgid "Some items may not have been saved"
+msgstr "Nogle elementer er muligvis ikke blevet gemt"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-file.c:56
+msgid "Unable to rewrite the level-zero items list"
+msgstr "Kan ikke genskrive niveau 0-elementlisten"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-file.c:57
+msgid "Some items have not been deleted"
+msgstr "Nogle elementer er ikke blevet slettet"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-file.c:190
+msgid "New profile"
+msgstr "Ny profil"
+
+#: ../src/ui/fma-menu-file.c:435
+msgid "Automatically saving pending modifications…"
+msgstr "Gemmer automatisk ventende ændringer …"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:1
+msgid "FileManager-Actions Preferences"
+msgstr "Indstillinger for Nautilus-handlinger"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:2
+msgid "_Ascending alphabetical order"
+msgstr "_Stigende alfabetisk rækkefølge"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:3
 msgid ""
-"Bug reports are welcomed at http://bugzilla.gnome.org, or you may prefer to "
-"mail to <maintainer nautilus-actions org>.\n"
+"Menus and actions will be displayed in the ascending alphabetical order of "
+"their label, both in the Nautilus context menu and in the fma-config-tool "
+"user interface."
 msgstr ""
+"Menuer og handlinger vil blive vist i stigende alfabetisk rækkefølge af "
+"deres etiketter både i Nautilus' genvejsmenu og i brugergrænsefladen for fma-"
+"config-tool."
 
-#: ../src/test/test-reader.c:130 ../src/utils/na-delete-xmltree.c:183
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:191 ../src/utils/na-set-conf.c:208
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:385
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:183
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:210
-msgid "Miscellaneous options"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:4
+msgid "_Descending alphabetical order"
+msgstr "_Faldende alfabetisk rækkefølge"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:5
+msgid ""
+"Menus and actions will be displayed in the descending alphabetical order of "
+"their label, both in the Nautilus context menu and in the fma-config-tool "
+"user interface."
 msgstr ""
+"Menuer og handlinger vil blive vist i faldende alfabetisk rækkefølge af "
+"deres etiketter både i Nautilus' genvejsmenu og i brugergrænsefladen for fma-"
+"config-tool."
 
-#: ../src/test/test-reader.c:151 ../src/utils/na-delete-xmltree.c:113
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:112 ../src/utils/na-set-conf.c:120
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:205
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:110
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:119
-#, c-format
-msgid "Syntax error: %s\n"
-msgstr "Syntaksfejl: %s\n"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:6
+msgid "_Manual order"
+msgstr "_Manuel rækkefølge"
 
-#: ../src/test/test-reader.c:166
-#, c-format
-msgid "Error: uri is mandatory.\n"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:7
+msgid ""
+"Display order of menus and actions, both in the Nautilus context menu and in "
+"the fma-config-tools user interface, must be manually adjusted."
 msgstr ""
+"Rækkefølgen for visning af menuer og handlinger, både i Nautilus' genvejsmenu og i "
+"brugergrænsefladen for fma-config-tool, skal håndteres manuelt."
 
-#. i18: '--help' is a command-line option - do not translate
-#: ../src/test/test-reader.c:178 ../src/utils/na-delete-xmltree.c:197
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:304 ../src/utils/na-set-conf.c:222
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:629
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:240
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:484
-#, c-format
-msgid "Try %s --help for usage.\n"
-msgstr ""
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:8
+msgid "<b>Items ordering</b>"
+msgstr "<b>Elementers rækkefølge</b>"
 
-#: ../src/utils/console-utils.c:53
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:9
+msgid "_Create a root “FileManager-Actions” menu"
+msgstr "O_pret en rodmenu til “Nautilus-handlinger”"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:10
 msgid ""
-"Bug reports are welcomed at https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=nautilus-actions,\n"
-"or you may prefer to mail to <maintainer nautilus-actions org>.\n"
+"When this option is checked, menus and actions will actually be displayed as "
+"sub-items of a root “FileManager-Actions” menu in the Nautilus context menu."
 msgstr ""
+"Når denne valgmulighed er markeret, vil menuer og handlinger blive vist som "
+"underelementer i en “Nautilus-handlinger”-rodmenu i Nautilus' genvejsmenu."
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:68
-msgid "The XPath to the tree to be deleted"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:11
+msgid "Add an “A_bout FileManager-Actions” item in the Nautilus context menus"
+msgstr "Tilføj et “O_m Nautilus-handlinger”-element i Nautilus' genvejsmenu"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:12
+msgid ""
+"When this option is checked, an “About FileManager-Actions” item will be "
+"added to the root FileManager-Actions menu in the Nautilus context menu.\n"
+"Note that this item will be displayed only if a unique menu is defined in "
+"the Nautilus context menu (e.g. when having checked the root “FileManager-"
+"Actions” menu option above)."
 msgstr ""
+"Når denne valgmulighed er markeret, vil et “Om Nautilus-handlinger”-element "
+"blive tilføjet til “Nautilus-handlinger”-rodmenuen i Nautilus' genvejsmenu.\n"
+"Bemærk at dette element kun vil blive vist, hvis en entydig menu er "
+"defineret i Nautilus' genvejsmenu (f.eks. når indstillingen “Nautilus-"
+"handlinger”-rodmenu er markeret ovenfor)."
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:70
-msgid "The filename of the XML backend"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:14
+msgid "<b>Nautilus menu layout</b>"
+msgstr "<b>Nautilus' menulayout</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:15
+msgid ""
+"This tab lets you choose how the actions are ordered in the displayed list "
+"as well as in the Nautilus context menu. You may also choose here how "
+"actions will be displayed in the Nautilus context menu."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig vælge rækkefølgen for handlingerne i den viste "
+"liste og i Nautilus' genvejsmenu. Du kan også vælge, hvordan handlinger vil "
+"blive vist i Nautilus' genvejsmenu."
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:128
-#, c-format
-msgid "Error: a XPath is mandatory.\n"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:16
+msgid "_Runtime preferences"
+msgstr "K_ørselsindstillinger"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:17
+msgid "_Command pattern :"
+msgstr "_Kommandomønster:"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:18
+msgid "<b>Execution in a terminal</b>"
+msgstr "<b>Kørsel i en terminal</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:19
+msgid "Running _desktop environment :"
+msgstr "Kørende _skrivebordsmiljø:"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:20
+msgid "<i>Currently detected :</i>"
+msgstr "<i>Aktuelt registreret:</i>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:21
+msgid "<b>Desktop environment</b>"
+msgstr "<b>Skrivebordsmiljø</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:22
+msgid "This tab lets you specify parameters needed for some execution modes."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig angive parametre til brug for nogle "
+"kørselstilstande."
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:133
-#, c-format
-msgid "Error: a XML filename is mandatory.\n"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:23
+msgid "Runtime E_xecution"
+msgstr "Kørselstids_udførelse"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:24
+msgid "What to do when pasting or duplicating an item in the tree ?"
+msgstr "Hvad skal der ske, når et element indsættes eller duplikeres i træet?"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:25
+msgid "Relabel _menus"
+msgstr "Giv _menuer nye navne"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:26
+msgid ""
+"When a menu is copied/pasted, or duplicated, the new menu will be relabelled "
+"as “Copy of …”."
 msgstr ""
+"Når en menu kopieres/indsættes eller duplikeres, vil den nye menu få navnet "
+"“Kopi af …”."
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:164
-msgid "Delete a XPath from a XML document."
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:27
+msgid "Relabel _actions"
+msgstr "Giv _handlinger nye navne"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:28
+msgid ""
+"When an action is copied/pasted, or duplicated, the new action will be "
+"relabelled as “Copy of …”."
 msgstr ""
+"Når en handling kopieres/indsættes eller duplikeres, vil den nye handling få "
+"navnet “Kopi af …”."
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:213
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error: unable to parse file '%s'\n"
-msgstr " Fejlet: Kan ikke oprette %s: %s\n"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:29
+msgid "Relabel _profiles"
+msgstr "Giv _profiler nye navne"
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:220
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error: unable to create new XPath context\n"
-msgstr " Fejlet: Kan ikke oprette %s: %s\n"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:30
+msgid ""
+"When a profile is copied/pasted, or duplicated, the new profile will be "
+"relabelled as “Copy of …”."
+msgstr ""
+"Når en profil kopieres/indsættes eller duplikeres, vil den nye profil få "
+"navnet “Kopi af …”."
 
