[gnome-credentials] Add Polish translationcommit b8cd6a42832adb106ec69a43763a0a767ac64a9c
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun May 14 16:54:32 2017 +0200

    Add Polish translation

 po/LINGUAS |    1 +
 po/pl.po   |  778 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 779 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index d4d31dd..4690285 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -1,4 +1,5 @@
 de
 es
 it
+pl
 sl
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..6fd294b
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,778 @@
+# Polish translation for gnome-credentials.
+# Copyright © 2017 the gnome-credentials authors.
+# This file is distributed under the same license as the gnome-credentials package.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2017.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2017.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-credentials\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"credentials&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-14 14:17+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-14 16:50+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
+"Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: data/ui/app-menu.ui:7
+msgid "About Credentials"
+msgstr "O programie"
+
+#: data/ui/app-menu.ui:11
+msgid "Quit"
+msgstr "Zakończ"
+
+#: data/ui/gpg-add-subkey-dialog.ui:16
+msgid "Add Subkey"
+msgstr "Dodanie podklucza"
+
+#: data/ui/gpg-add-subkey-dialog.ui:21 data/ui/gpg-add-user-id-dialog.ui:13
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:19 data/ui/secret-generator-dialog.ui:11
+#: data/ui/ssh-generator-dialog.ui:21 data/ui/window.ui:81
+#: src/gpg-view-adapter.vala:73 src/list-panel.vala:161
+#: src/ssh-generator.vala:45
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Anuluj"
+
+#: data/ui/gpg-add-subkey-dialog.ui:29 data/ui/gpg-add-user-id-dialog.ui:21
+#: src/ssh-generator.vala:47
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: data/ui/gpg-add-subkey-dialog.ui:55 data/ui/gpg-generator-dialog.ui:48
+#: data/ui/ssh-generator-dialog.ui:55
+msgid "Key Type"
+msgstr "Typ klucza"
+
+#: data/ui/gpg-add-subkey-dialog.ui:82 data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:70
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:73 data/ui/ssh-generator-dialog.ui:82
+#: src/ssh-editor.vala:82
+msgid "Strength"
+msgstr "Długość"
+
+#: data/ui/gpg-add-subkey-dialog.ui:109 data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:192
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:169
+msgid "Valid until"
+msgstr "Ważny do"
+
+#: data/ui/gpg-add-subkey-dialog.ui:124 data/ui/gpg-generator-dialog.ui:184
+#: src/gpg-edit-helper.vala:29 src/gpg-utils.vala:79
+msgid "Forever"
+msgstr "Zawsze"
+
+#: data/ui/gpg-add-user-id-dialog.ui:8
+msgid "Add User ID"
+msgstr "Dodanie identyfikatora użytkownika"
+
+#: data/ui/gpg-add-user-id-dialog.ui:47 data/ui/gpg-edit-user-id-widget.ui:48
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:98 data/ui/secret-generator-dialog.ui:43
+#: src/secret-schema.vala:192 src/ssh-editor.vala:68
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
+
+#: data/ui/gpg-add-user-id-dialog.ui:73 data/ui/gpg-edit-user-id-widget.ui:76
