[gnome-photos] Update Polish help translationcommit 380e920a7f33f5a869b9799e23daebcdf09601b2
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Tue May 23 00:49:01 2017 +0200

    Update Polish help translation

 help/pl/pl.po |   16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)
---
diff --git a/help/pl/pl.po b/help/pl/pl.po
index a21f39b..d3153d3 100644
--- a/help/pl/pl.po
+++ b/help/pl/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-photos-help\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-16 15:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-23 00:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-22 22:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-23 00:47+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -137,8 +137,9 @@ msgid ""
 "with <app>Photos</app>. You can also set photos you like as your desktop "
 "wallpaper, or easily bookmark them as favorites."
 msgstr ""
-"<app>Menedżer zdjęć</app> może być używany do organizowania i zarządzania obrazami w interesujący i 
osobisty sposób. Można tworzyć albumy ze zdjęć na "
-"komputerze oraz zintegrować albumy serwisów Facebook i Flickra, a także "
+"<app>Menedżer zdjęć</app> może być używany do organizowania i zarządzania "
+"obrazami w interesujący i osobisty sposób. Można tworzyć albumy ze zdjęć na "
+"komputerze oraz zintegrować albumy serwisów Facebook i Flickr, a także "
 "ustawiać zdjęcia jako tapety pulpitu i łatwo oznaczać je jako ulubione."
 
 #. (itstool) path: p/link
@@ -248,10 +249,9 @@ msgid ""
 "Online Accounts</app>."
 msgstr ""
 "Karta <gui style=\"tab\">Ostatnie</gui> wyświetla zdjęcia z miejsc "
-"w lokalnym systemie plików, takich jak <file>~/Pobrane</file> "
-"i <file>~/Obrazy</file>, oraz z kolekcji w Internecie. Można także dodać "
-"inne miejsca, nawet w serwisach Flickr i Facebook, przez <app>konta online "
-"GNOME</app>."
+"w lokalnym systemie plików, takich jak <file>~/Pobrane</file> i <file>~/"
+"Obrazy</file>, oraz z kolekcji w Internecie. Można także dodać inne miejsca, "
+"nawet w serwisach Flickr i Facebook, przez <app>konta online GNOME</app>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/view-photos.page:27


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]