-#: ../src/utils/na-delete-xmltree.c:228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error: unable to evaluate XPath expression '%s'\n"
-msgstr " Fejlet: Kan ikke oprette %s: %s\n"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:31
+msgid "<b>Relabeling items</b>"
+msgstr "<b>Omdøbning af elementer</b>"
 
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:62
-msgid "Output the schema on stdout"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:32
+msgid "Esc key _quits the assistant"
+msgstr "Esc-tasten _afslutter assistenten"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:33
+msgid ""
+"When this option is checked, the “Escape” key will let you quit the current "
+"assistant. Else, quitting the assistant is only possible by hitting the "
+"“Cancel” button."
 msgstr ""
+"Når denne valgmulighed er markeret, vil Esc-tasten lade dig afslutte den "
+"aktuelle assistent. Afslutning af assistenten er ellers kun mulig med "
+"“Annullér”-knappen."
 
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:67
-msgid "Output the action schemas [default]"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:34
+msgid "Ask for a _confirmation when quitting the assistant on Esc key"
+msgstr "Sp_ørg efter bekræftelse, når assistenten afsluttes med Esc"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:35
+msgid ""
+"This option is only relevant when the “Escape” key lets the user quit the "
+"assistant. When checked, the user will be prompted for a confirmation in "
+"order to help prevent erroneous hits of the Esc key."
 msgstr ""
+"Denne valgmulighed er kun relevant, når Esc-tasten lader brugeren afslutte "
+"assistenten. Når markeret vil brugeren blive bedt om bekræftelse for at "
+"undgå fejlagtig aktivering af Esc-tasten."
 
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:68
-msgid "Output the menu schemas"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:36
+msgid "<b>Assistants</b>"
+msgstr "<b>Assistenter</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:37
+msgid "Automatically _saves pending modifications"
+msgstr "_Gemmer automatisk ventende ændringer"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:38
+msgid ""
+"When this option is checked, pending modification will be periodically and "
+"automatically saved."
 msgstr ""
+"Når denne valgmulighed er markeret, vil ventende ændringer blive gemt "
+"regelmæssigt og automatisk."
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:39
+msgid "Periodicity :"
+msgstr "Interval:"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:40
+msgid "minutes"
+msgstr "minutter"
 
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:162
-msgid "Output the Nautilus-Actions GConf schemas on stdout."
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:41
+msgid "<b>Auto-save</b>"
+msgstr "<b>Auto-gem</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:42
+msgid ""
+"This tab allows the user to choose custom preferences for the FileManager-"
+"Actions Configuration Tool user interface."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader brugeren vælge tilpassede indstillinger for "
+"brugergrænsefladen til Nautilus-handlingers konfigurationsværktøj."
 
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:166
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:43
+msgid "_UI Preferences"
+msgstr "Indstillinger for _brugergrænseflade"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:44
 msgid ""
-"As of version 3.1.0, GConf as an I/O provider is deprecated.\n"
-"This program is no more maintained."
+"What to do when an item, action or menu, selected to be imported, has the "
+"same identifier that a currently existing one ?"
 msgstr ""
+"Hvad skal der ske, når et element, en handling eller en menu udvalgt til "
+"import har den samme identifikator som en eksisterende?"
 