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:122 src/secret-schema.vala:195
+msgid "Email"
+msgstr "Adres e-mail"
+
+#: data/ui/gpg-add-user-id-dialog.ui:99 data/ui/gpg-edit-user-id-widget.ui:102
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:146 data/ui/ssh-generator-dialog.ui:135
+msgid "Comment"
+msgstr "Komentarz"
+
+#: data/ui/gpg-editor-dialog.ui:13
+msgid "PGP Key Properties"
+msgstr "Właściwości klucza PGP"
+
+#: data/ui/gpg-editor-dialog.ui:17 data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:234
+#: data/ui/gpg-edit-user-id-widget.ui:156 data/ui/secret-editor-dialog.ui:16
+#: data/ui/ssh-editor-dialog.ui:17 data/ui/window.ui:181
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Usuń"
+
+#: data/ui/gpg-editor-widget.ui:39
+msgid "Subkeys"
+msgstr "Podklucze"
+
+#: data/ui/gpg-editor-widget.ui:93
+msgid "User IDs"
+msgstr "Identyfikatory użytkowników"
+
+#: data/ui/gpg-editor-widget.ui:150
+msgid "Trust"
+msgstr "Zaufanie"
+
+#: data/ui/gpg-editor-widget.ui:183 data/ui/ssh-editor-dialog.ui:54
+msgid "_Change Password…"
+msgstr "Zmień _hasło…"
+
+#: data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:22 data/ui/gpg-edit-user-id-widget.ui:22
+msgid "ID"
+msgstr "Identyfikator"
+
+#: data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:46 src/ssh-editor.vala:76
+msgid "Algorithm"
+msgstr "Algorytm"
+
+#: data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:94 src/ssh-editor.vala:94
+msgid "Fingerprint"
+msgstr "Odcisk"
+
+#: data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:120
+msgid "Used for"
+msgstr "Zastosowania"
+
+#: data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:144
+msgid "Status"
+msgstr "Stan"
+
+#: data/ui/gpg-edit-subkey-widget.ui:168
+msgid "Created at"
+msgstr "Utworzono"
+
+#: data/ui/gpg-edit-user-id-widget.ui:128
+msgid "Validity"
+msgstr "Ważność"
+
+#: data/ui/gpg-expires-popover.ui:10
+msgid "days"
+msgstr "dni"
+
+#: data/ui/gpg-expires-popover.ui:14
+msgid "weeks"
+msgstr "tygodnie"
+
+#: data/ui/gpg-expires-popover.ui:18
+msgid "months"
+msgstr "miesiące"
+
+#: data/ui/gpg-expires-popover.ui:22
+msgid "years"
+msgstr "lata"
+
+#: data/ui/gpg-expires-popover.ui:39
+msgid "_Forever"
+msgstr "_Zawsze"
+
+#: data/ui/gpg-fetcher-dialog.ui:7 data/ui/gpg-fetcher-dialog.ui:13
+msgid "Import Keys from Server"
+msgstr "Import kluczy z serwera"
+
+#: data/ui/gpg-fetcher-dialog.ui:16
+msgid "_Import"
+msgstr "Za_importuj"
+
+#: data/ui/gpg-fetcher-dialog.ui:94
+msgid "Type keyword and hit Enter"
+msgstr "Proszę wpisać słowo kluczowe i nacisnąć klawisz Enter"
+
+#: data/ui/gpg-fetcher-dialog.ui:127
+msgid "Loading…"
+msgstr "Wczytywanie…"
+
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:14 data/ui/ssh-generator-dialog.ui:16
+msgid "Generate PGP Key"
+msgstr "Utworzenie klucza PGP"
+
+#: data/ui/gpg-generator-dialog.ui:26 data/ui/ssh-generator-dialog.ui:29
+msgid "_Generate"
+msgstr "_Utwórz"
+
+#: data/ui/list-panel.ui:30
+msgid "No items found"
+msgstr "Nie odnaleziono żadnych elementów"
+
+#: data/ui/list-panel.ui:65
+msgid "Search produced empty result"
+msgstr "Brak wyników wyszukiwania"
+
+#: data/ui/list-panel.ui:76
+msgid "Try another search criteria."
+msgstr "Proszę spróbować innych słów."
+
+#: data/ui/menu.ui:18 src/gpg-backend.vala:272 src/gpg-view-adapter.vala:81