-#: ../src/utils/na-print-schemas.c:185
-msgid "Type options"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:45
+msgid "<b>Import mode</b>"
+msgstr "<b>Importtilstand</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:46
+msgid "This tab lets you decide on the default behavior of import operations."
+msgstr "Dette faneblad lader dig bestemme importhandlingers standardopførsel."
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:47
+msgid "_Import"
+msgstr "_Importér"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:48
+msgid "What is your preferred export format ?"
+msgstr "Hvilket er dit foretrukne eksportformat?"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:49
+msgid "<b>Export format</b>"
+msgstr "<b>Eksportformat</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:50
+msgid "This tab lets you decide on the default behavior of export operations."
+msgstr "Dette faneblad lader dig bestemme eksporthandlingers standardopførsel."
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:51
+msgid "_Export"
+msgstr "_Eksportér"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:52
+msgid "Click to add a new default scheme."
+msgstr "Klik for at tilføje en ny standardtype."
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:53
+msgid "Click to remove the selected default scheme."
+msgstr "Klik for at fjerne den valgte standardtype."
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:54
+msgid ""
+"You may define here any number of schemes. They will be proposed as default "
+"schemes when defining conditions for an action.\n"
+"If the list becomes empty, fma-config-tool will automatically re-fill in "
+"with this default list.\n"
+"You can add a new scheme by clicking on the “+” button."
 msgstr ""
+"Du kan definere så mange typer, du vil. De vil blive foreslået som "
+"standardtyper, når en handlings betingelser defineres.\n"
+"Hvis listen bliver tom, vil fma-config-tool automatisk genopfylde den med "
+"denne standardliste.\n"
+"Du kan tilføje en ny type ved at trykke på “+”-knappen."
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:50
-msgid "Set a key=value pair in a key file."
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:57
+msgid "<b>Default schemes</b>"
+msgstr "<b>Standardtyper</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:58
+msgid ""
+"This tab lets you decide which schemes are proposed by default when editing "
+"advanced conditions for an item."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig afgøre, hvilke typer der som standard foreslås, når "
+"et elements avancerede betingelser redigeres."
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:61
-msgid "The group to be updated"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:60
+msgid ""
+"Define here, for available I/O providers, if you want them to be read at "
+"startup, to be writable, and the order in which they will be tested when "
+"trying to write a new menu or action."
 msgstr ""
+"Definér for tilgængelige I/O-udbydere, om de skal læses under opstart, være "
+"skrivbare og rækkefølgen de skal prøves i, når en ny menu eller handling "
+"skrives."
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:63
-msgid "The key to be updated"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:61
+msgid "_Up"
+msgstr "_Op"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:62
+msgid ""
+"Move up the selected I/O provider in the order of priority when trying to "
+"write a new item."
 msgstr ""
+"Flyt den valgte I/O-udbyder op i prioritetsrækkefølgen, når et nyt element "
+"skrives."
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:63
+msgid "_Down"
+msgstr "_Ned"
 
-#. i18n: 'str', 'int' and 'bool' are literal values: do not translate
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:66
-msgid "The type of the value to be set, may be 'str', 'int' or 'bool'"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:64
+msgid "<b>Activation and priority</b>"
+msgstr "<b>Aktivering og prioritet</b>"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:65
+msgid ""
+"This tab lets you decide whether the I/O providers are enabled or not, and "
+"in which order they will be tried when writing a new item."
 msgstr ""
+"Dette faneblad lader dig afgøre, om I/O-udbyderne er aktiverede eller ej, og "
+"i hvilken rækkefølge de vil blive forsøgt, når et nyt element skal skrives."
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:68
-msgid "The value to be set"
+#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:66
+msgid "I/O _Providers"
+msgstr "I/O-_udbydere"
+
+#. i18n: the user is not willing to identify his current desktop environment,
+#. *    and prefers rely on the runtime detection
+#: ../src/ui/fma-preferences-editor.c:119
+msgid "Rely on runtime detection"
+msgstr "Brug registrering under kørslen"
+
+#: ../src/ui/fma-preferences-editor.c:813
+msgid "Ex.:"
+msgstr "Eks.:"
+
+#: ../src/ui/fma-providers-list.c:137
+msgid "Readable"
+msgstr "Læsbar"
+
+#: ../src/ui/fma-providers-list.c:151
+msgid "Writable"
+msgstr "Skrivbar"
+
+#: ../src/ui/fma-providers-list.c:165
+msgid "I/O Provider"
+msgstr "I/O-udbyder"
+
+#. i18n: default name when the I/O providers doesn’t provide one
+#: ../src/ui/fma-providers-list.c:261
+msgid "no name"
+msgstr "intet navn"
+
+#. i18n: name displayed when the corresponding I/O provider is unavailable at runtime
+#: ../src/ui/fma-providers-list.c:265
+msgid "unavailable I/O provider"
+msgstr "utilgængelig I/O-udbyder"
+
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:155
+msgid "Keyword"
+msgstr "Nøgleord"
+
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:167
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivelse"
+
+#. i18n notes : description of “file” scheme
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:283
+msgid "Local files"
+msgstr "Lokale filer"
+
+#. i18n notes : description of “sftp” scheme
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:285
+msgid "SSH files"
+msgstr "SSH-filer"
+
+#. i18n notes : description of “smb” scheme
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:287
+msgid "Windows files"
+msgstr "Windows-filer"
+
+#. i18n notes : description of “ftp” scheme
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:289
+msgid "FTP files"
+msgstr "FTP-filer"
+
+#. i18n notes : description of “dav” scheme
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:291
+msgid "WebDAV files"
+msgstr "WebDAV-filer"
+
+#. i18n: add a comment when a scheme is already used by current item
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:400
+#, c-format
+msgid "%s (already used)"
+msgstr "%s (allerede i brug)"
+
+#. i18n notes : scheme name set for a new entry in the scheme list
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:701
+msgid "new-scheme"
+msgstr "ny-type"
+
+#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:702
+msgid "New scheme description"
+msgstr "Ny typebeskrivelse"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:2
+msgid "C_ut"
+msgstr "Kli_p"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:4 ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:12
+msgid "C_opy"
+msgstr "K_opiér"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:6
+msgid "P_aste"
+msgstr "Inds_æt"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:8 ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:16
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Slet"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:10
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Genindlæs"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:12
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Indstillinger"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:14
+msgid "New _action"
+msgstr "N_y handling"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:15
+msgid "Save the items tree"
+msgstr "Gem elementtræet"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:16 ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:9
+msgid "_Save"
+msgstr "_Gem"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:18 ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:4
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Afslut"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:20 ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjælp"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:22
+msgid "_About…"
+msgstr "_Om …"
+
+#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:24
+msgid "_Import…"
+msgstr "_Importér …"
+
+#: ../src/ui/fma-tree-model-dnd.c:118
+msgid "Unable to drop a profile here"
+msgstr "Kan ikke slippe en profil her"
+
+#: ../src/ui/fma-tree-model-dnd.c:119
+msgid "Unable to drop an action or a menu here"
+msgstr "Kan ikke slippe en handling eller menu her"
+
+#: ../src/ui/fma-tree-model-dnd.c:120
+msgid "Unable to drop here as parent is not writable"
+msgstr "Kan ikke slippe her, da ophavet er skrivebeskyttet"
+
+#: ../src/ui/fma-tree-model-dnd.c:121
+msgid "Unable to drop here as level zero is not writable"
+msgstr "Kan ikke slippe her, da niveau nul er skrivebeskyttet"
+
+#: ../src/ui/fma-tree-model-dnd.c:935
+msgid "Some messages have occurred during drop operation."
+msgstr "Der kom nogle beskeder, mens der blev sluppet."
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:1
+msgid "Pre_ferences"
+msgstr "In_dstillinger"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:3
+msgid "_About FileManager-Actions"
+msgstr "_Om Nautilus-handlinger"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:5
+msgid "_File"
+msgstr "_Fil"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:6
+msgid "New _menu"
+msgstr "Ny _menu"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:7
+msgid "_New action"
+msgstr "_Ny handling"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:8
+msgid "New _profile"
+msgstr "Ny _profil"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:10
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redigér"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:11
+msgid "_Cut"
+msgstr "K_lip"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:13