+msgid "PGP Key"
+msgstr "Klucz PGP"
+
+#: data/ui/menu.ui:19
+msgid "For email and file encryption"
+msgstr "Do szyfrowania wiadomości e-mail i plików"
+
+#: data/ui/menu.ui:26
+msgid "Secure Shell Key"
+msgstr "Klucz SSH"
+
+#: data/ui/menu.ui:27
+msgid "For accessing other computer"
+msgstr "Do łączenia się z innymi komputerami"
+
+#: data/ui/menu.ui:34
+msgid "Import Keys from Server…"
+msgstr "Zaimportuj klucze z serwera…"
+
+#: data/ui/menu.ui:41
+msgid "Import Keys from File…"
+msgstr "Zaimportuj klucze z pliku…"
+
+#: data/ui/secret-editor-dialog.ui:12
+msgid "Password Properties"
+msgstr "Właściwości hasła"
+
+#: data/ui/secret-editor-dialog.ui:46 data/ui/secret-generator-dialog.ui:95
+#: src/secret-backend.vala:151
+msgid "Password"
+msgstr "Hasło"
+
+#: data/ui/secret-editor-dialog.ui:80
+msgid "Copy"
+msgstr "Skopiuj"
+
+#: data/ui/secret-editor-dialog.ui:108 data/ui/secret-generator-dialog.ui:157
+msgid "Notes"
+msgstr "Uwagi"
+
+#: data/ui/secret-generator-dialog.ui:18
+msgid "_Add"
+msgstr "_Dodaj"
+
+#: data/ui/secret-generator-dialog.ui:69
+msgid "Email / Username"
+msgstr "Adres e-mail/nazwa użytkownika"
+
+#: data/ui/secret-generator-dialog.ui:129
+msgid "Generate"
+msgstr "Utwórz"
+
+#: data/ui/selection-menu.ui:6
+msgid "Select All"
+msgstr "Zaznacz wszystko"
+
+#: data/ui/selection-menu.ui:11
+msgid "Select None"
+msgstr "Odznacz wszystko"
+
+#: data/ui/ssh-editor-dialog.ui:13
+msgid "SSH Key Properties"
+msgstr "Właściwości klucza SSH"
+
+#: data/ui/ssh-generator-dialog.ui:109 src/ssh-editor.vala:88
+msgid "Location"
+msgstr "Położenie"
+
+#: data/ui/window.ui:13
+msgid "Unlock keyrings"
+msgstr "Odblokuj bazy kluczy"
+
+#: data/ui/window.ui:151
+msgid "_Publish"
+msgstr "_Opublikuj"
+
+#: data/ui/window.ui:166 src/list-panel.vala:163
+msgid "_Export"
+msgstr "Wy_eksportuj"
+
+#: data/org.gnome.Credentials.appdata.xml.in:4
+msgid "GNOME Credentials"
+msgstr "Hasła GNOME"
+
+#: data/org.gnome.Credentials.appdata.xml.in:5
+msgid "Password and key manager"
+msgstr "Menedżer haseł i kluczy"
+
+#: data/org.gnome.Credentials.appdata.xml.in:8
+msgid ""
+"Credentials is a simple utility application to manage your passwords and "
+"keys."
+msgstr "Proste narzędzie do zarządzania hasłami i kluczami."
+
+#: data/org.gnome.Credentials.appdata.xml.in:11
+msgid "You can also import remote keys and publish your keys to keyserver."
+msgstr ""
+"Można także importować zdalne klucze i publikować swoje klucze na serwerze "
+"kluczy."
+
+#: data/org.gnome.Credentials.desktop.in:4 src/main.vala:8 src/window.vala:197
+msgid "Credentials"
+msgstr "Hasła"
+
+#: data/org.gnome.Credentials.desktop.in:5
+msgid "Utility application to manage passwords and keys"
+msgstr "Narzędzie do zarządzania hasłami i kluczami"
+
+#: data/org.gnome.Credentials.desktop.in:11
+msgid "keyring;encryption;security;sign;ssh;"
+msgstr ""
+"baza kluczy;hasło;hasła;szyfrowanie;zaszyfruj;bezpieczeństwo;zabezpieczenia;"
+"podpisywanie;podpis;podpisz;ssh;"
+
+#: data/org.gnome.Credentials.gschema.xml:5
+msgid "Show exclamation mark"
+msgstr "Wykrzyknik"
+
+#: data/org.gnome.Credentials.gschema.xml:6
+msgid "Use the exclamation mark at the end of \"Hello world\"."
+msgstr "Wykrzyknik na końcu „Witaj, świecie”."