+msgid "_Paste"
+msgstr "I_ndsæt"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:14
+msgid "paste _into"
+msgstr "s_æt ind i"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:15
+msgid "D_uplicate"
+msgstr "D_uplikér"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:17
+msgid "_Reload the items"
+msgstr "_Genindlæs elementerne"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:18
+msgid "_View"
+msgstr "_Vis"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:19
+msgid "E_xpand all"
+msgstr "_Udfold alle"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:20
+msgid "_Collapse all"
+msgstr "_Sammenfold alle"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:21
+msgid "_Toolbars"
+msgstr "_Værktøjslinjer"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:22
+msgid "_Tools"
+msgstr "_Værktøjer"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:23
+msgid "_Notebook labels"
+msgstr "_Notesbogetiketter"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:24
+msgid "_Top"
+msgstr "_Øverst"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:25
+msgid "_Right"
+msgstr "_Højre"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:26
+msgid "_Bottom"
+msgstr "_Nederst"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:27
+msgid "_Left"
+msgstr "_Venstre"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:28
+msgid "_Import assistant…"
+msgstr "_Importassistent …"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:29
+msgid "E_xport assistant…"
+msgstr "_Eksportassistent …"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:30
+msgid "_Content"
+msgstr "_Indhold"
+
+# Dump: MS bruger gemme. Ifølge ordbogen betyder det "kopiere data i en computers interne lager til en 
ekstern enhed". Det kan også betyde tømme, smide.
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:31
+msgid "_Dump the selection"
+msgstr "_Dump markeringen"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:32
+msgid "_Brief tree store dump"
+msgstr "Skriv kortfattet dump af _trælager"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:33
+msgid "_List modified items"
+msgstr "_Oplist ændrede elementer"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:34
+msgid "_Dump the clipboard"
+msgstr "_Dump udklipsholderen"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:35
+msgid "_Test a function"
+msgstr "_Test en funktion"
+
+#: ../src/ui/fma-config-tool.desktop.in.h:2
+msgid "Configure items to be added to the File-Manager context menus"
+msgstr "Konfigurér elementer, som skal tilføjes til Nautilus' genvejsmenuer"
+
+#. i18n: label of an automagic root submenu
+#: ../src/plugin-menu/fma-menu-plugin.c:995
+msgid "FileManager-Actions actions"
+msgstr "Nautilus-handlingers handlinger"
+
+#. i18n: tooltip of an automagic root submenu
+#: ../src/plugin-menu/fma-menu-plugin.c:997
+msgid ""
+"A submenu which embeds the currently available FileManager-Actions actions "
+"and menus"
 msgstr ""
+"En undermenu med de aktuelt tilgængelige Nautilus-handlingers handlinger og "
+"menuer indlejret"
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:75
-msgid "Output the version number and exit gracefully"
+#: ../src/plugin-menu/fma-menu-plugin.c:1041
+msgid "About FileManager-Actions"
+msgstr "Om Nautilus-handlinger"
+
+#: ../src/plugin-menu/fma-menu-plugin.c:1042
+msgid "Display some information about FileManager-Actions"
+msgstr "Vis information om Nautilus-handlinger"
+
+#: ../src/test/test-reader.c:48
+msgid "The URI of the file to be imported"
+msgstr "URI for filen der skal importeres"
+
+#: ../src/test/test-reader.c:48 ../src/utils/fma-run.c:61
+msgid "<URI>"
+msgstr "<URI>"
+
+#: ../src/test/test-reader.c:55 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:77
+#: ../src/utils/fma-new.c:157 ../src/utils/fma-print.c:70
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:73 ../src/utils/fma-run.c:68
+msgid "Output the version number"
+msgstr "Skriv versionsnummeret"
+
+#: ../src/test/test-reader.c:108
+msgid "Import a file."
+msgstr "Importér en fil."
+
+#: ../src/test/test-reader.c:122
+msgid ""
+"Bug reports are welcomed at http://bugzilla.gnome.org, or you may prefer to "
+"mail to <maintainer filemanager-actions org>.\n"
 msgstr ""
+"Fejlrapporter er velkomne på http://bugzilla.gnome.org eller med e-mail til "
+"<maintainer filemanager-actions org>.\n"
+
+#: ../src/test/test-reader.c:130 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:183
+#: ../src/utils/fma-new.c:389 ../src/utils/fma-print.c:183
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:191 ../src/utils/fma-run.c:210
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:208
+msgid "Miscellaneous options"
+msgstr "Diverse indstillinger"
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:136
+#: ../src/test/test-reader.c:151 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:113
+#: ../src/utils/fma-new.c:207 ../src/utils/fma-print.c:110
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:112 ../src/utils/fma-run.c:119
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:120
 #, c-format
-msgid "Error: a group is mandatory.\n"
-msgstr ""
+msgid "Syntax error: %s\n"
+msgstr "Syntaksfejl: %s\n"
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:141
+#: ../src/test/test-reader.c:166
 #, c-format
-msgid "Error: a key is mandatory.\n"
-msgstr ""
+msgid "Error: uri is mandatory.\n"
+msgstr "Fejl: URI er obligatorisk.\n"
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:146
+#. i18: “--help” is a command-line option - do not translate
+#: ../src/test/test-reader.c:178 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:197
+#: ../src/utils/fma-new.c:634 ../src/utils/fma-print.c:240
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:304 ../src/utils/fma-run.c:438
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:222
 #, c-format
-msgid "Error: a type is mandatory for setting/updating a value.\n"
+msgid "Try %s --help for usage.\n"
+msgstr "Prøv %s --help for brugsanvisning.\n"
+
+#: ../src/utils/console-utils.c:53
+msgid ""
+"Bug reports are welcomed at https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=filemanager-actions,\n"
+"or you may prefer to mail to <maintainer filemanager-actions org>.\n"
 msgstr ""
+"Fejlrapporter er velkomne på http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=filemanager-actions\n"
+"eller med e-mail til <maintainer filemanager-actions org>.\n"
 
-#. i18n: 'str', 'int' and 'bool' are literal values: do not translate
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:157
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:68
+msgid "The XPath to the tree to be deleted"
+msgstr "XPath til træet som skal slettes"
+
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:70
+msgid "The filename of the XML backend"
+msgstr "XML-motorens filnavn"
+
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:128
 #, c-format
-msgid "Error: unknown type: %s. Use 'str', 'int' or 'bool'.\n"
-msgstr ""
+msgid "Error: a XPath is mandatory.\n"
+msgstr "Fejl: En XPath er obligatorisk.\n"
 
-#: ../src/utils/na-set-conf.c:164
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:133
 #, c-format
-msgid "Error: a value is mandatory.\n"
-msgstr ""
+msgid "Error: a XML filename is mandatory.\n"
+msgstr "Fejl: Et XML-filnavn er obligatorisk.\n"
+
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:164
+msgid "Delete a XPath from a XML document."
+msgstr "Slet en XPath i et XML-dokument."
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:133
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:213
+#, c-format
+msgid "Error: unable to parse file “%s”\n"
+msgstr "Fejl: Kan ikke fortolke filen “%s”\n"
+
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:220
+#, c-format
+msgid "Error: unable to create new XPath context\n"
+msgstr "Fejl: Kan ikke oprette ny XPath-kontekst\n"
+
+#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:228
+#, c-format
+msgid "Error: unable to evaluate XPath expression “%s”\n"
+msgstr "Fejl: Kan ikke evaluere XPath-udtrykket “%s”\n"
+
+#: ../src/utils/fma-new.c:135
 msgid "Set it if the item should be disabled at creation"
-msgstr ""
+msgstr "Angiv denne hvis elementet skal være deaktiveret ved oprettelsen"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:135
-msgid "Set it if the item doesn't target the selection context menu"
-msgstr ""
+#: ../src/utils/fma-new.c:137
+msgid "Set it if the item doesn’t target the selection context menu"
+msgstr "Angiv denne hvis elementet ikke har markeringsgenvejsmenuen som mål"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:137
-msgid "Set it if the item doesn't target the location context menu"
-msgstr ""
+#: ../src/utils/fma-new.c:139
+msgid "Set it if the item doesn’t target the location context menu"
+msgstr "Angiv denne hvis elementet ikke har placeringsgenvejsmenuen som mål"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:139
-msgid "Set it if the item doesn't target the toolbar"
-msgstr ""
+#: ../src/utils/fma-new.c:141
+msgid "Set it if the item doesn’t target the toolbar"
+msgstr "Angiv denne hvis elementet ikke har værktøjslinjen som mål"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:141
-#, fuzzy
+#: ../src/utils/fma-new.c:143
 msgid "Set it if the basename patterns are case insensitive"
-msgstr ""
-"\"sand\" hvis filnavnemønstrene skal være versalfølsomme, modsat \"falsk\""
+msgstr "Angiv denne hvis der i basisnavnemønstrene skelnes mellem store og små bogstaver"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:147
+#: ../src/utils/fma-new.c:149
 msgid "Output the new item content on stdout (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Send indholdet af det nye element til stdout (standard)"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:148
-#, fuzzy
+#: ../src/utils/fma-new.c:150
 msgid "Create the new item as a .desktop file"
-msgstr "Fil er ikke en gyldig .desktop-fil"
+msgstr "Opret det nye element som en .desktop-fil"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:159
+#: ../src/utils/fma-new.c:161
 #, c-format
-msgid "Error: '%s' and '%s' options cannot both be specified\n"
-msgstr ""
+msgid "Error: “%s” and “%s” options cannot both be specified\n"
+msgstr "Fejl: Valgmulighederne “%s” og “%s” kan ikke være angivet samtidig\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:160
+#: ../src/utils/fma-new.c:162
 #, c-format
-msgid "'%s' option is deprecated, see %s\n"
-msgstr ""
+msgid "“%s” option is deprecated, see %s\n"
+msgstr "Valgmuligheden “%s” er forældet; se %s\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:218
+#: ../src/utils/fma-new.c:220
 #, c-format
 msgid "Error: an action label is mandatory.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: En handlingsetiket er obligatorisk.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:264
+#: ../src/utils/fma-new.c:266
 #, c-format
 msgid "Error: only one output option may be specified.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: kun én outputmulighed kan angives.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:350
-#, fuzzy
+#: ../src/utils/fma-new.c:352
 msgid "Define a new action."
-msgstr "Definer en ny handling"
+msgstr "Definér en ny handling."
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:353
+#: ../src/utils/fma-new.c:355
 msgid ""
 "The created action defaults to be written to stdout.\n"
 "It can also be written to an output folder, in a file later suitable for an "
-"import in NACT.\n"
-"Or you may choose to directly write the action into your Nautilus-Actions "
-"configuration."
+"import in user configuration tool.\n"
+"Or you may choose to directly write the action as a .desktop file into your "
+"FileManager-Actions configuration."
 msgstr ""
+"Den oprettede handling sendes som standard til stdout.\n"
+"Den kan også gemmes i en fil i en outputmappe, som er egnet til import med "
+"brugerkonfigurationsværktøjet.\n"
+"Eller du kan vælge at gemme handlingen som en .desktop-fil i din Nautilus-"
+"handlingers konfiguration."
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:379
+#: ../src/utils/fma-new.c:383
 msgid "Output of the program"
-msgstr ""
+msgstr "Programmets output"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:379
+#: ../src/utils/fma-new.c:383
 msgid "Choose where the program creates the action"
-msgstr ""
+msgstr "Vælg hvor programmet opretter handlingen"
 