+
+#: src/editor.vala:17
+#, c-format
+msgid "Couldn't delete item: %s"
+msgstr "Nie można usunąć elementu: %s"
+
+#: src/generator.vala:21
+#, c-format
+msgid "%s generated"
+msgstr "Utworzono %s"
+
+#: src/gpg-backend.vala:116 src/gpg-backend.vala:310
+msgid "DSA (sign only)"
+msgstr "DSA (tylko podpisywanie)"
+
+#: src/gpg-backend.vala:122 src/gpg-backend.vala:316
+msgid "RSA (sign only)"
+msgstr "RSA (tylko podpisywanie)"
+
+#: src/gpg-backend.vala:128
+msgid "ElGamal (encrypt only)"
+msgstr "ElGamal (tylko szyfrowanie)"
+
+#: src/gpg-backend.vala:134
+msgid "RSA (encrypt only)"
+msgstr "RSA (tylko szyfrowanie)"
+
+#: src/gpg-backend.vala:143 src/gpg-backend.vala:331
+msgid "ECC (sign only)"
+msgstr "ECC (tylko podpisywanie)"
+
+#: src/gpg-backend.vala:149
+msgid "ECC (encrypt only)"
+msgstr "ECC (tylko szyfrowanie)"
+
+#: src/gpg-backend.vala:298
+msgid "RSA and RSA"
+msgstr "RSA i RSA"
+
+#: src/gpg-backend.vala:304
+msgid "DSA and ElGamal"
+msgstr "DSA i ElGamal"
+
+#: src/gpg-backend.vala:325
+msgid "ECC and ECC"
+msgstr "ECC i ECC"
+
+#: src/gpg-edit-helper.vala:32
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] "%d dzień"
+msgstr[1] "%d dni"
+msgstr[2] "%d dni"
+
+#: src/gpg-edit-helper.vala:35
+#, c-format
+msgid "%d week"
+msgid_plural "%d weeks"
+msgstr[0] "%d tydzień"
+msgstr[1] "%d tygodnie"
+msgstr[2] "%d tygodni"
+
+#: src/gpg-edit-helper.vala:38
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] "%d miesiąc"
+msgstr[1] "%d miesiące"
+msgstr[2] "%d miesięcy"
+
+#: src/gpg-edit-helper.vala:41
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] "%d rok"
+msgstr[1] "%d lata"
+msgstr[2] "%d lat"
+
+#: src/gpg-editor.vala:320 src/ssh-editor.vala:84
+#, c-format
+msgid "%u bits"
+msgstr "Bity: %u"
+
+#: src/gpg-editor.vala:589
+#, c-format
+msgid "used for: %s"
+msgstr "zastosowania: %s"
+
+#: src/gpg-editor.vala:645
+#, c-format
+msgid "Remove subkey \"%s\"? "
+msgstr "Usunąć podklucz „%s”? "
+
+#: src/gpg-editor.vala:770
+#, c-format
+msgid "Remove user ID \"%s\"? "
+msgstr "Usunąć identyfikator użytkownika „%s”? "
+
+#: src/gpg-editor.vala:851 src/ssh-editor.vala:137
+#, c-format
+msgid "Couldn't change password: %s"
+msgstr "Nie można zmienić hasła: %s"
+
+#: src/gpg-fetcher.vala:97
+#, c-format
+msgid "%s, and %u more…"
+msgstr "%s i %u więcej…"
+
+#: src/gpg-fetcher.vala:110
+msgid "(empty user ID)"
+msgstr "(pusty identyfikator użytkownika)"
+
+#: src/gpg-fetcher.vala:256 src/gpg-view-adapter.vala:101
+#, c-format
+msgid "%d keys imported (%d new, %d unchanged)"
+msgstr "Zaimportowane klucze: %d (nowe: %d, niezmienione: %d)"
+
+#: src/gpg-utils.vala:4
+msgid "Generating DSA key"
+msgstr "Tworzenie klucza DSA"
+
+#: src/gpg-utils.vala:6
+msgid "Generating ElGamal key"
+msgstr "Tworzenie klucza ElGamal"
+
+#: src/gpg-utils.vala:8
+msgid "Generating prime numbers"
+msgstr "Tworzenie liczb pierwszych"
+
+#: src/gpg-utils.vala:10
+msgid "Gathering entropy"
+msgstr "Zbieranie entropii"
+
+#: src/gpg-utils.vala:17
+msgid "PGP"
+msgstr "PGP"
+
+#: src/gpg-utils.vala:19
+msgid "CMS"
+msgstr "CMS"
+
+#: src/gpg-utils.vala:21 src/gpg-utils.vala:41 src/gpg-utils.vala:48
+#: src/ssh-editor.vala:84
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznane"
+
+#: src/gpg-utils.vala:30 src/ssh-parser.vala:118
+msgid "RSA"
+msgstr "RSA"
+
+#: src/gpg-utils.vala:33
+msgid "ElGamal"
+msgstr "ElGamal"
+
+#: src/gpg-utils.vala:35 src/ssh-parser.vala:122