-#. i18n: 'na-desktop' is a plugin identifier - do not translate
-#: ../src/utils/nautilus-actions-new.c:592
-msgid "Error: unable to find 'na-desktop' i/o provider."
-msgstr ""
+#. i18n: “io-desktop” is a plugin identifier - do not translate
+#: ../src/utils/fma-new.c:597
+msgid "Error: unable to find “io-desktop” i/o provider."
+msgstr "Fejl: Kan ikke finde “io-desktop”-I/O-udbyderen."
 
-#. i18n: nautilus-actions-print program summary
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:55
+#. i18n: filemanager-actions-print program summary
+#: ../src/utils/fma-print.c:55
 msgid "Print a menu or an action to stdout."
-msgstr ""
+msgstr "Udskriv en menu eller en handling til stdout."
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:60
-msgid "The identifiant of the menu or the action to be printed"
-msgstr ""
+#: ../src/utils/fma-print.c:60
+msgid "The identifier of the menu or the action to be printed"
+msgstr "Identifikatoren for menuen eller handlingen som skal udskrives"
 
-#. i18n: 'Desktop1' here is the internal identifier of an export format; it is not translatable
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:63
+#. i18n: “Desktop1” here is the internal identifier of an export format; it is not translatable
+#: ../src/utils/fma-print.c:63
 msgid "An export format [Desktop1]"
-msgstr ""
+msgstr "Et eksportformat [Desktop1]"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:125
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/fma-print.c:125
+#, c-format
 msgid "Error: a menu or action id is mandatory.\n"
-msgstr "Fejl: Handling \"%s\" er deaktiveret.\n"
+msgstr "Fejl: Et menu- eller handlings-id er obligatorisk.\n"
 
 #. i18n: %s stands for the id of the export format, and is not translatable
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:141
+#: ../src/utils/fma-print.c:141
 #, c-format
 msgid "Error: %s: unknown export format.\n"
+msgstr "Fejl: %s: ukendt eksportformat.\n"
+
+#: ../src/utils/fma-print.c:206
+#, c-format
+msgid "Error: item “%s” doesn’t exist.\n"
+msgstr "Fejl: Elementet “%s” findes ikke.\n"
+
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:62
+msgid "Output the schema on stdout"
+msgstr "Skriv skemaet på stdout"
+
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:67
+msgid "Output the action schemas [default]"
+msgstr "Skriv handlingsskemaerne [standard]"
+
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:68
+msgid "Output the menu schemas"
+msgstr "Skriv menuskemaerne"
+
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:162
+msgid "Output the FileManager-Actions GConf schemas on stdout."
+msgstr "Skriv Nautilus-handlingers GConf-skemaer på stdout."
+
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:166
+msgid ""
+"As of version 3.1.0, GConf as an I/O provider is deprecated.\n"
+"This program is no more maintained."
 msgstr ""
+"Fra og med version 3.1.0 er GConf som I/O-udbyder forældet.\n"
+"Programmet vedligeholdes ikke længere."
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-print.c:206
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error: item '%s' doesn't exist.\n"
-msgstr "Fejl: Handling \"%s\" findes ikke.\n"
+#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:185
+msgid "Type options"
+msgstr "Indstillinger for type"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:59
+#: ../src/utils/fma-run.c:59
 msgid "The internal identifier of the action to be launched"
-msgstr ""
+msgstr "Den interne identifikator for handlingen som skal køres"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:61
+#: ../src/utils/fma-run.c:61
 msgid ""
-"A target, file or folder, for the action. More than one options may be "
+"A target, file or folder, for the action. More than one target may be "
 "specified"
-msgstr ""
+msgstr "Et mål, en fil eller mappe til handlingen. Mere end et mål kan angives"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:134
+#: ../src/utils/fma-run.c:134
 #, c-format
 msgid "Error: action id is mandatory.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Handlings-id er obligatorisk.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:159
+#: ../src/utils/fma-run.c:159
 #, c-format
 msgid "No current selection. Nothing to do. Exiting.\n"
 msgstr "Ingen aktuel markering. Intet at udføre. Afslutter.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:164
+#: ../src/utils/fma-run.c:164
 #, c-format
 msgid "Action %s is not a valid candidate. Exiting.\n"
-msgstr "Handling %s er ikke en gyldig kandidat. Afslutter.\n"
+msgstr "Handlingen %s er ikke en gyldig kandidat. Afslutter.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:170
+#: ../src/utils/fma-run.c:170
 #, c-format
 msgid "No valid profile is candidate to execution. Exiting.\n"
 msgstr "Ingen gyldig profil er kandidat til udførelse. Afslutter.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:191
+#: ../src/utils/fma-run.c:191
 msgid "Execute an action on the specified target."
 msgstr "Udfør en handling på det angivne mål."
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:236
+#: ../src/utils/fma-run.c:236
 #, c-format
-msgid "Error: action '%s' doesn't exist.\n"
-msgstr "Fejl: Handling \"%s\" findes ikke.\n"
+msgid "Error: action “%s” doesn’t exist.\n"
+msgstr "Fejl: Handlingen “%s” findes ikke.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:240
+#: ../src/utils/fma-run.c:240
 #, c-format
-msgid "Error: action '%s' is disabled.\n"
-msgstr "Fejl: Handling \"%s\" er deaktiveret.\n"
+msgid "Error: action “%s” is disabled.\n"
+msgstr "Fejl: Handlingen “%s” er deaktiveret.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:245
+#: ../src/utils/fma-run.c:245
 #, c-format
-msgid "Error: action '%s' is not valid.\n"
-msgstr "Fejl: Handling \"%s\" er ikke gyldig.\n"
+msgid "Error: action “%s” is not valid.\n"
+msgstr "Fejl: Handlingen “%s” er ikke gyldig.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:331
-#, c-format
-msgid "Error: unable to get a connection to session DBus: %s"
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:50
+msgid "Set a key=value pair in a key file."
+msgstr "Angiv et nøgle=værdi-par i en nøglefil."
+
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:61
+msgid "The group to be updated"
+msgstr "Gruppen som skal opdateres"
+
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:63
+msgid "The key to be updated"
+msgstr "Nøglen som skal opdateres"
+
+#. i18n: “str”, “int” and “bool” are literal values: do not translate
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:66
+msgid "The type of the value to be set, may be “str”, “int” or “bool”"
 msgstr ""
+"Typen for den værdi der skal angives; kan være “str”, “int” eller “bool”"
+
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:68
+msgid "The value to be set"
+msgstr "Værdien der skal angives"
+
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:75
+msgid "Output the version number and exit gracefully"
+msgstr "Skriv versionsnummeret og afslut kontrolleret"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:344
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:136
 #, c-format
-msgid "Error: unable to get a proxy on %s service"
-msgstr ""
+msgid "Error: a group is mandatory.\n"
+msgstr "Fejl: En gruppe er obligatorisk.\n"
 
-#: ../src/utils/nautilus-actions-run.c:354
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:141
 #, c-format
-msgid "Error on GetSelectedPaths call: %s"
-msgstr ""
+msgid "Error: a key is mandatory.\n"
+msgstr "Fejl: En nøgle er obligatorisk.\n"
+
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:146
+#, c-format
+msgid "Error: a type is mandatory for setting/updating a value.\n"
+msgstr "Fejl: En type er obligatorisk for at angive/opdatere en værdi.\n"
+
+#. i18n: “str”, “int” and “bool” are literal values: do not translate
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:157
+#, c-format
+msgid "Error: unknown type: %s. Use “str”, “int” or “bool”.\n"
+msgstr "Fejl: ukendt type %s. Brug “str”, “int” eller “bool”.\n"
+
+#: ../src/utils/fma-set-conf.c:164
+#, c-format
+msgid "Error: a value is mandatory.\n"
+msgstr "Fejl: En værdi er obligatorisk.\n"
+
+#~ msgid "Ask for a confirmation when quitting by Esc"
+#~ msgstr "Spørg efter bekræftelse når der afsluttes med Esc"
+
+#~ msgid "Whether the Esc key should close the assistants"
+#~ msgstr "Hvorvidt Esc-tasten skal lukke assistenterne"
+
+#~ msgid "Whether the auto-save feature should be activated"
+#~ msgstr "Hvorvidt funktionen til automatisk gemning skal være aktiveret"
+
+#~ msgid "Position and size of the export assistant window"
+#~ msgstr "Placering og størrelse på vinduet for eksportassistenten"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Position and size of the export assistant window ; default is set by the "
+#~ "window manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på vinduet for eksportassistenten; standard er "
+#~ "angivet af vindueshåndteringen."
+
+#~ msgid "Last selected folder"
+#~ msgstr "Sidst valgte mappe"
+
+#~ msgid "Preferred export format"
+#~ msgstr "Foretrukken eksportformat"
+
+#~ msgid "Position and size of the command chooser window"
+#~ msgstr "Placering og størrelse på vinduet for kommandovælgeren"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Position and size of the command chooser window in the Command tab ; "
+#~ "default is set by the window manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på vinduet for kommandovælgeren i fanebladet "
+#~ "Kommando; standard er angivet af vindueshåndteringen."
+
+#~ msgid "Position and size of the URI chooser window"
+#~ msgstr "Placering og størrelse på URI-vælgervinduet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Position and size of the URI chooser window in the Folders tab ; default "
+#~ "is set by the window manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på URI-vælgervinduet i fanebladet Mapper; standard "
+#~ "er angivet af vindueshåndteringen."
+
+#~ msgid "Position and size of the interaction dialog at import time"
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på dialogen for interaktion ved importtidspunktet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Position and size of the interaction dialog at import time ; default is "
+#~ "set by the window manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på dialogen for interaktion ved importtidspunktet; "
+#~ "standard er angivet af vindueshåndteringen."
+
+#~ msgid "Position and size of the import assistant window"
+#~ msgstr "Placering og størrelse på vinduet for importassistenten"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Position and size of the import assistant window ; default is set by the "
+#~ "window manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på vinduet for importassistenten; standard er "
+#~ "angivet af vindueshåndteringen."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Whether the import system should reuse the last chosen import mode."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt importsystemet skal genbruge den sidst valgte importtilstand."
+
+#~ msgid "Import mode"
+#~ msgstr "Importtilstand"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The order in which I/O providers are tested when we need to write a new "
+#~ "item down to a storage subsystem."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rækkefølgen hvori I/O-udbydere testes, når vi skriver et nyt punkt ned "
+#~ "til et lagerundersystem."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Add an 'About' item in the Nautilus context menu"
+#~ msgstr "Tilføj menupunkter til Nautilus pop op-menuen"
+
+#~ msgid "Sort mode"
+#~ msgstr "Sorteringstilstand"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Define a 'Nautilus-Actions actions' root menu"
+#~ msgstr "Nautilus-handlinger"
+
+#~ msgid "Whether actions should be relabeled when pasted or duplicated"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt handlinger skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres"
+
+#~ msgid "Whether actions should be relabeled when pasted or duplicated."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt handlinger skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres."
+
+#~ msgid "Whether menus should be relabeled when pasted or duplicated"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt menuer skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres"
+
+#~ msgid "Whether menus should be relabeled when pasted or duplicated."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt menuer skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres."
+
+#~ msgid "Whether profiles should be relabeled when pasted or duplicated"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt profiler skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres"
+
+#~ msgid "Whether profiles should be relabeled when pasted or duplicated."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt profiler skal have nye navne, når de indsættes eller kopieres."
+
+#~ msgid "Display Edit toolbar"
+#~ msgstr "Vis værktøjsbjælken for Redigering"
+
+#~ msgid "Whether to display or not the Edit toolbar in the main window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt værktøjsbjælken Rediger i hovedvinduet skal vises eller ej."
+
+#~ msgid "Display File toolbar"
+#~ msgstr "Vis værktøjsbjælken for Fil"
+
+#~ msgid "Whether to display or not the File toolbar in the main window."
+#~ msgstr "Hvorvidt værktøjsbjælken Fil i hovedvinduet skal vises eller ej."
+
+#~ msgid "Display Help toolbar"
+#~ msgstr "Vis værktøjsbjælken for Hjælp"
+
+#~ msgid "Whether to display or not the Help toolbar in the main window."
+#~ msgstr "Hvorvidt værktøjsbjælken Hjælp i hovedvinduet skal vises eller ej."
+
+#~ msgid "Width of the main window pane ; default is set by the UI manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bredde på hovedvinduespanelet; standard er angivet af håndteringen til "
+#~ "brugergrænsefladen."
+
+#~ msgid "Display Tools toolbar"
+#~ msgstr "Vis værktøjsbjælken for Værktøjer"
+
+#~ msgid "Whether to display or not the Tools toolbar in the main window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hvorvidt værktøjsbjælken Værktøjer i hovedvinduet skal vises eller ej."
+
+#~ msgid "Position and size of the main window"
+#~ msgstr "Placering og størrelse på hovedvinduet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Position and size of the main window ; default is set by the window "
+#~ "manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på hovedvinduet; standard er angivet af "
+#~ "vindueshåndteringen."
+
+#~ msgid "Position and size of the preferences dialog"
+#~ msgstr "Placering og størrelse på indstillingsdialogen"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Position and size of the preferences dialog ; default is set by the "
+#~ "window manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Placering og størrelse på indstillingsdialogen; standard er angivet af "
+#~ "vindueshåndteringen."
+
+#~ msgid "List of default schemes"
+#~ msgstr "Liste over standardskemaer"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The list of schemes proposed by default on each new profile. A default "
+#~ "default list is harcoded in nautilus-actions-config-tool, which may be "
+#~ "updated by the user."
+#~ msgstr ""
+#~ "Listen af skemaer foreslået som standard på hver ny profil. En normal "
+#~ "standardliste er indkodet i nautilus-actions-config-tools, som kan "
+#~ "opdateres af brugeren."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Whether the whole configuration is locked"
+#~ msgstr "Versionen på konfigurations-formatet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The whole configuration must be understood here as the global set and "
+#~ "order of menus and actions. When this configuration is locked, then the "
+#~ "user is no more able to modify nor create or delete any menu or action. "
+#~ "All items are read-only. As the order of items is also locked, the level "
+#~ "zero itself cannot be modified, and the user is unable to reorder the "
+#~ "items."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hele informationen skal forstås her som det globale sæt og rækkefølgen af "
+#~ "menuer og handlinger. Når denne konfiguration er låst, kan brugeren ikke "
+#~ "længere ændre eller oprette eller slette nogen menuer eller handlinger. "
+#~ "Alle punkter er skrivebeskyttet. Da rækkefølgen af punkter også er låst, "
+#~ "kan nulniveauet i sig selv heller ikke ændres, og brugeren er ikke i "
+#~ "stand til at ændre rækkefølge på punkterne."
+
+#~ msgid "Whether the GConf I/O provider is locked"
+#~ msgstr "Hvorvidt I/O-udbyderen af GConf er låst"
+
+#~ msgid "Whether the Desktop I/O provider is locked"
+#~ msgstr "Hvorvidt I/O-udbyderen af skrivebordet er låst"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Nautilus-Actions"
+#~ msgstr "Nautilus-handlinger"
+
+#~ msgid "New Nautilus action"
+#~ msgstr "Ny Nautilushandling"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New Nautilus menu"
+#~ msgstr "Nautilus-handlinger"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The name of the application"
+#~ msgstr "Afslut programmet"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The Unique name of the application"
+#~ msgstr "Afslut programmet"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The return code of the application"
+#~ msgstr "Afslut programmet"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Another instance of %s is already running.\n"
+#~ "Please switch back to it."
+#~ msgstr "En anden instans af programmet kører allerede."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "BaseApplication"
+#~ msgstr "Afslut programmet"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "A pointer (not a reference) to the BaseApplication instance"
+#~ msgstr "En anden instans af programmet kører allerede."
+
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Deaktiver forbindelse til sessionshåndtering"
+
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Angiv fil indeholdende gemt konfiguration"
+
+#~ msgid "FILE"
+#~ msgstr "FIL"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "Id"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exporting an action"
+#~ msgstr "Definer en ny handling"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Container"
+#~ msgstr "_Vedligeholder"
 
 #~ msgid "Whether the profile applies to files"
 #~ msgstr "Hvorvidt profilen gælder for filer"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]