+msgid "DSA"
+msgstr "DSA"
+
+#: src/gpg-utils.vala:37 src/ssh-parser.vala:126
+msgid "ECDSA"
+msgstr "ECDSA"
+
+#: src/gpg-utils.vala:39
+msgid "ECDH"
+msgstr "ECDH"
+
+#: src/gpg-utils.vala:50
+msgid "Undefined"
+msgstr "Nieokreślone"
+
+#: src/gpg-utils.vala:52
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#: src/gpg-utils.vala:54
+msgid "Marginal"
+msgstr "Niewielkie"
+
+#: src/gpg-utils.vala:56
+msgid "Full"
+msgstr "Pełne"
+
+#: src/gpg-utils.vala:58
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Ostateczne"
+
+#: src/gpg-utils.vala:60
+msgid "Invalid"
+msgstr "Nieprawidłowe"
+
+#: src/gpg-utils.vala:89
+msgid "revoked"
+msgstr "unieważniony"
+
+#: src/gpg-utils.vala:91
+msgid "expired"
+msgstr "wygasł"
+
+#: src/gpg-utils.vala:93
+msgid "disabled"
+msgstr "wyłączony"
+
+#: src/gpg-utils.vala:95
+msgid "invalid"
+msgstr "nieprawidłowy"
+
+#: src/gpg-utils.vala:98
+msgid "enabled"
+msgstr "włączony"
+
+#: src/gpg-utils.vala:106
+msgid "encrypt"
+msgstr "zaszyfruj"
+
+#: src/gpg-utils.vala:108
+msgid "sign"
+msgstr "podpisz"
+
+#: src/gpg-utils.vala:110
+msgid "authenticate"
+msgstr "uwierzytelnij"
+
+#: src/gpg-utils.vala:112
+msgid "certify"
+msgstr "certyfikuj"
+
+#: src/gpg-view-adapter.vala:34
+#, c-format
+msgid "%s Key"
+msgstr "Klucz %s"
+
+#: src/gpg-view-adapter.vala:70
+msgid "Open Key File"
+msgstr "Otwarcie pliku klucza"
+
+#: src/gpg-view-adapter.vala:75
+msgid "_Open"
+msgstr "_Otwórz"
+
+#: src/gpg-view-adapter.vala:108
+#, c-format
+msgid "Couldn't import keys: %s"
+msgstr "Nie można zaimportować kluczy: %s"
+
+#: src/gpg-view-adapter.vala:114
+#, c-format
+msgid "Couldn't read file %s: %s"
+msgstr "Nie można odczytać pliku %s: %s"
+
+#: src/list-panel.vala:96
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is locked.  Unlock? "
+msgstr "„%s” jest zablokowane. Odblokować? "
+
+#: src/list-panel.vala:133
+#, c-format
+msgid "Couldn't publish items: %s"
+msgstr "Nie można opublikować elementów: %s"
+
+#: src/list-panel.vala:138
+msgid "Published items"
+msgstr "Opublikowane elementy"
+
+#: src/list-panel.vala:158
+#, c-format
+msgid "Export %s"
+msgstr "Wyeksportuj %s"
+
+#: src/list-panel.vala:181
+#, c-format
+msgid "Exported %s items"
+msgstr "Wyeksportowane elementy: %s"
+
+#: src/list-panel.vala:185
+#, c-format
+msgid "Couldn't export items: %s"
+msgstr "Nie można wyeksportować elementów: %s"
+
+#: src/list-panel.vala:201
+#, c-format
+msgid "Couldn't delete items: %s"
+msgstr "Nie można usunąć elementów: %s"
+
+#: src/list-panel.vala:206
+msgid "Deleted items"
+msgstr "Usunięte elementy"
+
+#: src/secret-editor.vala:60
+msgid "Added by"
+msgstr "Dodane przez"
+
+#: src/secret-editor.vala:179
+#, c-format
+msgid "Couldn't write password: %s"
+msgstr "Nie można zapisać hasła: %s"
+
+#: src/secret-editor.vala:209
+#, c-format
+msgid "Couldn't write label: %s"
+msgstr "Nie można zapisać etykiety: %s"
+
+#: src/secret-editor.vala:255
+#, c-format
+msgid "Couldn't write attributes: %s"
+msgstr "Nie można zapisać atrybutów: %s"
+
+#: src/secret-editor.vala:276
+#, c-format
+msgid "Delete password \"%s\"? "
+msgstr "Usunąć hasło „%s”? "
+
+#: src/secret-schema.vala:121 src/secret-schema.vala:147
+msgid "URL"
+msgstr "Adres URL"
+
+#: src/secret-schema.vala:124 src/secret-schema.vala:168
+msgid "Username"
+msgstr "Nazwa użytkownika"
+
+#: src/secret-schema.vala:165
+msgid "Domain"
+msgstr "Domena"
+
+#: src/ssh-backend.vala:171
+msgid "SSH Key"
+msgstr "Klucz SSH"
+
+#: src/ssh-editor.vala:46
+#, c-format
+msgid "Couldn't write comment: %s"
+msgstr "Nie można zapisać komentarza: %s"
+
+#: src/ssh-editor.vala:101
+msgid "Remote Access"
+msgstr "Zdalny dostęp"
+
+#: src/ssh-editor.vala:104
+msgid "Allows accessing this computer remotely"
+msgstr "Umożliwia zdalny dostęp do tego komputera"
+
+#: src/ssh-generator.vala:42
+msgid "SSH Key Location"
+msgstr "Położenie klucza SSH"
+
+#: src/ssh-parser.vala:146
+msgid "Ed25519"
+msgstr "Ed25519"
+
+#. Translators: Time in 24h format
+#: src/utils.vala:62
+msgid "%H:%M"
+msgstr "%H∶%M"
+
+#. Translators: Time in 12h format
+#: src/utils.vala:65
+msgid "%l:%M %p"
+msgstr "%l∶%M %p"
+
+#: src/utils.vala:72
+#, no-c-format
+msgid "Yesterday"
+msgstr "Wczoraj"
+
+#. Translators: this is the word Yesterday followed by
+#. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
+#: src/utils.vala:78
+#, no-c-format
+msgid "Yesterday %H:%M"
+msgstr "Wczoraj o %H∶%M"
+
+#. Translators: this is the word Yesterday followed by
+#. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
+#: src/utils.vala:83
+#, no-c-format
+msgid "Yesterday %l:%M %p"
+msgstr "Wczoraj o %l∶%M %p"
+
+#. Translators: this is the day of the month followed
+#. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
+#: src/utils.vala:91
+#, no-c-format
+msgid "%-e %b"
+msgstr "%-d %b"
+
+#. Translators: this is the day of the month followed
+#. * by the abbreviated month name followed by a time in
+#. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
+#: src/utils.vala:98
+#, no-c-format
+msgid "%-e %b %H:%M"
+msgstr "%-d %b, %H∶%M"
+
+#. Translators: this is the day of the month followed
+#. * by the abbreviated month name followed by a time in
+#. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
+#: src/utils.vala:104
+#, no-c-format
+msgid "%-e %b %l:%M %p"
+msgstr "%-d %b, %l∶%M %p"
+
+#. Translators: this is the day of the month
+#. * followed by the abbreviated month name followed
+#. * by the year i.e. "3 Feb 2015"
+#: src/utils.vala:113
+#, no-c-format
+msgid "%-e %b %Y"
+msgstr "%-d %b %Y"
+
+#. Translators: this is the day number
+#. * followed by the abbreviated month name
+#. * followed by the year followed by a time in
+#. * 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
+#: src/utils.vala:121
+#, no-c-format
+msgid "%-e %b %Y %H:%M"
+msgstr "%-d %b %Y, %H∶%M"
+
+#. Translators: this is the day number
+#. * followed by the abbreviated month name
+#. * followed by the year followed by a time in
+#. * 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
+#: src/utils.vala:128
+#, no-c-format
+msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
+msgstr "%-d %b %Y, %l∶%M %p"
+
+#: src/utils.vala:134
+#, no-c-format
+msgid "%c"
+msgstr "%c"
+
+#: src/window.vala:135
+msgid "Click on items to select them"
+msgstr "Kliknięcie elementu zaznacza go"
+
+#: src/window.vala:137
+#, c-format
+msgid "%u selected"
+msgid_plural "%u selected"
+msgstr[0] "Zaznaczono: %u"
+msgstr[1] "Zaznaczono: %u"
+msgstr[2] "Zaznaczono: %u"
+
+#. TRANSLATORS: put your names here, one name per line.
+#: src/window.vala:196
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2017\n"
+"Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2017"
+
+#: src/window.vala:259
+msgid "Passwords"
+msgstr "Hasła"
+
+#: src/window.vala:271
+msgid "Keys"
+msgstr "Klucze"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]